You are on page 1of 4

AUDIT - Dosarul permanent

Dosarul permanent

Unele informatii si documente primite sau analizate n cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi
folosite pe toata durata man
datulu
i. Ele nu au deci nevoie s fie cercetate in fiecare an. Clasarea l
or ntr-un dosar separat,
dosarul permanent
, permite utilizarea lor
ulterioar dup aducerea sa la zi.

Dosarul permanent permite deci evitarea repetarii n fiecare an a unor lucrari si transmiterea de
la un exercitiu la altul a ele
mentelor
de cunoastere a ntreprinderii.

Elementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt:

-fisa de prezentare

-scurt istoric al intreprinderii

-organigrame

-persoanele care angajeaza intreprinderea

-situatiile financiare ale ultimelor exercitii

1/4

AUDIT - Dosarul permanent

-note asupra organizarii sectorului de activitate, productie etc.

-note asupra statutului

-procese verbale ale CA si AG

-lista actionarilor sau asociatilor

-structura grupului

-contracte, asigurari

Dosarul permanent se organizeaza in sectiuni (parti) care usureaza clasarea


documentelor
si consultarea
lor. Fiecare sectiune
poate fi materializata printr-un despartitor comportand un sumar
al continutului. Tinerea la zi se efectueaza pe sumar, indicand data
introducerii documentului.

Dosarul permanent se subdivide in 7 sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din


partea organismului profesional, dupa cum
urmeaza:

-PA (dosarul permanent, Sectiunea A) intitulata Generaliti" cuprinde documente


precum: fisa de prezentare a
clientului, istoric, organizarea generala, documentatii des
pre client (brosuri, extrase din presa etc.), fisa de acceptare
si de mentinere a misiunii etc.

2/4

AUDIT - Dosarul permanent

-PB (dosarul permanent, Sectiunea B) intitulata Documente privind controlul intern"


care cuprinde: rapoarte
asupra controlului intern (interne ale intreprinderii., efec
tuate de alti experti si intocmite de auditor), sinteze privind
aprecierea (evaluarea) controluluii intern etc.

-PC (dosarul permanent, Sectiunea C) intitulata Situatii financiare si rapoarte privind


exercitiile precedente"
contine:
situatiile financiare ale exercitiilor precedente, raporta
ri intermediare, programele de control din exercitiile
precedente, rapoartele de audit, rapoarte speciale si alte
rapoarte privind exercitiile precedente.

-PD (dosarul permanent, Sectiunea D) intitulata Analize permanente" cuprinde diverse


lucrari de analiza clasate
pe elemente ale situatiilor financiare.

-PE (dosarul permanent, Sectiunea E) intitulat Fiscal si social" conine declaratii fiscale
si alte aspecte fiscale ale
ntreprinderii, precum
si
aspecte sociale (contracte colec
tive, contracte sociale) etc.

-PF (dosarul permanent, Sectiunea F) intitulat Juridice" conine documente referitoare


la contracte principale, con
vent
ii, lista asociatilor, extrase din procese verbale ale
AGA sau CA, extrase din actele constitutive ale ntreprin
derii etc.

-PG (dosarul permanent, Sectiunea G) intitulat Intervenanti externi" care conine


documente referitoare la alti
auditori ai intreprinderii, avocatii intreprinderii, expertul
contabil care asigura asistenta contabila si fiscala a intre
prinderii etc.

3/4

AUDIT - Dosarul permanent

Pentru a-si ndeplini rolul de informare, dosarul permanent trebuie:

-inut la zi;

-s fie eliminate informatiile perimate;

-s nu conin documentele voluminoase ale ntreprinderii (ci numai extrasele


necesare).

De fiecare data cand se lucreaz asupra unor posturi din situatiile financiare sau in alte
domenii auditorul poate:

-corecta data informatii privind subiectul respectiv se gsesc n dosarul permanent;

-prevedea aducerea la zi a dosarului permanent.

4/4