You are on page 1of 4

KHIDMAT MASYARAKAT 2

MUTIARA
KUMPULAN : 3
NAMA AHLI KUMPULAN :
REMMY
AINUL
HANAA
SUHARMIN
AIMAN BASRI
VANESSA
AZLAN

MAKSUD KHIDMAT
MASYARAKAT
Kerja amali yang dijalankan di luar jadual
waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10
jam. Ia merupakan penyertaan aktif dalam
kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau
komuniti luar sekolah.

OBJEKTIF :
1) Menjadi warganegara yang patriotik,
prihatin
dan
bertanggungjawab
terhadap masyarakat dan Negara
2) Memberi
sumbangan
masyarakat dan Negara

kepada

3) Memperkenalkan Maktab Rendah Sains


MARA kepada masyarakat luar supaya
dapat menarik minat penduduk luar
terhadap MRSM Mukah.

ATUR CARA :
7.30 pagi : Bertolak ke SK Dua Sungai
8.00 pagi : Tiba di SK Dua Sungai
8.30 pagi : Persediaan
8.45 pagi : Taklimat tentang slot & Icebreaking
9.15 pagi : Slot Bahasa Melayu .
10.00 pagi : Slot Bahasa Inggeris
10.45 pagi : Rehat
11.00 pagi : Slot sains