You are on page 1of 214

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Prijevod i obrada:
Ljubavni erotski romani
&
BalkanDownload

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Jude Deverax
Njena pjesma

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Prvo Poglavlje
Juna Engleska
Januar, 1502.g.
Malo selo Moreton okrueno je visokim kamenim zidom. Sivilo toga
kamenja inilo je ranojutarnju sjenu mnogim kuama. Dobro odravani
putevi povezivali su zgrade. Iz sredinjeg poloaja zraile su visoke crkve i
visoke, bijele zidine gradske vijenice. U jo slabom jutarnjem svijetlu,
nekoliko pasa se protezalo, pospane ene su krenule prema gradu dok je
etvoro ljudi ekalo, sa sjekirama na ramenima, da vratari otvore teka
hrastova vrata uzidana u kameni zid.
Unutar jedne kue, obine, uske, bijele dvokatnice, Alyxandria
Blackett sluala je svakom porom u tijelu kada e zakripati vrata. Kad je
konano ula kripu, ona uze meke kone cipele i na prstima poe prema
stubama, koje su, na alost bile na drugoj strani oeve sobe. Budna davno
prije izlaska sunca, bila je odjevena ve satima u obinu, grubu, vunenu
haljinu. I danas, po prvi puta u ivotu nije s gaenjem pogledala svoje tijelo.
inilo se da je cijeli svoj ivot ekala da odraste, da bude visoka i da dobije
obline. Ali, u dvadesetoj znala je da e uvijek imati ravna prsa i biti bez stasa.
Barem, pomislila je uzdahnuvi, nije imala potrebu za korzetom.
U oevoj sobi, bacila je brz pogled kako bi bila sigurna da spava,
prebacila suknju preko ruke i otila dolje, preskaui etvrt koraka jer je
znala da pod kripi. Kad je sila dolje nije se usudila otvoriti prozor. Zvuk bi
mogao probuditi njezina oca, a on je itekako trebao odmor. Stol je bio
prekriven papirima i bojama i na pola zavrenim radom, to je njezin otac
radio. Otila je do zida i gledala s ljubavlju dva glazbena instrumenta koja su
ondje visila. Sve pomisli na aljenje to joj je Bog zaboravio dati fiziki izgled
nestalo je kad se sjetila svoje glazbe. Nova melodija i ton poele su se stvarati
u njenoj glavi. Bila je to oito ljubavna pjesma.
Ne moe se odluiti?, zaula je oev glas iz podnoja stuba. Odmah
je potrala k njemu, stavila mu ruku oko struka i pomogla da sjedne za stol.
ak i u mranoj prostoriji mogla je vidjeti plavkaste krugove ispod njegovih

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

oiju.
Trebali ste ostati u krevetu. Ima dovoljno vremena da ponete jedan
dan raditi i poslije izlaska sunca.
Uhvatio joj je ruku na trenutak, nasmijeio se njezinim lijepim oima.
On je dobro znao to je njegova ki mislila o svom malom maginom licu sa
ljubiastim oima, malenim nosom i zakrivljenim malim ustima. uo je on
dosta njezinih jauka o tome, ali njemu su bili dragi.
Hajde, rekao joj je njeno, idi vidi moe li odabrati koji
instrument, uzeti ga i otii prije nego netko doe i poali se da mora imati
ljubavnu pjesmu za novu ljubav.
Moda sam danas trebala ostati s vama? Proaputala je, a lice joj je
odavalo brigu za njega. Tri puta u posljednjih godinu dana imao je uasne
bolove u prsima.
Alyx!,upozorio je. Posluaj me. Sada skupi svoje stvari i idi!
Da, moj gospodaru, nasmijala se ona, dajui mu od srca topli
osmijeh, dok su joj se oi okretale u kutovima, a usta formirala u savren
Kupidov luk. S brzim, uvjebanim pokretom povukla je dugu,
elino-gudaku citru sa zida, ostavljajui psa ltira gdje je bio. Okrenula se i
ponovno pogledala oca.
Jeste li sigurni da ete biti u redu? Ne moram danas ii. Ignorirajui
je, on joj je pruio kolsku kutiju, kutiju za olovke, tintu i papir.
Radije bih da stvara glazbu nego da boravi kui s bolesnim starcem.
Alyx, upozorio je, doi ovamo.
S poznatom gestom plela je svoju dugu kosu dolje niz lea. Kosa joj je
bila teka i gusta, savreno ravna, bez naznake kovra, proarana razliitim
nijansama boja. ak se i njezin otac tome udio. Izgledala je kao da su se
djeca poigrala njome, bacivi svaku moguu boju na kosu jedne vrlo mlade
ene. Bilo je zlatnih pruga, svijetlo-utih, duboko-crvenih, zlatno-crvenih,
smeih, a Alyx se klela, ak i nekih sivih. Kad joj je kosa bila u pletenici,
skinula je svoj plat sa zida, stavila ga oko ramena i zavezala kapuljau
preko glave.
Nemoj se toliko zadubiti da se zaboravi ugrijat, rekao je glumei
ljutnju. Sada idi, a kad se vrati elim uti neto lijepo.
Ja u obaviti svoj posao najbolje , rekla je smijui se dok je izlazila iz
kue, zatvarajui vrata za sobom. Iza njihove kue koja je bila na kraju

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

gradskog zida, Alyx je mogla vidjeti gotovo sav grad, kad ljudi poinju
izlaziti i spremati se pozdraviti novi dan. Bilo je pitanje centimetara izmeu
kua i sitne uliice koja se protezala du zida. Put je bio pola umovit s
kamenim ciglama i dijelovi kua bili su kao rame uz rame, u rasponu
veliina, od velike gradonaelnikove kue, do srednje veliine kao
obrtnikovih, te malih , kao njezina oca odvjetnika. Osjetio se povjetarac
ledena zraka i trgovina je poela.
Dobro jutro, ena istei ljunak pokraj svoje kue, zovnu Alyx.
Radi li na neemu za crkvu danas? Alyx je odmahnula susjedi.
Da ... i ne ba. Sve! Nasmijala se, maui i urei prema vratima.
Stala je iznenada jer je gotovo naletjela na koije i konja. Jedan pogled
gore i shvatila je da ju je John Thorpe namjerno pokuao presresti.
Hej, Alyx, nema li lijepe rijei za mene? Nasmijeio se dok je
zaobilazila starog konja.
Alyx! Zovnuo je glas iz stranjeg dijela kola. Gospodarica Burbage
nagnula se kroz kola i upitala je: Moete li ui na trenutak? Moja najmlaa
ki je slomljenog srca i mislila sam, da bi je moda nova ljubavna pjesma
mogla utjeiti.
Da, i za mene , John se nasmije s vrha vagona. Imam i ja potrebu za
ljubavnom pjesmom, takoer , rekao je i razmetljivo trljao stranu gdje mu
je, dvije noi prije, Alyx dala estok udarac kad je pokuao poljubiti.
Za tebe, John , rekla je vrlo slatko, ja u napisati pjesmu slatku kao
med u vaim kolima. Zvuk njegova smijeha skoro je sakrio njezin odgovor
od gospodarice Burbage koju je vidjela nakon veernje molitve.
Uzdahnuvi, Alyx je poela trati prema vratima. Jo nekoliko
trenutaka i bila bi uhvaena i nikad ne bi na miru, izvan zidina, radila na
svojoj glazbi.
Ti kasni, Alyx , rekao je vratar. Ne zaboravi na slatku glazbu za
moju bolesnu djevojku vikao je za njom dok je trala prema vonjacima
izvan zidina.
Konano, ona je dola do omiljene jabuke i uz osmijeh iste sree,
otvorila mali stol i pripremila se da pie o glazbi koju je ula u glavi. Sjede
naslonivi se na stablo, izdvoji citru u krilu i poe s pjevanjem pjesme koju je
ula jutros. Potpuno koncentrirana na rad s melodijom i stihovima, pisanjem
na papiru biljeki, bila je nesvjesna da sati prolaze. Kad je dola do zraka,

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ramena ukoenih i prstiju zgrenih, napisala je dvije pjesme i poela raditi


na novim pjesmama za crkvu.
S dugim, laganim potezom, spustila je sa strane citru, ruu i jednu
ruku stavila na nisku, jabukovu granu. Gledala je preko poljane u usjeve, te
kraj njih zatvorene grofove ovce u panjaku.
Ne! Nee misliti o grofu, koji je gurnuo toliko poljoprivrednika iz
zemlje poveanjem njihove rente, a onda razapeo ograde i ispunio prostor sa
svojim ovcama. Razmiljat e o neem ugodnom, naredila je sama sebi,
okreui pogled na drugu stranu. I naravno, to je jo bilo tamo, stvarno
lijepo u ivotu, osim glazbe?
Kao dijete, uvijek je ula glazbu u svojoj glavi. Dok je sveenik priao
latinski na misi, njoj je okupirala misli pjesma za djeaki zbor. Na festivalu
Harvesta je odlutala, zaokupljena pjesmama koje je samo ona mogla uti.
Njezin otac, udovac godinama, bio je gotovo lud pokuavajui pronai svoje
izgubljeno dijete.
Jednoga dana kada je imala deset godina, otila je do bunara da izvue
vodu. Trubadur koji je posjetio grad, sjedio je s mladom enom na klupi, a
pritom je bez nadzora ostavio svoju lutnju. Alyx nikada prije nije dotakla
glazbeni instrument, ali je ula dovoljno i vidjela dovoljno da zna zapravo
kako napraviti da lutnja svira. Za nekoliko minuta, ula je stotine tonova u
glavi. Svirala je svoju etvrtu pjesmu prije nego je shvatila da trubadur stoji
pored nje. Tiho, bez rijei, trebali su samo jezik glazbe, on joj je pokazao
kako staviti prste na akorde. Bol od otre ice i rezanje njenih prsta bilo je
nita u usporedbi s radosti to je mogla uti glazbu van njezina uma.
Tri sata kasnije, njezin je otac otiao traiti svoju ker. Pronaao ju je je
okruenu s pola mjetana. Svi su aputali da vide udo. Sveenik, gledajui
prekrasnu mogunost, uzeo ju je u crkvu i postavio je pred djevicu. Nakon
nekoliko minuta eksperimentiranja, Alyx je poela svirati, teko u poetku,
velianstvenu pjesmu, zahvalu crkvi, tiho govorei rijei dok je svirala.
Alyxin otac je temeljito odahnuo to mu jedino dijete nije bilo pomalo
ludo u glavi, nego je zbog sve glazbe u njoj ponekada ignorirala to bi joj
govorio. Nakon toga dana sveenik je preuzeo Alyx i poduavao je, rekavi
joj da je to dar od Boga i kao glasnogovornik Boji, on e preuzeti brigu o
njoj. Nije potrebno dodati da je kao odvjetnik, njezin otac bio daleko od
Boje svetosti i to je manje povezana s njim to bolje.

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Uslijedile su etiri godine strogog treninga u kojem je sveenik uspio


pribaviti svaki instrument stvoren za Alyx kako bi ga nauila svirati. Svirala
je instrumente sa tipkama, trube, ice, sa i bez luka, bubnjeve, zvona i
ogromne orgulje koje je sveenik kupio za Gospodina - i za njega i za Alyx,
neki su rekli.
Kad je sveenik bio siguran da moe svirati, poslao je po franjevakog
redovnika koji ju je uio kako pisati glazbu, snimati pjesme, balade, litanije,
sve to je mogla postaviti za glazbu.
Zbog toga to je toliko bila zauzeta sviranjem instrumenata i
zapisivanjem biljeki, tek sa njezinih petnaest godina shvatili su da moe i
pjevati. Redovnik koji je bio gotovo spreman da se vrati svojoj opatiji, jer je
Alyx nauio sve to je mogao, uao je u crkvu vrlo rano jednog jutra i bio
okruen glasom tako monim da je mogao osjetiti gumbe na svojem platu
kako drhte. Kad se uvjerio da je ovaj velianstveni zvuk doao iz njegove
vrlo male djevojice, pao je na koljena i poeo zahvaljivati Bogu to mu je
dopustio da ima kontakt s takvim blagoslovljenim djetetom.
Alyx, kad je vidjela starog redovnika na koljenima na stranjoj strani
crkve kako vrsto dri kri i suze koje mu teku niz lice, prestala je pjevati i
odmah otrala do njega, nadajui se da nije bolestan ili kao to je
posumnjala, uvrijeen njezinim pjevanjem, jer je nekada znala biti uasno
glasna.
Nakon toga, panja je posveivana njezinom glasu kao i sviranju, a
ona je organizirala pjevaki skup, koristei svaki glas u malom gradu od
stijene.
Odjednom, ona je imala dvadeset godina, oekujui svaki dan da
odraste i izraste. Ali, ostala je mala i ravna. Dok su se druge djevojke
njezinih godina udale i imale djecu, Alyx se morala zadovoljiti pjevanjem
uspavanki koje je napisala za dojenadi.
Kakvo pravo je imala da bude nezadovoljna?, pomislila je sada visei s
jabuke. Samo zato to su je svi mladi deki tretirali s velikim potovanjem osim, naravno, Johna Thorpea, koji je esto mirisao ono to je izvukao. Nije
bilo razloga za nezadovoljstvo. Kad joj je bilo esnaest godina, doba za
sklapanje braka i kada nije bila tako stara kao sada, etvorica su joj ponudila
brak, ali je sveenik rekao da je njezina glazba znak i da je bila namijenjena
za Boje djelo, a ne za neku ovjekovu pohlepu i stoga je odbio dopustiti bilo

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

koji brak.
Alyx je u to vrijeme laknulo, ali to je bivala starija, bila je vie svjesna
svoje samoe. Voljela je svoju glazbu, a osobito je voljela ono to je uinila za
Crkvu, ali ponekad ... kao dva ljeta prije, kada je popila etiri ae jakog vina
na vjenanju gradonaelnikove keri, ona je zgrabila citru, stala na stol i
zapjevala vrlo, vrlo nepristojnu pjesmu , koju je izmislila u tom trenutku.
Naravno, sveenik bi je zaustavio da nije imao vie vina u krvi nego itko
drugi i valjao se u travi, drei trbuh i smijui se njezinoj pjesmi. On sigurno
nije bio u stanju da zaustavi bilo koga. To je bila divna veer, kada je bila dio
ljudi koje je poznavala cijeli ivot, a ne neto odvojeno po zapovijedi
sveenika, kao mali dio lubanje svetog Petra u crkvi, nadahnua vrijedna i
strahopotovanja, ali nedodirljiva.
Poela je smiljati pjesmu. Duboko je disala, razmahivala dah kao to
ju je uio, i poela baladu o ivotu i osamljenosti, o mladoj eni koja trai
svoju pravu ljubav.
A, tu si, mala ptico pjevaico , zauo se muki glas iza nje.
Tako udubljena u pjevanje, njezin glas prikrio je druge zvukove te nije
ula momke na konjima da se pribliavaju. Bilo ih je trojica, svi veliki, jaki,
zdravi i ivahni. Mogli bi biti samo plemenitog roda. Njihova odjea, fini
barun i krzna obloena draguljima namigujui tu i tamo, bile su stvari koje
je vidjela samo na crkvenom oltaru. Oamuena, ona pogleda u njih. Nije se
ni pomaknula kada je najve'i, plavokosi mukarac sjahao.
Doi, kmete , rekao je, a njegov dah bio odvratan. Ne zna svojeg
vlastitog gospodara? Dopustite mi da se predstavim. Pagnell, uskoro grof
od Waldenhama.
Naziv je uinio da se Alyx sjeti. Super, pohlepna, runa obitelj
Waldenham. Ispraznili su od seoskih poljoprivrednika svaki cent kojeg su
imali. Kad nisu imali vie, poljoprivrednici su izbaeni izvan zemlje,
ostavljeni da umru, lutaju zemljom, molei za kruh.
Alyx se spremala da otvori usta i kae mladiu to misli o njemu kada
ju je zgrabio. Njegova grozna usta spustila su se na njena, njegov je jezik
uao unutra.
Kujo!, viknuo je kad je stegnula zube dolje na njegov jezik. Ja u te
nauiti tko je gospodar! S jednim pokretom ruke razderao joj je haljinu dok
mu je druga ruka bila odmah na ovratniku njezine haljine. Spustio ju je lako,

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

otkrivajui jedno malo, ranjivo rame i gornji dio grudi.


Hoemo li baciti tako malu ribu natrag ? poeo je ruiti preko
ramena svojim prijateljima, koji su promatrali. Pokazivanje na njezin
nedostatak fizikog izgleda iznad struka je promijenilo Alyxin strah u bijes.
Iako je roena kao netko ispod njegovog socijalnog statusa, zbog svog
talenta uvijek su je tretirali isto. U potezu koji nitko od njih nije oekivao,
Alyx je podigla suknju i divljaki nogom udarila Pagnella ravno izmeu
nogu. Sljedei trenutak izbio je kaos i on ju je pustio.
Pagnelli je bio savijen od boli, dok su njegovi drugovi oajniki
pokuavali uti ono to govori, jer su jo bili previe pijani da u potpunosti
budu svjesni to se dogaa. Nije bila sigurna kamo ide ili u kojem smjeru, ali
Alyx je poela trati. Njezina plua, snana zbog mnogo godina vjebi
disanja, drala su je u kondiciji. Preko hladnih, golih polja trala je udarajui
u kamen dva puta, pokuavajui zadrati svoju pode- ranu haljinu zajedno,
kao i suknju dalje od njezinih nogu.
Na drugoj ogradi, ogradi za ovce koju je toliko mrzila, prestala je
trati, pala na zemlju i suze su joj potekle niz lice. No, ak i kroz suze, vidjela
je tri konjanika koji su prelazili podruje u potrazi za njom.
Ovuda! doao je glas s lijeva. Ovuda!
Gledajui prema gore, vidjela je starijeg mukarca na konju, bogate i
fine odjee kao kod Pagnellija. S izgledom uhvaene ivotinje, poela je
ponovno trati, daleko od tog novog ovjeka koji ju je pratio.
Vrlo lako, on ju je uhvatio i smjestio kraj sebe u sedlo, na svog konja.
Djeaci nisu mislili nita loe , rekao je on. Oni su samo malo pre
slobodnog duha i previe su popili sino. Ako biste poli sa mnom, odvest
u vas daleko od njih i sakriti negdje.
Alyx nije bila sigurna treba li mu vjerovati. to ako ju preda onim
razvratnim, pijanim plemiima?
Hajde, djevojko , rekao je ovjek. Ne elim da bude povrijeena.
Bez ijedne misli, ona je uzela ruku koju joj je ponudio. On ju je
povukao u sedlo kod sebe i udario konja u galop, zaputivi se prema liniji
drvea.
Kraljeve ume, Alyx dahnu. Drala se za sedlo kao za goli ivot. Nije
bilo doputeno ui u kraljeve ume i vidjela je nekoliko mukaraca objeenih
zbog lova na kunie u njoj.

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Sumnjam da e Henryu smetati ovaj put, rekao je ovjek. im su uli


u umu, on ju je spustio s konja.
Sada idi i sakrij se i ne naputaj ovo mjesto dok je sunce visoko.
Priekaj dok ne vidi druge kmetove da posluju, a zatim se vrati u svoje
zidine.
Trznula se jednom na to kako ju je nazvao slobodnom enom,
kmetom, kimnula je glavom i otrala dublje u umu. Podne je vrlo sporo
prolazilo, dok je ekala u mraku, u hladnoj umi, u poderanoj haljini bez
ogrtaa, ona je postala potpuno svjesna svog uasa i onog to se moglo
dogoditi da je ostala u rukama plemia. Moda je zbog svog treninga s
redovnicima i sveenicima mislila da niti jedan plemi nema pravo
iskoritavati ljude kako eli. Imala je pravo na mir i sreu, imala je pravo
sjediti ispod stabla i svirati svoju glazbu i Bog nikome nije dao mo da takvo
to oduzme nekome.
Nakon samo sat njezina ju je ljutnja odrala toplom. Naravno, znala je
da je njezin bijes doao dijelom iz dogaaja od prolog ljeta. Sveenik je
uredio da djeaki zbor i Alyx pjevaju u privatnoj kapelici Pagnellijevog oca.
Alyx je tjednima pokuavala usavriti glazbu, radei do iscrpljenosti. Kad su
izveli nastup, grof, debeli, stari jarac, rekao je glasno da voli da njegove ene
imaju mesa na sebi i da nju dovedu natrag kada ga bude mogla zabaviti i
negdje izvan crkve.
On je otiao prije nego je sluba zavrila. Kad je sunce bilo tono iznad
ume, Alyx je odgmizala na rub i provela dugo vremena prouavajui selo,
gledajui ima li nekoga tko slii plemiu. Polako, krenula je natrag ka
njezinom drvetu jabuke iako vie to nije bilo njezino drvo jer e sada nositi
previe runih uspomena na njega.
Ondje je Alyx pretrpjela svoj najvei ok. Na zemlji je leala njezina, na
komadie polomljena citra, oito pogaena i raskomadana konjskim
kopitima. Brze, vrue suze bijesa, mrnje, frustracije, bespomonosti navrle
su kroz njeno tijelo. Slijevale su se niz obraze nezapaeno. Kako su mogli?
Ona je bijesno kleknula i kupila komade drveta. Kad je u krilu imala puno
krhotina, shvatila je beskorisnost onoga to je radila i svom snagom poela
bacati komade na stablo.
Suhih oiju, ramena ispravljenih unatrag, poela je hodati prema
sigurnosti svoga grada. Njezin bijes skriven je za trenutak, ali jo uvijek vrlo

10

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

blizu povrine.

11

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Drugo poglavlje
Velika soba u dvorcu okiena je sjajnim goblenima, a prazna mjesta
popunjena orujem svake vrste. Teki, masivni namjetaj prekriven je
oiljcima od sjekira, noeva i krojeva maa. Za velikim stolom sjedila su tri
mladia. Njihove oi okruivali su plavi podonjaci nastali zbog tekog
ivota provedenog u pijanenju i nedostatku sna.
Ona te je pobijedila, Pagnelli , nasmijao se jedan od mladia, punei
svoj vinski pehar, te prelijevajui na svoj prljavi rukav. Ona te udarila, a
zatim je nestala kao vjetica. uo si je da pjeva. To nije ljudski glas, ali ona je
znala da e vas zavesti tako i zatim je otila. Zastao je, udario akom u dlan
i nasmijao se glasno.
Pagnell stavi svoju nogu na ovjekovu stolicu i gurnu je, aljui i
ovjeka i stolicu uza zid. Ona je ovjek, zareao je , i nije vrijedna mojeg
vremena.
Lijepe oi , rekao je jedan od ostalih mladia.
I taj glas. Misli li da kada bi joj ga zabio da bi vikala u nekim notama,
da ti digne dlake na nogama?
Prvi se mladi nasmije, uspravljajui svoju stolicu.
Romantini! Ja bih je natjerao da mi pjeva pjesmu o tome to bi voljela
da radim s njom.
Tiina, obojica , Pagnell je zareao, i iskapio svoje vino. Kaem vam
da je ovjek, nita vie.
Ostali mukarci nita nisu rekli i sjedili su u tiini na trenutak, ali kad
je slukinja prola kroz sobu, Pagnell ju je zgrabio za ruku . U selu, je
djevojka koja moe pjevati. Tko je ona?
Slukinja se pokuala izvui daleko od njegova stiska.
To je Alyx , proaptala je.
Prestani se uvijati ili u ti je slomiti ,Pagnell je zapovjedio. Sada mi
tono reci gdje to Alyx ivi unutar tvojeg ivotinjskog gradia.
Sat vremena kasnije, u tamnoj noi, Pagnell i njegova tri pratitelja
bacali su ravaste, eline kuke na vrh zida sela Moreton. Nakon tri
pokuaja, dvije kuke su zadrale njihovu prikljuenu uad da visi uz zid do

12

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

zemlje. S mnogo manje spretnosti nego kad su trijezni, trojica su se popela


uz uad do vrha zida, zastavi na trenutak prije preuzimanja kuka i uadi i
zatim se spustila dolje na zemlju u uskoj uliici iza tijesno pakirane kue.
Pagnell je podigao ruku, pokazujui ljudima da ga slijede dok je tiho
iao ispred kua. Oi su mu pretraivale znakove koji su visili nad nijemim
kuama. Vjetica! promrmljao je ljutito. Ja u joj pokazati kako je smrtna.
Ki odvjetnika, gadura na zemlji.
Zastao je na Alyxinoj kui, skliznuo brzo na stranu i uhvatio otvara.
Jedan snaan udarac, jedan brzi zvuk otvaraa i kua je bila otvorena, a on je
bio unutra.
Na katu, Alyxin otac leao je mirno, s rukama na prsima, kad su bolovi
opet poeli. Na zvuk otvaraa kojega je uo, uzdahnuo je, u poetku ne
vjerujui u ono to je uo. Nije bilo pljake u gradu godinama.
Brzim udaranjem kremena i kresiva, zapalio je svijeu i poeo silaziti
stubama. to vi provalnici mislite da radite?, upitao je glasno kad je
Pagnell pomogao prijatelju da ue kroz prozor.
To su bile njegove posljednje izgovorene rei. U sekundi Pagnell je
preao preko sobe, stavio ruku na starevu kosu i bode ukopao duboko u
ovjekovo grlo. Bez drugog pogleda na tijelo to je muklo palo beivotno na
pod, vratio se svojim prijateljima na prozor. Kad su bili skroz unutra poeo
se uspinjati stubama.
Alyx nije mogla spavati nakon cjelodnevnog muenja. Svaki put kad
bi zatvorila oi vidjela je Pagnellija. Javljao joj se miris njegovog stranog
daha i osjeala je njegov jezik u ustima. Nekako je pronala mogunost da ne
kae svom ocu to se dogodilo, jer nije eljela da ga brine, ali po prvi put u
ivotu neto osim glazbe zauzelo joj je misli.
Bila je toliko uzrujana da u poetku nije ula zvukove ispod stepenica.
Postala ih je svjesna, kada je ula oev ljutiti glas i jak udarac koji je uslijedio.
Pljakai! dahnula je, zbacila natrag vunene pokrivae i ostala
stajati gola u sobi. Brzo je zgrabila svoju haljinu, povlaei je preko glave.
Zato bi itko elio njih opljakati? Bili su previe siromani da se isplati
pljakati. Lyon pojas, pomislila je. Moda su uli za to. Otvorila je mali zidni
ormar, struno podigla lano dno i uzela jedinu vrijednu stvar koju je imala,
zlatni pojas, te ga privrstiti oko struka.

13

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Buka u oevoj sobi je zamrla i zaula je korake koji su prilazili njezinoj


sobi. Uhvatila je teku stolicu i eljezni svijenjak, sakrila se iza vrata,
ekajui bez daha. Vrata na njezinim konim arkama otvorila su se vrlo
sporo, a kad je Alyx imala dobru i jasnu metu, udarila ga je po glavi
svijenjakom svom snagom.
Pod njezinim nogama previjao se od bolova Pagnelli. Oi su mu se
otvorile samo za trenutak, vidjevi je prije pada u nesvijest.
Pogledavi na njega, tog plemia, u svojoj kuici, sjetila se svojeg uasa
od danas poslijepodne. Ovo nije obina pljaka, i gdje je njezin otac? Vie
koraka, tekih, udarajui uza stube, prenulo ju je iz razmiljanja. Nakon
jednog oajnikog pogleda, znala je da joj je prozor bio jedino sredstvo za
bijeg. Dotrala je do njega, oslonila se, nije ni pomislila na to kako je bilo
visoko kad se spustila i skoila.
Pala je i udarila u zemlju, gdje se otkotrljala uz zid, zapanjena, bez
daha za punu, zastraujuu minutu. Nije bilo vremena da lei u blatu i
pokuava se povratiti. epala je s bolovima u boku i lijevoj nozi.
Odskakutala je na stranu svoje kue, gdje su vrata bila potpuno otvorena.
Mjeseina nije bila dobar izvor svjetlosti, ali leei pored njezinog oca
u nagnutom svijenjaku, uarena svijea omoguila joj je da sve jasno vidi veliku rupu u oevom grlu i njegovu glavu u lokvi vlastite krvi.
Oamuena, Alyx je napustila prozor i poela hodati daleko od svoje
kue. Nije osjetila hladan zrak na rukama, ledene trnce koji su prolazili kroz
grubu tkaninu njezine vunene haljine. Nije vie marila za Pagnellija ili to
namjerava uiniti s njom, ili za ono to bi uzeo iz njezine kue, jer je ve uzeo
sve to je mogao. Njezinog oca. Jedinu osobu koja ju je voljela. Ne zato to je
bila glazbenica, ve zbog nje same. I on je bio mrtav. to je vie plemi
mogao uzeti?
Hodala je, ne gledajui kamo ide. Napokon je napola pala, a napola se
sruila ispred crkve, na koljenima. Ruke su joj bile sklopljene i poela je
moliti za oevu duu, da bude primljen na Nebo sa svim dobrodolicama
koje je zasluio.
Moda su godine treninga Alyx pripremili tako da se mogla
koncentrirati jednoduno ili moda je to bila njezina bol, ali nije ula nita pa
tako ni pucketanje vatre koja joj je unitavala kuu i kremirala beivotno
tijelo njezinog oca. Stalni strah od poara unutar zidina izmamila je veinu

14

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

graana iz njihovih kua, te u tom svom strahu nisu vidjeli Alyxin blagi
oblik s kapuljaom na glavi, skupljen u udubljenjima na vratima crkve.
S prvim zrakama svijetla, vrata su se otvorila i vani je ekalo est
oklopnih vitezova nosei amblem grofa od Waldenhama. Velike potkovice
pastuha stupile su na uske staze izmeu kua. Vitezovi su rezali s maevima
u obje ruke na bilo kakav znak otpora galopirajui polako, posesivno, kroz
grad. ene su grabile svoju djecu i sklanjale ih daleko od opasnih konja,
drei ih , paralizirane ,dok su gledale ove masivne ljude s kacigama koji
su prolazili kroz ovo mirno mjesto.
Vitezovi su zastali na ruevinama Blackett kue i voa je izvukao
pergament iz svog sedla, te ga zakucao na jednom spaljenom postu. Bez
podizanja kacige, on je pogledao dolje s vrha njegova visokog konja irom
otvorenih oiju, uplaene mjetane. S jednim brzim pokretom uzeo je koplje
koje je nosio i spretno izbo psa, te bacio odmah ubijeno tijelo u pepeo.
itajte ovo i pazite! rekao je u reanju koje je odjeknulo izvan
kamenih zidina grada.
Bez obzira na mjetane, ljudi su izbacili konje naprijed i zagrmili iz
grada, prema drugoj strani, unitavajui jo jedan put prije nego to su
nestali kroz vrata, ostavljajui zapanjeno stanovnitvo iza njih.
Prolo je nekoliko trenutaka prije nego to se netko oporavio dovoljno
da pogleda prema pergamentu prikovanom na post i sveenika, koji je bio u
stanju da ita. On zakorai naprijed. Nije urio u itanju pergamenta, a
mjetani su utjeli dok su ekali. Kad se napokon sveenik okrenuo, lice mu
je bilo blijedo.
Alyx, poeo je polako. Alyxandria Blackett je optuena za
uznemiravanje, arobnjatvo i krau. Grof od Waldenham kae da djevojka
koristi vraga iskoristila je svoj glas kako bi zavela njegovog sina, a kada joj
se pokuao oduprijati, oskrnavila je crkvu. U njegovom daljnjem otporu, ona
ga je udarila svojim zlim silama i opljakala ga.
Na trenutak, nitko nije mogao disati. Alyxin glas potjee od avla?
Moda je bila nevjerojatno nadarena, ali sigurno joj je Bog dao sposobnost.
Ne koristi li ona glas u slavu Gospodina? Naravno, tu su neke pjesme
stvorene da su daleko od crkvene glazbe, moda...
Kao jedno, gledali su Alyx kako hoda po zemlji koja je dijelila kuu i
stranju stranu crkve. Vidjeli su da se spotaknula na rastrgan komad zemlje

15

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

prerezani od vitekih konja. Sa zbunjenim izrazom, neki i sumnjom na licu,


rairili su se da proe. Mirno i tiho je stajala gledajui u ono to je bila
njezina kua.
Doite, moje dijete , rekao je sveenik brzo. Njegova ruka omotala se
oko njenih ramena, dok ju je polovino povukao u upnu kuu. Uavi
unutra, on je poeo raditi brzo, ubacivati kruh i sir u platnenu vreicu.
Alyx, morate napustiti ovo mjesto.
Moj otac , rekla je tiho.
Znam, vidjeli smo njegovo tijelo unutra u plamenu. Tiho, sad, on je
ve bio mrtav, a ja u odrati dvadeset pet misa za njegovu duu. Moramo
brinuti sad o vama.
Kad je vidio da zapravo ne slua, on ju je otro protresao, to joj je
glavu nagnulo natrag. Alyx! Morate me sluati. Kad se svjetlo poelo
vraati u njezine oi, rekao joj je za uhienje. Postoji nagrada za tebe. Mrtva
ili iva
Nagrada? proaputala je. Oh, koja je moja vrijednost?
Alyx, ti jako puno vrijedi, ali si razljutila grofa iz nekog razloga.
Nisam nikome rekao za nagradu, ali e uskoro saznati i nee te svi zatititi.
Neki pohlepni sada e biti samo vie spremni da te daju za nagradu.
Onda neka ih! Ja sam nevina i kralj..... Sveenikov smijeh prekinuo
ju je dok ju je umotavao u teak, predugi plat.
Ti bi bila proglaena krivom i najbolje to moe je nadati se da bi te
objesili. elim da ide sada i ekaj me na rubu Kraljeve ume. Veeras u
doi za tobom, i nadam se da u imati koristan plan. Idi sada, Alyx i to brzo.
Neka te to manje ljudi vidi. Doi u noas i donijeti instrument i vie hrane.
Moda moemo pronai nain za mladu djevojku da zaradi.
Prije nego mu je Alyx mogla odgovoriti na ono to se dogaa, gurnuta
je kroz vrata, s vreicom hrane oko ramena, drei smotuljak u rukama.
Pourila je prema vratima, i ne pokuavajui se skriti, ali budui da su
gotovo svi graani i dalje bili okupljeni na ruevinama Alyxine kue, nitko je
i nije vidio. Nakon to se nala u umi, sjela je, iscrpljena. Njezin um
pokuavao je shvatiti to se dogodilo u posljednjih nekoliko sati. Sat
vremena je slika njezina mrtvog oca bila fiksirana pred njezinim oima i ona
se prisjeala njihova zajednikog ivota, kako je on mario za nju. Na kraju,
nakon noi molitve i stranog jutra, poela je plakati i plakati i plakati.

16

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Omotala je plat preko glave, umotavajui se dolje u usku malu loptu.


Dala je oduka svojoj tuzi. Nakon dugo vremena, njezini umorni miii
poeli su se oputati i zaspala je, tresui se i dalje, ukopana u nabore plata.
Bilo je blizu zalaska sunca, kada se probudila. Njezini miii bolni,
njezina lijeva noga povrijeena od skoka s prozora, a i glava ju je boljela.
Paljivo je odgurnula vunu s lica samo da vidi tko sjedi na drvetu nedaleko
nje. Uzdahnula je, uplaena, pogledavi okolo kako bi pronala nain da
pobjegne.
Nema potrebe da bjei od mene , rekao je njeno ovjek. I ona ga je
prepoznala po glasu. Bio je to Pagnellov sluga, onaj koji joj je pomogao
pobjei od plemia juer.
Jeste li ovdje zbog nagrade? upitala je s podsmijehom. Moda u
rei kako ste mi pomogli prije. Ne mislim da e se to vaem plemiu
svidjeti."
Na njezino iznenaenje ovjek se nasmije. Ne boj se mene, dijete ,
rekao je on. Tvoj sveenik i ja imali smo dobar, dugi razgovor dok si
spavala i imamo plan za tebe. Ako si spremna sluati mislim da te mogu
sakriti dovoljno dobro da te nitko ne pronae.
Kimajui kratko, ona ga pogleda, ekajui da nastavi. Kako se njegov
plan razvijao, oi su joj se rairile u mjeavini uasa, straha i nekog osjeaja
iekivanja avanture.
Sluga je imao brata koji je nekada bio vojnik kralja, ali budui da je
ovjek imao nesreu da preivi sve svoje bitke i doivi starost, otputen je iz
slube bez sredstava za uzdravanje. Dvije je godine lutao sam, gotovo
gladujui dok nije naletio na bandu odmetnika, promaaja i besposliara koji
su svoj ivot pronali u velikoj umi sjeverno od grada Moreton.
Na trenutak, Alyx je sjedila u tiini. Da li predlaete da se pridruim
toj bandi? - upita ona u nevjerici. Kao ... odmetnik?
Sluga je razumio njezin bijes. Sveenik je bio pun hvale za djevojine
dobre kvalitete.
Da i ne , odgovorio je. Mlada djevojka kao to si ti ne bi bila
sigurna s bandom. Iako imaju vou sada i postoji malo kranske dobrote
meu njima i neke discipline, sitnica poput tebe ipak ne bi dugo trajala.
Uz uzdah olakanja, Alyx mu je dala mali osmijeh.
I, takoer , nastavio je, nitko ne bi oklijevao da vas odvede grofu

17

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

za nagradu.
Ja mogu pjevati. Moda e netko unajmiti..
Stavljajui svoju ruku na njezina usta, on ju je prekinuo.
Samo su si plemii mogli priutiti vlastite glazbenike ili moda neki
bogati trgovac, ali opet, usamljena djevojka, nezatiena ...
Potitena, Alyx slegnu ramena. Je li tamo bilo sigurno za nju?
Kad je sluga vidio da je bila svjesna problema kako bi ju sakrili
najbolje, nastavio je sa svojim planom brzo.
Ako postane djeak, mogla bi se sakriti s odmetnicima. S oianom
kosom i djeakom odjeom, te opasanim prsima, moda e proi. Sveenik
kae da moe promijeniti svoj glas po volji, a tvoj izgled moe odgovarati
djeaku i djevojici.
Alyx nije bila sigurna treba li se smijati ili plakati na njegovu
posljednju primjedbu. Istina je da nije bila klasina ljepotica s punim usnama
i velikim plavim oima, ali voljela je misliti ...
Hajde , sluga se nasmije, nema potrebe da izgleda tako. Siguran
sam da kada doe do odreene dobi, popunit e se i izgledati gotovo kao
lijepa dama.
Ja imam dvadeset godina , rekla je i suzila oi.
Sluga se nakalje zbog neugodnosti.
Onda bi trebala biti zahvalna za svoj izgled. Sada, doi, jer pada
mrak. Donio sam neku djeaku odjeu, a kada bude spremna, mi emo
putovati. elim se vratiti prije nego shvate da me nema. Grof voli znati gdje
su mu sluge.
Ideja da bi mogla njega ugroziti nekako ju je natjerala da se pomakne
brzo. Uzela je preklopljenu odjeu koju joj je nudio. Na dodir tkanine,
zastala je na trenutak prije nego to je pobjegla iza drvea i presvukla se.
Trebalo je samo nekoliko sekundi da se oslobodi haljine koju je nosila, ali
djeaka joj je odjea bila nepoznata. vrsto satkani pamuk kao pleteno
crijevo pokrivao joj noge do struka, gdje ga je vezala vrsto. Tkanina je dola
sljedea i pokuala je ne zgraati se kada je shvatila da joj treba vrlo malo
tkanine da podvee i poravna svoje grudi. Slijedila je pamuna koulja, fina i
mekana, teka, zatim vunena koulja sa irokim rukavima preko nje i na
vrhu, dugi prsluk od vrste, usko satkane vune. Dvostruko kopanje dolo je
do dna krivulje njezine stranjice i bilo je lijepo obrubljeno zlatnim

18

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

rezbarijama. Nikada nije imala takvu bogatu odjeu na svojoj koi. I sloboda
djeake odjee! pomislila je dok je nogama zamahivala visoko. Prvo
jednom, a zatim drugom.
Navlaei do koljena visoke izme, uvezivala ih je na strane glenjeva,
podigla je zlatni pojas sa hrpe svoje haljine i sakrila ga oko struka, pod
prsluk i vunenu koulju. Spremna konano. Zavezala je vezeni pojas oko
struka, te izala na mjesto gdje ju je ekao grofov sluga.
Dobro! rekao je, okrenuvi je u inspekciju, mrtei se na noge, koje
su bile samo malo previe fine za djeaka. Sada, kosu. Uzeo je kare iz
vreice na njezinoj strani.
Alyx zakorai unatrag, stavljajui ruku na svoju dugu, ravnu kosu.
Ona je nikada nije odrezala u svom ivotu.
Hajde, ovjek je pozvao, postaje kasno. To je samo kosa, djevojko.
Opet e rasti. Bolje odrezati kosu nego da je spale, s glavom vjetice, na
vatri.
Hrabro, Alyx je okrenula lea ovjeku da ima pristup kosi. Zaudo,
kako je kosa padala, glava joj se osjeala udno, svjetlo i nimalo neugodno.
Pogledaj kako se kovra, rekao je ovjek, pokuavajui joj ugoditi,
kako bi napravio malo svjetla u njezinoj stranoj situaciji. Kad je zavrio,
okrenuo ju je, kimajui s odobravanjem na kovre i valove koji su prekrivali
njeno nestano malo lice. Pomislio je da joj kratka kosa i djeakova odjea
odgovaraju bolje od rune haljine koju je ona nosila.
Zato, upitala je gledajui ga, ti radi za ovjeka koji je ubio mog
oca, pa zato si mi pomogao?
Ja sam bio s djeakom , znala je da misli na Paagnellija, jo od kada
je on bio beba. Uvijek je imao sve to je htio, a njegov otac ga je nauio da
uzima i ono to nije mogao imati. Pokuao sam s vremena na vrijeme
promijeniti djeaka i njegova zlodjela. Jeste li spremni? Oito nije elio
raspravljati o toj temi vie.
Alyx je jahala polako iza ovjeka, na mirnom konju. Krenuli su drei
se ruba ume, prema sjeveru. Dok su putovali sluga joj je odrao predavanje
o tome kako je potrebno ponaati se da bi sakrila tajnu. Ona mora hodati kao
djeak, dugim koracima, s ramenima ispravljenim unatrag. Ne smije plakati
ili se smijati na glup nain. Mora psovati, ne smije se kupati previe, mora i
pljuvati i ne bojati se raditi, dizati i nositi ili zabadati nos u blato i pauke.

19

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Nastavio je nabrajati dalje dok Alyx nije skoro zaspala, ime je zaradila
dodatno predavanje o tome kako su djevojice mekane.
Kad su stigli na rub ume gdje su se krili odmetnici, on joj je dao bode
da nosi uz sebe bi li se zatitila i rekao joj da vjeba kako ga koristiti.
Nakon to su uli u mranu i zabranjenu umu, on je prestao govoriti i
Alyx je mogla osjetiti napetost kako tee kroz njegovo tijelo. Ruke su joj
pobijelile od presnanog stiskanja sedla.
Poziv none ptice doao je polako do njih i sluga je odgovorio. Dalje u
umi, drugi pozivi i odgovori su razmijenjeni. Sluga se zaustavio, postavio
Alyx dolje sa konja i raspakirao. Mi emo ekati ovdje do jutra, rekao je
glasom koji je bio gotovo apat. Oni e htjeti znati tko smo prije nego nam
dopuste ui u logor. Doi, djeae, rekao je glasnije, idemo spavati.
Alyx je znala da nee moi spavati, ali je ostala pod pokrivaem kojega
joj je sluga dao i u mislima se prisjeala svega to se dogodilo. Nije mogla
vjerovati da se zbog ponosa jednog plemia nala ovdje, sama, u ovoj
hladnoj, zastraujuoj umi, a ivot njezina dragog oca naglo je prekinut.
Ljutnja je poela zamjenjivati strah i tugu. Ona e rijeiti ovaj problem i
jednog dana, nekako, ona e se osvetiti Pagnelliju i svima njegove vrste.
S prvim zrakama sunca, vratili su se na konja i polako nastavili svoj
put sve dublje i dublje u labirint ume.

20

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Tree poglavlje
Nakon to je prolo puno vremena hodanja na prstima kroz zapleteno
drvee i niske izrasline slijedei put koji Alyx nije mogla vidjeti, zaula je
glasove, tihe glasove, uglavnom muke. ujem da ljudi priaju,
proaptala je.
Sluga ju je pogledao s nevjericom preko ramena, jer on nije uo nita
osim vjetra. Prolo je dosta vremena prije no to je i on, takoer, zauo
glasove. Odjednom, neoekivano duboko u umi, rasplete se izrasla uma, a
pred njima se ukazalo malo mjesto, atori i sklonita. Sjedokosi mukarac,
koji je imao oiljak koji se pruao preko cijelog lica i nestajao pod njegovim
okovratnikom, dotrao je iz svog hrama te uhvatio uzde konja.
Niste imali problema, brate? upita ovjek s oiljcima. Kada je njegov
brat kimnuo, pogledao je Alyx. Ovo je djeak?
Zadrala je dah pod njegovim nadzorom, bojei se da e vidjeti enu,
ali on ju je odbacio kao da je bila netko potpuno nevaan.
Raine vas eka , rekao je ovjek s oiljcima bratu.
Ostavi djeaka s njim, a ja u jahati s tobom i moe mi rei vijest.
Kimnuvi glavom, sluga je okrenuo konja prema smjeru kojeg je
njegov brat pokazao.
Nije mislio da nisam djeak , Alyx je apnula, napola zadovoljna,
napola uvrijeena. A tko je Raine?
On je voa ove arolike skupine. On je bio ovdje samo par tjedana, ali
je bio u stanju da dovede ljude u red. Ako namjerava ostati ovdje, mora ga
posluati u svakom trenutku ili e te izvui van za uho.
Kralj odmetnika , rekla je pomalo sanjivo. On mora biti vrlo jak. On
nije ... ubojica, zar ne? dahnula je.
Sluga joj je uzvratio pogled, smijui se djevojinim promjenama u
raspoloenju, ali kad je vidio njezino lice, zastao je i slijedio njezin
hipnotiziran pogled ravno pred njih.
Sjedei na niskoj stolici, njegova koulja bila je skinuta dok je otrio
svoj ma. Bio je to ovjek koji bi, nepogreivo, bio voa bilo kojoj skupini
ljudi u njegovoj prisutnosti. Bio je velik ovjek, vrlo velik, s velikim

21

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ispupenim miiima, dubokim debelim prsima. Bedra su mu se naprezala


ispod crnih pletenih hlaa koje je nosio. Bio je bez koulje u januaru, na
hladnoi, bez sunca, ali ak i tako daleko, Alyx je mogla vidjeti da je
prekriven finim sjajem znoja.
Njegov profil bio je lijep: fini nos, crna . crna kosa. Znojem
natopljene kovre ljubile su mu vrat. Duboko postavljene, ozbiljne oi,
nalazile su se pod tekim crnim obrvama. Usta su mu bila postavljena u
vrstu liniju, jer je bio koncentriran na bruenje ispred njega i otrenje maa.
Alyxin prvi dojam bio je da joj srce prestalo tui. Ona nikad nije vidjela
ovjeka kao to je ovaj, na kojem se vidjela snaga kao i znoj koji je blistao na
njegovu tijelu. Ljudi su esto je govorili da je imala snage u glasu, a ona se
pitala je li to ista snaga kao kod ovog ovjeka? Aura koja okruuje svo
njegovo ogromno, velianstveno tijelo.
Zatvori usta, djevojko , sluga se nasmijao, ili e se odati.
Njegovo gospodstvo nee htjeti djeaka koji slini na koljenima.
Gospodstvo? upita Alyx, dolazei do zraka. Gospodstvo! ona
dahnu i razum se vrati u nju. To nije bila snaga to je vidjela da dolazi iz tog
ovjeka, to je bio osjeaj da cijeli svijet pripada njemu. Generacije ljudi poput
Pagnellija su se reproducirale da stvore ljude poput ovog ovjeka ispred nje
- arogantne, ponosne, sigurne da je svatko suen da bude njihov osobni
sluga, da uzmu to ele, ak i starog, bolnog odvjetnika koji je umro na
onakav nain. Alyx je sada bila u ovoj hladnoj umi, a ne kod kue
trenirajui svoju glazbu, gdje je pripadala, zbog ljudi poput ovog ovjeka
koji je sjedio na stolici i ekao da drugi dou k njemu.
ovjek se okrenuo, gledajui ih plavim, ozbiljnim oima kojima je
malo to moglo promaknuti. Kao da je kralj na prijestolju, Alyx pomisli, i
zaista je napravio da gruba stolica izgleda kao prijestolje, ekajui da nii
subjekti priu. Dakle, to je razlog zato se morala oblaiti kao djeak! Ovaj
ovjek sa svojim lordovskim, superiornijim nainima, zahtijeva da se svi
klanjaju i puu pred njim i da se sagnu kako bi mogao staviti svoje
draguljima optoene cipele na njihove stranjice. On je bio voa ove skupine
odmetnika i ubojica i kako je on dobio tu sumnjivu ast? Nema sumnje da su
svi oni vjerovali prirodnoj superiornosti plemstva, da je taj ovjek, po svom
roenju, imao pravo na njih i zapovijedati im. Glupi kao to zloinci inae
jesu, nisu ispitivali njegov autoritet, samo su pitali koliko nisko bi trebali

22

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

puzati pred njegovim gospodstvom.


To je Raine Montgomery,rekao je sluga, ne vidjevi kako su Alyxine
oi otvrdnjele, promijenivi se s njezine izvorne mekoe. Kralj ga je
proglasio izdajnikom.
I nema sumnje da i zasluuje titulu, rekla je pljunuvi i dalje
gledajui Rainea kako su mu se pribliavali, kao da ih njegova snaga vue
prema njemu.
Sluga pogleda iznenaeno. On je nekada bio miljenik kralja Henrika i
bio je voa ljudi u kraljevoj vlasti u Walesu. Kada je gospodar Raine uo da
je njegova sestra zarobljena od strane Gospodina Roger Chatworth i ..
Posvaali su se meu sobom! ona je pukla. I nema sumnje, mnogi
nevini ljudi su ubijeni da bi nahranili glad za krvlju tih plemia.
Nitko nije poginuo , rekao je ovjek, zbunjen njezinim ponaanjem.
Gospodin Roger prijetio je da e ubiti sestru lorda Raina, pa se
gospodin Raine povukao, ali kralj Henrik ga je proglasio izdajnikom zbog
koritenja kraljevih vlastitih ljudi u osobnom ratu.
Gospodari! Alyx zarei. Postoji samo jedan Gospodin, i Kralj
Henry je bio u pravu proglasiti ovjeka izdajnikom jer je to i zasluio zbog
koritenja naih dobrih kraljevih ljudi za svoju osobnu borbu. Sad se skriva
u umi i koristi seljane kao svoje podinjene. Reci mi, on ih ubije po volji, ili
je zadovoljan da mu slue veeru na srebrnim pladnjevima?
Na to se sluga nasmijao, konano razumijevajui razloge njezina
neprijateljskog stava prema gospodinu Rainu. Nema sumnje da su plemii
koje je ona upoznala bili jedino Pagnell i njegov otac. Koristei ih kao kriterij,
imala je razloga prezirati gospodina Rainea.
Doi, sjedi, rekao je Raine, uzimajui uzde i gledajui u umornog
ovjeka na konju.
Alyxina je prva pomisao bila da on moe pjevati! Svaki ovjek s
takvim dubokim, bogatim glasom morao bi moi pjevati. No, sljedei
trenutak ljubazne su misli otile.
Dodji ovdje, djeae, da te pogledam, rekao je Raine. Izgleda malo
mravo za mene. Moe li raditi poslove po danu?
Alyx nikad prije nije jahala konja, a od nove vjebe noge su joj bile
ukruene i bolne. Kad je pokuala skoiti s vrha konja, s barem malo
razmetne hrabrosti, njezine mrzovoljne noge odbile su je posluati, a lijeva,

23

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

jo uvijek ozlijeena od njezina pada, sruila se pod njom. Raine je stavio


umirujuu ruku na njezinu nadlakticu, a Alyxino tijelo, naalost, odmah je
reagiralo na tog ovjeka koji je zastupao sve to je mrzila.
Mii ruku s mene! zareala je na njega. Vidjevi iznenaen izraz na
njegovom lijepom licu prije nego to je zgrabio sedlo konja da je sauva od
pada, glupi konjski tit, uzrokovao je da Alyx opet posrne prije nego to je
uspjela da se uspravi.
Sada, ako si gotov, rekao je Raine, dok su se njegove plave oi
sputale, a njegov ugodan glas hodao preko nje poput rastopljenog meda,
moda moemo saznati neto o tebi.
To je sve to trebate znati o meni, plemiu! Prosiktala je izvlaei
no na svoju stranu, upirui ga na njega, prezrevi svoje jednostavno
uvjerenje da ona nita ne znai, dok je on bio Boji dar na zemlji.
Potpuno se iznenadivi djeakovim neprijateljstvom, Raine je bio
nespreman za otar mali bode kojim je nasrnuo na njega i jedva je imao
vremena odmaknuti se prije nego to ga je bode porezao, ali ne ondje gdje
je ciljala, po njegovom srcu, ve po vrhu ruke.
Zapanjena onim to je uinila, Alyx je stala, oiju privrenih na krv
koja je sporo curila iz ovjekove ruke. Ona nikada u ivotu, do sada, nikoga
nije povrijedila. Ali, nije imala vremena da misli na svoj in, na to to je
uradila, jer prije nego to je mogla poeti sa ispriavanjem ili prije nego to je
mogla ak i trepnuti okom, Raine Montgomery ju je zgrabio sa sjedita za
hlae i ovratnik i poslao ju je klizei, licem prema dolje, preko oko pola
hektara umskog poda. Trebala je zatvoriti razjapurena usta, jer su joj donji
zubi djelovali kao lopata i uzimala je lie, neistoe i prljavtinu koju je
napravio spuvasti pod.
Sada, mladi avole! Raine je rekao sa svog mjesta iza nje.
Uspravila se s obje ruke i bijesno skupila ake. Nebo zna to je iz usta
izbacila. Trzajui ozlijeenom nogom, podigla je pogled da ga vidi kako stoji
dosta udaljen od nje. Izmeu njih bio je dubok, zakrivljen put koji je
napravila Alyx tijelom. A to to je vidjela, obnovilo je njezin bijes. Raine
Montgomery, plemi, bio je okruen zloglasnom, traenom posadom
mukaraca i ena. Svi su se smijali, pokazujui crne, pokvarene zube. Guili
se na svojim jezicima, uglavnom uivajui u njezinoj agoniji. Raine se sam
smijao vie nego bilo tko, a pogled na duboke, duge jamice na obrazima

24

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

naglaavale su da njihovo veselje nije uinilo nita njezinu temperamentu.


Hajde , rekao je glas pored nje, sluga koji ju je donio i pomogao joj
da stoji. Dri svoj jezik za zubima ili e nas izbaciti zajedno.
Alyx je poela govoriti, ali je zastala kako bi uklonila komad tapa
izmeu svojih desni i obraza i propustila je svoju ansu.
Sluga je iskoristio ovu priliku da progovori. Njegovi prsti zgrabili su
upozoravajue Alyx za ruku, prilino viui da se uje preko promuklog
smijeha.
Gospodaru moj, molim te, oprosti djeaku. Juer mu je plemi ubio
oca i spalio njegovu kuu. On ima razloga mrziti i bojim se, da se to protee
na sve ljude tvoje klase.
Odmah se Raine otrijeznio i pogledao Alyx sa suosjeanjem, to je nju
natjeralo da se ukrutiti i pogleda daleko. Nije eljela njegovu samilost.
Koji je plemi to uinio? upita Raine, glasom punim brige.
Sin Grofa od Waldenhama.
Pljunuvi u istom gaenju, Raine se licem okrenuo na trenutak.
Njegove lijepe usne uvile se u reanju. Pagnell , rekao je, glasom punim
prezira. ovjek ne zasluuje titulu ovjeka ili plemia. Doi sa mnom,
djeae, i ja u te nauiti da nismo svi rezani od iste tkanine. Trebam
pomagaa i ti e to lijepo uiniti.
U dva koraka je bio pokraj nje. Ruku je ovio oko njezinih ramena.
Ne diraj me , rekla je u dahu, skaui od njega. Ne treba mi tvoje
saaljenje ili neki posao da ti sluim slatke kolae. Ja sam ... ovjek sam i ja
mogu drati svoj vlastiti stav. Ja u raditi i zaraditi svoje odravanje.
Slatki kolai, je li? Raine upita. Rupica bljesne u njegovu lijevom
obrazu. Imam osjeaj, djeae , rekao je on i gledao je gore i dolje, da ti
nema pojma to je rad. Ima ruke i noge vie prilagoene za djevojku.
Kako se usuuje vrijeati me tako! ona dahnu, uplaena da e biti
otkrivena u bilo kojem trenutku. Zgrabila je svoj bode, ali pronala je samo
praznu ovojnicu.
Jo jedna od tvojih greaka , rekao je Raine. Bacio si ga na zemlju.
Polako, pokazujui joj skinuo je mali no iz pojasa svojih hlaa, uskih, hlaa
koje su se drale za njegovo tijelo, trokutastim ovojem, labavo vezanim
preko njegove mukosti. Ja u te nauiti drati oruje uz sebe, a ne baciti ga
tako olako. Lijeno pree palcem du otrice. To treba otrenje.

25

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Bilo je dovoljno otro da preree tvoju debelu kou , rekla je


samouvjereno, smijeei se. Drago joj to mu je mogla vratiti za neku
njegovu samouvjerenosti.
Kao da se samo sjetio krvava reza, on je pogledao u njega prije nego
to je pogledao u nju. Doi sa mnom, vlasteline, i oisti moju ranu , rekao
je ravnoduno, okreui lea joj kao da je oekivao da ga slijedi.
Alyx je odmah odluila da ne eli ostati u tom logoru na milosti i
nemilosti tog ovjeka Rainea, koji ju je privukao tako jako da ju je to
razljutilo. A njoj se nisu svidjeli ni ti prljavi, pohlepni ljudi koji su je
okruivali, gledajui ju kao da je dio igre za njihovu zabavu.
Okrenula se ka slugi koji ju je doveo. Ne elim ostati ovdje. Ja u
riskirati negdje drugdje , rekla je okrenuvi se prema konju.
Ne zna ni kako posluati zapovijed. Rainov glas doao je iza nje,
trenutak prije nego to su njegove velike ruke stegnule njezin vrat.
Neu dopustiti da me mala stvar kao tvoj teror kota stjecanja dobrog
vlastelina.
Bjei od mene! povikala je dok se gurnula ispred njega. Ne elim
ostati ovdje. Neu ostati ovdje.
Kako ja to vidim, duguje mi za izlijevanje moje krvi. Sada ulazi
tamo! rekao je dok ju je gurao u veliki platneni ator.
Pokuala je ne plakati zbog boli u nozi, stisnula se uz atorski stub i
pokuala ostati uspravna.
Blanche! Raine zaurla iz atorskog preklopa. Donesi mi malo tople
vode i neke posteljine i uvjerite se da je ista!
Sada, djeae, rekao je okrenuvi se prema njoj, na trenutak je
prouavajui, ti si povrijedio nogu. Skini te hlae i pusti me da to
pogledam.
Ne! ona dahnu, odstupajui od njega.
Izgledao je istinski zbunjeno. Boji se mene? Nasmijeio se.
Skroman si, dobro, rekao je, sjedajui na krevet na rubu atora, moda se
stidi. Da imam noge kao to su tvoje, i ja bih se stidio njih, isto. Ali ne brini,
mome, mi emo staviti neke miie na tvoje tijelo. Ah, da, Blanche, ostavi to
i otii.
Ne eli da ti previjem ranu?
Alyx je gledala prema nogama mislei da one nisu bile toliko loe

26

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

uope, kada je pogledala u enu koja je govorila. Vidjela je punanu enu s


ljepljivom, prljavom plavom kosom, kako gleda u Rainea kao da bi ga
prodrla u bilo kojem trenutku. S istim gaenjem, Alyx odvrati pogled.
Djeak e pregledati ranu.
Ja sigurno neu! Alyx je rekla estoko. Neka ena to uiniti, - to je
posao za ene, a i ona izgleda kao da bi taj posao rado prihvatila.
Nasmijana, Alyx pomislila da je moda i mogla biti muko jer tada ne bi
morala raditi sve nezahvalne i naporne poslove za ene. Raine se, u jednom
nevidljivom, brzom pokretu, nagnuo naprijed, zgrabio Alyx za bedro s
jednom od svojih velikih ruku i povukao. Kako joj je jedna noga odletjela
pod nju, sletela je s kreveta vrlo teko na ve povrijeenu nogu .
Treba neke manire, kao i miie.
Idi sada, Blanche , rekao je zajedljivo buljeoj eni. Kad su ostali
sami, on se okrenuo Alyx. Ja u ti opratati nekoliko dana, budui da
nema plemenito porijeklo, ali ako se tvoje ponaanje uskoro ne popravi,
iba e te nauiti kako se ponaati. Voda je hladna, pa doi i oistiti tu ranu i
zavei je.
Nevoljko, Alyx je ustala trljajui stranjicu, epajui malo na nozi. Kad
je stigla do Rainea, on isprui veliku smeu miiavu ruku, krvavu od
ramena do podlaktice, da ju ona oisti. Kada ga je dotaknula s toplom
krpom, shvatila je koliko su joj hladne ruke bile, kako je topla koa i kako je
dubok rez. Nije joj se svidjelo to je nekoga ovako povrijedila.
Prvi put si vidjeo krv? Raine je njeno upitao, licem blizu njenom,
mekim glasom.
Jedva je kimnula, ne elei susresti njegove oi dok su je suze guile u
grlu, dok se prisjeala svog ivota od prije dva dana.
Kako si povrijedio nogu? upitao je Raine.
Brzo trepui i odbijajui plakati, ona je zurila u njega. Bjeanjem od
jednog vae vrste rekla je pljunuto na njega.
Dobar momak. Nasmijeio se i ponovno su se pojavile rupice na
njegovom licu. Ne dopusti da te itko plai. Dri glavu visoko, bez obzira to
se dogaa.
Ona ispra krvavu krpu i poe pranje svoje ruke.
Trebam li ti rei dunosti vlastelina? upitao je.
Nakon to nikada nisam imao prednosti osobnih sluga, bojim se da

27

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

sam na gubitku o tome to treba uiniti za gospodara.


