You are on page 1of 7

Cara Pemarkahan Bahasa Melayu SPM Kertas 1

KRITERIA PENSKORAN : BAHAGIAN A

PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA
Karangan menepati tema bahan rangsangan.

CEMERLANG

26 – 30

Idea releven dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas
dan matang.

(28 – 30)

Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan
tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata luas
dan tepat.

(26 – 27)

Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan
menggunakan ungkapan yang menarik.
Karangan menepati tema bahan rangsangan.
20 – 25
KEPUJIAN

(23 – 25)
(20 – 22)

Idea releven dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas.
Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan
tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata luas
dan luas.
Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi.

Karangan masih menepati tema bahan rangsangan.
15 – 19
MEMUASKAN

Idea masih releven dengan tema bahan rangsangan. Huraian idea
masih jelas .

(17 – 19)
Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda
(15 – 16) baca masih betul dan tepat. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu.
Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi.

Karangan masih/kurang menepati tema bahan rangsangan.
10 – 14
KURANG
MEMUASKAN

(12 – 14)
(10 – 11)

Idea masih/kurang releven dengan tema bahan rangsangan. Huraikan
idea kurang masih jelas .
Bahasa kurang gramatis dari egi kata dan ayat. Kesalahan-kesalahan
tatabahasa ketara . Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu tetapi
terdapat kesalahan ejaan yang ketara.Penggunaan kosa kata terhad
Wacana kurang lengkap. Unsur bahasa kurang bervariasi.

PENCAPAIAN
UMUM

Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.
01 – 09

dihuraikan dengan jelas. Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerenganan sesuai. cogan kata atau frasa. . Penggunaan kosa kata luas yang tepat. Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa. disertakan dengan contoh yang sesuai. Penggunaan pelbagai jenis ayat majmuk yang gramatis. Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Penggunaan pelbagai jenis ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai. KRITERIA PENSKORAN: BAHAGIAN B PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG Idea yang relevan mengikut tugasan. KEPUJIAN Idea yang relevan mengikut tugasan. (66 – 72) Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi. pantun. Penggunaan kosa kata luas yang tepat. pantun. cogan kata atau frasa. 66 – 79 Ejaan dan tanda baca yang betul.(06 – 09) Idea tidak menepati tema bahan ransangan. (73 – 79) Laras bahasa sesuai dengan tugasan. dihuraikan dengan jelas dan matang. disertakan dengan contoh yang sesuai. (80 – 89) Penggunaan unsur bahasa bervariasi. 80 – 100 (90 – 100) Laras bahasa sesuai dengan tugasan. Penggunaan pelbagai jenis katayang luas dan tepat. (01 – 05) Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. Ejaan dan tanda baca yang betul. Penggunaan pelbagai jenis katayang tepat. Wacana lengkap dan masih terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Gaya bahasa masih menarikdari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa.

(28 – 35) Unsur bahasa tidak bervariasi. Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang 36 – 50 minimum. Wacana masih / kurang lengkap. huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai. Terdapat kesalahan ejaan dantanda baca yang ketara. Penggunaan kata kurang tepat. (51 – 57) Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi. Pengolahan masih menarik dan pemerengganan masih sesuai. Ayat kurang gramatis Penggunaan pelbagai jenis kataterhad. MARKAH KRITERIA MEMUASKAN Idea masih relevan mengikut tugasan. . Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang. Pengolahan tidak menarik. Penggunaan ayat majmukgramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami. PENCAPAIAN MINIMUM 01 – 20 (11 – 20) (01 – 10) Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai. Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi. KURANG MEMUASKAN Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai. 51 – 65 Ejaan dan tanda baca masih betul. Wacana masih lengkap.gaya. huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai. (21 – 27) Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah. (58 – 65) Laras bahasa sesuai mengikut tugasan. Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.BAIK PERINGKAT Idea masih relevan mengikut tugasan. bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan (43 – 50) penggunaan ungkapan kurang berkesan. Gaya bahasa yang kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapankurang berkesan. Penggunaan kosa kata umum dan terhad. Penggunaan kosa kata umum. (36 – 42) Laras bahasa kurang/masih sesuai. Pengolahan kurang menarik. 21 – 35 Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Keseluruhannya menunjukkan penggunaan kata dan ayat yangtidak gramatis. Penggunaan pelbagai jenis katasesuai.

