You are on page 1of 24

26-Apr-16

KONSEP PENDIDIKAN KHAS
DI MALAYSIA

1

26-Apr-16

OT Processes

Assessment

Planning

Intervention

Evaluation

3 bulan praktikal di Erw Delyn Special School, Cardiff
Occupational Therapist (my
educator 1)

Occupational Therapist (my
educator 2)

Occupational
Therapy
Technician

2

26-Apr-16 Kumpulan multi disiplin yang memberi perkhidmatan kepada kanakkanak khas di sekolah di UK. Physiotherapist (PT) Occupational Therapist (OT) Speech and Language Therapist (SALT) PUSAT PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KHAS (3PK) PUTRAJAYA 3 .

rendah. (b) pendidikan rendah. menengah dan tinggi. Program Pendidikan Khas Integrasi atau Program Pendidikan Inklusif pada peringkat: (a) pendidikan prasekolah. dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah. (c) pendidikan menengah. termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat” MBK mendapat Program Pendidikan Khas. atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya. dan (d) pendidikan lepas menengah “Kementerian beriltizam menggalakkan lebih ramai MBK ke dalam program pendidikan inklusif dan meningkatkan kualiti penyediaannya secara keseluruhan” Pendidikan Khas di United Kingdom United Kingdom Malaysia Paediatric Centre Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Putrajaya Sekolah Pendidikan Khas Special School Integrated special school Sekolah Pendidikan Khas Integrasi Community Centre Pusat Pemulihan dalam Komuniti (PDK) Vocational college Pusat Latihan Perindustrian Transport / pengangkutan School facilities / Kemudahan sekolah Allowances / Elaun Pendidikan Khas 4 .26-Apr-16 Dasar-dasar Pendidikan di Malaysia Akta Orang Kurang Upaya 2008 Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 “orang kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan.

26-Apr-16 PERBANDINGAN SCHOOLS IN THE UK SEKOLAH DI MALAYSIA Teacher Guru Teacher assistant (TA) Occupational Therapist (OT) Physiotherapist (PT) Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Speech and Language Therapist (SALT) Health Team (nurses etc) Pendidikan Khas di United Kingdom Pengangkutan ke sekolah Elaun Pendidikan Khas Kemudahan sekolah Jenis sekolah Pendidikan Inklusif Perkhidmatan sokongan di sekolah 5 .

https://www. This includes: Housing Benefit Income Support income-based Jobseeker’s Allowance Pension Credit Universal Credit An extra amount (called the ‘carer premium’) will be included in the calculation of your means-tested benefits.26-Apr-16 Ihsan daripada FB Group Malaysian Advocates of Cerebral Palsy (MyCP) Carer’s Allowance is £61. Any means-tested benefits you get will be reduced by the same amount you get from Carer’s Allowance. You might also be eligible for a Council Tax Reduction. the person you care for. Carer’s Allowance is taxable.35 a week to help you look after someone with substantial caring needs. or live with. You must be 16 or over and spend at least 35 hours a week caring for them. It can also affect your other benefits.gov. You don’t have to be related to.uk/carers-allowance 2014 6 .

26-Apr-16 Tonton video Senaraikan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh terapi carakerja untuk murid berkeperluan khas di sekolah dalam video ini OCCUPATIONAL THERAPY IN SCHOOL VIDEO 7 .

masyarakat dan keluarga. berakhlak mulia. pendidikan. • Menyediakan penyelesaian munasabah dari segi prasarana. rohani. • Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.26-Apr-16 AKTA OKU 2008 • Tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan umum termasuk latihan vokasional sepanjang hayat. • Menyediakan peluang untuk mereka berdikari. FALSAFAH PENDIDIKAN • Memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan bersepadu dari segi intelek. berketerampilan dan berupaya mencapai kesehajteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian negara. 8 . emosi dan jasmani. kurikulum dan sistem sokongan.

26-Apr-16 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA • Inisiatif untuk memperkasakan Pendidikan Khas – Mobile Multidiciplinary Team (MDT) yang akan diwujudkan di setiap daerah yang menumpukan penempatan Terapis Carakerja dan Terapis Pertuturan. 9 .