Raine se smrknuo, ali to je bio njegov jedini odgovor na njezin govor.
Ti e istiti moje oruje, brinuti za moje konje, pomagati mi osobno na bilo
koji nain moe, i . njegove se oi zakolutaju sluiti mi moje slatke
kolae. Misli li da moe uiniti sve to?
Nema vie? ona je zadirkivala.
Istinski kavalir e nauiti osnove treninga kako biti vitez, koristiti
ma, koplje, takve stvari, kao i pisati za svog gospodara slova, te s vremena
na vrijeme dostaviti vane poruke. Ne oekujem mnogo od tebe, iako ...
Alyx ga je prekinula. Budui da nisam vae klase, vi mislite da ja
nemam mozak kako bih nauio? Moj otac je bio odvjetnik, a ja mogu itati i
pisati bolje od veine svojih velikaa. Zapravo, ja mogu to uiniti na
latinskom i francuskom i engleskom.
Raine testira ruku na trenutak, zaokruujui ruku u aku, inei da mu
biceps otekne, dok se smijeio neemu, uope ne vrijean njezinim
optubama. Konano, on je pogledao u nju. Jo uvijek si premalen da bi
radio teke treninge, rekao je a to ima jako malo veze sa tvojim statusom
roenja. to se tie itanja i pisanja, vjerojatno ste bolji od mene, jer ja ne
itam vie od imena svoje obitelji. Dobro! rekao je dok je stajao, imate
ruke za lijeenje rana. Moda Rosamund moe koristiti vaa pomo.
Jo jedna od vaih ena? Alyx se rugala, pokazujui glavom prema
atoru preklopa gdje je Blanche bila.
Jesi li ljubomoran? upitao je i prije nego je Alyx mogla negirati da je
ljubomorna na ene, dodao je, Ti e imati svoj udio kod ena, kada dobije
svoju prvu bradu i mi stavimo malo mesa na tebe. Podiui glavu,
gledajui je, rekao je: Ti si prilino lijep i nema oiljaka s bojnog polja. ene
vole lijepa lica na svojim mukarcima.
Kao to je tvoje? ona je rekla i ugrizla se za jezik.
Ja imam dovoljno dobro, rekao je oito se zabavljajui. Sada imam
neki posao za tebe da uini. Ovaj oklop treba oistiti, a nakon toga se mora
polirati da ne hra. Brzo ju je nagomilao komadima elika koji sastavljeni
ine oklop. Lea i prednji zajedno tvore veliku koljku koja dri ruke i noge
oklopa. Kaciga je na vrhu.
Pouzdano, bahato, Alyx je ispruila ruke i u sljedeem trenutku
zateturala unatrag i umalo pala, da ju Raine nije uhvatio za njezina mala

28

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

lea.
To je teko za djeaka tvoje veliine.
Moja veliina! ona dahnu, pokuavajui se smiriti. Da niste veliki
kao par volova, oklop ne bi bio tako velik.
Tvoja drskost e ti zaraditi neke modrice, i ja bih ti savjetovao da
pokae neko odgovarajue potovanje za svojeg gospodara.
Prije nego je mogla odgovoriti, on ju je poprilino brzo izgurao iz
atora. Postoji potok prema sjeveru, rekao je on, cijepajui nekoliko krpa i
pruajui joj. Bilo je blata na oklopu. Operi ga i onda donesi natrag. I ako
naem i jedan trag na njemu, napraviti u pet udubljenja na tebi koje nee
moi sakriti. Je li to jasno, djeae?
Alyx je jedva klimnula, jer je bila vie zabrinuta kako e ostati
uspravno pod tim teretom, pitajui se kako za boga miloga hodati u tome.
Polako, korak po korak, krenula je naprijed. Ruke su je ve boljele, vrat se
ukoio u stranu da bi mogla vidjeti oko visoke hrpe elika koju je nosila. Kad
ju je tijelo boljelo tako jako da su se pojavile suze u njenim oima, ugledala je
potok. Oklop joj je poeo padati oko nogu, ali prisjetila se Raineova
upozorenja, naglo unula, razmaknula noge i spustila sve na zemlju
lagano. Na trenutak je sjedila tamo, ispruila ruke, pitajui se hoe li se ikada
ponovno osjeati isto. Kad joj se vratio osjeaj u udovima, a s njim i bolovi,
oprala je ruke, koulju ,sve u hladnoj bistroj vodi potoka.
Nekoliko minuta kasnije pogledala je natrag na hrpu oklopa s velikim
uzdahom. Toliko o enskom naporu. Koja je razlika izmeu pranja posua i
pranja oklopa? S dugim uzdahom, pokupila je krpe i poela s uklanjanjem
kore blata, znoja, hre i svega ostalog prljavog na oklopu.
Sat vremena kasnije uspjela je skinuti prljavtinu s oklopa i stavila ga
na sebe. Nikada u ivotu nije se toliko oznojila i svaka kap tog znoja
privlaila je prljavtinu na njezinu kou. Uklonila je svoju vunu, iskoristila
istu krpu za pranje veine prljavtine iz oklopa i ostavila ga da se osui na
stijeni dok je oprala lice i ruke.
Kad je zavrila sa pranjem i posegnula za suhom krpom, netko ju joj je
pruio. Brzo je osuila svoje lice, otvorila oi i vidjela zapanjujue zgodnog
mukarca. Tamna valovita kosa, uokvirena, savreno oblikovana, visoke
jagodice. Vrue, tamne oi bljesnule su u dugim gustim trepavicama. Dva
puta Alyx je trepnula kako bi bila sigurna da je tamni aneo stvaran i u

29

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

svojoj zaprepatenoj tiini, nije vidjela ma uperen u trbuh.

30

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

etvrto poglavlje
Tko si ti? ovjek koji je bio previe savrena izgleda prvi je upitao.
Alyx, ne navikla za opasnosti u ivotu, nije u potpunosti reagirala na
ma, ali ono to je uinilo da reagira, bila je glazba u glasu ovoga ovjeka.
Ona je osjetila da Raine, sa svojim dubokim glasom, moe pjevati ako bi
pokuao, ali je bila sigurna da je ovaj ovjek pjevao.
Ja sam Rainov novi kavalir, rekla je tiho, koristei svoj glas iz
dubine svojih grudi. Na trenutak je zurio u nju, zbunjen. Bez rijei i vrlo
polako, povukao je ma, oima ne naputajui njezine.
Ima neto u tvom glasu. Jesi li ikada uio pjevati?
Malo, rekla je, a oi su joj plesale pune samopouzdanja to je on i
primijetio. Bez rijei je dosegao tobolac sa strijelama kojeg je nosio na leima
i izvadio flautu. Poeo je svirati jednostavno, zajedniku pjesmu koju je Alyx
dobro poznavala. Na trenutak je zatvorila oi, putajui glazbu da plovi k
njoj. Posljednjih nekoliko dana bilo je najdue to je ikada bila bez glazbe od
kada je pokupila trubadurevu lutnju. Kad ju je glazba ispunila i plua se
napunila zrakom, ona otvori usta i zapjeva.
Nakon samo etiri note, mladi je prestao svirati, usta otvarajui u
nevjerici, rairenih oiju. Alyx se nasmijeila, nastavila pjevanje i pokazala
mu da nastavi svirati.
Jednim brzim pogledom zahvalnosti podigao je pogled prema nebu i
smijeio se od iste radosti, te ponovno stavio flautu na usne.
Alyx je slijedila melodiju neko vrijeme, ali je potreba za stvaranjem
bila prejaka da odmori. Ovdje je netko tko bi mogao svirati, a ona se pitala
to bi drugo mogao uiniti. Traila je neto da joj da vie zvuka i vidjela
uplje drvo u blizini. Pjevala je ne gubei ritam, zgrabila leni dio Rainevog
oklopa i postavila ga pored drveta. Brzo je pronala i tapie za bubnjeve i
na trenutak zastala s pjevanjem, ali tada se zaulo kuckanje i zvukovi su
poeli izlaziti iz oklopa i drveta. Kad je imala zvukove poela je pjevuiti
neku glazbu iz glave.
Fasciniran, mladi ju je promatrao, a kad je poela pjevati, novu
pjesmu ovaj put, on ju je slijedio na svojoj flauti, najprije polako sve dok nije

31

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

uhvatio melodiju i ritam. Tada je dodao varijaciju vlastita smijala, i dalje


pjevajui, a slijedei ju jednostavno. Postalo je to malo natjecanje, s Alyx koja
svira na jedan nain, a ovjek na drugi, ali i testiranje meusobne vjetine.
A kad je ovjek bacio flautu na zemlju i dodao svoj snaan, jasan glas
njezinom, bio je Alyxin red da se zapanji na trenutak, toliko da je propustila
ritam i pobjedniki izraz lica odao je ovjekovu veliku radost. Uzimajui ju
za ruke, i na koljenima, okrenuli su se jedno prema drugome i uklopili svoje
glasove, aljui ih gore prema nebu.
Na kraju su se zaustavili i sve oko njih bila je krajnja i potpuna tiina,
kao da su i vjetar i ptice prestale sluati njihovu velianstvenu glazbu. Ruku
i dalje sklopljenih, jo uvijek su se gledali s mjeavinom ljubavi,
strahopotovanja, iznenaenja, radosti i srodstva.
Jocelin Laing , lijepi mladi napokon je rekao, prekinuvi tiinu.
Alyx... Ander Blackett , odgovorila je, posrui preko mukog
imena.
Jedna od Jocelinih savrenih obrva se podigla i poeo je neto govoriti,
ali Raineov glas ga zaustavi.
Joss, vidim da si upoznao mojeg novog vlastelina.
Gotovo s krivnjom, Alyx je odbacila Jocelinove ruke i ustala, te osjetila
bolne noge ispod sebe. Raine ju je snano zgrabio za ruku.
Ako bi vas dvojica prestala zabavljati jedno drugo, mogli bi mi
donijeti moj oklop natrag i sastrugati hru izvan njega. Joss, jesi li dobio
neku igru?
Uz ono to su zasigurno bile mrlje boje na obrazima, Jocelin suoen s
Rainom, odgovorio je: Imam etiri zeca uz potok.
Zeevi! Raine je progunao. Ja u ii i traiti jelena ili dva kasnije,
ali sada, djeae, vratimo se u kamp da pogledam tu nogu. Nee biti od
nikakve koristi za mene ako bude invalid.
Rezignirano, Alyx prikupi komade oklopa i Jocelin joj ih naslaga u
naruje, zajedno sa svojom vlanom tunikom. Slijedila je Rainea natrag u
logor, pitajui se koliko je od pjevanja uo. Ako je i uo ita od toga, on nije
komentirao. Uli su u ator i pokazao je Alyx da ostavi njegov oklop dolje.
Sada makni te hlae i pogledajmo tu nogu.
Moja noga je poela zacjeljivati lijepo , rekla je, stojei vrsto gdje je
bila.

32

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Suzio je oi i napravio korak blie. Moda i sada razumije da svatko


u ovom logoru povlai svoju teinu. Ne moemo si priutiti vrijeme da se
bavimo bolesnim ljudima. Presvuci se dok dovedem Rosamund , rekao je
on, skidajui koulju i dipol preko hlaa prije nego je napustio ator.
im je otiao, Alyx brzo ukloni uske hlae, zgrabi krpu i zaveza je
oko struka, ime je zavrila, a Lyon pojas sakrila ispod svoje odjee, tako da
je ona formirala pletenicu. Velik dio njezinih bedara i kuka su bili izloeni i
dok je gledala dolje na njih, mislei da nisu loe izgledali s obzirom na sve,
znala je da e sada biti otkrivena kao ena. No dobro, uzdahnula je, bilo je
lijepo misliti da je neki dio nje, a da to nije samo lice, bio tako lijep da je
mogao pripadati samo eni.
Zvuk otvaranja atora natjerao ju je da pogleda, iz profila, zasigurno
jednu od najljepih ena ikad napravljenih na zemlji. Trepavice tako duge da
su izgledale nestvarno, uvijene iznad lijepih, zelenih oiju, savren nos i usta
zakrivljena natrag, usne fino oblikovane, isklesane, klasina ljepota kakvu
svaka ena sanja da ima. A iza nje je Raine. Nije ni udo to nikada nije
primijetio svojeg vlastelina!, pomislila je. Sa enama poput ove u okolici,
zato bi pogledao nekoga obinog poput nje?
Ovo je Rosamund, iscjelitelj , rekao je Raine, a glas mu je odrao
slatku mekou zbog koje ga je Alyx pogledala u udu. Bilo bi lijepo uti ga
da koristiti taj glas dok razgovara s njom.
Sljedeeg trenutka Rosamund se okrenula i prisilan izdisaj pobjegao je
Alyx. Cijela lijeva strana Rosamundinog lice bila je prekrivena dubokim
ruiastim kao jagoda igom - znak avla. Odmah joj se ruka podignula do
kria na prsima u nadi da makne zlo od sebe, ali oi su joj ugledale Rainea i
one plave kugle odavale su upozorenja.
Ako biste radije, neu vas dirati ... , Rosamund ree glasom koji je
pokazivao da se zna savreno koristi njime kad eli biti odbojna.
Ne, naravno ne , rekla je Alyx oklijevajui, a onda je dobila snagu.
Ne postoji nita krivo s nogom, samo to ovaj veliki konj od mukarca misli
da nije u redu.
S iznenaenim oima, Rosamunda je pogledala Rainea , ali on je samo
frknuo. Djeak nema manire jo, dodao je on, a njegove rijei nosile su
prijetnju. inilo se da je zadovoljan to Alyx doputa ga lijei Rosamunda.
Okrenuo se od njih, niti jednom ne pogledavi njezine noge, primijetila je

33

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

alosno.
Rosamund je njeno uzela Alyxinu nogu, podigla je, okrenula i vidjela
nekakve vanjske znakove ozljede.
Moje ime je Raine Montgomery , rekao je on, kad se vratio kod njih.
Radije bih da moje ime bude navedeno umjesto ... koju god ivotinju
izabere i..
I trebam li govoriti vae velianstvo ili e vae gospodstvo biti
dovoljno? Znala je da je jako hrabra i nije imala pojma to e njegov gnjev
biti, ali ona je jo uvijek ljuta zbog naina na koji je prisiljena ostati u
njegovom kampu.
Raine e biti u redu , rekao je, gledajui u nju smijeei se. Smatram
da su pravila drutva prilino beskorisna na ovom mjestu, a kako ja mogu
nazvati tebe?
Alyx je poela govoriti, ali Rosamunda joj je povukla nogu na takav
nain da je Alyx prisilno zacvilela od boli i podignula se ravno sa sjedala.
Pokuavala je kontrolirati suze u oima, stisnula je zube i rekla: Alyxander
Blackett.
to nije u redu s momkom? upita Raine.
On je istegao neke od miia na nozi i ne postoji nita to treba uiniti,
osim da noga ozdravi sama od sebe. Ja ne mogu ponuditi nikakve lijekove.
Moda veeras topao oblog, ali nita drugo.
Raine je ignorirao Alyxin jel sam ti rekla pogled, otvorio je preklop
atora za Rosamundu i gledao je kako odlazi.
U sekundi, Alyx je bila opet odjevena, dok su Raineova lea bila
okrenuta, a ona pokuavala sa normalnim glasom govoriti.
Ona je lijepa ena, rekla je, pokuavajui da ne izda koliko je
zainteresirana to e odgovoriti.
Ona ne misli da je , rekao je, i to je moje iskustvo sa enama, da
moraju same vjerovati u sebe, da su lijepe prije nego to jesu.
Nema sumnje da si vrlo iskusan sa enama.
Jedna od njegovih tamnih obrva se podigla kako joj se nasmijeio.
Ustani s te malene stranjice i doi na posao.
Pokuavajui da ne bude povrijeena njegovim previe osobnim
komentarom o njenom tijelu, Alyx ga je slijedila van. Njegove velike noge
prolazile su kroz zemlju estokim tempom dok je urila za njim. Bez

34

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

zaustavljanja, zgrabio je veliki crni kruh iz improvizirane pei, raspolovio ga


na pola i dao komad Alyx, koja je gledala na kruh s nekim zaprepatenjem.
Kruh je bio vie od onog to je normalno jela u jednom danu.
Raine je, dok je jeo svoj vrst kruh, poveo Alyx na put i doveo ju je do
sela odmetnika. Sva sklonita su bezvrijedno strana, ak i trajnosti i mirisi
koji izviru iz njih su strani. Oito, nije bilo nikakvih sanitarnih pravilnika,
ovdje kako je bilo u njezinu lijepom, utvrenom gradu.
Nije mnogo, zar ne? upita Raine, promatrajui njezino lice. ta
nauiti ljude koji isprazne svoje none posude na svojem kunom pragu?
Tko su ti ljudi? upitala je, gledajui s gaenjem na prljave, umorne
ene koje su radile razne domae poslove, a mukarci su sjedili i pljuvali i
ponekad pogledali u Rainea i Alyx s drskim sjajem. Ne shvaajui da je to
uradila, ona se pribliila blie Rainu.
Tamo , rekao je on istiui, je jedan ubio etiri ene. Glas mu je
odraavao veliko gaenje. Dri se podalje od njega. On voli terorizirati sve
to je manje od njega. A taj ovjek s flasterom preko oka je Crni trka,
razbojnik. Postao je tako poznat da je morao otii u mirovinu na vrhuncu
svoje karijere , dodao je sarkastino.
A oni? Mukarci koji su se skupili uz vatru?
Raine se lagano namrtio. Oni pate od melankolije. Oni su
poljoprivrednici, raseljeni po raznim kuama. Oni ne znaju nita, osim
uzgajati i koliko ja mogu rei, ne ele nauiti nita novo.
Kakvi zakljuci! ona dahnu. Nije ni udo to te mrze.
Mene? upitao je, doista zapanjen. Zato bi me mrzili?
Ti si uzeo njihove farme, stavio ograde oko onoga to je njihova
zemlja i stavio svoje gadne ovce u boksove , rekla je samodopadno, dajui
mu do znanja da nisu svi od ne plemia bili neobrazovani kao ovi jadnici.
Jesam zar ne? rekao je, ne smijeei se, ali rupice su odavale zabavu.
Zar uvijek sudi cijelu skupinu ljudi na temelju postupaka jednog ovjeka?
Zar nema negativca u tvojem malom gradu? Ako jedan zlikovac pokupi moj
dep trebam li objesit sve u gradu zbog pravde?
Ne ... ne, ne pretpostavljam , rekla je i nevoljko priznala.
Evo, pojedi ovo, rekao je, pruajui joj tvrdo kuhana jaja i
oduzimajui ono to je ostalo od njezina kruha da pojede sam. Nikada
nee narasti vei ako ne jede. Sada emo pokuati uiniti neto za tvoj

35

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

nedostatak miia.
S tim komentarom, on ju je vodio kroz drvee prema zvukovima koje
je ula otkako je stigla. Kad su stigli na veliki, oieni prostor, ona se
zaustavila, irom otvorenih oiju, zurei u prizor pred sobom. Ljudi, mnogi
ljudi, inilo se kao da pokuavaju ubiti jedni druge, na svojim konjima ili
sami. Mukarci su se bacali jedan na drugoga s maevima, na punjene lutke
ili vrili tjelesno uvijanje, nosili kamenje zakaeno na njihovim tijelima.
to je ovo? proaputala je, ne znajui kako reagirati.
Ako ljudi ele preivjeti, oni moraju znati kako se boriti , rekao je.
Oi su mu bile na mukarcima.
Evo, vas dvoje , zaurlao je tako glasno da je Alyx skoila. S dva
bijesna koraka, posegnuo je za dvojicom mukaraca kojima su pali maevi i
krenuli su jedan na drugoga akama. Raine ih je uhvatio s lea i nosio ih kao
da su krpe, stresao ih poput pasa i bacio ih odvojeno. asni ljudi se ne bore
svojim akama , zareao je. Dokle god ste pod mojim pravilima, boriti ete
se kao da ste pristojni ljudi, a ne ljam koji jeste. Ako ponovno prekinete moj
trening, bit ete kanjeni. Sada se vratite na posao!
Tiho, pomalo zadivljena Rainovom estinom, Alyx je stajala
skamenjena sve dok se nije okrenuo prema njoj. ovjekov slatki glas koji je
koristio s Rosamundom pretvorio se u ovaj zastraujui ispad.
Sada , rekao je hladnim glasom koji je koristio samo za nju, da
vidimo koliko si jak. Lezi i guraj svoje tijelo koristei samo svoje ruke.
Alyx nije imala apsolutno pojma to je mislio, a na njezin prazan
pogled, on je uzdahnuo kao da je uvelike optereen. Skinuo je koulju i
prsluk, pao na zemlju, na trbuh i nastavio dizati svoje tijelo vie puta sa
svojim rukama. To sigurno nije izgledalo teko, pa je Alyx pokuala istu
poziciju. U svom prvom pokuaju, podigla je samo prednju polovicu svoga
tijela, a u drugom pokuaju, ruke je podigla do pola puta, a zatim se sruila.
Previe sjedenja! Raine je izjavio i uhvatio srijedite njezinih hlaa,
vukui tei dio gore. Sada gurni! Uini neto s tim jadnim rukama!
Alyx se otkotrljala od njega i sjela. To nije tako lako kao to izgleda.
rekla je trljajui ruke dok su se tresle.
Lako! On frkne, spustivi se na trbuh opet. Uspenji mi se na lea.
Trebalo je Alyx nekoliko trenutaka da povjeruje u ono to je ula.
Uspeti se na vrh te velike, gole, znojne bronane koe?

36

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Nestrpljivo je pogledao i Alyx ga je obgrlila. Koristei samo jednu


ruku, on je poeo gurati prema gore i dolje, sebe i nju koja je sjedila na
njemu, ali zadnje za to je Alyx bila zainteresirana bila je njegova snaga.
Nikad nije bila ovako blizu mukarca prije, a pogotovo ona nikada nije
imala noge prebaene preko tijela mukarca. Njegov znoj poeo je vlaiti
utrobu njezinih bedara, ili moda, je to bio njezin vlastiti znoj, ali je sigurno
postajala vlana od nekoga. Njegovi miii, iskakanje, zatezanje dok je
podizao znaajnu tjelesnu teinu, kako svoju tako i njezinu s jednom rukom,
irei se du unutarnje strane nogu, slali su valove topline kroz njeno tijelo.
Ruke su joj, dodirujui njegovu vruu kou, inilo se vrlo ive, vrlo
osjetljive. Njegovi miii i koa su stvarale glazbu, svirale njezinom tijelu,
dok je pjevala pjesmu koju nikad nije ula.
Sada! Raine je rekao, otkotrljao se na jednu stranu i nju zbacio u
blato.
Jednog dana kad bude pravo muko i ti e biti u mogunosti to
uiniti.
Sjedajui, njeno tijelo jo je uvijek zujalo. Mislila je da je zadnja stvar
koju je eljela ta da bude muko.
Iza Rainea, stajao je Jocelin. Njegove lijepe oi svjetljele su,
promatrajui je, gotovo kao da je znao to je mislila. Neugodno. Ona je
pogledala u stranu.
Mislim da si okirao svojeg vlastelina u tiinu , rekao je Rainu
Jocelin. Zaboravlja da ljudi naeg razreda ne koriste fiziku snagu kao ti.
Ti si previe zauzet sjedio i brojio novac , rekao je Raine mrtvo
ozbiljno. A to je tebe toliko usreilo danas? Nema dovoljno posla za tebe
za uiniti?
Joss je ignorirao kruenje. Samo sam znatieljan. To je sve. Bio sam na
putu na vjebe sa svojim lukom. Rekavi to, on ih je napustio i otiao da
gaa na kraju dugog polja.
Hoe li uzeti korijen? upita Raine, gledajui Alyx. Kad je ustao,
uzeo je dugi ma od ovjeka koji je prolazio i pruio njoj. Uzmi drku s
obje ruke i doi po mene.
Ne elim nikoga povrijediti, rekla je ona odmah. Nisam ni htjeo
povrijediti Pagnella kad.....
to ako sam ja Pagnell? rekao je ljutito. Doite po mene ili u ja

37

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

doi za vama.
Bol, tako nedavna, tako duboka, napravila je da podigne teki ma i
poleti na njega. Kad je otrica bila za dlaku u irini od trbuha, on ju je
zaobiao. Ponovno se bacila i opet, opet, i jo uvijek ga nije mogla dotaknuti.
Krenula je na jednu stranu, promijenila poloaj i otila na njegovu drugu
stranu, no bez obzira na to to je uinila, nije ga mogla pogoditi.
Zadihana od napora, ona je prestala, odmarala se na vrhu maa u
blatu, s bolnim rukama, drhtei od napora, dok joj se Raine smijao, a ona
eznula da ga udari u glavu s elikom koji je drala.
Sada u ti dati jo jednu ansu. Ja u stajati savreno mirno dok ti leti
na mene.
Postoji trik, rekla je s takvom fatalizmom da se on glasno nasmijao.
Ne trik, ali mora podii ma iznad glave i dolaziti ravno dolje. Ako
moe to uiniti onda e me udariti.
Ne mogu povrijediti nikoga. Ne elim prolijevati krv. Lice mu je
pokazalo vjeru u njezino maevanje.
Razmislite o svim ovcama, svim poljoprivrednicima kojima sam
uzrokovao glad zbog svojih pohlepnih naina. Misli o...
Alyx je spretno podignula ma ravno, planirala ga je sruiti na njegovu
glavu, ali u ovom trenutku nije stigla do udarca. Nesuraivanjem s maem,
poela je povlaiti ruke unatrag. Ve umorna i oslabljena, ruke nije mogla
zadrati i nekoliko sekundi se borila, ali prokleti komad elika je pobijedio.
Smijeak na Raineovom licu dok je stajao drei dug ma, posaen izmeu
peta, razbjesnio ju je.
Ti si najslabiji djeak kojeg sam ikada vidio. to si uinio sa svojim
ivotom?
Ona je apsolutno odbila odgovoriti na to pitanje jer je uvijala ma
ispred sebe.
Podigni ga na vrh svoje glave, poloi ga i to ini opet i opet dok se ne
vratim. Ako vidim da ne radi, udvostruit u ti vjebu , rekao je dok ju je
ostavljao.
Gore i dolje, vie i vie je podizala ma. Ruke su joj vritale zbog
vjebe.
Ti e nauiti, rekao je glas iza nje i okrenula se da vidi vojnika s
oiljcima, brata ovjeka koji ju je doveo ovdje.

38

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Je li va brat otiao? Htjela sam mu zahvaliti, iako sada nisam sigurna


da je ovo bolje od onog to bi se dogodilo meni.
On nije trebao zahvalu , rekao je ovjek otresito, i bilo bi bolje da se
ne zaustavi, jer Gospodin Raine gleda ovamo.
Drhtavim rukama, Alyx je nastavila svoju vjebu, a nakon nekoliko
trenutaka Raine se vratio i pokazao joj kako drati ma na odstojanju,
jednom rukom pa drugom, ponavljajui dizanje i sputanje .
Nakon nekog vremena koje se inilo dugo kao vjenost, uzeo je ma od
nje i krenuo natrag prema logoru. Ruke i ramena nije osjeala, kao da su ih
stavili na police. Alyx ga je tiho slijedila.
Hrana, Blanche , rekao je preko ramena na putu prema svom atoru.
Zahvalno, Alyx je sjela na stolicu, dok je Raine sjeo na drugu i poeo
otriti vrh dugog koplja. S glavom naslonjenom na atorski kolac, ona je
gotovo zaspala kad je Blanche ula nosei posue, posudice pune gulaa i
sira i sirutka pomijeanog s mekom kuhanom leom i vie tekog crnog
kruha, s vruim zainjenim vinom u alicama.
Kad je Alyx podigla drvenu licu, ruke su joj se poele trzati grevito,
prosvjedujui zbog svega to je upravo uinila s njima.
Ti si premekan , Raine je progunao, punih usta. Potrajat e
mjesecima dok ne otvrdne.
Duboko u sebi, Alyx je znala da e umrijeti ako bude morala podnijeti
jo tjedan dana dananjeg muenja. Pojela je najvie to je mogla, previe
umorna da pokae mnogo zanimanja za hranu i zaspala je kada ju je Raine
uhvatio za nadlakticu i povukao je gore.
Dan je jo mlad , rekao je, oito smijui se njezinoj iscrpljenosti.
Kamp treba hranu, a mi je moramo donijeti.
Hrana? ona zastenja. Neka gladuju i pusti me spavati.
Gladovati! on je frknuo. Oni bi ubili jedni druge za hranu i samo
najjai bi opstali. A ti , rekao je, a prsti su mu se skupili oko njezine
nadlaktice, ne bi trajao ni sat vremena. Dakle, idemo u lov da bi te odrali
ivim kao i njih.
S jednim trzajem, pomjerila se daleko od njegova dodira. Glup ovjek,
pomislila je, nije mogao vidjeti da je ona ensko? Bez ijedne rijei, istrao je
iz atora i ona je morala trati za njim, slijedei ga do ruba logora, gdje su
drali konje. Na tom putu vidjela je ljude u logorima, kako odmaraju,

39

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

probavljaju hranu i nitko ne nastavlja raditi osim Rainea.


Je li mogue da bi mogao jahati? upitao je, a glas mu je odavao da
nije imao nade.
Ne, proaptala je.
to si uinio sa svojim ivotom? opet je zahtijevao. Nikad nisam
sreo djeaka koji nije mogao jahati.
I ja nikada nisam sreo ovjeka koji je tako malo znao o ljudima izvan
vlastitog svijeta. Jesi li proveo svoj ivot na draguljima prijestolja ne radei
nita, ali si borbe s maevima i jahanje konja znao naveliko?
Bacajui sedlo na konja, on je rekao: Ima otar jezik, a ako to nije bilo
za nau obuku u borbi, tko e vas zatititi kada je rat?
Kralj, naravno , odgovorila je samodopadno.
Henry! Raine dahnu, jednom nogom u stremenu. A to misli tko
e titi Henrya? Koga on poziva kada je napadnut, ako ne svoje plemie? Daj
mi ruku , rekao je i jednostavno ju povukao da sjedne tvrdom stranjicom
na konja iza sedla. Prije nego to je mogla rei ijednu rije, krenuli su sa
tempom od kojih su joj zubi cvokotali.

40

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Peto poglavlje
Nakon to se inilo da se satima lupa gore i dolje na koatoj stranjoj
strani konja, njezini zglobovi su bili bijeli od ruba sedla. Raine je naglo
zaustavio ivotinju i Alyx zamalo poleti unatrag preko repa.
ekaj , zareao je i zgrabio najblii dio nje, bolno bedro, zbog ega
joj se oteo uzdah boli. Tiina! zapovjedi. Tamo, kroz drvee, vidi ih?
Brisala je suze boli rukavom, pa je napokon vidjela obitelj divljih
svinja skrivajui se u grmlju. Svinje su se zaustavile, pogledale gore sa
svojim prosjenim malim oima i tekim tijelima dok su mrkali dugim
otrim kljovama koje su virile iz usta.
Dri se za mene , Raine zaurla u sekundi prije nego to je potaknuo
konja naprijed i otiao po najveu svinju i kopljem ciljao dolje. Uhvati konja
s koljenima , rekao je, a Alyx je otvorenih usta, zadravala dah kad ih je
svinja poela napadati. ivotinja je bila toliko velika u usporedbi s konjem
tankih nogu.
Odjednom, Raine se baci u stranu, a njegovo tijelo paralelno sa tlom.
Kako se Alyx drala za njega, ona je otila s njim. Neuravnoteena, pala je,
drei Rainea svom snagom kad je njegovo koplje udarilo u rebra bijesnoj
ivotinji. Odvratan vrisak bio je glas smrti, a Alyx je zarila lice u Raineova
iroka lea.
Pusti me! zareao je, tresui svinju sa svoga koplja, a zatim
znatieljne Alyxine prste iz prsa. Ti si nas skoro sruio. Sada dri sedlo sa
svom snagom. S tom komandom bio je iskljuen opet, jaui kroz umu
mlatei grane iznad glave i stabla s obje strane, nakon jo jedne svinje. Jo
dvije je ubio i prije nego se zaustavio, ponovno je morao izvaditi Alyxine
prste iz njegovih prsa. Nije imala pojma kad ga uhvatila i bilo joj je drago to
nita vie ne komentira na njezin kukaviluk.
Kad je iz njezina stiska, on sjahao, uzeo je nekoliko konih svenja iz
svog sedla i nakon opreznog pristupa ivotinjama, svezao im noge. Silazi
dolje , rekao je i strpljivo ekao da ga poslua.
Njene noge, nenaviknute na vjebe, popustile su pod njom, a ona se
stiskala u sedlu kako ne bi pala. Ignorirajui ju, Raine je prebacio mrtve

41

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

svinje preko lea svoga konja, a zatim je otiao odmah pogladiti glavu konja
da ga smiri jer se uznemirio, nije mi se svidjeo miris krvi tako blizu njega.
Vodi konja i slijedi me , rekao joj je. Okrenuvi joj lea hodao je
naprijed.
Nakon jednog zastraujueg pogleda na pastuha, na njegove ui
podignute unatrag, divlje oi, znojna od tranja, Alyx je progutala knedlu od
terora kome je bila izloena i posegnula za uzdama. Pastuh je poskoio
daleko i Alyx je skoila, pogledavi brzo prema Raineu, ali mogla ga je
vidjeti samo kroz drvee.
Hajde, konju, proaptala je, pribliavajui se ivotinji polako, ali
opet se odmaknuo od nje. Frustrirana, ona je i dalje stajala, oiju zatvorenih i
tiho je poela pjevuiti, teke razliite note, razliita tempa kada je osjetila da
se konj pokrenuo, da se jednostavno poeo kretati u krug . Kad se inilo da
se konj smirio, posegnula je za uzdama i glas joj je ojaao jer je stekla
povjerenje. Nekoliko minuta kasnije, gledajui s ponosom na svoje
ostvarenje dola je na malu istinu gdje Raine nestrpljivo ekao s treom
svinjom.
Dobra je stvar da imam postavljene straare , rekao je, bacajui
reetkaste svinje na pastuhova lea, inae sa svom tvojom bukom netko
unutar milje moe te uti.
Alyx je bila apsolutno okirana i gotovo spljotena, budui da je u
deset godina ula samo najvee obilne pohvale za njezinu glazbu, a sada ju
je on usporedio s "bukom". Nije mu rekla niti jednu jedinu rije, dopustila
mu je je da ju povue u sedlo ispred njega i zajedno su jahali natrag u logor,
dok je leima udarala u njegova prsa.
Po povratku u kamp, Raine je sjahao, ignorirajui Alyx, koja je ostala
jo u sedlu, dok je on odvezao svinje te ih prebacio u opem smjeru logorske
vatre. Kada je Jocelin doao naprijed, Raine mu je dobacio uzde. Pokaite
djeaku kako oistiti konja, rekao je koraajui prema svom atoru.
Nakon ohrabrujua osmijeha za Alyx, Joss je vodio konja prema
istini, gdje su se drali drugi konji.
Djeak! Alyx je promrmljala kad je sjahala, drei se za sedlo kao za
podrku. Djeae uradi to, djeae uradi ono, to je sve to je ikad rekao..
Kad je Joss otkopao sedlo, Alyx je stajala na prstima, zgrabila i
izvukla sedlo i odmah pala unatrag, s tekim sedlom na vrhu nje. Oito

42

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

pokuavajui ne smijati se, Jocelin je skinuo sedlo dok je Alyx trljala modrice
na bradi gdje ju je udarilo. Raine ini va ivot bijednim?
On pokuava, rekla je i uzela sedlo od njega, a nakon tri pokuaja,
uspjela ga je postaviti na vrh drvene konstrukcije.
Oh, Joss , rekla je u dahnu. Ja sam jako umoran. Jutros sam morao
istiti njegovo oruje, onda sam proveo sate s tim tekim maevima. Sada
smo lovili i traili tu veliku zvijer.
U tom komentaru pastuh zakoluta oima i pone se propinjati. Bez
razmiljanja, Alyx zapjeva est nota i ivotinja se smiri. Jocelin je morao
kontrolirati svoje uenje na njezino nesvjesno koritenje glasa prije nego to
je mogao progovoriti.
Raine ima puno ljudi oko kojih se brine.
Mnogo ljudi da slue Gospodina, to znai, otresla je, nakon to je
slijedila Jossa briui dolje konja.
Moda. Moda je ovjek poput Rainea tako naviknut na preuzimanje
odgovornosti da to uzima bez razmiljanja.
Za mene, ja bih manje preuzimanja rekla je. Zato on nareuje
svima? Zato on vjeruje da vlada svima? Zato samo ne pusti da ljudi
odmaraju?
Odmaraju! Joss je rekao s druge strane konja. Trebali ste vidjeti ovo
mjesto nekoliko tjedana prije nego to je stigao. Bilo je kao u najgorim
dijelovima Londona. Ljudi su si meusobno rezali grlo za nekoliko novia,
kraa je bila tolika da si morao ostati cijelu no budan kako bi zatitio svoj
imetak. Raseljeni poljoprivrednici bili su na milost i nemilost ubojicama i.
I tako je to pravednik Raine Montgomery postavio sve na pravo,
tono?
Da, jest.
Je li itko ikada uzeo u obzir da je to uinio zato to je osjetio da je to
njegovo Bogom dano pravo da vlada svojim podreenima?
Ti si jako mlad da bude tako ogoren, zar ne? upita Joss.
Alyx je zaustavila etkanje konja. Zato si ovdje? upitala ga je.
Kako se ti uklapa u ovu skupinu? Ti nisi ubojica i ne izgleda kao netko
previe lijen za raditi. Jedino to mogu zamisliti je da te neki ljubomorni
mu proganja, zadirkivala je.
Jocelin je odmah bacio etku dolje. Moram se vratiti na posao , rekao

43

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

je otrim i ravnim glasom i udaljio se od nje. Za potpunu, zapanjenu minutu


Alyx nije mogla nastaviti. Nikada u ivotu ne bi uvrijedila Jocelina. On je bio
jedini koji je mogao razgovarati, pjevati s njom i .
Kada zavri, moe mi dohvatiti vode iz potoka , doao je piskavi
glas iza nje, razbijajui Alyx misli.
Polako, promiljeno, okrenula se prema Blanche. Za sve Alyxine rijei
o Raineovoj bahatosti, Alyx je takoer imala isto toliko ponosa. Ova ena sa
svojom aljkavom haljinom, njezinim grubim glasom, njezinim
neobrazovanim naglascima, svakako nije iste klase kao Alyx. Ignorirajui,
Alyx se okrenula konju.
Djeae! Blanche je zahtijevala. Jesi li uo to sam rekla?
uo sam , rekla je Alyx, spustivi glas do niske note. I siguran sam
da je i pola kampa isto..
Misli da si predobar za mene, zar ne, ti u tvojoj lijepoj odjei sa
svojim finim manirima. Samo zato to si proveo danas dan s njim ne znai
da e i sutra.
Uz podsmijeh, Alyx je nastavila raditi na konju. Idi svojim poslom,
eno. Nemam nita s tobom.
Blanche je uhvatila Alyx za ruku, i povukla. Od jutros sam ekala na
Rainea, da mu donesem hranu i sad mi je naredio da pripremim krevet u
njegovom atoru za tebe. Kakav djeak si ti?
Trebalo je Alyx trenutak da razmisli na to je Blanche insinuirala, a
kad je shvatila, oi su joj bljesnule ljubiastom vatrom. Kad bi znala neto o
plemenitosti, znala bi da svi gospodari imaju titonoe. Samo obavljam svoje
dunosti svakog dobrog vlastelina.
Blanche, oito pokuavajui da se postavi kao dio plemstva, pokuala
je stajati uspravno. Naravno , prasnula je. Znam za titonoe. Ali samo se
sjeti, rekla je prijetei, Raine Montgomery je moj. Ja se brinem za njega kao
njegova dama u svakom pogledu. Rekavi to, okrenula se na peti i otila
kroz drvee.
Gospode!Alyx je promrmljala i otila za konjem smiljajui osvetu.
to bi drolja kao to je ta znala o tome kako biti dama? Ljuta, ona je bila
nesvjesna vremena koje je prolazilo sve dok nije ula Raineov glas blizu
sebe.
Djeae, rekao je, a ona poskoila. Mora biti bri s tim konjem.

44

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Postoji mnogo posla koji treba obaviti.


Jo? proaptala je i pogledala tako tuno da se Raine nasmijeio. Oi
mu trepnue i Alyx se uspravila. Ona mu nije dala razloga da joj se smije
opet. Nakon ostavljanja etke, apui posljednji napjev pastuhu, Alyx je
slijedila Rainea natrag u logor, gdje je otiao izravno do skupine na loem
glasu i ljudi koji se skupili oko vatre. Raine, sa svojim ponosnim stavom,
napravio je da ti ljudi izgledaju jo prljaviji nego to su bili.
Evo, vas troje , rekao je Raine tihim reanjem. Vi uzmite prvi sat.
Ja ne ostajem s njima u umi , jedan je ovjek rekao i okrenuo se da
ode.
Hvatajui ga jednom rukom sa strane, Raine je povukao ovjeka
natrag i zadao mu brz udarac na lea te ga sruio. Ako jede, radi , rekao
je smrtonosnim glasom. Sada idite na vaa mjesta. Ja u doi kasnije, i ako
bilo koji od vas bude spavao, to e mu biti posljednji san.
S njegovog mjesta, u sumornoj liniji, Raine je gledao ljude kako su
napustili logor, miui se poput male djece.
To su tvoji fini prijatelji , rekao je tiho i okrenuo se.
Oni nisu moji prijatelji! ona je pukla.
Niti je Pagnelli moj prijatelj! on je uzvratio.
Zaustavila se, gledala je njegova iroka lea. Istina je, ona je znala. Nije
ga imala pravo mrziti zbog onoga to je drugi ovjek uinio.
Blanche! Raine je progunao. Hrana!
Alyx je otila za njim jer je bila jako gladna. Unutar atora, Blanche je
stavila peenu svinju, kruh, sir i vrue vino pred njih. I Alyx je jela hranu s
gutom.
To je nain, djeaku! Raine se smijao, udario je po leima, to ju je
zaguilo. Jedi isto kao sada stalno i ubrzo e imati dosta kila.
Ako nastavim raditi kao i danas, ja u umrijeti za tjedan dana! ona
dahnu, pokuavajui istjerati komad svinjetine iz svoga grla, ignorirajui
Raineov smijeh.
Obrok je zavrio i Alyx je gledala s enjom prema paleti du jednog
zida atora. Uostalom, pomislila je, samo treba lei i zaspati i tada e
nekoliko sati biti u raju na zemlji.
Ne jo, djeae, rekao je Raine, zgrabio ju je za ruku i povukao
uspravno. Postoji jo neto to treba uraditi prije nego to moemo spavati.

45

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Straare treba provjeriti, ja sam ivotinjama zamke postavio i oboje trebamo


kupku.
To ju je razbudilo. Kupka! ona dahnu. Ne, ne ja
Kad sam bio tvojih godina morao sam biti prisiljen da se okupam i to
previe puta. Tada me moj stariji brat istrljao s konjskom etkicom.
Netko te prisilio da radi neto? upitala je ona u nevjerici. Raineov
ponos inio se kao na kocki.
Zapravo, bila su to oba moja starija brata, a Gavin je proao sa
zacrnjenim okom. Sada, doi. Imamo posla.
Nevoljko Alyx je krenula za njim, ali bez obzira koliko jako je
pokuavala, ona nije mogla ubaciti nikakvu energiju u svoje korake. Kao
netko mrtav, ona je slijedila Rainea kroz umu, povremeno udarajui u
drvee, o kamenje preko stijena, dok je on otiao na obalu kampa
provjeravajui straare jesu li bili na dunosti i budni i uklanjao zeeve iz
zamke. Isprva je pokuao razgovarati s njom, objasniti joj to je radio, kako
bacit kamen i vidjeti hoe li straari odgovoriti, ali nakon nekog vremena ju
je samo promatrao na mjeseini, vidjevi njezinu iscrpljenost i prestao je
govoriti.
Na potoku izvan tabora, rekao joj je da mirno sjedi i eka njega dok se
okupa. U polusnu, zavaljena na obali, glave naslonjene na ruku, Alyx je
promatrala slaba interesa kad je Raine skinuo odjeu i uao u ledenu vodu.
Mjeseina mu je tijelo obojila u srebrno, milovala miie, plesala mu na
bedrima, vodila ljubav s tim velianstvenim rukama. Podigla se na laktove i
bestidno ga je promatrala. Sav njezin ivot bio je u glazbi. Dok su druge
djevojke koketirale s djeacima u gradu, Alyx je skladala latinsku tualjku za
etiri glasa. Kad su se njezine prijateljice udavale, ona je bila u crkvi i
organizirala djeaki zbor. Nikad nije imala vremena za razgovor s
djeacima, upoznati ih - zapravo, nikada nije bila zainteresirana za njih,
oduvijek previe zauzeta da ih ak i primijeti.
Sada, po prvi put u svom ivotu, gledajui ovaj akt ovjekova kupanja,
osjetila je prve titraje... ega? Ona je sigurno znala za parenje, sluala je neke
od ogovaranja od nedavno udane ene, ali ona nikad nije osjeala nekakav
interes za taj proces. Ovaj ovjek stajao je pred njom, dizao se iz vode poput
nekog nebeskog kentaura i ona je osjeala stvari koje nikad nije mislila da je
mogue.

46

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Pouda, pomislila je, sjedei dalje. ista i jednostavna pouda bila je


ono to je ona osjeala. Voljela bi da je dotakne, poljubi, da legne pored nje, a
ona bi tada vrlo rado osjetila dodir koe uz njegovu. Prisjeajui se kako se
osjeala kad bi joj se on nalazio iza lea. poelo bi je sve peckati, noge su
joj se inile vie ive, ak joj je bilo jako toplo. Kad je izaao iz vode i doao k
njoj, ona je gotovo podigla ruke prema njemu.
Izgleda lijeno , komentirao je Raine, dok se suio. Jesi li siguran da
se nee okupati?
Sve to je Alyx mogla uiniti je gledati tijek krpe koju je on koristio za
suenje i kuda je ona prolazila uz njegovo tijelo i ona zatrese glavom.
Ipak u te upozoriti, djeae, poinje mirisati tako loe da e me
otjerati iz atora ili u te ja sam okupati , a to nee biti njena kupka.
Alyx ga je pogledala rairenih oiju. Njeno disanje mijenjalo se samo
malo. Da ju okupa ovaj veliki bog od ovjeka, pomislila je.
Jesi li dobro, djeae? upita Raine i klekne pokraj nje.
Djeae! napravila je grimasu. Mislio je da je bila djeak, a to ako bi
mu se otkrila kao djevojka? Bio je plemenitog roda, a ona je samo jadnog
odvjetnika ki.
Zar ti nee biti hladno? upitala je glatko, otkotrljala se od njega da
stane pored i ne gleda kako se on oblai. Kada je zavrio, ona ga je tiho
slijedila natrag do logora, gdje se sruila se na svojoj paleti, ali nije spavala
dok se Raine nije smjestio na svom uskom krevetu. Odmor, napokon. Ona je
zaspala.

47

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

esto poglavlje
Nagnuvi se preko ruba vode, Alyx je prouavala svoj odraz. Ona je
izgledala kao djeak, pomislila je s aljenjem. Zato ona nije roena lijepa, s
lijepim uvojcima i da ju nitko ne moe zamijeniti za muko, bez obzira to
nosila? Njezina kosa, masa kovra, a i njena boja, nije bila sigurna ni na koji
nain da mijenja svaku dlaku. Okrenute oi nisu bile ono to bi trebalo biti
kod ene. Ba kad su joj suze poele magliti oi, Jocelin glas je zaudi.
isti jo oklopa? upitao je.
Uz puhanje , ona se okrenula prema svojoj zadai.
Raine previe stvari stavlja na njega. Danas sam imao ekiati trag.
ini se da se brine puno za njegove stvari. Jesi li moda poeo
vjerovati da bi plemi mogao biti vrijedan neeg?
Raine bi vrijedio mnogo bez obzira to je po roenju, rekla je previe
urno, a zatim je pogledala u stranu u neugodi.
Bila je u Raineov taboru ve tjedan dana. Provela je gotovo svaku
sekundu u njegovom drutvu i njezino miljenje o njemu se potpuno
obrnulo u tom tjednu. Nakon to je ona vjerovala da je preuzeo logor, sada je
znala da su ga izopenici prisilili da se brine o njima. Bili su kao djeca,
zahtjevna da daje za njih i buntovni kada nije to inio. On je naputao svoj
krevet prije nego bilo ko drugi i pazio na sigurnost ljudi i uvijek, kasno u
no, provjeravao je straare, te ih upozoravao da budu oprezni i spremni.
Prisilio je ljude da rade i naprave neto od svojih ivota. Inae bi oni sjedili i
ekali ga da brine za njih, kao da im je to bio duan.
Da, rekla je tiho. Raine vrijedi puno, iako on dobiva malo kao
nagradu za ono to radi. Zato ne napustiti ovaj skorbut i ostavi Englesku
sve zajedno? Sigurno ovjek sa svojim bogatstvom moe napraviti pristojan
dom za sebe.
Moda bi ga to trebao pitati. Ti si mu najblii.
Blizu njega, pomislila je. To je mjesto gdje je eljela biti, jo blie njemu.
Tek sada bila je u mogunosti da funkcionira kroz umor, ivi kroz naporne
treninge svakog jutra, ali kako su joj miii otvrdnjavali i ona se poela
osjeati bolje, postajala je sve vie ukljuena u kamp i takav ivot.

48

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Blanche je zauzimala uzvieno mjesto u kampu, uvjeravajui sve da je


s Raineom u krevetu i bila je uho za sve to su htjeli uti i znati. Alyx nije
razmiljala o tome je li Blanche provela no s Raineom, ali voljela je vjerovati
da on ima vie ukusa nego koristiti drolju kao Blanche. I jo neto je Alyx
saznala o Blanche: ona se bojala Jocelina.
Jocelin, tako nevjerojatno zgodan, tako pristojan, tako obziran,
navodio je svaku enu u kampu da dahe za njim. Alyx je vidjela da ene
koriste svakakve naine mamljenja kako bi ga privukle na svoju stranu, ali
koliko je znala, Joss nikada nije prihvatio pozive. On je preferirao svoje
dunosti i druenje s Alyx vie nego bilo koga drugog. Iako on nikada nije
spomenuo Blanche, kad god se dogodilo da mu prie u susret ona bi uvijek
okrenula rep i pobjegla.
Osim Joss, jedini pristojni otpadnik bila je Rosamunda, sa svojom
ljepotom i avolovom oznakom na obrazu. Rosamunda je drala glavu
dolje, oekujui od ljudi da ju mrze i strahuju. Jednom je Raine pronaao
nekoliko mukaraca kako se klade da e prodati svoje due, ako je dobiju
silom. Dvadeset udaraca svakome bila je kazna za mukarce, a slijedilo je i
progonstvo i Alyx je osjetila nalet ljubomore to je Raine tako estoko titio
manjkavu, prekrasnu iscjeliteljicu.
Alyx! Doao je glas dolje kroz drvee i mogao je pripadati samo
Raineu. Barem ju je sada nazvao njezinim imenom.
Koristei svaki djeli snage u svom glasu, viknula je natrag na njega.
Ja radim. ovjek je bio opsjednut radom. Dolazei kroz drvee,
nacerio se na nju.
Taj tvoj glas daje mi nadu da e narasti, iako mi se ini kao da si sve
manji. Kritiki je gledao njezine noge ispruene ispred nje. Alyx je bilo
drago vidjeti da je barem jedan dio nje bio nepogreivo enski. Njene duge
noge i zaokrueno malo dno samo se poboljalo od vjebe prolog tjedna.
Moda sada, napokon, otkrije da je djevojka, a onda ... to? Ona bi bila
izbaena iz Raineovog atora i on bi opet imao samo tu kurvu Blanche da se
brine za njega. Nevoljko je osmotrila noge. elik na vlastitim nogama.
Ja u narasti , odrezala je, i kad budem velik ja u te prikovati na
zemlju sa tvojim vlastitim maem. Pogledala je Rainea i vidjela da je on bio
neto zbunjen.
Htio si Alyx za neto? upita Joss, glasom punim zabave kada je

49

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

prekinuo tiinu.
Da, Raine je rekao tiho. Trebam neka pisma da napie i neto da
proita za mene. Glasnik je doao iz moje obitelji. Moe proitati, zar ne?
Znatielja natjera Alyx da skoi. Ona je jako eljela znati vie o Rainovoj
obitelji.
Da, naravno , rekla je, prikupljajui oklop i slijedei Rainea.
ovjek, odjeven u fino ruho njegovi dvostruki vezovi bili su sa zlatnim
leopardima sjedio je izvan atora i ekao strpljivo Raineovu zapovijed.
Mahanjem jedne ruke, mladi je otputen i Alyx se pitala da li svi Raineovi
ljudi sluaju tako dobro, jer to je daleko od izopenika to su navodno bili.
Postojala su dva pisma za Rainea. Jedno od brata Gavina i jedno od
bratove ene, Judith.
Vijesti od Gavina bile su loe. Bronwyn, Rainova druga snaha, bila je
zarobljena od strane istog ovjeka koji je drao Raineovu sestru Mariju.
Bronwyn suprug je ekao, sjedio i ekao, bojao se napraviti potez od straha
da bi Roger Chatworth ubio njegovu suprugu.
Tvoj brat Stjepan , Alyx upita oprezno, on voli svoju enu? Raine
je samo kimnuo. Njegove usne pretvorile se u vrstu liniju, a oi su bile
usmjerene u nita.
Ali ovdje pie da je bila u kotskoj kada je odvedena. Zato je ona u
kotskoj? koti su grubi, zaarani ljudi i
Dri svoj jezik za zubima! zapovjedi on. Bronwyn je iz klana Laird
u kotskoj i nema finije ene od nje. Proitaj mi drugo pismo.
Alyx je otvorila pismo od Judith Montgomery, potpuno svjesna naina
na koji su se Raineove oi smekale kad je poela itati. Pismo je bilo puno
molitve za Raineovu sigurnost i s molbama za njega da napusti Englesku
dok ne bi bio siguran i u mogunosti da se vrati. Upitala je ima li hranu i
toplu odjeu, to je natjeralo Rainea na smijeh i Alyx se ljutila na nju zbog
tolike brige.
Da li je njezin suprug zna da se ona toliko brine o svom djeveru?"
upitala je uredno.
Nemoj govoriti o mojoj obitelji tako, ukorio ju je i Alyx je objesila
glavu, zbunjena svojom ljubomorom. Nije bilo poteno da se morala
predstavljati kao djeak i da zbog toga nikada nee imati priliku stei
njegovu pozornost. Kada bi ona mogla nositi lijepu haljinu moda bi je i

50

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

uoio, ali opet ona sigurno nije bila lijepa, pa ni to ne bi pomoglo.


Sii s oblaka, djeae, i sluaj me. Njegov glas vratio je njezinu
panju na njega.
Moe li napisati ono to ja kaem? elim poslati pismo natrag po
ovjeku mog brata.
Kad je imala olovke, tintu i papir, Raine je poeo diktirati. Pismo koje
je poela pisati njegovom bratu bilo je puno ljutnje i odlunosti. Zakleo se
ostati to blie svojim dvjema sestrama i ekati koliko god mora da mu
Chatworthova glava padne u ruke. to se tie kralja, njega se nije bojao, jer
Henryju su glavni izvor prihoda mukarci koje je proglasio izdajnicima.
Rekao je Gavinu da e mu Henry oprostiti im bude pristao odrei se
znatnog dijela svog zemljita. Raine je ignorirao Alyxine zaudjene uzdahe
na drzak nain.
Pismo Judith bilo je toplo i milo kao to je bilo i njezino. Sa sputenom
glavom, Alyx je pisala, ne doputajui Raineu da vidi njene crvene obraze.
On nije imao pojma koliko mnogo puta je ona na prstima hodala oko atora,
povlaila krzno pokrivaa preko njegovih golih ramena.
Ostatak pisma Alyx je napisala u neugodi. ak joj je bilo neugodno i
proitati to je napisala. Kad je zavrila drala je pisma otvorena, spremna
da ih Raine potpie. Kada se sagnuo prema njoj, lice mu je bilo blizu
njezinom, ona je udahnula miris njegove kose, te guste, tamne, kovrave
mase i htjela ukopati svoje lice u nju. Umjesto toga, ona je posegnula i
dotaknula mu pramen kose.
Raineov pogled bio je kao da ga je netko spalio, licem nekoliko
centimetara od njenog, rairenih oiju dok je gledao u nju. Alyx je zadrala
dah, srce joj je skoilo u grlo. Sad e on znati, pomislila je. Sad e on rei da
sam ja djevojka, ena.
Mrtei se, Raine se odmaknuo od nje, gledajui je kao da nije mogao
ba odluiti to se dogaa. Zalijepi pisma, rekao je tiho, i daj ih glasniku.
Uz te rijei je napustio ator.
Alyx je uzdahnula od ega je jedno od pisma palo pod. Ubrzo su se
pojavile suze u njenim oima. Runa, pomislila je. To je ono to sam ja - vrlo,
vrlo runa. Nije ni udo da nitko nikad nije ni pokuao suprotstaviti se
sveeniku i uzeti me za enu. Zato se boriti za nagradu nevrijednu
pobjede? Tko je htio ravna prsa i mukobanjastu djevojku s bunim glasom

51

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

za enu? Nije se ni udila da Raine nije vidio kroz njenu masku. S otrim
udarcem, ona je obrisala oi i vratila se pismima pokraj sebe. Nema sumnje
da su mu snahe i njegova sestra bile lijepe, lijepe ene s grudima.
S dugim uzdahom zavrila je pisma i zapeaene ih i odnijela van
glasniku. Hodala je s njim do njegova konja.
Jeste li vidjeli ovu Gospu Judith ili Lady Bronwyn? upitala je
glasnika.
Da, mnogo puta.
I one su, moda, lijepe ene?
Zgodne? On se nasmijao, osedlavajui konja. Bog mora da je imao
sretan dan kad je stvorio one ene. Gospodin Raine nee napustiti Englesku
niti bih ja kad bih imao bilo koju od tih ena u svojoj obitelji. Hajde, mome,
pokuaj mu pronai nekog tko e ga utjeiti , rekao je on, pokazujui prema
atoru. Gubitak takve ljepote ak i za trenutak mora da ga ini jadnim
ovjekom.
Utjei ga! Alyx je promrmljala dok je ila natrag u ator i
pozdravljala neke gungule, dok je Raine stajao u sreditu toga.
To je dobro za tvoj ivot, da je nisi ubio , govorio je sa dva mukarca,
od kojih je jedan bio deparo, a drugi prosjak. Obojica su bili na strai cijelo
jutro.
Alyx , rekao je preko njihovih glava. Pripremi mi konja. Idemo
jahati.
Polijetanjem pri jahanju, Alyx je imala velikog konja otimarenog i
spremnog na vrijeme kad je Raine izlazio iz atora, s bojnom sjekirom i
maljem u ruci. On je uskoio u sedlo i povukao je za sobom prije nego to je
mogla postaviti pitanje, te su u sekundi galopirali kroz umu vratolomnom
brzinom.
Nakon dobrog jahanja, brzog koliko je drvee to doputalo, Raine je
povukao uzde i zaustavio se, te skoio s konja. Uhvativi uzde, Alyx je
skliznula naprijed u sedlu i dobila svoj prvi uvid u ono to se dogaa. Lijepa
ena s velikim smeim oima, i lijepom haljinom kakvu Alyx nikada nije
vidjela prije, bila je priljubljena uz stablo, gledajui s uasom na tri
mukaraca iz logora koji su drali noeve i maeve uperene na nju.
Odlazite odavde, vi ljamovi, Raine je zareao i bacio prvo jednog
ovjeka onda drugog u stranu.

52

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ena, tresui se u strahu, pogledala je u Rainea u nevjerici. Raine,


apnula je prije zatvaranja oiju i klizanja niz stablo.
Raine ju je uhvatio u naruje, podigao je, drei je uz njega. Anne ,
proaptao je. Ti si sigurna sada. Alyx, dohvatiti malo vina. Tu je torbica u
mom sedlu.
Neto iz strahopotovanja na scenu pred njom, Alyx je sjahala i uzela
tvrdu konu posudu te mu pruila kada je sjeo na srueno stablo, drei
enu blizu njega.
Anne, popij to, rekao je slatkim, njenim glasom, a ena je zaleprala
svojim trepavicama i poela piti. Sada, Anne , rekao je dok je bila potpuno
budna, recite mi to ste radili ovoliko duboko u umi.
eni se sigurno nije urilo skloniti iz Raineovog krila, Alyx je
pomislila, dok je s apsolutnim divljenjem gledala ensku haljinu. Bila je to
duboko, duboko crvena svila, tkanina kakvu je vidjela samo u crkvi i bila je
izvezena u cijelosti sitnim zeevim krznom, kunia, divljai, riba, svih vrsta
ivotinja. Trag dekoltea padao je vrlo nisko, otkrivajui velike enine
prostrane grudi, a oko dekoltea i struka bili su ukrasi od zlata i crvenih,
pjenuavih dragulja.
Alyx! Raine je rekao nestrpljivo, pruajui joj torbu vina. Anne ,
rekao je s velikom njenou, drei potpuno odraslu enu kao da je dijete.
to ti radi ovdje, Raine? upitala je tihim glasom.
Ne moe pjevati, Alyx je odmah pomislila. Nema snage u glasu nego
samo naznake cviljenja.
Kralj Henry me proglasio izdajnikom, rekao je Raine i jedna mu
rupica zatreperi.
Anne mu se nasmijeila. Nakon sveg tvog novca, zar ne? Ali to ste
mu uinili da mu date razloga da oduzme vau zemlju?
Roger Chatworth je uzeo moju sestru Mariju i Stjepanovu novu
enu.
Chatworth! uzviknula je. Nije li ta ena u koju je Gavin bio toliko
zaljubljen, udana za Chatworth?
Moj nediskretni brat , rekao je Raine s gaenjem. ena je kurva i
jedna od najgore vrste, ali Gavin nikad to nije video. Ako nita drugo, moj
brat je vjeran. ak i nakon to je oenio Judith volio je Alice Chatworth jo
neko vrijeme.

