You are on page 1of 1

Bibliografie selectiva.

Drept Penal-partea generala, anul II


George Antoniu, prof. Toader, Vol 1, Explicatiile NCP-art. 1-52-Editura Universul
Juridic, Bucuresti, 2015
Constantin Mitrache. Curs de Drept Penal. Partea generala, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2014
Tudorel Toader, NCP-comentarii pe articole. Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014
Mihail Udroiu, Drept Penal. Partea generala. Editia A-III-a, Editura C.H.Beck, 2016