26-Apr-16 PERANAN KPM TERHADAP MURID BERKEPERLUAN KHAS Menyediakan peluang pendidikan keopada murid berkeperluan khas di sekolah (pra sekolah sehingga 19 tahun) Menganjurkan program-program kokurikulum untuk murid berkeperluan khas • Sukan • Bakat • Pembinaan Modal Insan Melatih guru untuk mengajar murid berkeperluan khas di sekolah • Institut Pendidikan Guru (IPG) • Universiti Pendidikan (Fakulti Pendidikan) Memberi perkhidmatan sokongan • Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Merangka kurikulum Pendidikan Khas yang fleksibel • Mengikut tahap keupayaan murid PERANAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT Mengeluarkan kad OKU Menyediakan pusat jagaan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Menyediakan keperluan untuk peralatan murid berkeperluan khas seperti kerusi roda dan lain-lain. Memberi elaun untuk murid berkeperluan khas 10 .

26-Apr-16 ELAUN-ELAUN PENDIDIKAN KHAS Murid Berkeperluan Khas RM150 Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Gred 17 Guru Pendidikan Khas Gred 41JUSA C RM200 RM250 STRUKTUR PENDIDIKAN DI MALAYSIA 11 .

PEND. PEND. KHAS (SKPK) BPKHAS KPM BAHAGIANBAHAGIAN (32) CAWANGAN PERANCANGAN & PENILAIAN Dasar-dasar Pendidikan CAWANGAN PERHUBUNGAN Aduan Program Persekolahan Murid Berkeperluan Khas di Malaysia Sekolah Pendidikan Khas (SPK) Pendengaran Program Pendidikan Inklusif (PPI) Sekolah Pendidikan Program Pendidikan Khas (SPK) Khas Intergrasi (PPKI) Penglihatan Masalah Pembelajaran Program Pemulihan Program Disleksia Sekolah Dalam Sekolah Integriti Henry Hospital (SDH) Gurney (SIHG) Sekolah Dalam Penjara 12 . KHAS. KEB. INTEGRASI (PPKI) CAWANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS SEK.26-Apr-16 KEMENTERIAN PENDIDIKAN CAWANGAN LATIHAN DAN KHIDMAT BANTU PUSAT PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KHAS (3PK) PROG.

26-Apr-16 Other Alternatives Home Schooling Private School Private Centre Prosedur Penempatan Peringkat Persekolahan Pendidikan Lepas Menengah Pendidikan Menengah Pendidikan Rendah Penempatan Persekolahan Sekolah / PPD / JPN bertanggungjawab menerima kanak-kanak yang telah disahkan mempunyai diagnosis secara bertulis oleh pengamal perubatan atau pakar bagi tujuan penempatan …. Boleh mengambil kira Cadangan penempatan yang diberikan oleh pengamal perubatan atau pakar sepertimana dalam Borang Permohonan Pendaftaran Orang Kurang Upaya [BPPOKU (Pindaan 1/2012] Pendidikan Pra-Sekolah 13 .

Rayuan : Mana-mana orang yang terkilan dengan penentuan panel bagi tempoh percubaan tidak melebihi 3 bulan boleh membuat rayuan kepada Pendaftar secara bertulis dalam masa 30 hari dari tarikh pemberitahuan penentuan itu. 14 .26-Apr-16 KELAYAKAN WAJIB Warga negara Malaysia Diperakukan / disahkan oleh pengamal perubatan atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan sama ada kerajaan atau swasta KHUSUS Prasekolah ( berumur 4 tahun hingga 6 tahun) Rendah (berumur 7 hingga hingga 14 tahun (13+)) Menengah (berumur dari 13 tahun (12+) hingga 19 tahun (18+)) Lepas menengah (berumur dari 18 tahun (17+) hingga 21 tahun (20+)) Tempoh Pendidikan Tidak lebih daripada 2 tahun di sekolah rendah … ATAU Tidak lebih daripada 2 tahun di sekolah menengah … ATAU Satu tahun di sekolah rendah dan satu tahun di sekolah menengah Bagi yang mengikuti pendidikan vokasional di sekolah menengah pendidikan khas vokasional boleh dilanjutkan bagi tempoh satu tahun lagi Kesesuaian mengikuti Pendidikan Khas : * Sekolah yang dihadiri oleh murid semasa tempoh percubaan hendaklah memaklumkan kepada pihak ibu bapa mengenai keputusan panel bagi tempoh percubaan tidak melebihi 3 bulan.