53

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ali ta to ima s tim da si ti ovdje?


Zato ona ne sjedi na vlastitim nogama, Alyx je mislila. Zato je ona
tako mirno sjedila u njegovu krilu i razgovarala kao da su u elegantnoj
plemikoj dvorani?
To je duga pria , rekao je Raine. Kroz nesreu, Alice Chatworth je
zadobila teke oiljke, a ono malo uma to je imala, otilo je sa njenom
ljepotom. Njezin djever brinuo je za nju jer je bila udovica, a moda mu je
ena otrovala srce, jer je kasnije Roger izazvao mog brata na borbu i
pobjednik je dobio enu koju je Kralj Henry obeao Stjepanu.
Da, rekla je Anne. Sada se sjeam. Bio je veliki dio imovine
ukljuen.
Stjepanova Bronwyn je bogata ena, da, ali Stephen je elio enu
koliko i zemlju , nasmijeio se. Ali Chatworth nije mogao podnijeti
gubljenje, pa je zarobio moju sestru.
Raine, kako strano. No, kako je kralj Henry
Ja sam priao s nekim od kraljevih ljudi u Walesu kad sam uo da je
Marija oteta i okrenuo sam se i otiao za Chatworth.
Vodei kraljevu vojsku? upitala je. A kad je kimnuo, ona je napravila
grimasu. Tako je, Henry ima razloga da te proglasi izdajnikom. Je li to
razlog zato to si odjeven kao poljoprivrednik?
Da , rekao je, gledajui u nju. Izgleda dobro, Anne. Prolo je dugo
vremena od kad...
S tim je skoila iz njegovog krila, stala pred njega, izglaivala haljinu,
haljinu koju Alyx eznula da dodirne. Nee me opet zavesti, Raine
Montgomery. Moj otac je obeao da e mi nai mua uskoro, a ja elim otii
za njega ista to je vie mogue, tako da u pobjei dalje od tvojih lijepih
rijei. Okrenula se i pogledala Alyx po prvi put. A tko je taj momak koji
gleda na nas sa svojim ustima agape?
Odmah je Alyx zatvorila usta i pogledala daleko od njih oboje.
Ovo je moj kavalir , rekao je Raine, a glas mu je pun smijeha zbog
Anninih rijei. Moda moram ivjeti u ovoj umi, ali imam neke
pogodnosti. On radi naporno i moe itati i pisati.
Pretpostavljam da nitko nije bio u stanju usaditi to znanje u tvoju
debelu lubanju, prasnula je. Raine! Prestani me gledati tako. Nee doi
nigdje sa mnom. Sada, djeak, ima li ime?

54

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Aleksandar Blackett.
Blackett? rekla je. Gdje li sam ula to ime prije?
U vijestima za moje uhienje, Alyx je pomislila u panici. Zato nije
promijenila prezime? Sada je ta odvratna ena prijetila otkriti njezinu krinku
Raineu.
To je dovoljno uobiajeno ime , rekao je Raine u odsutno. Alyx,
vrati se u logor i ekaj me.
Ne, djeae! rekla je Anne. Raine, ja sam ozbiljna. Ja neu biti
iskoritena od tebe opet i neu ostati nasamo s tobom. Morate me odvesti
natrag drugim lovcima. Kad vide da sam se izgubila oni e pokuati pronai
me.
Imamo uvare, rekao je on i uhvatio je oko struka, te ju povukao
izmeu svojih bedara.
Imamo cijelo vrijeme koje trebamo da budemo sami. Alyx, ostavi
nas.
elim da taj tvoj mali lijepi kavalir ostane, rekla je Anne, s rukama
na njegovim ramenima, gurajui ga dalje. Bili ste tako dugo u ovoj umi,
moda si elio radije lijepog djeaka vie od...
Nikad nije zavrila reenicu jer se Raine nacrtao blizu nje, sputajui
svoja usta na njezina. Bestidno, Alyx ih je gledala. Nikada nije vidjela takav
poljubac kao to je ovaj, s tijelima zajedno, glavama koje se kreu. Vie od
svega na svijetu, Alyx je poeljela da je ona ta koju je Raine drao u naruju.
Gledajui zadubljena u scenu pred njom, nije primijetila kada je prva
strelica prola kroz zrak i sletjela centimetar od Rainove noge. Ne znajui to
se dogaa, Raine je reagirao odmah, i u jednom pokretu bacio obje, Alyx i
Anne, na umsko tlo.
Oni idu za mnom, rekao je mirno Raine. Alyx, ti si dovoljno mali
da se kree izmeu stabala. On je pokazao svojom glavom. Pokuaj doi
do mog konja i dohvatiti oruje.
A ti? ona dahnu kada je jo jedna strelica sletjela tik iznad njihovih
glava.
Moram odvesti Anne na sigurno. Posluaj me! zapovjedi on.
Bez razmiljanja, Alyx je poela puzati prema naprijed na trbuhu, po
gusto pokrivenoj umi. Svaki put kada bi strijela pogodila iza nje, tijelo joj se
stegnulo u strahu. Bojala se okrenuti, uplaena da bi vidjela da Raine lei

55

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

mrtav, borila se ii naprijed. Kad je stigla do kraja paloga stabla podigla se u


uei poloaj i poela trati. Kad su strelice zvuale daleko, ona je bila u
stanju zaustaviti se i doi do svojeg cilja.
Konj, veliki ljuti pastuh, propinjao se mahnito gdje je bio vezan, dok je
ovjek blizu njega pokuavao uhvatiti uzde. Ako uhvate konja, nee biti
naina da se bore jer je veinu oruja vezana za sedlo. Prokletstvo Raine,
pomislila je. Bio je tako zaokupljen enom u svilenoj haljini da je zaboravio
sve.
Nakon trenutka tihe molitve, Alyx je otvorila usta i pustila malo
glazbe za koju je znala da se konju svia. Odmah se smirio, ui mu ivnule i
u tom trenutku ovjek je zgrabio uzde, odvezao ih i imao konja pod
kontrolom.
Konj je glup kao njegov gospodar , rekla je ispod glasa prije nego je
ispoetka otpevala jo niz nota, visokih, otrih i proturjenih, neto to je
konj mrzio. Bila je nagraena tako to se konj oteo ovjeku. Kada je vidjela
da galopira prema njoj, Alyx je zadrala dah, bojei se velike ivotinje na
trenutak prije nego je opet poela pjevati te se konj smirio, doputajui joj da
ga uhvatiti i pripremi.
Sada, molim te uiniti ono to ja kaem, proaptala je kada je
okrenuo svoju veliku glavu prema njoj. Nozdrve su mu puhale, irom
otvorenih oiju. Treniran za pomo jednom tekom ovjeku u ratu nije mu se
sviala ova perolaka osobu u sedlu.
Idi! zapovjedila mu je glasom kakvog je koristila za kontrolu
dvadeset i pet aktivnih djeaka iz grupe. Konj je poao u pogrenom smjeru i
Alyx je morala iskoristi svu svoju snagu da povue uzde i vodi ivotinju
natrag odakle je dola.
Ne, Raine! Ne!
Alyx je ula enu Anne kako vriti. im je imala veliku zvijer pod
kontrolom i kad je prola kroz drvee, vidjela je da je ondje stajao Raine s
maem, okrvavljen, preko mrtvaca. Druga dva mukarca okrenula su
maeve, a Anne je drala iroko rastojanje od Rainea.
Oni su ljudi mog oca, vrisnula je. Oni su me doli pronai. Rekla
sam da hoe. Na to je Anne ostavila Rainea i otila do ovjeku na tlu. On
nije mrtav. Moemo ga uzeti natrag s nama , rekla je, bacajui ljutito
pogleda ka Raineu. Zato nikad ne slua nikoga? ona je pukla. Zato

56

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

izvue ma i razgovara poslije?


Alyx, osjeajui veliku navalu bijesa, skoi s konja. Bilo je oito iz
njegova utljiva lica da se Raine nee braniti. Gospodara su oni napali prvi!
rekla je, isijvajui bijes na njih. Kada strijela leti ka njemu treba li da stoji i
pita tko alje strelicu prije povlaenja maa, fina damo? On je uinio sve da
zatiti vas, tvoje dragocjeno tijelo, ili ste ve zaboravili kako ste se zavodili u
grmlju?
Alyx , kazao je Raine iza nje, stavljajui ruke na njena ramenima.
Zapamtite, to nije viteki to .
Viteki! povikala je, okreui se prema njemu. Kuja...
Raine joj stegnu ruku preko usta, povue je uz lea na njegova prsa
dok se ona borila osloboditi. Anne , tiho je rekao, ignorirajui Alyx,
oprosti djeaku i meni. On je imao malo treninga. Uzmi svoje ljude i vratite
se na potok. Poslat u nekoga da vas vodi iz ume.
Raine , rekla je, diui se od ozlijeenog mukarca, nisam mislila ...
Idi sada, Anne, a ako vidite bilo kog od moje obitelji, recite im da sam
dobro.
Na to je ona kimnula glavom. ovjek joj je pomogao montirati konja
iza njega. Ranjeni mukarac je baen preko sedla i otili su. Kad su bili izvan
vidokruga, Raine je pustio Alyx.
Oni su te pokuali ubiti! ona dahnu, zurei u njega. I ta ena derala
se na tebe za ranjavanje njezina ovjeka.
Raine je slegnuo ramenima. Tko moe razumjeti ene. Uvijek je bilo u
pitanju novac i imanja.
I vi je znate najbolje , rekla je Alyx, trljajui eljust, svjesna dodira
Raineove ruke na ustima.
Njezin otac je jednom predloio da je oenim.
To je napravilo Alyx da se zaustavi. I ti si odluio da nee , ili te ona
odbila?
Nasmijeio se cinino inei da se jedna rupica pojavi na njegovom
licu. Ona me prihvatila na svaki nain za koji sam je pitao, ali nisam ju pitao
da se uda za mene. Ona se koleba od jednog trenutka do drugog. Ne moe ni
odluiti koju haljinu nositi koji dan. Siguran sam da ne bi bila vjerna
supruga, a ja ne volim premlaivati ene.
Ti ne voli ... , Alyx promuca.

57

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Sada, rekao je on, kreui naprijed s drveta na kojem je bio


naslonjen, ako smo preli preko obrazovanja o enama za danas, ja bih htio
uiniti neto s ovom mojom nogom.
U to je ona pogledala prema dolje i po prvi put ugledala tamnu mrlju
krvi gdje prodire kroz Raineove hlae.

58

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Sedmo poglavlje
Ti si ranjen, rekla je glasom koji je zvuao kao da je mislila da je
mrtav.
Ne mislim da je loe, ali moda bismo trebali vidjeti. Potrala mu je,
i nagnula se prema njemu. Sjedni. Ja u dovesti Rosamundu i
Alyx , rekao je on, kao da se zabavlja. to nije smrtna rana i ja mogu
jahati natrag u logor. Zna, ti si najgori titonoa kojeg sam ikada imao.
Najgori! ona dahnu kada je sjela na panj. Ti nezahvalni...
Zato ti je toliko dugo trebalo s konjem? Ja sam se borio za svoj ivot i
mogao sam uti u umi pjevanje. Jesi li ti to zabavljao neprijatelja?
Nikada, nikada nee vie razgovarati s njim, odluila je, dok je
okrenula lea, a on se smijuljio. Ustala je i otila prema konju. Sluajui ga
kako se smijulji iza nje, samo je podignula bradu. ak i kada je pokuavao
ustati, odbila je da mu pomogne i okrenula se tako da ga nije mogla vidjeti.
Alyx, moram se uspeti na suprotnoj strani, a konju se to nee svidjeti.
Morate ga drati stabilno. Ne elim se naslanjati na ovu nogu vie nego to
moram.
Na to je uzela glavu konja u ruke, pogledala ga u oi i poela pjevati,
kontrolirajui ga sa svojim glasom. Raineu se inilo da sjedi na konju ve
neko vrijeme pa joj je ponudio ruku da se popne.
Na putu natrag u logor, ona se drala na sedlu i gledala kako Raineu
krv curi niz bedro. Konj je namirisao krv i poeo se propinjati. Raine ga je
refleksno stiskao s koljenima kako bi kontrolirao ivotinju. Alyx je osjetila da
se ukoio na bol koju je uzrokovao. Moda bi ga mogla smiriti sada opet sa
svojim pjesmama, rekao je tiho.
S mojom bukom, misli? odgovori ona, jo uvijek povrijeena
njegovim rijeima.
Kako eli , rekao je ukoeno.
Alyx nikada nije ula taj ton prije, ali je prepoznala da glasom pokriva
boli. On je rekao kako njegova rana nije bila loe, ali ipak ne pokazuje
znakove da prestaje krvariti. Sada nije vrijeme da se ljuti. Poela je pjevati i
konj se smirio.

59

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Morat u te pokazati mojoj brai , promrmljao je. Oni nee vjerovati


dok ne vide.
Dok su se pribliavali logoru, nekoliko ljudi, osjeajui da neto nije u
redu, izalo ih je pozdraviti.
Bilo bi bolje da ne vide da sam ranjen , rekao joj je Raine. Oni su
dovoljno teki za kontrolirati i ne trebam nove probleme sada. Ona je brzo
skliznula s konja i prila Raineu sa strane. Tijelo joj je blokiralo ljudima
pogled na nogu.
uli smo da je bila borba, rekao je crno zubi ovjek, s pohlepom u
oima.
Samo u vaem umu, stare! Alyx viknu, iznenadivi sve sa snagom
svojega glasa. Vidno, publika je odskoila, a tako je i Raineov konj.
Ostanite natrag , zapovjedi ona. Podivljala je ivotinja. Morali smo
uzeti bi da ga kontroliramo.
Dok je narod gledao sa strahom na velikog konja, Raine je zamahnuo
topuzom iz sedla. Nemate posla danas? zareao je. Joss, doi u moj ator.
Imam posao za tebe. Gunajui, ljudi su se poeli vraati u svoje jazbine.
Kada je konj bio ispred atora, zaustavili su se i Alyx se pripremila
pomoi Raineu sjahati.
Za Boga miloga, nemoj mi pomagati , rekao je kroz stisnute zube.
Oni e te vidjeti. Idi i dri konju glavu. Pjevaj dobro i glasno i skreni
pozornost na sebe.
Alyx uini kako joj je rekao i doista privukla je mnogo pozornosti na
sebe, toliko da je gotovo pola sata pokuavala odgovoriti ljudima koji su
htjeli da ona pjeva pjesmu za pjesmom. Na kraju se osjeala ponosno to je
pokrivala Raineov neugodni silazak i ona je otila u njegov ator.
Bio je naslonjen na svoj krevet. Nosio je koulju i pelenicu, a
Rosamunda je kleala pokraj njegovog bedra, sa posudama krvave vode.
Tu si! Raine je zareao. Moe li uiniti vie nego izlagati taj svoj
glas? Nebo neka nam je u pomoi ako ti bude morao ii u rat. Tvoj
neprijatelj pitat e da pjeva, a ti bi naredio da se baci sve oruje kako bi se
ratovalo pantomimom. Idi sada, Rosamund, i vidi tog ovjeka to sam
ozlijedio. Jocelin, pokai joj put. A ti, moja bezvrijedna ptico pjevaico, vidi
ako moe svezati ovu nogu ili moda pjevati da bi se rana zatvorila.
Alyx je otvorila usta da progovori, ali Joss joj je stavio ruku na rame,

60

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

leima okrenut Raineu. On je u boli, sjeti se, apnuo je prije nego je


napustio ator. Jedan pogled na Raineovo blijedo lice i shvatila je istinu
Jocelinove izjave.
Nemoj zuriti u mene! Uradi neto korisno, Raine je zareao na nju.
Ona nee trpjeti ovaj tretman. Njegova ljutnja i neprijateljstvo ga moe
samo povrijediti. Umukni Raine Montgomery! zapovjedi ona. Neu vie
sluati tvoje uvrede. Lezi dolje i ja u pregledati ranu, ali ne postoji nita to
e promijeniti injenicu da si ranjen. Reanje na mene samo e uiniti da se
osjea jo gore.
On je poeo ustajati, ali jedan pogled na Alyx vratio ga je natrag. Oni
e ubiti jedni druge, rekao je beznadno, to znai da u imati razbojnike
izvan svoga atora.
Nije bitno ako e, rekla je beutno, kreui se na suprotnoj strani
kreveta i Raineove ozlijeene noge. Ne postoji ni petorica njih koji su
vrijedni njihovog prostora na zemlji.
Kleei, ona sie pored Raineovog bedra i podigne tkaninu koju je
Rosamunda stavila tamo. Bio je to njezin prvi pogled na takvu ranu. Koa
izrezana, ljutito upaljena od uboda, krv i dalje curi van. i eludac joj se
stisnuo.
Planira izbaciti veeru? Raine se narugao kad je vidio kako je
problijedila. Imao sam puno gorih rana, samo ova je, ini se, tako duboka.
Njegove miiave noge i bedra ispruena pred njom, imala su
nekoliko debelih oiljaka. Namjerno je dotaknula jedan.
Sjekira i no , promrmljao je leei, dok su mu posljednje kapi krvi
poele odnositi snagu.
Njeno koliko je mogla, oistila je ranu. Namrtila se kad je vidjela
koliko prljavo je to bilo, kao da je strijela bila prljava i da je samo trebalo
Rainu oistiti to. Kad je zavrila, privukla je stolicu u blizinu njegovog
kreveta i gledala ga. Bio je zatvorenih oiju, njegovo disanje plitko i nadala
se da je spavao.
Nakon jako dugo vremena progovorio je, a oi su mu bile zatvorene.
Alyx, proaptao je. Odmah je kleknula uz njega. Pod krevetiem je kutija.
Bih li je mogao dobiti?
Odmah je izvukla konatu kutiju van i nasmijeila se kada je
prepoznala da sadri lutnju.

61

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Moes li svirati? upitao je.


Nasmijano i samopouzdano otvorila je kutiju i povukla lutnju. Prsti su
joj ve plesali od tjeskobe da dotaknu ice. Tiho je poela svirati i pjevati
jednu od vlastitih kompozicija.
Proli su sati. Kada je bila sigurna da Raine spava, leei mirno i
blijedo na krevetu, ona ostavi lutnju u stranu. U tiini se ulo njegovo
isprekidano disanje u atoru i ona je poeljela da se Rosamunda vrati. inilo
joj se da je njemu jo gore nego to je bilo i trebao joj je netko da joj kae da e
se oporaviti.
Pogledala je oko atora i vidjela da im je potrebna voda, i da je jedna
strana njezina prsluka natopljena s Raineovom krvlju, a to je trebalo oprati.
Ona e ujutro sluati pitanja izopenika o tome od koga je krv .
Tiho, s kantama u obje ruke, ona je napustila ator i krenula prema
rijeci, izbjegavajui svaki kontakt s logorskim ljudima. Uz uzdah olakanja
ugledala je Blanche gdje sudjeluje u igri kocke s nekoliko mukaraca i znala
je da bi ih ta ena ostavila odmah da vidi Rainea.
Bio je gotovo mrak kad je stigla do vode. Napunila je kante i poela
prati prsluk. Na njezino razoaranje, koulja joj je takoer bila natopljena.
Nakon trenutka oklijevanja, ona se skinula i poela prati sve, ukljuujui i
vlastitu prljavu kou i kosu. Gotovo se smrzla. Stisnula je zube kada je
kliznula u vrlo hladnu, vrlo mokru koulju i hlae. Bacila je prsluk preko
ruke, dohvatila kante i gotovo otrala natrag u logor.
Unutar atora, zadravala je dah, oslukujui da li je Raine i dalje
spavao. Kad se oslobodila kante, ona brzo odbaci mokru odjeu, izvue i
obue jednu Raineovu koulju koja joj je dosezala do koljena. Znala je da
riskira, ali, iskreno, nije bila sigurna, i u sebi se nadala da e se probuditi i
saznati da je ona djevojka.
Oblaila je koulju na sebe kada je zaula Raineov uzdah.
Marija , rekao je on. Marija, ja u te pronai.
Jednim skokom bila je uz njega. Mora ostati mirna i ne dopustiti da
ljudi u logoru saznaju da je bolestan. Idioti, imali su neku ideju da Raine
skriva dragulje i zlato u svom atoru i Alyx nije sumnjala da bi voljeli imati
priliku za pretraivanje.
Marija , Raine je zazvao glasnije, i jedna velika ruka zamahnula je,
promaivi Alyxinu glavu.

62

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Raine, probudi se , proaptala je glasno. Ima lo san. Kad ga je


uhvatila za ruku i dotaknula mu kou, shvatila je da ima vruicu. Koa mu
je bila vrela.
Ne, rekla je i proklela Rosamundu to je napustila logor kada je bila
Raineu potrebna. Groznica! to je mogla uiniti? Osjeala se potpuno
beskorisno, ali je umoila krpu u jednu od kanti vode i stavila mu na elo.
Meutim Raineova ruka ju je udarila i odbacio je tkaninu. Mahao je i
rukama, udario atorski kolac i cijelo platno im se obruilo na glave.
Raine, rekla je estoko, zapovjedniki. Treba biti jak. Zgrabila mu
je obje ruke svojima i podigla ga s poda, te povukla pola preko sebe.
Moram pronai Mariju , rekao je, mnogo glasnije, mumljajui rijei i
kako se on okrenuo tako je i Alyx.
Ti zarastao volu! prosiktala je. Budi miran!
inilo se da je registrirao jer je otvorio oi i vidjela je grozniav sjaj
njegovih oiju ak i u mraku atora. Samo na trenutak ju je pogledao,
odlutao , a onda su mu se oi usredotoile i stavio je jednu ruku na stranju
stranu njezine glave i povukao joj usta do njegovih.
Prosvjed, ak i ako je Alyx sjetila se takve stvari, nije bilo mogue.
Trenutak kad su njezine usne dotaknule Raineove sve je bilo izgubljeno. Bila
je ena od velike strasti, velikog osjeaja i uvijek je to sprovodila u glazbu.
Na prvi dodir Rainea, glazba je eksplodirala u svakoj pori njezinog tijela,
aneli su pjevali, vragovi zujali, pjevaki zborovi dosegnuli nove biljeke,
sretne pjesme, tune pjesme.
Okrenuo je glavu kad je natjerao njezine usne da se razdvoje, traei
unutarnju slatkou njezinih usta, jezikom dodirujui vrh njezina. Alyx je
trebao samo trenutak kako bi nauila kako da ga poljubi natrag. Jednom
nogom na podu, drugom maui kao da je na nebu, tijelom napola preko
njegovog, ona mu je zagrlila glavu i povukla ga blie k njoj. Njezin jezik
uranjao je sve dublje i dublje u njegova usta. To je ono to je ona htjela otkad
ga je prvi put vidjela. Da ne bude tretirana kao djeak, nego kao ena ta je i
bila.
Raine je reagirao oduevljeno njezinom agresivnou. Njegove usne
sisale su njezine, grizle ih, vukle zubima.
Kad mu je ruka kliznula prema dolje i dotakne vrh njezine dojke,
uvukla je dah otro i poela ga ljubiti u obraz, usnama pratei dolje njegov

63

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

vrat, taj snaan, jak vrat koji je gledala toliko puta sa zanimanjem kad se znoj
cijedio niz njega.
Njegova koa bila je tako vrua. Napravio je opekotine na mjestima
gdje su se dodirivali. Kad je krenuo na svoju stranu i poeo raditi s obje ruke
na strani njezinih nogu, prsti su joj prolazili uz vrste miie na leima i
bedrima. Kad je stigao do njezine stranjice te je uhvatio, malo se nasmijao
od zadovoljstva. Slatka djevojka, promrmljao je, okreui glavu, pa je opet
zarobio njezine usne u jaem poljupcu dok su mu vatrene ruke milovale
njezine noge, gnjeile meso, istraujui obline i obrise njezina tijela.
Ali ,Alyx nije bila zadovoljna time da bude pasivni sudionik i ruke su
joj poele istraivati. Povlaila je gore koulju, dodirujui mu vruu kou s
njezinim arkim, znatieljnim rukama. Dlake na grudima, velike kovre ,
bile su mekane kao to je i zamislila, a miii na prsima valoviti, vijugavi.
Raine , promrmljala je. Usne su joj slijedile ruke, miui lanenu
koulju. Ruke su mu bile mirne i svu svoju panju usmjerio je na ono to je
radila s ustima. Kad majica nije dopustila da ode nie, ona se preselila kako
bi mogla poeti od dna i raditi na gore.
Njezine su usne dotaknule liniju dlaka to je nestala, i Raineov dah se
ubrzao, ruke su mu bile jo uvijek mirne , ali on je stiskao njena, tvrda bedra.
Kako su joj se usne pomicale gore, tako su i ruke povlaile koulju sve dok
nije stigla do vrata i nekim udom, ograniavajui komad tkanine skliznuo
mu je niz tijelo, otkrivajui suncem okupanu, vruu, bronanu kou, za Alex
vruu na dodir i pogled.
Raine, sporim kretnjama, sporije shvaajui to se dogaa s njim,
mislei da je to nimfa s neba i da vodi ljubav s njom, jednostavno s
uvjebanom kretnjom, maknuo joj je majicu i u istom pokretu stavio je ruku
oko njena sitna struka i povukao je da legne pored njega.
Bio je Alyxin red da uzdahne kad joj je golo tijelo dotaknulo Raineovu
zapaljenu kou i njegove tople ruke poele istraivati njezino tijelo,
zaustavljanjem na njezinom struku, labavo okruenom zlatnim Lyonim
pojasom. inilo se prirodno da je bila bez odjee, ali ovo je zlatni pojas
njezinih predaka. Kad mu se ruka preselila prema gore prema njezinim
slobodnim grudima, ona je zadrala dah, bojei se da e je odbiti jer je
premala za njegov ukus. Kako je rukom obuhvatio i ljubio joj usnama njezin
uareni vrat, ona je zaboravila sve misli o deformacijama. A kad su

64

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Raineova usta nagorjela put do njezinih dojki i dotaknula ruiasti vrh sa


svojim jezikom, ona je dahnula i podigla se uz njega. Njezini kukovi
neizdrivo su udarali u njegove.
Nizak, dubok senzualan smijeh doao je iz Raineovog grla kad je
zubima ugrizao previe jako njezine bradavice, zbog ega je vrisnula i
maknula se od njega. Raine je brzo stavio ruku pod njezin struk i lako ju je
povukao natrag k njemu i sve jednim pokretom uhvatio njezinu unu
koljku zubima.
Ti si moja, moja slatka umska vila , rekao je kroz zube, a njegov
dah, vru na njenoj koi, ulazio joj je u uho i putovao ravno u dno njezina
trbuha.
Ne, zahihotala se tonom koji nikako nije mogla zamijeniti za
negativan odgovor, rukama na stomaku, gurajui se od njega. Pustio ju je da
se pomjeri nekoliko centimetara od njega, ali njegova ruka ju je povukla
natrag. Tretirao ju je kao da je bila djeja igraka na koncu.
Uhvaena u igri, a nije voljela da se poigrava s njom, Alyx je gurnula
koljena prema njemu. Bilo joj je drago vidjeti da je izdrao barem dvije
minute da ju dri dok ga je odgurivala snagom nogu.
inilo da uiva u njezinoj uvijenoj poziciji. On ju je drao i dlanovima
prelazio dolje po stranjoj strani nje, milujui joj lea i noge, vijugavi dio oko
njezine stranjice, milujui i milujui, ostavljajui trag vatre dok je Alyx
znala da joj je tijelo bilo vrue koliko i njegovo. Odjednom se okrenuo opet
ozbiljan, kad su njegove usne pronale njezine i lomile je jako i jako dok je
njegova strast rasla, opipljiva stvar, neto to je osjeala u zraku oko njih, kao
i ono to je osjetila kroz oslanjanje njegovog tijela na njezino.
Nestrpljivo, gurnuo joj je noge prema dolje, tako da su leali na
njihovim stranama, okrenuti jedno prema drugome i ruke mu nisu bile vie
njene nego zahtjevne, povukao joj je tijelo lagano na njegovo vee. inilo se
da pokuava spojiti im koe.
Slijepa, glazba, velianstvena glazba, urlikala joj je u glavi. Alyx se
pokuala pribliiti njemu, bacajui jednu nogu preko njegovih, omatala ih
oko bedara, stavila je nogu iza koljena.
Raineova joj se ruka sputala niz lea, polako, osjeajui svaki kutak i
procjep sve dok nije doao u sredite njezina bia. Dahtala je irom
otvorenih oiju i povukla se od njega. Vidjela je da su mu oi bile zatvorene,

65

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

kao da se usredotoio na osjeaj. Kad je prstom uao, poela je drhtati.


Prepala se ovog novog iskustva. Uplaila se od toga to se dogaa s njom,
onoga to su joj um i tijelo osjeali.
Njegova ruka preselila se milovati joj unutarnje strane bedara,
dodirujui sve tako lagano, tjerajui je da se njezine noge sve vie i vie ire, i
ona ih je omotala oko njegovih bokova drei ga tako vrsto da je zaprijetila
da ga slomi.
Kad ju je njegova ruka ostavila, zajecala je, ali su mu usta zarobila
njezina kao da je on pokuao da ju proguta. Gotovo u suzama, gurnula je
tijelo blie, sve blie njemu. Njegov komad tkanine oko kukova je nestao i
kada je njegova mukost dotaknula njenu enstvenost, ona je poskoila na
njegov vrh. Drao joj je lea, ulazei u nju polako, polako, polako, pedalj, po
pedalj , po pedalj.
Bio je miran. Ispunjavao je, odmarao, dajui da osjeaj prelazi iz tijela u
tijelo sve dok se Alyx, eljna, neiskusna, poela kretati. Raine joj je rukama
obuhvatio stranjicu i vodio je, pomjerajui se u unutranjosti, polako,
ritmiki, jednostavno i sa svakim udarom sve vie i vie gurao u njezin bol
uitka. Kad se poeo kretati bre, smjestio ju je, zabadao se tee i bre, sve
dublje i dublje dok ga je Alyx grebala po leima, grizla po vratu. Cijelo tijelo
joj se poelo okretati i okretati inilo se kao da se bori s njim, a u isto
vrijeme moli neto od njega.
S jednim okretom, Raine ju je povalio na lea i spustio velianstvenu,
ukusnu, slavnu teinu na nju. Pritisnuo je o krevet tako jako da je mislila da
e propasti kroz njega. Stiskala ga je s nogama, zapetljavala glenjeve,
gurajui njezine kukove do njega, kad je on napravio dva prodorna,
zasljepljujue teka uboda ,Alyx je umrla.
Kad joj je tijelo zadrhtalo, vrua, opojna glazba koja je eksplodirala
kroz nju, razdvojila ju je od koe i odvojila sve dijelove nje. Drhtala je dok joj
se snaga pretvorila u ele.
Ljepljiva, uasno slaba, nesigurna u ono to joj je tijelo upravo uinilo i
to je uinila za njega, ona je drala Rainea, ostavljajui sama uzdahe u
njegovoj vruoj koi, bradi, neujednaenim disanjem. Premjestila je jednu
ruku i osjeala se kao da se upravo spustila se strmog breuljka prekrivenog
kamenjem. Alyx je dotaknula vlanu kosu uz njegov vrat. Brzim, estokim
pokretom, Raine joj je uhvatio ruku, okrenuo je na svoju stranu, povukao je

66

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

sa sobom i vrsto uhvatio za ruku, tako vrsto je mislila da e joj slomiti


prste.
Moja , apnuo je, donosei joj ruku na usta i ljubei joj dva prsta prije
spavanja.
Za nekoliko minuta Alyx je drijemala, pola u snu, pola svjesna. Njeno
tijelo je bilo iscrpljeno, ali nekako je bila ivlja nego to je ikada bila. Nije
osjeala sram zbog parenja s ovjekom koji nije bio njezin suprug, a moda je
i trebala, ali u ovom trenutku nije bilo nita u ivotu to joj je potrebno, osim
ovog dragog ovjeka koji je prebacio nogu preko nje, a ta mokra ljepljivost
drala je njihova tijela zajedno.
Volim te, proaptala je ovjeku koji je spavao u njezinom naruju.
Znam da nikada nee biti moj, ali ovog trenutka jesi. Volim te , ponovila
je , poljubila jedan vlani uvojak i zaspala opet, vie sretna nego to je ikada
bila u ivotu.

67

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Osmo poglavlje
Alyx se probudila u atoru okupanom ranojutarnjim svjetlom i
Raineova je koa dodirivala njezinu, toplija od noi prije. Spavajui, on se
prevrtao nemirno, odvajao, ignorirajui Alyxinu prisutnost tako to se
otkotrljao preko nje. Osjeala se da kao da e smrviti njezine kosti. Guranjem
svom snagom, uspjela ga je maknuti sa sebe i brzo poela oblaiti odjeu
koja je bila mokra na nekim mjestima, suha na drugima, jer je leala
zguvana na hrpi cijelu no. Ona je poeljela da moe obui haljinu i
odustati od pretvaranja da je djeak. Muka odjea i muko ponaanje
davalo joj je jednu veliku slobodu, ali kao djeak ona je proputala noi kao
to je bila sino.
Jedva je privrstila prsluk kada su u ator uli Jocelin i Rosamund i
stali iza nje.
Kako je on? upita Joss, gledajui Alyx napeto. Prije nego to je mogla
odgovoriti, Rosamunda ih prekine.
On ima groznicu i moramo je sniziti. Dohvati hladnu vodu, a ja u
donijeti svoje bilje. Odmah je Alyx uhvatila kante i otila do rijeke.
Sljedea tri dana bila su muenje za Alyx. Kontinuirano ona i
Rosamunda radile su kako bi se Raineu snizila groznica. Njegovo veliko
tijelo bilo je oblijepljeno biljem i ena je morala prisiliti vodu u njegovo u
grlo. To prisiljavanje uvijek je bilo praeno stranim naredbama od Alyx u
kojem je nazivala Raine svakakvim imenima od bezvrijednog prosjaka do
obraslog koopernog pauna, na to se Rosamunda smijala i s vremena na
vrijeme, rumenila. Alyx mu je pjevala stalno i svirala lutnju esto, sve da ga
umire i sauvaju od mlaenja okolo.
I dok je Raine bjesnio s vruicom, Jocelin je pokuao zadrati
zapovjednitvo u odmetnikom taboru, provoenjem dnevnog treninga koji
je Raine zapoeo, te pokuavao zadrati koljae od ubojstva jedni drugih.
Ne vjerujem da su vrijedni, rekao je Joss, sjedei na podu u
podnoju Raineovog kreveta. Zato on vjeruje , pokazujui na ovjeka do
njegove lijeve strane, osjea da on mora preuzeti njihove probleme?
Prihvatio je zdjelu variva od Rosamunde.

68

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Raine usvaja sve , Rosamunda je tiho rekla, glave sputene kao


uvijek. On doista vjeruje da smo vrijedni spaavanja.
Mi?Alyx zapita kad je pogledala gore. Ona nikada nije naputala
njegovu stranu. Spavala je sjedei na stolici, glave naslonjene na rub kreveta.
Ne smatram sebe istim kao te ubojice.
A ti, Rose? upitao je Jocelin. Koji si ti zloin poinila?
Rosamunda nije odgovorila, ali kad je Joss okrenuo glavu, ona ga je
pogledala na takav nain da je Alyx uzdahnula glasno i brzo pokrila zvuk s
malo kaalja. Rosamunda je zaljubljena u Jocelina. Alyx je gledala s jedne na
drugu stranu. Svatko od njih dvoje bio je izuzetno lijep. Vidjela je da su
pogodni jedno za drugo. Znala je da je Rosamunda u ovom stravinom
logoru, jer ljudi vjeruju da je oznaena od vraga, ali zato je Joss bio ovdje?
Rano sljedeeg jutra, Raineova je groznica prestala. Alyx je spavala,
glavom uz njegovu golu ruku kada je osjetila da je drugaiji. Gledajui u
njega, vidjela je da su njegove oi bile otvorene. Gledao je oko atora i
konano stao na njezinom licu.
Odmah je Alyxino srce poelo udarati i njezina izdajnika koa poela
je crvenjeti. Kako e reagirati na njihovo voenje ljubavi? Nakon nekoliko
trenutaka on se okrenuo od nje, oi mu nisu nita govorile.
Koliko sam dugo bio bolestan?
Tri dana, odgovorila je, a glas joj se zaustavio u grlu.
A tko je drao red u logoru? Ili su ubili jedni druge?
Oni ... oni su dobro. Jocelin je drao ma nad njihovim glavama, te je
zadrao mir. Kad nije odgovorio, ona je povukla dah. Sad e govoriti o
njima, o njihovoj strasti.
Umjesto toga, on je pokuavao sjesti, a kad mu je krenula pomoi, on
ju je odgurnuo, kao da je nita. Bacanjem vunene deke na stranu, razderao je
zavoje s bedra i osobno pregledavao ranu na nozi, te se oslonio na tu nogu.
To je ozdravilo, rekla odvaio. Rosamunda je rekla da rana nije bila
loa, samo groznica. Bojali smo se za tvoj ivot.
Okrenuvi joj se, dao joj je hladan, tvrd pogled, a ona se gotovo mogla
zakleti da postoji bijes u njegovim oima. Donesi mi malo hrane i mnogo
vode. Moram povratiti svoju snagu. Alyx se nije pomaknula. Proklet bio!
Raine zaurla, a od njegovog glasa zadrhtae i zidovi atora. Eksplozija je
oito iscrpila i ono malo snage to je imao i na trenutak joj je ruku spustio se

69

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

na elo. Pokoravaj mi se , rekao je tiho, leei. I djeae , dodao je kada je


ona dosegnula preklop atora s kantom vode u rukama, donesi mi vrue
vino.
Djeak! Alyx dahnu kad je bila izvan atora. Djeak!
Alyx? upita Joss. Je li to , koga sam upravo uo bio Raine ? Ona je
mrzovoljno klimnula glavom. Jesi li dobro? to je on vikao?
Kako bih ja trebao znati to bi vol urlao? ona je pukla. Kako nisko
bie poput mene zna to prijatelj kralja misli? Na njezino zaprepatenje,
Jocelin se glasno nasmijao i ostavio je zviduci.
Ljudi! proklela je, bacila kante u rijeku vukui pijesak i kamenje s
vodom, a zatim ponovila postupak. Drugi put je zastala, sa suzama u
oima. ovjee, apnula je hladnoj, tekuoj vodi. Je li bila tako malo vana
da se nije mogao ni sjetiti njihove noi zajedno?
Moda mu je trebalo nekoliko sati da se sjeti, pomislila je kad je otila
natrag u ator, zaustavljajui se da kae Blanche da Raine hoe hranu.
Ja sam trebala znati, rekla je Blanche, a glas joj je bio sladak,
insinuiran. On me ve pozvao k sebi, i moram rei da Raine Montgomery
nije izgubio nita od svoje snage, rekla je glasno da bi uli ljudi oko nje,
razmetljivo privrujui vrh prljave koulje koju je nosila. Ja u mu
donijeti hranu.
S bradom prema gore, Alyx je ula u ator, ramena su joj dolje vukle
teke kante.
to ti je toliko trebalo? upita Raine, punih usta .
Okrenula se prema njemu. Imam vie dunosti od samog dobavljanja
hrane, rekla je ljutito. I to izgleda da tvoja kurva moe i sama.
Poteno, rekao je ravnomjerno, grizui svinjsku nogu.
Moda bismo trebali raditi na tvom ponosu. ena je ena, krhka,
bespomona stvar, netko tko eli biti zatien i voljen, bez obzira ta joj je
stanica u ivotu. Ako postupa s kurvom kao s damom, ona e to i biti . I
dama moe postati kurva. To sve ovisi o ovjeku. Zapamti to. Ti si daleko da
postane mukarac, ali kada postane....
Kad ja postanem neu trebati savjete od tebe, rekla je prilino viui,
okreui se prema izlazu, gdje se sudarila s Jocelinom. S jednim ljutitim
pogledom, ona se progurala pokraj njega i napustila ator.

70

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Joss je pogledao u Rainea, sjeo na stolac i poeo lijeno drndati lutnju,


dok je Raine tiho jeo. Nakon nekoliko trenutaka, Joss je prestao svirati.
Koliko dugo zna za Alyx? upita Joss.
Samo oklijevanje u jelu pokazalo je da ga je Raine uo.
Nekoliko sati samo, zapravo, rekao je mirno.
A koliko dugo si ti s tim upoznat?
Od poetka, nasmijao se Rainovu izrazu. Bio sam iznenaen da
nitko drugi nije shvatio. Za mene je bila poput djevojice odjevene u odjeu
svojeg brata. Kada je rekla da je djeak nisam mogao vjerovati da si joj
povjerovao.
elim da si mi dovraga rekao, rekao je Raine s osjeajem, a rupica se
pojavila u njegovu obrazu. Prije nekoliko dana je pisala pismo za mene, a ja
je skoro poljubio. Bio sam bolestan satima poslije.
Ti si radio s njom vie nego itko drugi, zna.
Moda sam pokuavao promijeniti njezin oblik , Raine se nasmijao.
Ja sam bio fasciniran njezinim nogama neko vrijeme.
A sada to namjerava uiniti s njom?
Guranjem pladnja daleko, Raine se naslonio na krevetu, osjeajui se
vrlo slabo, vrlo umorno.
Zna li koliko je njezina pria istinita? to je Pagnell uinio s njom?
Optuio ju je da ga je opljakala, proglasio ju je vjeticom, stavio
debelu nagradu na njenu glavu. Raine je podigao jednu obrvu na Jossa,
osjeajui se glupo to tako puno o tome nije znao, a bilo mu je pod nosom.
Kako misli da e prljavtina ovog kampa reagirati na mladu
djevojku u njihovoj sredini? I to onu ije hvatanje e im donijeti nagradu?
Frkanje od Jossa bio je jedini odgovor.
Mislim da je najbolje da ostane djeak , rekao je Raine zamiljeno, i
pod mojom zatitom. to manje ljudi zna njezin pravi identitet to bolje.
Ali, rei e Alyx da zna da je djevojka, zar ne?
Ha! Raine je progunao. Neka prtljaga pati kao to sam ja. Ona je
okretala svoj prilino mali rep na mene u svakoj prilici, a jutros kada sam
shvatio koliko je ona mene drala za budalu, mogao sam joj zavrnuti vrat.
Ne, neka se kuha jo neko vrijeme. Misli da se ne sjeam. Brzo je pogledao
Jossa. Ona misli da ne znam da je ensko, neka ostane tako.
Jocelin je stajao. Nee biti previe teak za nju? Ako se ne varam,

71

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

mislim da je ona zaljubljena u tebe.


Raineov je osmijeh cijepao njegovo lice. Dobro. Ne, neu je ozlijediti,
ali u uiniti da okusi malo vlastite medicine.
Sat vremena kasnije, kada se Alyx vratila u ator, brada joj je bila
podignuta prema nebu. Raine i Jocelin leerno su igrali igru kockica. Niti
jedan od njih, inilo se, nije bio puno zainteresiran za igru.
Alyx , rekao je Raine, ne trudei se pogledati je. Jesi li vjebao na
terenu danas? Ti si dovoljno mrav i bez gubljenja i to malo miia to ima.
Praksa , rekla je u dahu, a onda se smirila. Iz nekog razloga, koji ja
ne razumijem sada, bio sam zabrinut hoe li ivjeti ili umrijeti i nisam
razmiljao o uljepavanju svoga slabanog tijela.
S izrazom zaprepatenja i boli, Raine je pogledao u nju. Alyx, kako
moe govoriti za mene, tako? Jesi li uistinu ljut to sam preivio? Odlazi
Joss, ja sam preumoran za igru vie. Moda u si donijet vino im budem
dovoljno jak , dodao je, leei na krevetu s glumljenjem velikog umora.
Joss se skoro uguio od smijeha s kaljem prije nego je stavio kockice u
dep, kolutajui oima na Rainea i napustio ator.
Alyx je pokuala ostati po strani, ali kad je vidjela Rainea da se sruio
na krevet i kako blijedi, tako bespomono, ona je popustila. Ja u ti donijeti
vino, uzdahnula je, a kada mu ga je predala, ruka mu je drhtala, tako da je
morala staviti ruku oko njegovog ramena, da ga podri i dri mu au do
usana - tih usana zbog kojih joj se ak i sada ubrzavao dah.
Umoran si, rekao je Raine suosjeajno. I koliko je prolo otkad si se
okupao? Nitko na svijetu ne moe biti tako prljav kao djeak tvojih godina.
Ah, dobro", rekao je on, smijeei se i naslonivi se, jednog dana kada
pronae pravu enu, eljet e joj ugoditi. Jesam li ti ikada priao o
vremenu kad sam bio na turniru izvan Pariza? Tri su ene koje su.....
Ne! povikala je, inei da trepne nevino u nju. Ne elim uti tvoje
prljave prie.
titonoa bi trebao imati vie obrazovanja, ne samo o oruju. Na
primjer, kada svira lutnju, melodija koju odabire i rijei koje pjeva su vie
pogodne za enu. ena voli ovjeka koji je jak, siguran u sebe. Ona nikada
bih zavela mladia koji zvui vie kao ena.
Zavela! Poela se osjeati temeljito uvrijeenom. Ona nije moda bila
lijepa, ali ona je bila sigurna u svoju glazbu. A to ti zna o enama?

72

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

zareala je. Ako zna toliko malo o eni kao to zna o glazbi, ti si u
neznanju kao to si......
Kao to sam ja to? rekao je s interesovanjem i podupro se na lakat
prema njoj. Kao to sam zgodan? Kao jak? Kao miiav? upitao je,
praktiki izazivajui je.
Kao to si uzaludan! viknula je.
Ah, ne bi li bilo dobro da tvoja veliina odgovara snazi tvojeg glasa.
Jesi li ikad pokuao sruiti zidine dvorca vritanjem na njih? Moda bi
mogao udariti biljekama nota po neprijateljskoj vojsci i konji e te pratiti u
pustinju.
Prestani! Prestani! vrisnula je. Mrzim te, ti veliki, glupi, kukaviki
plemiu! S tim se rijeima okrenula prema atorskom oklopu, ali Raine je,
tihim glasom, zapovjedniki, pozva da se vrati.
Uhvati Rosamundu, ne osjeam se dobro uope.
Okrenula se jedan korak prema njemu, ali je podsjetila sebe i napustila
ator. Izvana, mnogi su ljudi stajali, oito nakon to su uli argumente
unutar atora. Pokuavajui najbolje ignorirati ljude jer su se smijali i udarali
jedni druge, Alyx je otila na poligon i provela tri sata jako trenirajui s
lukom i strijelom.
Konano iscrpljena, otila je do rijeke, okupala se, oprala kosu i jela
prije povratka u ator.
Bio je mrak u atoru, a budui da nije bilo zapovijesti koje su dolazile
od Rainea, pretpostavila je da spava. Sada, pomislila je, ako bude imala
hrabrosti, ona e otii iz tog logora i nikada se nee vratiti. Zato je mislila da
e ono to je bilo posebno za nju, biti posebno i za ovog gospodara carstva?
Nema sumnje da je koristio ene i da su klizile iz njegova kreveta, a on njima
davao malo pozornosti. to je jo jedna ena? Ako mu ona sama otkrije da
mu je ona posljednje osvajanje, hoe li se smijati ili moda pokuati ju
usporediti sa nekom od svojih brojnih ena? Hoe li i ga Blanche naizmjence
zabavljati?
Alyx? Raine je pitao pospano. Nije te bilo dugo. Jesi li neto pojeo?
Punu kantu , rekla je zloesto, tako da mogu narasti do veliine
tvojega konja.
Alyx, nemoj se ljutiti na mene. Doi i sjedni uz mene i pjevaj mi
pjesmu.

73

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Znam da nemam pjesme poput onih koje ti voli.


Ja u upravljati, rekao je, a glas mu je bio toliko umoran da je
popustila, uzela lutnju i svirala tiho pjevuei uz napjev.
Judit e se sviati, promrmljao je.
Juditi? Lijepoj eni tvoga brata? Zato bi se dama poput nje gnjavila
sa bezlinim sinom jednog odvjetnika?" Bila je gotovo, rekla "keri".
Ona e voljeti tvoju glazbu , rekao je, a glas mu je svladao san, dok je
Alyx nastavila svirati.
Kad je bila sigurna da je spavao, otila je k njemu, kleknula uz njegov
krevet i na trenutak ga je gledala, malo vie radi sebe, uvjeravajui se da je
on iv. Konano, ona je otila na svoj tvrdi krevet i iskoristila svu svoju
snagu da ne bi plakala.
U jutarnjim satima Raine je inzistirao na odlazak na poligon. Ni
prosvjedovanje od Alyx ili Jocelin nije ga moglo uvjeriti da odlei jo jedan
dan. Dok je hodao, Alyx mu je vidjela znoj na elu, tupi pogled u njegovim
oima dok se prisilio da se pokrene.
Ako umre, od kakve koristi e biti nama?Alyx je bacila na njega.
Ako umrem, ti e ii osobno i obavijestiti moju obitelj? rekao je
takvom ozbiljnou da joj dah stao. Zatim su rupice zasijale i znala je da ju je
zezao.
Ja u baciti tvoje veliko truplo preko konja i otii u susret savrenoj
obitelj, ali neu kleknuti sa tvojim sestrama da tugujem za tobom.
Tu e biti druge ene osim moje sestre koje e plakati na mom
pogrebu. Jesam li ti ikada rekao o Judithinoj slukinji Joan? Nikad nisam
upoznao vie oduevljenu enu u mom ivotu. Na to je Alyx kruto
okrenula lea protiv zvuka Rainova smijeha.
Nakon sat vremena treninga, Alyx je potrala natrag u ator da donese
neke Rosamundine biljke za pie Rainu, a tu je nala Blanche kako prevre
kroz njegovu odjeu.
to ti radi?Alyx je upitala, na to je Blanche skoila s osjeajem
krivnje.
Za ... za pranje rublja, rekla je, a oi su joj bile u strahu.
Alyx se nasmijala na to. Otkad ti zna to je sapun? Uz brzi pokret,
uhvatila je Blanche za ruke. Bit e bolje da mi kae istinu. Ti zna da je
kazna za krau - progon.

74

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ja bi trebala otii, Blanche zacvili, pokuavajui se oteti od Alyx.


Nema niega za mene vie tu. Pusti me!
Kada se Blanche izvukla, Alyx ju je gurnula i Blanche ode preko sobe,
te leima udari od atorski kolac.
Ja u ti vratiti za to, Blanche ree podrugljivo. Bit e ti ao to si
ikada uzeo Gospodina Rainea daleko od mene.
Ja? Upitala je Alyx, pokuavajui sakriti zadovoljstvo iz svoga glasa.
A kako sam ja uzeo Rainea?
Zna da me ne uzima u svoj krevet vie, rekla je, diui se.
Sad kada ima djeaka....
Oprezno, Alyx je upozori. ini mi se da bi trebala brinuti o mojoj
ljutnji. to si traila kada sam uao? Blanche je odbila odgovoriti. Onda
pretpostavljam da u morati razgovarati s Raineom, rekla je Alyx, okreui
se da je napusti.
Ne! Blanche je rekla, sa suzama u svom glasu. Nemam kamo ii.
Molim te, nemoj mu rei. Neu ukrasti. Nikad nisam prije.
Imam cijenu za da ne govorim Rainu.
to? Upita Blanche, uplaeno.
Priaj mi o Jocelinu.
Jocelinu? Upita Blanche, kao da nikad nije ula to ime prije.
Alyx je samo bijesno pogledala na nju. Ja u biti uskoro traen, a ako
nemam priu u trenutku kada netko doe po mene, Raine ima da uje za
vau krau.
Odmah je Blanche zapoela priu. Jocelin je zabavlja i sve najvie
roene dame su ga htjele, ne samo zbog njegove glazbe, ve i zbog
njegovoga njegovog Oklijevala je. ovjek se nikada ne umori , rekla
je eznutljivo, to je Alyx uvjerilo da je imala znanje iz prve ruke.
On je otiao u dvorac Chatworth na zapovijed Lady Alice.
Naziv Chatworth napravio je da Alyx podigne glavu. Chatworth je bio
ovjek koji je drao Rainovu snahu.
Lady Alice je zla ena, Blanche je nastavila, ali njezin suprug,
Gospodin Edmund, bio je jo gori. Volio je tui ene, gledao je kako se bore
dok ih je tukao. Bila je ena, Constance, on ju je tukao dok nije umrla - ili
barem pomislio da je mrtva. Onda je dao tijelo Jossu da ga zakopa.
I? Alyx ju potie. Nemam mnogo vremena.

75

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ena nije bila mrtva, a Joss ju je sakrio, brinuo se o njoj dok nije
povratila zdravlje, a onda se zaljubio u nju.
Je li to bilo neobino za ovjeka kakav je Joss i njegov ... talenat?
Blanche je iznenada poela izgledati jako nervozno, ruke je povlaila
jednu na drugu, stajala je prvo na jednoj nozi, a zatim na drugoj. Ne
vjerujem da je ikada volio nekoga prije. Kad je Gospodin Edmund saznao da
je djevojka jo uvijek iva, on ju je uzeo na svoje opet i bacio Jocelina u
podrume. A djevojka ... ta Constance ...
Da? Alyx rekao nestrpljivo.
Mislila je da je Joss mrtav i ona se ubila.
Pri tome, Alyx se i sama prekriila na takav grijeh. Ali Joss je izaao, i
doao ovdje, zavrila je.
Ali najprije je ubio Gospodina Edmunda, Blanche je rekla tiho, a
zatim gurnula Alyx i istrala iz atora.
Ubio je gospodara , Alyx apne nikome. Nema sumnje da je velika
nagrada za njegovu glavu, a nije ni udo to nije elio nita s enama iz
kampa. Alyx je vrlo dobro znala to je to voljeti ovjeka i izgubiti.
to radi ovdje? Raine je pitao ljutito iza nje. Otiao si prije
najmanje sat vremena, a sad ovdje stoji sam i ne radi nita.
Ja u raditi , promrmljala je, okreui se.
Uhvatio ju je za ruku, ali ju je pustio jednako brzo kao to ju je
dodirnuo. Jesi li dobio neke loe vijesti?
Nikave da bi te zanimale , otresla je prije naputanja atora.
Alyx je mislila ostatak dana bit s Jocelinom. Joss je bio sladak, vrsta
osjetljivog ovjeka i on je zasluio nekog da ga voli. eljela je da se mogla
zaljubiti u Jossa. Koliko bi lake sve bilo. Jednog dana, vjerojatno uskoro,
Raine e napustiti umu i vratiti se svojoj bogatoj obitelji, a ona e biti sama.
Dok je odsutno podizala ma, pokuavajui ga dovesti ravno iznad
glave, oko joj je uhvatilo pokret na uglu terena. U sjeni, stojei na mjestu,
gledajui, bila je Rosamunda. Slijedei njezin pogled, Alyx je vidjela da ena
gleda samo na Jocelina, da je u njezinim oima plamtjela strast i vatra, a Alyx
je prepoznala poudu. Glava joj se nije naklonila i po prvi put nije bilo
pokornosti u njoj, nema isprike za to to je roena.
Alyx! Poputa! Raine je vikao na nju , a ona je uz grimasu vratila
svoj um natrag na svoje treninge.

76

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Te noi, Raine, iscrpljen i dalje vrlo slab ,otiao je u svoj krevet da se


odmori, a Alyx je sjedila na hladnom nonom zraku i jela zdjelu graha.
Pokraj nje je sjedio Jocelin.
Poderao si koulju , rekla je . Netko bi je trebao zaiti za tebe.
Prije nego je Alyx mogla progovoriti, tri ene veselo su rekle da bih je
zaile.
Ne, Joss promrmlja, gledajui svoju zdjelu. dovoljno je dobra, takva
kao to je sad.
Daj jednoj od njih koulju, rekla je Alyx nestrpljivo. Ja u ti donijeti
jednu od Rainea da te zagrije. On ima vie nego dovoljno.
Nevoljko, Joss je skinuo koulju, a Alyx pourila u ator, te bacila
jedan pogled na Rainea kako spava i urno uzela koulju preko njegove
ruke. Vani je zastala. Jocelin je sjedio ispred vatre. Njegovo tijelo bilo je golo
do pojasa. ene su bile oko njega, a njihove oi isijavale su pohlepu dok su
gledale u Jossa, njegovu ljepotu, njegovu oitu melankoliju. Daleko na jednoj
strani stajala je Rosamunda. Ali, Jocelin nikad nije pogledao niti jednu od
ena.
Kod vatre, Alyx je predala Jossu koulju i nala si alicu kipue
jabukovae, puui na tekuinu da se ohladi. Odjednom, um izvan kruga
svjetlosti se zauo i sve su se glave okrenule u tom smjeru.
Kasnije, Alyx se nije sjeala da je svjesno isplanirala ono to je uinila.
Nitko nije gledao, a ona je stajala pokraj Jocelinovog golog tijela i drala
vruu jabukovau. Sve to je pomislila bilo je da, ako se Joss povrijedi,
morao bi ii kod Rosamunde a ve sljedeeg trenutka izlila je pola
jabukovae na Jossovu ruku. Odmah joj je bilo ao. Jocelin je skoio od nje,
koulja mu pala s krila.
Joss, ja .., poela je, gledajui s uasom na kou na ruci kako crveni.
Rosamunda , netko apne. Zovite Rosamundu.
Za nekoliko sekundi Rosamunda je bila tamo, njezini ledeni prsti na
Jossovoj ruci, a ona ga je vodila daleko u sjenu.
Alyx nije bila svjesna toga, ali bilo je i suza u oima i tijelo joj je drhtalo
od onoga to je upravo uinila. To sve se dogodilo tako brzo i nije imala
vremena za razmiljanje.
Velika ruka privrena na njenom vratu je paralizirala.
Ti e me pratiti do rijeke, a ako ne ja u udariti biem preko tvojih

77

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

lea sada, Raine joj je zareao u uho, a glas mu je jedva skrivao bijes.
Njezina krivnja zbog onoga to je uinila Jossu, zamijenjena je s
terorom. Bi na leima? Gutanjem, ona je slijedila Rainea u mranu umu.
Ona zasluuje kaznu, jer nije imala pravo ni zbog ega povrijediti svojeg
prijatelja.

78

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Deveto poglavlje
Na rijeci, Raine se okrenuo prema njoj. Njegove lijepe usne poele su
galamiti. Trebao bih te istui, rekao je estoko i gurnuo je lagano i ona je
pala na hladnu zemlju.
to ti je Jocelin uinio? upitao je, zubi ljutito stisnutih. Jesi li bio
ljubomoran na rez u njegovom prsluku? Je li rekao neto to to ti se nije
svidjelo? Moda je svirao bolje pjesme od tebe?
S time je dobio njezinu panju. Nitko nije bolji od mene, rekla je
vrsto, a eljust joj se isticala naprijed dok je zurila u njega.
Proklet bio! rekao je, zgrabio je ispred za koulju i povukao je prema
gore. Vjerovao sam ti. Mislio sam da si jedan od rijetkih u klasi koji su imali
osjeaj asti. Ali ti si kao i svi ostali - doputa da sitne razlike odnesu tvoju
ast.
Njih dvoje bili su neobian par. Raine dvaput Alyxine veliine, veoma
visok, nazirao se nad njom, ali Alyxin glas bio je jak kao ni jedan drugi.
ast , povikala je na njega. Ti ne zna znaenje te rijei. I Jocelin je moj
prijatelj. On i ja nemamo razlike.
Tvoj mali niski um sipao je kipuu jabukovau na njega radi zabave?
Ti si poput Alice Chatworth. Ta ena voli dati i primati bol. Da sam znao da
si poput nje......
Na to Alyx stisne svoju aku i udari Rainea u stomak. Dok je treptao
na nju, ona je zgrabila no iz korica na boku. Potedi me povijesti svoje
glupe obitelji, vikala je, pritiskom na trbuhu. Ja u objasniti Jocelin ono to
sam uinio i zato sam to uinio, ali za tebe, je to uzalud, ti si arogantni
hvalisavac, ne zasluuje nita. Ti e suditi i osuditi bez ijedne injenice.
Nestrpljivo, Raine odbaci njenu ruku tako da je izbio no daleko, ali
Alyxini refleksi su ubrzali u posljednjih nekoliko tjedana, a Rainovi su
otupjeli od njegove groznice. Otrica je zarezala stranu ruke i izazvala oboje
da se zaustave dok su gledali kako krv izlazi iz reza.
Ti si edan krvi, zar ne? Rekao je Raine. Ili moje ili mojih prijatelja.
Ja u ti pokazati kako da primi bol. Posegnuo je za njom, ali ona ga je
zaobila.

