You are on page 1of 19

2

SULIT

5227/1

A
( 20 )


: . 1
) 13 11 : (

...............Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

A
B
C
D

SULIT

SULIT

5227/1

..... -
" "


i
ii
iii
iv

iii ii i
iv ii i
iv iii i

A
B
C

iv iii ii

: . 3

) 128 : (

: ,

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

A
B
C
D

SULIT

SULIT

5227/1

4 :
i -
ii
iii
iv
A
B
C
D

ii i iii
ii i iv
iii i iv
iii ii iv

ii
iii
iv

A
B
C
D

ii i
iii i
ii iv
iii iv

SULIT

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

5227/1

SULIT

:


, ,

,


( : ) 30
.

:
A
B
C
D-

-

:
A
B
C
D

SULIT

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

5227/1

SULIT

( ) :

:


:
( )
.

:
i
ii
iii
iv

A
B
C
D
9

ii i iii
ii i iv
iii i iv
iii ii iv

:
.
( :

SULIT

) 92

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

SULIT

5227/1

:
A
B
C
D
10

( ) :

::

( . )

SULIT

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

SULIT

5227/1

X :
A
B
C
D

11 :
A
B
C
D

SULIT

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

SULIT

5227/112
A
B
C
D

13
i
ii
iii
iv

A
B
C

ii iiii
ii iiv
iii iiv

iii iiiv

SULIT

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

10

5227/1

14

SULIT

A
B
C
D

15
A
B
C
D

16

i
ii
iii
iv
ii i A iii
ii i B iv
iii i C iv
iii ii D iv

SULIT

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

11

SULIT

5227/1

17

i
ii
iii
iv
iii ii i A
iv ii i B
iv iii i C
iv iii ii D
1.NAMA PENUH :
SYEIKH MUHAMMAD IDRIS BIN ABDUL RAUF
2.TEMPAT LAHIR :
DI MEKAH PADA 28 ZULKAEDAH 1313HIJRAH
2.SIFAT PERIBADI :
- ULAMAK BESAR NUSANTARA
- TERKENAL SEBAGAI AHLI BAHASA
- MAHIR DALAM BIDANG HADIS
- MAHIR DALAM TAFSIR DAN FIQAH

18
Lihat halaman sebelah
5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

A
B
C
D

SULIT

12

SULIT

5227/1

19

Ii

Iii
Iv
iii ii i
iv ii i
iv iii i
iv iii ii

A
B
C
D

1521 20

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

D
SULIT

13

SULIT

5227/1

80

: ( a)


)11 1 : (

[ 2 ]

(i)

.

[ 4 ]
.

( ii )

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

SULIT

.1

14

5227/1
)(iii

SULIT

:
( )
( )
( )
] 4 [

( )

) (b :

.

:

( )

)(i

] 2 [

) ( ii

] 4 [

) ( iii

SULIT

] 4 [

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

15

SULIT

5227/1

: ( a)) 35 : (

:
[ 2 ]

(i)

[ 4 ]

. .

( ii )

(iii)

)(

) (
) (

[ 4 ]

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

) (

SULIT

.2

16

SULIT

5227/1

: ) ( ( b):
:

.


) (
[ 2 ]

(i)

[ 4 ]

( ii )

KUALALUMPUR Dalam tempoh enam tahun lalu, sebanyak lebih 274,000


pasangan Islam di Malaysia bercerai sekali gus menimbulkan kebimbangan
mengenai institusi keluarga Islam di negara ini.
Rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia turut mendedahkan sebanyak
38,035 pasangan bercerai sepanjang tempoh Januari hingga Ogos tahun lalu.
Berdasarkan statistik itu, secara purata sebanyak 156 kes perceraian berlaku
setiap hari atau enam kes bagi setiap jam
Sumber : http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.

22Jun 2016

( iii )

[ 4 ]
Lihat halaman sebelah
5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

SULIT

17

SULIT

5227/1

(a) 3 :
( ) i

] 2 [

) ( ii

] 2 [

) ) i ( (b

] 2 [


( ) 57 : 10

) ( ii
.

] 4 [

)(c

()i

] 4 [

)(d

()i

)(e

)(i

] 2 [

.
] 4 [

SULIT

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

18

SULIT

[ 2 ]
[ 2 ]
[ 2 ]
[ 2 ]

5227/1

: ) i (
) a (
) b (
) c (
.
) ii (

)a( 4

[ 4 ]

. ) i ( ) b (

[ 4 ]

. ) i (

)c(

Hadis Syaz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang


makbul dan thiqah tetapi bercanggah dengan perawi-perawi lain
yang lebih thiqah daripadanya.

[ 4 ]

. ) i (

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

)d(

SULIT

19

SULIT

5227/1

( a ) .3 5

()i

] 2 [

( b ) .4

()i
) ( ii

] 4 [
] 4 [

( c ) .5

()i
) ( ii

.
.

] 2 [
] 4 [

) ( iii

.

SULIT

] 4 [

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor

20

5227/1

))i( (a

SULIT

.
] 2 [

) ( i ) ( b .
] 4 [
) ) ii

) ( i ) ( c .

] 2 [
] 2 [

) ) ii ( ( d ,
.
) ( i ) ( e .
)(ii

] 2 [
] 4 [
] 4 [

KERTAS SOALAN TAMAT


SULIT

Lihat halaman sebelah


5227/1 2016 Hak Cipta SMK Agama Segamat Johor