You are on page 1of 3

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK

)

Satuan Kerja

:

Dinas Pekerjaan Umum

Bidang

:

Pengairan

Nama Pekerjaan

: Peningkatan Jaringan Irigasi Sei Jepun
Kec. Nunukan (D.I Sei Jepun) (DAK AFFIRMASI)

Nama PPK

:

Ayub Reydon. LT, MT

Tahun Anggaran

:

2016

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PekerjaanPeningkatan Jaringan Irigasi Sei Jepun Kec.500. 712. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA Nama PPK : Ayub Reydon.I Sei Jepun) (DAK AFFIRMASI) A. Tujuan Untuk mencapai sasaran program Pembangunan Irigasi yaitu meningkatan kuantitas Jaringan Irigasi guna meningkatkan Kualitas dan kualitas Persawahan. MT a. Pekerjaan Persiapan PEKERJAAN. Nunukan (D. maka perlu dilakukan Pembangunan Jaringan Irigasi Teknis yang lebih memadai. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan produktifitas sehingga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. 3. LATAR BELAKANG 1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA :Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi  Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum  5. RUANG LINGKUP. Penerima Manfaat :Penerima manfaat pekerjaan ini adalah masyarakat/petani wilayah setempat 4. Ruang lingkuplingkup pekerjaan konstruksi : LOKASI 1. Nilai Pagu Paket : Rp.maka penjelasan pekerjaan dilapangan (anwijzing) wajib dilaksanakan.I Sei Jepun) (DAK AFFIRMASI) adalah sebagai Sarana Peningkatan Irigasi di wilayah setempat. Gambaran Umum 2. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan di Kecamatan Nunukan c. 712.474. LT.sehingga nantinya dapat dimasukkan pada pemahaman pekerjaan di dalam penilaian teknis. Nilai Harga Perkiraan Sendiri :Rp. Sumber dana DAK Afirmasi Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016 b.000 c.000- 6. . a. Tujuan Tujuan dari dibangunnya Peningkatan Jaringan Irigasi Sei Jepun Kec. Pekerjaan Pasangan b. Mengingat beragamnya kondisi pekerjaan di tiap lokasi. a. Nunukan (D. Pekerjaan Tanah FASILITAS PENUNJANG 3. 2.

Pengalaman Minimal 3 Tahun dan Memiliki (SKT) Juru Gambar/Draftman d) 1 Orang “Administrasi/Keuangan’’Pendidikan minimal Sarjana Ekonomi. LT. MT Nip. Peralatan Tukang 1 Set Jumlah 10. Peralatan utama yang diperlukan : 9. 19750409 200112 1 006 .Pengalaman minimal 5 Tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)Ahli Teknik Sumber Daya Air(Sipil 211) b) 1 Orang Tenaga Terampil Sebagai “Pelaksana” Berpendidikan minimal STM SMK Bangunan / Bangunan Air. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan ini. Nunukan. Concrete Mixer 1 Unit 2. Administrasi atau Keuangan (D3) berpengalaman dalam administrasi dan keuangan konstruksi minimal 3 tahun dan di buktikan dengan Ijazah Akademis. TENAGA AHLI Tenaga ahli yang diperlukan : a) 1 Orang Tenaga Ahli Sebagai “Site Manager” Berpendidikan S1 Teknik Sipil/Pengairan.7. 11. KELUARAN/PRODU K YANG DIHASILKAN Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : Tersedianya Jaringan Irigasi yang memadai. Pengalaman 5 Tahun dibidang pekerjaan Konstruksi pengairan atau sejenisnya dan dibuktikan memiliki Sertifikat (SKT) Pelaksana Saluran Irigasi(TS 031) c ) 1 Orang Tenaga Terampil Sebagi “Juru Gambar/Drafman” Berpendidikan Minimal SMK. PERALATAN N o Peralatan 1. Maret 2016 AYUB REYDON. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 150 (seratus Lima Puluh) hari kalender 8.