79

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Trebala su dva pokuaja da ju uhvati, a kad je to uinio ruke su mu se


stegnule na njezinim ramenima dok ju je potresao vrlo teko. Kako si
mogao to uiniti? zahtijevao je. Ja vjerovao sam ti. Kako si me izdao?
Bilo je teko rijeima registrirati kad joj je glava bila odsutna, ali ona je
konano poela shvaati ono to je govorio. Jocelin je bio Raineva
odgovornost, a on je svoje dunosti shvaao ozbiljno. Rosamund,
Rosamund, Rosamund , poela je vikati.
Kad ju je napokon uo, on ju je prestao tresti. Reci mi, vikao je u
njezino lice.
Njeno tijelo je bilo slabo od njegove snage. Rosamund je zaljubljena u
Jocelina, i mislio sam da bi ona mogla zamijeniti Constance.
Ovo nije imalo smisla za Rainea. Prsti su mu se stegnuli oko njezinih
ramena, a ona se pitala hoe li proi kroz nju. Brzo, objasnila je priu o
Constance, izostavljajui ime Chatworth.
Zaprepatena tiina ispunila je zrak. Ti si spajao parove u ljubav? on
ree. Ti si ranio Jocelina zbog nekih idiotskih ideja o ljubavi?
to ti zna o ljubavi? ona je urlala na njega. Zna tako malo o
enama da ni ne prepoznaje jednu kad ju vidi!
Istina, brzo je uzvratio. Ja sam nevin, kada je u pitanju laganje, i
zavaravanje koje rade ene.
Nisu sve ene laovi.
Imenuj jednu koja nije.
Ona je umirala da sama sebe spomene, ali nije mogla. Rosamunda,
izletjelo joj je . Ona je dobra, dobra osoba.
Ne kad koristi takve metode za zamku ovjeka.
Prokletstvo! Tko bi htio uloviti takav gnusni uzorak kao to si ti?
Prestala je svoju tiradu kad je vidjela Raineove oi kako se smiju. Zna ,
ona dahnu, on zna.
Nije gubila puno vremena na nagaanje o istinitosti njezinih
pretpostavki, ali se podigla sa zemlje i poletela prema njemu, njezine ake
bile su stisnute. Ti! poela je u ljutnji, ali Raine je zaustavi. On ju je
uhvatio, stisnuvi joj blago tijelo uz njega, stavivi svoja usta na njena.
Gladno ju je poljubio, s rukom na stranjoj strani njezine glave, drugom oko
njezina struka, drei je iznad zemlje.
Sjeti se da sam ja slab ovjek, proaptao je, a, dug dan na treningu

80

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

terena ima...
Alyx ga je ugrizla za rame. Koliko dugo zna?
Ne dugo koliko bih volio. Zato mi nisi rekla od poetka? Ja
razumijem zato si se morala oblaiti kao djeak, ali ja bih zadrao tajnu.
Ona spusti lice u njegov vrat i okusi mu meku, slatku kou. Nisam
znala da ti zna. O, Raine, jesi li ti stvarno, stvarno vrlo slab?
Raineov je smijeh zagrmio kroz njezino tijelo, kao da ju je odmaknuo
od sebe i bacio ju u zrak.
Prvi put si probala ljubav pa se ne moe zaustaviti, da li je to?
To je kao glazba , rekla je sanjarski, najbolja glazba.
Siguran sam da bih trebao shvatiti to kao kompliment, rekao je,
poevi joj otkopavati prsluk.
Na trenutak je bljesnulo u Alyxinom umu da on ne bi volio ravna prsa
i tijelo sada kada nema groznice . Raine, rekla je, i rukom pokrila njegovu,
izgledam kao djeak.
Trebalo je neko vrijeme prije nego to je shvatio njezine rijei. Ti me
odvodi u rastresenost s tim svojim nogama, a sada kae da izgleda kao
djeak? Ja sam uinio sve to je u mojoj moi kako bi napravio mukarca od
tebe i nije uspjelo. Ali, ja sam napravio enu od tebe.
Uz uzdah, Alyx mu je dopustila da ju skine, a kad je pogledao njezino
blago tijelo s vruom eljom u oima, ona je zaboravila sve osjeaje o tome
kako je bezvrijedna.
Uz osmijeh, ona je poderala njegovu odjeu, vukui sve to je mogla
kako bi dola do njegove koe.
Raine ju je spustio na zemlju, drao ruke na njezinim golim leima
dok je ona njega grlila. Nikad nije naiao na takav entuzijazam.
Ja.. neu te povrijediti? promrmljao je dok je drao njezino malo
tijelo.
Samo malo, i samo na pravim mjestima. Oh, Raine, mislila sam da se
nikad nee oporaviti od svoje groznice. Rekavi to skoila je na njega, a
nakon izraza zaprepatenja, on je stavio svoje ruke na njezine tanke kukove.
Pjevaj za mene, moja mala ptico pjevaico , apnuo je kad ju je
podigao i spustio na njegovu osovinu.
Alyxin je izdisaj bio doista glazbeni, i trebalo je samo nekoliko minuta
da uhvati ritam Rainovih pokreta kad je svojim velikim rukama putovao

81

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

prema gore na njezine grudi, zagrijavao je, uzbuivao je. Njegove ruke
putovale su po cijelom tijelu, zaustavljale se samo kratko na zlatnom Lyon
pojasu, a zatim dolje do njezinih bedara koja su radila kad se ona dizala i
sputala.
Raineovi su je prsti istraivali, milovali, dok mu se hitnost poveala, a
ruke mu se ukopavale na njenim bokovima, drei je, manipulirajui njome
kako je htio. S jednim nasilnim potiskom, on je proivio isto kao i Alyx kad
je zadrhtala nad njim , zadrhtala i pala naprijed na njega.
Kako je mogue da se ena sama prerui u djeaka? promrmljao je,
ruku zapletenih u njezinoj kosi, ljubei joj sljepoonicu. Nije ni udo to si
zaprijetila da e me izludjeti.
Oh? upitala je, pokuavajui prikriti svoj interes za njegov odgovor.
Kada je to bilo? Ja nikada ne bi pogodila da si znao da sam iva, osim to je
trebao netko dohvatiti neto za tebe.
Moda kad si se sagnula i prebacila nogu pred moje.
Prebacila! Ja nisam uradila takvu stvar. A to je s tobom? Nakon to
sam se popela tebi na lea, hvatala te! Je li se tako postupa sa svim
dekima?
Nasmijao se. Djeaci bi bili zainteresirani za moju snagu. Je li ti
hladno?
Ona se privila na njega, tijelom dodirujui samo njegovo. Ne.
Alyx! Glava mu je dola gore. Koliko ima godina? Bilo je straha
na njegovu licu.
Ona mu je dala oholi pogled. Ja imam dvadeset godina, a ako se
nadamo da u rasti..,
Smijuljei se, on je gurnuo glavu natrag dolje. Tebi je Bog dao dar
glazbe, to vie moe poeljeti? Bojao sam se da si dijete. Ne izgleda vie
od dvanaest godina.
Da li ti se svia moja glazba? upitala je nevino, mekim i zavodljivim
glasom.
Nee dobiti vie pohvale od mene. ini se da si ih imala previe ve.
Tko te je trenirao? Ukratko, rekla mu je sve od sveenika do redovnika.
Dakle, to je razlog kako si dola kao djevica sa dvadeset i Pagnell
uhhh , rekao je kad je poela govoriti. On je kukavica, a on ti nee
nakoditi vie, dok si u blizini mene.

82

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

O, Raine! Znala sam da e to rei. Znala sam! Postoje mnoge


prednosti kod plemia. Sada moete otii kralju i moliti za oprost, onda
emo ti i ja otii u svoj dom. Hou pjevati za tebe i igrati za tebe, i mi emo
biti jako sretni.
Raine ju je u jednom pokretu gurnuo sa sebe i poeo se oblaiti. Moliti
kraljev oprost, rekao je ispod glasa. A to sam uinio da mi oprosti? Zar si
zaboravila da se dvije moje obitelji dre se kao zatvorenici? Da li si
zaboravila zato sam ovdje? I to je s ljudima u logoru? Jedan trenutak
propovijeda o ograenom panjaku, a sljedei zahtijeva da
poljoprivrednici napuste ovaj novi dom to su nali.
Raine , molila je, drei koulju na vratu. Nisam mislila.., ako kralj
Henrik uje tvoju stranu prie on e vam pomoi. Onaj ovjek Chatworth ne
bi trebao drati tvoju obitelj.
Henry! zarei on. Govori o njemu kao da je bog. On je pohlepan
ovjek. Zna li zato me kanjava? Zbog moje zemlje! On eli uzeti svu
snagu iz plemstva i zadrati je za sebe. Naravno, vaa klasa eli da to uini,
jer on radi dobre stvari za vas, ali to se dogaa kada lo kralj ima mo? S
velikaima, barem, loe kontrolira samo mali prostor. to ako Pagnell bude
kralj? Bi li slijedila ovjeka poput njega?
urno je povukla svoju koulju. Ona nikada nije vidjela Rainea ovako
ljutog. Nisam govorila o cijeloj Engleskoj, rekla je umirujui ga. Mislila
sam na nas. Sigurno bi mogao uiniti vie dobra za svoju obitelj, ako si s
njima.
A za to to eli treba da odem na koljenima kralju? apnuo je. Je li
to ono to eli? eli li vidjeti me puzei, odbacujui zavjete asti?
asti!" rekla je glasno. to ast ima s ovim? Bio si u krivu koristei
kraljeve ljude. Na trenutak je bila sigurna da e ju udariti, ali on je napravio
korak unatrag, dalje od nje, a oi su mu bile plamen. ast je sve za mene,
apnuo je prije povratka u kamp. to je bre mogla, ona se odijevala i
potrala za njim.
Stojei pred Raineovim atorom, bio je jedan od mukaraca s bratovom
porukom u ruci. Bilo joj je drago vidjeti tog ovjeka. Moda su neke dobre
vijesti od kue i Raine zaboravi svoj bijes.
urei naprijed, ona je uzela poruku i bez pogleda na Rainea,
skliznula u ator. Nasmijana, otvorila je poruku, a sljedeeg trenutka,

83

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ramena su joj pala.


to je? Raine je zareao. Je li netko bolestan?
Bilo je suza u Alyxinim oima kad je pogledala u Rainea. Dok su
razmjenjivali poglede, oi mu otvrdnu.
to je? on je zahtijevao od nje.
Tvoja sestra Marija ... je ... mrtva, proaptala je.
Raineovo lice nije dalo nikakve emocije osim malog bijelog
pojavljivanja na uglovima usta. A Bronwyn?
Pobjegla je od Rogera Chatwortha, ali ona jo nije pronaena. Tvoja
braa ju trae.
Ima li jo?
Ne nita. Raine, poela je.
On ju je odbacio. Idi! Ostavi me samog.
Alyx je krenula da ga poslua, ali se osvrnula i vidjela mu kruta lea,
znala je da ga ne moe napustiti.
Sjedi! ona je naredila, a kad se okrenuo prema njoj oi su mu bile
poput crnih ugljena iz pakla. Sjedni, rekla je, tie, pa emo razgovarati.
Ostavi me! zareao je, ali je sjeo na stolicu i spustio glavu na ruke.
Odmah je Alyx sjela je do njegovih nogu, ali njega nije dirala. Kako je
izgledala? proaptala je. Je li Marija bila niska ili debela? Je li se esto
smijala? Je li ona eljeznicom tjerala tebe i tvoju brau?
Pogledao je na to... oi su mu tamne, ljute. Marija je bila dobra, vrsta.
Ona nije imala mane.
To je dobra stvar, rekla je Alyx. Ona bi trebala biti svetac. ivjeti s
tvojom magareom tvrdoglavou i nema sumnje da su i tvoja braa
tvrdoglava.
Raine je ruku privrstio oko njezina grla i bacio stolicu. Marija je bila
aneo, rekao joj je u lice, privrujui joj tijelo, rukama zateui.
Ti e me ubiti, rekla mu je predajuim se glasom, teko diui. I
dalje Mariju nee vratiti.
Nakon nekoliko trenutaka, ruke su mu pale i on je pomaknuo nju
blizu sebi, umotavajui njeno tijelo u nemoguim smjerovima kao i to su se
njegove ruke omotavale oko nje. Polako, poeo ju je ljuljati dok joj je milovao
kosu.
Priaj mi o svom anelu. Priaj mi o svojoj brai. Kakva je Judita? A

84

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Bronwyn?
Nije bilo lako nagovoriti ga na razgovor, ali rijei su poele dolaziti
same. Vidjela je blisku ljubav obitelji. Marija je bila najstarija od njih pet i
oboavana od strane njezine mlae brae. Raine je govorio o njezinoj
nesebinosti kako su u posljednje vrijeme ona i Bronwyn riskirale svoj ivot
da spasu kmetovo dijete. On je govorio o Juditi, kako je njegov brat prema
njoj bio lo, ali Judith ga je voljela dovoljno da mu oprosti.
Alyx ivei u svom malom, ograenim mjestu, nikada nije razmiljala
o obiteljskom ivotu plemia. Mislila je da ive bezbrian ivot. Sluanjem
Rainea, imala je uvid u tuge ivota, kao i smrt. Bilo joj je drago da nije
proitala naglas Gavinovu poruku za Rainea. Roger Chatworth silovao je
bezgrenu Mariju i ona se zbog pretrpljena uasa, bacila s prozora tornja.
Alyx, Raine je promrmljao. Sada moe vidjeti zato ja ne mogu ii
do kralja? Chatworth je moj. Imat u njegovu glavu prije nego to
zavrimo.
to!ona dahnu, povlaenjem daleko od njega. Govori o osveti.
On je ubio Mariju.
Ne, on nije! Izgledala je daleko, sama proklinjui sebe za to to je
rekla.
Prisilno, okrenuo joj je lice ponovno. Nisi mi rekla sve to je u
Gavinovoj poruci. Kako je Marija umrla?
Ona je ...
Njegovi su se prsti stegnuli oko njezine eljusti, i bol joj je izazivala
suze. Reci mi zapovjedi on.
Ona se ubila, proaptala je Alyx.
Raineove oi gledale se u njezine. Bila je dio Crkve, i ona ne bi uinila
to ako nije imala razloga. to je uinjeno s njom?
Vidjela je da je pogodio, ali se molila da je u krivu. Nije mogla lagati
mu. Roger Chatworth... odveo ju je u svoj krevet.
Nasilno, Raine je gurnuo Alyx preko sobe. Dok je stajao, on je zabacio
glavu i ispustio krik u takvom oaju, takvu bijesu, takvoj mrnji, da je Alyx
ustuknula u podnoju leaja.
Vani je sve bilo neprirodno mirno i vjetar zaustavljen.
Pogledavi ga, Alyx je vidjela da je poeo drhtati, a zatim se tresti, a
kad je spustio glavu, vidjela je da je ista mrnja uzrok konfuzije. Odmah je

85

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

otila na pod i obavila ruke oko njega.


Ne, Raine, ne! molila je. Ne moe ii za Chatworthom. Kralj
On ju je gurnuo od sebe. ovjeku e biti drago da ima manje plemia.
On e uzeti Chatworthovu zemlju, kao i moju.
Raine, molim te. Ona se ponovno pritisnula uz njega. Ne moe ii
sam, i tvoja braa su u potrazi za Bronwyn. A to je s ljudima vani? Ne
moe ih ostaviti da ubijaju jedni druge.
A ti si u nekakvom strahu za njih?
Ja sam u strahu da ti bude ubijen, odgovorila je iskreno. Kako se
moe boriti s Chatworthom? Tvoji ljudi nisu ovdje. Ima li vojnike? Da li
Chatworth ima vitezove?
Stotine , rekao je Raine kroz stisnute zube. On je uvijek okruen
ljudima, uvijek zatien.
A ako ode njemu bi li te on doekao poteno, jedan na jedan, ili bi
morao preko njegovih ljudi prvo?
Raine je odvratio pogled od nje, ali ona je mogla vidjeti da njezine
rijei nemaju smisla. Kako je htjela znati vie o plemenitosti.
Chatworth nije astan, nastavila je. Ne moe se nositi s njim i
njegovim vitezovima na putu do njega. Mora raditi zajedno sa svojom
braom. Tiho se molila da nisu tako brzopleti kao Raine. Molim te,
priekaj dok se smiri. Mi emo pisati tvojoj brai i napraviti plan zajedno.
Nisam siguran
Raine , rekla je tiho, Marija je mrtva ve danima. Moda je
Chatworth ve priveden pravdi. Moda je pobjegao u Francusku. Moda...
Ti me pokuava odgovoriti. Zato?
Duboko je udahnula. Ja sam te zavoljela, proaptala je. Ja bih umrla
prije nego da stojim i gledam kako te ubijaju, a to je ono to e se dogoditi
ako napadne Chatwortha sam.
Ja se ne bojim smrti.
Ona ga pogleda s uenjem. Idi, onda! viknula je. Idi i daj svoj
ivot Chatworthu. Nema sumnje da bih mu bilo drago. Jednog po jednog,
on moe unititi tvoju obitelj. I uinit e to. Doi, pomoi u ti. Ti e nositi
svoje najbolje oruje. Mi emo staviti na remena svako oruje koje
posjeduje, a kad si nepobjediv, moe jahati u lice Chatworthovoj vojski
ljudi. Da, hajde, rekla je, hvatajui njegov oklop. Mariji e biti drago gledat

86

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

s nebesa i vidjeti da je njezin brat isjeckan u komadie. To e joj dati dui


veliki mir.
Raineov je pogled bio tako hladan da je osjetila da joj jei kou.
Ostavi me, rekao je na kraju, to je i uinila.
Alyx nikada nije osjetila takav strah kao to je osjetila u tom trenutku.
ak i u hladnom zraku izvan atora, ona se znojila obilato.
Alyx tiho je zovnu Jocelin.
U sekundi je bila u njegovim rukama, a suze su tekle same. Raineova
sestra , jecala je. Marija je mrtva i Raine se eli suoiti s ubojicom i vojskom
sam.
, Joss ju je smirivao. On nije poput nas. Mi smo ueni da kao
kukavice povijemo rep i pobjegnemo, da ivimo, a da se borimo drugi dan.
Nema mnogo ljudi poput Rainea. Radije e umrijeti nego suoiti se s
neau.
Ne elim da umre. On ne moe umrijeti! Izgubila sam sve - majku,
oca. Znam da nemam pravo, ali ja ga volim.
Ima svako pravo. Sada se smiri i razmisli to moe uiniti kako bi
se sprijeilo njegovo samoubojstvo. Sigurno njegova braa znaju kako je
brzoplet. Moe li nagovoriti Rainea da pie svom bratu, a ti moe dodati
neto u pismo?
Oh, Joss, rekla je, drei ga za ruke. Odjednom, ona se sklonila.
Tvoja ramena gdje sam izlila jabukovo sire . ao mi je, ja....
Tiina rekao je, stavljajui vrhove prstiju na njene usne.
Rosamunda se brine za mene. To je mala rana. Sada idi do Raina i
razgovaraj s njim i ne gubi ivce.
Tiho, Alyx je ula u ator. Raine je sjedio na rubu kreveta, s glavom u
rukama. Raine, proaptala je, dodirujui mu kosu. estoko je zgrabio za
ruku, i poljubio joj dlan. Ja sam beskoristan, rekao je on. ovjek ubije
moju sestru i ja ne mogu uiniti nita. Nita!
Ona je bila do njega, zagrlila ga. Doi u krevet. Kasno je. Sutra emo
pisati Gavinu. Moda on moe neto uiniti.
Posluno, Raine je dopustio da ga stavi u krevet, ali kad Alyx krenula
prema svom krevetu, uhvatio ju je za ruku. Ostani sa mnom, rekao je.
Nije bilo mogue da odbije takvu ponudu. S osmijehom, ona je
kliznula u njegovo naruje. Cijelu no, dok je drijemala na mahove, bila je

87

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

svjesna da je Raine leao pokraj nje.


Ujutro su mu sjene bile ispod oiju i njegov temperament je bio crn.
Vino, rekao sam ti! zaurlao je na Alyx. Onda dohvati olovku i papir.
Pismo koje je Raine izdiktirao njegovom bratu, puno bijesa i osvete,
bilo je poslano. Obeao je da uzeti Rogeru Chatworthu ivot, a ako mu
Gavin ne pomogne, on e ii sam.
Alyx je dodala svoju poruku na dnu, preklinjui Gavina da urazumi
Rainea, koji je bio spreman da ide na Chatworthove ljude sam. Zatvarajui
pismo, pitala se to bi to veliki Gospodin Gavin mislio o njezinoj
pretpostavci.
Prola su dva dana prije nego je odgovor doao. Glasnik, gotovo mrtav
od tempa da bi dostavio odgovor, praktiki je pao na Alyx. Drhtavim
rukama, ona je razbila peat.
Kralj Henrik je bio bijesan na oboje, Montgomeryse i Chatworthse. On
je stavio teku kaznu na Rogera Chatwortha i obnovio svoj problem sa
Raineom kao izdajicom. elio je oba plemia iz Engleske i on je radio sve to
je mogao da to ostvari. Bio je ljut jer se Raine skriva u Engleskoj, te je uo
glasine da Raine podie vojsku da se bori protiv kralja.
Sa oima punim straha, Alyx je pogledala Rainea. Ne bi uinio tako
neto, zar ne? proaptala je.
ovjek brine vie kako je stariji, rekao je Raine. Tko moe trenirati
takav ljam kao to su oni da se bore?
Ovo je dokaz da morate ostati u bijegu. Tvoj brat kae da bi te kralj
Henrik volio iskoristiti kao primjer onog to e biti uinjeno s drugima koji
ne vjeruju da je ovjek s vlasti.
Gavin brine o gubljenju svoje zemlje, rekao je Raine s gaenjem.
Moj brat brine vie za zemlju nego to ini za ast. Ve je zaboravio sestrinu
smrt.
On nije zaboravio nita! Alyx viknu na njega. On se sjea da ima i
drugih ljudi u svojoj obitelji. Bi li bio sretniji da te poslao u smrt i izgubio?
Svoju neroenu bebu ne tako davno on je izgubio, sestru, njegova snaha je
nestala, a sada ga potiemo da dobrovoljno da svoj ivot za neto to je
glupo, kao osveta?
Za moje sestre ivot! viknuo je natrag na nju, oekuje li da ja
stojim i dalje, nakon toga to je uinjeno Mariji? Da li postoji nain na koji

88

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

vaa klasa moe shvatiti znaenje asti?


Moja klasa! vikala je na njega. Misli li da si zbog svog visokog
roenja jedini s osjeajima? U jednoj noi jedan od vae vrste presjekao je
oev vrat i spalio moju kuu. To nije bilo dovoljno, pa sam ja proglaena
lopovom i vjeticom. I sve to zbog neke ovjekove poude. Sada sa mnom
razgovara o osveti, pita me da li ja to razumijem. Ja ne mogu izai iz ove
ume zbog straha za svoj ivot.
Alyx, zapoeo je.
Ne diraj me! viknula je. Ti sa svojim izvrsnim nainima. Moe nas
ismijavati, jer se borimo za novac, ali to jo imamo? Mi struemo itav svoj
ivot i dajemo veliki komad naeg prihoda da vas podravamo u vaim
finim kuama, tako da moete imati slobodu za izljeve asti i osvete. Kada se
budete brinuli od kud e vam sljedei obrok doi, pitam se koliko e ih
govoriti o asti.
Ne razumijem, rekao je mrzovoljno.
Shvaam savreno i ti prokleto dobro zna, rekla je prije nego je
napustila ator.

89

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Deseto poglavlje
Prolo je mnogo sati prije nego se Alyx uspjela smiriti. Sjedila je sama
na rijeci. Moda je ona bila u pravu da mrzi Rainea jer je bio dio plemstva.
Bile su barijere izmeu njih koje se nikada ne bi mogle oboriti. On je
vjerovao sve suprotno od onoga to je ona znala da je istina. Za sve u ivotu
morala se boriti radom za novac, radovi prije njezine glazbe, radovi poslije.
Tu je uvijek briga da nee idui put imati dovoljno hrane. Da nije bilo do
sveenika, oni ne bi doekali davno mnoge zime. Ponekad se Raine alio na
hranu u logoru, ali istina je da je imala vie raznolikosti i koliine nego to je
ikada imala.
Kad je Pagnell ubio njezina oca, ona je uinila to je mogla da opstane.
Opstanak! To nije znailo nita nekom poput Rainea i njegove snane brae.
Rat, osveta, ast, ove djeje igre i otmice, stvari su koje nikada nisu postojale
u njezinom ivotu.
Mogu li ti se pridruiti? upitao je Jocelin. Bi li eljela podijeliti svoje
misli sa mnom?
Oi su joj blistale. Zamiljala sam Rainea iza pluga. Da je morao
brinuti o svojim poljima i rastu, ne bi imao vremena za razmiljanje o
ubojstvu Chatwortha. A da je Chatworth vozio tim volova, on ne bi imao
energije za otmicu Rainove sestre.
Ah, svi su jednaki, rekao je on. Radije kako kralj Henry eli. Dajte
svu mo jednom ovjek i nikome drugome.
Zvui poput Raina, kazala je tuno. Mislila sam da e biti na
mojoj strani.
Jocelin se naslonio na stijenu i nasmijeio se. Ja nisam ni na ijoj
strani. Vidio sam oba naina ivota i ne privlae me ni siromatvo u niim
klasama ni dekadencija gornje klase. Naravno, postoje ljudi u sredini.
Mislim, elio bih biti bogati trgovac, kupac i prodavatelj svile i da mi raste
debeli trbuh.
Bilo je bogatih trgovaca u Moretonu, ali oni nisu bili zadovoljni.
Uvijek su bili zabrinuti zbog gubitka novca.
Vie bi ti se svidjelo da je Raine zabrinut zbog gubitka svoje asti?

90

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Alyx mu se nasmijeila, shvatila je prema emu je vodio. to mi


pokuava rei?
Da smo svi mi razliiti, da nita nije samo dobro ili loe. Ako eli da
Raine razumije tvoje puteve, budi strpljiva. Piskanje na njega nee uiniti
nita.
Nasmijala na to. Piskanje, zar ne? Moda sam malo glasna.
Jocelin je pretjerano zastenjao. Jasno ti je da si tvrdoglava kao to je
on, zar ne? Oboje ste tako sigurni da ste u pravu, da je va put samo jedan.
Za trenutak, Alyx je razmislila o tome. Zato misli da ga volim, Joss?
Znam da je lijep za pogledati, ali i ti si. Zato bih voljela Rainea kad znam da
nita nikada ne moe biti od te ljubavi? Najbolje to mogu je nadati se da u
sluiti njegovoj obitelji kao glazbenik, na izdravanje.. njegovoj eni i djeci.
Tko zna to ini da volimo? Joss je rekao, s dalekim pogledom u
njegovim oima.
Bilo je to gotovo kao da sam znala Rainea prije nego to sam ga
upoznala. Svim putem kroz umu sam mislila kako mrzim sve plemstvo, ali
im sam vidjela Rainea Nasmijala se. Stvarno sam pokuala.
Hajde, vratimo se natrag. Siguran sam da e Raine imati posla za nas.
I pokuaj se sjetiti da treba utjehu sada koliko i predavanja o tome zato je
tolika mula.
Pokuat u, rekla je, uzimajui njegovu ruku dok joj je pomagao da
ustane.
U sjeni stabala stajala je ena koju su svi, ini se, zaboravili - Blanche.
Njezino lice se iskrivilo u runoi kad je vidjela da je Jocelin uzeo Alyx za
ruku. Posljednjih nekoliko dana Alyx i Raine su trgali jedno drugo, jer samo
ljubavnici to mogu. inilo se da im je unutar atora bila privatnost, ali
njihova dva glasa bila su toliko glasna da ih ni kameni zidovi ne bi zatomili.
Ljudi u logoru kladili se tko e pobijediti u argumentu, govorei da djeak
moe odrati svoje. Oni su odahnuli kad je Alyx rekla da je klasa njenih ljudi
imala previe posla da govore o asti.
No, tu su bile stvari koje ljudi nisu uli, stvari koje je samo Blanche
ula kad je privrstila uho na zid atora: da je Alyx bila proglaena za
vjeticu zbog nekog ovjeka i poude, da je Alyx voljela Rainea, a nou je
ula nepogreive zvukove voenja ljubavi.
Nakon to je imala dobru poziciju u Edmund Chatworth dvorcu,

91

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

imala je i Jocelina za ljubavnika, sada, u onim rijetkim prilikama kada je Joss


i pogledao na nju, usne su mu bile uvijene u reanju i oi su mu sjajile s
mrnjom. Sve zbog te odvratne kurve Constance! Constance je uzela Jossa
od Blanche, daleko od ena svugdje. Jocelin, koji se nekada smijao i pjevao,
koji je imao po tri ene u svojem krevetu i odjednom ih sve uinio sretnima,
bio je poput sveenika u celibatu danas. Ipak nedavno je pogledao u tu
vragom oznaenu Rosamundu s vie od malo interesa.
A sada je ona gubila i Rainea - super, zgodnog, snanog, bogatog
Rainea. A zbog ega? Zbog mravog, kratkodlakog, ravnih prsa
djeaka/djevojice. Kada bi ona nosila muku odjeu, Blanche je mislila,
nitko ju ne bi zamijenio za djeaka. Ali, Alyx nije imala obline i lice joj je
izgledalo kao kod patuljaka. Pa zato je Raine puhao za njom? Bila je bez
plemenitog porijekla, ali u istoj klasi kao i Blanche. Prije nego je dola Alyx,
Blanche je bila Raineov osobni pomonik i jednom, u lijepoj noi, ona je
dijelila njegov krevet. Sada se to nikad vjerojatno nee vie dogoditi opet osim ako se ona moe rijeiti Alyx. S novim, odreenim pogledom na licu,
ona se okrenula prema logoru.
Tjednima je Alyx radila da zadri Rainea od najavljivanja rata s
Rogerom Chatworthom. Pisma koja su otila do Montgomery dvorca i
natrag poela su se mijenjati jednom tjedno. Vie nego jednom, Alyx je
zahvalila Gospodinu to Raine nije mogao itati, jer je na dnu njezinih
pisama Gavinu dodavala mali dio njezine verzije istine. Rekla je Gavinu da
je Rainov bijes rastao svakog dana, i tako je i sebe tjerao na trening u polje
pripremajui se za bitku s Chatworthom.
Zauzvrat Gavin je napisao da je Bronwyn pronaena, i da njezina beba
dolazi u kolovozu. Pisao je o bijesu njihova najmlaeg brata zbog sestrine
smrti i kako je Miles bio poslan roacima na Isle of Wight, u nadi da bi ga
njihov ujak mogao smiriti.
Kakav je tvoj brat Miles? upitala je Alyx, znatieljno.
ene vole Milesa, bilo je sve to je Raine rekao. Nije bilo humora u
njemu ovih dana. ak je i voenje ljubavi imalo oajan utjecaj na njega.
Drugi brat Stjepan, pisao je iz kotske. Iz pisma, Alyx se uinilo kako
mu je um bio udan i pun gnjeva protiv Engleza, govorei i o ovogodinjim
siromanim usjevima.
Je li tvoj brat kot? upitala je.

92

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

On je u braku s Mac Arran te je uzeo njezino ime.


On je odustao od dobrog engleskog imena za kotsko? Bila je u
nevjerici.
Bronwyn je mogla napraviti da ovjek uini sve za nju, rekao je
Raine glatko.
Alyx se ugrizla za jezik da ne bi rekla sarkastian komentar o praznoj,
bogatoj eni koju je Raine jo uvijek volio. Jednom je rekla neto o toj vrsti i
napravila je da se Raine osmijehne.
Judita, rekao je s takvom enjom da se Alyx trgnula, u svom
ivotu nikada nisam proveo dan radei tako teko kao to radi ona svaki
dan.
Galantano od tebe, Alyx je frknula, ne vjerujui ono to je rekao.
Bilo je to u travnju kada su se stvari poele dogaati. Kamp odmetnika
bio je posluan sve do zime, ali kako su stabla poela pupati i dah svjeeg
zraka izbijao, poeli su se boriti. Ne ratovati otvoreno jedni protiv drugih, ali
priuljati se tiho i ubiti nekog nije bilo strano.
Raineov se rad poveao sto puta. Bio je odluan zadrati red u logoru.
Zato se mui s njima? Alyx se proderala na njega. Oni nisu
vrijedni tvojeg vremena.
Po prvi put nakon dugo vremena, vidjela je jednu od njegovih rupica
na licu da se pojavila. Ne mogu uiti asti jednog od svojih iz klase, jel da?
Samo smo usamljeni na te osjeaje.
Mi? ona je frknula. Od kada sam postala jedna od tvojih satenski
odjevenih dama? Kladim se da mogu nositi ma, kao i to tvoja Judith moe
nositi iglu.
Iz nekog razloga to je vrlo zabavljalo Rainea. Ti bi dobila tu okladu,
nasmijao se. Sada doi ovdje i daj mi poljubac. Znam da si najbolja u
tome.
Rado ga je uhvatila . Jesam li, Raine? upitala je ozbiljno. Pokuala je
ivjeti svaki dan kako je doao, ali ponekad je razmiljala o budunosti,
vidjela je Rainea sa svojom damom enom, a sebe u sjeni.
Sada, zato takav pogled? upitao je, podiui joj bradu gore. Jesam
li toliko teak bio?
Bojim se , to je sve. Neemo uvijek biti u umi.
To je neto na emu trebamo biti zahvalni! rekao je strastveno.

93

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ako bi ti otiao kod kralja.... , poela je uvjetno.


Nemojmo raspravljati, apnuo je uz njezine usne. Je li mogue
voljeti enu i mrziti njezin um?
Prije nego je Alyx mogla odgovoriti, on je poeo da je ljubi, a nakon
toga nije mislila nita samo je osjeala. Oni su uvijek bili vrlo diskretni;
koliko su mogli biti. Iako je Alyx i dalje nastavila pretvarati se na polju
obuke, ona nikada nije bila posve ozbiljna. Kad god bi osjetila Raineove oi
na sebi, inila je sve to je mogla da ga zavede. Zadirkivala ga je
nemilosrdno.
I oh, to je sloboda djeakove odjee njoj dala! Jednom kad su otili u
lov i bili su sasvim neto dalje od kampa, Alyx se okrenula u sedlu prema
njemu i razvezala trokut ispred njenih uskih hlaa. Raine je, na prvi pogled,
bio zaprepaten, ali je ubrzo poeo reagirati na njezinu kreativnost. U
sekundi, on je, takoer, bio razvezan i on ju je povukao na sebe.
Oni nisu raunali na Raineovog pastuha. Konj je podivljao na miris
njihovog voenja ljubavi. Raine se borio s konjem i pokuao zadrati
Alyxino gorljivo malo tijelo. Ali onda vie nije mogao kontrolirati nita. Kad
mu je tijelo eksplodiralo u Alyx, velika zvijer se uzdigla, inei da Alyxine
oi polete otvorene u udu.
Raine se smijao tako jako da se ona uvrijedila. Ne, neu to uiniti
opet, rekao je, cerei se. I mislim da si provela veinu svog ivota unutar
Crkve. Sada si.... on uvije svoje obrve jahala konja.
Ona je eljela da ga udari, ali kad se pokuala okrenuti, shvatila je da
trokutasta krpa na njenim hlaama nedostaje. Sat vremena morala je
podnositi Raineov smijeh dok su se sputali u lie traiti to malo tkanine.
Ali, Alyx se zadnja smijala. Pogled na nju tako provokativno odjevenu
brzo je promijenio njegove rijei u med. Ona, sa svim ponosom koji je
nauila od njega, natjerala ga je da padne na koljena i moli za njezine usluge.
Naravno, ona nije shvatila na kojoj razini e njegova usta biti s njim na
koljenima dok ona stoji. U sekundi, Alyx je molila za milost.
Nakon dugog, leernog voenja ljubavi, Raine je izvadio zakrpu iz
depa - gdje je bila cijelo vrijeme. Kad ga je udarila u prsa sa svojim akama
glumei bijes, on ju je ljubio dok nije ostala bez daha.
Naui tko je gospodar ovdje, djevojko, rekao je on, grickajui joj
vrat. Sada se moramo vratiti u tabor. To jest, ako moj konj dopusti da ga

94

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

jaemo. Nema sumnje da je zaljubljen u tebe kao i ti u njega


Pokuala je da ne pocrveni od bijesa na njegovu alu. Raine ju je opalio
po guzi prijateljski i podigao u sedlo. Vikao je od smijeha kad je konj zaigrao
u znak protesta to ga je Raine uzjahao.
On prosvjeduje na tvoju teinu, najvjerojatnije, rekla je
samodopadno.
Ne prosvjeduje ti moju teinu, pa zato bi on?
Alyx je mislila da je bolje drati usta zatvorenima jer je znala da e
Raine pobijediti.
Sada, drei se za njega, pokuala je ne razmiljati o budunosti, o
vremenu kada vie nee biti jednaki.
Povik izvan atora natjerao ih je da se odvoje.
to je to ovaj put? Raine je zareao. Jo jedna pljaka ili druga
tua?
Gomila ljudi pribliavala se atoru, svi ljuti.
Traimo da pronaete pljakaa, rekao je voa. Bez obzira na to
gdje smo sakrili svoje stvari, one su ukradene.
Bijes proe preko Alyx. A zar on mora ispunjavati zahtjeve glupih
tikvana? viknula je. Od kada je Gospodin Raine tvoj zatitnik? Trebali ste
otii na vjeala davno.
Alyx! Raine je upozorio, stezanjem ruku na rame tako jako da je
umalo pala. Jeste li je uvali? upitao je vou mafije. Jeste li skrili svoju
robu?
Pa! rekao je, pogledavi neprijatno prema Alyx. Neki od nas su ju
pokopali. John je ovdje imao no ispod jastuka i ujutro je nestao.
Ipak, nitko nije vidio tog lopova? upita Raine.
Blanche je zakoraila naprijed. To mora biti netko malen, netko
dovoljno lagan da sklizne tako lako. Njezine oi pojurile su do Alyx.
Mafija je okrenula zlonamjerne poglede prema djeaku pored Rainea.
Tjao bi morao biti netko neustraiv, Blanche je nastavila. Netko tko
je mislio da je zatien.
Nevoljno, Alyx je zakoraila unatrag, blie Raineu.
Blanche, Raine je tiho rekao. Ako ima nekoga u koga sumnja, reci
otvoreno.
Nitko zasigurno, rekla je. Sviao joj se nain na koji su je svi sluali.

95

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ali ja imam ideja.


Alyx, vraajui svoju hrabrost, pone koraati naprijed, ali Raine je
zaustavi.
Mi emo uhvatiti lopova, rekao je jedan od ljudi, i kada to uradimo,
on e biti kanjen!
Alyx je bila toliko zapanjena izgledom mrnje u ovjekovu oku da ona
zapravo nije ula Raineov odgovor. Nekako je bio u mogunosti da im obea
dovoljno da su se sa gunanjem konano razili.
Oni me mrze , Alyx je apnula kada je je Raine gurnuo u ator.
Zato bi me mrzili?
Ti mrzi njih Alyx, rekao je Raine. Oni to osjeaju ak i ako to
nikada ne kae. Misle da si se postavila iznad njih.
Mislila je da je naviknula na Raineov tupi nain govora, ali nije bila
spremna za to. Ne mrzim ih.
Oni su ljudi isti kao i ti i ja. Mi smo imali prednost obitelji. Zna li
enu bez desne ruke, Maude? Njezin otac joj je odrezao ruku kad joj je bilo
tri godine, tako da bi dobila vie novca kad je prosila. Bila je prostitutka od
kad je napunila deset godina. To su lopovi i ubojice, ali to je samo ono to su
znali.
Alyx je sjela dolje na stolicu. "U ovim posljednjim mjesecima nikada
nisi spomenuo ovo. Zato?
To je tvoje miljenje. Svatko od nas mora uiniti ono to mora.
Oh, Raine, plakala je, stavljajui ruke oko njegova vrata. Ti si tako
dobar i ljubazan, tako plemenit. ini se da voli svakog dok ja ne volim
nikoga.
Svetac je ono to sam ja, sloio se sveano. I moj prvi in svetosti je
da objavim da mi je oklop prljav i dostavim si jednog mravog anela da ga
oistiti.
Opet? Raine, u sljedeem pismu mogu li pitati tvog brata za drugog
vlastelina?
Gore, lijeno dijete, zapovjedi on, hvatajui komad elika, ali dok je
stajala na vratima, natrpana, on joj je dao perverzan poljubac. Da me se
sjea tamo, apnuo je gurajui je van.
Na potoku, Jocelin ju je doekao s pet kunia na ici preko ramena.
Govorili su samo kratko prije nego se Joss vratio u logor. On je provodio vie

96

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

vremena s Rosamundom.
Alyx je pokuala najbolje to je znala izbaciti incident pljaki iz svoga
uma. Sigurno ljudi ne bi povjerovali Blanchinoj insinuaciji.
Dva naizgled jednolina dana su prola, a onda se jo jedna pljaka
dogodila i opet su ljudi pogledali Alyx sumnjiavo. Blanche, Alyx pomisli.
ena je sigurno bila zauzeta u posljednjih nekoliko dana.
Jednom, kad je sama sebi sipala zdjelu variva, netko je gurnuo i topla
juha spalila joj je ruku. inilo se da je nesrea, ali nije bila sigurna. Drugi put
je ula dvojicu mukaraca kako glasno raspravljaju o ljudima koji su mislili
da su bolji od drugih.
etvrtog dana, dok je hodala po terenu za trening, ma joj je sluajno
zarezao ruku. Na Rainovom ispitivanju, nitko nije imao u rukama ma, a
kada ih je sve trenirao dodatni sat, oni su ljutito promatrali Alyx. U atoru,
Raine je bio tih dok joj je previjao ranu.
Reci neto! pitala je.
Ne svia mi se to. Ne volim da bude povrijeena. Ostani blie meni.
Nemoj mi izlaziti iz vida.
Ona je samo kimnula glavom na njega. Moda je bila previe
neprijateljski raspoloena prema tim ljudima. Moda su to uinili jer je
zasluila. Nije znala mnogo o ljudima zapravo, samo o glazbi. U Moretonu
je bila popularna jer je davala ljudima svoju glazbu, ali ovdje se inilo da ele
neto drugo. Znala je da Blanche okree narod protiv nje, ali ni ona nije bila
fina tijekom posljednjih mjeseci, tako da Blanche nije ni imala teak posao.
Te veeri je posudila Rainevu lutnju, sjela uz vatru i poela svirati.
Jedan po jedan, ljudi su ustajali i odlazili. Iz nekog razloga to ju je uplailo
vie nego bilo to drugo.
Dva dana Alyx je ostala u blizini Rainea. U kampu ljudi sada nisu
imali nikoga drugog da mrze i oni su pokazivali svoje osjeaje u svakoj
prilici.
Na veeri drugog dana, dok je Alyx hodala samo nekoliko koraka od
Rainea po strani, ovjek ju je odjednom zgrabio i poeo je pretraivati. Prije
nego je Alyx ak mogla vikati, mukarac je viknuo u trijumfu i dignuo u
zrak no koji Alyx nikada nije vidjela prije.
Djeak je uzeo, povikao je ovjek. Imamo dokaze.
Odmah je Raine bio pored Alyx, i povukao ju je za sobom. to to

97

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

znai? zahtijevao je.


Mukarac se nacerio na guvu koja se okupljala oko njih. Va visokog
nosa djeak ne moe porei, rekao je, drei no na pregled. Naao sam
mu ovo u depu. Imao sam sumnje neko vrijeme, ali sada smo svi sigurni.
On je gurnuo lice blizu Alyxina a njegov dah je bio uasan. Sada nee
imati pobjedniki nos iznad nas.
U sekundi, on se kupio sa zemlje prema gore, nakon to ga je Raine
bacio. Vrati se na posao! Raine je naredio.
Ljudi, guva je rasla sve vea od trenutka, odbijajui da se pomjere.
On je lopov, rekao je netko tvrdoglavo. Istuci ga.
Iscojepaj mu meso s lea i onda emo vidjeti kako je ponosan.
Alyx se irom otvorenih oiju preselila iza Rainea.
Djeak nije lopov, rekao je Raine tvrdoglavo.
Ti plemiu govori o fer postupanju, netko u pozadini je vikao.
Ovaj djeak krade od nas i smije proi nekanjeno.
Ne! viknulo je najmanje pet osoba.
Raine je izvukao svoj ma, uperio ga prema njima. Maknite se svi.
Djeak nije lopov. Sad, tko e biti prvi koji e izgubiti svoj ivot zbog ove
lai?
Mi emo kazniti djeaka, netko je viknuo prije nego se grupa poela
razilaziti.

98

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Jedanaesto poglavlje
Prolo je dugo vrjemena prije nego se Alyx mogla odmaknuti od
Raineove zatite i njegovih vrstih ruku. Koljena su joj se tresla i drala ga je
za ruku.
Nisam ukrala no, napokon je uspjela apnuti.
Naravno da nisi, Raine ree, ali ona je mogla rei iz njegova izraza
da nije odbacio incident.
to e se dogoditi sada?
Oni e raditi na tome kako bi dobili ono to ele.
A to je to?
Ispitivanje i tvoj progon. Prije nego to si dola, obeao sam im
pravdu. Zakleo sam se da e se svi nevjernici biti kanjeni.
Ali ja nisam uinila nita krivo, rekla je na rubu plaa.
eli li izai pred njihovu grupu? Oni e te proglasiti krivom ak i da
si Sveta Majka.
Ali zato, Raine? Nisam nita uinila njima. Sino sam ak pokuala
pjevati za njih, ali oni su otili.
On je bio ozbiljan kad je pogledao dolje na nju. Je li tvoja glazba
uvijek bila dovoljna za ljude? Je li ikad itko pitao neto vie osim da pjeva
ljupko?
Ona nije imala odgovor za njega. Za nju ne postoji nita u ivotu osim
njezine glazbe. Za ljude njenog grada, sve ono to su oekivali od nje bila je
glazba, i to je bilo dovoljno za njih, kao i za nju.
Doi, rekao je Raine. Moramo napraviti neke planove. Ona ga je
mrzovoljno slijedila, glavom prema dolje, oko svakoga koga su proli. Ova
ljutnja usmjerena prema njoj je bilo neto tako novo za nju.
Nakon to su se nali u atoru, Raine je odgovorio tiho. Sutra emo
napustiti umu.
Napustiti ? Mi? Ne razumijem.
Ljudi su otrovani protiv tebe, i vie nije sigurno za tebe da ostane
ovdje. Ne mogu te tititi svake minute u danu, a ja ne mogu dopustiti da ti
naude. Sutra ujutro emo otii.
Alyx, tako svjesna mrnje ljudi samo izvan tankih zidova, jedva ga je

99

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

sluala. Ne moe otii", promrmljala je. Kralj e te pronai.


Prokletstvo i kralj! Raine je ljutito rekao. Ne mogu ostati ovdje i
brinuti da e svaki dan jedan od njih krenut na tebe. Ne moe pjevati svoj
put iz toga Alyx. Za sve! Oni su pametniji od konja kojeg si armirala. Oni e
uiniti sve to mogu da te povrijede.
Alyx ga je poela sluati. Ti e ii sa mnom?
Naravno. Vrlo dobro zna da ne moe preivjeti sama. Ne bi trajala
ni jedan dan vani u ovom svijetu.
Suze joj zamute oi. Zato to e drugi ljudi otkriti tko sam ja? Da sam
uzaludni, arogantni ovjek koji ne brine ni za koga osim sebe?
Alyx, ti si slatko dijete i brine se za mene.
Tko te ne bi volio? upitala je jednostavno. Ima vie ljubaznosti u
malom prstu nego to ja imam u svom tijelu. A sada riskira i hvatanje i
zatvor da me spasi.
Ja u te odvesti mojem bratu i
A Gavin e riskirati kraljev gnjev, i sakriti enu koju su optuili za
arobnjatvo. Bi li ugrozio sve vae obitelji za mene, Raine? Da li me voli
toliko?
Da.
Alyxine oi potraile su njegove. Vidjela je ljubav u njima i umjesto da
joj to prui zadovoljstvo, izgledalo je kao da joj je umjesto ljubavi dao svoju
bol. Moram biti sama, proaptala je. Moram razmisliti.
Slijedio ju je do atorskog preklopa i kad je otila, pozvao je Jocelina.
Kada je Alyx nala svoj put kroz mranu umu do potoka, njezine
misli su bile pomijeane u glavi. Sjedila je na stijeni, zurei u mranu, istu
vodu.
Izai, Joss, povikala je. Ti si siromani sljedbenik, rekla je kad sjeo
pored nje. Je li ti Raine naredio da me titi?
Joss je utio.
On me mora tititi sada, rekla je. Ne moe me ostaviti na miru ak
ni minutu od straha da e me netko kazniti.
Ti nisi uinila nita krivo.
Nisam ukrala, istina, ali to je dobro to sam uinila? Pogledaj Rainea.
Sada je mogao biti u nekoj drugoj zemlji, ivjeti u udobnosti, ali on je odluio
ostati u ovoj hladnoj umi i pomoi svojim sunarodnjacima. On ih titi, bori

100

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

se da su nahranjeni, radi za njih uvijek. A ipak postoji nagrada za njegovu


glavu i on mora ostati ovdje dok ga njegova obitelj treba. Njegova sestra je
silovana i poinila je samoubojstvo, a u svoj njegovoj tuzi on ne prestaje
raditi ni sat vremena.
Raine je dobar ovjek.
On je savren ovjek, rekla je.
Alyx, Jocelin apne rukom joj pomilovavi ruku, Raine e te
zatititi od ljudi, a kad on ne moe biti u blizini, ja u biti. Tvoja ljubav za
njega mu je pomogla kroz tugu.
Nije ju udilo to je Joss znao da je ona ena. Ono to je dobro donijela
moja ljubav? Nisam dostojna njega. Sutra planira napustiti ovaj logor, izai
slobodno na sunce u zemlji u kojoj je fer igra za kraljeve srdbe. On e
napustiti sigurnost ume i riskirati zatvor ili ak smrt da me titi.
Opet je Jocelin utio.
Nema nita za rei? Ni jedna umirujua rije da e Raineov ivot biti
na sigurnom?
On e biti u velikoj opasnosti ako napusti umu. Raine je dobro
poznat i lako prepoznatljiv.
Velik uzdah pobjegao je Alyx. Kako mogu dopustiti da riskira toliko
za mene?
Pa to si namjeravala uiniti? Joss upita otro.
Ja u otii sama. Ne mogu ostati i uzrokovati Raineu brige, a on ne
moe otii sa mnom. Zato u ii sama.
Jossin smijeh je iznenadio. Siguran sam da e Raine Montgomery biti
posluan kao pas. Ti e ga obavijestiti da ga namjerava napustiti i on e te
poljubiti za zbogom i poeljeti dobro.
Ja sam spremna za borbu.
Alyx, Jocelin se nasmijao, Raine e te baciti preko svog konja i
provesti iz ume. Moe vikati sve to eli, ali ako emo za pravo miii e
pobijediti preko rijei.
U pravu si, Alyx uzdahnu. Oh, Joss, to mogu uiniti? Ne moe
riskirati svoj ivot za mene.
Voli ga, rekao je Joss. To je sve to on eli. Idi s njim, ostani s njim.
Proi s njim kroz sve.
Ona skoi sa stijene, s rukama na bokovima, zurei u Jocelina. to mi

101

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

je initi kad ga ubiju zbog mene? Trebam li drati njegovu hladnu ruku i
pjevati slatku pjesmu Gospodinu? Nema sumnje da u napraviti
velianstvenu glazbu, i svi e rei kako mora da sam ga voljela. Ne. Ja ne
elim hladne ruke. elim vrue, one koje e me voljeti - ili zavoljeti, to se
toga tie. Radije u dati Rainea natrag Blanche nego ga vidjeti mrtvog.
Pa kako e uspjeti da on ostane ovdje? Jocelin je upitao tiho.
Ponovno je sjela. Ne znam. Sigurno mora postojati neto to bih mu
mogla rei. Moda ako uvrijedim njegovu obitelj.
Raine bi se samo smijao.
Istina. Moda da sam mu rekla da su ... Nije mogla smisliti ni jedan
grozni nadimak kojim ga do sada nije ve nazvala. Oito mu imena nee
nauditi. Oh, Joss, rekla je oajniki, to mogu uiniti? Raine mora biti
zatien. Ako napusti umu, nema sumnje da e ii za Chatworthom, a zatim
e se kralj ukljuiti u svau i Ne mogu dopustiti da se to dogodi! to mogu
uiniti?
Proao je dug trenutak prije nego je Jocelin progovorio i kada je to
uinio, jedva ga je ula.
Idi u krevet sa mnom.
to!? Okrenula se na njega. Ja sam razgovarala s tobom o sigurnosti
ovjeka, njegovoj moguoj smrti, a ti me pokuava odvesti u svoj krevet?
Ako eli enu, uzmi Rosamundu u svoj krevet. Sigurna sam da bi ona
uivala vie nego to bi ja.
Alyx, on se nasmije i stavi ruku na njezinu. Prije nego to krene na
mene, sluaj me. Ako si ozbiljna da Raine ostane ovdje, ne postoji nita to se
moe rei da on ostane, ali moda postoji neto to moe uiniti. On te
zapravo ne zna vrlo dobro, ni dovoljno da ima povjerenja ili moda nikada
nije ni vjerovao eni. Ako te Raine nae s drugim mukarcem ne bi mogla
nita rei da te on ponovno primi natrag. On e te pustiti i on e ostati
ovdje.
On e me mrziti, proaptala je. On moe nasilno reagirati. Da
zamijenim njegovu ljubav za mrnju, proaptala je.
Sanja li o tome da ti mae sa suzama u oima? Joss upita
sarkastino. Alyx, voli ga previe da ga povrijedi. Sutra neka te odvede
odavde. Njegova braa e ga zatiti dok ga kralj ne pomiluje.
Ne Ne Ne! viknula je. Nitko ga ne moe zatititi od strijela. ak u

102

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ovoj umi okruenoj uvarima, on je bio upucan. Ako napusti umu, riskirat
e smrt. Kako ga mogu povrijediti vie nego da ga ubiju? Zarila je lice u
ruke. Ali, da me mrzi! Da promijenim nain na koji on gleda u mene od
ljubavi do mrnjeOh, Joss, to je velika cijena za platiti.
eli li njegovu ljubav ili ivot? Bi li radije pjevala nad njegovim
grobom ili znala da je iv, ali u naruju druge ene?
Ja sam nova u ovim idejama ljubavi, ali ideja da ga druga ena dira
ini da volim njegovu smrt.
Joss se pokuao suzdrati od smijanja. Je li to ono to zaista eli?
Ne , rekla je tiho. elim ga ivog, ali ja ga elim sa mnom.
Mora odabrati jedno.
I ti vjeruje da je jedini nain da ostane taj da ... da sam u krevetu s
nekim drugim?
Ne mogu smisliti nita drugo.
Oi su joj se rairile. Ali to je s tobom, Joss??? Raine bi bio jako ljut na
tebe.
Usuujem se rei da hoe.
to e uiniti? Tvoj ivot ovdje mogao bi biti pakao.
Joss se nakalje. Ako elim zadrati svoj ivot, mislim da bih trebao
isto otii. Ne bih se elio uputati u dvoboj s Raineom nakon voenja ljubavi
s njegovom enom.
Oh, Joss! uzdahnula je. Ja u naruiti i tvoj ivot, kao to je moj. Ti
si traen za ubojstvo. to ako te netko prepozna?
Ona nije vidjela da je Joss pogledao na njezine rijei. Nije imao pojma
da je znala za njegovu povijest.
Ja u pustiti bradu i ti kao djeak, nee biti prepoznata. Pjevat emo
zajedno i igrati i biti u mogunosti da zaradimo za uzdravanje.
Pagnell joj je bio prva misao, ali ju je obrisala. Po prvi put u ivotu nee
razmiljati o sebi na prvom mjestu. Raine je imao toliko tragedije u ivotu.
Smrt njegove sestre je bila tako nedavno, a sada ...
Odlui se, Alyx, i skini svoju odjeu. Ako sam u pravu, Raine dolazi
ovamo sada.
Sada? Ona je dahnula. Trebam vremena za razmiljanje.
Odaberi, rekao je, blizu nje. Mrtav i tvoj ili iv i tui?
Slika Rainea mirnog zauvijek, napravila je da baci ruke oko

103

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Jocelinovog vrata i potrai usnama njegove.


Ve dugi niz godina, Jocelin je bio strunjak za uklanjanje enske
odjee, i to je neto to nije zaboravio. ak iako je Alyx nosila odjeu djeaka,
nevjerojatno kako brzo su Jossovi vjeti prsti oslobodili Alyx od nje. Prije
nego to je mogla doi do zraka, oboje su bili goli do pojasa, golim tijelom
koa uz kou.
Jocelin je isprepleo ruke u Alyxinu kosu , povukao joj glavu unatrag i
poljubio ju gladno kad su joj se oi naglo otvorile u alarmu.
Nije imala ni sekundu da razmisli o Jossovu poljupcu, jer su ih
Rainove snane ruke razdvojile i bacile Jossa niz rijeku.
Ja u te ubiti, rekao je Raine ispod glasa, oima koje su prodirale u
Jocelina.
Alyx, oamuena od pada i Raineove ruke kad ju je gurnuo, povikala
je: Ne! dovoljno glasno da su stabla kapala svoje none rose. Daj mi snage,
molila je dok je stala.
Stavila je tijelo ispred Jossa. Ja u dati svoj ivot za tog ovjeka, rekla
je s osjeajem. Vidjela je da se izgled na Rainovu licu mijenja od zbunjenosti
do povrijeenosti, na srdbu, na hladnou, i ona ih je osjetila isto u svome
srcu.
Jesam li prevaren? upitao je tiho.
Mukarci su kao glazba, rekla je lagano. Ja ne mogu postojati na
dijeti ljubavnih pjesama ili na naricaljkama. Moram imati sve. Moram imati
razliite mukarce, kao u mojim pjesmama. Ti, ah, ti si pjesma bijesa, od
cimbala i bubnjeva, a Joss - ona zalepra trepavicama - Joss je melodija
flaute i harfe.
Na trenutak je pomislila da e joj Raine skinuti glavu s tijela i umjesto
osjeaja straha zamalo ga je potaknula da to i napravi. Dua joj je molila da
joj ne vjeruje. Moe li on doista vjerovati da joj je glazba znaila vie od
njega?
Idi iz mog vida, apnuo je duboko u sebi. Neka ... tvoj prijatelj brine
za tebe od sada. Odlazite veeras. Ne elim te vie vidjeti.
U to se okrenuo da ode, a Alyx je nekoliko koraka krenula prema
njemu prije nego to ju je Joss uhvatio za ruku. to moe rei osim istine?
rekao je. Ostavi ga na miru. Priekaj ovdje, a ja u se vratiti za kratko
vrijeme. Ima li kakve druge odjee ili drugih stvari?

104

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Odmahnula je glavom jedva svjesna da je Jocelin ostavlja samu.


Nije mislila ni o emu i misli nisu ile kroz glavu dok je ekala da se
vrati. Raine joj je vjerovao, vjerovao je da je mislila kako je njezina glazba
bila tako jako, jako vana. Ljudi iz kampa su bili spremni da vjeruju da je
lopov i bili su eljni vidjeti da je kanjena. Ipak, to je ona ikada i uinila u
svom ivotu da bi joj netko vjerovao, vjerovao da je ona dobra osoba?
Jesi li spremna? Jocelin je upitao pokraj nje, a Rosamunda je bila tiha
kao sjena iza njega.
ao mi je to sam izazvala...poela je.
Ne vie, rekao je Joss vrsto. Moramo gledati u budunost sada.
Rosamund, ti e paziti na njega? Vidi da jede. Pazi da ne trenira
previe teko.
Raine nee posluati mene kao to je tebe, rekla je u svom blagom
glasu, a oi su joj prodirale Jocelina.
Poljubi je, apnula je Alyxin. Netko bi trebao dati svoju ljubav, a ne
je sakriti. Uz to se okrenula, a kad se osvrnula, vidjela je Rosamund kako
prijanja estoko uz Jocelina. Kada se vratio ka Alyx imao je izraz
iznenaenja na licu.
Ona te voli, rekla je Alyx glatko prije nego to su zapoeli dugo
putovanje do vanjskih rubova ume.