KKM atau pihak swasta.26-Apr-16 Perkhidmatan Sokongan di Sekolah Sekolah boleh mendapatkan Masih belum ada secara rasmi khidmat terapi cara kerja daripada KPM. PIBG sekolah boleh mendapatkan khidmat terapi daripada NGO /Institut/ Swasta di bawah persetujuan ahli PIBG dan pihak sekolah Perkhidmatan sokongan perlu Berkongsi strategi dipelajari diteruskan di Pusat Intervensi daripada pusat terapi bersama atau di Rumah guru di sekolah Peranan Perkhidmatan Sokongan di Sekolah 15 .

26-Apr-16 Peranan dalam konsultansi • Memberi khidmat nasihat dan konsultansi berkenaan keperluan dan keupayaan murid • Menghargai pendapat ibu bapa tentang anak mereka. Perkhidmatan sokongan kepada murid berkeperluan khas Membuat penilaian awal screening untuk murid berkeperluan khas bagi menentu penempatan sekolah yang sesuai. Memberi motivasi dan bimbingan untuk intervensi yang boleh dilakukan di rumah • Memberi khidmat nasihat tentang perancangan persekolahan anak mereka. Mencadangkan atau menyokong murid untuk memasuki alam persekolahan formal Menulis laporan atau surat kepada pihak Pendidikan untuk menyokong murid ke sekolah 16 .

.Kod Amalan MBK. 2014 17 .Kod Amalan MBK.. 2014 …….26-Apr-16 …….

26-Apr-16 MDT roles in Individualized Education Plan (IEP) • Kolaborasi dengan guru dan ibu bapa untuk menetapkan objektif Rancangan Pendidikan Individu (RPI). • Kolaborasi bersama guru. ibu bapa dan pasukan allied health professional lain untuk mencapai objektif RPI “Proses Pembinaan RPI melibatkan individu-individu berikut: (a)Guru pendidikan Khas (b)Pentadbir sekolah (c) Ibu bapa / penjaga dan (d)Pasukan Pelbagai Disiplin(MDT) jika terdapat di kawasan sekitar” Kod Amalan MBK. 2014 18 .

Komuniti Sekolah Masyarakat Rakanrakan 19 . • Dalam kelas : Posisi kedudukan dalam kelas.26-Apr-16 Peranan Perkhidmatan sokongan di Sekolah • Memberi intervensi yang spesifik dalam aspek tertentu dalam ketidakupayaan murid berkeperluan khas. Guru. • Teknik dan strategi teraputik dalam pembelajaran untuk murid berkeperluan khas. kerusi dan meja. Ibu Bapa dan Keluarga Sokongan kerajaan / NGO Profesional Kesihatan Individu Pentadbir Sekolah.

Menyaring setiap komponen terlibat untuk pengesahan murid sama ada perlu ditempatkan di program Pendidikan Khas atau tidak. 20 . pakar mata dan doktor FMS. ST.26-Apr-16 Peranan OT dalam LINUS Dinamakan Program OUTREACH LINUS di setiap negeri Menyaring murid-murid Pemulihan yang tidak melepasi saringan LINUS pada tahun 3 Kumpulan multi disiplin yang terdiri daripada OT. psikologis. audiologis.

26-Apr-16 21 .

• Done by private practice. • Kanak-kanak hadir di luar waktu sekolah.26-Apr-16 PERKHIDMATAN TERAPI CARAKERJA Centre-based • Berpusat. • Collaboration with teacher. • Dalam persekitaran kanakkanak semasa belajar. • Klien atau kanak-kanak datang untuk intervensi berkala. • Increase awareness of importance of OT service for school-children. A lot!! School-based • OT menjalankan intervensi di sekolah. 22 . • Natural environment.

26-Apr-16 PERANAN TERAPIS CARAKERJA DI SEKOLAH Menjalankan saringan awal menggunakan instrumen tetentu Menetapkan matlamat RPI murid bersama guru Melaksanakan intervensi dalam 7 aspek Melaksanakan teknik dan pendekatan tertentu untuk murid belajar (kolaborasi dengan guru) Memberi khidmat nasihat untuk home program kepada ibu bapa Terlibat dalam perancangan kemahiran vokasional kepada murid untuk persediaan ke alam pekerjaan APAKAH BATASAN PERANAN OT DI MALAYSIA ?? Kewangan (Funding) Dasar Pendidikan (Acts) Kemudahan (Facilities) Capaian (Accessibility) 23 .

26-Apr-16 24 .