ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ. &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Καλαμάτα. :04 -10-2016
Αρ. Πρωτ.: 4982

Προς: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

----Ταχ. Δεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. – Πόλη:
24131 –ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Πληροφορίες:.
Χαϊδού Ευθυμία
Τηλέφωνο.:
27210-95815
Τηλεομοιότυπο: 27210-95808
Ηλεκτρονικό ταχ. mail@dide.mes.sch.gr

Πανεπιστημίου-Ελευθερίου
Βενιζέλου 34 Τ.Κ. 10679 Αθήνα

Κοιν.: Σχολικές μας μονάδες

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τοπικών Επιτροπών Μεσσηνίας για τον 77 ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ» στα Μαθηματικά.

Συγκροτούμε 1η Επιτροπή Μεσσηνίας για το Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
«Ο ΘΑΛΗΣ» που θα διεξαχθεί την 12η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 09 π.μ στο 4ο
Γενικό Λύκειο Καλαμάτας αποτελούμενη από τους :
1. Πλατάρο Ιωάννη κλ.ΠΕ03 ως Πρόεδρο.
2. Ρούτση Αθανάσιο κλ. ΠΕ03 του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας ως Μέλος.
3. Ηλιόπουλο Κωνσταντίνο κλ.ΠΕ03 του 3ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας ως Μέλος.
4. Καφέ Μάνο κλ. ΠΕ19 και ΠΕ03 του 7ου Γυμνασίου Καλαμάτας ως Μέλος.
5. Κατσίποδα Δημήτριο κλ.ΠΕ03 Φροντιστή ως Μέλος.
6. Θεοδωρίδη Μαρίνο κλ.ΠΕ03 ως Μέλος.
7. Μπιτζιβή Γεώργιο κλ.ΠΕ03 ως Μέλος.
Τηλέφωνο 4ου Γενικού Λυκείου:27210-21142.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : mail@4lyk-kalam.mes.sch.gr
Τηλεομοιότυπο 4ου Γενικού Λυκείου: 27210-21188

Επίσης συγκροτούμε 2η Επιτροπή για τον ίδιο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Γενικό Λύκειο
Κυπαρισσίας κατά την ίδια ημερομηνία 12 Νοεμβρίου και ώρα 09 π.μ αποτελούμενη από τους:
1. Αντωνόπουλο Ευάγγελο κλ.ΠΕ03 Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας ως Πρόεδρο.
2. Βίτσα Θεόδωρο κλ .ΠΕ03 του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας ως Μέλος.
3. Κορκολή Γεώργιο κλ. ΠΕ04 του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας ως Μέλος.
4. Παπαδήμο Χαράλαμπο κλ. ΠΕ03 του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας ως Μέλος.
6. Κουροπούλου Χαρίκλεια κλ. ΠΕ06 του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας ως Μέλος.
7. Σαμπαζιώτη Χρήστο κλ. ΠΕ03 του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας ως Μέλος.
8. Βουδούρη Κωνσταντίνα κλ. ΠΕ10 του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας ως Μέλος.
9. Ρουμπιέ Ελένη κλ. ΠΕ02 του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας ως Μέλος.
10. Λιακοπούλου Ελένη κλ. ΠΕ04.01 του Γυμνασίου Φιλιατρών ως Μέλος.
11. Στυλιανό Δημήτρη κλ. ΠΕ03 του Γενικού Λυκείου Φιλιατρών ως Μέλος
12. Ευθυμίου Γεωργία κλ. ΠΕ02 του Γενικού Λυκείου Φιλιατρών ως Μέλος
13. Παναγιωτόπουλος Αλέξης Διοικητικός ως Γραμματεία.

Τηλέφωνο Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας:27610-22345.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@lyk-kypar.mes.sch.gr
Τηλεομοιότυπο Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας :27610-62037.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι μαθητές για τα σχολεία που θα γίνει ο διαγωνισμός.

Ο Διευθυντής Δ.Ε Μεσσηνίας

Γεώργιος Δ. Σταματόπουλος