You are on page 1of 28

Εισαγωγικά

:
Οι πρόσφατες προτάσεις εξορθολογισμού της ύλης για τα
μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνουν
αναφορές από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα
Mαθηματικά και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού. (Κάνοντας κλικ
στους συνδέσμους παραπάνω, μπορείτε να μελετήσετε τις
πηγές).
Για τη διευκόλυνσή σας, εντοπίσαμε τα πρόσθετα κείμενα και
παρουσιάζουμε σε αυτό το αρχείο συγκεντρωμένες τις
προτάσεις αυτές. Εκτιμούμε πως οι περιγραφόμενες
δραστηριότητες σκιαγραφούν πλαίσιο ανάπτυξης μαθησιακών
δραστηριοτήτων συμβατό με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της
διδακτικής των μαθηματικών.
Το κείμενο επιδέχεται διορθώσεις, συμπληρώσεις.
Περιμένουμε την ανατροφοδότησή σας, όπου εντοπιστεί
δυσκολία ή αναντιστοιχία.

Επιμέλεια: Γεωργία Κρεμμυδιώτη
Σχολ. Σύμβουλος 1ης Περ. Δημ. Εκπ. Σάμου
Σάμος, 6/10/2016

Δραστηριότητες
προτεινόμενες από το κείμενο για τον εξορθολογισμό της
ύλης των μαθηματικών για το σχολ. Έτος 2016-2017

Α ΤΑΞΗ
Α/Α
ΑρΔ1

ΑρΔ9

ΑρΔ7

Περιγραφή δραστηριότητας
Παιχνίδια με αριθμοκάρτες:
1) «Συστήνω τον αριθμό που βρήκα»
Αριθμοκάρτες με τους αριθμούς από το 0 ως το 9 είναι κρυμμένες
μέσα στην τάξη. Οι
μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και ψάχνουν να βρουν τις
αριθμοκάρτες. Όταν τις βρουν
όλες συμφωνούν για το πώς θα παρουσιάσουν τους αριθμούς που
αναγράφονται.
Κερδίζει η ομάδα που κάνει την καλύτερη παρουσίαση όλων των
αριθμών.
2) Οι μαθητές παίρνουν τυχαία κάρτες με αριθμούς και τις
διατάσσουν σε μια γραμμή
ανάλογα με τον αριθμό που κρατούν. Μια ενδιαφέρουσα
λεπτομέρεια των
δραστηριοτήτων διάταξης είναι ότι μπορεί να λείπει κάθε φορά ένας
αριθμός (τον οποίο
θα κρατά ο εκπαιδευτικός) και θα πρέπει τα παιδιά να βρουν ποιος
αριθμός λείπει και να
αφήσουν κενό στη θέση που πρέπει για να μπει ο αριθμός αυτός.
3) Ο εκπαιδευτικός έχει ένα καπέλο με αριθμοκάρτες. Βγάζει 2
κάρτες με διαφορετικά
ψηφία και οι μαθητές πρέπει να τοποθετήσουν τα ψηφία με τέτοιο
τρόπο ώστε να
σχηματιστεί ο μικρότερος ή ο μεγαλύτερος αριθμός ή ο αριθμός πιο
κοντά στον αριθμό
στόχο.
Οι μαθητές σε ζευγάρια χτίζουν πολυκατοικίες όπου η μία να έχει
διπλάσιους ορόφους από την άλλη (Η έννοια του μισού και του
διπλάσιου με τουβλάκια)

Παίρνουν κάρτες με αριθμούς και ψάχνουν να βρουν ένα άλλο
άτομο για να γίνουν ζευγάρι ώστε να αθροίζουν τον αριθμό στόχο
(το 10 στην αρχή, μετά μεγαλύτερους αριθμούς)

Προσδοκώμενα
Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Αρ1. Απαγγέλλουν,
διαβάζουν και γράφουν
αριθμούς μέχρι το 100
(ψηφία και λέξεις)
Αρ2. Αναγνωρίζουν
αριθμούς (μέχρι το 100)
χρησιμοποιώντας
στρατηγικές άμεσης
αναγνώρισης και
αντιστοίχισης.

Αρ13. Μοιράζουν
αντικείμενα σε δυάδες,
τριάδες και
καταμετρούν

Αρ10. Διερευνούν
συνδυασμούς που
δίνουν τα αθροίσματα ή

το είχε χάσει και το έψαχνε.pischools.Λ. Αρ7. Συγκεκριμένα. μπορούσε να βάλει δίπλα στο πιατάκι με την πετρούλα που σήμαινε 10 πρόβατα. (από το βιβλίο του Κάρλο Φραμπέτι «Καταραμένα Μαθηματικά» εκδόσεις Όπερα) . αν δεν το έβλεπε. Ο εκπαιδευτικός διηγείται στους μαθητές μια ιστορία για ένα βοσκό στα πολύ παλιά χρόνια που δεν είχαν ανακαλύψει ακόμα οι άνθρωποι τον τρόπο να μετρούν. αν έβλεπε το πρόβατο. Σκέφτηκε λοιπόν να πάρει ένα πιατάκι και να βάλει μια πετρούλα μέσα. Διερευνούν τη σχέση μεταξύ ενός ψηφίου και της αξίας του. Κάνουν νοερές και γραπτές προσθέσεις και αφαιρέσεις χρησιμοποιώντας τα σύμβολα με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς. του εγκεκριμένου από το Π. ένα άλλο πιατάκι με μια πετρούλα που να σημαίνει 1 πρόβατο και να βάζει σ’ αυτό το πιατάκι μία πετρούλα για κάθε ένα πρόβατο. Όταν πήρε ακόμη ένα πρόβατο σκέφτηκε ότι. Ε. τις διαφορές των αριθμών ως το 10 και των δεκάδων ως το 100. οι μαθητές μελετούν την ανάλυση – σύνθεση των αριθμών τοποθετώντας βάρη – αριθμούς στις δύο πλευρές της ζυγαριάς ώστε να επιτύχουν ισορροπία. τότε έπρεπε να αρχίσει να ψάχνει. Αυτή η πετρούλα σήμαινε για εκείνον ότι είχε πρόβατα όσα είναι τα δάχτυλά του. Δεν χρειαζόταν το μέτρημα. Επίσης σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να πάρει περισσότερα πρόβατα από όσα ήταν τα δάχτυλά του. στην ενότητα «Πρόσθετο υλικό». Βρίσκουν την αξία θέσης των αριθμών στους διψήφιους αριθμούς (και του μηδενός). Μόλις συμπληρωνόταν δέκα πετρούλες στο πιατάκι. Όταν αργότερα πήρε κι άλλο ένα πρόβατο. για τις Α΄ και Β΄ τάξεις http://www. αντί να κρατά το δάχτυλό του ανοιχτό. γιατί ήξερε ότι.gr/software/dimotiko/. αντί να κρατά τα δάχτυλά του ανοιχτά. όπως έκανε παλιά. Έτσι όμως ήταν αναγκασμένος να βόσκει τα πρόβατα όλη μέρα με τα δάχτυλα ανοιχτά.ΑρΔ3 Εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί το Ψηφιακό περιβάλλον «Αριθμοζυγαριά». Ο βοσκός αυτός είχε ένα πρόβατο. Αρ11. σκέφτηκε να κρατά όρθιο ένα δάχτυλο για κάθε πρόβατο και θα ήξερε ότι αν δεν έβλεπε ένα πρόβατο για κάθε δάχτυλο. θα έκανε ότι είχε κάνει πριν: Θα τις αντικαθιστούσε με μια πετρούλα στο διπλανό πιατάκι.Ι. το είχε. Μάλιστα το πράγμα δυσκόλεψε όταν πήρε κι άλλα πρόβατα.

