You are on page 1of 1

Jenis Kata Adjektif

baharu lampau lama lewat

Terdapat 9 jenis kata adjektif mengikut
fungsinya iaitu:

segera cepat suntuk awal silam lambat
senggang

1. Kata Adjektif Sifatan/Keadaan
Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang
memberi pengertian sifatan/keadaan
sebagai unsur keterangan nama.
baik lemah curiga kasar cerdik
pandai takut gopoh sihat rajin

berani

2. Kata Adjektif Warna
Kata adjektif jenis ini terdiri daripada
perkataan yang membawa pengertian
warna sebagai unsur keterangan.

6. Kata Adjektif Jarak
Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang
membawa konsep masa sebagai unsur
keterangan.
baharu lampau lama lewat segera
cepat suntuk awal silam
lambat

7. Kata Adjektif Cara

merah ungu putih kelabu biru hitam hijau
kuning perang jingga

Kata adjektif jenis ini terdiri daripada
perkataan yang membawa pengertian
keadaan kelakuan/ragam sebagai penerang
kata nama.

3. Kata Adjektif Ukuran

cepat
sering

Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang
membawa pengertian ukuran sebagai unsur
keterangan.

8. Kata Adjektif Perasaan

lincah deras laju jelas gopoh
lambat perlahan selalu

panjang rendah pendek tebal kecil
nipis besar kerdil tinggi renek

Kata adjektif jenis ini terdiri daripada
perkataan yang membawa pengertian
konsep perasaan, sebagai penerang kata
nama dan diikuti oleh kata sendi nama.

4. Kata Adjektif Bentuk

rindu suka kasih cinta benci gembira
segan marah berahi ragu

Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang
membawa pengertian reka bentuk sebagai
unsur keterangan.
bulat bengkok lonjong lurus bujur buncit
bundar kempis leper lekuk

5. Kata Adjektif Waktu
Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang
membawa konsep masa sebagai unsur
keterangan.

9. Kata Adjektif Pancaindera
Kata adjektif jenis ini terdiri daripada
perkataan yang membawa pengertian
konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh
atau gabungan kelima-lima indera, sebagai
penerang kata nama.
cantik manis pahit molek harum manis
masin lazat tawar halus