. Tinggal SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 PERCUBAAN SPM 2015 BAHAGIAN A Amalan Menabung Pendahuluan isu : amalan menabung tugasan : kepentingan amalan menabung Cadangan isi 1.bak kata pepatah Melayu. ejaan dan tanda baca: ( ) = Kesalahan isi. Wacana tidak lengkap binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah dan tidak menarik. = = = Kesalahan ejaan yang berulang. 2. mereka mampu untuk mendapatkannya tanpa perlu . Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami. rangkai kata dan perkataan. . Persediaan semasa kecemasan . malang tidak berbau.jika anak-anak berkehendakkan sesuatu. Kesalahan tanda baca. .tamsilnya.Hal ini berlaku demikian kerana hasil tabungan yang di kumpul dari usia setahun jagung sehingga dewasa akan dapat digunakan ketika berhadapan dengan sesuatu kejadian yang tidak diduga. hasil tabungan yang dikumpul daripada usia muda dapat digunakan untuk membiayai kos rawatan yang dikenakan oleh pihak hospital sekiranya berdepan dengan masalah seperti kemalangan. . Persediaan melanjutkan pelajaran . / = Kesalahan ejaan dan huruf besar ( nama khas ). menghidapi penyakit dan sebagainya .amalan menabung yang dididik sejak anak-anak kecil lagi jelas membantu meringankan masalah keluarga ketika berdepan situasi rumit. NOTA: Cara menanda kesalahan isi. .menjamin masa hadapan yang cerah bagi anak-anak.individu tersebut tidak berada dalam keadaan terdesak apabila terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini sekiranya mereka menjadikan aktiviti menabung sebagai suatu amalan.hasil tabungan yang dikumpul mereka daripada kecil sehingga dewasa akan dapat digunakan untuk tujuan tertentu apabila mereka dewasa kelak. Pengolahan tidak menarik. // ------------------= Kesalahan bahasa.

. Membawa anak-anak ke pesta buku – Pameran Buku Antarabangsa di PWTC – anak-anak dapat lihat pelbagai jenis buku – boleh memilih buku yang diminati 2. 5. 3. 2. . Memupuk amalan berjimat cermat . Menghormati dan menghayati lagu-lagu patriotik Meningkatkan ilmu tentang sejarah negara – sebagai persediaan masa hadapan Menghargai jasa pejuang negara Melawat tempat-tempat bersejarah – dapat melahirkan semangat juang Menyertai program dan sambutan Hari Kebangsaan Contoh ungkap menarik: Di mana bumi dipijak.amalan menabung yang dipupuk sejak kecil lagi jelas menjamin masa hadapan yang cerah buat cahaya mata mereka. di situ langit dijunjung.individu yang menabung akan sentiasa mengawal perbelanjaan harian agar dapat menyimpan wang.seandainya tidak mengamalkan amalan tersebut masyarakat akan dibelenggu dengan masalah kewangan .membebankan atau bergantung harap kepada kedua-dua orang tua mereka. 3. Kesimpulan .merealisasikan impian diri sendiri dan keluarga BAHAGIAN B Soalan B1 Format : Tiada format Cadangan isi: Cara-cara saya menunjukkan semangat patriotik 1. biar putih tulang jangan putih mata. 4.amalan ini amat mulia .pendedahan amalan menabung kepada anak-anak sejak kecil lagi akan memberikan kesan positif kepada mereka sekali gus menyemai sikap suka berjimat dalam diri mereka. Soalan B2 Format : Tiada format Cadangan isi: Usaha-usaha ibu bapa untuk menggalakkan amalan membaca 1. Menjadi suri teladan – membaca buku di rumah bersama anak-anak – baca setiap hari pada waktu senggang - . Bersatu teguh bercerai roboh.seorang anak yang telah diajar untuk mengamalkan sikap berjimat cermat oleh ibu bapa mereka akan bijak menggunakan wang yang diberi dengan sebaik-baiknya.setiap individu perlu mengorak langkah membuat tabungan . . .individu tersebut akan berjaya mengawal perasaan dan keinginan mereka untuk memperoleh sesuatu barangan. .contohnya jika anak-anak mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke menara gading sama ada dalam atau luar negara ibu bapa mereka tidak begitu risau dan akan menerima tawaran tersebut dengan hati yang terbuka tanpa perlu memikirkan soal pembiayaan pengajian anak-anak mereka.