Κάθε ομάδα που παίζει ορίζει κάποιον που θα βγει από την τάξη. Αναγνωρίζουν και δημιουργούν οικείους χάρτες. 43). την εδραίωσή της ως συστατικό στη δόμηση του αριθμητικού συστήματος. Γ2. Εναλλακτικά. τάξης (της δεκάδας) και Σχήμα 1).55 με τίτλο: «Φτιάχνω αριθμούς με δεκάδες» Παιχνίδια για τις έννοιες του χώρου «Ξέρω πού είναι»: οι μαθητές βρίσκουν και περιγράφουν τη θέση τους σε ένα σχέδιο ή σε ένα χάρτη και βάζουν ένα πιόνι στη θέση που βρίσκονται εξηγώντας πού το τοποθετούν. παράλληλα με τη θεσιακή αξία. Εντοπίζουν. Η περιγραφή της θέσης γίνεται αποκλειστικά με εκφράσεις του τύπου «μπρος –πίσω».χ. εντοπίζοντας θέσεις και διαδρομές. με τη χρήση ποικίλων χωρικών εννοιών. σε διαφορετικές αναπαραστάσεις της 2η δράση: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν (ράβδους και γραμμές). Είναι καλό να έχουν ολόκληρες δεκάδες και. περιγράφουν και αναπαριστούν θέσεις. αντικείμενα θα έχει η κάθε ομαδούλα). στη συνέχεια. των 10. να πάρουν και μεμονωμένα προηγηθεί ανάλογες κυβάκια και να φτιάξουν και άλλους αριθμούς (π.ΓΔ1 Δραστηριότητα από τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό στη σελ. Με λάθος οδηγία η ομάδα διορθώνει με την αντίστροφη οδηγία ή χάνει τη σειρά της και παίζει η επόμενη. Κατόπιν γράφουν τις ποσότητες σε χαρτάκια παιδιά πόσα και τις διατάσσουν στην αριθμογραμμή. 1η δράση: Κάνω πακέτα με δέκα: Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες.minedu. Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να πάρουν όπου ο εκπαιδευτικός διαφορετικές ποσότητες με καραμέλες (διψήφιοι ή τριψήφιοι θα έχει προτρέψει τα αριθμοί). Οι χάρτινες ράβδοι Cuisenaire μπορούν να κατασκευαστούν με τη χρήση των προτύπων που βρίσκονται στο: http://isocrates. Οι καραμέλες μπαίνουν σε σακουλάκια (όπως π.14). τα «πακέτα» με τα κυβάκια και να φτιάξουν αριθμούς (αρχικά. Η Kατανόηση της κάθε ομάδα έχει μπροστά έναν αριθμό από κυβάκια.κάτω». Υπάρχει χρονικό όριο. .pdf. δραστηριότητες με 3η δράση: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα εργοστάσιο που πραγματικά αντικείμενα κατασκευάζει καραμέλες. Οι υπόλοιποι μαθητές της ομάδας θα κρύψουν ένα αντικείμενο σε μία θέση και στη συνέχεια θα καθοδηγήσουν το παιδί που γυρνάει να το βρει. «πάνω. Οι κύβοι Dienes εξυπηρετούν το σχηματισμό των αποφασίσουν τα ίδια τα εκατοντάδων (Σχήμα 2). σ. «δεξιά – αριστερά».gr/content_files/tsigganopaides/MATH1 . χάντρες σε σακουλάκια) ή ομαδούλες με τα κυβάκια ή κύβους Dienes για να αναπαραστήσουν τις ποσότητες αντικείμενα (αφού που έχουν πάρει. Ο δημιουργίας μιας εκπαιδευτικός ζητάει να τα κάνουν πακετάκια των 10 και να πουν «μονάδας» ανώτερης πόσα πακετάκια έχουν και πόσα είναι όλα τα κυβάκια μαζί (βλ.χ.gov. με κουμπιά).χ. Γ1. διευθύνσεις και διαδρομές στο χώρο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς. «Ψάχνω να βρω»: Οι μαθητές παίζουν σε ομάδες. παιδιά να κάνουν Οι μαθητές χρησιμοποιούν υλικό (π. για τους διψήφιους αριθμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάρτινες ράβδοι Cuisenaire.

εκατοντάδες κ. οι γνώσεις των μαθητών για τους φυσικούς αριθμούς θα επεκταθούν στις δομικές ιδιότητές τους και στις σχέσεις μεταξύ τους και θα εμπλουτιστούν με τους κλασματικούς και τους δεκαδικούς αριθμούς. έκδοση 2014. Ωστόσο. θα εξασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων με τις τέσσερις πράξεις.) σε σχέση με τη γραφή και τη θεσιακή αξία των ψηφίων. κυρίως όταν χρειάζεται να εξηγήσουν τις ιδέες και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν. Τέλος.51 έως 53 Τα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών για το Δημοτικό Σχολείο αφιερώνουν μεγάλο μέρος της ύλης τους στη μελέτη των αριθμών και των πράξεων. άτυπης αριθμητικής γνώσης των μαθητών. απαραίτητο είναι να δίνεται έμφαση σε δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της ‘μαθηματικής επιχειρηματολογίας’ από τα ίδια τα παιδιά. Η διδασκαλία των Μαθηματικών. με την υπέρβαση της δεκάδας. θα ασχοληθούν με τη δόμηση των σχέσεων των αριθμών ως το 100 και θα τη συνδέσουν με τη θεσιακή αξία των ψηφίων στο δεκαδικό σύστημα. Θα εξασκηθούν στην εκτίμηση ποσοτήτων και στην επαλήθευση της εκτίμησής τους με στρατηγικές καταμέτρησης και υπολογισμού. βασισμένη στις εμπειρικές ιδέες των μαθητών. σύγκριση. Θα εισαχθούν σε πολλαπλασιαστικές καταστάσεις μέσω της ομαδοποίησης αντικειμένων. είναι αναγκαίο να αξιοποιεί δραστηριότητες με χρήση χειραπτικών υλικών που βάζουν τους αριθμούς σε λειτουργική θέση στην καθημερινή εμπειρία των παιδιών και αναδεικνύουν δομικά και σημασιολογικά στοιχεία του δεκαδικού συστήματος. Προηγούμενη κι επόμενη γνώση: Η συστηματική διδασκαλία της έννοιας του αριθμού. Στις επόμενες τάξεις του δημοτικού σχολείου.Kείμενο από τον «Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό». στη δόμηση του συστήματος των φυσικών αριθμών (δεκάδες. καθώς και στην κατανόηση της θεσιακής αξίας. έχει ξεκινήσει από την τάξη του Νηπιαγωγείου με τις βασικές δεξιότητες που αφορούν τους αριθμούς ως το 10 (αναγνώριση και καταμέτρηση ποσοτήτων. Μια άλλη δυσκολία είναι να αντιληφθούν τους αριθμούς ως . ανάλυση και σύνθεση των αριθμών και διερεύνηση απλών προσθετικών και αφαιρετικών καταστάσεων). διάταξη και αναπαράστασή τους στην αριθμογραμμή. που αναφέρεται στην έννοια του αριθμού. ειδικά στις μικρές τάξεις. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται συνήθως στην υπέρμετρη έμφαση που δίνεται στη διαδικαστική έναντι της εννοιολογικής κατανόησης των αριθμών και στη μη αξιοποίηση της πλούσιας. θα αποκτήσουν δεξιότητες διεκπεραίωσης των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων αρχικά με τους φυσικούς αριθμούς και κατόπιν με τους κλασματικούς και τους δεκαδικούς αριθμούς. Επίσης. Για το λόγο αυτά τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση της έννοιας των φυσικών αριθμών που σχετίζεται με την απόδοση νοήματος στους αριθμούς 0-9 και στις μεταξύ τους σχέσεις. Δυσκολίες των μαθητών: Οι κυριότερες δυσκολίες που έχουν καταγραφεί από έρευνες για τις πρώτες τάξεις αφορούν στη διάταξη των αριθμών στην αριθμογραμμή. οι έρευνες που αφορούν στην κατανόηση των αριθμητικών ιδεών από τους μαθητές καταγράφουν απογοητευτικά αποτελέσματα. Ακόμη. Ακόμη.λπ. στην ανάπτυξη υπολογιστικών διαδικασιών που επεκτείνονται και στην επίλυση προβλημάτων με τις τέσσερις πράξεις σε διαφορετικά πλαίσια. απαγγελία και γραφή των αριθμών. σελ. αρχικά στην εύρεση του διπλάσιου και του μισού μιας ποσότητας. Οι μαθητές στην πρώτη τάξη θα διευρύνουν αυτές τις γνώσεις σε αριθμούς ως το 100 και στη Β΄ τάξη ως το 1000.

