You are on page 1of 3

NAMA : ………………………..………………………………………………………...

………
TINGKATAN : ………………………………………………………………………………….
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MELATI
53100 SETAPAK, KUALA LUMPUR
UJIAN VERIFIKASI II TAHUN 2015
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
BAHASA MELAYU
Kertas 2
Mei
2 jam

02/2

Dua jam

______________________________________________________________________________
JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dantingkatan anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa
SOALAN
MARKAH
MARKAH
PENUH
DIPEROLEH
1
8
2
3
3
10
4
4
5
10
6
10
7
10
8
15
9
30
JUMLAH
100
______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak
[ Lihat Halaman Sebelah

2. 5. iaitu Bahagian A dan Bahagian B.Bahagian A mengandungi 10 soalan manakala Bahagian B mengandungi lima soalan.NAMA : ………………………………………………………………………… TINGKATAN : ………………………………………………………………………… SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MELATI 53100 SETAPAK. 6. 3. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu. Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa SOALAN MARKAH MARKAH PENUH DIPEROLEH Bahagian A Petikan 1 Petikan 2 Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 JUMLAH 5 5 Bahagian B 2 2 2 2 2 20 Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak [ Lihat Halaman Sebelah SULIT . KUALA LUMPUR UJIAN VERIFIKASI 2 TAHUN 2015 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 BAHASA MELAYU UJIAN MENDENGAR Mei 30 Minit 02/2 Tiga puluh minit ______________________________________________________________________________ JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN: 1. 4. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.Tugasan ini terdiri daripada dua bahagian.