anak-anak akan menyertai pelbagai aktiviti dan mengetahui perkembangan buku yang terkini . Pemantauan secara berkala oleh pihak berwajib – Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer (PUSPAKOM). Infrastruktur lengkap – stesen/perhentian berpusat.3. usaha tangga kejayaan. tajuk surat. Kenderaan yang kondusif – bersih. Contoh ungkapan menarik: Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Soalan B3 Format : Surat Rasmi – alamat pengirim. enjin dan sebagainya). tandatangan (Tiada format tolak 2 markah) Cadangan isi: 1. 4. utamakan keselamatan Soalan B4 Format : tiada Cadangan isi : i. Sosial – pertukaran budaya.perpustakaan mini– majalah dan buku-buku – dapat menarik minat dan boleh mengembangkan minda anak-anak 4. pelancongan kesihatan. Memberi pengukuhan dan galakan kepada anak-anak – sama ada berbentuk lisan dan hadiah yang munasabah . Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD). Jabatan Alam Sekitar (JAS) Contoh ungkapan menarik : pandu cermat jiwa selamat. kursus pemanduan selamat 3.pujian daripada ibu bapa hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh. ikhlas dan suci hati – guna bahasa mesra – dapat menggalakkan anak-anak terus membaca . tayar. peluang pekerjaan. anak-anak boleh menjadi ahli Kelab Buku Ilmiah yang ditubuhkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka . alamat penerima. mesra pelanggan. agro pelancongan ii. Menyedia ruang bacaan dan menambah sumber bacaan di rumah . Pengurusan yang cekap – menepati masa.mereka didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan buku 5. bangsa membaca bangsa berjaya. biar lambat asal selamat. memenuhi keperluan pengguna 5. Politik – mengukuhkan hubungan diplomatik. kemudahan wifi 2. mengeratkan hubungan silaturahim . Aspek ekonomi – menjana pendapatan penduduk. Mendaftar anak-anak menyertai kelab buku -Sebagai contohnya. tarikh. pertukaran mata wang asing. selesa. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). membaca jambatan ilmu. perkhidmatan atas talian. mengurangkan kerenah birokrasi iii. Jaminan keselamatan – sentiasa diselenggara (brek. jadual perjalanan yang sesuai. kawalan keselamatan di sempadan.

Contoh : Novel Kembara Amira Tanggungjawab Tau melindungi hutan kawasan Gunung Mat Raya. Sebagai warganegara. yang ringan sama dijinjing. (Nilai-nilai lain dari novel lain boleh diterima jika bersesuaian. bulat kata kerana muafaat Soalan B5 Format : Tiada Cadangan isi: Nilai kasih sayang – kasih sayang terhadap diri sendiri. Sanggup menyamar sebagai Tengku Murni bagi mendapatkan pembiayaan rawatan adik sepupunya. Nilai tanggungjawab – tanggungjawab sebagai pelajar. bulat air kerana pembetung. Kita perlu tabahkan hati dalam melalui perjalanan hidup yan penuh dengan ujian atau cabaran. keluarga. ahli masyarakat dan warganegara. keluarga. Tau menyamar sebagai makhluk berbulu untuk mengawasi hutan daripada diceroboh oleh orang asing. kita mesti berusaha mengekalkan keamanan negara Nilai ketabahan – mampu menghadapi cabaran.Contoh ungkapan menarik : Bagai aur dengan tebing. Zuraini Kita perlu menunjukkan kasih sayang terhadap ahli keluarga melalui pelbagai cara.) Ungkapan menarik : ungkapan yang sesuai boleh diterima . Contoh: Novel Azfa Hanani Kasih sayang Azfa Hanani terhadap keluarga Pak Long Madi. yang berat sama dipikul. Azfa Hanani melalui kehidupannya dengan tabah bersama-sama Pak Lon Madi setelah ibu bapanya meninggal dunia. anak. tabah menghadapi ujian Contoh : Novel Azfa Hanani Azfa Hanani tabah menjalani kehidupan sebagai anak yatim piatu. sahabat dan alam.