Μέσα από αυτές τις δράσεις.). Παράλληλα. θα πλουτίσουν τις νοερές αναπαραστάσεις και τις επεξεργασίες των μαθητών και θα στηρίξουν την αριθμητική τους σκέψη. Συστηματική ενασχόληση με τις αναγνωρίσεις δεκάδων και των μεταξύ τους σχέσεων. σημαντικό να τονιστεί ότι οι δράσεις στις οποίες τα παιδιά θα κληθούν τα παιδιά να εμπλακούν χρειάζεται να είναι προσεκτικά επιλεγμένες ώστε να είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους. αλλά να αντιληφθούν την εξάδα. μία οκτάδα ή μία δεκάδα υπάρχουν 6. δυσκολίες καταγράφονται τόσο στη διεκπεραίωση των πράξεων όσο και στη δεξιότητα διαχείρισης των προβληματικών καταστάσεων στις οποίες εμπλέκονται. Τονίζεται ότι αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά τα στοιχεία ως σημαντικά από τις πρώτες τάξεις. Επίσης. η χρήση αναπαραστατικού υλικού αναρτημένου μέσα στην τάξη. θα δημιουργήσουν δυσκολίες στο μεταγενέστερο χειρισμό ανάλογων καταστάσεων με μεγαλύτερους αριθμούς.λπ. Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν όχι μόνο ότι σε μία εξάδα. θα ομαδοποιήσουν και θα μοιράσουν αντικείμενα. όπως είναι οι βάσεις των δεκάδων. Στη Β΄ τάξη θα χρειαστεί να κάνουν το ανάλογο για την εκατοντάδα. μια νέα μονάδα και να μπορούν να μετρήσουν μια ποσότητα με τη νέα αυτή μονάδα. Είναι. θα αναγνωρίσουν και θα καταμετρήσουν ποσότητες. το 6 είναι δύο τριάδες. Προτάσεις για διδακτική διαχείριση: Όπως έχει ήδη αναφερθεί. την οκτάδα και τελικά τη δεκάδα ως μια αδιαίρετη ενότητα. τριάδες. το 8 δύο τετράδες και το 100 δέκα δεκάδες). ανάπτυξη στρατηγικών μέτρησης.αθροίσματα μονάδων και ως ομάδες με περισσότερα στοιχεία (δυάδες. επίσης. μελέτη της αριθμητικής γραμμής και ανάπτυξη εκτιμήσεων και νοερών υπολογισμών θα βοηθήσουν τους μαθητές να βάλουν σίγουρα θεμέλια στην αριθμητική εξέλιξη. . πεντάδες κ. καθώς και να είναι ‘προκλητικές’ ώστε να βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσουν στρατηγικές για να τις διαχειριστούν. οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη αθροιστικών προβλημάτων (πρόσθεσης και αφαίρεσης) και στη Β΄ τάξη αντίστοιχα με προβληματικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν πολλαπλασιαστικά προβλήματα (πολλαπλασιασμού και διαίρεσης). θα συγκρίνουν και θα διακρίνουν σχέσεις ανάμεσα σε αριθμούς. 8 ή 10 μονάδες αντίστοιχα. αλλά και να εμπλακούν σε πραγματικές καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης στρατηγικών. όπου τα παιδιά θα εμπλακούν με το σώμα και το μυαλό τους. Ειδικότερα. είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να δώσει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες να χειριστούν υλικό ώστε να «κατασκευάσουν» την έννοια του αριθμού. η εκατοντάδα ή η αριθμητική γραμμή. Είναι σημαντικό να έρχονται οι μαθητές αντιμέτωποι με προβληματικές καταστάσεις. στην Α΄ τάξη οι μαθητές εμφανίζουν συχνά δυσκολία στο να αντιληφθούν την αφαίρεση ως τη διαφορά των δύο αριθμών. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της γνώσης για την πρόσθεση και την αφαίρεση είναι οι σταθερές σχέσεις των αριθμών της πρώτης δεκάδας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζεται κάθε φορά η πράξη (συνδυασμός ποσοτήτων ή αλλαγή μιας ποσότητας). να διατυπώσουν με λόγια τις σκέψεις και τις ενέργειές τους. Αυτό οδηγεί σε μια αθροιστική αντίληψη των αριθμών που υστερεί σε σχέση με την πολλαπλασιαστική που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σχέσεων ανάμεσα στους αριθμούς και τη δόμηση του δεκαδικού συστήματος (για παράδειγμα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διακρίνει και να προτείνει με συστηματικότητα δραστηριότητες που προσεγγίζουν διαφορετικές όψεις των αριθμών και εμπλέκονται σε διαφορετικές αριθμητικές δραστηριότητες και να μην περιορισθεί σε απλές καταστάσεις αρίθμησης ή ένα προς ένα καταμέτρησης.

Ο Γιάννης πήρε μια κάρτα που είχε έναν διψήφιο αριθμό. Εκτιμούν με . Είμαστε σε ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει καραμέλες. Προσθέτουν και αφαιρούν διψήφιους αριθμούς και διερευνούν αθροίσματα και διαφορές εκατοντάδων μέχρι το 1000 Αρ7. Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να πάρουν διαφορετικές ποσότητες με καραμέλες (διψήφιοι ή τριψήφιοι αριθμοί).Δραστηριότητες προτεινόμενες από το κείμενο για τον εξορθολογισμό της ύλης των μαθηματικών για το σχολ. Ποιος μπορεί να είναι ο αριθμός.) Παραλλαγή 1: Το ψηφίο των μονάδων στην κάρτα είναι μεγαλύτερο από το ψηφίο των δεκάδων και ο αριθμός μικρότερος από 50.14 Για την κατασκευή αριθμού και την κατανόηση της αξίας θέσης ο Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Αρ3. Οι χάρτινες ράβδοι Cuisenaire μπορούν να κατασκευαστούν με χρήση προτύπων που βρίσκονται στο http://isocrates. Έτος 2016-2017 B ΤΑΞΗ Α/Α ΑρΔ1 ΑρΔ2 ΑρΔ4 Περιγραφή δραστηριότητας Κύκλωσε ομάδες με τον ίδιο αριθμό κουμπιών. Βρίσκουν την αξία θέσης των αριθμών (και του μηδενός) στους διψήφιους αριθμούς Αρ8.pdf . Παραλλαγή 3: Οι μαθητές παίζουν σε ζευγάρια και κατασκευάζουν ο ένας για τον άλλον παρόμοια προβλήματα. Εκτίμησε πόσα είναι όλα. Αρ9. διαβάζουν και γράφουν αριθμούς (μέχρι το 1000. Εναλλακτικά για τους διψήφιους αριθμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ράβδοι Cuisenaire χάρτινες. ψηφία και λέξεις) Αρ4. Παραλλαγή 2: Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον άβακα και κατασκευάζουν έναν τριψήφιο αριθμό μικρότερο από το 200 και το ψηφίο των δεκάδων μεγαλύτερο από το ψηφίο των μονάδων. σελ.gov. Βρίσκουν την αξία θέσης των αριθμών (και του μηδενός) στους διψήφιους αριθμούς Αρ1. Ποιος μπορεί να είναι ο αριθμός. Οι καραμέλες μπαίνουν σε σακουλάκια των 10. Απαγγέλουν. Κατόπιν μέτρησε. Οι μαθητές χρησιμοποιούν BlockDienes για να αναπαραστήσουν τις ποσότητες που έχουν πάρει και τις διατάσσουν σε αριθμογραμμές. Διερευνούν τη σχέση μεταξύ ενός ψηφίου και της αξίας του.gr/content_files/tsigganopaides/MATH1 . Πώς σε βοήθησαν στην εκτίμηση οι ομάδες που έφτιαξες κυκλώνοντας τα κουμπιά. Αρ7. Καταμετρούν αντικείμενα και αναπτύσσουν στρατηγικές μέτρησης. (Οι μαθητές αναμένεται να δώσουν διαφορετικές λύσεις. όπου το ψηφίο των μονάδων ήταν μεγαλύτερο από το ψηφίο των δεκάδων.minedu. Διερευνούν τη σχέση μεταξύ ενός ψηφίου και της αξίας του.

