You are on page 1of 4

Tajuk

:

LINUS 2.0 PHONICS ATTACK CAMP
Tujuan

:

Melaksanakan intervensi taskforce LINUS Bahasa Inggeris kepada murid-murid
tahun 1 dan 2 yang tidak menguasai konstruk 1 sehingga konstruk 12.
Pemulihan ini adalah tindakan segera yang perlu dilaksanakan oleh sekolah
untuk memulihkan murid-murid ini unutk menguasai kesemua konstruk.
Objektif

:

Memastikan semua murid yang tidak menguasai Saringan 1 2015 dapat
menguasai kesemua 12 konstruk Literasi Bahasa Inggeris.
Target

:

Murid-murid Tahun 1 dan Tahun 2 yang tidak mengusai Literasi Bahasa Inggeris
sahaja.
Maklumat Projek

:

Tarikh pelaksanaan -

15 September 2015 ( Tahun 1 )
1.30ptg – 4.00ptg ( Dewan Terbuka )
17 September 2015 ( Tahun 2 )
1.30ptg – 4.00ptg ( Dewan Terbuka )

Penyertaan

:

Tahun 1 - 40 0rg
Tahun 2 – 40 0rg

Tentatif Program
1.00ptg

:
-

Makan Tengahari

1.30ptg

-

Pendaftaran

2.00ptg

-

Program Phonics Attack

Station 1

-

Hopscotch ( Phonics )

Station 2

-

Tongue Tornado ( Blend phonics to form words )

Station 3

-

Snake & Ladder ( Segment words to phonics )

Station 4

-

Bowling Bold ( Read words based on pictures )

Station

5

-

Station 6

-

Arrange Me ( Rerrange word to form correct

sentence )

Giant Dice ( Read short sentence )

00 .00ptg - Program Tamat Anggaran pendapatan dan perbelanjaan : Anggaran pendapatan: Bil Perkara 1.00 Jumlah RM440.4.00 2 Bahan keperluan program RM 200.00 1 unit RM 200.00 .00 Anggaran perbelanjaan : Bil Butiran Harga Seunit Kuantiti Harga 1 Makanan murid RM 3. Sumber Kewangan Unit KoKurikulum Jumlah RM440.Snake & Ladder Mat Jumlah Senarai Jawatankuasa Program Phonics Attack RM 440.00 80 org RM 240.

..... Neo Kim Thin (Guru Besar) Encik Audin@Jaafar Bin Dissen (GPK Kokurikulum) : Puan Yusidah bt Mohd Yunus Setiausaha : Pn.......................... Kamarul Anuar bin Yusof 3..................Pengerusi : Naib Pengerusi I : Ketua Panitia En.. Mohd Nazemi bin Abd Razak 4................... Norazlina bt Mohd Hassan AJK : 1........................ (NORAZLINA BT MOHD HASSAN) DISSEN) Penyelaras Program Phonics Attack SK Taman Sri Sinar 2015 : ................ Siti Idura bt Saiman 2. Disediakan oleh : Disemak oleh ............................ Ainura Filzah bt Jakaria Penutup : Diharap dengan adanya program ini dapat membantu murid-murid Tahun 1 dan Tahun 2 SK Taman Sri Sinar untuk menguasai Literasi Bahasa Inggeris......... ......... (NEO KIM THIN) Guru Besar SK Taman Sri Sinar ............... (AUDIN @JAAFAR BIN GPK Kokurikulum SK Taman Sri Sinar Disahkan oleh ..