Horarios de titorías de grupo ( Curso 2016-2017

)
GRUPO

TITOR

AULA REFERENCIA

HORARIO TITORES

1º Bach

Ana Belén Mellado Franco

Aula 14

Luns

( 12:40 a 13:30)

2º Bach A

Cristina Cruz Fernández

Aula 16

Luns

( 15:45 a 16:35)

2º Bach B

Raquel Parada Núñez

Aula 17

Venres

( 10:30 a 11:20)

1º CM Elve

Manuel Marzoa Vázquez

Taller Auto 2

Mércores (10:30 a 11:20)

2º CM Elve

José Luis Fernández Sampedro

Taller Auto 1

Luns

( 11:50 a 12:40)

1º CM Mantemento

Enrique Rios Varela

Taller Mecanizado

Xoves

( 11:50 a 12:40)

2º CM Mantemento

José Manuel Fernández Vega

Taller de Aluminio

Mércores ( 9:40 a 10:30)

1º CM Xestión

Raquel Vázquez Fernández

Aula 03

Luns

( 11:50 a 12:40)

2º CM Xestión

Dina María Serén Álvarez

Aula 02

Luns

( 10:30 a 11:20)

1º CS Ad&fin.

Carmen María Pérez Rodríguez

Aula 04

Luns

( 12:40 a 13:30)

2ºCS Ad&Fin.

Pilar Rodríguez Puga

Aula 10

Martes

( 9:40 a 10:30)

CM CAE

Marisol Gómez Cerradelo

Taller Enfermería

Venres

( 10:30 a 11:20)

ESA 1

Fernando Cabido

Aula 11

Xoves

( 16:45 a 17:30)

ESA 2 (A)

Iván Fernández Sanmartín

Aula 12

Martes

( 20:45 a 21:30)

1º FP-BÁSICA Mantemento
de Vehículo

Ana Belén Blanco

2º FP-BÁSICA ( Mantemento
de vehículos)
Carlos Alberca Piñeiro

Taller Auto 3

Luns ( 13:30 a 14:20)

Taller Auto 4

Martes ( 10:30 a 11:20)

1º FP-BÁSICA (Servizos
administrativos

Ana Feijoo Ruiz

Aula 18

Luns ( 15:45 a 16:35)

2º FP- BÁSICA Servizos
administrativos

Mª Del Pilar Rodríguez
Domínguez

Aula 15

Martes (11:50 a 12:40)

Related Interests