105

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Dvanaesto poglavlje
Alyx je stavila ruku na svoja mala lea i polako se dolje travnatim
putem spustila s ceste, dajui mali zahvalan osmijeh Jossu kad joj je pruio
alicu s hladnom vodom.
Mi emo se odmoriti ovdje veeras, rekao je, a oi su mu prouavale
umorne linije na njezinom licu.
Ne, mi moramo svirati veeras trebamo novac.
Mora odmarati vie! prasnuo je, a zatim je sjeo pored nje.
Pobijedio si, kao uvijek.
Gladna?
Alyx mu je dala pogled koji ga je nasmijao, a on je pogledao dolje na
njezin veliki trbuh koji se istisnuo iz njezine vunene haljine. Ljeto, vruina i
njihovo stalno hodanje, napravilo je Alyx jadnom.
Prolo je tek neto vie od etiri mjeseca otkako su ostavili Rainea i
logor, a za to vrijeme su jedva stajali. Isprva nije bilo teko. Oboje su bili jaki
i zdravi i bili su popularni glazbenici. No, nakon mjesec dana na cesti, Alyx
se razboljela. Ona je povraala tako esto da su ljudi odbili putovati s njima,
bojei se da je djeak imao neku bolest. I Alyx je postala toliko slaba da je
jedva hodala.
Ostali su tjedan dana u malom selu, gdje je Jocelin sjedio kod gradskih
vrata i pjevao za novanice. Kad je Alyx ila k njemu nosei mu kruh i sir i
dok ju je gledao, pomislio je kako se ona promijenila od vremena u umi.
Moda je to bilo zato to je narasla i brinula se o sebi u zadnje vrijeme i da se
inilo da je odrasla i ljepa, meka. Njezino djeako epurenje se pretvorilo
u njeno valjanje, svakako enski hod. I iako je bila bolesna, ona je dobivala
na teini.
Odjednom, udarilo ga je to je "krivo" s Alyx: nosila je Raineovo dijete.
Kad je do njega dola, on se smijao, a kada su bili sami, on bi ju vrtio okolo u
naruju.
Ja u biti teret za vas, rekla je Alyx, ali oi su joj bile sputene. Prije
nego je Joss mogao odgovoriti, ona je poela brbljati. Misli li da e
izgledati kao Raine? Bi li bilo u redu da se molim da dijete ima rupice na

106

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

licu?
Idemo spasiti nau molitvu i elje za sredstva da te obuem kao enu.
Jer neu dugo ivjeti budu li ljudi vidjeli da putujem s trudnim djeakom.
Haljina, Alyx se nasmijeila. Neto mekano i lijepo da se osjea kao
ena opet. Bilo mu je drago to nije vise bila utljiva. Smijala se injenici da
nita nije radila kako treba. Umjesto da bude bolesna prva tri mjeseca, ona je
bila bolesna druga tri.
Nakon to su plesali i pjevali na velikom dvorcu koji pripada jednom
od Raineovih roaka, Alyx je ponovno postala vrlo tiha, a on je gotovo
mogao osjetiti njezino naprezanje da uje malo vijesti.
Jocelin je pitao nekoliko savjeta Montgomery enu, a ena mu nije
puno rekla. Raine je jo uvijek u umi i kralj Henrik, u svojoj tuzi zbog smrti
svog najstarijeg sina, gotovo je zaboravio zabranjene plemie. Kralj je mnogo
vie brinuo o tome to uiniti sa sinovom suprugom, princezom Katherinom
od Aragona, nego to uiniti s privatnom svaom. On je ignorirao peticije
obitelji Montgomery da kazni Rogera Chatwortha. Uostalom, Chatworth
nije ubio Mariju Montgomery, samo ju je silovao. On ju nije povrijedio na taj
nain. Bio je na djevojinoj dui grijeh koji je poinila samoubojstvo.
Vijest su jednu dobili da je u srpnju Judith Montgomery rodila sina, a
kasnije u kolovozu Bronwyn Mac Arran takoer je dobila sina. Montgomery
roaci su jo uvijek bijesni zbog Stjepanova usvajanja kotskog imena i
kulture. Alyx je sluala pohlepno sve to joj je Jocelin prijavljivao.
Dobro je da vie nisam s njim, rekla je tiho, drndanjem o lutnju.
Njegova obitelj je puna drami, a ja sam odvjetnikova ki. Da sam ostala s
njim, ja ne vjerujem da bi mogla biti posluna ili pristojna kakva bi trebala
biti njegova gospoa supruga i oni me ne bi htjeli u blizini, iako su neke od
tih dami kako vidim hladnokrvne kuke. Moda im je moglo koristiti malo
topline.
Jocelin je pokuao pokazati da ono to je drugaije izmeu nje i dame
moe se rijeiti sa svilenom haljinom, ali Alyx nije to vidjela. Znao je da je
razmiljala ne samo o Raineu, nego i mrnji od ljudi u umi.
Kako je Alyxina trudnoa napredovala, ona je poela da se pazi, vie
promiljeno, i inilo se, mnogo je vie bila svjesna svijeta nego to je bila kad
ju je prvi put sreo. Jednom, ne esto, zapravo, ona je poela prakticirati da
pomogne nekome neto da uini. Na cesti su uvijek putovali s grupom, nisu

107

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

riskirali na autocesti razbojnike sami i ponekad bi Alyx uzela nekoliko djece


i povela u etnju kako bi dala majkama neki mir ili bi podijelila svoju hranu s
krezubim starim prosjakom. Drugi put je pripremila obrok za ovjeka ija
supruga je leala ispod nekog drvea raajui svoje osmo dijete.
Ljudi su joj se smijeili u znak zahvalnosti i kao rezultat toga bilo je to
da su se sa mnogima sprijateljili, gdje god da su putovali. Dijete je jednom
dalo Alyx mali buket poljskog cvijea i tada su se pojavile suze u Alyxinim
oima.
To znai mnogo za mene, rekla mu je, drei ih vrsto.
Ona ti je plaala to si joj pomogla juer. Ljudi ovdje te vole. Pokazao
je na putnike pored njih.
I ne glazbu, proaptala je.
Oprosti?
Vole me zbog neeg drugog osim moje glazbe. I ja sam im dala neto
osim glazbe.
Ti si dala sebe.
Oh, da, Joss se smijao. Pokuao sam raditi stvari koje su teke za
mene. Pjevanje je tako vrlo, vrlo jednostavno.
Jocelin se smijao s njom. Bilo tko mogao je rei da je glazba koju je Alyx
producirala bila nevjerojatna, ali i teka.
Sada, u kolovozu, kada je teret tekog djeteta bio vei, vukao se s njom.
Njezini su koraci bili sporiji i sporiji i Joss je elio da su si mogli priutiti da
ostanu na jednom mjestu do duljeg vremena.
Jesi li spreman ii? upitala je, pokuavajui se izvui prema gore.
Mi emo stii do dvoraca po noi ako pourite.
Ostani ovdje, Alyx, on je pozvao. Imamo hranu.
I da propustim zaruke i proslavu Lady? Ne, kada budemo tamo,
imati emo dovoljno za jesti i sve to moramo uiniti je stvoriti boansku
glazbu za nasljednicu sa vitkim arima. Ja se nadam da je ova lijepa!
Posljednja je bila tako runa da sam priznala ozbiljnost lai i da sam pjevala
sveeniku.
Alyx! Joss rekao glumei kaznu. Moda je gospoa bila lijepa
iznutra.
Postavlja previe pitanja. Joss, ne moete uvati sebe i odsijecati
ljude iz ivota. Constance je mrtva.

108

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Trebalo je Alyx dugo vremena da mu kae neto o eni koju je jednom


volio.
Jocelin je spustio vilicu na takav nain da je Alyx znala da e odbiti
govoriti o sebi. Izmeu njih, njezini su problemi zajedniki objekti, ali
njegovi su samo njegovi.
Naravno, ni jedna ena nije bila ljupka poput Rosamunde. Osim
njezine avolje oznake, ta grozna stvar inila je da teko ljudi vide bilo
kakvu ljepotu. Pitam se je li to stvarno Sotonin znak?
Jocelin se okrenuo prema njoj. To je vjerojatno znak Boje milosti jer
je dobra, ljubazna, strastvena ena.
O strastvena, je li? Alyx ga je zadirkivala kad se okrenuo.
Ti si okrutna, Alyx, proaptao je.
Ne, ja samo elim da se vidi da nema razloga da se pokopa sa
mnom. Ne moe drati sebe unutra. Ima toliko toga za dati, ali to ostaje u
tebi.
Kad ju je pogledao, oi su mu bile hladne. Raine nije ovdje, pa zato
ne nae nekoga sebi za ljubav? Vidio sam mnoge ljude, od plemia do
stajskog djeaka, kako te gledaju. Oni bi te ak uzeli i sa tvojim velikim
trbuhom. Zato se ne uda za nekog trgovca koji e dati tvom djetetu dom i
tko e voditi ljubav s tobom svaku no?
Nakon njegova napada, utjela je nekoliko trenutaka. Oprosti mi,
Joss. Nadala sam se da bi Rosamunda mogla zamijeniti Constance, ali vidim
da ne moe.
Jocelin se okrenuo jer nije htio da Alyx vidi njegovo lice. Preesto se u
posljednjim mjesecima sjetio nou Rosamunde, a ne Constance. Rosamund,
tako tiha, gotovo se ispriavala za svoje postojanje. Bila je vrlo mirna i tiha
ena, kao ena koja ga je poljubila za zbogom. Po prvi put od Constancine
smrti, iskra je pucala u njemu. Nije da nije bilo nekoliko ena tu i tamo, ali
prije nego to je upoznao Constance i od tada on bi bio odvojen od ena.
Joss je uzeo Alyx za ruku i zajedno su krenuli prema dvorcu koji je bio
ispred njih. Bilo je to staro mjesto. Jedna kula je pucala i Alyx je znala da bi
bila jo izloenija propuhu ako bi spavala na tom mjestu. U posljednjih
nekoliko mjeseci putovanja saznala je mnogo o plemstvu. Moda
najznaajnija stvar je da su plemenite ene imale malo slobode kao ene bilo
gdje. Vidjela je velike dame s pocrnjelim oima od suprugovih

109

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

premlaivanja. Vidjela je slabe, kukavike plemie koji su tretirali s prezirom


svoje supruge. Bilo je utakmica u velikoj ljubavi, parovi koji su se
meusobno mrzili, kuanstava od velike dekadencije, a neki se temelje na
ljubavi i potovanju. Ona je poela shvaati da su plemii imali probleme
vrlo sline onima kod ljudi u njezinom malom gradu.
Sanjari?
Razmiljala sam o svojoj kui koja me titila u djetinjstvu koje sam
imala. Skoro sam alila to me moja glazba nije postavila da se ne razlikujem
od svih ostalih. Osjeam se kao da ne pripadam nigdje.
Ti pripada gdje god eli.
Joss, rekla je ozbiljno, Ja ne zasluujem tebe ili Rainea, ali jednog
dana, nadam se da u moi uiniti neto dostojno obojice.
Jesi li znala da razgovara poput Rainea svaki dan sve vie?
Dobro! Smijala se. Nadam se da u odgojiti svoje dijete da bude bar
upola dobar kao to je on.
Dok su se pribliavali starom dvorcu, morali su ekati da se prijave, jer
su stotine ljudi ulazili pred njima. Zaruke su odravala dva mona, bogata
domainstva i gosti i zabava su bili raskoni.
Joss je drao ruku oko Alyxinih ramena dok ju je vodio kroz guvu.
Jesi li ti pjeva? visoka ena uzvikivala je dolje na Alyx.
Alyx je kimnula glavom u nju, zadivljena u mraku, elikom povezanoj
kosi i bogatstvu njezine haljine.
Slijedi me.
Zahvalno, Alyx i Jocelin su ju slijedili uskim, zavojitim stubama, do
velike okrugle sobe na vrhu tornja, gdje je nekoliko ena pokazivalo
znakove uznemirenosti. U sredini sobe bila je mlada ena naroito glasna.
Evo je, rekla je ena pored Alyx.
Alyx je pogledala u aneosko lice, plavu kosu, plave oi, eterian,
delikatan osmijeh.
Ja sam Elizabeth Chatworth.
Alyxine su se oi rairile po spomenu imenu, ali nije rekla nita.
Elizabeth je nastavila. Bojim se da se naa mala nevjesta malo
prestravila, rekla je glasom ozlojeenosti i gaenja. Mislite li da bi mogli je
malo smiriti, dovoljno da bismo je mogli dobiti dolje?
Pokuat u.

110

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ako ne moete, onda u morati staviti ruku na njezin obraz i vidjeti


hoe li je ta glazba smiriti.
Alyx se morala nasmijeiti rijeima te ene. One nisu pristajale njenom
licu nikako. Zbog ega je ona uplaena? upitala je, pokuavajui odluiti
koju e glazbu svirati.
ivota. Mukaraca. Tko zna? Mi obje dolazimo iz samostana, a vi
biste mislili da Isabella ide u smrt.
Moda je nervozna
To je ostvarivo, rekla je Elizabeth s mahanjem otpusta. Njezine oi
su pogledale u Jocelina koji je zurio otvoreno u Elizabeth. Ti si toliko lijepa
da ne uplai zeca, rekla je ona. Glasan krik od Isabelle poslao je Elizabetu
na njezinu stranu.
Moj Boe, rekla je Alyx, osjeajui se kao da je upravo ostavila oluju.
Ne vjerujem da sam ikada srela nekoga ba poput nje prije.
I molim ne opet , rekao je Joss. Ona nas poziva. Nebo neka je u
pomoi ovjeku koji se usudi ne posluati tu jednu, iako ... Alyx pogleda u
njega, vidjela je pekulativni sjaj u njegovom oku. Ona e imati tvoju kosu
ako ju ne poslua.
Nee ona ukloniti samo moju kosu, a proklet bio ako bi mi smetalo da
joj dopustim.
Prije nego je Alyx mogla odgovoriti, Joss ju je gurnuo prema plau
nevjeste.
Trebalo je sat vremena da smiri enu, dok se Elizabeth Chatworth
mrtila iza stolice, pa opet suavala oi na pla Isabelle. Nakon to je otvorila
usta da neto kae, Alyx, bojei se da bi ena unitila ono to su ona i Joss
ostvarili, pjevala je jo glasnije da pokrije poetak Elizabethine reenice.
Kad je napokon Isabella bila spremna ii dolje, sve njezine slukinje
otile su s njom, ostavljajui Jocelin i Alyx nasamo s Elizabeth Chatworth.
Bila si dobra, rekla je Elizabeth. Ima prekrasan glas, iako, po mom
miljenju, nisi dobro obuena.
Ja sam provela neko vrijeme s nekoliko uitelja, rekla je Alyx
skromno.
Elizabetine oi bile su uprte ka Jocelinovom staklenom pogledu. Ja
sam te vidjela negdje, ali gdje?
Znao sam tvoju snahu, Alice, odgovorio je tiho.

111

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Elizabetine oi okrenule su se teko. Da, rekla je s kratkim,


drznikim pogledom gore dolje prema Jossovoj formi. Ti jesi ustvari njezin
tip. Ili moda bilo koji ovjek s pravom opremom je s njezin tip.
Jocelin je imao izraz lica koji Alyx nikada nije vidjela prije. eljela je da
nije rekao nita vie. Uostalom, to je Joss koji je ubio Edmunda Chatworth,
Elizabethina brata.
A kako su tvoja braa? Upitao je Joss, sa izazovom u glasu.
Jedan dugi trenutak Elizabetine oi gledale su u njegove, a Alyx je
zadrala dah, molei se da Elizabeth ne sazna tko je Joss.
Moj brat Brian je napustio svoj dom, rekla je tiho, i ne znamo gdje
je. Tu je glasina da je dran od jednog od prljavih Montgomerysa.
Jocelinova ruka okomila se na Alyxino rame brutalno. A Roger?
Upitao je.
Roger ... se promijenio. Sada! rekla je pametno, ako smo gotovi s
pitanjima o mojoj obitelj, ja sam sigurna da e ih biti u nastavku. Uz to, ona
je izala iz sobe.
Prljavi! Alyx je vikala pred vratima koja su bila zatvorena. Njezin
brat ubio je Raineovu sestru, a ona se usuuje nazvati nas prljavima!
Alyx, smiri se. Ne moe se boriti sa enom poput Elizabeth
Chatworth. Pojela bi te ivu. Ne zna s kakvim bratom je odrasla u blizini.
Edmund je zao, zloban, a ja sam vidio da Elizabeth stoji do njega na vrijeme
kada je ak i Roger odustao. I ona oboava brata Briana. Ako je mislila da su
ga Montgomery izazvali i oteli iz njezine kue, ona je onda puna mrnje.
Ali ona nema pravo! To je bila Chatworthova krivica.
Tiina! I idemo dolje. On ju je promatrao otro. I neu nijedan od
tvojih trikova da pie pjesme o osveti. Razumije li me?
Ona kimne, ali joj se nije svidjelo takvo obeanje.
***
Bilo je kasno u no i veina gostiju leala je pijana na podu ili izvaljena
preko stola kad je sluga neto apnuo ovjeku koji je sjedio u kutu. Sa
smijekom, ovjek je ustao i izaao pozdraviti novopridole goste.
Nikada nee vjerovati tko je ovdje, ree jedan demontiran ovjek.
to je? Nema pozdrava? upitao je sarkastino. Nema brige za moju
sigurnost? Hajde, John, ti svoje zube pokazuje.

112

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ja sam ostao trijezan da ti kaem ovo. To bi trebalo biti dovoljno.


Istina, to je velika rtva. Dao je uzde svog konja slugi koji ga je
ekao. Sada, to je toliko vano da ne moe ekati da popijem malo vina?
Ah, Pagnell, ti si previe nestrpljiv. Sjea se male ptice pjevaice ove
zime? Ona koji te udarila po glavi?
Pagnelli se ukoio, zurei u Johna. To je bilo sve to je mogao uiniti.
Rukom je dodirnuo runi oiljak na elu. On je imao glavobolje od te noi, i
iako je on muio do smrti neke ljude iz svog grada, nitko mu nije mogao rei
gdje je. Svaki put kad mu je bol pucala kroz glavu, on je obeao da e gorjeti
za to to je uinila njemu.
Gdje je ona?
John se nasmijao duboko iz grla. Unutra i s deritem. Ona putuje s
dekom i njih dvoje su pjevali zajedno.
Sada? Mislio sam da svi spavaju.
Spavaju, ali sam obiljeio na kojem su se mjestu momak i ptica
pjevaica ispruili.
Pagnell je stao na trenutak, promatrajui svoj sljedei potez. Kada su
on i njegovi prijatelji otili preko gradskih zidina u potrazi za Alyx, bio je
pijan i pokvario je posao. Sada ne mora napraviti tu pogreku ponovno.
Ako ona povie, Pagnelli je rekao, bi li dobila pomo?
Veina njih su mrtvi pijani, hrkanje je tako glasno da se ni naboj
baruta ne bi mogao uti.
Pagnelli pogleda prema starim kamenim zidinama. Da li ovo mjesto
ima tamnice, neko mjesto za dranje zatvorenika prije nego to budu
pogubljeni?
Zato ekati? Mi emo ju vezati za kolac i spaliti je dok sunce izlazi.
***
Alyx je leala u neugodnom snu. Pokuala je najbolje pozicionirati svoj
veliki stomak, kada je zaula grozni apat u uhu. Glas koji nikad nije
zaboravila, i koji bi joj poslao drhtavicu dolje niz kraljenicu, napravio joj da
se koa zategne.
Ako eli da tvoj mali momak ivi, bit e mirna, doao je glas.
Uz grlo joj je bio prislonjen mali otar elini no. Nije bilo potrebno da
otvori oi da vidi Pagnellijevo lice blizu njezinog. Bilo je to lice koje ju je

113

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

progonilo u snovima, mjesecima.


Jesi li razmiljala o meni, duo? apnuo joj je dok mu je lice bilo vrlo,
vrlo blizu njezinom. Ruke su mu sile i milovale joj teki stomak. Dala si
nekom drugom ono to sam ja htio. Ti e umrijeti zbog toga.
Ne , proaptala je Alyx kad se no pritisnuo prema naprijed.
Ti e poi u miru, ili mu moram ubaciti no u srce?
Ona je dobro znala na kog je on mislio. Jocelin je spavao nedaleko od
nje. Njegov dah dolazio je iz sna. Nije ni svjestan da je njezin ivot bio u
opasnosti.
Ja u ii, uspjela je rei.
Drhtei, previe uplaena da plae, Alyx se sama podigla uvis.
Pagnellijev no ju je strugao, reui joj kou na grlu. Nije bilo lako napraviti
svoj put kroz tijela ispruena na podu. Svaki put kad je posrnula, Pagnelli joj
je okrenuo ruku iza lea, gotovo da je izvue iz cipela.
Kad su stigli do mranih, hladnih, kamenih stepenica koje vode prema
dolje, on je gurnuo Alyx tako jako da je udarila u zid i iskoila dolje etiri
koraka sve dok nije uhvatila ravnoteu. Zastavi na trenutak, ruke je
zatitniki stavila na trbuh, dok je pokuavala uhvatiti dah.
Hajde, Pagnell se rugao i ponovno je gurnuo.
Alyx se uspjela spustiti do dna bez ponovnog pada. Sobe su bile
hladne i potpuno tamne, strop vrlo nizak. Bave i vree trgovinama bile su
na podu. Okrenula se kad je ula da vrata kripe otvorena.
Pagnelli je stajao pred tekim vratima. Ovdje, zareao je.
Ne. Ona se odmaknula, ali je soba bila toliko krcata da nije imala
kamo otii.
Zgrabio je aku njezine kose i odjednom je gurnuo tako jako da je
udarila u tamu.
uei u kutu, okruena hladnim mrakom, vidjela je kad je zatvorio
vrata, blokirajui joj zadnji traak svjetla.

114

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Trinaesto poglavlje
Odvratna mala soba je bilo mjesto koje se inilo da sadri svaku nonu
moru, svaku lou misao, svaku groznu priu koju je ikada ula. Nije bilo
svjetla, pa ak i nakon sat vremena ona jo uvijek nije mogla vidjeti svoju
ruku pred licem. Jako dugo vremena ostala je skupljena u kutu gdje ju je
bacio Pagnelli. Bojala se pomaknuti.
Smiriti se, Alyx, rekla je naglas, a njezin glas odjekivao je od zidova.
Ujutro e, ako ne i prije, Jocelin ii u potragu za njom - ako je i dalje iv. Ne,
nije mogla ovisiti ni o kome da ju odvede odavde. Morala je pokuati
pronai vlastit izlaz.
Oprezno, rukama pretraujui kao slijepa osoba, ona je koraknula
naprijed i zamalo pala preko niskog stola. Kleei, traila je rukama preko
njega i uspjela je razabrati sjenu njega. Kad je zavrila svoje istraivanje
klupe, preselila se na zidove, osjeajui put prema vratima.
Soba je bila oko est stopa s kamenim zidovima, a na podu prljavtina.
Jedini namjetaj bio je kratka klupa. Nije bilo prozora na vratima niti svjetla
koje bi dolazilo oko ugla. Niski strop joj je dopustio da istraiti svaki pedalj
sobe. Nije bilo prozora, nema reetke, nema slabih mjesta nigdje. Kad je
zavrila, gornja polovica tijela bila joj je prekrivena pauinom, a bilo je i suza
na licu. Ljutito je pokuala maknuti ljepljive stvari sa svog lica i odjee, sve
dok nije poela da plae i psuje Pagnellija i ljude njegove vrste.
Nakon nekoliko sati sjela je na klupu, koljena zagrlila i spustila glavu.
Odsutno, ona gurnu bebinu nogu dolje odakle joj je udarala u rebra, a kako
joj je dijete postalo aktivnije, nemirno, ona je poela pjevati. Postepeno, beba
se smirila i tako je i Alyx.
Iznad je ula ljude da hodaju. Negdje tamo Jocelin ju je pokuavao
nai. Poela je smiljati naine za bijeg i poeljela da moe izazvati poar,
mislei da je moda mogla napraviti svoj put van. Ali, naravno, dim e je
vjerojatno ubiti prije nego to se vatra razgori do gore.
Kad su se vrata otvorila, zvuk, tako glasan u tihoj sobi, zaprepastio ju
je tako jako da je umalo pala s klupe. Svijee su se rasvijetlile u sobi i gotovo
ju oslijepile.

115

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Tu si, zauo se glas i znala je da pripada Elizabeth Chatworth.


Alyx nije razmiljala o svojoj klasi jer je bacila ruke oko Elizabeth. Ja
sam jako, jako sretna to te vidim. Kako si me pronala?
Elizabeth je dala Alyx jedan zagrljaj. Jocelin je doao do mene. To je
onaj idiot Pagnelli, zar ne? Taj je ovjek opakiji je nego ijedan drugi. Sada,
doi prije nego se budala vrati.
Prekasno, doao je pola zabavljajui, pola ljutiti glas s vrata. Nisi se
mnogo promijenila, Elizabeta, jo uvijek daje naloge za sve.
A ti, Pagnelli, jo ree krila s leptira. to je ova uinila? Odbila je
tvoju podmuklost, to svaka ena u svakom smislu uini?
Tvoj jezik je previe otar, Elizabeth. Da imam vremena ja bih te
nauio mekim nainima.
Idi nai nekog drugog za igru, ree ona. To je dijete pod mojom
zatitom. On se nae ispred Elizabeth i Alyx, ne putajui ih iz male elije.
Otiao si predaleko! Elizabeth prosikta. Ti vie nisi prijetnja
bespomonoj slugi. Moj brat e imati tvoju glavu ako me povrijedi.
Roger je previe zauzet planiranjem protiv Montgomerysa da bi
mislio na bilo koga drugog. ujem da ostaje pijan cijelo vrijeme sad kad je,
slatki, bogalj Brian otiao od njega negdje.
Alyx nije mogla vidjeli mali bode kojeg je Elizabeta izvukla iz korica
na svoju stranu, ali Pagnelli ga je video. U zaobilaenju ju je izbjegao,
uhvatio je za ruku, i uvio je, povukao ju na sebe. Volio bih da me osjeti u
sebi, Elizabeth. Da li bi bilo poara u tvojem krevetu kao u svemu to ini?
Alyx je vidjela da je sada njezina ansa. Na zidu izvan elije, na
njezinoj lijevoj strani, bio je teak prsten kljueva. U jednom brzom pokretu
ona ih je bacila na Pagnellijevu na glavu. On je pustio Elizabeth, zateturao
unatrag jedan korak i stavio ruku na glavu, zagledao se u krv na ruci. U
vrijeme dok je doao sebi, Elizabeth i Alyx su bile na pola puta uza stube.
Pagnelli je uhvatio Elizabethinu suknju tako jako da je ona pola
unatrag i udarila u njegova prsa. Ah, draga moja Elizabeth, on joj ree u
uho, dok je jedna njegova ruka bila oko njezina struka, a druga uz njezine
dojke, ja sam sanjao ovaj trenutak dugo vremena.
Alyx je znala da je Pagnellijeva pozornost bila na Elizabeth i ona je
mogla pobjei, ali nije mogla Elizabeth ostaviti jer je znala to je planirao za
mlade plemkinje. Mogla je misliti samo da se baci sa svom svojom tjelesnom

116

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

teinom na njih oboje.


Pagnelli je posrnuo unatrag, jo uvijek drei Elizabeth, dok se Alyx
otkotrljala ne titei trbuh. Elizabeth je vidjela svoju priliku i zabila lakat u
Pagnellijeva rebra to ga je natjeralo da zajeca od boli. Jednim pokretom
ruke uhvatila je za flau vina i udarila ga u glavu .
Tamno crveno vino teklo mu je niz lice, preko odjee i nakon jednog
zapanjenog pogleda, on je utonuo u nesvijest.
Kakav gubitak dobrog vina, rekla je Elizabeth, gledajui preko
usnulog ovjeka u Alyx. Nisi ozlijeena, ni beba, je li?
Ne, ona je dovoljno sigurna.
Hvala ti, rekla je Elizabeth. Mogla si pobjei, ali ostala si mi
pomoi. Kako te mogu nagraditi?
Oprostite , doao je glas s vrata.
Okrenule su se i vidjele visokog tamnog ovjeka, s maem.
Mrzim prekidati ovaj mali sastanak, ali ako ne osvijestite mog
prijatelja, brzo u uivati u ubijanju vas obje.
Elizabeth je napravila prvi potez, otila od Pagnellijeva tijela u mrak
prema ovjeku s desne strane. Idi na svoju drugu stranu, Alyx, rekla je.
On ne moe uzeti nas obje odjednom.
Bojih ti zuba! Pagnelli je proklinjao, pokuavajui razbistrit vid. Ti
e zaaliti zbog toga, Elizabeth, zastenjao je. Dri ih, Johne. Ne dopusti
im da se priblie. Nitko od njih nije ljudsko bie. teta za ovjeka dan kad je
ena stvorena.
Ne bi ti znao to je ena, prosiktala je Elizabeth. Nijedno ensko
vrijedno zrna soli nee te pustiti blizu sebe.
Drhtavo, Pagnelli je ustao, gledajui s gaenjem prema svom vinom
umrljanom prsluku. Odjednom, u glavu mu je dolo i poeo se smijeiti
Elizabeth na gadan nain. Sino kad sam vozio prema dvorcu, vidio sam
tabor od Miles Montgomery. Nasmijeio se ire na nain kako se Elizabeth
ukrutila na ime. Pitam se, bi li Miles volio goste? uo sam da je toliko ljut
zbog smrti svoje sestre da ga je njegov brat poslao na Isle of Wight da ga
sauva od otvorenog proglaenja rata obitelji Chatworth.
Moj brat e ga unititi, rekla je Elizabeth. Ne Montgomery
Potedi me, Elizabeth, pogotovo jer sam iz prie uo da je Roger
napao Stephena Montgomerya s lea.

117

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Elizabeth je skoila za njim, ruke napravila u kande, ali Pagnelli ju je


uhvatio.
ujem da je Miles veliki ljubitelj ena, i ima mnogo kopiladi. eli li
dodati i svoje u njegovu staju, moja mala djevianska princezo?
Ja bih prije umrla, rekla je s osjeajem.
Moda. Ja u te ostaviti Milesu. Brinuo bih se sam za tebe, ali prvo
moram vratiti dug koji dugujem toj jednoj. Pokazao je glavom prema Alyx,
koja je stajala u tiini, s Johnovim maem u leima.
A kako e me izvesti odavde? Upitala je Elizabeth, smijeei se.
Misli li da nee biti prosvjeda ako me iznosi kroz hodnik?
Pagnelli joj je uhvatio ruku iza nje. John, pazite pozorno na drugu
dok se brinem o Elizabeth. Boli me glava previe borei se s oboje opet.
Vie od tvoje glave e biti ozlijeeno ako me povrijedi, upozorila je
Elizabeth.
Ja u ostaviti tu brigu za Milesa. Montgomerysi su suvie visoko
iznad sebe. Volio bih vidjeti sve od njih da se srue, da se njihova zemlja
raspri.
Nikada! Alyx je uzviknula. Ne, ljigava mrcina kao to si ti nee
nikada unititi Montgomerye.
Punom snagom, Alyxin ih je glas sve zaustavio i svi pogledae u nju.
Elizabeth se prestala bori protiv Pagnellija i njezin pogled okrenu se na
Alyx. Pagnellijev je pogled bio proraunat.
John je Alyx gurnuo svojim maem. Raine Montgomery skrivao se u
umi negdje, kao kralj skupine kriminalaca.
To nosi istragu, rekao je Pagnelli i Elizabeth zavrnu ruku. Ali
najprije se moramo nositi s ovom jednom. Povlaei je s njim, on je zgrabio
duljinu konoplja ueta s vrha hrpe vinskih baavi i poeo vezati Elizabet
ruke iza lea.
Razmisli to radi, rekla je Elizabeth. Nisam ista....
Zaepi! Kad su joj vezali ruke, on ju je gurnuo na vree i vezao joj
glenjeve. S noem je razrezao komad crvene svile iz njezine haljine.
Poljubac, Elizabeth? Zadirkivao je drei se u blizini njezinih usana.
Samo jedan prije nego ih Miles Montgomery uzme sve?
Vidimo se u paklu.
Siguran sam da e biti tamo sa mnom , ako neki ovjek prije toga ne

118

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

odrubi rubove tog tvog jezika.


Prije nego to je mogla ponovno progovoriti, on joj je vezao krpu
vrsto preko usta. Sada izgleda gotovo privlano.
to ete uiniti s njom? upitao je John. Mi je ne moemo iznijeti van
u tome.
Alyx je gledala Elizabeth. Oi su joj irom otvorene od straha danas, ali
sve to je Alyx mogla misliti bilo je da e Elizabeth biti puno bolje s Milesom
nego s ikim drugim. Ti e biti sigurna s Milesom, rekla je, pokuavajui
uvjeriti Elizabeth.
Opet, su svi zurili u Alyx, ali ona ih je ignorirala. Elizabeth je potrebna
njezina pomo sada.
Nimalo njeno, Pagnelli je gurnuo Elizabeth na prljavo platno i
umotao ju je u njega. To ju je potpuno skrivalo.
Moe li disati? upitala je Alyx.
Koga briga? Ako ona umre, ne moe rei nikakve prie. Kao to je
sigurno da nakon to Miles zavri s njom, ona se nee ni sjetiti mene.
Miles joj nee nakoditi, rekla je Alyx strastveno. On je dobar i
ljubazan kao i njegov brat.
Pagnelli se nasmijao na to. Nitko nikada nije tako govorio o Milesu.
im sazna da je ona Chatworth ... oh, skoro da sam mu zavidan, ali nisam
budala poput Milesa. On nee brinuti o Rogeru Chatworthu, a kad Roger
uje ono to je Miles uinio njegovoj voljenoj mlaoj sestri - kralj e imati sva
Montgomeryeva zemljita za nagradu onomu tko ne favorizira za kralja. I ja
u biti tu za prikupljanje.
Ti si zla svinja od stvorenja.
Leima je Pagnelli rukom udario u Alyxinu eljust. Ja u traiti savjet
od nekog podreenijeg kao to si ti, kada ja to elim. Je li ti to Raine
Montgomery stavio ideje u glavu? ovjek misli da moe reformirati sve u
Engleskoj.
Alyx je obrisala krv iz kuta usana. Raine vrijedi stotine vas, rekla je
ona.
Raine? Ne Gospodar Raine? Da li nosi njegovo derite? Je li zato
misli da si toliko visoka i mona? Kada ti plamen bude lizao noge, vidjet
emo da li je ime Montgomery tako njeno na tvojim usnama.
John! otro je rekao. Uzmi Elizabeth i odnesi ju daleko. Daj je do

119

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Milesa Montgomeryja i vidi to on eli uiniti s njom. I John, upozorio je,


Elizabethino djevianstvo je poznata injenica, a ja elim da doe na
Milesove noge netaknuta. Neka sav Rogera Chatwortha gnjev doe na
Montgomeryjeve glave, a ne moju. Jesam li jasan?
John mu je dobacio drski pogled kad je prebacio snop Elizabeth preko
ramena. Montgomery e je primiti u najboljem moguem stanju.
Ali pobrini se da zaboravi da je visoko roena dama. Pogledaj ako
moe preurediti njenu odjeu da mu promijea krv.
Uz rastanak s osmijehom, John napusti podrum.
to eli od mene? upitala je Alyx, odstupanjem od Pagnellija kad je
doao blie njoj. Ja nisam uinila nita krivo.
Zurio je u njen veliki trbuh. Ti si dala drugome ono to je trebalo biti
moje. Zgrabio ju je za ruku i gurnuo joj mali, otri bode ka rebrima. Sada,
idi stubama i kroz vrata, a zatim u staju. Ako napravi jedan zvuk to e biti
tvoje posljednje.
Alyx je traila Jocelina, ali nije vidjela ni traga od njega. Svaki put kad
bi pokuala pomaknuti glavu, Pagnelli je no gurnuo blie njoj, dok se ona
trudila da dri glavu ravno. Moda Jocelin nije znao da je u nevolji. Moda
je bio sa enom i jo nije otkrio da je nestala iz dvorane. Uz svu njihovu
bliskost, oni potuju privatnost jedno drugoga. Bilo je cijelih dana kad nisu
vidjeli jedno drugo i bez pitanja su se ispriavali kasnije.
Vani, Pagnelli ju je gurnuo prema stajama, gdje je urlao da mu
osedlaju konja. Prije nego je Alyx mogla razmisliti, udarila je u sedlo,
Pagnelli iza nje, i oni krenue tempom koji je napravio Alyxine zube da se
tresu.
Bio je suton kad se napokon zaustavio pred visokom kamenom kuom
na rubu malog sela. Pagnelli ju je povukao je s konja, uhvatio je za ruku i
povukao prema vratima.
Proelav ovjek ih je kratko pozdravio. Trebalo ti je vie nego to sam
mislio. to je tako vano da nije moglo ekati nego si me probudio ovako
kasno nou?
To, rekao je Pagnelli, gurajui Alyx u sobu prije njega. Bila je to
velika, tamna soba, s nekoliko svijea na stolu na jednom kraju.
ta me briga za prljavu, trudnu ljubavnicu? Sigurno si mogao nai
ukusniji zalogaj za svoj sport.

120

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Idi tamo, Pagnelli joj je zapovjedio gurajui je prema stolu. Ako


kae jednu rije dat u prerezati ti grkljan.
Preumorna odgovoriti, Alyx se preselila, spustila na pod pred
praznim kaminom u bezoblinu hrpu.
Objasni, rekao je Pagnelliju debeljko.
to je, ujae, nema dobrodolice, nema vina?
Ako je tvoja vijest dovoljno dobra, ja u te nahraniti.
Pagnelli je sjeo na stolicu pred stolom, prouavajui prskanja svijee.
Nije da mu je ujak bio toliko siromaan da koristiti takav jeftin loj, ali
posljednje tri godine nije uinio nita osim ekati svoju smrt.
Koji su tvoji osjeaji prema Raineu Montgomeryu? Pagnell upita
tiho, gledajui sa zanimanjem ,jer se lice njegova ujaka okrenulo od bijele do
crvene, pa do ljubiaste boje.
Kako moe rei ime tog ovjeka u mojoj kui? On dahnu. Tri
godine prije, na turniru, Raine je ubio Roberta Diggesa, njegovo jedino
dijete. Bez obzira na to to je njegov sin pokuao ubiti Rainea , a ne ga samo
izbaciti iz sjedla ili to da je njegov sin ve ubio jednog ovjeka, on je smatrao
da je Raineovo koplje uzelo ivot njegovom sinu i za to nema opravdanja.
I mislio sam da se osjea na taj nain, Pagnelli se nasmijeio. Sada
ima nain da vrati ovjeku.
Kako bi mogao? ovjek se skriva u umi i ni kralj ga ne moe nai.
Ali na dobri kralj nema mamac da sam to uini.
Ne! Alyx je stala uzvikivati, ustajui na noge s ono malo snage to joj
je ostalo.
Pogledaj, rekao je Pagnell, zabavljajui se, sa svakim dahom ona
uzima i brani tog ovjeka.
ije dijete nosi?
Alyx mu je dala tvrdoglav pogled. Da nije pokuala uvjeriti Elizabeth
o Montgomery mukarcima, Pagnelli ne bi saznao o njenom odnosu s
Raineom, ali Elizabeth joj je pomogla.
Pagnelli, Robert je zapovjedio, reci mi svu svoju priu. Ukratko,
Pagnell je ispriao svoju verziju prie.
Robert je dao slab osmijeh. Zvui mi kao da vas je nadmudrila. Ona je
vjetica, kaem vam.
Robert je odmahnuo rukom u otkazu. Sve su ene vjetice u

121

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

odreenoj mjeri. to djevojka ima s Raineom Montgomeryom?


Vjerujem da je provela posljednjih nekoliko mjeseci u njegovom
logoru i da njegovo dijete nosi. Ako bi se saznalo da smo je spalili kao
vjeticu, on bi doao za njom. A kad to uini, mi emo biti spremni za njega.
Mogli bi ga imati, i mogli bi podijeliti kraljevu nagradu.
ekaj malo, djeae, Robert ga prekinu. Pogledaj je! Misli da je
koristimo kao mamac? Raine Montgomery moe imati svaku enu. Nema
sumnje da su mrave u umi, a ona vjerojatno ne nosi njegovo dijete, ali
zato bi riskirao svoj ivot da doe do nje? ta ona ima da bi ga navelo da
doe po nju?
Pagnelli je dao svom stricu pogled prezira pa skrenuo do Alyx.
Pjevaj! Zapovjedio je.
Neu, rekla je vrsto. Planira me ubiti ionako, pa zato bi te
posluala?
Ako me ne poslua i dijete e umrijeti s tobom. Sada, pjevaj za
djetetov ivot.
Alyx ga je odmah posluala, ruke stavila na trbuh i podigla glas za
molbu Bogu za ivot svoga djeteta.
Uslijedila je duga tiina kad je zavrila. Obojica su je promatrali
napeto.
Robert, trljajui trnce na podlakticama, govorio je prvi. Montgomery
e doi za njom, rekao je uvjereno.
Pagnelli se nasmijeio sa zadovoljstvom. Drago mu je da je ujak mogao
vidjeti zato je proveo toliko mjeseci u potrazi za djevojkom. Ujutro emo
zapoeti suenje, a kad bude proglaena krivom, vezat emo je na lomau.
Montgomery e doi po nju, a mi emo biti spremni za njega.
Kako moete biti sigurni da e uti na vrijeme? A ako on doe, jeste li
sigurni da ete ga moi odvesti? Alyx se ugrizla se za donju usnu kako ne
bi odbranila Rainea. Bilo je puno bolje da Pagnelli misli da je Raine
bespomoan u odbrani, moda onda Pagnelli poalje samo nekoliko ljudi za
hvatanje Rainea.
to je ona mislila? Raine nikad ne bi doao za njom, nakon onog to je
uinila. Sumnjala je jako puno, da bi razgovarao s Jocelin. umski straari
izvijetavali su Rainea svaki put kad netko prilazi, a Raine je mogao odbiti
Jossu ulaz. Ako se Jocelin pokua uuljati se u umu, Raine bi mogao

122

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

narediti straarima da ga ubiju. Ne! Raine ne bi to uinio. A to ako bi Jocelin


nekako doao do Rainea? Da li bi Raine vjerovao Jossu? Hoe li ga biti briga
to se dogodilo Alyx?
On e doi, Pagnell ponovi. A kad to uini, mi emo biti spremni za
njega.

123

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

etrnaesto poglavlje
Alyx je pogledala kroz prozor male sobe od kamena, prema dvoritu,
gledajui s uasnutom fascinacijom kako stolari izgrauju vjeala za nju.
Prolo je osam dugih, zastraujuih dana otkako ju je preuzeo Pagnelli, a za
to vrijeme ona je bila podvrgnuta fijasku od suenja.
Ljudi koji su vodili suenje bili su neki Pagnellijevi roaci, a on ih je
jednostavno uvjerio u svoje stavove. Alyx je sluala sve to, jer su govorili o
njoj, a kao da nisu bili tamo i glava joj je odjekivala Rainovim rijeima.
Raine i ona su se svaali toliko puta o usponu srednje klase. Govorila
je o ljudima da trebaju biti vie jednaki, ali Raine se pitao tko e se boriti ako
Englesku napadnu. Da nije bilo klasa, ljudi bi bili oslobaani zbog novca koji
bi im davao jainu i oni bi samo ratovali ,a tko bi tada titio Englesku?
Kako je Alyx sjedila kroz suenje, poela je jasnije shvaati ono to je
Raine govorio. Suci su za minutu povjerovali da je vjetica, a Alyx je zadivilo
to zato to su ljudi u njezinom gradu vjerovali vrlo snano u vjetice i imali
mnotvo naina da se zatite od zlih uroka.
Svim sucima je stalo do osvajanja Kraljeve milosti kao i da dobiju
nagradu kralja. Pagnelli im je rekao da je ona nosila Rainea Montgomerya
dijete i poput leinara, oni skoie na tu injenicu. Raine je proglaen
izdajnikom i uz malo vie guranja on je mogao imati njegovu zemlju i dati je
nekome drugome. Kralj Henry volio je stvarati svoje plemstvo, davati
imena, titule svakome dovoljno bogatom da kupi jedno. Suci se nadaju da e
dati neke Montgomeryeve zemlje njima ako dostave Raineovu glavu
njegovom kralju.
Alyx je sjedila kroz cijeli postupak jer su crtali i planirali, smijali se i
utvrivali. Na kraju, oni su je gurnuli u koaricu i odvezli kroz mali grad.
Ona nije ni znala njegovo ime ime ovjeka koji je hodao pred njom
izjavljujui da je vjetica.
Kad je vonja u koarici bila gotova, on ju je vukao ka ruevinama
starog, kamenog dvorca, dogurao do jednog toranja i gurnuo je uza stube.
Mnogo sati kasnije, dobila je malu zdjelu vode te s njom Alyx ispere smrad
iz svog tijela najbolje to je mogla.

124

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Drali su ju tamo danima s uvarima na katu ispod, a vie njih na


krovu. Nou bi se mjetani okupili u krug oko toranja i pjevali egzorcizme
kako bi se zatitili od zla. Alyx je samo sjedila u sredini u hladnom sobiku
i pokuala sluati glazbu koja joj je tekla kroz glavu. Znala je da suci
odgaaju njezino izvrenje da daju Raineu vremena da stigne da je spasi.
Molila je svom snagom za njegovu sigurnost, molila Boga da shvati da je
hodao u zamku. Suci i Pagnelli bili su toliko u pravu kada su rekli da Raine
nije mogao ii za svojim vitezovima. U stvari, Pagnelli je uzeo svoje ljude na
sjever do Raineova doma kako bi se osigurali da Raine nije stigao prvi.
Alyx je sjedila i razmiljala o mukarcima u Rainevom taboru, kako su
siromani vojnici bili, kako su jadno obueni i koliko su je mrzili. Molim
vas, molila je, - ne dajte Raineu da dolazi sam. Ako doe, neka ima strau i
neka ga ljudi tite.
Prije zore na deveti dan, debela, smrdljiva starica dola je nosei
obinu, bijelu lanenu koulju za Alyx da je obue. Bez protesta, mirno, Alyx
je navukla koulju, ostavljajui ju labavo preko trbuha. U postupku ona je
traila da potede djetetov ivot, ali ljudi su joj samo davali prazan pogled,
potpuno nezainteresirani za nju. Jedan od sudaca rekao je Pagnelliju da ju
uutka i dobila je jedan amar od njega da zadri svoj jezik u ustima. Nije
bilo niega to bi se moglo rei da ih poljulja, ionako. Oni su shvatili da ju je
morao snimiti sada, dok je Raine jo zagrijan za nju i dijete mora biti
ugroeno. Pagnelli se nasmijao i rekao da e drati Rainea da gleda dok
Alyx bude palio.
S bradom visoko dignutom, koristei svu svoju snagu za kontrolu,
Alyx je sila stubama pred staricom koja je vodila Alyx preko ruke - plaena
za riskiranje to je u istoj sobi s vjeticom.
Sveenik je ekao u podnoju stuba i brzo, Alyx je napravila priznanje
grijeha, negirala da je vjetica i da je nosila Vraje dijete. Sa zrakom
nevjerice, on ju je blagoslovio i poslao na put.
To mora da je izgledalo udno, Alyx je mislila, netko njene veliine
mora biti u pratnji toliko velikih ljudi. Jedan ispred, jedan iza lea, dva na
svakoj strani.
Publika je bila radosna to gleda njezin pristup, ushiena zbog
posebne poslastice koja ih je ekala. Nije bilo mnogo vjetica da su spaljene
danas.

125

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Kada se Alyx popela stubama, straari su je uvali kruno, s lea, dok


su im oi skenirale horizont. Nada i strah mijeali su se zajedno u njoj. Bojala
se za Raineov ivot, pokua li ju spasiti, ali ona se nadala da nee morati
umrijeti.
Straar ju je zgrabio za ruku, povukao na lomau i vrsto vezao
zapea iza nje.
Alyx je podigla oi prema nebu, potpuno svjesna da e to biti
posljednji put da vidi dan. Rano jutarnje sunce je upravo pozdravljalo dan i
ona je pogledala preko u visoke etke i na gomilu. Bilo je loe, jako loe, da
su to bila posljednja lica koja e ikada vidjeti, da e ii u raj ili pakao s tim
licima u svojoj glavi.
Zatvorivi oi, pokuala je zamisliti Rainea.
Nastavite s njom, doao je glas zbog kojeg je Alyx otvorila oi.
Glasovi su ivot za nju. Ona bi se vjerojatno prije sjetila glasa nego lica ili
imena. Skeniranjem publike, nije vidjela nikog koga bi znala. Svi su, ini se,
posebno prljavi, s puno oiljaka.
Dopustite mi da zapalim vatru, ponovno je doao glas i ovaj put
Alyx je pogledala u Rosamundine oi. Trnci su otili u cijelu njezinu kou.
Njezine vlasi se zategnule i maleni plamen nade skoio kroz nju.
Straari, su svuda oko nje, uzimali svoje vrijeme palei vatru dok su
prouavali zemlju oko njih, traei neki znak viteza i njegovih ljudi.
Nije sigurno hoe li vjerovati oima, ona je opet pogledala gomilu.
to vi ekate sad? doao je glas koji je Alyx znala kao svoj vlastiti.
Tamo, na elu s pocrnjelim zubima i prljav, s krvavim zavojem preko jednog
oka, bio je Jocelin. Pokraj njega je stajao ovjek, Alyx ga je prepoznala, iz
umskog kampa, jedan od ljudi koji ju je optuio za krau. Oni su se
promijenili, neki prljaviji nego se sjeala, ali cijela uma, logor, bio je tamo,
zurei u nju sa smijekom zavjere jer su vidjeli da ih je prepoznala.
Unato svemu to je mogla uiniti, suze joj poee tei niz obraze, ali
kroz njen zamagljen vid vidjela je da je Joss htio rei neto za nju. Trebao je
dug trenutak da shvati to je aputao.
Ova bi vatra trebala uiniti da vjetica pjeva glasno, rekao je i Alyx je
ula ogorenje u glasu.
Potajno, ona je pogledala uvare dok su se namrtili na udaljenosti.
Nikada nije ni pogledala u gomilu na podnoju platforme. ekali smo

126

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

dosta dugo, rekao je jedan sudac u crnim haljama, iza Alyx. Neka vjeticu
spale.
Jedan od uvara spustio je plamenu baklju prema paprati i kad je to
uinio, Alyx napuni plua do posljednjeg mjesta sa zrakom. Oaj, strah,
nada, radost, sve u kombinaciji u glasu, bili su emitirani toliko jako, tako
glasno, da su se za trenutak svi paralizirali.
Jocelin je bio prvi koji je krenuo. Uz krik jak kao Alyxin, on je skoio na
vrh platforme, a iza njega je dolo dvadesetak mukaraca i ena. Jedan
priznati ubojica bacio je svoju teinu na uvara koji je drao baklju, i plamen
je pao unatrag, na zemlju u hrpu grana iza Alyx, gdje su se penjali ostali.
Bilo je est straara i etiri suca na platformi. Suci su pobjegli na prvi znak
nevolje. Njihove haljine podigle su se na koljena i letjele iza njih.
Dim se uvijao oko Alyxina tijela dok je gledala mukarce i ene kako
se bore s vitezovima odjevenima u elik. Svaki udarac koji je pogodio meso,
mogla je osjetiti kao svoj vlastiti. Ti ljudi, to su tako loe tretirani, riskirali su
svoje ivote da je spasu.
Dim je bio gui, tjerajui je da se zakalje i suze su joj krenule na oi.
Toplina, poput najtoplijeg sunca, povrijedila joj je lea. Pokuavajui vidjeti,
ona je pogledala ljude oko sebe, potpuno svjesna koliko su krhki u
usporedbi s vitezovima u njihovom tekom oklopu. Njezina jedina utjeha je
da je Raine bio dovoljno razuman da ne riskira svoj ivot u toj borbi. Barem
je ostao negdje na sigurnom.
Prolo je neko vrijeme prije nego to je postala svjesna da jedan od
vitezova nije bio napadnut od strane umskih ljudi. Tek kad je ula njegov
tutanj, uplji, iznutra kacige, shvatila je da je jedan od njezinih uvara bio
Raine.
Jocelin! Oslobodi je! Raine zapovjedi dok je on donio dvosjeklu
sjekiru dolje na rame blindiranom vitezu i poslao ovjeka na koljena. ena je
skoila na palog viteza, izvukla mu kacigu dok je jednooki ovjek udario
klubom u glavu i oamutio ga.
Dim je bio tako gust da Alyx nije mogla vidjeti nita vie , a grlo joj je
bilo suvo od kalja. Suze su tekle kad je Joss razrezao uad oko njezinih
zapea, uhvatio je za ruku i povukao daleko od spaljivanja etkom.
Doi sa mnom, rekao je on, vukui je za ruku.
Ona se zaustavila, gledajui natrag na platformu. Raine se borio s dva

127

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ovjeka odjednom.
Alyx! Jocelin povika na nju. Raine mi je dao naredbe gdje u te
odvesti. On je dovoljno ljut na nas oboje. Jednom ga posluaj.
Ne mogu ga ostaviti! pokuala je rei, ali joj suvo grlo napravilo da
to zvui kao kretanje. Joss ju je potegnuo jako jednom i oni su trali zajedno.
Nakon jako dugo vremena ugledala je konje koji dolaze k njima.
On je kasnio, Joss je vikao, zadihan od tranja. Hajde, Alyx!
Barem je tranje dralo njen um daleko od miljenja o opasnosti u kojoj
je Raine. Noenje dodatne teine njezina neroenog djeteta, bilo joj je
neugodno.
Kad su stigli konje, Jocelin ju je smjestio i povukao iza njega i na
njezino razoaranje, krenuli su dalje od mjesta gdje su se Raine i ostali
borili.
Alyx je pokuala prosvjedovati, ali opet glas joj je promukao. Njezina
je utnja bila toliko neuobiajena da se Joss okrenuo i pogledao je, a njegov
roktavi smijeh pokazao je da je shvatio situaciju.
Vozili su tako dva sata, a kad su se zaustavili na kraju, to je bio
samostan. Alyx, iscrpljena od straha tijekom posljednjih nekoliko dana,
jedva je stajala kad joj je Joss pomogao da sie dolje.
Je li tvoj glas doista otiao? upita Joss, pola zabavljajui se, pola u
suosjeanju.
Ona je ponovno pokuala govoriti, ali osjeala je bol u grlu.
Moda je bolje ovako. Raine je dovoljno ljut da otkine jezik oboma. Je
li sve u redu? Nisu ti nakoditi dok si bila u ropstvu? Alyx je odmahnula
glavom.
Prije nego je Joss mogao opet razgovarati, redovnik je otvorio teka
drvena vrata.
Hoete li ui moja djeco? Mi smo spremni za vas?
Alyx je dotaknula Jocelinu ruku i namrtila se pitanju. to je redovniku
znailo "spremni"?
Ui unutra i saznat e, rekao je Joss, smijeei se.
Unutar zidina bilo je veliko, lijepo dvorite, zeleno i sjenovito u ranom
jutarnjem suncu. Bilo je vrata sa svih strana dvorita i debeli kameni zid iza
njih.
Imamo nekoliko soba za ene posjetitelje, rekao je redovnik,

128

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

gledajui dolje na Alyx prekrivenu grubom bijelom haljinom. Gospodin


Raine je napravio aranman za vau udobnost.
Nekoliko trenutaka kasnije Alyx je u prostranoj prostoriji izvan
dvorita pila gustu mlaenicu. Popila je samo pola, kad je zvuk glasa od
elika doao od vrata.
Alyxandria! ula je glas koji je mogao biti samo Raineov.
Iz navike, Alyx otvori usta da mu odgovori u blagosti, ali samo je bolni
uzvik izaao. S rukom na grlu, ona je otvorila vrata.
Raine se okrenu prema njoj i na trenutak su im se oi srele. Imao je
sjene ispod oiju, a znojava kosa padala mu je po glavi u crnim uvojcima.
Udubljenja u njegovom oklopu su brojna. No, ono to je zastraujue je bijes
u njegovim oima.
Doi ovamo, zareao je, a u njegovom tonu nije bilo mjesta za
neposlunost.
Kad je stajala pred njim, stisnula je ramena, a on je zurio na trenutak u
njen trbuh, a zatim se osvrnuo na njezine oi. Trebao bih te istui za ovo,
rekao je on.
Alyx je pokuala govoriti, ali sirovost njezina grla natjerala je suze u
njezine oi. Izgledao je zbunjen na trenutak, a onda je jedna rupica bljesnula
u njegovom obrazu.
Dim ti je oduzeo glas? Kimnula je glavom.
Dobro! To je najbolje to sam uo u nekoliko mjeseci. Kada zavrimo
skroz s ovim, imam nekoliko stvari za rei ti i jednom e me sluati.
Rekavi to, zgrabio ju je za ramena i gurnuo prema malim vratima u
zidu. Vani su bila visoka, duboko udubljena vrata koja su oito pripadala
kapeli. Ne ekajui da ue sama, Raine je otvorio vrata i gurnuo je unutra.
Pred oltarom stajao je Jocelin i visoki, vitki ovjek kojega Alyx nikada nije
vidjela prije.
U svom oklopu? stranac upita, gledajui Alyx znatieljno.
Ne sumnjam da bi mi skliznula kroz prste opet. Ima prsten, Gavin?
Alyx je irom otvorila oi na ime. Dakle, ovo je Raineov stariji brat,
ovjek kojemu je pisala, da kontrolira Raineov bijes na Rogera Chatwortha.
Kad je pogledala Gavina pomislila je da uope nije poput Rainea. Fiziki je
Raine bio tako mnogo zgodan, da je ona jedva bila svjesna sveenika pred
njima i onoga to govori.

129

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Obrati panju, Alyx, Raine je zapovjedio i Gavin se zakaljao da


pokrije smijeh.
U zaprepatenju, Alyx je pogledala mukarce koji je okruuju.
Jocelinove oi su plesale od smijeha, Raine je puhao s jedva kontroliranim
bijesom, a Gavin se inio malo tolerantnijim od svih. Sveenik je ekao
strpljivo za neto od nje.
Alyx! Raine je zareao. Znam da ne moe govoriti, ali barem bi
mogla kimati glavom osim, naravno, ako se ne bi radije udala za mene.
Moda bi radije imala Jocelina... opet?
Udati? ona je zastenjala.
Za ime Gospodnje Raine, rekao je Gavin, smiluj joj se. Ona je
doivjela ok. Jedan trenutak bila je na lomai, a idueg ona se udaje. Ona
treba trenutak da se prilagodi. Alyx je gledala Gospodina Gavina. Nisam
siguran da je shvatila da je eni Gospodin Raine. Moda ako bi joj se
objasnilo, ona bi odgovorila na pitanja ispravno, ak i bez svoga glasa.
Puna realizacija onoga to se dogaa dola je do Alyx i sa svojom
uobiajenom enskastom prefinjenou, oi su joj se rairile, a usta pala
otvorena.
Je li to horor na tu ideju? Gavin se nasmijao.
Raine je pogledao Alyx, oito ne znajui to joj izraz lica znai. Ona
nosi moje dijete. Ona e se udati za mene, rekao je ravnoduno.
Alyx nije mogla govoriti, ali je mogla zvidat kroz zube. Nije traila da
se uda za njega, nije joj dopustio slatko zadovoljstvo da se baci na njega i
kae mu da ga voli, nego je umjesto toga stajao mrzovoljan i ljut i najavio da
e se udati za njega.
elite li posuditi moj ma? pitao je Gavin, a glas mu je bio tako pun
smijeha da je jedva mogao govoriti. O, Raine. On je oamario rame svoga
brata, inei da oklop zazvoni, ali Raine se nije ni pomaknuo. Nadam se da
ona vodi estitu potjeru. Judith e se svidjeti sestra po zakonu, koja ogleda
bode na svoga mua. To e uiniti da se osjea manje sama na svijetu.
Raine se nije se potrudio pogledati Gavina i Alyx osjeti da postoji neka
stara svaa koja je ukljuena. Nikada u ivotu nije poeljela vie vlasti nad
njezinim glasom nego to je u ovom trenutku. Bila bi natjerala Rainea da
pogleda nju, da je mogla govoriti.
Moja gospo, rekao je sveenik. Trebalo je Alyx neko vrijeme da

130

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

shvati da je razgovarao s njom. Nije Crkva mjesto za neeljene brakove. Je li


to vaa elja da se udate za Gospodina Rainea?
Pogledala je u Raineov profil, bijesna to nee gledati u nju. S dva
koraka, ona se posadila ispred njega. Njegove oi bile su usmjerene negdje
iznad njezine glave. Polako je posegnula i uzela mu ruku u svoju. Ruka mu
je izrezana na nekoliko mjesta, krvava, u modricama, a kad je pogledao dolje
na nju, znala je da se povrijedio da bi nju spasio. Ona je podignula ruke
prema svojim usnama i poljubila mu dlan, a kad je podigla pogled, oi su
mu bile na njoj. Na trenutak se inilo da je omekao.
Ona e se udati za mene, rekao je i pogledao natrag na sveenika.
Alyx ga htjede proklinjati za svoju samouvjerenost, ali njeno odbijanje
bi razbudilo jo vie njegovu ljutnju na nju. Tiho, ona se preselila natrag
pokraj njega i brak se proglasio, zlatni prsten stavio joj je na prst.
Raine nije dao nikome vremena da joj estita. Doi, Lady Alyx,
rekao je, prstima joj stiskajui nadlakticu. Imamo mnogo toga za raspravu.
Ostavi je na miru, Raine, rekao je Gavin. Zar ne vidi da je umorna?
A osim toga, va je dan vjenanja. Pripovijedaj joj neki drugi put.
Raine nije ni pogledao svog brata kad je izveo Alyx iz kapelice natrag
kroz dvorite u njezinu sobu. U trenutku kad su se vrata zatvorila, Raine se
naslonio na njih.
Kako si mogla, Alyx? apnuo je. Kako si mogla rei da ti je stalo do
mene, a provela si me posljednjih nekoliko mjeseci kroz pakao?
Bilo je vrlo frustrirajue to nije u stanju razgovarati. Traila je okom
olovku i papir, ali sjetila se Raine nije mogao itati.
Zna li kako mi je bilo posljednjih nekoliko mjeseci? Bacio je kacigu
na krevet. Godinama sam traio enu koju sam mogao voljeti. enu s
hrabrou i asti. enu koja se nije bojala mene ili ila za mojim novcem ili
zemljom. enu koja me natjerala da mislim.
Jednim pokretom, on je gurnuo sve oruje na stranu, sjeo na rub
kreveta i poeo otkrivati none pokrivae. Alyx je kleknula pred njim i
pomogla mu. Raine se naslonio na laktove, nikako ne stajui sa svojom
tiradom.
Kad sam saznao da si ensko imao sam groznicu i nisam bio siguran
da li sanjam, ali te noi sam pronaao vie radosti nego to sam ikada imao u
ivotu. Nije bilo ustruavanja s tobom, bez zadrke, ba preteka, uitak sam

131

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

davao, uitak sam dobivao. Kasnije sam bio bijesan na tebe za to to si


odigrala tako ruan trik na meni, ali ja sam ti oprostio.
Kucanje na vratima ga je zaustavilo. Nekoliko slubenika, odjevenih
skuplje nego je Alyx ikad bila, ulo je u sobu nosei veliku hrastovu kadu i
nekoliko kanti sparno vrue vode.
Stavite tamo, rekao je Raine odsutno.
Stojei, Alyx je gledala s nevjericom. Kada puna tople vode,
postavljena je pred njima kao da su kraljevske obitelji. Nikada u ivotu nije
imala punu, toplu kupku. U Moretonu ona bi se kupala u bazenu te u umi
u ledenom potoku.
to je, Alyx? Raine je pitao kad su bili ponovno sami. Izgleda kao
da si vidjela duha.
Tiho, je pokazala ka vreloj kadi.
eli li se okupati prva? Hajde.
Oprezno, ona je kleknula u kadu, stavila ruke u vodu i nasmijala se
Raineu kada je poeo vaditi konu postavu koju je nosio ispod oklopa.
Nemoj me pokuavati odvratiti, rekao je malo previe slatko. Ja jo
uvijek razmatram da istuem tvoju stranjicu. Zna li kako sam se osjeao
nakon to sam te naao s Jocelinom?
Gledala je daleko od njega, prisjeajui se boli u njegovim oima te
noi.
Trebale su mi godine da te pronaem, a onda da mi kae da... tvoja
glazba ti je znaila vie nego ja. Zatvori usta! Ti si zapravo to rekla. Zna,
Alyx, vie mi se svia kada nisi u mogunosti da razgovara. Moj brat nije
povjerovao da je mala stvar poput tebe mogla zaepiti pedeset odraslih
mukaraca. Ponudio sam mu da stavi neto novca na svoju okladu, ali je on
odbio.
Alyx, upozorio je, ne izgledaj tako uvrijeeno. Nema pravo da se
uvrijedi. Ne! Ja sam taj koji je proao kroz pakao ovih posljednjih mjeseci.
Nikad nisam znao gdje si, s koliko ljudi si spavala. Ona mu je poslala mrk
pogled.
On se namrtio na trenutak na nain na koji je bila pokazivala na njega.
Proveo sam mnogo vremena tamo na treningu, ako je to ono to misli.
Pokuavao sam sebe istroiti da se ne bih tebe i Jossa sjeao.
Alyx je suzila oi na njega i podigla se sa rukama na kukovima.