1/5. Διερευνούν με δραστηριότητες με δομημένα (κυβάκια. αναγνώρισης και • τον αριθμό που είναι ανάμεσα στον αριθμό.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1. Ένας μαθητής βγάζει 2 κάρτες (ή 3 κάρτες για διαβάζουν και γράφουν τριψήφιους αριθμούς) και οι μαθητές πρέπει να τοποθετήσουν τα αριθμούς (μέχρι το ψηφία σε πινακάκι με δύο (Δ Μ) ή τρεις (Ε Δ Μ) στήλες έτσι ώστε ο 1000. Βρίσκουν την αξία θέσης των αριθμών (και του μηδενός) στους διψήφιους αριθμούς Οι μαθητές αναγνωρίζουν δίκαιες μοιρασιές διακριτών ποσοτήτων: Αρ17. 1000) σε μια ποικιλία Παραλλαγές: Με τις δοσμένες κάρτες να κατασκευάσουν από πλαίσια και σχηματισμούς • τον αριθμό που είναι πιο κοντά στις 3 εκατοντάδες κ.κ. χρησιμοποιώντας • τον αριθμό που είναι πιο μακριά από το 4 εκατοντάδες και 3 στρατηγικές άμεσης δεκάδες κ.html?from=c αtegory_ g_1_t_1.usu. Συγκρίνουν δύο Σε ποια στήλη εμφανίζεται η δίκαιη μοιρασιά 12 φιστικιών σε 3 ποσότητες. αριθμοκάρτες 0 . Απαγγέλουν. προσεγγίζουν διαισθητικά τα κλάσματα .ο. αριθμοκάρτες 0 . 1/6.κλπ) ή μη δομημένα υλικά χειραπτικά υλικά και (φιστίκια. πενταπλάσια/ένα πέμπτο. φασόλια κλπ) τα οποία τα παιδιά ομαδοποιούν με κάποιο αναπαραστάσεις και κριτήριο. εξαπλάσια/ένα έκτο.html ΑρΔ3 ΑρΔ8 διαφορετικούς τρόπους την πληθικότητα ενός συνόλου που περιλαμβάνει μέχρι 100 στοιχεία Τα παιχνίδια με το καπέλο: Ο εκπαιδευτικός έχει ένα καπέλο με Αρ1. ψηφία και λέξεις) αριθμός που θα προκύψει να είναι ο μεγαλύτερος δυνατός ή ο Αρ2. ατομικά πινακάκια με 2 ή 3 σχέση μεταξύ ενός στήλες ψηφίου και της αξίας του. Κύκλωσέ τη.9 . Διερευνούν τη Υλικό: καπέλο.. δεκαπλάσια/ένα δέκατο) και συμβολικά 1/3..εκπαιδευτικός μπορεί να ανατρέξει: http://nlvm.. 1/10 Η δραστηριότητα αυτή είναι αντιπροσωπευτική μιας σειράς από Αρ18.9 . Αναγνωρίζουν μικρότερος δυνατός ή ο πιο κοντινός σε αριθμό στόχο που έχει βάλει αριθμούς (μέχρι το ο δάσκαλος. προσδιορίζουν τη σχέση μεγέθους και τη συνδέουν λεκτικά (τριπλάσια/ ένα τρίτο.. παιδιά.και τον αριθμό..κ..ο. αντιστοίχισης Αρ7.

σχετικές με την κατανόηση της έννοιας του φυσικού αριθμού. Επιβεβαιώνει τις σωστές απαντήσεις. η προσοχή του Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα . στο πλαίσιο της οποίας ένας μαθητής (ή και ο εκπαιδευτικός) αναφέρει έναν ή δύο αριθμούς και οι υπόλοιποι προσπαθούν να εντοπίσουν τον επόμενο/ προηγούμενο ή κάποιον ενδιάμεσο αριθμό αντιστοίχως. Μέσω αυτής. Η ανάγνωση αριθμών στην τάξη υποστηρίζει τον μαθητή που δεν γνωρίζει. 30. ενθαρρύνει τους μαθητές εκείνους που δεν νιώθουν αυτοπεποίθηση. ενθαρρύνει τους μαθητές να επαναλάβουν.. την ανάγνωση και τη γραφή. θα μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να υποδείξουν ποια κελιά του πίνακα θα πρέπει να καλυφθούν. χωρίς να επικρίνει τις λανθασμένες. για παράδειγμα. ώστε να αναπαρασταθεί ένας συγκεκριμένος φυσικός αριθμός. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση. Και σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση ‘ιδιαίτερων’ αριθμών. 9999 ή 10001. και ζητώντας από τους μαθητές να το εκφράσουν λεκτικά («επτά χιλιάδες»). σταματά. Σε όλες τις περιπτώσεις. όταν ασχολούνται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επιπλέον. την αξία θέσης ψηφίων. οι αριθμοί 100010. Στη συνέχεια. Έτος 2016-2017 Γ ΤΑΞΗ Α/Α Περιγραφή δραστηριότητας Δραστηριότητα από τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό στη σελ. να δοθεί σε φωτοτυπία στους μαθητές ή να προβληθεί σε μια επιφάνεια. Ακόμη. Αν διατυπωθούν συγχρόνως μια σωστή και μια λανθασμένη ή μη ακριβής απάντηση.χ. όπως. να ακούσουν ο ένας τον άλλο και να συζητήσουν. χειρονομίες και τη γλώσσα του σώματος.. ποιος αριθμός αναπαρίσταται από ορισμένα καλυμμένα/ χρωματισμένα κελιά (εδώ θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν και αριθμοί που παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα και δυσκολεύουν αρκετούς μαθητές. π. μπορεί οι μαθητές να εμπλακούν σε μια δραστηριότητα τύπου παιχνιδιού «σκέφτομαι έναν αριθμό». επιδιώκοντας τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Αυτό καθιστά εύκολη την κάλυψη (με όποιο τρόπο θεωρηθεί καταλληλότερος. για παράδειγμα. 99999. Ή αντιστρόφως. κτλ). ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν.χ. με ένα χαρτί) των αριθμών που είναι κάθε φορά επιθυμητή.452). χρησιμοποιώντας μόνο τις εκφράσεις του προσώπου του. γραφή και κατανόηση φυσικών αριθμών)» Ο παρακάτω πίνακας του Gattegno μπορεί να σχηματιστεί στο μαυροπίνακα της τάξης. θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να ξεκινήσει δείχνοντας το σύμβολο «7000». όπως. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων και δραστηριοτήτων που θα ήταν δυνατόν να τεθούν στους μαθητές με αναφορά στο συγκεκριμένο πίνακα. Για παράδειγμα. τη διάταξη και τη σύγκριση στους φυσικούς αριθμούς. ο οποίος είτε ανακοινώνεται προφορικά από κάποιο μαθητή είτε αναγράφεται στον πίνακα της τάξης από τον εκπαιδευτικό (π. ο εκπαιδευτικός διδάσκει χωρίς να μιλά (γι’ αυτό και αποκαλείται «σιωπηρή»). 84 με τίτλο «Πίνακας Gattegno (ανάγνωση.Δραστηριότητες προτεινόμενες από το κείμενο για τον εξορθολογισμό της ύλης των μαθηματικών για το σχολ. καθώς τον βοηθά να εξοικειωθεί με τον αποδεκτό/ νόμιμο τρόπο ανάγνωσής τους.

