You are on page 1of 13

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació
Institut Carles Vallbona
Granollers

AULA D’ACOLLIDA
LECTURES:
CONCEPTES BÀSICS (2)

Departament d’Orientació

Nom arxiu: DORI_DOS_1112_MT010_R1_lectures_conceptes_bàsics
Elaborat: Montse Talavera - Tutora Aula acollida

Data : abril 2012
pàg. 1 de 13
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès

Imatges extretes de diverses pàgines d'internet i àlbums Picasa. 2 .

El quart nen de la fila porta una bata blanca i uns pantalons taronges. La tercera nena de la fila porta una bata verda i uns pantalons negres. El segon nen de la fila porta una bata groga i uns pantalons liles. Llegeix i pinta: La professora té el cabell ros. La primera nena de la fila porta una bata vermella i uns pantalons blaus. La professora porta una bata blava i uns pantalons marrons. 3 .

El senyor que va en la primera moto porta un casc vermell. La moto que és al mig dels dos cotxes és de color negre. L'últim cotxe és de color groc.La primera moto és de color blau. La finestra més petita és vermella i la finestra més gran és verda. 4 . La casa més baixa té una porta de color marró.

Els quadrats són grocs. Llegeix i pinta: Els triangles de dalt són verds. El quadrat de dalt és rosa. La rodona de baix és negra. El triangle de baix és gris. 5 . El llapis més llarg és de color groc. La rodona de dalt és vermella. El llapis més curt és de color blau.

La flor més curta és de color groc. El tronc dels dos arbres és marró. 6 .La flor més llarga és de color vermell. La flor més llarga és vermella. L'arbre més alt és de color verd fosc. L'arbre més baix és de color verd clar. La flor més curta és groga.

El peix més petit és de color taronja.El metge més alt porta una bata de color verd. 7 . El metge més baix porta una bata de color blanc. El peix més gran és de color gris.

Les botes que estan seques són de color lila.Les botes que estan mullades són de color vermell. 8 . Tres finestres són grans i una finestra és petita. Pinta les finestres grans de color blau. Pinta la finestra petita de color vermell. La casa té quatre finestres.

 Llegeix i pinta: Els caramels que són dins del pot són de color vermell.Pinta de color verd els ocells que són a sobre de la corda. Els caramels que són fora del pot són de color verd. 9 . Pinta de color groc els ocells que són a sota de la corda.

Pinta el plàtan que és dins del cistell. El gos que és fora de la caseta és marró. El gos que és dins de la caseta és negre. Pinta la pera que és fora del cistell.Pinta la taronja que és dins del cistell. 10 .

La vaca que és davant del pou és blanca i negra. La poma més gran és groga. 11 . La poma més petita és vermella.La vaca que és darrere del pou és blanca i marró.

12 .Pinta amb color verd l'arbre que és ple de pomes. L'altre pot té la tapa de color verd. El pot que és ple de caramels té la tapa de color vermell.

Pinta amb color groc les fulles que hi ha dalt de l'arbre i amb color marró les que hi ha sota de l'arbre. 13 . Llegeix i pinta: Pinta amb color marró la porta que és oberta.