132

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Oh, Blanche, rekao je, razumijevajui ju tako lako kao da je Alyx


prosiktala na njega. To bi bilo pravedno, da sam je pozvao u svoj krevet, ali
nakon to sam tebe imao nisam elio nikakvu drugu enu. Prokleta bila,
Alyx! Prestani izgledati tako zadovoljna sama sa sobom. Bio sam nesretan
dok te nije bilo.
Pokazala je na sebe i sva se ljubav pokazala u njezinim oima.
Skrenuo je pogled, a glas mu je bio promukao kad je ponovno
progovorio.
Zamalo sam ubio Jossa kada je doao do mene. Odbio sam ga vidjeti i
straarima rekao da ga ne puste da proe, ali znao je svoj put oko ume
predobro. Jedne noi sam malo previe popio i kad sam se probudio ujutro
Joss je sjedio na stolici kraj mojeg kreveta. Trebalo je neko vrijeme prije nego
to sam ga sasluao.
Alyx je ula nedoreenost u njegovim rijeima i zakolutala oima, tako
pretjerano dok ju je Raine zajedljivo ignorirao.
Mogu ti rei da nije pomoglo mojoj upaljenoj glavi uti da te Pagnelli
zarobio, kao ni koju gadost ovjek planira, postaviti zamku za mene.
Alyx je sjela u kadu, ispruila ruku i zgrabila Rainea za ruku. Nosio je
samo pelenicu sada. Mislila je o tome kako je riskirao svoj ivot za nju.
Alyx, rekao je tiho, kleei pred njom. zar ne shvaa jo da te
volim? Naravno da bi doao po tebe.
Pokuala mu je pokazati, s rukama i izrazima, kako je ona bila
zabrinuta da e ga Pagnelli povrijediti.
to? Raine je rekao, stojei. Mislila si da nisam znao o zamki?
Oito se uvrijedio. Mislila si da neki komarac kao to je Pagnell moe
navui Montgomerya u svoje kande?
Sa brzim gestom, razodjenuo je pelenica i uao u kadu. Alyx, nisi
stvarno valjda vjerovala da Pagnell.... Ona podigne ruke, klanjajui se pred
njim glumei poniznost.
Pa, moda bi ti trebalo biti oproteno. Ti ne zna kakav je on ovjek.
Moda su za tebe svi plemii podjednaki. Zalupila je akom u vodu, te
poprskala Rainea u lice.
Zgrabio joj je ruke. Sada to je to bilo? Evo ja sam ti oprostio sto si me
napustila, spasio tvoju kou od poara i oenio te, a ti nisi ni zahvalna.
Ne svia mi se to misli, rekao je on, vukui je blie sebi. Gavin mi

133

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

se smijao kad sam rekao da e biti zahvalna za ono to sam uinio. Rekao je
da ene nikada ne reagiraju onako kako treba, mislim s logikom. Sada, to
sam uinio?
Bila je udvostruila svoju aku i zaprijetila da e ga udariti u nos.
Alyx, stvarno iskuava moje strpljenje. Zar nema ni jednu lijepu
misao za mene? Ja sam proao kroz stranih par dana. Morao sam se penjati
na ljestvice koje idu uz toranjski zid nou, ubiti straara na krovu i staviti
njegov oklop, sve to tako tiho da me drugi ovjek ne bi uo.
Drao ju je za oba zapea, mogla je osjetiti sebe da se topi. Bez obzira
to je on kriv to je ona bila okrenuta da je spale, on je riskirao mnogo da je
spasi.
Jesi li zadovoljna sa mnom samo malo? on je mrmljao na usnama.
Jel ti samo malo drago ti si se udala za mene?
Kada je Alyx osjetila kako joj se tijelo oputa, nestajui pod njegovom
voljom, nije bila svjesna koliko je on vue po kadi. S velikim glasnim
pljuskom, on je povukao na krilo. Voda se prelijevala preko strane.
Sada te imam, nasmijao se dok se ona pokuavala uspraviti. Sad
e platiti za svoj nedostatak zahvalnosti. Ponovno se nasmijao kad je Alyx
pokuala prosvjedovati, a glas joj krektao. Ali kad je on poeo da je ljubi, ona
je zaboravila govoriti.

134

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Petnaesto poglavlje
Alyxine su ruke prole oko Raineova vrata i sve misli o ljutnji su
nestale. Prolo je toliko vremena otkako ga je vidjela, a njezina glad za njim
bila je neizdriva. eljno, ona ga je povukla blie k sebi. Njezina usta su se
drala uz njegova, njezin jezik pustoio je njegova usta, traei onoliko
koliko ga je mogla dosegnuti.
Alyx, apnuo joj u kosu, sa suzama u glasu. Vidio sam te kad sam
otiao preko zida. Sjedila si u toj kuli u sobi, plakala tiho, tako mala, tako
tuna. Upravo tada sam htio ubiti sve straare, ali znao sam da se ne mogu
osloniti na ljude iz ume da mi pomognu. Da su mi braa bila slobodna, ja
bih to pokuao, ali ne bih riskirao da te ozlijede.
U glavu joj je na spomen brae dola Elizabeth!
to je to, Alyx? to nije u redu?
Pokuala je reci rije "Elizabeth", ali to je bio nerazumljivo. Nakon jo
nekoliko pokuaja uspjela je rei "Miles."
Jesi li upoznala mog malog brata? Ne, nisi. On je na Isle of Wight.
Nakon to je Marija ... umrla, Miles je gotovo poludio i Gavin ga je
nagovorio da ide posjetiti strica Simona. Ostavio je Isle nekoliko tjedana
prije. Raine je bio zbunjen Alyxinim snanim mahanjem glave. Miles ,
ona je i dalje ponavljala. Je li se neto dogodilo Milesu? Je li u opasnosti?
Alyx je kimnula glavom da i prije nego to je napravila jo jedno
klimanje, Raine je izaao iz kade s Alyx pod rukom. urno ju je spustio.
Omotala je plat oko sebe. Idemo vidjeti Gavina i moe pisati ono to ima
za rei.
Alyxino je lice bilo crveno im su napustili svoju sobu. Nosila je samo
mokru plahtu ispod plata, dok Raine nije nosio gotovo nita dok ju je vukao
kroz sveti samostan. Nali su Gavina u konjunici.
Niste spremni za vonju tako brzo, zar ne, brate? zadirkivao je .
Sigurno tvoja nevjesta zasluuje pozornost.
Raine je ignorirao njegovo zadirkivanje. Alyx kae da je Miles u
nevolji. Ona e pisati to se dogodilo.
Gavinu je lice odmah postalo ozbiljno. Doite u redovniki studio.

135

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Poao je s takvim dugim koracima koje Alyx nije bila u mogunosti


pratiti, dok ju Raine nije uhvatio za ruku i povukao za sobom. Oh, on bolje
da uiva sad za vrijeme dok ona nije povratila glas, pomislila je.
Redovnik u studiji prosvjedovao je zbog enske prisutnost, ali oni su
ga ignorirali.
Evo! Gavin je rekao, stavljajui papir, pero i tintu pred nju.
Trebalo joj je nekoliko minuta da napie o Pagnelliju i Elizabeth
Chatworth i njegovom planu da ju preda Milesu. Raine i Gavin gledali su
preko ramena dok su joj se dlanovi poeli znojiti.
Elizabeth Chatworth, rekao je Gavin, Mislio sam da je jo dijete.
Alyx odmahnu glavom.
Kako ona izgleda? Raine je upitao ozbiljno.
Alyxin izraz lica bio je dovoljan da bi ih razumjela.
Kralju se nee svidjeti, rekao je Gavin. On je stavio teku kaznu na
Chatworth imanje i naredio Rogeru da ide daleko od sve Montgomeryeve
zemlje.
Zemlja! Raine je uzvikao. Je li to sve do eg ti je stalo? Chatworth je
oteo Bronwyn i ubio Mariju. to je potrebno da vrednuje ljude umjesto
zemlje?
Stalo mi je vie do moje brae od bilo koje zemlje. to e se dogoditi
ako Miles siluje ovu Chatworthovu djevojku? To e izgledati kao da smo
neposluni prema kralju, i tko e patiti onda? Ti! On ti nikada nee oprostiti,
a ti e morati provesti svoj ivot u toj umi s tom vojskom koljaa. A kako e
kralj kazniti Milesa? I njega e protjerati? Zabrinut sam da izgubim dvojicu
moje brae zbog Pagnellijevih prljavih trikova.
Raine je jo uvijek zurio u svog brata, dok je Alyx pogledala Gavina s
velikim potovanjem.
Prolo je vise dana, rekao je Raine na kraju. Ja bih stavio svoj ivot
na to da djevojka djevica vie nije, ali ja u se kladiti da Miles ne bi silovao
nikoga. Moda je kada sazna tko je ona, pusti na slobodu. Sve to emo moi
uiniti je moliti se da ona ne nosi njegovo dijete.
Alyx je uhvatila Gavinovu ruku i odmahnula glavom snano.
Elizabeth Chatworth nikada nee pasti u ljubav s Montgomeryjem u manje
od dva tjedna.
Nestako, je li? Pitao je Gavin, a zatim zastao i podigao Alyxinu

136

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ruku na usta. Raine e te odvesti kui, a tamo e upoznati moju Judith. ao


mi je to je vae vjenanje bilo takva brza afera. Kada sve to bude rijeeno
imat emo turnir u tvoju ast.
Jo uvijek drei je za ruku, pogledao je unatrag na svog brata. Vi ete
biti sigurni u dvorcu Montgomery neko vrijeme. Odvedi je ondje, neka se
odmori. Nisi vidjela mog sina jo nikako. I kupi joj neto odjee!
Daj Milesu moje najbolje elje i pokuajte ga zadrati od nevolje,
Raine se nasmijeio, i kada se vrati on moe upoznati moju enu.
Sa sretnim osmijehom, Gavin ih je ostavio.
Raine se okrenuo ka Alyx. Njezin plat je pao otvoren, a vlana haljina
pripila se uz nju. Sada, ako se dobro sjeam, bili smo tek poeli neto kada
su nas problemi i moj brat prekinuli.
Alyx je zakoraila dalje od njega, pokazujui prema sobi u kojoj se
nalaze. Osmijehnuvi se, Raine ju je uvukao u naruje, odnjeo kroz dvorite
natrag u svoju sobu. Ne obazirui se na hrpe prljavog oklopa na krevetu, on
ju je bacio usred njega, i jednim pokretom ispruio se na njoj.
Hou li povrijediti dijete? promrmljao je, grizui joj uho. Njezino
odmahivanje bilo je toliko snano da joj je dao topao, zavodljiv osmijeh
dok mu je ruka ila dolje i odvajala joj lanenu haljinu.
Alyx nikada nije bila jako ponosna na svoje tijelo. Uvijek je eljela
imati obline. Ali, sada kada je bila sva oteena zbog djeteta, nije eljela da je
Raine vidi na svijetlu. Meutim, Raine je odbacio njezin pokuaj da se
pokrije.
Pokrenuo se s nje, poljubio trbuh i pomilovao ga. To je moje dijete
koje te mui , a ja ga volim kao i njegovu majku.
Ker? uspjela je rei s bolnim grlom.
Volio bih da imam ker. Sa tobom kao majkom, Bronwyn i Juditom
kao tetama. Rado u joj ostaviti sve svoje posjede. Ja sam siguran da e ih
bolje voditi nego ja.
Pokuala je ponovno razgovarati, ali nije ju pustio, ve joj je poeo
ljubiti vrat opet. Kad je osjetila da je uklonio svoj omotaj, znala je da mu je
koa bila uz njezinu i zaboravila je svoje brige o tome kako je izgledala.
Nije imala pojma koliko joj je nedostajao fiziki, koliko joj je potrebno
milovanje njegove ruke. Milovao joj je tijelo sve vie, preao tvrdim prstima
preko njezine koe od nonih prstiju do glave, inei da se osjea voljeno.

137

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ak i sada, kada je mogla osjetiti mo njegove gladi za njom, on je iao


polako, volio je.
Leala je na leima, zatvorenih oiju, ruku lagano podignutih iznad
vrata, dok je on svoje ruke sputao ispod nje. Kad joj je dotaknuo unutarnje
strane bedara, ona je otvorila oi i susrela se s njegovim duboko, tamno
plavim pogledom, dok su joj se trnci sputali niz lea. Svoju snagu, svoju
veliinu, sve je to drao pod kontrolom, dok ju je muio, uzbuivao uasno.
Uz potisak njezina tijela, ona se pritisnula uz njega, poljubila mu usta
gladno, to ga je duboko nasmijalo, pa ju je okrenuo sa lea i povukao na
sebe. Oklop koji ih je okruivao, sudario se i par komada palo je na pod.
Alyx je prola zubima niz Raineov vrat. Ruke su joj utonule u masu
miia njegovih nadlaktica. Velianstven! mislila je, tako velianstven, sjajan
ovjek i samo njezin!
Smijeh koji je doao iz njezina grla nije bilo lijep, dubok, promukao, ali
kvaliteta toga je zavodljiva. Prela je palcem dolje niz Raineova rebra,
gurnula mu je ruku daleko dok je on traio njezina usta. Ali, Alyx pomjeri
palac s njegove druge strane i opet se nasmijala kad se okrenuo od nje.
Nestako! promrmljao je i zgrabio je za kosu, povlaei joj glavu
unatrag kako je on podigao glavu malo ka njenom trbuhu.
Dahui, Alyx povue noge naprijed, pokuavajui pobjei od njega.
Raine je uhvatio njezinu lijevu nogu i nastavio gristi svaki od njezinih
prstiju. Osjeaj koji je iao uz nju zaustavio joj je sve pokrete.
Leala je na njemu, ispruena, nogama u njegovom licu. Dvoje mogu
igrati ovu igru, pomislila je dok je prola zubima preko Raineova prsta. Bilo
joj je vrlo drago da ga osjea da se vrti ispod nje. Onda je i drugi dio oklopa
pao na pod.
Raine je rukama, duljim od njezinih, skliznuo sa strane njezinih nogu,
milujui je i gnjeei tako provokativno da nakon nekoliko trenutaka nije
mogla misliti ni na to drugo nego o rukama na svom tijelu.
Poela je drhtati, dahtati, a koa joj se inila topla kao i kad je vatra
klizila po leima.
Raine ju je uhvatio za kukove i kao da nije imala teine, pokupio je i
spustio na svoju mukost s takvim tonim potiskom da je Alyx ispustila
hrapavo cviljenje.
Maevanje, Raine se nasmijao. Ja sam vrlo precizan s maem.

138

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Alyx se nagnula naprijed i sa svojim snanim bedrima poela ritam


koji je Rainea uinio previe zauzetim da opet govori. Jo uvijek je leao, a
lice mu je bilo iskrivljeno u maski od bola i zadovoljstva, dok ju je drao za
lea, i uivao svim svojim osjetilima u onome to mu je Alyx radila.
Kad nije mogao izdrati vie, on ju je zgrabio, prevrnuo i sa dva jaka,
gotovo nasilna, zabijanja zavrili su zajedno, tresli se, drhtali, drei se kao
da bi se mogli upiti jedno u drugo jo blie.
Nakon nekoliko trenutaka, Raine je podigao glavu i dao Alyx osmijeh
koji je govorio vie od svih rijei na svijetu. Uz stenjanje od zadovoljstva, on
se otkotrljao s nje i povukao je blizu njega na svoju znojnu kou. Zajedno su
zaspali.
Bilo je rano naveer, kada su se probudili i Raine je napravio uasan
zvuk kad je izvukao koljena ispod lea. Kako moe neto tako malo biti
tako opasno? upitao je pospanu Alyx.
S jednim udarcem po njezinoj stranjici, on se odmaknuo od nje
proteui se. Ustaj! zapovjedi. Mi smo odsjeli ovdje ve predugo. To e
nas kotati dva dana dok se vratimo kui.
Alyx se nije radovala vonji na konju i njen izraz lica to je i rekao. Ona
bi radije ostala ovdje u krevetu s Raineom nekoliko dana. Alyx ne iskuavaj
me, ili odmah ustaj ili u poslati neke od Gavinovih ljudi da te otprate do
Montgomery imanja. To ju je natjeralo na skok. Za nekoliko sekundi ona je
ustala iz kreveta i izvukla rastrgani bijeli plat preko glave.
Prljave stvari, rekao je Raine, pokazujui na njenu odjeu. Judita e
nai haljine za tebe, vrijedne jedne Montgomeryijeve ene. Tako e biti lijepo
vidjeti te odjevenu kao to bi trebala i biti, iako moram rei da mi se svia
kosa poput ove.
On protrlja kovre kao da je jo uvijek mislio o njoj kao o njegovu
vlastelinu. Nije bilo vremena za bilo to drugo pa ju je gurnuo kroz vrata te
ju bacio u sedlo konja. Osim za glasnike, Alyx nikada nije vidjela vitezove sa
svojim gospodarom. Raine je samo izdavao naredbe i Gavin i ljudi su skakali
posluno. Brzo, uinkovito, oni su izbrisali oklop koji je Raine uzeo od
Pagnellijeva ovjeka iz sobe. Jedan od vitezova imao je takav izgled uenja
da se Raine nasmijao.
Oni svrbe takoer, rekao je. Spremna, Alyx?
Prije nego to je mogla odgovoriti, oni su krenuli, galopirajuim

139

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

tempom na koji su navikli. Nije je udilo kad je Raine jahao kroz pola noi.
No, ono to ju je iznenadilo je nain na koji su se Gavinovi ljudi odnosili
prema njoj. Pitali su je za zdravlje, je li umorna. Kad su stali jesti i odmoriti
konje, neki od mukaraca joj je donio cvijee. Jedan ovjek proirio je svoj
ogrta za nju da sjedne. Nitko nije opazio da je krzno oko plata bilo daleko
kvalitetnije nego vrea koju je nosila.
S iznenaenjem i nevjericom u oima, ona je pogledala u Rainea. Vitez
je zatraio doputenje da svira lutnju za nju, kao i trojica koji su pjevali
zajedno. Raine je podigao jednu obrvu prema njoj jer ljudi nisu bili vrlo
dobri. Alyx je odvratila pogled jer su vitezovi bili tako ljubazni, tako
pristojni, bili su savreni.
Kad ju je Raine podigao natrag na konja, rekao je: Oni su trenirali
svoje vitetvo na tebi. Nadam se da e se nositi s njima.
Nositi se s njima! pomislila je kad su se poeli ponovno jahati. Osjeala
se kao da je upravo vidjela traak neba i to vie, ona je mogla izdrati.
Nou su odsjeli u gostionici i Alyx je bilo neugodno zbog toga kako je
bila odjevena. Ali, nije bilo potrebe da bude. Gostioniar je pogledao Rainea
i dvadeset ljudi u svojim bogatim zelenim i zlatnim bojama i on je praktiki
legao na pod da bude njihov tepih. Hrana kakvu Alyx nikada prije nije
vidjela, bila je postavljena pred njih u koliini koja je izazvala njezin uzdah.
Mogu li oni sjesti s tobom? upita Raine.
Trebalo joj je nekoliko trenutaka da shvati da je traio doputenje za
ove lijepe mukarce da sjede za istim dugim hrastovim stolom s njom. S
velikim osmijehom, ona im je pokazala prema stolicama.
Muko ponaanje za stolom bilo je tako dobro da je Alyx bila
pretjerano oprezna s njezinim. Kroz obroke ponudili su joj nagradu slastica
mesa i voa. Jedan ovjek ogulio je jabuke, stavio lu na tanjur te se pitao
hoe li to prihvatiti.
U njihovoj sobi je bio velik, mekan krevet, ist i Alyx se odmah
ugnijezdila pod svjetlom pokrivaa. U sekundi, Raine joj se pridruio tamo,
povlaei je blizu sebe, rukama milujui trbuh, smijeei se kad je beba
poskoila.
Jaka , promrmljao je, zaspavi. Dobro, jako dijete.
Ujutro je domain pokucao na njihova vrata dostavljajui svjei kruh i
vrue vino, zajedno s dvadeset crvenih rua od Gavinovih vitezova.

140

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

To Judith radi, rekao je Raine. Svi su napola zaljubljeni u nju, i


izgleda kao da si i ti osvojila njihova srca, i to previe.
Alyx je odmahnula glavom i pokazala da se oni brinu za nju samo
zbog njenog odnosa prema njemu. Poljubio joj je nos. Moda se svi ljudi
zaljube u ene koje ne mogu govoriti. Alyx je zgrabila jastuk i bacila ga na
njega, hvatajui ga za potiljak. Je li to nain na koji se dama ponaa?
zadirkivao ju je. Usprkos svojoj veseloj naravi, Alyx je bila zabrinuta zbog
njegovih rijei cijeli dan. Ona nije bila dama, a ona nije znala ni kako se treba
ponaati. Kako je mogla ispuniti taj uzor, Judith Montgomery, odjevena u
garavu, spaljenu, bezoblinu vreu?
Alyx, to nije u redu s tobom? Jesu li to suze to ja vidim? Raine ju je
upitao.
Pokuala se nasmijeiti i rei da joj je bilo neto u oku i da e biti u redu
za trenutak. Nakon toga, pokuala se bolje kontrolirati, ali kad su jahali blizu
dvorca Montgomery, ona je bila spremna da se okrene i pobjegne.
Masivna kamena utvrda, stoljeima stara, bila je ak i vie impresivna
nego to je zamiljala. Dok su jahali blie njoj, stari kameni zidovi, inili su se
da e se sruiti dolje na nju. Raine ih je vodio do stranjeg ulaza, najavljujui
svoj dolazak. Put do vrata bilo je obloen visokim kamenim zidovima i dok
su jahali, mukarci su doli dolje u radosnom pozdravu Raineu. Ljudi koji su
ga posluali bez sumnje. Cijeli veliki opseg ovog mjesta, bio je blie
stvarnom ovjeku od umjetnog odmetnikog tabora. Jedva se zaustavie
kada je iz jednog malog ograenog vrta dotrala zapanjujue lijepa ena
nosei haljinu od crvenog satena.
Raine, ona ga je zovnula, trei rairenih ruku.
Ona ne moe pjevati, Alyx je pomislila defenzivno, gledajui kako
njezin suprug skae s konja i kree prema eni.
Judita, rekao je on, hvatajui je, diui joj noge iznad tla, ljubei je,
po Alyxinom miljenju, previe strasno.
Moja gospo, doao je glas s Alyxine lijeve strane. Mogu li vam
pomoi da siete dolje? Njezine oi nisu napustile Rainea i finu Judith, ali
ona je dopustila da je podigne i spusti dolje.
Gdje je ona, Raine? Judita je pitala. Tvoja poruka je tako iskrivljena
da smo je jedva mogli razumjeti. Mora da smo pogreno uli, inilo se da je
glasnik govorio da je tvoja ena trebala biti spaljena na lomai.

141

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Istina. Spasio sam je u zadnji trenutak. Glas mu je odraavao mnogo


ponosa. S jednom rukom oko Judith, on ju je doveo do Alyx, koju je sluajno
zagrlio. Ovo je Alyx, a ovo je vizija supruge moga nedostojnog brata.
Alyx je kimnula, otvoreno buljei u svoju sestru po zakonu. Ona
nikada nije vidjela nekoga tko je izgledao kao ona: zlatne oi, kestenjasta
kosa jedva vidljiva pod biserima izvezenom kapuljaom.
Judita se odmaknula od Rainea. Morate biti umorni? Doite sa
mnom, a ja u kadu pripremiti za vas. Uzela je Alyx za ruku i krenula
prema kui.
Oh, Judita, Raine je vikao iza njih. Alyx je izgubila glas zbog dima.
Osim nje, Alyx je osjetila kako se Judith ukrutila i znala da je to zato to se
Raine usudio oeniti nekoga poput nje. Brzo, pokuala je trepnuti suze.
Ti si umorna", rekla je suosjeajno Judita, ali bila je na rubu glasa.
Alyx nije imala vremena za pogledati kroz kuu dok ju je Judith vodila
stubama. Ule su u veliku obloenu sobu. Alyxina kua u Moretonu mogla
se postaviti u tu prostoriju najmanje etiri puta. Teki koraci na stubama
napravie da se Judith okrene. Raine je stajao na vratima, smijeei se. Ona
je lijepa, zar ne? rekao je njeno, gledajui u Alyx. teta to je njezin glas
otiao, ali siguran sam da je to samo privremeno.
Ne zahvaljujui vama, rekla je Judith i odvela Alyx na stolicu.
to to znai? upita Raine zbunjeno. Joj, spasio sam je.
Judith se okrenula prema njemu. Od ega? Od Pagnellijeve zamke?
Ona je sluila kao mamac da tebe namame s njom Raine, rekla je smireno,
Mislim da bi trebao otii. Ne mislim da tvoja slatka ena eli uti ono to
planiram rei o tebi.
Super! Raine mrknu. A koji je razlog da morate biti obje ljute na
mene? On se uvrijedio.
Iskuava moje strpljenje, Raine, upozorila je. Alyx, jesi li gladna?
Gledaj, Judita, ako ima neto za rei, reci.
U redu, onda emo napustiti ovu sobu. Tvojoj eni treba odmor.
Alyx je poela razmiljati o ideji o tome to je Judith imala za rei.
Zgrabila je svoju sestru po zakonu rukom i oima ju pozvala da nastavi. Bilo
je toliko toga to bi eljela rei Raineu. Judita je trepnula u znak
razumijevanja i okrenula se licem ka Raineu. U redu, rei u ti to imam za
rei. Vi ljudi, sva vas etvorica brae ne mislite ni na ta osim na povlaenje

142

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ena diljem Engleske bez razmiljanja o njihovim sigurnostima ili


udobnostima.
Raineova usta se otvorie. Ostali smo u vrlo udobnoj gostionici
sino.
ta si?! Odveo si damu na javno mjesto odjevenu ovako? Kako se
usuuje, Raine? Kako se usuuje tretirati enu tako?
to sam trebao uiniti? Odvesti je u duan za odjeu? Moda bih
trebao voziti u London i zamoliti kralja za malo svile!
Nemoj pokuavati biti pametan sa mnom. Ti si proglaen za
izdajnika. To je tvoja vlastita Montgomeryjeva vrua glava izazvala sve vae
probleme. Na to je Alyx poela pljeskati rukama.
Judita se nasmije, dok je Raine je bijesnio.
Vidim da nisam ovdje potreban, rekao je Raine.
Ne bjei od toga, rekla je Judith. elim da ode dolje, izvue Joan
iz bilo kojeg kuta ili kreveta ako se odmara, a onda narui kupku i poalje
ju ovamo. O, Raine, kako si to mogao uiniti ovom jadnom djetetu? Majka
tvojeg djeteta? Toliko je dana od vatre, a ona je jo uvijek prekrivena aom i
kako si mogao voziti do ovdje tako brzo! Sada idi i ti doi ist i obuen
ispravno. S eljusti jo uvijek sputenom, odbijajui govoriti, Raine je
napustio sobu, lupajui vratima za sobom.
Uz uzdah, Judita se osvrnula na Alyx. Mora se izboriti za sebe ili e
te ljudi iskoristiti. Jesi li dobro? Raine ti nije nakodio u svoj urbi, zar ne?
Alyx je samo odmahnula glavom, gledajui Juditu s divljenjem i
ljubavlju.
To je dobra stvar. Nas tri smo sve vrste i jake inae bi bile mrtve.
Alyx podigne tri prsta, i namrti se u pitanju.
Bronwyn, Stjepanova ena. Morat e joj u susret. Ona je lijepa,
apsolutno lijepa, ali je Stephen vue svugdje, inei da spava i na tlu
smotana u vuneni pokriva. To je stvarno strano. Kucanje na vratima
prekine Judith i sekundu kasnije slubenici su stigli s kadom i kantama
vrue vode. Trebala bih poslati Rainea ee, rekla je Judith. On zna kako
brzo dobiti stvari. Alyx se nasmijeila i Judith joj se nasmijeila natrag.
Oni su dobri ljudi. Ja ne bih mijenjala Gavina ni za koga, ali ponekad
mora podii glas malo. Jednog dana e dobiti strahopotovanje svog
mua.

143

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Alyx se samo nasmijeila i dopustila da je dovede do kade.

144

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

esnaesto poglavlje
Raine je bio do grla u kadi tople vode. Oi su mu i dalje plamtile od
bijesa. Pogledao je neprijateljski kad su se vrata njegove sobe otvorila. Gavin
je uao u nju.
Miles je uzeo Chatworthovu djevojku i otiao za kotsku i od onoga
to ja znam je da ju je vukao i da je vritala i psovala na njega. Prokletstvo!
rekao je. Zato imam toliko problema s mojom mlaom braom? Samo
Stephen
Bilo bi ti bolje da prestane, upozorio je Raine. Ja sam u
raspoloenju da proem maem kroz neiji trbuh.
A to se dogodilo danas? Gavin upita umorno, sjedajui preko puta
Rainea. Imam vie problema nego to je potrebno. Je li tvoja ena, bila
neljubazna s tobom?
Ne moja ena. On je stao. to namjerava uiniti s Milesom? Misli
li da e on nju predati Stephenu?
Mogu se samo nadati. Sir Guy je s njim, pa moda on moe urazumiti
Milesa.
Ima li razlog zato je Miles trebao zadrati djevojku? Osim za svoje
zadovoljstvo? Ne mogu zamisliti da na mali brat prisiljava enu da uiniti
ita, niti mogu zamisliti da bi ga netko odbio. Nikada nisam vidio da ima
problema sa enama.
Jedan od Milesovih ljudi slomio je ruku odmah nakon to je Lady
Elizabeth bila isporuena i tako ostao kada je Miles otiao u kotsku.
Uhvatio sam ga na putu.
A to je njegova loa vijest? To ne moe biti tako loe po izrazu tvojeg
lica.
Postojala su etiri mukarca u Milesovu atoru u to vrijeme.
Pagnellijevom ovjeku je doputeno da ue. Svi mukarci su drali maeve
uperene na njega. Nosio je dug tepih u naruju. Zastao je samo unutar ulaza,
bacio ga na pod, gurnuo ga nogom i odmotao.
Pa? Raine je zahtijevao.
To se odmotalo Milesu ispred nogu, otkrivajui Elizabetu Chatworth

145

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

da ne nosi nita osim duge plave kose.


I to je na mali brat uinio? upita Raine, rastrgan izmeu smijeha i
uzdisanja na sliku koju je zamislio.
Prema onome to sam saznao, svi ljudi su ustali i buljili bez
pomicanja dok Lady Elizabeth nije skoila, zgrabila odjeu s krevetia i
sjekiru iz ugla i pola na Milesa.
Je li povrijeen?
Uspio je izbjei njene udarce i poslao je ljude iz atora. Kad je dama
zapoela s psovanjem gorim nego to je itko uo, sir Guy je odveo ljude na
dovoljnu udaljenost od atora.
I nema sumnje da je prela sljedeeg jutra, rekao je Raine, smijeei
se. Na mali brat zna kako sa enama.
Ne znam to se dogodilo nakon toga. Sat kasnije ovjek s kojim sam
govorio slomio je ruku i bio je poslan natrag Milesovoj kui.
Kako si znao da je otiao u kotsku? upita Raine.
Otiao sam u Milesov kamp i nitko nije bio tamo. Pitao sam neke od
obrtnika u tom podruju. Tijekom tjedan dana Miles i njegovi ljudi su otili,
a nekoliko ljudi uo je kako govore da su ili u kotsku.
Ni traga, zato?
Tko moe rei to se dogaa u Milesovoj glavi? Znam da on ne bi
nakodio djevojci, ali bojim se da e je zadrati da kazni Chatwortha.
Miles bi se borio s ovjekom, mnogim mukarcima, ali on ne bi
iskalio bijes na eni. To je Chatworthova igra, rekao je Raine mrko.
Siguran sam da je imao razloga da je odvede iz Engleske. ta namjerava
uiniti sada?
Gavin je za trenutak utio. Ja u ga ostaviti Stephenu i vidjeti to on
moe uiniti s Milesom.
Raine je stajao u kadi. Sumnjam da bilo tko moe urazumiti njega kad
su ene u pitanju. Ako je eni bilo potrebno vie od deset minuta da se
zaljubi u njega, to e biti prvi put da se tako neto dogodilo. Moda ju je
Miles vidio kao izazov.
Gavin mrknu. to god njegovi razlozi bili, on iskuava kraljev gnjev.
Kralj Henrik se promijenio otkad mu je najstariji sin umro.
Sueci se, Raine je izaao iz kade, udario u svoju odjeu nagomilanu
pod nogama. To e biti dobro, da se rijeimo njih za neko vrijeme.

146

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Koliko dugo misli da moe ostati?


Tri, etiri dana. Moram se vratiti u kamp.
Jesu li tvoji odmetnici tako vani?
Raine je razmiljao trenutak. Oni nisu svi odmetnici, a moda bi kada
bi ivio njihov ivot imao razliite ideje o ispravnom i pogrenom.
Kraa je pogrena, bez obzira to rekao, rekao je Gavin vrsto.
Bi li sjedio mirno i ekao da Judita i tvoj novi sin umru od gladi?
Ne elim raspravljati s tobom. Da li Alyx zna da se namjerava
vratiti?
Ne, ne jo. Nisam siguran da u joj rei, ili u jednostavno otii. Ali
siguran sam da e pokuati ii sa mnom. Ja ju elim ovdje s tobom i Judith. I
elim da ivi na nain na koji ona nikada nije prije ivjela.
Jednim zamahom podigao je svoje stare haljine, bacio ih u kut i
posegnuo za srebrom izvezenom crnim barunastim odijelom na krevetu.
to je to? Pitao je Gavin kada je dignuo neto od Raineove prljave
odjee. Podigao je zlatni pojas.
To je Alyxin Lyon pojas, kako ga naziva, ali ni za ivot svoj ja ne
mogu razaznati nita nalik lavu na njemu. Jedan od straara na suenju ga je
uzeo od nje, i trebalo mi je vrajeg vremena da ga uzmem od njega.
Uz mrtenje na licu, Gavin je uzeo pojas do prozora i studirao na
suncu. Izgleda jako star. Je li to?
Valjda. Alyx kae da se prenosio s majke na keri u njezinoj obitelji
koliko god se tko moe sjetiti.
Lavovi, promrmljao je Gavin. Postoji neto poznato o ovom pojasu.
Doi dolje sa mnom u zimski salon.
Kad je Raine bio odjeven, on je slijedio svoga brata k obloenoj sobi.
Na jednom zidu visila je stara i izblijedjela tapiserija. Bila je tu ve dugo i bila
je tako poznata Raineu da je za njega bila gotovo nevidljiva.
Je li otac ikad ti govorio o ovoj tapiseriji? Pitao je Gavin. Kad je Raine
odmahnuo glavom, Gavin je nastavio. Ona je utkana u vrijeme Edwarda
Prvog i predmet je proslava najveeg viteza stoljeima, ovjeka po imenu
Black Lion. Vidi, ovdje je on na vrhu konja i ljupka dama koja je bila
njegova supruga. Gledaj njezin struk.
Raine je pogledao, pomalo dosadno na Gavina koji je recitirao
obiteljsku povijest, ali nije vidio nita posebno. On je uvijek bio ovjek koji se

147

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

brine za danas i sada, a ne o stvarima prije nekoliko stoljea.


Gavin mu je dao ogoren pogled. Vidio sam crte ovog opasaa,
pokazao je na tapiseriju, davno. Ime Crne lavovske supruge je neto s
lavovima, za vjenani dar. Lav je dao svojoj eni pojas od lava i njegovih
Lavica.
Ne misli da Alyxin pojas moe biti taj. To bi trebalo biti par stotina
godina.
Pogledaj kako je ova stvar iznoena, rekao je Gavin, drei Alyxin
pojas u zraku. Vezice su oiene zajedno sa eljezom i dizajn je gotovo
nestao, ali iz onoga to ja mogu vidjeti iz kope to bi mogli biti lavovi.
Kako je Alyx dobila pojas?
Gavina nije trebalo podsjetiti kakvog je njegova nova ogorica
porijekla. Crni lav bio je nevjerojatno bogat ovjek, ali je imao jednog sina i
osam keri. On je dao svim svojim kerima ogromno bogatstvo i njegovoj
najstarijoj keri otiao je lavov pojas i onda e proi na njezinu najstariju
ker.
Ne misli da je Alyx Raine je poeo.
The Black Lionov je najstariji sin dobio ime Montgomery, i po njemu
sva naa obitelj. Zar se ne sjea da je otac govorio da si poput Black Liona?
etvorica su bila visoka, tanka i potena dok si ti bio uvijek krai, vri.
Raine se sjetio svih zadirkivanja kao dijete, a ponekad se pitao je li on
bio pravi brat sa sestrom i tri brata. Ali on je imao dvanaest godina kad je
umro otac, i bilo je i mnogo stvari kojih se ne sjea.
Otac je govorio da si poput njega. On je ukazao na masivne crne
kose ovjeka na vrhu pastuha na tapiseriji.
I ti misli da bi ovaj Alyxin pojas mogao pripadati ovjekovoj eni?
Raine je uzeo pojas od svog brata. Ona njega nikada nije ispustila iz vida.
Znao sam da e biti uzet od nje na suenju. Ona nije to spomenula, ali sino
je sanjala i povikala o ovom malom zlatu.
Jesi li znao da je Crni lav oenio enu ispod njega? Ne ba kao
Alyxin status, ali u odnosu na njega, Montgomerys su bili siromani kao
lovouvari.
Raine protrlja
istroeni pojas izmeu prstiju. To je previe
nategnuto za vjerovati. Ali ponekad se osjeam kao da sam poznavao Alyx
due od samo nekoliko mjeseci. Bio sam sa enama ljepim od nje, a

148

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

pogotovo s enama koje su me tretirale s vie potovanja, ali kad sam ju prvi
put video, zastao je i nasmijao se. Kada sam ju prvi put vidio, mislio sam
da je djeak i mislio sam da ako bi ikad imao sina da e izgledati kao Alyx.
Bilo je neto u njoj ... ne znam kako to da objasnim. Je li isto bilo s tobom i
Judith?
Ne, rekao je ravnoduno Gavin, gledajui dolje. Mrzio je misliti o
tome kako je on tretirao Judith kada su prvi put bili u braku.
Govorei o tvojoj supruzi, rekao je Raine, ona me je jezikom
bievala, kada sam stigao.
Gavin se nasmijao na to. A to si to uinio? Ako se dobro sjeam, ona
obino leti nad tobom .
Rekla je da sam izmaltretirao svoju enu tako to sam ju doveo
ovamo.
Zbog kralja? Pitao je Gavin. Razgovarali smo i ona je pristala da
e biti siguran ovdje nekoliko dana. To e potrajati tako dugo da e te netko
prepoznati i javiti kralju.
Ne, to nije to, Raine je istinski zbunjen. To je neto o tome da joj
nisam kupio dovoljno haljina. Moda misli da nosim haljine na mojem
sedlu.
Ja sam svakako sretan to si stigao na vrijeme da se brani, rekla je
Judith s vrata, smijeei se. Odmah je otila do mua i poljubila ga. Ti si
siguran? Pa?
Bolje ne mogu biti, rekao je, drei je blizu sebe. ta ja to ujem da
si galamila na mog brata. On nije snaan kao ja, rekao je Gavin.
Samo sam rekla da Raine nije trebao vui svoju enu po cijeloj zemlji,
kad ona nosi njegovo dijete, i da je ona bolesna od vatre i dima, a odjevena je
gore od najnie sluge.
Judith je poela govoriti, ali kada se okrenula na vratima je stajala
Alyx, ali Alyx nitko nije vidio. Nosila je haljinu od dubokog, tamno
ljubiastog baruna, niskog, dekoltea koji je visio s tekim srebrnim lancem
i velikim ljubiastim ametistom u centru. Stranji dio glave bio je prekriven s
jednostavnim srebrnim tkaninama izvezenim s ljubiastim cvjetovima.
Njezine ljubiaste oi sijale su briljantno.
Raine se pomaknuo prema njoj, podigao joj ruku i poljubio je. Ja sam
osvojen s takvom ljepotom, rekao je iskreno.

149

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ti si drugaiji, proaptala je.


A moe priati. Moe li pjevati jo?
Nemoj uriti, Raine, rekla je Judith. Ja sam dala joj med i trave, ali
mislim da e se izlijeiti bre ako ne bude koristila svoj glas. Veera je
spremna. Je li netko gladan?
Kada ju je Raine je doveo do trpeze u Velikoj dvorani, ona se morala
potruditi da bi joj usta ostala zatvorena. Jelo koje je vidjela u gostionici inilo
se kao blagdan, ali na ovom stolu je bilo dovoljno hrane za cijelo selo.
Tko su ti ljudi? apnula je Rainu pokraj nje. Bilo je vie od sto ljudi
koji su jeli s njima.
Raine je pogledao gore, primjeujui ljude iz njezinih oiju. Oni su
Gavinovi ljudi, neki su moji, a neki od Stjepana. Ti ljudi su Montgomeryevi,
roaci, mislim. Ti e morati pitati Gavina za toan odnos. istaknuo je
prema kraju stola gdje je sjedio. Neki od njih su u dvorcu drai. Moe
pitati Judith. Siguran sam da ona zna tko su svi.
Ti si tako velik? ona je rekla hrapavo.
Ne, nacerio se. Moji posjedi su mali u usporedbi s ovim. Judita je
bogata. Ona je donijela veliko bogatstvo kad se udala u nau obitelj i ona ima
podrku mnogih ljudi.
Ja? upitala je Alyx, uplaeno.
Raine je nije odmah razumio. Misli da e morati voditi moje
posjede? Ne vidim zato ne. Moe itati i pisati. To je vie nego to ja mogu
uiniti. Odvratio je pogled, dok je jedan od njegovih roaka razgovarao s
njim.
Dugo vremena, Raine je stajao i upoznavao je s ljudima koji su
uzvikivali dobrodolicu. Judita je upitala Alyx eli li se odmoriti i zajedno su
otile natrag u Alyxinu sobu.
Je li sve ovo za tebe zbunjujue? upitala je Judith. Alyx je kimnula
glavom.
Sutra postoji sajam u selu, a ja u vidjeti ako te Raine eli odvesti na
njega. Vi ete se zabaviti Ali sada, zato se ne odmori? Gavin i Raine
pripremaju poruku za poslati Milesu, a ti e imati vremena da se opusti,
jer sam sigurna da e biti zauzeta s njim dugo.
Kad je Alyx skinula haljinu i skliznula ispod pokrivaa, Judith ju je
uhvatila za ruku. Nema se ega bojati kod nas. Mi smo tvoja obitelj od

150

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

sada i to god radila imat e nae odobrenje. Znam da je sve to ona mahne
elegantno novo za tebe, ali ti e uskoro sve nauiti i mi smo tu da ti
pomognemo.
Hvala ti, apnula je Alyx i zaspala prije nego je Judita bila izvan
vrata.
Ona je spavala dugo, a kad se probudila, glas joj je barem pola bio
obnovljen. Zvuk je bio tamo i bilo joj je drago, ak i ako su tonovi nestali.
Misli li da u moi opet pjevati?
Siguran sam da e u sljedeih nekoliko dana ptice letjeti u sobu samo
da te uju, rekao je Raine.
Smijui se, ona se okrenula u sobi okreui i haljinu koju je nala na
stolici. Nije li to divno? To je najljepa haljina na zemlji.
Ne, Raine se smijao dok ju je grabio. To si ti koja je ini lijepom.
Sada se prestani okretati prije nego to moje dijete dobije vrtoglavicu. Jesi li
spremna za sajam?
Sajam je kao grad, grad sastavljen od ljudi iz svih krajeva svijeta. Bile
su tu staje za ivotinje, staje od olova i kositra iz Engleske, sjenice
panjolskih vina, njemake, talijanske robe, krpe, trgovine igraaka, hrvanje,
utakmice, igre spretnosti, mesnica, ribarnice
Gdje emo poeti? upitala je Alyx, drei se za Raineovu ruku. Bili
su okrueni sa est Gavinovih viteza.
Moda je dama gladna? upitao je jedan od viteza.
Ili edna? Bi li moja gospa eljeli vidjeti onglera ili akrobata?
ujem da postoji fer pjevaica upravo na taj nain.
Pjevaica, rekla je vrsto Alyx, to je nasmijalo Rainea.
Da vidimo to imaju da se natjeu? zadirkivao je.
Nasmijeila mu se, sretna jer joj to zadirkivanje ne smeta. Nakon
kratkog posjeta pjevaima, koji nije dobar po Alyxinu miljenju, zaustavili
su se na tandu medenjaka i Raine joj je kupio svjee peenih dama.
Jedui poslasticu, gledajui tamo i vamo ona je jedva bila svjesna kad
se Raine zaustavio kod talijanskog tanda.
to misli o tome? upita Raine, drei duljinu ljubiaste svile.
Lijepo, rekla je odsutno. Oh, Raine, eno medvjed izvodi trikove.
Tvoj medvjed od mua e uiniti trikove ako ga ne poslua. Kad je
podigla pogled, nastavio je. Dosta mi je da Judita galami na mene. Odaberi

151

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

boje koje eli, a ja u ih poslati u dvorac.


Da odaberem? upitala je tupo gledajui bogatstvo pred njom. Dajte
nam sve to imate u ljubiastoj, rekao je Raine brzo. I te zelene. Ti e
izgledati dobro u njima, Alyx. Okrenuo se natrag trgovcu. Odreite
dovoljno svake od njih za haljinu i poaljite u dvorac. Upravitelj e vam
platiti. Uzeo je Alyx za ruku i povukao.
Kao dijete, Alyx je gledala unatrag, s medenjakom u ustima. Mora da
je tri nijanse ljubiaste, etiri zelene u svakoj vrsti tkanine i vrste ukljuuju
svile, saten, velvets, brokat i druge tkanine koje Alyx nije prepoznavala.
Raine se zaustavio prije predstave sa medvjedom, ali kad je vidio da Alyx ne
gleda, on ju je povukao u drugi tand za krzna.
Ovaj put nije ekao nju da odabere, nego je naruio plat podstavljen
od janjee koe, a drugi od leoparda iz Azije.
Do sada, Alyx se samo oporavljala. Bila je odjevena bez da se ak i pita
o tome to je htjela. Ako je imala ikakvu ideju o tome to je ona htjela, ona bi
prosvjedovala.
Raine!!
Da li odabire i svoju robu ovako? usudila se pitati. Da li ostavlja
izbor trgovcima?
On je slegnuo ramenima. Ja obino nosim crno, tedim vrijeme na taj
nain. Miles je onaj koji zna za odjeu.
A to je Stephen? to on zna?
On dri Gavina i mene razdvojene i pored svega to nosi je kotska
odjea, ostavljajui veinu sebe golim.
Zvui zanimljivo, Alyx je mrmljala, na to joj je Raine dao otar
pogled.
Ponaaj se pristojno. Pogledaj ovo. Jesi li vidjela ovo prije?
Alyx je vidjela da ena radi sa stotinama drvenih pula na debelom
malom jastuku. to je to? Gotov proizvod je izgledao je kao bijela svilena
pauina.
To je ipka, moja gospo, ree ena i podigne okovratnik za Alyx u
inspekciju.
Njeno, Alyx ga je dotaknula, gotovo se bojala se da e se raspasti.
Evo, rekao je Raine, vukui vreu zlata ispod svoga prsluka.
Dopustite mi da odabere tri od tih. Izaberi Alyx, i mi emo dati jedan Judith

152

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

i poslati drugi Bronwyn.


O, da, rekla je, sa zadovoljstvom na ideju za dar za Judith.
ipke ovratnika su paljivo poloene u tanku drvenu kutiju i dane
jednom od vitezova da ih nosi.
Sljedeih nekoliko sati bili su najsretniji za Alyx. Vidjevi Rainea u
njegovom prirodnom okoliu, gledajui kako dobiva potovanje koje je
zasluio, bio je uitak za nju. Ipak, taj ovjek koji je tako poaen mogao je
sjesti s najniim prosjakom i sluati mukarca.
Gleda me udno, rekao je Raine.
Ja samo brojim svoje blagoslove. Pogledala je daleko od njega. to
svi ti ljudi gledaju?
Doi, pa emo vidjeti.
Gomila ispred njih se rasula da propusti sedam velikih mukaraca i
enu kroz njih. Unutar kruga su etiri napola odjevene ene. Njihovi ravni
trbusi su goli, a noge vidljive kroz prozirnu svilu. Valjale su se na neku
udnu glazbu. Nakon poetnog oka, Alyx je pogledala svog supruga i
vidjela je da je potpuno oaran enama, kao to su bili i straari oko njih.
Pomislila je na nekoliko trenutaka da je Raine bio blizu Gospodinovim
anelima!
S uzvikom gaenja, kojeg Raine nije uo, Alyx je poela izlaziti iz
gomile, ostavljajui ljude u svojoj opsesiji.
Moja gospo, rekao je netko pokraj nje. Dopusti mi da te odvedem iz
ovog ludila. Ti si tako mala da se bojim za tvoju sigurnost.
Podigla je pogled u mrane oi vrlo zgodna ovjeka. Imao je plavu
kosu protkanu od sunca i orlovski nos nad vrstim ustima. Imao je
zakrivljen oiljak iznad njegova lijevog oka i sjene ispod oiju. Nisam
sigurna poela je. Moj mu
Dopustite mi da se predstavim. Ja sam grof od Bayhama i va suprug
i moja obitelj su dobro upoznati. Ja sam prevalio dug put da se obratim
Gavinu, ali kad sam vidio vas na sajmu nadao sam se da u pronai jednog
lana obitelji ovdje.
Teko postavljen ovjek koji je vie popio, skoio je prema njima, i grof
je ispruio ruku, titei Alyx.
Osjeam da je moja dunost da te zatitim od ove rulje. Dopusti mi da
te odvedem odavde.

153

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Uzela je ruku koju je on ponudio. Bilo je neto u njemu da se inio


tmurnim i milim u isto vrijeme i ona instinktivno povjeruje u njega.
Kako ste uli za moj brak? upitala je. Bilo je tako nedavno i nisam
dola s istim ljudima kao moj mu.
Imam poseban interes za ono to obitelj Montgomery radi.
On ju je poveo daleko od buke sajma, na klupu unutar malog
umarka. Mora da si jako jako umorna jer nisi sjela cijelo jutro. I sigurno,
dijete mora biti teak teret.
Zahvalno je sjela, odmarala ruke na trbuhu, i pogledala ga. Vi ste
doista nas promatrali. Sada, o emu elite sa mnom razgovarati da je
potrebno da budemo daleko od mog mua?
Na to se grof blago nasmijeio. Montgomery biraju svoje ene s
mozgom, kao i ljepotom. Moda sam trebao sebe ponovno predstaviti. Ja
sam Roger Chatworth.

154

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Sedamnaesto poglavlje
Alyx se osjeala tako samozadovoljno jer je mislila da bi ovaj ovjek
elio da koristi svoj utjecaj na svog supruga, no iznenada se osjetila jako
uplaeno. Nespretno, pokazujui strah na licu, ona je poela ustajati.
Molim te, rekao je tiho. Ne mislim te povrijediti. Samo elim
razgovarati s tobom na trenutak. Sjeo je na kraj klupe, nogama daleko od
nje, sputene glave i sklopljenim rukama . Otii. Neu te zaustaviti.
Alyx je ve krenula kraj njega kad je okrenula lea. Ako vas moj mu
vidi, on e vas ubiti.
Roger nije odgovorio i Alyx, mrtei se, sama sebi ,govorei da je
budala, vrati se na klupu. Zato si riskirao dolazei ovamo? upitala je.
Ja bih riskirao sve kako bi pronaao svoju sestru.
Elizabeth?
Moda je to bilo zbog naina na koji je rekla ime, ali Roger je podignuo
glavu. Poznaje je? to ti zna o njoj? Ruke su mu se skupile u ake.
Pagnelli, grof od Waldenhamov, sin
Znam tu gamad.
Alyx mu je brzo ispriala priu o tome kako joj je Elizabeth pomogla i
kako je Pagnell kaznio Elizabeth.
Miles! Roger je rekao, stojei. On je bio bogato odjeven u tamno
plavi barun, satensko brokatnom prsluku. To nije bio ovjek kojeg bi Alyx
zamislila kao neijeg neprijatelja.
A to je Miles uinio s mojom nevinom sestrom? Roger je zahtijevao,
dok su mu oi treperile.
Nije ono to ste vi uinili s Lady Mary, Alyx je uzvratila.
enina je smrt na moju duu i ja sam za to platio s gubitkom brata.
Ne planiram izgubiti svoju sestru, takoer.
Alyx nije imala pojma ta je on govorio. Kakve je Rogerov brat imao
veze s Marijinom smrti? Ne znam gdje je Miles ni Elizabeta. Nisam bila
dobro. Moda je Raine saznao, ali ja ne znam nita.
A Lady Judith? Ja ne mislim da ona ne zna nita. Je li ti neto rekla?
Ne, nita. Zato ste vi slobodni kad se moj mu mora sakrivati, a vi

155

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ste onaj koji je ubio Mariju?


Nisam je ubio! rekao je estoko. Ja ne! Ne elim o tome
razgovarati, a to se tie slobode, kralj je uzeo sve moje stanarine za naredne
tri godine. Veina mojih ljudi su me ostavili, jer ih ja ne mogu platiti. Imam
samo jednu malu nekretninu od kue to je ostalo od moje obitelji, koja se
sada sastoji od jedne zaarane snahe. Moj brat me mrzi i nestao je iz zemlje.
Nisam bio kanjen? Va suprug i dalje zadrava svoju zemlju, njegov
upravitelj ju pokree, a kraljev ovjek moju zemlju. Znate li to e ostati za tri
godine? Va suprug e imati svu svoju obitelj. On je ak slobodan zaljubiti se
i oeniti, a ja nemam vie nikog - jedan brat poginuo, jedan se okrenuo
protiv mene, dok je moja sestra zatvorenik. A ti kae kako ja nisam
kanjen? Tako sam ja slobodan? Stao je nakon ovog govora i pogledao u
stranu, lutao, u daljinu.
Ne znam to se dogodilo s Elizabeth. Gavin je otiao za Milesom, ali
on se vratio odmah. Nisam razgovarala s njim kad se vratio.
Ja u ga ubiti ako joj nateti.
A to e time dobiti? Alyx je uzviknula. Bolelo ju je grlo, ali barem
se njezin glas podignuo. Hoe li itko od vas stati ili ete se svi poubijati?
Miles nije oteo Elizabeth, ona mu je predana. On je nevin. Pagnell je onaj na
kojeg bi trebao iskalit svoj gnjev. Ali vi koristite za mrnju Montgomerye
njih za sve vae probleme.
to sam mogao oekivati od Montgomerya?upitao je mrzovoljno.
Ve im vjerujete da su bogovi na ovoj zemlji.
Glupi ovjee! ona pljune. Samo elim da ovaj rat doe do kraja.
Raine ivi u umi okruen kriminalcima i sve zbog tebe.
Gavin je to poeo igranjem sa mojom snahom. Jedna ena nije bila
dovoljna za njega. On je takoer elio Alice.
Alyx je stavila ruke na glavu. Ne znam nita. Morate ii. Raine e biti
u potrazi za mnom.
Zar misli da me titi?
Planiram da zatitim svog mua od borbe i mene od njegove srdbe.
Ne mogu otii dok ne saznam neto o Elizabeth.
Alyx je stisnula zube. Ne znam gdje je Elizabeth.
Hoe li saznati i rei mi?
Apsolutno ne! Bila je zapanjena da je pitao ovo. Miles je s njom, a ja

156

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

neu uiniti nita da ga ugrozim.


Roger je ustima napravio stranu liniju. Ti si budala to si izala ovdje
sa mnom. Mogao bih te sada oteti i potraiti Elizabeth u zamjenu za tebe.
Alyx je znala da mora biti hrabra za ovo i ne dopustiti da vidi njezin
strah. Nemate straare kod vas. Hoete li ponijeti trudnicu? Koliko daleko
ete biti nasamo sa mnom? Elizabeth jo uvijek vjeruje da ste dobar ovjek.
elite li biti jo jedan Montgomeryev zatvorenik? Alyx je mogla rei po licu
da je udarila u ivac. Kako si objasnio Marijinu smrt njoj? Alyx je zastala
na trenutak, promatrajui ga. Mora ii.
Prije nego je bilo ko od njih mogao reagirati, kroz drvee je izletio
Raine i njegovi straari. Odmah su etiri maa bila na grlu Rogera
Chatworth.
Raine je zgrabio Alyx, i drao je jednom rukom, a ma u drugoj. Gad,
nije ti naudio? Raine je zareao. Ubijte ga, rekao je u sljedeem dahu.
Ne! Alyx je vrisnula i uspjeno napravila da se ljudi zaustavile.
Odmah je sebe stavila ispred Rogera. On mi nije uinio nikakvu tetu. Sve
to on eli je znati je gdje mu je sestra.
U grobu pokraj rudnika, rekao je Raine, a oi su mu se suzile.
Nije mrtva, rekla je Alyx. Raine, molim te, idemo zavriti ovu
svau sada. Zakuni se da e Elizabeth biti vraena Rogeru.
Roger, zar ne? Raine je disao kroz zube, zurei u nju dok je ona
zakoraila unatrag, blie Rogera. Koliko dugo ga poznaje?
Ja ..kako? poela je, zbunjeno. Raine, molim te, ovo nema smisla.
On je ovjek i ne elim da ga vidim ubijenog. On eli sestru. Zna li gdje je?
Sad si me traila da izdam svog brata za ovu prljavtinu. Je li ti rekao
o Marijinim posljednjim trenucima dok je bila iva? Pogledao je Rogera.
Jesi li uivao u zvuku njezina tijela dok se razbijalo na kamenje?
Mora ga pustiti, rekla je tiho. Ne moe ga ubiti hladnokrvno.
Doi, Roger. Ja u hodati s tobom prema tvom konju.
Bez rijei, Roger Chatworth hodao je kroz sajam gdje je njegov konj
ekao. Ni Raine niti njegovi uvari nisu su ga slijedili.
On vam nikada nee oprostiti, rekao je Roger.
Nisam to uinila za vas. Kad bi vas Raine ubio, kralj mu nikada ne bi
oprostio. Idi sada i ne zaboravite da je Montgomery bio dobar za tebe kada
to nisi zasluilo. Ne elim da se ita dogodi Milesu ili Elizabeth i ja u uiniti

157

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

sve to mogu da se ona vrati vama.


S izrazom nevjerice, divljenja i zahvalnosti, okrenuo je konja i odjahao
daleko od Montgomery imanja.
Alyx je stajala na trenutak, srce joj je mahnito udaralo dok je
razmiljala o susretu s Raineom. Naravno, on e se ljutiti, ali kad mu
objasni zato je ona pomogla njegovom neprijatelju, on e je razumjeti.
Polako, u strahu zbog nadolazeeg argumenta, hodala je natrag prema
drveu gdje su stajali straari.
Trebalo je samo nekoliko sekundi da vidi da Raine nije bio tamo.
Gdje je on? upitala je. Otiao na neko privatno mjesto za njihovu
nadolazeu borbu.
Moja gospo, rekao je jedan od straara. Gospodin Raine vratio se u
umu.
Da, znam, rekla je ona. Gdje moemo biti sami. No, u kojem smjeru
je otiao?
Na trenutak samo Alyx je gledala na ovjeka, a nakon dugo vremena
shvatila je to je ovjek mislio pod "uma". Misli tabor odmetnika?
Da, moja gospo.
Uhvati moja konja! Ja u ii za njim. Moemo ga uhvatiti.
Ne, moja gospo. Imamo zapovijed da vas vratimo Gospodinu
Gavinu. Neete slijediti Gospodina Rainea.
Moram ii, rekla je, gledajui mukarce moleivo. Zar ne vidite da
sam morala uvati Rainea da ne ubije Chatwortha? Kralj bi Rainea objesio
ako bi on ubio grofa. Moram to objasniti mom muu. Odvedite me njemu!
Ne moemo. Straar otvrdnu vilicu protiv izgleda suosjeanja u
njegovim oima. Nai nalozi dolaze od Gospodina Rainea.
Moda, ako moja gospa govori s Gospodinom Gavinom, jo jedan
straar je predloio.
Da, rekla je nestrpljivo. Idemo se vratiti u dvorac. Gavin e znati
to uiniti.
Jednom kad je odsedlala konja, Alyx je postavila takav tempo da je
vitezovi nisu mogli pratiti. im je konja kopito dotaknulo plonik u
dvoritu, Alyx je skoila i utrala u kuu.
Zalupila je u jednu praznu sobu i u drugu, a onda stade i zaurla:
Gavin!

158

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

U sekundi, tranjem niz stepenice doao je Gavin. Judith je bila blizu


iza njega.
Jesi li ti to zvala? Pitao je Gavin, zadivljeno. Raine je rekao da ima
snaan glas ali..
Alyx ga je prekinula. Raine se vratio u odmetniki tabor. Moram ii k
njemu. On me mrzi. On ne razumije zato sam to uinila. Moram mu
objasniti.
Uspori, rekao je Gavin. Reci mi to se dogodilo od poetka.
Alyx pokua duboko disati. Roger Chatworth
Ime je bilo dovoljno da Gavin eksplodira. Chatworth! Jesi li
povrijeena? Jel Raine otiao za njim? Dozovi moje ljude, rekao je jednom
od njegovih ljudi koji su stajali iza Alyx.
Ne! Alyx je uzviknula, a zatim stavila svoje lice u ruke. Suze su
konano padale.
Judith je stavila ruku oko Alyx. Gavin, razgovaraj s ljudima, dok se
brinem za Alyx. Povela je Alyx ka jastuiima ispod prozora, uzela njezine
ruke u svoje. Sada mi reci to se dogodilo.
Alyxine suze i njezin osjeaj hitnosti su je skoro iscrpili. Paljivim
ispitivanjem Judita je mogla sastaviti priu zajedno. Nisam shvatila,
Alyx je zajecala. Roger je govorio o stvarima koje nisam razumjela. Tko je
Alice? Tko je bio njegov brat? to je imao veze s Marijinom smrti? Raine je
tako bijesan. On je naredio da Rogera ubiju i morala sam ga zaustaviti.
Morala sam!
To je dobra stvar to si uradila. Sada elim da ovdje sjedi mirno dok
ja odem nai Gavina. Ja u mu ispriati tvoju priu i Gavin e moi
urazumiti Rainea.
Judita je nasla mua i dvadeset vitezova u dvoritu, izgleda kao da su
se pripremali za rat. Gavine! to to radi?
Mi emo ii za Chatworthom.
Chatworth? Ali to je s Raineom? On vjeruje da je Alyx stala na
stranu Chatwortha. Morate ii do Rainea i urazumiti ga. Alyx titi Rainea ne Chatwortha.
Judita, nemam vremena za rjeavanje ljubavnih svaa sada. Moram
pronai Milesa i upozoriti ga o Chatworthu ili nai Chatworth i vidjeti da on
nee skupiti vojsku i ii za mojim bratom.