αισθάνονται υπό έλεγχο και ο εκπαιδευτικός τους παρακολουθεί να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του και να αναζητούν σημάδια επιδοκιμασίας. Αρ13. τις περισσότερες δεκάδες και τις περισσότερες μονάδες. άλλοτε η αφαίρεση και άλλοτε η διαφορά. Διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι φυσικοί αριθμοί. κατανοούν τη σημασία του μηδενός στο σύνολο των φυσικών αριθμών και τη σχέση μεταξύ ενός ψηφίου και της αξίας του. Όταν οι μαθητές αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση στρατηγικών υπολογισμού. αν είχε χάσει τη φωνή του. παραδόξως. Για παράδειγμα.εκπαιδευτικού εστιάζεται στις απαντήσεις των μαθητών. το γεγονός ότι επιλέγονται με βάση τη συμβατότητά τους προς τον εκάστοτε τρόπο σκέψης του κάθε μαθητευόμενου. οι μαθητές. δηλαδή. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε νούμερο μία φορά σε κάθε αριθμό. Μοιάζει με τη διδασκαλία που θα έκανε. Σε αυτή τη συνθήκη. ΑρΔ2 Τριψήφιοι αριθμοί Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν τριψήφιους αριθμούς με συγκεκριμένα ψηφία. Δραστηριότητα από τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό στη σελ. μπορούν να επιλέξουν με μεγαλύτερη επιτυχία την Αρ8. Αυτός ο κύκλος ανατροφοδότησης συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης. άλλοτε υιοθετείται η μέτρηση προς τα εμπρός. . 85 με τίτλο «Εργασία με αριθμογραμμές (στρατηγι- Ένα από τα σημαντικά γνωρίσματα των διαδικασιών νοερού υπολογισμού είναι ο ιδιοσυγκρασιακός τους χαρακτήρας. 3 2 1 Βρίσκουν τον αριθμό που έχει τις περισσότερες εκατοντάδες. Αναπτύσσουν στρατηγικές στην επίλυση και κατασκευή προβλημάτων και χρησιμοποιούν μοντέλα και αναπαραστάσεις για να τις τεκμηριώσουν και να τις κοινοποιήσουν σε άλλους. Γράφουν τους αριθμούς που θα σχηματίσουν με τη σειρά από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο. Αυτήν ακριβώς την ευελιξία στην υπολογιστική σκέψη των μαθητών είναι που επιδιώκει να επιτύχει η σχετική διδασκαλία και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η αριθμογραμμή. στην περίπτωση της αφαίρεσης.

Οι μαθητές. το εύρος των οποίων είναι περιορισμένο. 34 . για παράδειγμα. Για παράδειγμα. 69 . τελικά. όπου ο μικρότερος από τους δύο όρους δεν θα ξεπερνά τη δεκάδα: 86 . κατάλληλη στρατηγική για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Τώρα.8. 432 . γρήγορης και χωρίς λάθη μεθόδου υπολογισμού. Οι κάθετες πράξεις «με μολύβι και χαρτί» εμπεριέχουν στρατηγικές. ενθαρρύνοντας πιο ευέλικτες προσεγγίσεις και αναγνωρίζοντας αφενός την ποικιλότητα και τη δυναμική της ανθρώπινης σκέψης και αφετέρου το δικαίωμα της σύγκρισης και της επιλογής με σαφή κριτήρια του μαθητευόμενου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επικροτήσει αυτήν την επιλογή. . απλής. για παράδειγμα.2. θα μπορούσε να επεκταθεί και σε περιπτώσεις αλλαγής της δεκάδας. Αυτό που. Αν οι μαθητές αδυνατούν να ανταποκριθούν. θα μπορούσε να τους ενθαρρύνει προς αυτήν την κατεύθυνση με ‘βολικά’ παραδείγματα.425: Μέτρηση προς τα πίσω: Η μέτρηση προς τα πίσω αποτελεί μια χρήσιμη στρατηγική για την επίλυση αφαιρέσεων με μεγάλη διαφορά. αν δεν αναδειχτεί από τους μαθητές.7. σε 34 . Είναι πιθανόν οι μαθητές να υιοθετήσουν για τη μέτρηση προς τα πίσω τέσσερα άλματα του ενός βήματος. καθώς εξοικειώνονται με την εκτέλεση κάθετων πράξεων. πριμοδοτώντας. να φανταστούν άλλα άλματα.5. Σκεφτείτε το ‘τριάντα επτά μείον τέσσερα’. Μέτρηση προς τα εμπρός: Είναι χρήσιμη για τους αριθμούς που έχουν μικρή διαφορά. δείξτε μου με το δάκτυλό σας πού θα πάει το μολύβι. σχεδιάστε το στον πίνακα». επιδιώκεται με τη χρήση της αριθμογραμμής είναι ο εντοπισμός της πιο κατάλληλης. Η αξιοποίηση της ‘κενής’ αριθμογραμμής μπορεί να συμβάλλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της ‘νομιμοποίησης’ εναλλακτικών στρατηγικών εκτέλεσης των τεσσάρων πράξεων. Αργότερα. οι αριθμοί μπορούν να αντικατασταθούν προοδευτικά και ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών από μεγαλύτερους. Η διαδικασία αυτή απαιτεί μια αναζήτηση του μικρότερου στοιχείου της αριθμογραμμής που είναι απαραίτητο για τη επίλυση του προβλήματος. δηλαδή. κατεξοχήν νοερών μεθόδων. ιδιαίτερα όταν ο ένας από τους αριθμούς είναι μικρός. ένα άλμα τεσσάρων βημάτων. προσκαλώντας τους. Τώρα. ταυτόχρονα. Στα παραδείγματα που δίνονται παρακάτω. δεν είναι επιτρεπτή. είναι πιθανόν να σκεφτούν ότι η αξιοποίηση άλλων. 37 — 4: Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να εμπλέξει τους μαθητές με ένα κάλεσμα του τύπου: «Φανταστείτε ότι το μολύβι που χρησιμοποιείτε λειτουργεί μόνο του. της πλέον ακριβούς.κές νοερών Υπολογισμών)».

