You are on page 1of 32

UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
THANH LONG UÔNG BÍ

Uông Bí, ngày 14/05/2013

Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu

Nhận diện cơ bản
Basic Elements

Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí
Thanh Long Uong Bi Logo

CẤU TRÚC LOGO THƯƠNG HIỆU THANH LONG UÔNG BÍ

1. Slogan thương hiệu

Hương vị gửi trao yêu thương

Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines

01

Contact infomation: Mobile: 0986066866 Email: hoangpham04082@gmail. dễ nhận diện. với tư duy thể hiện tối giản. là chủ thể chính và trực quan nhất chuyển tải được thông điệp là dịch vụ của doanh nghiệp đang kinh doanh. hình ảnh quả thanh long trở nên cô đọng dễ nhớ. Hình ảnh quả thanh long vẫn đóng là vai trò trung tâm.dễ hiểu. Gam màu còn thể hiện được sự đam mê nhiêt huyết của những con người nơi đây đang cố gắng và phát huy đưa sản vật quý của địa phương được bảo tồn. bên cạnh địa danh Uông Bí được thể hiện rõ ràng nhất quán. phát triển và vươn xa ra thị trường trong nước và quốc tế. Tổng thể logo với 4gam màu nhưng có hai gam màu đỏ ánh tím và xanh mạ non (đây cũng là màu đặc trưng trên quả thanh long nơi vùng đất Uông Bí). Yếu tố ra đời 2. Ý nghĩa của thương hiệu Cấu trúc của logo được bố cục trong hai vòng tròn đồng tâm với hình ảnh quả thanh long và ngôi chùa Đồng được cách điệu. là thông điệp.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo YẾU TỐ RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG HIỆU 1.com Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 02 . Hình ảnh ngôi chùa Đồng được thể hiện bằng những đường nét chắc khỏe lồng ghép phía trên ngầm hiểu rằng địa danh Uông Bí không chỉ có sản vật ngon mà còn có cả những danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã đi vào thơ ca nhạc họa mà điển hình nhất là hình ảnh chùa Đồng uy nghi tọa lạc trên đỉnh dãy núi Yên Tử linh thiêng huyền bí.

Giá trị sản phẩm 2.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo MỤC TIÊU. Dịch vụ sản phẩm Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 03 . GIÁ TRỊ. Mục tiêu sản phẩm 2. DỊCH VỤ SẢN PHẨM 1.

Được thể hiện ở dạng cấu trúc yếu tố hình và chữ Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 04 . Yếu tố cấu trúc cơ bản của logo : .Cấu trúc yếu tố hình và chữ .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CƠ BẢN TRONG LOGO 1. Yếu tố cấu trúc cơ bản của logo Thanh Long Uông Bí: .Cấu trúc yếu tố chữ và chữ 2.Cấu trúc yếu tố hình và hình và hình .Được thể hiện ở 3 dạng cơ bản: .

tối kị trong việc co kéo làm biến dạng tỷ lệ của logo Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 05 . Tỷ lệ của logo ở pá phóng to : A A A A 2.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo TỶ LỆ LOGO 1. Tỷ lệ của logo ở pá thu nhỏ : A A A A A A A 1/4A A 1/2A 1/4A 1/2A 1/2A 1/2A Chú ý: trong quá trình sử dụng logo thương hiệu.

M:0 .M:0 .K:0 Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 06 .M:100 .M:10 .K:0 C:40 .Y:15 .K:20 C:0 .Y:0 .K:40 C:10 .Y:0 .Y:98 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo THÔNG SỐ MÀU Thông số màu của logo trong hệ tiêu chuẩn cho phép C:0 .

Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 07 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo HỆ MÀU BỔ TRỢ Hương vị gửi trao yêu thương Hệ màu bổ trợ là các tham số màu ở những tone màu nóng hoặc lạnh có thể là màu trung tính có thể đứng cạnh các tone màu gốc trên logo hỗ trợ cho việc thiết kế các ấn phẩm sau này của doanh nghiệp.

Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN Ở DẠNG ĐƠN SẮC Hương vị gửi trao yêu thương Hương vị gửi trao yêu thương Hương vị gửi trao yêu thương Hương vị gửi trao yêu thương Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 08 .

Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN Ở DẠNG TƯƠNG PHẢN VỚI NỀN Hương vị gửi trao yêu thương Hương vị gửi trao yêu thương Hương vị gửi trao yêu thương Hương vị gửi trao yêu thương Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 09 .

Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo BỘ FONT CHỮ ĐẶC TRƯNG CỦA LOGO THƯƠNG HIỆU Segoe UI light FONT SEGOE UI Segoe UI light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12345678910!@#$%&*( )-+<>?=^^ FONT SEGOE UI Segoe UI abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12345678910!@#$%&*( )-+<>?=^^ FONT SEGOE UI Segoe UI Semibold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12345678910!@#$%&*( )-+<>?=^^ Body text: 20pt Body text: 20pt Body text: 20pt Hương vị gửi trao yêu thương Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 10 .

.com.com Địa chỉ: P.com Địa chỉ: P.Quảng Ninh ĐT: 0323.xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.Email:tlub@gmail.vn .xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.vn .vn . Thanh Sơn .Quảng Ninh ĐT: 0323.xxxxxxxx: Fax: 0323.xxxxxxxx: Fax: 0323.Quảng Ninh ĐT: 0323.com ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Phòng Kinh Tế ĐC: TRẦN NGỌC HOÁN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Phòng Kinh Tế ĐC: TRẦN NGỌC HOÁN Trưởng Phòng Mobile: 0909888000 Email: anhttlub@gmail...com Địa chỉ: P. Thanh Sơn .com Trưởng Phòng Mobile: 0909888000 Email: anhttlub@gmail. Thanh Sơn .com.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 1.Email:tlub@gmail.xxxxxxxx: Fax: 0323..Tp Uông Bí ...com Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 11 .Email:tlub@gmail.Tp Uông Bí .xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.com.Tp Uông Bí . Xuất hiện trên name card 2. Xuất hiện trên thẻ nhân viên ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Phòng Kinh Tế ĐC: TRẦN NGỌC HOÁN Trưởng Phòng Mobile: 0909888000 Email: anhttlub@gmail.

Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 2. Xuất hiện trên thẻ nhân viên ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ĐC: TRẦN NGỌC HOÁN Trưởng phòng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Ub0256896 ĐC: TRẦN NGỌC HOÁN Trưởng phòng Phương án 02 ĐC: TRẦN NGỌC HOÁN Trưởng phòng Ub0256896 Phương án 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 12 .

Email:tlub@gmail.Quảng Ninh ĐT: 0323.Tp Uông Bí .. Xuất hiện trên phong bì chung chuyển (120mm x 220mm) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Địa chỉ: P.com.com To: Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 13 .xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi..Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 3.vn . Thanh Sơn .xxxxxxxx: Fax: 0323.

Quảng Ninh ĐT: 0323.com. Xuất hiện trên phong bì chung chuyển (220mm x 310mm) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Địa chỉ: P. Thanh Sơn .xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi...Email:tlub@gmail.xxxxxxxx: Fax: 0323.Tp Uông Bí .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 4.com To: Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 14 .vn .

.Tp Uông Bí . Thanh Sơn .com ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Thanh Long Uông Bí Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P.xxxxxxxxx | Website:thanhlonguongbi.com.xxxxxxxx: Fax: 0323...Email:tlub@gmail.Tp Uông Bí .vn .vn . Xuất hiện trên bangzon có bố cục khổ ngang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Thanh Long Uông Bí Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P.xxxxxxxxx | Website:thanhlonguongbi.xxxxxxxx: Fax: 0323.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 5.Quảng Ninh | ĐT: 0323.com Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 15 .Quảng Ninh | ĐT: 0323.. Thanh Sơn .Email:tlub@gmail.com.