159

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Reci Milesu da pusti Elizabeth. To je ono to Chatworth eli, rekla je


Judith. Dajte mu natrag njegovu sestru.
Kao to je on vratio moju? Preko konja, licem prema dolje?
Gavine, molim te, Judita se izjasni.
Zastao je na trenutak i povukao je sebi. Raine je sigurniji u umi.
Nema sumnje da e Chatworth rei kralju za Raineove prijetnje, te e
obnoviti kraljev gnjev. I Alyx e ostati ovdje ionako, tako da je ispalo dobro.
Sada je Miles vea briga za mene. Ne vjerujem da je on povrijedio djevojku,
ali ja se nadam da emo imati vremena prije nego to Chatworth sazna gdje
je. Moram upozoriti mog brata i dati mu zatitu ako je to potrebno.
A to je s Alyx? Raine vjeruje da ga je izdala.
Ne znam, rekao je Gavin, odbacujui tu temu. Napiite mu pismo i
poaljite glasnika. Raine je sigurno ljut, moda, ali ljutnja mu nee nauditi.
Sad moram ii. Pazi Alyx dok me nema i nahrani mog sina.
Nasmijeila mu se, a on ju je poljubio njeno. Pazi se, povikala je za
njim, kada su on i njegovi ljudi odjahali van.
Judithin osmijeh nije dugo trajao jer je ula u kuu i vidjela kako Alyx
sjedi sama na sjedalu do prozora.
Je li Gavin ide do Rainea? Alyx je apnula s nadom u glasu.
Ne sada. Moda e poslije ii. Sada mora upozoriti Milesa o Rogeru
Chatworthu da zna kako Montgomeryi dre Elizabeth.
Alyx se naslonila se na kameno kuite. Kako je Raine vjerovao da u
ga izdati? Chatworth me zamolio da saznam gdje je Elizabeth, ali odbila
sam. Samo sam hitjela pomoi Raineu, i cijeloj obitelj. Sada sam pogorala
sve to.
Alyx, rekla je Judith, uzimajui svoju sestru po zakonu za hladne
ruke. Postoje stvari koje ne zna, stvari koje su se dogodile prije nego to si
bila dio nae obitelji.
Ja znam o Marijinoj smrti. Bila sam s Raineom kad je saznao.
Prije toga su stvari
Sve oko ovog to se uinilo stoji Alice i Roger je spomenuo i njegova
brata? Pitala je Alyx.
Da. Alice Chatworth je sve poela, ree Judith.
Alyx je vidjela hladnou u Judithinim oima, nain kako su se njene
lijepe oi promijenile. Tko je Alice? apnula je Alyx.

160

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Gavin je bio u ljubavi s Alice Valence, rekla je Judith tihim glasom.


Ali ena se nije htjela udati za njega. Umjesto toga, ona je uhvatila bogatog
Earla, Edmunda Chatwortha.
Edmund Chatworth, rekla je Alyx. ovjeka kojeg je Jocelin ubio.
Edmund je ubijen jedne noi od pjevaa koji nikada nije uhvaen,
Judita je nastavila, ne znajui da Alyx zna.
Uvijek sam vjerovala da Alice Chatworth zna vie o tome to se
dogodilo nego to je rekla. Kao udovica odluila je da si moe priutiti da se
uda za Gavina, ali Gavin je odbio da me ostavi i oeni se njome. Alice se nije
predala lako. Judithin je glas bio teak od sarkazma. Ona me je zatvorila i
prijetila da e proliti kipue ulje na moje lice. Bila je tunjava i ulje je
napravilo njeno lice puno oiljaka.
Roger je rekao kako u njegovoj kui ivi zaarana sestra po zakonu.
Sigurno ona ne moe nauditi Mariji zbog oiljaka?
Ne, kasnije je Roger bio u kotskoj i upoznao enu koju je Kralj Henry
obeao Stjepanu za mladenku. Bronwyn je bogata i vrijedilo se boriti. Roger
je tvrdio da je njegova i on i Stephen su se borili. Roger je ponosan ovjek i
poznati vitez, ali Stephen ga je pobijedio i u bijesu, Roger je napao Stjepana s
lea.
Stephen nije bio ozlijeen, nije li?
Ne, ali Rogeru je ugled bio uniten. irom Engeske ljudi su se smijali
na raun njega i zvali ga onaj koji tue s lea Chantworth.
I tako je Roger uzvratio uzimajui Mariju. On mora da je vidio
Montgomeryse kao uzrok svih njegovih ponienja, rekla je Alyx.
On i jest. On je molio Stjepana da ga ubije na bojnom polju, ali
Stephen nije i Roger se osjetio dodatno uvrijeeno. Tako je Roger drao
Mariju i Bronwyn kao zatvorenike neko vrijeme. Ne vjerujem da bi
povrijedio Mariju da nije bilo Briana.
A tko je Brian?
Rogerov mladi brat, invalid, srameljivi djeak koji zavolio Mariju.
Kada je Brian rekao Rogeru kako je planirao oeniti Mariju, Roger se napio i
silovao ju. Zna to je uinila Marija. Brian je donio njeno tijelo natrag
nama.
A sada je Miles s Elizabeth, rekla je Alyx. Raine van zakona. Roger
je izgubio svoju obitelj i svoje bogatstvo i sad Milesov ivot moe biti u

161

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

opasnosti. Zar ne postoji nain da se zaustavi ova mrnja? to ako Roger


ubije Milesa? to e se dogoditi nakon toga? Tko e biti sljedei? Hoe li bilo
koja od nas ikada biti sigurna opet? Hoe li naa djeca odrastati mrzei
Chatworthse? Hoe li se moje dijete boriti s Rogerovim?
Tiho, Alyx, rekala je Judita, povlaenjem Alyx u naruje. Gavin je
otiao upozoriti Milesa i on e biti siguran. Osim toga, Bronwyn je tu sa
svojim ljudima, a ak i ako Chatworth podigne vojsku, on nee biti u stanju
boriti se protiv Mac Arransa.
Nadam se da si u pravu. I da e Raine biti siguran u umi.
Idemo pisati pisma Raineu sada. Poslat emo glasnika veeras.
Da, rekla je Alyx, sjedei i briui suze. im Raine sazna istinu,
sigurna sam da e mi oprostiti.

162

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Osamnaesto poglavlje
Raine je vratio Alyxina pisma neotvorena. Iako je proitao Judithina
objanjenja to se dogodilo, on nije napravio nijedan komentar u verbalnim
porukama koje je poslao natrag. Nije imao slugu sada, tako da je Judith
morala biti oprezna kad je poslala pisma samo preko glasnika koji su mogli
itati.
Alyx se inilo da prihvaa sve to se dogaa stoiki, ali svako jutro oi
su joj bile crvene i njen apetit je nestajao.
Kada se Gavin vratio se iz kotske, on se smrznuo kada je vidio da je
Alyx gotovo koa i kost, osim stomaka koji joj virio ispred.
Koja je tvoja vijest? Judita je pitala prije nego to je mogao rei ita o
Alyxinom izgledu.
Pronali smo Chatwortha te ga priveli na neko vrijeme, ali je
pobjegao.
Jeste li ga povrijedili? upitala je Judith.
Ni jednu vlas kose! Gavin je popucao. Kada je otiao, mi smo otili
u kotsku, ali on se nije pojavio tamo. Moje miljenje je da je Chatworth
otiao kralju Henryju.
Jeste li vidjeli Milesa?
Gavin je kimnuo glavom u frustraciji. On je uvijek tvrdoglav, ali sad
ide predaleko. On odbija vratiti Elizabeth, i nita i nitko ga ne moe
urazumiti.
A to je s Elizabeth?
Ona se stalno bori. Oni bi raspravljali i o boji neba, ali ponekad vidim
ju da gleda ga s neim osim mrnje. Sada, kako je Alyx?
Raine vraa njezina pisma neotvorena, ali ja joj nisam rekla, iako su
ga moja pisma natjerala da poslua.
Gavin se namrtio i nije rekao mnogo. Moj brat e oprostiti trostruko
ubojstvo, ali ako on misli da je njegova ast ukaljana tad je nemilosrdan.
Pisat u mu i rei mu o Alyxinu stanju. Kad dijete dolazi?
Za nekoliko tjedana.
Raine nije odgovorio Gavinu kad je bilo rijei o Alyx.

163

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

U Novembru, Alyx je rodila veliku zdravu djevojicu koja se


nasmijeila sekundu nakon njezina roenja i pokazala Raineove rupice na
licu. Catharina, Alyx je apnula prije nego to je zaspala.
No, u sljedeih nekoliko tjedana, dijete nije bilo tako sretno. Catherina
je plakala stalno.
Ona plae za svojim ocem, rekla je Alyx sumorno i Judith joj je
gotovo odmahnula.
Da ne znam bolje, Judita ree, ja bih rekla je gladna.
Judithine rijei bile su tone, jer im je dojilja pronaena, Catherine se
utiala.
Zato ja nisam bila dobra? Alyx je zaplakala.
Judita ju protrese. Sluaj me! Mora misliti na svoje dijete. Moda ju
ne moe hraniti, ali postoje i druge stvari koje moe uiniti. A ako dijete
nije dovoljno, mogu ti nai posao za raditi.
Alyx je kimnla glavom tupo i prije nego to je znala to se dogaa,
Judith joj je dala vie posla nego to je znala da postoji. Alyx je dobila knjige
za itanje, vree ita za raunati i snimati. Bila su tu spremita za ienje,
obroci za nadzor i stotine ljudi da se brine za njih.
Alyx nije bila sigurna kada je poela shvaati koliko je sebian njezin
ivot bio. Bila se odvojila od naroda svog sela zbog svog talenta. Svi su bili
rezervirani prema njoj, tretirali je kao da je neko kog je dotaknulo nebo. U
svom jadu i okrutnosti je odluila mrziti plemstvo zbog onoga to je jedan
ovjek uinio. Ali zapravo je bila ljubomorna. Ona bi uvijek osjeala da je
bila je jednaka svakome, ali zapravo, to je ona ikada dala bilo kome?
Njezinu glazbu? Ili je njezina glazba stvarno bila samo za nju?
Shvatila je da su Gavin i mukarci i sluge bili ljubazni prema njoj zbog
njezina odnosa prema Raineu, ali ona je htjela dati neto to nije bilo tako
lako za nju.
Ona je postavila kolu za mnogu djecu u kompleksu dvorca i poela ih
uiti itati i pisati. Bilo je mnogo dana kad je htjela prestati, ali je nastavila i
bila je nagraena jednom u neko vrijeme kad bi dijete nauilo novu rije.
U poslijepodnevnim satima radila je sa ranjenima i bolesnima. Kad je
ovjek slomio nogu pod bavom vina, a ona je morala biti skinuta, Alyx je
glavom u rukama upotrijebila svu svoju obuku i sav svoj osjeaj, da ga
hipnotizira sa svojim glasom. Nakon toga, ona je plakala satima.

164

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Boli me da se ukljuim, rekla je Judith. Jedno od moje djece, lijepo


dijetete, je palo sa zida juer i umrlo je u mojim rukama. Ne elim voljeti
ljude. Glazba je sigurnija.
Judith ju je na njezinim rukama umirivala i razgovarala s njom dugo
vremena.
Judith je bila iza Alyx. Je li ti Bog dao tvoj talent kako bi pomogla
ljudima koji te trebaju ili ga treba samo za ljupko odjevene ljude u crkvi?
Na Boi, Judithina je majka dola u posjet. Helen Bassett nije
izgledala dovoljno stara da bi bila iija majka. Na njezinoj strani bio je njezin
suprug John, koji je izgledao suzdrano kao i bilo koji drugi ovjek. Zajedno
su se nasmijeili svojoj jedanaest mjeseci staroj keri, koja je upravo uila
hodati.
Judithin je sin imao est mjeseci, Alyxina ki dva mjeseca. Svatko je
pokuao napraviti sveanost sretnom i nitko nije spomenuo koliko lanova
obitelji je nestalo.
Svi smo bili zajedno prole godine, promrmljao je Gavin u svoju
alicu.
Nije bilo rijei od Rainea.
U Januaru, Roger Chatworth doista je otiao kralju Henryju - ali ne i
on jedini. Bilo da je sluajno ili smiljeno, Pagnell se pojavio u isto vrijeme.
Roger je rekao kako je Miles drao njegovu sestru kao zatvorenika u
kotskoj i Pagnelli je rekao da je imao dokaz da Raine trenira ne plemie da
se bore protiv vitezova.
Kralj Henry je rekao da je od srca bolestan od svaa izmeu
Chatworthsa i Montgomerysa i htio je da lady Elizabeth bude putena. Ako
Miles to ne bude uinio, on e biti proglaen izdajnikom i njegova zemljita
oduzeta. to se tie Rainea, ako on stavi oruja u ruke tih odmetnika, kralj e
zapaliti umu i sve njih zajedno.
Gavin je poslao glasnika u kotsku, preklinjui Stjepana da prisili
Milesa da poslua kralja. Prije nije to je bilo odgovora, uo je da je Pagnell
pronaen mrtav i to da su Montgomerysi bili odgovorni. Kralj je dodao to
na dugaak popis pritubi.
eli ono to smo drali stoljeima, rekao je Gavin. Ostali kraljevi su
pokuali da to uzmu i nisu uspeli. Ovaj e, takoer. Zgrabio je topuz sa zida.
Ako Stephen ne moe urazumiti Milesa, ja mogu.

165

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Za sat vremena, ponovo je iao za kotsku.


A to je Raineom? Alyx je tiho upitala dok je drala Catherine. Tko
e ga upozoriti o kraljevoj prijetnji?
Kralj Henry nee zapaliti umu, rekla je Judith. Ostalo je samo
nekoliko njih. Raine ne bi stvarno marirao na kralja sa svojim bendom
koljaa?
Moda. Raine bi se usudio svata ako je vidio neku nepravdu. Ako je
mislio da je njegov brat u opasnosti, ne postoji predvidivost to bi mogao
uiniti.
Miles e sluati Gavina ovaj put nadam se, rekla je Judith. Roger e
dobiti sestru natrag i sve e se rijeiti.
Gledale su jedna u drugu nekoliko trenutaka. Nitko od njih dvije nije
vjerovao Judithinim rijeima.
Idem k Raineu, Alyx je rekla tiho, a zatim je otvorila oi iznenaeno.
Hoe li ti dopustiti da ue u umu? O, Alyx, nisam sigurna da bi
trebala to uiniti. Montgomery mukarci mogu biti strahovito ljuti.
Je li te Gavinov bijes ikad sprijeio odradi ono to si morala uiniti?
Ako je Gavin bio u opasnosti da li si oklijevala pomoi mu na bilo koji nain
koji si mogla?
Judith je trenutak utjela. Jednom sam vodila Gavinove ljude protiv
ovjeka koji ga je drao u zatoenitvu.
Sama u ui u umu. Bi li se brinula za Catherine? Premlada je da ide
sa mnom. Tamo e biti hladno za nju.
Alyx, jesi li sigurna?
Moda u moi odvratiti Rainea. Sigurna sam da je razmiljao o
svemu to se dogodilo i nema sumnje da razmilja svakojake strahote da
poini Rogeru Chatworthu. Ponekad ga mogu zaskoiti i prisiliti ga da me
poslua. Vjerojatno ne zna da Gavin radi na uvjeravanju Milesa za
osloboenje Elizabeth.
Stajala je, drei svoju bebu vrsto. Moram se pripremiti. Trebat u
ator, jer ja ne mogu rei da e Raine rado dijeliti svoj sa mnom.
Mogao bi ti oprostiti u trenutku kad te vidi, rekla je Judith.
Oprosti mi! Alyx ree, a onda je vidjela da ju zeza. Ja u ga natjerat
da mu bude ao to me optuio da sam ga izdala. I ja u trebati lijekove.
Dugujem neto tim odmetnicima to ih Raine vodi. Pomogli su mi nekad, ali

166

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

nikad im nisam pomogla. elim da se iskupim za neke od mojih


zanemarivanja i moju aroganciju.
Kako brzo eli otii? upitala je Judith.
Prije nego to se Gavin vrati ili emo moda imati problema. Koliko
brzo moemo skupiti stvari zajedno?
Dan ako pourimo.
Judita, rekla je Alyx. Ti si aneo.
Moda samo elim vidjeti svoju obitelj sigurnu. Doi sada, imamo
posla.
Tiho, Alyx je zastenjala. Raine je jednom rekao kako je Judith uinila
dvostruko vie u jednom danu, nego bilo tko drugi. Alyx je pogaala da se
blii tri puta vie. Brzo, ona je predala Catherine sobarici i pourila za
svojom sestrom po zakonu.

167

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Devetnaesto poglavlje
Ne svia mi se ovo mjesto, rekla je Joan silazei s konja pokraj Alyx.
To je pretamno. Jeste li sigurni da Gospodin Raine ivi u mjestu kao to je
ovo?
Alyx se nije potrudila odgovoriti. Judith je rekla da je njezina slukinja,
Joan, bila u prednosti u ovom pothvatu, da bi Joan mogla zadrati Alyx
dovoljno dugo da potrai Rainea i obavijesti ga o kraljevoj namjeri te da Joan
moe iskopati sve vrste informacija. Judith je takoer upozorila da je Joan
bila previe poznata i mora biti stalno podsjeana na svoje mjesto.
Dobar dan, Alyx pozva u stablo.
Joan ju je pogleda gore nego da je izgubila razum. Je li oekuje da ti
stablo odgovori? Dodala je, Moja gospo, kada ju je Alyx otro
pogledala.
Iz visokih grana stabla siao je kako je Joan mogla vidjeti boanski
ovjek.
Joss! Alyx se nasmijala, i prije nego to je mogla sjahati, Jocelin ju je
zgrabio oko struka i povukao u zagrljaj.
Na trenutak su se samo smijali i grlili dok se Alyx nije odmaknula i
pogledala ga. Ti si se promijenio, rekla je tiho. Postoje rue u tvojim
obrazima.
Joan se nakalje glasno. Moda bi gospodin htio rue negdje drugdje
ne samo u obrazima.
Joan! Alyx je upozori. Ja u te ostaviti preko noi samu u ovoj umi
ako se ne upristoji.
Je li to glas zapovijedanja ja ujem? upita Joss, drei joj ruke na
razdaljini.
Ti si se i vie nego promijenila. Nikad nisam vidio tako lijepu damu.
etaj sa mnom i razgovarajmo.
Kad su bili daleko od Joan i natovarenih konja, on je pitao: Dobila si
dijete?
Ki s Raineovim rupicama na licu i s njegovim oima. Ona je slatka i
savrena u svakom pogledu. Kako je on?

168

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Jocelin je znao za kog je ona pitala. Nije dobro. ekaj! On je fiziki


dobro, ali on je tuan, nikad se ne smijei i kada je glasnik stigao od
njegovog brata bio je ljut danima. Zastao je. to se dogodilo poslije u
vaem braku?
Ukratko, rekla mu je o Rogeru Chatworthu.
Dakle, ti si napustila svoje dijete i vratila se Raineu.
Nema sumnje da e me doekati rairenih ruku. Ona se namrti.
Postoji nekoliko razloga zato sam se vratila. Dugujem ljudima ovdje neto
jer su me spasili od spaljivanja. Koliko ih je... umrlo?
Tri i etvrti kasnije.
Njezina ruka je stisnula Jossovu ruku. Kraljev bijes na Montgomeryse
i Chatworthse raste svakodnevno. Gavin je otiao u kotsku urazumiti
jednog brata dok je Raine moj da se pozabavim s njim.
Zna li da on nee dopustiti da bilo koji glasnik ita ita u vezi tebe u
pismu?
Pretpostavljala sam. Prokletstvo, Raine i njegova ast! Da je samo
sluao deset reenica saznao bi da nisam izdajica. Najbolje to mogu nadati
se da ga odvratim neko vrijeme. Ja sam se bojala da se moe odluiti da ide
za Rogerom Chatworthom sam i nema sumnje da e to i napraviti ako
pomisli da je njegov mlai brat u opasnosti. Da mu 'mali' brat nije zavodnik
ena moda se nita od ovoga ne bi dogaalo. No, braa Montgomery ostaju
jedan uz drugog meusobno bez obzira na sve.
Odvui mu panju? ree Joss, smijeei se. Mislim da e to uiniti.
Zna li koliko dobro izgleda? Ljubiasta haljina ini da tvoje oi sjaje.
Govori o zavoenju, zadirkivala ga gledajui gore i dolje. Mislila
sam da u nositi jednostavnu odjeu vie pogodnu za umu, ali Judith je
planirala moju robu, rekavi da e me lijepe haljine vie iskazati Raineu.
Jesam li se stvarno promijenila?
Da, ti si se popunila. Sada, tko je ta pohlepna djevojka koju si dovela
sa sobom?
Na trenutak, Alyx je prouavala Jossa. U sve vrijeme to ga je
poznavala, nikad nije vidjela toliko puno smijeha i zezanja. Kako je
Rosamunda? upitala je oprezno.
Jocelin je bacio glavu unatrag i nasmijao se. Ti si previe pametna.
Ona je velianstvena i bolje je. Sada idemo u logor. Raineu e biti drago da te

169

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

vidi, bez obzira to on kae.


Iako je Alyx mislila da je pripremljena za svoj prvi susret s Raineom,
ona nije bila. On je izgubio na teini i brazde u miiima su se isticale. Stajao
je u logorskoj vatri gledajui dvojicu mukaraca koji su razgovarali s njim
ozbiljno.
Na trenutak, Alyx je stajala posve mirno, gledajui ga, sjetivi se
svakog pedalja njega, elei razgovarati s njim, poletjeti mu u naruje,
osjeati dobrodolicu.
Ali kad se okrenuo, njezin dah je stao u grlu. Mrnju je mogla rijeiti ,
ali Raineove oi nisu pokazale toplu vatru mrnje. Umjesto toga nije bilo
niega. Frigidna pusto leda: plava tako hladna da je poslala sivilo leda kroz
njeno tijelo. Nema naznake pomirenja, a posebno nijedne od dobrodolice.
Bez pomicanja, Alyx je gledala kako joj je Raine okrenuo lea i krenuo
prema terenu za trening.
Jako je ljut, zar ne? Joan je rekla iza Alyx. Ti Montgomerys imaju
ivce. Jesam li ti ikada rekla o jami u koju se Lady Judith popela da spasi
Gospodina Gavina? Naravno, svaka ena u svojoj zdravoj pameti ne bi
riskirala sve za takvog ovjeka kao to je Gospodina Gavin. I Miles, takoer.
I nikada nisam bila u krevetu s Gospodinom Raineom. Je li ugodan?
Otila si predaleko! Alyx je popucala, vrtei se okolo.
Joan joj je dala osmijeh poput make. Barem sam dobila da se
prestane saalijevati sama. Gdje elite ator? Vi odluite dok ne dozovem
nekoliko ljudi da nam pomognu.
S tim je otila, tiho uklizila u skupinu ljudi koji su se polako okupljali
oko Alyx i etiri natovarena konja.
Vidimo da niste dobili puno od spaljivanja, rekao je jedan ovjek,
gledajui Alyx gore i dolje drsko.
Ne mogu spaliti prave vjetice, rekla je ena.
Otmjena haljina, dodao je drugi glas. S kim si spavala da bi dobila
to?
Alyx je povisila bradu. elim se zahvaliti svima to ste doli da me
spasite kad sam trebala pomo. Sigurna sam da nisam to zasluila, ali
hvala.
inilo se da je uspjela da je sluaju na trenutak.
Nitko nije mislio da vam pomogne, rekao je ovjek s oiljcima lica.

170

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Zbog Gospodina Rainea smo otili. A sada, vidjeli smo iz njegova pogleda
da bi on elio da su vas spalili.
To je izazvalo veliku buku smijeha od svakoga i maui glavama,
amaranjem jedan drugome lea, vratili su se u logor, ostavljajui Alyx
samu.
Ti planira plakati? Joan upita zlobno u Alyxino uho. Oni bi to
voljeli. Evo, doi vidjeti to sam nala. S jednim dubokim njukanjem, Alyx
se okrenula od umskog kampa. Je li oekivala da vide da se promijenila?
Pogledala je Joan, koja je priala s etiri velika mladia.
Oni e nam pomoi da postavimo ator, ree Joan, klizei rukom
kroz dvojicu mukaraca.
Alyx se morala nasmijeiti na Joan, koju je bilo tako lako usreiti.
Judith je rekla da je Joan maka koja klizi iz kreveta u krevet. Uz uenje,
Alyx je gledala kako je Joan poela davati mladiima naredbe, sve ih
milujui tu i tamo. Jednom, Joan je pogledala gore i namignula Alyx. Drska
djevojka! Alyx pomisli, okreui se sakriti osmijeh.
Poele su iskrcavati pakete koje su ona i Judith spakirale.
Treba pomo? upita jedan od Joaninih mladia iza nje kada je uzeo
svenjeve od nje.
Hvala ti, rekla je, smijeei se ka njemu. Jesi li novi u kampu?
Na to se on nasmijao se i njegove smee oi su zablistale. Bio sam
ovdje prije kod Rainea, bio sam ovdje kad ste bili djeak. Vi ste se
promijenili zadirkivao je, promatrajui je.
Ne znam ..., poela je prije nego je pogledala daleko.
Ja ne pretpostavljam da bi pogledala bilo kog od nas. Ti si uvijek
njega gledala. Pokazao je glavom prema Rainovu atoru. Ne da te krivim,
gledajui kako je on bogat plemi, a vi ste bili Zastao je.
Je li to tako izgledalo? Alyx je rekla, govorei vie za sebe.
To je objasnilo mnogo kad nam je Gospodin Raine rekao da vas
idemo spasiti.
Rekao je, zar ne? upitala je. Nema sumnje da su svi bili jako veseli
da me spasu.
Mladi se nakalje i pomakne njegov teret. Ja u ovo odnijeti u logor
za tebe.
ekaj! ona zovne. Kako se zove?

171

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Thomas Carter, rekao je, cerei se.


Zamiljena, Alyx je zavrila istovar konja. Ona je provela mjesece u
ovom logoru i nikad nije ni vidjela Thomasa Cartera. Ipak je bio ovdje cijelo
vrijeme i ak riskirao svoj ivot da je spasi.
Mrtei se, vratila se u logor i bila je vrlo zadovoljna kada joj se
Thomas nasmijeio.
Joan i mladii su ator podignuli u vrlo kratkom vremenu i roba je
istovarena. Izvana je sijala topla logorska vatra.
Doli ste u svijet, zar ne? upita enu od preko puta vatre, koja je
zurila u Alyx. Imala je je ogromnu guu na vratu, inei da dri glavu na
jednoj strani.
Moemo dijeliti ono to imamo s tobom? Alyx ju je upitala tiho, a
zatim se okrenu la na Joan, koja je uzdahnula u znak protesta.
ena je odmahnula glavom, oima irokim, i ostavila ih.
Ne moemo dopustiti bolesnu bagru u naoj blizini! Joan je
prosiktala. elite li imati jednu od onih stvari na vratu? Sve to treba uiniti
je sjediti kod nas i..
Tiina! Alyx je rekla, sama gledajui u Joan. Neu ti dopustiti da
razdvaja te ljude. Oni su mi spasili ivot i sve njihove prljavtine i bolesti
zasluuju vie nego to mogu vratiti. A to se tie tebe, sve e ih tretirati
dobro, a ne samo mukarce.
Joana je stisnula eljust vrsto, mrmljajui neto o Alyx i izdavanju
svoje klase, da je sve vie poput Lady Judith svaki dan. Bez zvuka, ona je
kliznula u mrak.
Kao Lady Judith, Alyx je mislila, i znala je da nikad nije imala takav
kompliment prije. Nasmijana, ona je ustala i otila u svoj ator. Sama na
malom krevetiu, ona se podsjetila na njezine noi s Raineom. Barem je sada
bila blizu njega, i po prvi put u nekoliko mjeseci je bila u stanju spavati
dobro. Njezine posljednje misli prije nego to je zaspala bile su o Catarine.
U jutarnjim satima, Alyx se probudila osvjeena, smijeei se. ista,
hladna, uma i zrak uili su da se osjea dobro. Joane nije bilo na vidiku, pa
je Alyx ostala odjevena samo u haljinu od smaragdno zelene vune
obrubljene zlatnim gajtanom. Mala kapa na zatiljku uinila je da sakrije
kovre oko njezina lica. Kosa joj je bila dua sada, i nije vie mrzila neobinu
boju iz koje se svaki pramen inio kao pojedinac.

172

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Izvan atora, ona je pozdravila iscrpljenog izgleda Joanu koja je sjedila


beivotno na panju od stolica. Kosa joj je bila putena niz lea, ramena
haljine rastrgana. Bilo je modrica na vratu. Pogledala Alyx sa svijetlim
oima. Oni su poudni ljudi, rekla je umorno, ali tako sretno da se Alyx
smijeila.
Idi i odmori, rekla je Alyx ozbiljno. A kad se probudi razgovarat
emo o tvom odvratnom ponaanju.
Teko, Joan je ustala i krenula prema atoru.
Alyx je uhvatila za ruku slukinju. Sva etvorica od njih? upitala je
znatieljno.
Joan je samo klimnula glavom, a njezini kapci bili su oputeni umorno,
kad je ula u ator.
Alyx je razmiljala o sva etiri mukaraca odjednom? Kada se Raine
pojavio pored nje, oi su mu plamtile ljutito. Ona je progutala dva puta.
Dobro jutro, uspjela je rei.
Prokletstvo i tvoja jutra! zareao je, zurei u nju. Ta bludnica to si
je dovela sa sobom je iscrpila sva etiri moja ovjeka. Oni su nizata za mene
od jutros. Ne mogu ni podii ma. Ne znam zato ste dole ovdje, ali mislim
da je vrijeme da se vrati.
Nasmijeila mu se slatko. Koja armantna dobrodolica, moj
suprugu. Ispriavam se za moju sobaricu, ali kako se sjeam nisam imala
mnogo prakse u postupanju podreenih. Ne moemo svi biti roeni
plemii. I da, zna zato sam dola ovdje, imam dug za otplatiti.
Ne duguje mi nita.
Tebi! Alyx ispljunu, a onda se smiri, prisiljavajui se na osmijeh.
Moda ja ne dugujem neto tebi, ali ja dugujem vie tim ljudima.
Otkad je to tebi stalo? Stisnuo je oi na njoj.
Budui da su riskirali svoje ivote da me spasu, rekla je mirno.
Hoe li mi se pridruiti za malo hrane da razbije glad? Mogu ti ponuditi
hladnu pitu s mesom.
inilo se da eli neto rei, ali se okrenuo na peti i ostavio je.
Alyx se nastavila smijati, a srce joj je lupalo dok je gledala kako se
povlai natrag .
Zadovoljna sobom? Jocelin je upitao iza nje.
Alyx se glasno nasmijala. Jesam li toliko prozirna? Raine

173

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Montgomery je arogantan ovjek, zar ne? On misli da sam ovdje samo zbog
njega.
A jesi li? upita Joss.
Ja u ga izludjeti, rekla je Alyx sretno. eli li neto pojesti? Ima li
vremena sjediti sa mnom i odgovoriti na neka pitanja?
Pitanja koje je Alyx imala bila su oko logorskih ljudi. Nije znala o
njima nita iako je ivjela s njima mjesecima. Ali ona se osjeala kao
autsajder.
Nee biti lako pobijediti, rekao je Jocelin. Oni imaju mnogo
nedoumica oko tebe. Blanche je svalila mnoge probleme na tebe.
Blanche! Alyx je rekla, sjedajui uspravno. Komadi slagalice su
dolazili na svoje mjesto.
Blanche je ena koja je izazvala Constancinu smrt. Kako bi inae ona
znala o Edmundu Chatworthu? Mora da mrzi Blanche.
Ja sam zavrio s mrnjom. Stajao je. eli li vidjeti Rosamundu?
Ako eli pomoi ljudima, ona ti moe rei kako poeti.
Alyx nije bila spremna za promjene u Rosamundi. Njezine su oi sjale
tako jarko kad je pogledala ka Jocelinu, a ni Jossove oi nita manje nisu
svjetlucale od pogleda ka njoj.
Alyx bi ti eljela pomoi, rekao je mekim, slatkim glasom, uzimajui
Rosamundinu ruku.
Rosamunda se nasmijala Alyx tako da je ukoila lea, a ona je
zahvalila nebu za Judithinu treningu.
Siguran sam da moemo za tebe uiniti neto, rekla je Rosamundi
svojim mekim glasom.
Trebalo je Alyx tjedan dana da bi Rosamunda shvatila da misli
ozbiljno. Radila je ak i puno i kasno.
Njeno visoanstvo radi nama nioj klasi uslugu, rekao joj je ovjek
dok je ila po mraku ka njezinom atoru. Bojala se uprljati ruke prije, a
sad..... a sada nita nije dovoljno prljavo za nju. Ali ja ne vidim Rainea da ti
se klanja.
U svom atoru, Alyx je stavila ruke na sljepoonice. Njezina glava ju je
boljela od buke i runih mirisa. Bolesni su joj dopustili da ih dotakne, ali
zdravi ljudi ignorirali su je, osim da joj se podsmjehuju. A to se tie Rainea,
ona ga je rijetko ak i vidjela.

174

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Jeste li doli ovdje pobijediti Rainea ili onaj oboljeli ljam? Joan ju je
pitala esto.
Raine, Alyx apnu, trljajui sljepoonice. Sada je ator bio prazan,
Joan je oito spavala negdje drugdje. Alyx nije navikla da ima sluge i bila je
neuspjena u kontroliranju Joan. Vidjevi da su kante vode prazne, Alyx ih
uhvati i ode do rijeke.
Kleei, gledala je pjenuavu povrinu vode. Kristalna voda na
mjeseini, pomislila je, izgleda kao slomljeni dijamant na mjeseini. Na zvuk
se okrenula i srce joj je skoilo u grlo kad je vidjela Rainea. Njegovo veliko
tijelo, tijelo koje je znala tako dobro, blokiralo je mjesec.
Jesi li dokazala ono to si htjela? upitao je tiho, glasom tako glatkim i
tvrdim kao elik. Jesi li oekivala da ako povije jednu gadnu ranu, ljudi e
pasti pod tvoje noge u znak zahvalnosti? Oni su vei suci od mene.
to to znai, rekla je, zaprepatena.
Ti si dobra glumica. Jednom sam vjerovao da si ... iskrena, ali sam
nauio na tei nain. Nadam se da oni nee pasti tako daleko koliko sam ja.
Stajala je, s rukama stisnutima u ake. Potedi me svojeg
samosaaljenja, rekla je kroz zube. Jadni Gospodin Raine spustio se nisko i
zaljubio u nekoga iz puka, a onda kad je dala sve od sebe da ga spasi od
kraljevog gnjeva, on je odmah znao da je prekoraio svoje granice. Njezin
glas se povisio. elim ti neto rei, Raine Montgomery. Nije bitno ako me ti
ljudi mrze. Ja prokleto dobro to zasluujem. A to se tie njihovog pada pod
moje noge, ja ga ne mogu oekivati. Barem su oni poteni. Ti se dri kao da
si neki muenik, a ne slua nikoga. Umjesto toga radije vjeruje da si u
nepravdi i misli da samo ti ima osjeaj asti.
A to ti, ena, zna o asti? on je rekao podrugljivo.
Vrlo malo. Zapravo, znam vrlo malo o svemu osim glazbe. Ali barem
sam spremna priznati svoje greke. Ja sam uinila nepravdu tim ljudima, i ja
pokuavam ispraviti svoju krivnju. Ti, moj visoki gospodaru, ispravi me ako
grijeim ni za svoju ker nisi upitao.
uo sam za nju, rekao je Raine ukoeno.
Alyx je ispustila zvuk koji je letio preko Raineove koe poput eline
turpije. Kako veliko od tebe! ona pljune. Veliki, gospodar Raine,
gospodar ume, kralj odmetnika, nije uo za vlastitu ker. Ona se utia.
Dola sam ovdje da te osvojim natrag, ali sad nisam sigurna da te elim.

175

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ostani daleko od mene. Uzmi svoju hladnu ast u krevet s tobom.


Postoje i druge ene koje su voljne podijeliti moj krevet, rekao je,
tekim oima.
Moja teta ide na njih, Alyx istjera. to se mene tie, vie volim
drugu vrstu mukaraca, one koji nisu tako kruti i hladni, one koji su jo
ivi.
Ona nije vidjela kada se njegova ruka pomjerila. On je bio bri, jai,
nego to se sjeala. Njegovi snani prsti zagrabili su je s lea oko struka i
pogledao ju je u oi, osmjehnuo se, duhovito, i primaknuo ju blie sebi.
Nagnuvi glavu, njegove su usne lebdjele iznad njezini. Hladan
sam? rekao je, a glas mu je poslao joj trnce dolje joj niz kraljenicu.
Neki mali dio Alyxinog mozka i dalje se mogao urazumiti. Mislila je
dati mu lekciju, zar ne? Pomislila je, dok je stajala na prste i stavila mu ruke
oko vrata.
Kad su im se usne dotaknule, oboje su povukli svoje udisaje otro i
odmaknuli se jedno od drugoga, ljubiaste oi zurei u plave. Alyx je
trepnula jednom, dvaput, prije nego to su se Raineova usta spustila na
njezina s glau, kao u ovjeka koji umire. Uspravio se, ruke omotao oko nje,
i noge joj podigao s tla dok joj je uhvatio stranji dio glave svojom snanom
rukom i okrenuo glavu u stranu. Njegov jezik uao je njoj u usta, i poslao
iskre toliko vrue kroz njeno tijelo da se inilo da e spaliti svu svoju snagu.
Njeno tijelo opustilo se uz njegovo, doputajui mu da podrava njezinu
punu teinu.
Usne su mu poele raditi protiv njenih, vukui je blie, njegove ruke
masirale, gnjeile joj glavu, prsti su mu igrali s miiima u vratu.
Alyx je poela stezati stisak pokuavajui ga jo pribliiti. Njene noge
su napredovale i dole su mu oko struka. Okrenula je glavu, preuzimajui
inicijativu kad se njezin jezik zapetljao sa njegovim, njeni zubi grickali
njegove usne.
Zvuk pribliavajuih jahaa, mnogih jakih konja, doli su do
Raineovog osjeaja za opasnosti. Polako, on je izaao iz crvene magle i
grubo, ljutito, maknuo Alyx daleko od sebe.
Na trenutak, izraz lica mu je bio mekan; onda doe hladan. Nada li
se da e me zavesti da se vratim natrag? apnuo je. Jesi li koristila isto
oruje na Chatworthu?

176

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Trebao je Alyx trenutak da shvati to je mislio. Ti si budala, Raine


Montgomery, rekla je tiho. Da li je mrnja nadjaala tvoju ljubav? Podigla
je suknju, zaboravljajui kante i okrenula se natrag u kamp. Iza sebe je ula
kako Raine razgovora s jahaima, a glas mu je bio nepotrebno ljutit.

177

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Dvadeseto poglavlje
Zna to je dobro, Joan je govorila dok je eljala Alyxine kovre.
Ljudi su manje ljuti na tebe. Nije bilo estitke u Joaninu glasu. Kad e
prestati gubit svoje vrijeme i otii za Gospodinom Raineom? Ovdje smo ve
cijela dva tjedna i jo uvijek samo zuri u vas. Trebala bi maknuti odjeu i
popeti se u krevet s njim.
Naslaivao bi se previe, rekla je Alyx, kopanjem ljubiaste vunene
rukavice. Neu mu dati zadovoljstvo za pobjedu tako lako. On je rekao
neke grozne stvari meni.
Na to, se Joan nasmijala. to je vano to mukarci kau? Imaju
mozak samo za ubijanje jedni drugih. Stavite ma u muku ruku i on je
sretan. ena mora raditi na tome da ga naui da postoje i druge stvari u
ivotu osim rata.
Moda si u pravu. Rainea brine vie da li sam ga izdala nego to on
misli kako mu dijete prolazi samo bez majke. Moda sam se trebala vratiti
mojoj Catarine i ostaviti Rainea njegovim mranim jadikovanjima.
Jadikovanje je tono, rekla je Joan. Jeste li znali da je spavao bez
ene, od kad se vratio?
Alyxin osmijeh poeo je kao mali i pruio se preko lica vrlo iroko.
On vas voli, Alyx, rekla je Joan tiho.
Zato onda to ne pokae! Zato se smije i bulji u mene? Kad sam s
Rosamundom i kad pogledam tamo gdje je i on, gleda me svojim hladnim
pogledima. Osjeam se kao da je ledena rijeka vode prolivena na moje
tijelo.
Joan se nasmijala razdragano. On vam pokazuje da mu je stalo! to
oekuje da uini - izvini se? Joan se smijala jo vise toj ideji. Gospodin je
enu stvorio jaom, tako da bi se mogla nositi s mukom slabosti. Kaete da
ste krivo tretirali umske ljude, to si priznala i sada si dola da ispravi svoju
pogreku. Mislite li da je svaki ovjek toliko jak?
Raine me optuio da sam izdajica, rekla je tvrdoglavo.
Kralj je rekao da je Gospodin Raine izdajica. Kralj je nepravedan, ali
hoe li on to priznati? Nita vie nego to e tvoj mu doi k tebi i traiti da

178

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

mu oprostite.
Ne svia mi se ovo, rekla je Alyx, izbacujui donju usnu van. Ja
nisam uinila nita pogreno Rainu. Roger Chatworth..
Prokletstvo Chatworth! ree Joan. Raineov ponos je povrijeen.
Stala si uz nekog drugog ovjeka umjesto uz svog mua. Iznad svega,
mukarci oekuju slijepu odanost.
Ja sam vjerna, to je...
Ona je zadrala daha kad je Jocelin uletio u ator nenajavljen.
Trebala bi doi, rekao je on Alyx. Moda moe sprijeiti smrt.
iju? upitala je Alyx, ustajui odmah i slijedei Jossa prije nego to je
mogao odgovoriti. Brian Chatworth upravo moli da ue u tabor. Raine je
oblaio oklop za njemu u susret.
Ali ,Judita je rekla da je Brian volio Mary, da je Brian donio njeno
tijelo natrag njima.
Moda je ime Chatworth. To samo jae tjera Raineov bijes.
Jocelin je stavio Alyx na konja i krenuli su brzo, izbjegavajui grane
stabla dok su jahali. Kad su napokon stali, prizor ispred njih iznenadio Alyx.
U maloj istini, osvijetljen ranim jutarnjim suncem, stajao je mladi. Bio je
mali, lagani, ak i osjetljiv. Ipak, on je imao obiljeja lica Rogera Chatwortha.
Da ga je Alyx vidjela negdje drugdje, rekla bi da je taj djeak Rogerov sin.
Alyx je skliznula s konja prije nego je Joss mogao sjahati. Mogu li vam
pomoi? rekla je, hodajui prema djeaku. Ja sam Alyxandria
Montgomery, supruga Gospodina Rainea. Srela sam tvojeg brata.
Brian se povukao do svoje pune visine. Nemam brata, rekao je u
iznenaujuem mukom glasu. Dolazim da se pridruim Gospodinu
Raineu u njegovoj borbi kako bi osvetio smrt svoje sestre.
Oh, rekla je Alyx, zapanjeno. Nadala sam se da e ponuditi neko
rjeenje za ovaj feud.
Mi smo svi eljeli to, doe glas odozgo preko Alyxine glave.
Podigla je pogled, ali nije mogla vidjeti nikoga. Tko si? Ti nisi jedan
od Raineovih straara.
Oh, ali ja jesam
jesi li ti doista Raineova ena?
Alyx je sluala glas, sigurna da ga nikad nije ula prije, ali neto u
njemu joj je bilo poznato. To je definitivno glas pun humora. Pogledala je

179

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Briana i Jocelina. Brianovo je lice bilo nepomino, previe teko za nekoga


tako mladog, a Joss je slegnuo ramenima.
Njezinu je pozornost iznenada dobio Raine dok je jahao svoga velikog
tekog ratnog konja, nosei puni oklop, pokriven od glave do pete u elik.
On je krenuo prema Brianu Chatworthu, a mladi nije ustuknuo.
Jedan udarac iz Raineove ruke bi bio dovoljan da ga ubije. Planira li se
sakriti iza suknje moje supruge? Raine je rekao tihim glasom. Ona je
poznata da titi Chatworthse.
Alyx je stala izmeu Briana i Rainea. I ti bi vodio rat protiv djece?
vikala je na njega. Moe li ga posluati? Ili si previe svinjoglav dati
djeaku priliku?
Raine nije rekao ni rijei Alyx jer ga je smijeh koji je dolazio iz stabala
zaustavio.
Alyx je gledala, otvorenih usta, kada je ovjek pao na tlo. Nosio je
najneobiajenu odjeu koju je ikada vidjela: velike rukave na koulji mekane
ute boje, bio je pokriven svijetlo plavim tartan pokrivaem omotanim oko
struka na takav nain da se formirala suknja, a potom je bacio vie oko
jednog ramena. Teki pojas drao ga je na mjestu. Koljena su mu bila bosa,
dok su mu noge prekrivale teke vunene arape i debele cipele.
Stjepan, Raine je teko disao, dok su mu oi omekavale.
Da, ja sam, rekao je ovaj udno odjeven ovjek. Bio je visok i vitak,
tamno plave kose, vrlo zgodan ovjek. Ja sam doveo ovog djeaka k tebi.
On eli podijeliti svoje progonstvo, a elio bi nauiti od tebe.
On je Chatworth, rekao je Raine, a oi su mu opet otvrdnule.
Da, on je Chatworth, rekla je Alyx. A ti mu nee oprostiti, je li?
Nema sumnje da e mrziti ovog ovjeka jer se usudio da doe ovdje. Idi,
rekla je Stephenu. Nema smisla pokuavati razgovarati s njim. On ima
komad drveta za mozak.
Na njezino iznenaenje, Stjepan se poeo smijati, velikim, dubokim,
radosnim smijehom.
Oh, Raine, povikao je, amaranjem Rainea po oklopu ramena, inei
da elik zvei. Kako smo se Gavin i ja molili za ovaj tenutak. Tako si panj
preko uiju za enu koja se bori na svakom koraku? Gavin nam je napisao
pismo slatko, korisno, kakva je sitnica naa nova sestra. Okrenuo se Alyx.
Judita je rekla da ima snaan glas, ali maloprije si me skoro oborila od

180

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

stabla.
Vi ste Stjepan Montgomery, rekla je Alyx u udu. inilo se da
izgleda pomalo kao Gavin, ali osim njegove odjee, i njegov naglasak je bio
udan.
MacArran, Stjepan se ispravi, smijeei joj se. Ja sam u braku s
MacArran i moje ime je njeno. Sada, hou li dobiti poljubac ili biste se radije
borili s mojim bratom?
O, poljubac! Alyx je rekla tako sretno da se Stephen opet nasmijao
prije nego to ju je zagrlio u naruje. Njegov poljubac bio je manji od
bratskog. Moe li mi pomoi urazumiti njega? proaptala je. On je
opsjednut s Chatworthsom.
Stjepan joj je namignuo dok ju je okretao natrag ka Raineu. Ja sam
preao dug put, brate. Hoete li mi ponuditi nekakvo osvjeenje?
A to je s njim? Raine je pokazao prema Brianu.
On moe doi, takoer, Stephen se nasmijao. On ti moe pomoi da
se razorua. A ti, Alyx, hoe li nam se pridruiti?
Ako sam pozvana, rekla je, gledajui ravno u Rainea.
Pozivam te, rekao je Stephen, bacio ruku oko Alyxinih ramena i
krenuo naprijed. Prati nas, Briane, pozvao je preko ramena.
Jesi li uvijek tako hrabr? upitao je Alyx, gledajui Stjepana.
Stjepanovo je lice bilo ozbiljno. Koliko je dugo ovako?
Nisam sigurna da znam na to misli.
Nenasmijan, ljut, zurei u svakoga. To nije Raine.
Mislila je trenutak prije nego to je odgovorila. On je na takav od
Marijine smrti.
Stjepan kimne. Rainea je to pogodilo. To je jedan od razloga zato
sam doveo Briana. Oni su vrlo slini. Brian se jede s mrnjom za brata. A to
je s vama? Crno raspoloenje mog brata te ne plai?
On misli da sam ga izdala.
Da, Gavin i Judith su mi rekli.
Glas joj je postao glasniji. On me nee sluati. Pokuala sam mu
objasniti, ali on je vratio moja pisma natrag neotvorena. A on nee sluati ni
Gavina ta je bilo.
Stjepan joj je stisnuo ramena. Gavin e uvijek misliti da su Raine i
Miles djeca. Raine i Gavin ne mogu biti u sobi dvije minute, bez svae.

181

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ostani sa mnom, a ja u vidjeti mogu li ga natjerati da nas slua.


Alyx mu je dala takav blistavi osmijeh zbog kojeg se Stephen nasmijao.
Moja Bronwyn e imati tvoje srce na pladnju ako me tako nastavi gledati.
Moe li stvarno pjevati kao to kae Judita?
Bolje, rekla je Alyx s takvom sigurnou da se Stephen opet
nasmijao.
Zaustavili su se pred Rainovim atorom i Stjepan je promrmljao neto
o tome da troi novac to Alyx nije razumjela. Umjesto poput Sulky djeaka,
Raine ih je slijedio unutra i, nakon to je dao jedan zlonamjeran pogled Alyx,
okrenu se Stjepanu. Sada mi kai ta je razlog da putuje tako daleko na
jug? Jesu li te koti izbacili?
Doao sam da upoznam svoju novu sestru po zakonu, naravno.
Ona bi radije da si Chatworth.
Stjepan je zastao s Rainevom kacigom u ruci. Ne mogu dopustiti da
govori takve stvari, rekao je tiho. Ne izazivaj svau izmeu nas. Planira
li me se odrei jer sam doveo Chatwortha u tvoj tabor?
Ti si moj brat, rekao je Raine glatko.
to znai da ima povjerenja u mene? Bilo je smijeha u njegovom
glasu. Reci mi, brate, to te smeta najvie, to to je tvoja ena razgovarala s
Chatworthom ili to se usudila razgovarati s bilo kojim zgodnim
mukarcem?
Chatworth! Raine je rekao glasno, s pogledom na Alyx, koja je
gledala nokte.
Jesam li ti ikada rekao trik to je Hugh Lasco odigrao na meni?
Stjepan je kleknuo otkopati Raineove zatitnike za noge.
Kada je Stjepan poeo govoriti, pomalo nevjerojatnu priu, Alyx je
gledala Rainea. Nakon nekog vremena poela je shvaati Stjepana. Stephen
je vjerovao svakojaka niska miljenja o svojoj eni, a kao rezultat njegovog
nepovjerenja, gotovo ju je izgubio.
Alyx, Stephen joj se obratio iznenada. Jesi li zaljubljena u Rogeroa
Chatwortha? Jesi li razmiljala ostaviti Rainea za njega?
Ideja je bila toliko smijena da se Alyx nasmijala sve dok nije ugledala
svjetlo u Raineovim oima. Roger Chatworth zasluuje umrijeti za ono to
je uinio Mary, ali ne od ruku mojega supruga. On nije vrijedan da Raine
bude objeen zbog ubojstva.

182

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Na trenutak, Alyx je pomislila da bi Raine mogao sluati, ali trenutak


je proao kad je sjeo na krevet i poeo uklanjati pamune jastuie koji su
titili njegovu kou od oklopa elika . ene imaju velik jezik, promrmljao
je.
Stjepan je pogledao Alyx i video da joj u oima puca vatra. Ima moje
doputenje da ga udari sjekirom, rekao je ljubazno. Alyx, moe li nam
donijeti neto hrane? Umirem od gladi.
im su ostali sami, Raine se okrenuo svome bratu. Zato si doao?
Sigurno eli vie od koraka izmeu moje supruge i mene.
Netko bi trebao, Stjepan ree. Srce joj je u oima. Moe li joj
oprostiti? Ona ne zna nae putove, a ene imaju takve udne ideje o asti.
ujem nisi vidio svoju ker. Izgleda poput tebe.
Raine je odbio da se pokoleba. Zato si doveo Chatwortha?
Iz razloga kojeg sam rekao. On eli trenirati s vama, a kralju se nee
svidjeti va trening s jednim plemiem da bi se borio s drugim, i jo, to ja to
ujem za tvoje podizanje vojske kriminalaca za svrgnue kralja?
Raine je frknuo na to to uje. Koji je laac to rekao?
Pagnell od Waldenham rekao je kralju Henriku to. Zar nisi uo?
Mislio sam da te je Alyx dola upozoriti na to. Kraljeve ui su ispunjene
laima protiv Montgomerysa.
Alyx nije vidjela da stane i da me upozori, rekao je Raine.
A ja sam siguran da si sjeo i upitao je lijepo zato je napustila svoje
dijete i udobnost Gavinove kue da doe ivjeti kod vas u ovu hladnu
umu.
Ja ne trebam, niti elim tvoju smetnju u mom ivotu.
Stephen je slegnuo ramenima. Sjeam se nekoliko udaraca koje sam
primio kad smo Bronwyn i ja imali problema.
A sada je sve slast i svjetlost s vama, zar ne? Raine je pitao s jednom
obrvom podignutom.
Stjepan se nakalje. Mi nemamo ... Ah, nekoliko nesuglasica tu i tamo,
ali uglavnom uimo na pravi nain.
Volio bih uti Bronwynu verziju toga, rekao je Raine mijenjajui
temu. Jesi li vidio Milesa?
Stjepan je bio spaen od odgovaranja pojavom Alyx koja je nosila
pladanj i Joana iza nje s drugim pladnjem. Stjepan nije htio rei da je Rainev

183

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

problem sa enama bio blag u odnosu na Milesov.


im je Alyx shvatila da e Joan napraviti budalu od sebe zbog
Stjepana, poslala je slukinju van. Jelo je bilo udno i muno, prvo koje su
Raine i Alyx podijelili otkako se vratila u umu. Stjepan je gotovo sve
govorio, zabavljajui ih priama o kotskoj.
A ti bi trebao vidjeti mojeg sina, Stephen se hvalio. Ve sam ga
vodio na jahanje a on zapravo ne moe sjesti jo. Ti i ja nismo bili na konju
dok nismo mogli hodati. A kako je vaa ker, Alyx?
Po prvi put u dva tjedna Alyx si je dopustila razmiljati u potpunosti o
svojoj keri. Ona je jaka, rekla je sanjarski kratka i zdrava sa zdravim
plaem koji je napravio da i Judithin sin plae, previe.
Zatitnika prema svom roaku, bez sumnje rekao je Stephen. Ona
ima tvoje oi.
Vidjeli ste ju?Alyx je sila s stolca. Kada? Je li ona zdrava? Je li
narasla ita?
Sumnjam da se ona mnogo promijenila otkako si ju vidjela, ali slaem
se o njezinom glasu. Misli li da e moi pjevati? Okrenuo se k Raineu.
Ona ima one rupice koje si dobio od majine obitelji.
Moram vidjeti logor, Raine je ustao tako naglo da je gotovo oborio
hranu koju je Alyx donijela. Brzo je napustio ator.
On e se vratiti, rekao je samouvjereno Stjepan, smijeei se Alyx sa
suznim oima. Alyx nije htjela razmiljati o Raineovoj stalnoj ljutnji i umjesto
toga, okrenula je panju na Briana Chatwortha. Bio je nesretan mladi, crnih
oiju s dubokom mrnjom. Nikada se nije nasmijeio, kao da ne pronalazi
zadovoljstvo ni u emu. Alyx ga nije mogla uvjeriti da razgovaraju ili da se
povjeri njoj o bilo kojoj temi. Njezina pitanja o tome gdje je bio u posljednjih
nekoliko mjeseci od Maryne smrti nisu dobila nikakav odgovor.
Alyx je odustala nakon nekog vremena i ostavila ga s ljudima na
terenu treninga. to se tie Rainea, on nije niti pogledao, niti razgovarao s
djeakom i proveo je najvei dio svog vremena sa Stjepanom.
Nakon to je Stjepan bio u logoru tri dana, Joan je dola k Alyx.
Mislim da se oni bore, rekla je Joan uzbueno.
Tko? Ne Raine i Brian Chatworth?
Joanin je glas bio nestrpljiv. Naravno da ne! Gospodin Raine i
Gospodin Stjepan otili su dublje u umu, i jedan od straara je izvijestio da

184

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

vika i glasovi dolaze od tamo. Svatko je planirao ii i gledati.


Neete! Alyx je rekla, gurajui se pokraj njezine sobarice van na
svje zrak. Jocelin, vikala je kad je vidjela svojeg prijatelja. Zaustavi ih.
Ostavite Rainea nasamo.A ti, okrenula se Joan, pomozi mi zadrati ljude u
logoru. Uini ono to mora, ali nita nepristojno, doviknula je preko
ramena dok je urila naprijed.
Jocelin je angairao pomo nekih bivih vojnika da mu pomognu, a
neki od ranjenih pomogli su Alyx. Joan je imala vlastite metode kako
mukarce natjerati da budu posluni. Zajedno su uspjeli zadrati ljude u
logoru daleko od mjesta gdje su Raine i Stephen bili i imali svoju "raspravu".
Oni se samo postavljaju sada, rekao je straar kada ga je zamijenio
netko drugi.
Alyx se udaljila, ne elei uti vie o injenicama. Raine je toliko tei od
svog brata, oito toliko jai. Stjepan nikako ne moe pobijediti u borbi
izmeu njih i Alyx se molila da e Raine odustati, a ne istinski povrijediti
brata.
Na zalasku sunca, Alyx je uzela kante vode iz rijeke, nadajui se da e
izbjei razdragane glasove ljudi u logoru. Oni su se svi skupili oko ognjita i
sluali straara s ushienom pozornosti.
Stajala je pored rijeke, nepomino, u tiini, kada je iznenadni zvuk
natjera da se okrene. Raine je hodajui jako umorno dolazio prema njoj.
Moda je trebala sluali narodne komentare kako bi bila spremna za prvi
pogled na njega. Lijeva strana lica mu je bila oteena i postajala je ljubiasta.
Bilo je modrica na eljusti, a oko mu se blistalo neprirodnim bojama.
Raine, proaptala je, to ga je natjeralo da pogleda prema njoj i vrati se
prema vodi gdje je kleao. Zaboravila je sve uspomene na bijes izmeu njih,
otila do njega i kleknula pokraj. Daj da vidim, rekla je ona.
Posluno je okrenuo glavu prema njoj i ona je postavila hladne prste
na njegovo unakaeno lice. Bez rijei je podigla suknju, poderala lan
podsuknje, te umoila u hladnu vodu i dotaknula mu lice.
Reci mi sve , rekla je u pola naredbe. ta je izazvalo takve povrede
na tvom licu?
Bio je to dug trenutak prije nego je Raine govorio. Njegova aka.
Alyx je zastala u svom pranju Raineova lica. Ali vitez..., poela je.
ula je Rainea sto puta o tome, kako je nemuevno boriti se s neijim

185

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

rukama. Mnogi asni ljudi umrli bi prije nego izgubiti ast pomou svoje
ake.
Stjepan je nauio neke udne naine u kotskoj, rekao je Raine. On
kae da postoji vie od jednog naina da se bore.
I nema sumnje da si stajao poput velikog vola i dopustio mu da te
tue, umjesto da si napravio neviteku stvar kao to je udariti mu lice za
uzvrat?
Pokuao sam! Raine je rekao, a onda se trgnuo i smirio. On je
plesao okolo kao ena.
Ne vrijeaj moj spol. Nijedna ena nije to uinila tvojem licu.
Alyx. Zgrabio joj je zapee. Zar nema osjeaja za mene? Hoe li
uvijek biti na strani drugih protiv mene?
Njeno mu je lice uzela rukama, a oi su joj traile njegove. Ja sam te
voljela od prvog trenutka kada sam te vidjela. ak i tada, kada sam planirala
da te mrzim, bio si ucrtan u meni. Borila sam se protiv toga da te zavolim, ali
to je kao da mi je neka velika sila kontrolirala srce . Zar ne shvaa da sam
uvijek na tvojoj strani? Taj dan na sajmu, da si ubio Rogera Chatwortha
mogli su te objesiti. Ja sam se pretvarala da sam u krevetu s Jocelinom da te
sauvam od odlaska i sigurnost ume. to jo mogu uiniti da dokaem
svoju odanost i ljubav?
Odmaknuo se od nje. Moda tvoje metode ne volim. Zato mi ne
moe rei to radi? Zato se bori protiv mene cijelo vrijeme?
Borba je jedini nain na koji e me sluati, rekla je ogoreno. Rekla
sam ti da ne moe napustiti umu kada su me ljudi optuili za krau, ali
nisi me sluao. Rekla sam ti da ne ubije Rogera Chatwortha, ali si stajao
poput bika s napuhanim venama na vratu. Glas joj je bio u porastu.
Ne znam tko me ljuti vie, brat ili ti.
Glas mu je bio tako kao saalijevajui da se Alyx pokuala ne smijati.
to ste se ti i Stephen svaali?
Raine je protrljao eljust. Stjepan je rekao da moda nisi bila vjerna
kada si spasila Chatworthov bijedni ivot.
Raine se okrenuo i pogledao je. Jesam li bio u krivu? Jesam li te
tretirao jako loe? Ima li imalo ljubavi u srcu da si ostavila za mene?
Ona mu dotakne obraz. Ja u uvijek da te volim. Ponekad mislim da
sam roena da te volim.