στην παραπάνω περίπτωση. Ο πρώτος μαθητής ανοίγει μια δεύτερη κάρτα και την τοποθετεί σε μια άλλη κατάλληλη θέση. 236 . Κάθε μαθητής σημειώνει τον αριθμό που έφερε. ΑρΔ4 Όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα Οι μαθητές παίζουν ανά δύο. κτλ. 1. (2. στην άμεση ανάκληση από τη μνήμη των δυνατών τριάδων των αριθμών και στην επιλογή αυτής που ταιριάζει. 9. Οι μαθητές ανακατεύουν τις κάρτες και παίζουν ξανά. Διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι φυσικοί αριθμοί. 7) και (3. . 7) & (4. η κατάλληλη τριάδα είναι η (4.χ. 7) & (5. 2. 5. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να σχηματιστεί ο μεγαλύτερος αριθμός. Ανακατεύουν τις δέκα κάρτες και τις τοποθετούν ανάποδα πάνω στο θρανίο.7) & (7. 2. 6. Σημειώνουν τα αποτελέσματά τους. για τον υπολογισμό του 34 – 9. 5. 7) αλλά κατάλληλη είναι μόνο η τελευταία. Για παράδειγμα. 7)..7. 6. Ο δεύτερος μαθητής κάνει το ίδιο. Αρ13. 0. φυσικά. 7) & (6. να χρησιμοποιηθεί και με σημείο αναφοράς τις εκατοντάδες [π. Αναπτύσσουν στρατηγικές στην επίλυση και κατασκευή προβλημάτων και χρησιμοποιούν μοντέλα και αναπαραστάσεις για να τις τεκμηριώσουν και να τις κοινοποιήσουν σε άλλους. κατανοούν τη σημασία του μηδενός στο σύνολο των φυσικών αριθμών και τη σχέση μεταξύ ενός ψηφίου και της αξίας του. 8. η ‘γεφύρωση’ αυτή θα είχε ως εξής: Πρόκειται για μια τεχνική που απαιτεί ευχέρεια στον επιμερισμό. 4. στην περίπτωση της αφαίρεσης 34 – 7. Ο πρώτος μαθητής ανοίγει μία κάρτα και την τοποθετεί σε μία από τις κατάλληλες θέσεις (οι θέσεις αυτές δημιουργούνται από το αποτύπωμα 4 καρτών σε ένα χαρτί μεγέθους Α4. Ανάλογα. Αρ8. 5. 1. Ο δεύτερος μαθητής κάνει το ίδιο. 4. τις χιλιάδες. Για παράδειγμα. Νικητής είναι ο μαθητής που θα συμπληρώσει πρώτος 500 βαθμούς. (1.140 = 236 – (100+36+4)]. Χρησιμοποιούν 10 κάρτες με τους αριθμούς 0. 7). 3. οι δυνατές τριάδες είναι: (0.‘Γέφυρα’ με την πλησιέστερη δεκάδα: Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στον επιμερισμό του μικρότερου από τους δύο όρους της πράξης με κατάλληλο τρόπο. όπως φαίνεται παρακάτω). καθώς η δεκάδα (30) είναι 4 μακριά από το 34. προσθέτοντας κάθε φορά τον αριθμό της κάρτας που ανοίγουν. 9). Η στρατηγική της ‘γέφυρας’ μπορεί. 3. 7.

Νικητής είναι αυτός που θα συμπληρώσει πρώτος 5. Ο πρώτος μαθητής ανοίγει μία κάρτα και την τοποθετεί σε μία από τις κατάλληλες θέσεις (οι θέσεις αυτές δημιουργούνται από το αποτύπωμα 6 καρτών σε ένα χαρτί μεγέθους Α4. όπως φαίνεται παρακάτω).000 βαθμούς.Οι μαθητές επαναλαμβάνουν το παιχνίδι διαλέγοντας από τρεις κάρτες ο καθένας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να σχηματίσει. .

Έτος 2016-2017 Δ ΤΑΞΗ Α/Α Περιγραφή δραστηριότητας ΑρΔ2 Για κάθε μία από τις παρακάτω πράξεις δίνονται τρεις απαντήσεις. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αλγόριθμους της πρόσθεσης.Δραστηριότητες προτεινόμενες από το κείμενο για τον εξορθολογισμό της ύλης των μαθηματικών για το σχολ. καλούνται να κυκλώσουν την πράξη που πιστεύουν ότι έδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Οι μαθητές προσπαθούν να μαντέψουν τη σωστή απάντηση και να κάνουν την επαλήθευση. αφαίρεσης. 962 1162 1062 Στη συνέχεια. της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού με τετραψήφιους αριθμούς. 1763+359= . καθώς και της διαίρεσης με μονοψήφιο και διψήφιο διαιρέτη. Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Αρ10. της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού με . μέσων και αναπαραστάσεων. Αρ10. Διερευνούν και εφαρμόζουν στρατηγικές νοερών υπολογισμών προσθέσεων κι αφαιρέσεων τετραψήφιων αριθμών. Αρ11. δίνονται στους μαθητές κάποια αποτελέσματα. Αρ12. πολλαπλασιασμού και (τέλειας και ατελούς) διαίρεσης. Κυκλώνουν τη σωστή απάντηση. Για το καθένα χωριστά. 21222 2122 4122 1156-94= . χρησιμοποιώντας ποικιλία στρατηγικών. αφαίρεσης. Πόσο μακριά βρίσκεται το αυτοκίνητο από το σημείο που ξεκίνησε. Αρ12. πολλαπλασιασμού και (τέλειας και ατελούς) διαίρεσης. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αλγόριθμους της πρόσθεσης. Αναγνωρίζουν και αναπαριστούν με διαφορετικούς τρόπους καταστάσεις πρόσθεσης. Αναγνωρίζουν και αναπαριστούν με διαφορετικούς τρόπους καταστάσεις πρόσθεσης. 5003 1500+503 ή 233+4770 ή 2261+2942 2546 5546-2546 ή 6624-4078 ή 1252+1394 ΑρΔ1 Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα όπως: Ένα αυτοκίνητο διανύει 369 χμ προς μία κατεύθυνση και 122 χμ προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ανακατεύουν όλες τις κάρτες και τις βάζουν στη σειρά από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο αριθμό.τετραψήφιους αριθμούς.03 1. ΑρΔ4 Γραμμές με δεκαδικούς Οι μαθητές.07 1. Συγκρίνουν και διατάσσουν δεκαδικούς αριθμούς. Ελέγχουν αν είναι σωστό το άθροισμα που έχουν μαντέψει.98 Τις κόβουν και τις τοποθετούν σε δύο στοίβες. Στη συνέχεια. 0. ΑρΔ6 Δεκαδικοί αριθμοί Οι μαθητές έχουν κάρτες με τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς.13 0. Μαντεύουν ποια από τις δύο στοίβες έχει το μεγαλύτερο άθροισμα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αριθμομηχανή τσέπης. μέσων και αναπαραστάσεων. Μπορούν να τις φτιάξουν έτσι ώστε να έχουν περίπου το ίδιο άθροισμα. Αναγνωρίζουν δεκαδικούς αριθμούς (μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία) σε μια ποικιλία από καθημερινά πλαίσια και εισάγονται στη γραφή και στην ορολογία τους. Αναγνωρίζουν δεκαδικούς αριθμούς (μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία) σε μια ποικιλία από καθημερινά πλαίσια και εισάγονται στη γραφή και στην ορολογία τους.24 0. Αρ21. καθώς και της διαίρεσης με μονοψήφιο και διψήφιο διαιρέτη. Μπορούν να φτιάξουν δύο στοίβες που να έχουν το ίδιο άθροισμα. καλούνται να βρουν δεκαδικούς αριθμούς που παρουσιάζονται με γραμμές. φτιάχνουν άλλες 4 κάρτες που θα συμπεριληφθούν σε αυτό το πακέτο. αφού έχουν διερευνήσει δεκαδικούς αριθμούς σε χιλιοστομετρικό χαρτί. όπως παρακάτω. . χρησιμοποιώντας ποικιλία στρατηγικών. Οι αριθμοί που επιλέγουν να γράψουν πάνω στις Αρ21. Αρ23.71 0.

Απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις. τεμνόμενες. Γ6. Ο εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη δύο κουβάρια σπάγκου και τα δίνει σε δύο ζευγάρια μαθητών. ευθείες.ΓΔ2 ΜΔ4 (Δεν εντοπίστηκε στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθηματικά) ΜΔ3(Προτεί νεται ως Σχετική άσκηση) κάρτες πρέπει να είναι ανάμεσα στο μικρότερο και στο μεγαλύτερο αριθμό που είχαν στις αρχικές κάρτες. x 1 εκ. οξείες.εκ. Περιμένουμε οι μαθητές να αναπαραστήσουν ευκολότερα περιπτώσεις τεμνόμενων ευθειών και να συζητήσουν τα είδη των γωνιών που σχηματίζονται (ορθές. όπως τρίγωνα (0.).εκ. τετράγωνα (0. ευθύγραμμα τμήματα.5 τ. όπως για παράδειγμα στο σχέδιο της εικόνας.εκ)το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και διάφορες υποδιαιρέσεις της μονάδας. ορθογώνια (0. οι σπάγκοι να «ακουμπούν» στον πίνακα).25 τ. Καλύπτουν επιφάνειες και υπολογίζουν εμβαδό χρησιμοποιώντας υποδιαιρέσεις της μονάδας. .εκ. αμβλείες).). παράλληλες και κάθετες ευθείες. Γ4. Η διερεύνηση μπορεί να επεκταθεί και σε περιπτώσεις ασύμβατων ευθειών. Για τις περιπτώσεις των παράλληλων ευθειών η διερεύνηση θα εστιαστεί στην ανάγκη οι ευθείες να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (για παράδειγμα. Οι μαθητές αναπαριστούν ευθείες γραμμές κρατώντας τεντωμένα μεγάλου μήκους κομμάτια του σπάγκου και διερευνούν τις σχετικές τους θέσεις. Αναγνωρίζουν σημεία.25 τ. Σχεδιάζουν γωνίες ίσες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει σχέδια σε τετραγωνισμένο χαρτί (1εκ. μικρότερες και μεγαλύτερες από μία ορθή.) και να ζητήσει από τους μαθητές να υπολογίσουν το εμβαδό των χρωματισμένων περιοχών. ημιευθείες. Μ8.).5 ή 0. Για να χρησιμοποιηθούν υποδιαιρέσεις της μονάδας μέτρησης επιφάνειας (1τ.

Χρησιμοποιήστε την προηγούμενη εκτίμηση που κάνατε για να εκτιμήσετε αυτή τη φορά το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 201 x 198. Συλλέγουν δεδομένα μέσω ερευνών. γιατί οι μαθητές της Α΄ τάξης έχουν περισσότερες ώρες παιχνιδιού) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Αρ8. Επιχειρηματολογούν βασιζόμενοι στα δεδομένα.Δραστηριότητες προτεινόμενες από το κείμενο για τον εξορθολογισμό της ύλης των μαθηματικών για το σχολ. . Συζητούν στην τάξη για χαρακτηριστικά που έχουν τα δεδομένα και για χαρακτηριστικές τιμές αυτών. Σ4. Διατυπώνουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με δεδομένα (ποσοτικά συνεχή δεδομένα). μετρήσεων ή πειραμάτων και επεκτείνουν τους τρόπους οργάνωσης τους και στις απλές ομαδοποιήσεις. • Είναι το αποτέλεσμα της εκτίμησης που κάνατε μικρότερο ή μεγαλύτερο από το ακριβές γινόμενο. μέσα (ανάμεσα στα οποία και αριθμομηχανή) και αναπαραστάσεις. Σ2. διάμεσο) και διερευνούν τα χαρακτηριστικά τους. τα οργανώνουν και τα αναπαριστούν κατάλληλα. ΣΔ1 Οι μαθητές διεξάγουν μια έρευνα για τις ώρες ξεκούρασης και παιχνιδιού που έχουν τις καθημερινές οι μαθητές της Α΄ και της Ε΄ τάξης. • Επιβεβαιώστε το χρησιμοποιώντας το κομπιουτεράκι σας. • Περιγράψτε πώς αξιοποιήσατε την αρχική σας εκτίμηση για να κάνατε την δεύτερη εκτίμηση. χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές. Συζητούν για θέματα που προέκυψαν από την έρευνά τους και αν έχουν «λογική» εξήγηση (π. Συλλέγουν δεδομένα. Σ3. Προσδιορίζουν χαρακτηριστικές τιμές των δεδομένων (επικρατούσα τιμή .Αναπτύσσουν και αξιοποιούν διαδικασίες εκτέλεσης / αλγορίθμους των τεσσάρων πράξεων. Κάνουν μετατροπές από μία μορφή αναπαράστασης δεδομένων σε άλλη. • Είναι το αποτέλεσμα της εκτίμησης που κάνατε μικρότερο ή μεγαλύτερο από το ακριβές γινόμενο. Έτος 2016-2017 Ε ΤΑΞΗ Α/Α ΑρΔ2 Περιγραφή δραστηριότητας Εκτίμηση αποτελέσματος Εκτιμήστε το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 20 x 198. • Πώς το γνωρίζετε. Σ5.χ. Σ1.

Εκτιμούν το αποτέλεσμα σε προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς. Στη συνέχεια τους ζητά να τη συγκρίνουν με την περίμετρο ενός ορθογωνίου αντίστοιχου μήκους και πλάτους (στην περίπτωσή μας μήκους 7. εμπλέκονται η ικανότητα των μαθητών για οπτικοποίηση. Υπολογίζουν την περίμετρο σχημάτων χρησιμοποιώντας γεωμετρικές ιδιότητες. αλλά και η ικανότητά τους να κάνουν νοερούς . Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να μοιράσει στους μαθητές γεωπίνακες ή τετράγωνα πλαίσια (Εικόνα 5) προκειμένου να πειραματιστούν και να σχεδιάσουν το χωρισμό του τετραγώνου. Cabri. Επιπλέον. Geogebra) δημιουργώντας ένα τετράγωνο πλέγμα και αξιοποιώντας τις δυναμικές λειτουργικότητες των λογισμικών που τους επιτρέπουν να προτείνουν τις διαφορετικές στρατηγικές που ανέπτυξαν μέσα από τη χρήση του διαδραστικού πίνακα.5 εκ. Μ2. • Πώς το γνωρίζετε.ΑρΔ6 Εκτιμήσεις περιμέτρου Εκτιμήστε την περίμετρο κάθε τετραγώνου. οι μαθητές θα μπορούσαν να πειραματιστούν και με τα λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας (Sketchpad. Δραστηριότητα από τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό στη σελ. οι μαθητές από τη μια μεριά θα διερευνήσουν τις ιδιότητες του τετραγώνου και από την άλλη θα διερευνήσουν τις ιδιότητες ισεμβαδικών σχημάτων που δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο σχήμα. • Είναι το αποτέλεσμα της εκτίμησης που κάνατε μεγαλύτερο ή μικρότερο από την πραγματική περίμετρο κάθε τετραγώνου. ΜΔ2 Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να υπολογίσουν την περίμετρο σχημάτων όπως αυτού της Εικόνας 1. Αρ21. Μέσα από τον πειραματισμό. Επιπλέον. Όποιο μέσο και αν χρησιμοποιηθεί ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι μαθητές να καταγράφουν τις διαφορετικές λύσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διερεύνησής τους. 126 με τίτλο «Μοιράζοντ ας ένα τετράγωνο κέικ». καθώς καλούνται να φανταστούν τρόπους ώστε να προκύψουν τέσσερα ισεμβαδικά σχήματα από το χωρισμό του αρχικού τετραγώνου. Σε αυτήν τη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους για να χωρίσουν ένα τετράγωνο σε τέσσερα ίσα μέρη. και πλάτους 9 εκ) και να διατυπώσουν συμπεράσματα. • Επιβεβαιώστε το χρησιμοποιώντας το κομπιουτεράκι.

