2016

PLATFORME
PROFESIONALE WEB

ADTi7

ADT ARDD AST
10/10/2016

Asociația Semănătorul Tismana – A.S.T.,
Proiectul de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)”
PLATFORMA WEB „9 ne pasa de Tine(ri)”
/ Blog / „Social
Media” Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de tineret
Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE –
INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE
din cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” este descrisa
mai jos:
- Blogul oficial de tineret din cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa
de Tine(ri)”, este accesibil la următorul link: http://galdt.blogspot.ro/
Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de documente
digitale Scribd www.scribd.com/doc/
https://www.scribd.com/document/324680544/Ast-2016-Pliant-Culturav1-Mts-9-Ne-Pasa-de-Tine
Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a
documentelor Calaméo
https://en.calameo.com/read/002370175d17e73774d39
Proiectul de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” promovat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:
-

Grupul de discuții oficial tematic de tineret realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale
Facebook al proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” este accesibil la următorul
link:https://www.facebook.com/groups/155177714916509/?ref=bookmarks

-

Pagina Web oficiala tematica de tineret realizate in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale
Facebook a proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” este accesibil la următorul link:
https://www.facebook.com/9-ne-pasa-de-Tine-ri-125497117893661/?ref=bookmarks

Asociația Semănătorul Tismana – A.S.T.,
Promovare prin realizare Revista cultural-literara de interes public local
si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana –
Țicleni finanțată prin Proiectul de tineret Dezvoltare Culturala Zonala
de Tineret Tismana – Țicleni
PLATFORMA WEB Observator Cultural / Blog / „Social Media”
Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de tineret
Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE –
INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE
din cadrul proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret
Tismana – Ţicleni si a Revistei cultural-literara de interes public local si
județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni este
descrisa mai jos:
- Blogul oficial din cadrul proiectului de tineret Dezvoltare Culturala
Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si al Revistei cultural-literara de
interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret
Tismana – Țicleni, este accesibil la următorul link:
http://observatorculturalzonal.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de documente digitale Scribd
o www.scribd.com/doc/ https://www.scribd.com/document/325475672/OBSERVATOR-TismanaTicleni-2016#from_embed
Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a documentelor Calaméo

http://en.calameo.com/ http://en.calameo.com/read/00237017508db6fea8271

Revista cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni
promovata in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:
-

Grupul de discuții oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei
sociale Facebook al proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Revistei
cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni este
accesibil la următorul link: https://www.facebook.com/groups/278602139180729/

-

Pagina Web oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei
sociale Facebook a proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a Revistei
cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni este
accesibila la următorul link: https://www.facebook.com/Dezvoltare -Culturala-Zonala-de-Tineret-Tismana%C5%A2icleni-1760462280868265/?skip_nax_wizard=true

Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila – A.R.D.D.,
Promovare prin realizare Publicația de tineret - Broșura CRICT Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor din
cadrul proiectului de tineret - Centrul de Resurse pentru Informare si
Consiliere a Tinerilor C.R.I.C.T.
PLATFORMA WEB CRICT / Blog / „Social Media” Pagina Web +
Grup discuții oficial tematic de voluntariat si S.E.V
Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE –
INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE
din cadrul proiectului de tineret si a Publicației de tinere t Broșura
CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a
Tinerilor este descrisa mai jos:
- Blogul oficial din cadrul proiectului de tineret si a Publicației de
tineret Broșura CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare si
Consiliere a Tinerilor , este accesibil la următorul link: http://crict2020.blogspot.ro/
Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de documente digitale Scribd
o www.scribd.com/doc/ https://www.scribd.com/document/324410703/Publicația-de-tineret-BroșuraCrict-Mts-Ardd-2016-44#from_embed
Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a documentelor Calaméo
 http://en.calameo.com/ https://en.calameo.com/read/0023701750232d9ea41eb
Publicația de tineret Broșura CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor
promovata in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:
-

Grupul de discuții oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei
sociale Facebook al proiectului de tineret si a Publicației de tineret Broșura CRICT - Centrul de Resurse
pentru Informare si Consiliere a Tinerilor este accesibil la următorul link:
https://www.facebook.com/groups/1729153367351702/