186

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Jedna rupica se pojavila u njegovu obrazu i ona je zadrala dah jer je


mislila da e ju povui u naruje. Umjesto toga, on je traio u svom prsluku i
kopao po depu. Moda ja mogu kupiti osmijeh ili dva, rekao je i podigao
Lyon pojas pred njezine oi.
Moj pojas! ona dahnu. Kako si ga pronaao? Mislila sam da je
zauvijek izgubljen. O, Raine! Bacila je ruke oko njega i poela ljubiti
njegovo lice, tako zduno da mu je izazvala veliku bol, ali nije mu smetalo.
Ti si najbolji mu, proaptala je, ljubei mu vrat.O,Raine, kako si mi
nedostajao.
Nije rekao vie ni rije, jer su mu ruke bile upletene u njezinu kosu.
Povukao ju je unatrag dok su mu se usne sputale na njezine. Alyx je bila
sigurna da e puknuti, u komadie. Ona postavi svu svoju teinu uz njega, a
kako je on bio u nezavidnom poloaju, pao je unatrag, uhvatio se, a zatim
mijenjao poziciju usta i dopustio da padne, povlaei Alyx s njim.
Usta spletenih, oni se smotaju u stranu, a zatim promijenie smjer, te
jednim brzim pokretom sami sletie u ledenu rijeku s Alyx na dnu.
Raine! Alyx viknu od boli to je njegovo tijelo bilo preko njene ruke
inei da udari od kamen. Ti e me prebiti! Ve su joj zubi poeli
cvokotati.
Platila si malo za ono to si mi uinila, rekao je on, leei s njom u
vodi kao da je pero u krevetu. Prije nego to sam te upoznao moj ivot je
bio miran i smiren. Sada me moj roeni brat tue.
To si i zasluio! ona pljune. To je bio jedini nain da slua. Sada me
pusti da se osuim prije nego se smrznem do smrti.
Znam nain kako bi te zagrijao. Poeo joj je ljubiti vrat.
Ti velika glupa svinjo, povikala mu je na uho, to ga je odmaknulo i
zatresao je glavom da mu prestane zvonjenje. Meni je haladno, a i mokra
sam, a ako me ne pusti, zvat u cijeli logor da me spasi.
Misli da bi doli da te spasu ili bi stali na moju stranu?
Gurnula ga je. Ne bi te prepoznali s ljubiastim licem.
Nasmijao se na to i sklonio se s nje. Dobro izgleda, Alyx, rekao je,
oi mu se spustie, gledajui kroz mokru haljinu koju je drala.
Alyx je stavila ruke iza sebe i poela se odgurivati, ali je haljina bila
teka. Smijui se, Raine je ustao, podigao ju i zaputio se prema najcrnjem
dijelu ume.

187

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Kamp je na drugoj strani! naglasila je ona.


Alyx, netko bi te trebao nauiti da ne daje uvijek nareenja. Moda
si u pravu nekada, ali treba posluati i ostaviti mukarcima da nareuju.
Moram uinit ta je potrebno, a ako je potrebno da te spasim od tebe,
ja hou, rekla je bahato. Ponizna sam koliko i ti, rekla je, gledajui ga.
Ako radi budalaste stvari, zar da ja stojim po strani i da promatram?
Alyx, ide predaleko, upozorio je.
A kako e me kazniti kada govorim istinu?
Ne na nain koji bi voljela.
Kako me moe tretirati tako nakon svega ta sam uinila za tebe? Ja
sam te spasila od Rogera Chatwortha. Skoro sam bila spaljena na lomai jer
su suci htjeli tvoju zemlju. Otila sam s Jocelinom kako bi bio sigurniji u
umi.
Reine ju je uhvatio za ramena povukao i podigao sa zemlje. Jedna
polovica njegova lica bila je nateena i ljubiasta, ali druga polovica crvena
od bijesa. Ti si pretjerala, rekao je kroz zube.
Prije nego to je Alyx mogla ita rei, Raine je sjeo na panj, povukao
Alyx u krilo preko koljena ,prebacio joj suknju preko glave i udario je preko
njezine stranjice.
Nije ti se sudilo kao vjetici zbog mene, rekao je on. Bila si u zavadi
s Pagnellijem prije nego sam te ja upoznao. Alyx nije imala priliku da
odgovori jer je Raine opet udario preko stranjice. Istina, bio sam ljut i
moda nije trebalo da naredim da Chatworth ubiju, ali da smo bili sami, tko
bi mogao rei kralju? Nisam glup kao to misli da ostavim tijelo blizu
imanja mojeg brata.
Opet, ruka mu se spustila preko stranjice. Ne svia mi se to su moja
nareenja ponitena, a pogotovo pred mojim ljudima. Je li to jasno.
Alyx je sa suzama u oima klimnula glavom.
Dobro! Sad, to se tie tebe i Jocelina, ne volim kakvu igru sa mnom
igrate. To boli, a pogotovo vidjeti te s drugim mukarcem, a kasnije kada
sam saznao da je sve bio trik i koja sam budala ispao, a vi me napravili
budalom, mogao sam vas ubiti. I ti si riskirala ivot moje keri sa svojim
glupim dokazivanjem. Ti si gotovo izgubila svoju ker na vatri, kao i na
opasnosti na cesti, ti i Jocelin lutali ste preko zemlje. elim vie od toga,
Alyx. On je opet poeo tui preko stranjice. Razumije li me? Ti si moja

188

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

ena i prokleto ima tako da se i ponaa.


S jo jednim udarcem, on ju je odgurnuo iz krila.
Alyx se uspravila i sjela, ali je zajecala od boli koju je osjetila. Bilo je
toliko suza u njezinim oima da je jedva mogla usredotoiti se.
Raine je stajao, nadvijen nad njom. Kad te proe bol, rekao je, vrati
se u ator, a ja u voditi ljubav s tobom tako strasno da e zaboraviti tko si.
Uz to, on je otiao od nje.
Na trenutak, Alyx je sjedila zurei za njim, a onda je zatvorila usta i
ustala. Nijedna bol na svijetu nije bila vrijedna voenja ljubavi. to bre su je
ukoene noge mogle nositi ona je potrala za Raineom.

189

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Dvadeset prvo poglavlje


Alyx je leala na leima u Raineovom krevetu. Gole noge visile su
preko ruba, meke kone cipele zakaene na male prste. Bila je neizmjerno
sretna, od nonih prstiju do korijena kose. Raine je odrao dobro svoje
obeanje. Cijelu no je bio nezasitan, ne dajui joj spavati, nosajui je okolo
poput krpene lutke.
Ona je bila na vrhu, a zatim na dnu, a zatim je okrenuo u stranu i
povlaio ju izmeu nogu. U jednom trenutku on je bio sladak i njean, u
drugom trenutku estok, a sljedei gotovo dosadan, kao da je zaboravio da
je tamo. U tom vremenu bi Alyx napravila neto zloesto da dobije njegovu
pozornost. Njegov senzualni smijeh bi dao do znanja da je izmanipuliran i
da je bilo daleko od tog da mu je dosadno. Sunce je izlazilo kad su poli da
spavaju.
Sada, budna, ona je pjevuila pjesmu na sjeanja od sino.
Izgleda da si shvatila ta uiniti s ovjekom, rekla je Joan ulazei u
ator. Pitam se jesu li sva braa jednako dobra kao Gospodin Miles. ini se
da i ti misli. Jesi li znala da se smijei u snu?
Umukni, ti drska eno, rekla je Alyx na prijateljski nain da se Joan
smijala.
Bolje ti je da ustane. Gospodin Sthepan ima vijesti iz kotske, a on
odlazi vrlo brzo.
Nije nita loe, zar ne? upitala je Alyx, sjedajui i trljajui bolove u
leima. Ponekad bi se Raine ponaao kao da je bila komad tkanine na nain
da ju je omotavao oko njegova tijela, jedna noga ovdje, jedna tamo, ruka
tamo. Bio joj je zatekao u vratu i sjeanje na ono to je Raine uinio u tom
podruju navuklo joj je osmijeh.
Joan je gledala u nju s neskrivenim zanimanjem. Moji etvorica
zajedno nisu napravila da izgledam kao ti sada. Je li Gospodin Raine stvarno
dobar kao ljubavnik? Alyx joj je dala opasan pogled. Ja u ti srce izvaditi
na pladnju ako samo pogleda na njega.
Joan samo se nasmijei. Pokuavala sam godinama, a on nije bio
zainteresiran. to ete nositi danas?

190

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Alyx je paljivo odjenula haljinu boje lavande, obrubljenu zejim


krznom obojenim u duboku ljubiastu.
Ah, rekao je Stephen kad ju je vidio, ljepota usred pustinje. Uzeo
je njezinu ruku i poljubio je.
Alyx ga je uhvatila za ruku, pregledala prste koji su bili izgrebeni i nije
htjela pomoi mu da ih izlijei. Ima da izgubi ruku ako opet udari mog
mua, proaptala je strastveno.
Stjepan je trepnuo jednom prije nego se nasmijao. I moj brat brine o
tvojoj odanosti. Mora doi i upoznati moju Bronwyn. Ona e ti se sviati.
ula sam da imate vijesti.
Stjepanovo lice je potamnjelo. Roger Chatworth naao je Milesa i
Elizabeth same te proao maem kroz Milesovu ruku. Lady Elizabeth se
vratila u Englesku sa svojim bratom.
Onda uskoro ova svaa moe zavriti. Roger ima svoju sestru na
sigurnom. Sve to je ostalo jest da kralj oprosti Raineu.
Moda, rekao je Stephen. Sad moram ii kui i pomoi mojem
klanu. Moj brat je bijesan i eli da idemo za Chatworthom.
Idi! rekla je. Zaustavite ga.
Opet joj je poljubio ruku. Uinit u sve to mogu, a sada znam da
ostavljam Rainea u dobrim rukama. On je tvrdoglav ovjek.
Alyx se nasmijala na to. U tvom govoru ... juer, da nisi sluajno
spomenuo Briana Chatwortha? Sada kada je Roger ranio Milesa, Raine e
iskaliti bijes na Brianu?
Ne, ne vjerujem. Jutros su Raine i Brian razgovarali dugo i vjerujem
da je Raine srce otvorio djeaku. Ne vjerujem da e biti vie problema. U
stvari, oni su na polju obuke sada. Moram ii. Moji ljudi ekaju mene.
Tvoji ljudi? upitala je Alyx, zapanjeno. Nisam vidjela nikog.
Pretpostavljala sam da si sam.
Stjepan je bio zadovoljan. Postoji est MacArransa sa mnom, svi
stacionirani oko ume, drei strau.
Ali mi imamo uvare. Trebali su doi u tabor u blizinu vatre i imamo
vrue hrane. Oni su se smrznuli vani.
Stephen se nasmijao na to. Englezi su mekani puno. Naa ljeta nisu
tako topla kao vae zime. Mora doi u Highlands jednog dana.
Bilo je toliko pitanja koja je Alyx htjela pitati, ali nije imala pojma gdje

191

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

poeti. Njezine emocije pokazale su se na njezinom licu.


Morat e doi, Stephen se nasmijeio, poljubio je u obraz i nestao u
drveu, s kratkim pokrivaem koji se motao oko bedara.
Slijedila su za Alyx, tri dana relativnog mira. Raine je suosjeao s
Brianom i bio impresioniran Brianovom eljom za uenjem. Mrnja ga je
jede rekao je Raine Alyx dok su leali u krevetu. On misli da ako trenira
dovoljno jako da e se boriti protiv brata, ali Roger je jai snaniji i on moe
ubiti Briana jednim potezom.
Brat protiv brata, Alyx je apnula i zadrhtala.
Alyx se saalila nad Brianom, koji je spavao pored ljudi u logoru.
Ja mu ne vjerujem, ree Joan. On ne pria i nema nikakve veze s
drugim mukarcima.
On je povrijeen. Proi e ga. Alyx je branila djeaka.
On planira neto. On je prikupljao kraj rijeke neto i juer je platio
ovjeku da poalje poruku nekome.
Kome? Alyx se zabrinula. Moda je Brian vjeran svojem bratu i
planira dovesti Rogera Chatwortha na Rainea, ili jo gore, poslati kraljeve
ljudi tu.
Ne znam tko je bio, Alyx je uhvatila slukinju za ruku i odvukla je
do mjesta za treniranje.
Znam za poruku, rekao je Raine kad mu je Alyx rekla. Brian eli
saznati stanje svoje sestre.
I zna li odgovor?
Raine je stavio ma na drvenu lutku. Sjeme mog malog brata je sad u
lady Elizabeth i ona nosi njegovo dijete.
Alyx pomisli o lijepoj Elizabeth i njezinu otru jeziku. Nije joj se
svialo to. Nije joj se svidjelo da je bilo koji ovjek odvede u krevet i onda je
odbaci.
Raine je pogleda. ini se da je moj brat ve kriv. Moda je Elizabeth
razuzdana djevojka i zavela je mog brata. Onda, kada ju je volio, ona ga je
ostavila. Ako je Chatworth udario Milesa, ini se da se Miles borio da zadri
enu.
Moda, ali Miles... Prekinula je s priom na zvuk truba u daljini.
to je?
Raine se okrenuo nekim bivim vojnicima u njegovoj blizini. Saznajte

192

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

to je to.
Za nekoliko sekundi, ljudi su bili na konjima i daleko u umi. Dugo
kasnije su se vratili. Roger Chatworth prihvaa tvoj izazov, milorde.
Raine! Alyx je zaurlala na njega.
Nakon jednog prozirnog pogleda, on ju je ignorirao. Ja nisam izdao
nikakav izazov. Moda Chatworth eli da uinim prvi potez.
Ne, gospodaru. on....
Ja sam ga izazvao, rekao je Brian Chatworth iza njih i svi su se
okrenuli. Znao sam da moj brat ne bi odgovorio na moj izazov, pa sam ga
poslao sam u ime Rainea Montgomerya.
Ti samo moe otii i rei mu to si uinio, rekla je Alyx, kao da
razgovara s djetetom.
U daljini, trube su se opet javile.
Idi sada, rekla je Alyx , i objasni im.
Alyx, rekao je Raine tihim glasom. Idi u ator. Ovo nije posao za
ene.
Ona je pogleda u njega. Jo je bio u modricama od borbe sa
Stjepanoom. Raine, ne moe prihvatiti izazov? Nisi ga izdao. Sigurno ima
vie mozga od toga...
Jocelin, Raine je naredio. Odvedi Alyx daleko.
Alyx je ekala svoga supruga u umi, hodajui naprijed-natrag, frktei
na Joan dok ju slukinja nije ostavila.
Kad se konano pojavio Raine i njihovi pogledi se sreli, Alyx je
odahnula. Ne, Raine, rekla je, nisi ti traio izazov.
On ju je odmaknuo od sebe, uzeo ju za ruke. Mora shvatiti da je to
pitanje asti. Kad Chatworth bude mrtav, tek onda emo ivjeti mirno. Ako
ga ne ubijem danas, on e otii za Milesom jer je njegova sestra zatrudnjela
sa njim. On se kune da ju je Miles uzeo silom.
Neka se Miles bori s Chatworthom! Alyx je vikala. Ne zanima me.
Neka se sva tvoja braa bore, ali ne ti.
Alyx, rekao je Raine njeno. Shvaam da si ena i nisi odgajana
naim putevima asti, ali moram te zamoliti da me ne vrijea vie. Pomozi
mi da se obuem.
Da ti pomognem! ast! Kako moe razgovarati sa mnom o takvim
stvarima? to mene briga za ast kad ovjek kojeg volim moe umrijeti? Ja

193

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

sam se borila dugo i teko da bi ti bio siguran, ali sad zbog nekih glupih
djeakih igri, mora platiti cijenu. Neka se Brian bori sa svojim bratom.
Raine je pocrvenio od ljutnje. Brian ne odgovara za Rogera
Chatwortha. Obitelj Montgomery je ta koju je uvrijedio. Nemoj da zaboravi
moju sestru koja je umrla zbog onoga to je Chatworth uinio s njom? Ja se
ne borim za Briana, nego za Mary i Milesa i za budunost i za mir.
Ona je pala na koljena pred Rainea dok je sjedio na rubu kreveta.
Molim te, nemoj ii. Ako te ne ubije, bit e teko ozlijeen.
Alyx. Nasmijei se dok joj je dodirivao kosu. Moda ne zna, ali
imanja sam kupio s novcem koji sam osvojio u turnirima. Proao sam kroz
stotine ovih izazova.
Ne, rekla je s osjeajem. Ne svia mi se ovo. Mrnja koju i
Chatworth i ti imate nije sudjelovala tokom ovih godina. Molim te Raine.
Ustao je. Neu vie da sluam. Sad, hoe li mi pomoi da se obuem
ili u zvati Jocelina?
Ona je takoer ustala. Pita me da te pripremim za smrt? Trebam li
biti posluna ena i govoriti ti meke rijei o asti? Ili bih trebala govoriti o
Mariji i kako je umrla i dodati gorivo na vatru tvoju mrnju? Da je Mary iva
bi li ona htjela da se bori za nju? Nije li cijeli ivot bila mirotvorac?
Ne elim se rastati s runim i ljutim rijeima izmeu nas. To je neto
to moram uiniti.
Bila je toliko ljuta da se tresla. Ako se rastanemo sada i ti ode
odgovoriti izazovu koji nisi traio, onda e ljute rijei biti i konane.
Gledali su se za dugo vremena.
Razmisli paljivo o tome to e rei, rekao je Raine tiho. Mi smo se
svaali i nad ovim pitanjem.
Raine, zar ne vidi kako te mrnja jede? I Stjepan je vidio kako si se
promijenio. Zaboravi na Rogera Chatwortha. Idi kralju, moli ga da ivi, da
nije uvijek jedna te ista pria o smrti i umiranju.
Ja sam vitez. Ja sam se zakleo da u osvetiti nepravdu.
Onda uiniti neto o ograivanju! vrisnula je. Oni su u krivu. Ali
prestani ovu odvratnu svau s Rogerom Chatworthom. Njegova sestra e
roditi Montgomeryevo dijete. Novi ivot nakon Mary. to bi vie mogao
poeljeti?
Vani truba zazvua, a buka proe kroz Alyx.

194

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Moram se obui, rekao je Raine. Hoe li mi pomoi?


Ne, rekla je tiho. Ne mogu.
Dobro neka bude, proaptao je. Pogledao ju je jo jednom i okrenuo
se prema svom oklopu.
Ti bira izmeu mene i Rogera Chatwortha danas, rekla je.
Nije joj odgovorio, ali se zadrao na svom oklopu. Alyx je napustila
ator.
Idi s njim, Jocelin, rekla je vani. Joan, rekla je, Doi, moramo se
spakirati. Idem kui svojoj keri.
Alyx je mislila napustiti umu prije nego borba pone. Naravno, Raine
bi pobijedio, pomislila je, ali nije mogla stajati i gledati dok se udaraju. Bila je
sigurna da je Roger Chatworth pun mrnje kao i Raine.
Bilo je dva sata kad je ula prve zvuke elika od elik koji su odjekivali
kroz umu. Polako je ispustila haljinu koju je motala i napustila ator. to
god je uinio, protiv koga god se borio, iz bilo kojeg razloga, on je bio njezin.
Bila je gotovo na istini gdje su se ljudi borili kad ju je Joan zaustavila.
Ne gledaj, rekla je Joan. Chatworth je nemilosrdan.
Alyx je zurila u svoju slukinju na trenutak, a onda je pogledala.
Joss! Joan zovne. Zaustavi je.
Jocelin je uhvatio Alyx za ruke drei je na mjestu. To je pokolj,
rekao je, gledajui je u oi. Moda je Rogerova mrnja bila vea, pa mu je
dala vie snage. No, bez obzira na razlog, Raine gubi.
Alyx se odgurnula od Jossa. Raine je moj mrtav ili iv. Pusti me!
Jednim pogledom na Joan, Jocelin ju je pustio.
Nita nije moglo pripremiti Alyx na to to je ekalo ispred. Njih
dvojica borili su se na nogama, a Raineov oklop bio je prekriven krvlju da su
zlatni Montgomeryjevi leopardi gotovo bili nevidljivi. Lijeva ruka mu je
visila, ali se nastavio boriti, maui hrabro s desnom rukom. Roger
Chatworth se poigravao s slabijim, krvavim ovjekom dok ga okruivao i
ismijavao.
On umire, rekla je Alyx. Raine je uvijek vjerovao u ast, ali sada,
umrijeti ovako, kao ivotinja u kavezu, na milost i nemilost Chatworthovog
muenja.
Krenula je naprijed, ali Joss ju je uhvatio. Raine! viknula je.
Roger Chatworth se okrenuo prema njoj, pogledao je nju, iako mu se

195

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

lice ne moe vidjeti ispod kacige. Kao da je razumio njenu bol, on je okruio
ranjenika jo jednom i zabio sjekiru u Raineova lea.
Raine je trenutak oklijevao, a zatim pao licem dolje. Roger je stajao tiho
nad njim.
Odmah se Alyx odmaknula od Jossa i potrala naprijed. Polako je
kleknula pokraj Raineovog rastrganog tijela i povukla mu glavu u krilo. Nije
bilo suza, samo duboka utrnulost, osjeaj da joj se krv takoer slijevala na
zemlju.
S velikim potovanjem, podigla je glavu i skinula kacigu.
Izdisaj koji se uo ispod kacige natjerao je Rogera Chatwortha da se
okrene. Nakon jednog dugog trenutka nevjerice, on je zabacio glavu i
kriknuo tako jako kao i Raine kad je uo za smrt Mary.
ivot za ivot, proaptao je Brian u Alyxinu krilu. Sada je Mary
slobodna.
Drhtavom rukom, Alyx je dotaknula Brianov znojni obraz, gledala ga
dok joj je u naruju izdahnuo.
Ostavi ga, rekao je Roger, sagnuo se i uzeo tijelo brata u naruje.
On je moj sada.
Alyx je stajala u svojoj krvavoj haljini i gledala kako Roger odnosi
Brianovo tijelo prema Chatworthovim ljudima i konjima.
Alyx! Joss je rekao iza nje. Ne razumijem zato Chatworth odnosi
Raineovo tijelo? Njezino tijelo se treslo toliko da je jedva mogla govoriti.
Brian je nosio Raineov oklop i Roger je ubio svog mlaeg brata.
Ali kako? Joss je poeo.
Sigurno je to dugo planirao. Nema sumnje da je koristio sve jastuie
i koulje da bi mu Reineov oklop pristajao.
Alyx im se okrenula irom otvorenih oiju. Gdje je Raine? On ne bi
dopustio da Brian uzme njegov oklop i oruje.
Trebalo im je vremena da pronau Rainea. Njegov je oklop nestao, a
on je leao u njegovoj postavi ispod stabla i vrsto spavao. Joan se smijala
kad ga je vidjela, ali Alyx nije. Neprirodan poloaj Raineova tijela ju
uznemiri.
Otrov! Alyx je vrisnula i potrala muu. Toplina koju je osjetila
pokazala je da nije bio mrtav.
Dovedi Rosamund odmah, Jocelin naredi Joan.

196

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Alyx poe udarati Rainea po obrazima kad ga nije mogla dozvati.


Pomozi mi da ga uspravim.
Trebala je Jossova i Alyxina snaga da podignu Rainea, ali on je
skliznuo i zaspao nazad.
Rosamund je dotrala i samo pogledala na Rainea, okrenula se ka
Jossu sa strahom u oima. Nadala sam se da sam u krivu. Moj opijum je
ukraden prije dva dana, a nadala sam se da je lopov znao kako se koristi.
Opijum? Alyx ree zahtjevno. Nije li to droga za spavanje? Moja
sestra po zakonu je koristi.
Uobiajeno je dovoljno, Rosamund je odgovorila, ali ono to veina
ljudi ne zna da ako se previe uzima, rtva moe umrijeti.
Alyxime su se oi rairile. Ne mislim da je Brian Chatworth dao
Raineu mnogo, zar ne?
Naprstak je previe. Moramo pretpostaviti da je Gospodin Raine
uzeo previe. Doite, imamo puno posla koji treba obaviti.
Trebao je cijeli dan da se oistit Raineov sistem. Rosamund mu je dala
pie koje ga je natjeralo na povraanje da bi ispraznio crijeva. I ljudi su ga
naizmjenino izvodili van.
Spavati.... pustite me da spavam, bilo je sve to je rekao, zatvorenih
oiju, povlaei noge.
Alyx nije dopustila da ga prestanu izvoditi, niti mu je dopustila da
odbije tekuinu koju je bio prisiljen da popije. Nakon nekoliko sati dobio je
kontrolu nad nogama i sam je poeo hodati. Tijelo mu je bila prazno i
Rosamunda mu napravi jo vode da popije s nadom da e jo ga iistiti.
Raine se probudio da bi prosvjedovao glasno.
Ti me nisi ostavila, rekao je Alyx.
Trebala sam, ali nisam, prasnula je. Pij!
U podne drugog dana, Rosamunda je dopustila da Raine odspava i
ona i Jocelin su takoer odmarali. Umorna nevjerojatno, Alyx je otila do
svakog ovjeka u atoru i zahvalila im to su pomogli Raineu.
Trebala bi se naspavati, ula je osoran glas i Alyx prepozna jednog
od ljudi koji su ju optuili za krau. Mi ne elimo spasiti jedno od vas samo
da izgubimo drugo.
Nasmijeila mu se tako zahvalno da je pocrvenio i pogledao u stranu.
Ipak nasmijana, ona je doteturala do Raineovog atora i zaspala pokraj

197

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

njega.
Alyx je ostala s Raineom jo jedan tjedan dok ju nije pronaao da dri
ensku bebu i plae tiho. Mora se vratiti kod Gavina Raine joj je rekao.
Ne mogu te ostaviti.
On je podigao jednu obrvu. Vidjela si da tvoja prisutnost ovdje nee
sprijeiti ono to e se dogoditi. Chatworth e pokopati svog brata, a onda
emo vidjeti to e se dogoditi. Idi kui i vidi kako je naa ker.
Moda posjeta, rekla je i spustila oi. Moda samo za tjedan dana
na kratko, onda u se vratiti tebi.
Mislim da ne mogu dugo ivjeti bez tebe. Idi sada i reci Joan da vas
spakira. Vidjet e nau Catherine za tri dana.
Alyx je od radosti pri pomisli da e vidjeti ker opet, skoila u
Raineove ruke. I njezini poljupci ih odvedoe na drugo mjesto. Prije nego je
itko od njih shvatio to se dogaa, bili su na podu, skidali sve sa sebe.
Radosno su vodili ljubav i Raineu je bilo drago kad je vidio koliko je
sree u oima njegove supruge. Nakon svega, leala je pokraj njega. Alyx,
za mene je znailo puno to si ostala dok je bila borba s Chatworthom.
Hitijela ti priznati ili ne, ti ima osjeaj asti, ali ne ast u koju ja vjerujem,
nego vlastitu posebnu vrstu. No, ti si to zaboravila zbog ljubavi i mene.
Zahvaljujem ti se za to.
Nasmijeio joj se kad je osjetio njezine suze. Ti e vidjeti nau ker,
zato plae?
Jesam li sebina jer elim sve? elim da vidi nau ker, da smo nas
troje zajedno.
Ja u doi uskoro. Daj mi osmijeh sada. eli li da te pamtim po
suzama ili tvojim vlastitim posebnim vragolastim osmijesima?
Na to ona se nasmijala i Raine ju je poljubio. Hajde, ponimo te
spremati.
Alyx je sama sebi govorila da je rastanak samo na mjesec dana ili tako,
ali ona je imala osjeaj da je zauvijek, i da nee vie nikad vidjeti umski
logor. Ljudi kao da su mislili isto.
Za tvoje dijete, rekao je ovjek dok joj pruao igraku iz malog
zelenog hrasta. Bilo je vie darova, sve domae, sve jednostavno, a svaki joj
je natjerao suze na oi.
Ostala si s mojim djetetom kad je bila bolesna, rekla je jedna ena.

198

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

A moju si pokopala, rekla je druga.


Kad je dolo vrijeme da ih napusti, Raine je tiho stajao iza Alyx, ruke
joj je stavio na ramena, iz njega je zraio ponos na nju. Nemoj ostati
predugo, proaptao je, dajui joj posljednji poljubac prije nego to je
uzjahala na svojeg konja.
Alyx se jaui dalje, okrenula preko ramena gledajui ljude kako mau
za njom dok nisu zamakli kroz umu.

199

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Dvadeset drugo poglavlje


Za dva tjedna, Alyx je bila zadovoljna da se igra sa svojim djetetom,
pjeva uspavanke za Judithina sina i Catarine. Poslala je dugu sjajnu poruku
Raineu opisujui savrenost njegove keri i neke lijekove za Rosamundu.
Glasnik se vratio s vijestima iz logora govorei da je Blanche uhvaena u
krai i da su je protjerali iz ume. Alyx se nije osjeala sretno zbog te vijesti.
Nakon dva tjedna blaenstva, nedostajao joj je Raine, te je napustila
djeji vrti da ide u potragu za svojom obitelji.
uo sam da si s nama opet, Gavin ju je zadirkivao, ali nisam bio
siguran. Doi i pridrui nam se. Judita je kod sokolara i poao sam da joj je
pridruim.
Mislite li da e se svidjeti kralju ovaj sokol, Simone? Judita je pitala
starog sokolara.
Da, moja gospo. Nema finijeg u zemlji.
Judita je drala veliku pticu, na svojoj ruci i prouavajui sokola,
namrtila se.
Planira poklon za kralja? upita Alyx.
Pokuat u bilo ta, rekla je Judith estoko. Budui da je Brian
Chatworth mrtav i Elizabeth trudna, kralj e prezirati ime Montgomery.
A sada, kad je Kraljica mrtva... Gavin je poeo.
Kraljica Elizabeta je umrla! Alyx je rekla glasno i sokol je zaleprao
svojim velikim krilima pa ga je Judith umirivala. ao mi je, rekla je. Ona
nije znala nita o jastrebovima. Nisam ula da je Kraljica umrla.
Izgubio je svog najstarijeg sina i enu u manje od godinu dana, a sad
sinove udovice obitelj prijeti da e im uzeti miraz. ovjek nije mogao uinit
nita. Kad bi barem mogao otii i razgovarati s njim.
A to bi ste ga pitali? upitala je s nadom u glasu.
elim da ova svaa zavri, rekao je Gavin. ivot su uzeti i od
Montgomerysa i od Chatworthsa. Moda sam mogao razgovarati s kraljem
da oprosti Raineu?
A to je s Milesom? upitala je Alyx. On je iskoristio Elizabet
Chatworth. Ne mislim e mu njezin brat to oprostiti.

200

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Gavin i Judith razmijenili su poglede i Judith je progovorila. Mi smo


se dopisivali s Milesom, a ako kralj da dozvolu, on je spreman oeniti se s
Elizabeth.
Nema sumnje da e Roger Chatworth irokih ruku primiti
Montgomerya u svoju obitelj, Alyx se nasmijeila. Dakle, vi ete sokola
iskoristiti kao dar i da uvjerite kralja. Da li voli ii loviti?
Opet, Gavin i Judith razmijenili su poglede.
Alyx, Gavin je poeo, ekali smo da razgovaramo s vama. Mi
znamo da ste eljeli provesti neko vrijeme s Catherinom, ali sada vie nema
vremena za gubljenje.
Iz nekog razloga, Alyx je poela osjeati strah. Apsurdno je, naravno,
ali ipak, hladni trnci odoe joj niz kraljenicu. to ste htjeli razgovarati sa
mnom?
Idemo unutra, rekla je Judith, dajui sokola Simonu.
Nakon to je starac otiao u sokolar, Alyx se okrenula. Reci mi to bih
trebala znati, rekla je ravnoduno.
Gavin! rekla je Judith. Dopusti mi da joj kaem. Alyx, kralja nije
osobito briga za lov. Sada ga nije briga ni za koga i ni zato osim jedne
stvari. Zastala je na trenutak. Glazba, rekla je Judith tiho.
Alyx zastade na trenutak gledajui. eli da idem kod kralja
Engleske, pjevati mu i dok sam tamo usput moliti ga da oprosti mome muu
i da bogato nagradi njegovog zakletog neprijatelja? Ona se nasmijeila.
Jesam li ja ikad napomenula da sam i arobnjak?
Alyx, moe to uiniti, Judita joj ree. Nitko u zemlji nema glas ili
talent kao to je tvoj. On e ti ponuditi polovicu kraljevstva, ako ga zabavi
na sat ili dva.
Kralj? Alyx promuca. to me briga za Kralja? Voljela bih igrati i
pjevati za njega. Moja vea briga je Raine. On je proveo godinu dana
pokuavajui da me urazumi u svoj osjeaj asti i sad razumijem, barem u
mjeri u kojoj ga znam, on mi nee zahvaliti to molim pred kraljem.
Ali, ako bi mogla dobiti oprost za Rainea... Judita je bila uporna.
Alyx se okrenula Gavin. Da ste vi na Raineovom mjestu, bi li elio da
Judita ode kralju i moli za tebe ili bi sam borio bitke za ast?
Gavinu je lice bilo ozbiljno. Ne bi bilo lako za mene progutati takvo
ponienje.

201

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Ponienje! Rekla je Judith. Ako Raine bude slobodan, moi e doi


kui i mi emo biti opet sretna obitelj!
I naa svaa e onda biti unutarnja, rekao je Gavin. Vidim da je
Alyx u pravu. Mislim da ne bi trebala ii protiv svog supruga. Svi emo
boriti vlastite bitke i drati kralja dalje od toga.
Judita je eljela odgovoriti, ali kad je pogleda od Gavina do Alyx,
ostala je mirna.
No, ono to je napravilo da se Alyx predomisli je bijes Rogera
Chatwortha. Gavin je poslao uhode i oni su se vratili s vijeu da je Roger
obeao smrt oboma i Milesu i Raineu. Hoe osvetiti mlaeg brata i to to mu
je sestra obeaena.
Raine nema mukarce da se bori protiv Chatwortha, rekla je Alyx.
A hoe li Miles izmai borbu protiv iskusnih ratnika poput Rogera?
On ima potporu svih Montgomeryih snaga, rekao je Gavin tiho.
Ti govori o ratu! viknula je. Privatni rat koji e uzokovati da
izgubi zemlju i kralj Zastala je. Sve e se vratiti kralju.
Sa suzama u oima, ona je pobjegla iz sobe. Je li ona jedina koja bi
mogla sprijeiti privatni rat? Rekla je jednom Jocelinu da bi uinila sve da
Raine ostane iv, da bi ga radije vidjela s drugom enom nego mrtvog. Ipak,
on je bio jako ljut kad je uinila ono to je osjeala da mora. On nije elio da
se ona mijea u njegov ivotu, a posebno u ono to je smatrao njegovom
asti.
A ako bi utjela sada, i ne pokuala osvojiti oprost od kralja i izbije rat?
Hoe li biti sretnija znajui da je Raine umro sa svojom netaknutom au?
Ili bi ona proklinjala cijelu vjenost jer nije barem pokuala sprijeiti bitku?
S dostojanstvom, stala je, poravnala haljinu i sila u zimski salon gdje
su Judith i Gavin sjedili i igrali neku igru.
Ja u ii kralju, Alyx ree tiho. Pjevat u sa svom mojom moi i
moliti, za sve to moram uiniti da oprosti Raineu i dogovoriti brak izmeu
Elizabeth i Milesa.
***
Alyx je stajala ispred Kraljevske komore. Toliko je drhtala da se bojala
da e joj haljina spasti. to ona, odvjetnikova ker, radi ovdje?
Povik iz unutranjosti komore i zvuk razbijanja oteo joj je uzdah.

202

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Nakon nekoliko trenutaka, vitak mukarac na prstima izae iz sobe, s


crvenim tragom na obrazu i flautom u ruci.
Dao je Alyx drski pogled. On je u loem raspoloenju danas. Nadam
se da e biti bolji s vama nego to se ini.
Alyx se uspravila u svoj svojoj maloj visini i zagledala se u njega.
Moda ga je glazba koju je danas uo dovela do loeg temperamenta.
ovjek je progunao i ostavio ju samu.
Alyx je ponovno prilagodila haljinu. Prekrasna s dubokim zelenim
barunom s rukavima i suknje s umetkom tako teko izvezenim zlatnim
nitima da je tkanina bila ukoena. Haljina je bila Judithin dizajn i vez je bio
fantastian raspored kentaura gdje vile sviraju mnoge glazbene instrumente.
Za sreu, rekla je Judith.
Ui i ekaj, rekao je tamno odjeveni mukarac. Samo glava virila mu
je iz vrata. Njegovo Velianstvo e vas uti u momentu.
Alyx je uzela citru, velianstvenu stvar palisandera i umjetnu
bjelokost, te poe za ovjekom.
Kraljeva komora je velika prostorija obloena hrastom, bogato
namjetena, ali sigurno nije bolja od soba u Montgomery dvorcu. Ovo je
iznenadilo Alyx. Moda je oekivala da je kraljeva soba od zlata.
Sjela je gdje je ovjek pokazao i ekala. Kralj je sjedio na crvenim
jastuiima od stolice i Alyx ne bi znala da je kralj, osim kad se neko
povremeno naklonio pred njim. Bio je visok, tmuran, umorna izgleda, i kad
je pio iz srebrnog pehara, vidjela je da je imao nekoliko crnkastih zubi. On se
namrtio na pjevaa pred njim, a mladiu je nervoza bila vidljiva u svakoj
rijei koju je pjevao. Zrak je bio pun napetosti kad je glazbenik pokuao da
mu udovolji.
Alyx je sjedila mirno trenutak. Bilo je jedanaest glazbenika na audiciji
za Kralja danas. U posljednje vrijeme je boravio sam u svojim sobama,
odbijajui ak da prisustvuje Kraljiinom pogrebu. Alyx je morala ekati
tjedan dana da dobije ovu priliku kako bi svirala i pjevala za njega. I bi li
drhtala pred njim kao ovi drugi?
Razmiljaj o Raineu, rekla je sama sebi. Razmiljaj o svim
Montgomerysima. Duboko je udahnula i stala, pomolila se, i pustila da glas
preuzme svoje.
Evo! rekla je glasno pjevaici. Ti e nas sve rasplakati. Ono to

203

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

nam treba je smijeh, a ne suze?


Netko je upozorio, ali Alyx je pogledala ravno u kralja Henryja. S
vaim doputenjem, Vae Velianstvo. Ona se iskaza malo, a budu li mogli
suraivati
Moete li svirati embalo? upitala je ovjeka koji joj je dao
neprijateljski pogled.
ekajte na red, prosiktao je.
Imam vie izgubiti nego ti. Moda zajedno moemo napraviti
magiju. Nagnula je glavu. Ili je va talent previe ogranien?
ovjek, nakon razmiljanja, ode uz embalo.
Kao da su svi djeaci to ih je uila u Moretonu, poela je nareivati
ljudima okolo, dajui im razliite instrumente koji su bili u sobi.
Kad su svi bili sjedili ili stajali dala im je jednima melodiju, jednima
ritam. Kad je poela pjevati, dva glazbenika su odmah ustala na njezinu
stranu. Cerei se, pokupie melodiju i ostae s njom.
inilo se Alyx da je sve trajalo tako dugo i ona je osjetila ohrabrenje
kad je ovjek na embalu dodao svoj glas njezinom. ovjek na harfi uhvatio
je melodiju i pokazao svoj talent s tim nebeskim icama.
Alyx je izabrala staru pjesmu, nadajui se da znaju, ali moda je
njezina izvedba ta koja ih je dovela na neugodu. ovjek to joj je dao
tamburin, odnese bubanj u sjenoviti kut i zvuk je poeo po dnu vibrirati.
Konano, na kraju, kad su svi uhvatili ritam i pjesmu i Alyx se usudila
okrenuti i pogledati kralja. Lice mu je bilo bezizraajno, tiho, ali ljudi iza
njega su izgledali zapanjeno. Barem je sada znala da je ono to je radila nije
bila svakodnevna pojava.
Ponovili su tri pjesme i Alyx je zapoela neto novo, crkvenu glazbu
ovaj put, a kad je to zavrila, uzela je narodnu pjesmu.
Prolo je sat vremena otkako je poela i ona je uutkala glazbenike.
Ovaj put, ona je pjevala sama, bez pratnje. Jednom, prije etiri godine,
pjevaica je dola u Moreton i seljani su rekli Alyx da napokon ima
konkurenciju. Alyx, uplaena da e biti loa, ostala je cijelu no i skladala
pjesmu koja e biti teka, ak ju i pjevati, pjesmu koja je pokrivala cijeli niz
njezinih sposobnosti. Sljedeeg dana, ona bi je pjevala posjetiteljima, a starija
ena, pogledala je Alyx sa suzama u oima i poljubila je u oba obraza
govorei da Alyx treba zahvaljivati svaki dan Bogu za takav dar.

204

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Sada, Alyx je planirala pjevati tu pjesmu. Ona ju je mrzila od kako ju je


napisala, jer ena koju je trebala poniziniti, zapravo je nju ponizila. Ali sada
joj je potrebno da uini sve to je moe da osvoji kraljevu naklonost.
Pjesma je pokazala visine i dubine u Alyxinu glasu, kako je
kontrolirala mekou i izvanredni volumen. Ona je pjevala svom snagom i
ba kad se inilo da ne bi mogla ii dalje, ona je stavila sve u jednu notu i
zadrala sve dok nije bilo suza u njezinim oima i plua postala suha.
Kad je zavrila, ona je pala u duboki naklon i bila je apsolutna tiina
oko nje, osim zvuka Alyxine posljednje note koja je dalje odjekivala od
zidova, kovitlajui se oko ljudi poput plavog i utog svjetla.
Doi ovamo, dijete. Kralj je razbio tiinu.
Alyx je otila k njemu, poljubila mu ruku, pognute glave.
Nagnuo se naprijed, podigao joj bradu. Dakle, ti si najnovija
Montgomery ena. Nasmijeio se njezinom zapanjenom pogledu.
Pokuavam drati korak s onim to se dogaa u mom carstvu. I mislim da
su Montgomeryjevi mukarci oenili najzabavnije ene. Ali ovo On
mahne glazbenicima u sobi ovo vrijedi kraljeve otkupnine.
Drago mi je da osjeate zadovoljstvo, Vae Velianstvo, apnu Alyx.
On je dao prvi maleni osmijeh. Vie ste nego me nego zadovoljili.
Sada, to trai za uzvrat? Doi, nisi ostavila Gavinov dom bez razloga.
Alyx je prikupila hrabrost. eljela bih da se zavri svaa izmeu
Montgomerya i Chatworthsa. Predlaem krvne veze izmeu njih, da Miles
oeni Lady Elizabeth Chatworth.
Kralj Henry se namrtio. Miles je kriminalac Aktom 1495. On je oteo
Lady Elizabeth.
Nije! Alyx je zaurlala na njoj uobiajen nain. Oprostite mi, Vae
Velianstvo. Pala je na koljena pred njim. Mile ju nije oteo, ali je zbog
mene Lady Elizabeth propatila.
Tebe! Uzmi stolicu, kralj Henrik je naredio i kada je Alyx sjela, on je
rekao: Sad mi sve ispriaj.
Alyx je ispriala kako ju je Pagnell optuio da koristi glas da bi ga
zavela, njezina skrivanja u umi, kako se zaljubila u Rainea. Gledala ga je
oi, vidjela je da je zainteresiran za njezinu priu i nastavila mu da je bila
zarobljena od strane Pagnellija i o Elizabethinoj otmici.
Kaete da ju je umotao u tepih i predao je Gospodinu Milesu?

205

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

upitao je kralj Henry.


Nagnula se naprijed. Molim vas, nemojte ponoviti, ali ula sam da je
isporuena bez odjee na sebi, da je ona napala Gospodina Milesa sjekirom.
Naravno pria bi mogla biti netona.
Kralj je dao zvuk vrlo slian smijehu. Nastavite s priom.
Rekla mu je o suenju kao da je vjetica, kako su je koristili kako bi
privukli Rainea njezinim spaavanjem.
On vas je spasio u zadnjem trenutku?
Malo nakon posljednjeg trenutka. Dim je bio toliko jak da sam
izgubila glas na nekoliko dana.
Uzeo ju je za ruku. To, rekao je s velikim mahanjem, bila bi
tragedija. I to se dogodilo nakon tog velianstvenog spaavanja?
Glas joj se promijenio, rekla je o njezinom djetetu i njezinom povratku
u umu i Brianu Chatworthu. Rekla je kako se Brian odjenuo u Raineov
oklop i kako je Raine za malo umro od opijuma.
Tako sada elite da Gospodin Miles oeni Lady Elizabeth.
I ...
Da? on je potie.
Molim vas, oprostite Raineu, rekla je ona. On je tako dobar. On ne
pokuava podii nikakvu vojsku protiv vas. Ljudi u logoru su odmetnici i
beskunici. Raine ih samo trenira da bi kriminalci imali nekog posla i da bi
druge sprijeio od umiranja i melankolija.
Melankolije... Kralj je uzdahnuo. Da, znam za tu bolest. Ali to je s
Lady Elizabeth? Je li ona spremna udati se za lorda Milesa?
Ona je inteligentna i ona e bez sumnje vidjeti smisao tog braka, a ako
je Miles kao i njegova braa, kako bi ga ona mogla odbiti?
Jednog dana u morati nauiti tajnu Montgomery mukaraca i kako
odanost moe inspirirati. Ako je lady Elizabeth spremna, ja u dopustiti
brak, ako ni zbog kog drugog razloga nego da da djetetu ime.
A Raine?
Za to e morati raditi. ta kae da ovdje bude kod mene tjedan
dana da pjeva za mene dan i no?
Ja u posvetiti i svoj ivot na va uitak ako e to spasiti mojeg
mua, rekla je Alyx estoko.
Ne, nemoj me iskuavat, dijete, ja imam dosta problema. Sada idi i

206

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

pjevaj, a ja u papire ispisati. Mahnuo je jednom od ljudi iza njega koji je


vrlo brzo napustio sobu.
Alyx je pjevala ostatak dana, dok joj grlo nije bilo sirovo. Tek to je
sunce zalo i kralj je zaspao u stolici.
Idi i odmori se sada, rekao je jedan od kraljevih vazala. Gospodin
Gavin eka te vani i on e ti pokazati tvoje sobe. Siguran sam da e te
Njegovo Velianstvo zvati ujutro.
im je Alyx vidjela Gavina, njezin umor je nestao. Cerei se od uha do
uha, ona se bacila u njegov zagrljaj. Sloio se! Sloio! ona zakrijeti.
Gavin ju je drao vrsto, okreui je. Idemo rei Judith i neka
napravi neto za tvoj glas. Osim toga, zapoele su neke glasine.
Alyx je popila med koji je Judita pripremila za nju i sjela ekati ekanje koje je trajalo danima. Kralj Henrik je drao Alyx na svojoj strani
cijelo vrijeme, poput dresiranog psa, pokazao joj svog sina Henrya i njegovu
pokojnu udovicu Katarine. Alyx je bila ukljuena u sudski tra, ula je da je
kralj planirao oeniti mladu princezu. Njoj se jako svidio zgodni, dobrog
izgleda dvanaest godina stariji princ Henry. Ako je ikad itko volio kralja,
onda je to bio on.
Umjesto tjedan dana, Kralj Henry je traio od Alyx da ostane dva
tjedna prije nego su papiri za Raineovo pomilovanje i za Milesov i
Elizabethin brak sastavljeni. Oboje, Gavin i Judith su zadovoljno naputali
sud, ali Alyx je bila jako zabrinuta za Rainea. Kako e reagirati na njezino
mijeanje?
Trebao je dan da sve svoje stvari spakira koje su bile potrebne na sudu
i vie dana da se vrate u Montgomeryev dvorac. Srce joj je lupalo kad je Alyx
sjahala i ekala, nadajui se da e Raine biti tamo.
Njega nije bilo, ali poruke su ih ekale. Roger Chatworth odbio je
pustiti Elizabeth, ali Miles je napisao da ju je pronaao. Gavin uzdahnu. Bili
su u braku nedaleko od Chatworth imanja i odmah nakon ceremonije,
Elizabeh se vratila bratu. To ih je zbunilo, ali Miles nije dao nikakvo
objanjenje.
Tjedni su prolazili i nije bilo rijei od Rainea. Krajem drugog tjedna,
Gavin je poslao glasnike u umu, ali ljudi su se vratili govorei da ih nisu
doekali straari kao i obino, ali su lutali dva dana, ne nalazei nikoga.
Sutradan, Gavin i njegovi ljudi su odjahali van i vratili se nakon tjedan

207

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

dana.
Raine je na svojim imanjima sada, Gavin ih je obavijestio. I on je
odveo sve umske ljude s njim. On mora imati pet poljoprivrednika u
svakom polju, i inzistirao je da ih sve placa. Bit e i sam prosjak za tri
godine.
Gavine.. Alyx poe.
Gavin joj je dotaknuo obraz. Ljut je sada, ali e prijei preko toga.
Tiho, Alyx je napustila sobu, dok su je Gavin i Judith promatrali.
Reci mi istinu, rekla je Judith.
Prokleti brat moj! Gavin je vikao, lupei akom o stol. Raine kae
da ga je Alyx uvrijedila u posljednje vrijeme, da on ne moe podnijeti vie.
Kae da ju je upozorio vie puta, ali nije htjela sluati, i on zna da nikada
nee.
Moda bi Stephen mogao razgovarati s njim, Judita je poela.
Stjepan je pokuao, ali nije ga sluao. On je proveo sve svoje vrijeme s
onim kriminalcima... Zastao je i nasmijao se. udna stvar se dogodila.
Alyx kae da duguje tim ljudima u umi toliko da im nikad nee moi
vratiti. Tu je pjeva sa bendom, Jocelin, vjerujem da je putovao s Alyx, i
Jocelin je upoznao mukarca koji je bio u sobi na dan kad je Alyx izala pred
kralja. Nisam siguran to se dogodilo tog dana, no prema rijeima svjedoka,
Alyx je bila velianstvena i jedna od stvari koju je traila je sigurnost ljudi uz
Rainea.
Ne sjeam se da je Alyx rekla ita o tome.
Ne mislim da jest-izravno, ali jest. Ali ona je kasnije ispriala kralju
prie o njezinom ivotu u umi. uo sam da je kralj Henrik traio da se
obue kao djeak da bi dokazala da je ona zapravo to uinila. Misli da je
Alyx rekli kralju Henriku o tome su kako neki ljudi nepravedno tretirani?
Gavin se nasmijeio. Ponekad je Alyx tako nevina. Uz njezinu
pozadinu sumnjam da je imala kakvu ideju o moi koju je drala. Mukarci
su ubijali da bi mogli doi do kraljevog uha toliko koliko je ona bila svaki
dan. Da je imala neprijatelja mogla ga je poslati na vjeala.
Judith je pogledala svog supruga. Ili je mogla spasiti nekoliko stotina
ljudi. Kojim sluajem vie pomilovanja je izdano?
Gavin se nasmijeio. Raine je dopustio da se oprosti svakome tko je
traio oprost. Prema Jocelinu, Alyx je pjevala pjesme o Raineovoj odanosti i

208

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

asti i kralj Henry je bio spreman da ga proglasi svecem. Ona je okrenula


stvari tako kao da je Raine radio kralju uslugu kada je napao Chatworth.
Pametna djevojka! Ona moe uiniti mnogo tog s glasom. Ljudi znaju
da je ona dobila njihova pomilovanja.
Ovaj ovjek Jocelin pobrinuo se da znaju. Kada je u pitanju pjevanje,
on je dobar koliko i Alyx. Svi oni alju pozdrave Alyx i ele joj dobro. Mnogi
od njih su tako loi kao Stjephanovi koti - svijet gubi potovanje prema
boljima.
Judith se nasmijala na to. Moramo rei Alyx da je uinila neto dobro,
a sada emo poeti raditi na Raineu. On mora vidjeti da ga Alyx nije
uvrijedila odlaskom kod kralja. Nadam se da moes priati s njim.
Molim se da mogu.

209

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Dvadeset tree poglavlje


Mjesec je prolo i nije bilo vijesti od Rainea. Sva pisma to je poslala su
zanemarena. Prvih tjedana Alyx je bila tuna, ali se tuga ubrzo pretvorila u
bijes. Ako mu je njegov ponos znaio vie od njihove ljubavi i njihove keri,
neka bude tako.
Njezin bijes se hranio cijelo ljeto. Gledala je kako Catherine raste,
vidjela je da je djevojica naslijedila oevu vrstou.
Nema anse da e biti tanka, elegantna dama, Alyx uzdahne,
gledajui Catarinininu bucmastu nogu kad je napravila prvi korak.
Sve bebe su bucmaste, Judita se nasmijala, i bacila svog sina u zrak.
Catherine izgleda vie kao Raine svaki dan. teta to ju ne moe vidjeti.
Jedan pogled na te ljubiaste oi i njezine rupice na licu, i on bi se rastopio.
Raine nikad ne bi mogao odoljeti djetetu.
Judithine rijei progonile su Alyx danima i na kraju je donijela odluku.
Ja u poslati Catherine njezinom ocu, Alyx je najavila jednu veer kad je
Judith zalijevala rue.
Molim?
On ne moe oprostiti meni, ali nema razloga da Catherine bude
kanjena. Ona je skoro godinu dana stara sada i on ju nikada nije vidio.
Judita je zastala, briui ruke. to ako ju Raine ne vrati? Moe li
podnijeti gubitak mua i keri?
Ja u rei da je aljem do Boia, a onda je Gavin moe vratit. Raine e
uvaiti sporazum.
Ako on slae.
Alyx nije odgovorila. Nadala se svim srcem da e Catherine rastopiti
oevo srce i osvojiti ga.
Nekoliko dana kasnije, kada je Catarina bila spremna da ide, Alyx se
gotovo predomislila, ali Judith ju je drala za ramena i ona je mahnula svojoj
keri, koja je bila u pratnji dvadesetak Gavinovih mukaraca i dvije
medicinske sestre.
Alyx je ekala iduih nekoliko tjedana. Nema poruka od Raine, ali
jedna sestra joj je redovito pisala, slala je pisma od Jocelina do Gavina .

210

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Sestra je pisala o promjeni koje su bile s lady Catarineininmm


dolaskom i kako je hrabra djevojica bila. Raineova kua i ljudi, sve okolo ju
je uplailo, ak i Raine. Isprva je sestra mislila da e Gospodin Raine
ignorirati svoju ker, ali jednom, dok se igrala u vrtu, Raine je dohvatio
Catarininu loptu i sjedio je nekoliko trenutaka na klupi promatrajui je.
Catherine je poela pikati svoju loptu prema svom ocu, i on se igrao s njom
sat vremena.
Sestra je opisivala sve vie stvari koje se deavale. Gospodin Raine je
Catherinu vodio na jahanje. Postavljao je svoju ker u krevet. Gospodin
Raine se kune da njegova ki moe govoriti, da je najpametnije dijete u cijeloj
Engleskoj.
Alyx je bilo drago uti tu vijest, ali ona je bila nesretna i tako sama.
eljela je podijeliti zadovoljstvo njihove keri zajedno s njim.
Polovinom Novembra pisma su stala i nije vie nita ula do Boia.
Gavin je doao kod nje i rekao da se Catherine vratila i da eka dolje u
zimskom salonu.
Alyx je poletjela niz stepenice, sa suzama u oima kad je vidjela svoju
ker u haljini od zlatne svile gdje stoji mirno ispred vatre. Proli su mjeseci
otkako su se vidjeli i Catherine je zakoraila daleko od svoje majke.
Zar me se ne sjea, duo? Alyx je apnula moleivo.
Dijete jo jednom ode korak unatrag kad je Alyx krenula naprijed,
Catherine se okrenula i potrala, hvatajui oeve noge.
Alyx se okrenula i iznenaeno pogledala gore na Raineove intenzivne
plave oi. Ja ... nisam te vidjela, mucala je. Mislila sam da je Catherine
sama.
Raine nije rekao ni rijei.
Alyxino srce je bilo u grlu, zamalo da je ugui. Izgleda dobro, rekla
je to je mirnije mogla.
Sagnuo se i podigao svoju ker. Ljubomorna Alyx gledala je kako se
Catherine prilijepila uz njega.
eljela sam da upozna svoju ker, proaptala je.
Zato? Upitao je njegov glas, duboki, bogati glas koji je tako dobro
poznavala, i gotovo je zaplakala.
Ali Alyx je odbila plakati. Zato? prosiktala je. Ti nisi vidio svoju
ker u cijelom njenom ivotu i pita me zato sam je poslala k tebi?

211

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

Njegov glas, tih, nizak, prekinuo ju je. Zato si je poslala ovjeku koji
te napustio i ostavio da se sama bori za njegove bitke.
Alyxine su se oi rairile.
Raine pomiluje ker po kosi. Ona je lijepo dijete, mila poput majke.
Ali ja nisam... Alyx je zapoela, a zatim prestala kad je Raine krenuo
prema njoj. On ju je donio do vrata i pruio Catherine sestri koja je ekala.
Moemo li razgovarati?
Tiho, Alyx kimnu glavom.
Raine je priao kaminu i prouavao vatru na trenutak. Mislio sam da
u te ubiti kada si otila kralju, rekao je s osjeajem. Bilo je to kao da
najavljuje svijetu da Raine Montgomery nije mogao nositi sam svoje
probleme.
Nikad nisam ni mislila....
Stavio je ruku kako bi je uutkao. Ovo nije lako za mene, ali mora biti
reeno. Dok smo bili u umi, bilo je lako za mene da vidim zato te ljudi ne
vole. Postavi se tako iznad njih i oni te toliko odbijaju. Kada si shvatila ta
radi, poela si neto raditi po pitanju toga. Promijenila si se, Alyx.
Zastao je jedan dugi trenutak. To nije lako... da se gledam, a da se ne
sudim.
Njegova iroka lea bila su nad njom, pognute glave, a srce joj je otilo
njemu. Raine, proaptala je. Razumijem. Ne mora rei vie.
Ali moram! On se okrenuo prema njoj. Misli li da je lako za mene
da shvatim da pomalo dijete, pomalo ena, kao to si ti moe uiniti neto
to ja ne mogu?
to sam uinila? Bila je istinski zapanjena.
Na to je zastao i nasmijeio se i bilo je mnogo ljubavi u njegovim
oima. Moda sam mislio da je trebalo sve biti po mom jer sam rtvovao
sve to sam imao za neke prljave prosjake. Moda mi se svidjelo biti kralj
kriminalaca.
Raine. Ispruila je ruku i dotakla mu rukav.
Uhvatio ju je za ruku, podignuo prste usnama. Zato si ila kralju
Henryju?
Da ga zamolim da ti oprosti. Da ga nagovorim za Elizabethin i
Milesov brak.
To je povrijedilo moj ponos, Alyx, proaptao je. Htio sam otii kod

212

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

kralja Henryija u odaje nosei srebrni oklop i razgovarati s kraljem kao


jednakim. Rupica mu se pojavila u obrazu. No, umjesto toga, moja
supruga je otila i molila za mene. To boli puno.
Nisam mislila da... O, Raine, ja bih molila bilo koga da te spasi.
ini se da nije ni primijetila da mu je ruka gotovo zdrobila njenu. Ja
sam bio izoblien od ponosa. elim ... traiti oprost.
Alyx je htjela vikati da mu nema ta oprostiti, ali sada nije bilo vrijeme
za drskost. U budue sam sigurna da u raditi druge stvari i neu raniti tvoj
ponos.
Siguran sam da hoe.
Njezina brada se podigne. A to e uiniti kad te uvrijedim?
Bijesniti na tebe. Bit u vrlo, vrlo ljut. Prijetiti da u te ubiti.
Oh, rekla je Alyx malim glasom, trepui suze. Onda moda...
Alyx, elim tebe, a ne nekog tko e se sloiti sa svakom mojom
zapovijedi. Progutao je i napravio grimasu. Imala si pravo ii kod kralja.
A to je Roger Chatworth?
Na trenutak, Raineove oi pucale su vatru. Bila si u krivu za njega. Da
sam ga ubio, Miles ne bi..
Da si ga ubio, kralj Henrik bi ubio tebe! Alyx je uzvikivala na njega.
Mogao sam uraditi neto s njegovim tijelom. Onda bi
Vjerojatno osjetio potrebu da prizna svoje grijehe u javnosti rekla je
s gaenjem. Ne, ja sam uinila pravu stvar.
Raine je poeo neto govoriti, ali se zaustavio. Moda si u pravu.
Ja sam to?! Alyx ree, prestravljena, a zatim je vidjela Raineovu
rupicu. Ti me zeza.
Spustila je usta. Raine s dubokim smijehom, povukao ju je u naruje,
zadravajui je kad se pokuala povui natrag. ini se da se nikada neemo
sloiti oko svega, ali moda se moemo sloiti da radimo zajedno. Hoemo
li razgovarati o tome to misli prije nego to to uini?
Ona je razmatrala za trenutak. A to ako mi kae da ne uinim nita?
Mislim, moda bih trebala to uiniti onako kako sam mislila uiniti.
Alyx, rekao je gotovo s reanjem, a onda se poeo smijati. Alyx,
Alyx, Alyx. Uz smijeh ju je bacio u zrak i uhvatio. Mislim da emo se
uvijek svaati. Jesi li spremna ivjeti s tim?
Ne bi se svaali, ako razmisli prije nego uradi. Samo jednom bi

213

Ljubavni erotski romani & BalkanDownload

trebala razmiljati o sutra. Ako bih prestala razmiljati to radim, moda ne


bi vodila kraljeve ljude protiv ... Ona je zamrla jer joj je Raine grickao vrat.
Ja sam ovjek od strasti, promrmljao je. Bi li eljela da to
promijenim?
Nagnula je glavu kako bi mu omoguila bolji pristup. Moda u biti u
stanju da podnesem tvoju strast, Raine! Ona se odmaknula kako bi ga
pogledala, a bila je vrlo ozbiljna. Hoe li me ostaviti opet, ako uradim
neto to ne voli, hoe li mene i nau djecu ostaviti same?
I njemu su oi bile ozbiljne. Napravit u zavjet tebi, Alyxandria
Montgomery, zavjet sveti kao to je zakletva viteza. Nikad vie te neu
ostaviti zbog ljutnje.
Na trenutak je promatrala, njegovo lice i konano se nasmijeila, s
rukama oko njegova vrata. Ja te volim tako puno.
Naravno, mogu te zakljuati u tvoju sobu, staviti te pod strau, to
god moram. Ali nikada vie neu te poslati kod mog brata da se bori s
mojim problemima.
Problemi! ona zaurla uz uho. Ja sam radost u tvojoj obitelji. Ti si
onaj koji im je slomio srca. Ti, veliki, tvrdoglavi....
Raine joj protrlja uho. Ah, osjetljiv glas ene, mekan kao proljetno
jutro, tako njean kao a... zaustavio se jer je Alyx stavila svoja usta na
njegova i on zaboravi rijei.

Kraj.

214