.xxxxxxxx: Fax: 0323. Thanh Sơn .com ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Thanh Long Uông Bí Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P.Tp Uông Bí ..Quảng Ninh | ĐT: 0323.com.Tp Uông Bí ..com Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 16 ..xxxxxxxxx | Website:thanhlonguongbi.vn .xxxxxxxx: Fax: 0323.Email:tlub@gmail.xxxxxxxxx | Website:thanhlonguongbi.Quảng Ninh | ĐT: 0323.Email:tlub@gmail.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 6.vn . Phối cảnh trên bangzon có bố cục khổ ngang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Thanh Long Uông Bí Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P.com. Thanh Sơn .

com.Email:tlub@gmail.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 7..xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.. Thanh Sơn . Thanh Sơn . Thanh Sơn . Phối cảnh trên Poster có bố cục khổ dọc 600mm x 900mm Hotline: 0909888 666 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P.com Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P.Quảng Ninh | ĐT: 0323.Quảng Ninh | ĐT: 0323.vn . Thanh Sơn .vn ..com.Tp Uông Bí .Email:tlub@gmail...Email:tlub@gmail.Quảng Ninh | ĐT: 0323.Tp Uông Bí .Email:tlub@gmail..xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.Tp Uông Bí .com Hotline: 0909888 666 Địa chỉ: P.xxxxxxxx: Fax: 0323..Quảng Ninh | ĐT: 0323.com.Tp Uông Bí .xxxxxxxx: Fax: 0323.xxxxxxxx: Fax: 0323.xxxxxxxx: Fax: 0323..vn .xxxxxxxx: Fax: 0323.com.Tp Uông Bí .Email:tlub@gmail..com Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P.com.com Hotline: 0909888 666 Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P..com Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 17 .vn .vn .xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.Quảng Ninh | ĐT: 0323. Thanh Sơn .

com.Tp Uông Bí .Email:tlub@gmail. Thanh Sơn .. Biển tấm lớn bố cục khổ ngang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Thanh Long Uông Bí Hương vị gửi trao yêu thương Hotline: 0909888 666 Địa chỉ: P.com Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 18 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 8..Quảng Ninh ĐT: 0323.xxxxxxxx: Fax: 0323.vn .xxxxxxxxx | Website:thanhlonguongbi.

Phối cảnh trên biển tấm lớn bố cục khổ ngang Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 19 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo 9.

ngày 20-8-2013 Hương vị gửi trao yêu thương Khuyến mãi giảm giá 10% Hotline: 0909888666 Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 20 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 10. Standee ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ HỘI THẢO Đặc sản Giới thiệu sản phẩm Thanh Long Uông Bí Đặc sản Thanh Long Uông Bí Hương vị gửi trao yêu thương Uông Bí.

Brochure 5 6 1 2 3 4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 21 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo 11.

Bao bì trung chuyển Cấu tạo hộp bao bì trung chuyển Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 22 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 12.

Bao bì trung chuyển Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 23 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 13.

...vn .Quảng Ninh | ĐT: 0323.Email:tlub@gmail. Thanh Sơn .com.xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.Tp Uông Bí .Tp Uông Bí .com (chất liệu nilon) Địa chỉ: P.vn .xxxxxxxx: Fax: 0323..Email:tlub@gmail.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 13.xxxxxxxx: Fax: 0323.xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.com (chất liệu vải) Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 24 .com.Quảng Ninh | ĐT: 0323. Túi sách trung chuyển UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Hương vị gửi trao yêu thương Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P. Thanh Sơn .

vn .com.com Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 25 .Email:tlub@gmail. Kẹp File tài liệu: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Hương vị gửi trao yêu thương Địa chỉ: P.xxxxxxxx: Fax: 0323.xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi..Quảng Ninh | ĐT: 0323.Tp Uông Bí .com.Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 14.Email:tlub@gmail.xxxxxxxxx Website:thanhlonguongbi.vn .com Địa chỉ: P. Thanh Sơn .Tp Uông Bí ..xxxxxxxx: Fax: 0323.com ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Phòng Kinh Tế ĐC: TRƯƠNG HUY AN Trưởng Phòng Mobile: 0909888000 Email: anhttlub@gmail.Quảng Ninh ĐT: 0323... Thanh Sơn .

Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 15. Quà Tặng Ô che nắng Áo phông Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 26 .

Quà Tặng Bút bi Mũ Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 27 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 15.

Phương tiện vận tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 28 .Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 16.

Nhận diện cơ bản Basic Elements Logo thương hiệu Thanh Long Uông Bí Thanh Long Uong Bi Logo LOGO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC ẤN PHẨM VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN TẢI TRUYỀN THÔNG 16. Phương tiện vận tải 17. Đồng phục nhân viên bán hàng Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu | Corporate Identity Guidelines 29 .

Tài liệu hướng dẫn sử dụng & nhận diện thương hiệu .