-

Pagina Web oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei
sociale Facebook a proiectului de tineret si a Publicației de tineret Broșura CRICT - Centrul de Resurse pentru
Informare si Consiliere a Tinerilor este accesibila la următorul link: https://www.facebook.com/Centrul-deResurse-pentru-Informare-si-Consiliere -a-Tinerilor-341793796152789/?skip_nax_wizard=true

Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila – A.R.D.D.,
Promovarea SERVICIULUI EUROPEAN DE VOLUNTARIAT
prin realizare Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat
si S.E.V. - „Voluntariat pentru Tine(RI)” - V4YOU din cadrul
proiectului de tineret - A.C.T.I.V.E.- “Asociativitate Civică a
Tinerilor prin Implicare Voluntara Esențială”
PLATFORMA WEB V4YOU / Blog / „Social Media” Pagina
Web + Grup discuții oficial tematic de voluntariat si S.E.V
Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE –
INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media”
DIRECTE din cadrul proiectului de tineret A.C.T.I.V.E.“Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntara
Esențială” si a Ghidului informativ de tineret cu resurse de
voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat pentru Tine(RI)” V4YOU este descrisa mai jos:
- Blogul oficial din cadrul proiectului de tineret A.C.T.I.V.E.“Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntara
Esențială” si a Ghidului informativ de tineret cu resurse de
voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat pentru Tine(RI)” V4YOU, este accesibil la următorul link: http://active2020.blogspot.ro/
Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de
documente digitale Scribd
o

www.scribd.com/doc/ https://www.scribd.com/document/323537106/Ghidul-v4you-Active-Ardd-2016Mts#from_embed

Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a documentelor Calaméo
 http://en.calameo.com/ http://en.calameo.com/read/00237017512c25e871aac?trackersource=embed
Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat pentru Tine(RI)” - V4YOU
promovat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:
-

Grupul de discuții oficial tematic de voluntariat si S.E.V realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei
sociale Facebook al proiectului de tineret A.C.T.I.V.E.- “Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare
Voluntara Esențială”si a Ghidului informativ de tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat
pentru Tine(RI)” - V4YOU este accesibil la următorul link:
https://www.facebook.com/events/224522631284307/

-

Pagina Web oficiala tematica de voluntariat si S.E.V realizate in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei
sociale Facebook a proiectului de tineret A.C.T.I.V.E.- “Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare
Voluntara Esențială”si a Ghidului informativ de tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat
pentru Tine(RI)” - V4YOU este accesibila la următorul link: https://www.facebook.com/Asociativitate Civic%C4%83-a-Tinerilor-prin-Implicare-Voluntara-512966872242448/?skip_nax_wizard=true

Asociația DORNA TISMANA – A.D.T.,
Promovare prin realizare Publicația culturala de interes public
pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”; finanțată prin
Proiectul de tineret PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si
Tradițiilor’
PLATFORMA WEB DTC / Blog / „Social Media” Pagina Web +
Grup discuții oficial tematic de tineret
Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE –
INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media”
DIRECTE din cadrul proiectului de tineret PILOT ‘Promovarea
Culturii, Turismului si Tradițiilor’ si a Publicației culturale de
interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”
este descrisa mai jos:
- Blogul oficial din cadrul proiectului de tineret PILOT ‘Promovarea
Culturii, Turismului si Tradițiilor’ si a Publicației culturale de
interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”,
este accesibil la următorul link: http://turismtismana.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de documente digitale Scribd www.scribd.com/doc/
https://www.scribd.com/document/326043572/Publicatie-Turism-Cultural-MTS-2016#from_embed
Le développement du Tourisme Culturel Scribd https://www.scribd.com/document/326418246/LeDeveloppement-Du-Tourisme-Culturel
Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a documentelor Calaméo http://en.calameo.com/
http://en.calameo.com/read/002370175f90ccd262723

Le développement du Tourisme Culturel
Calaméohttp://en.calameo.com/read/002370175954b86c71c3d
Publicația culturala de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” promovata in cadrul
„Social Media” prin intermediul rețelei sociale Facebook:
-

Grupul de discuții oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei
sociale Facebook al proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a
Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” este accesibil la
următorul link: https://www.facebook.com/groups/934295410030950/
Pagina Web oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” prin intermediul rețelei
sociale Facebook a proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a
Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” este accesibila la
următorul link: https://www.facebook.com/Promovarea-Culturii-Turismului-si-Tradi%C5%A3iilor529876367204230/?skip_nax_wizard=true