τις διαγωνίους ή τις μεσοκαθέτους των πλευρών του τετραγώνου προκειμένου να χωρίσουν το τετράγωνο σε τέσσερα ίσα σχήματα (Εικόνα 6). θα αναζητήσουν πιθανότατα μη συμβατικά σχήματα.μετασχηματισμούς στην προσπάθειά τους να συγκρίνουν τα τέσσερα κομμάτια που έχουν προκύψει από το χωρισμό. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παροτρύνει τους μαθητές να ανακαλύψουν περισσότερους «μη συμβατικούς τρόπους χωρισμού». τα οποία είναι και τα τέσσερα ίδια (Εικόνα 7). . Στη συνέχεια. Οι μαθητές αναμένεται αρχικά να χρησιμοποιήσουν κάθετες. Ο συνεχής πειραματισμός πιθανότατα θα ενεργοποιήσει/ αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών για οπτικοποίηση και θα αναζητήσουν ζευγάρια συμμετρικών σχημάτων (Εικόνα 8).

Σε κάθε περίπτωση. θα καταλήξουν σε ένα ζευγάρι συμμετρικών σχημάτων ή σε τρία ίδια σχήματα (Εικόνα 9). ο συνεχής πειραματισμός και η αναζήτηση νέων μοτίβων. αναμένεται να αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών να κατασκευάζουν νοερά σχήματα και να τα μετασχηματίζουν. . καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των διερευνήσεών τους. Στο δεύτερο ερώτημα της δραστηριότητας οι μαθητές καλούνται να υπερβούν τους περιορισμούς που θέτει το εργαλείο με τον προκαθορισμένο χωρισμό σε μικρά τετράγωνα και να αναζητήσουν τρόπους για να συγκρίνουν τα τέσσερα κομμάτια (Εικόνα 10).Και τέλος.

. Σημείωση: (Θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες υποθέσεις σχετικά με τις διαστάσεις του σώματος των μαθητών. Τι μέρος των ανθρώπων που πήραν μέρος στην έρευνα απάντησαν ότι δεν είχαν κάποιο ένα αγαπημένο λουλούδι. • το 1/5 ότι τους αρέσουν περισσότερο οι τουλίπες και • το 1/6 ότι τους αρέσουν περισσότερο τα κυκλάμινα. Ένας κύκλος από παιδιά Η δασκάλα της Στ΄ τάξης ενός σχολείου. Κοραλία. Σιγουρευτείτε ότι οι υποθέσεις σας αυτές αποτελούν μέρος της απάντησή σας. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν: • Το ½ των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τα τριαντάφυλλα είναι το αγαπημένο τους λουλούδι. Τι μέρος των ανθρώπων που πήραν μέρος στην έρευνα απάντησαν ότι είχαν ένα αγαπημένο λουλούδι. ανακοίνωσε στους μαθητές της ότι θα κάνουν το μάθημα των Μαθηματικών στο προαύλιο.ΑρΔ3 ΑρΔ5 Το αγαπημένο λουλούδι Κατά την διάρκεια μια έρευνας σε ένα αριθμό ανθρώπων έγινε η εξής ερώτηση: «Ποιο είναι το αγαπημένο σας λουλούδι». Μπορείτε να εκτιμήσετε το μήκος της διαμέτρου του κύκλου που σχημάτισαν οι μαθητές.) Αρ17. Εκτιμούν το αποτέλεσμα σε προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς. Οι μαθητές έτρεξαν στην αυλή του σχολείου και η δασκάλα τους ζήτησε να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλο σχηματίζοντας ένα μεγάλο κύκλο ακουμπώντας τους ώμους τους. • Οι υπόλοιποι δεν είχαν κάποιο αγαπημένο λουλούδι. . η κ. Διαιρούν κλάσματα με φυσικούς και κλάσματα με κλάσματα (διαίρεση ως αντίστροφος πολλαπλασιασμός) Αρ21.

Υλικό για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων: Αριθμομηχανές (για ατομική χρήση ή σε ζεύγη). 23* + 56 = 290). βασισμένες στις προσωπικές τους προτιμήσεις. Οι μαθητές χρειάζεται να συνδέσουν την αίσθηση που έχουν για την αξία του κάθε ψηφίου με την πραγματική αξία της θέσης που κατέχει. οι μαθητές ενθαρρύνονται να εστιάσουν την προσοχή τους στις μαθηματικές ιδέες που εμπλέκονται. ανάλογα με τη θέση τους..) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας. Η γλώσσα των ψηφίων.ά. έχει σημασία η σειρά των δύο αριθμών κ. αν δύο ή περισσότερα ψηφία είναι κρυμμένα ( 23* + 56 = 2*0 ). Το πρώτο σχετίζεται με την πράξη που τους συνδέει. καθώς και στην ενασχόληση με αριθμούς σε ανώτερο επίπεδο.χ. • Συζήτηση στην τάξη. Εκτέλεση Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Η σύνδεση της αξίας θέσης ψηφίων με την αντιστροφή των αριθμητικών πράξεων συμβάλλει στην απόκτηση της ‘αίσθησης του αριθμού’. των αριθμών και των αντίστροφων πράξεων. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ίδιο τον αριθμό. Έτος 2016-2017 ΣΤ ΤΑΞΗ Α/Α Περιγραφή δραστηριότητας Δραστηριότητα από τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό στη σελ. καθώς επίσης και περισσότερες από μία δυνατότητες σε μια πορεία προς την κατεύθυνση της σωστής επίλυσης. 91 με τίτλο «Ψηφία που λείπουν (αξία θέσης ψηφίων & αντιστροφή πράξεων)» Κρύβοντας ένα ψηφίο σε μια αριθμητική παράσταση (π. .Δραστηριότητες προτεινόμενες από το κείμενο για τον εξορθολογισμό της ύλης των μαθηματικών για το σχολ. Γνώση των σχέσεων των αριθμών. η αριθμητική παράσταση πρέπει να εξεταστεί ως ολότητα σε συνδυασμό με τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων της. Μπορούν να υπάρξουν περισσότερα από ένα σημεία εκκίνησης στην προσπάθεια επίλυσης των αριθμητικών παραστάσεων στις οποίες λείπει ένα ψηφίο. καθώς και από το μέγεθος του κάθε ψηφίου. αυξάνεται ή ελαττώνεται το αποτέλεσμα με την αντιστροφή. • Ζεύγη/ ομάδες εργασίας στις ερωτήσεις 1-3 στο φύλλο εργασίας 1. στην εξοικείωση με την εκτέλεση πράξεων.χ. τα ψηφία του οποίου αντιπροσωπεύουν διαφορετικές αξίες. Η κατανόηση της σχέσης αποτελέσματος και αντιστρεψιμότητας μιας τέτοιας πράξης (π. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει εξατομικευμένες προσεγγίσεις και κατασκευές από μαθητές. Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας: • Παραδείγματα στον πίνακα. Η δραστηριότητα ισχυροποιείται. Όταν οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν δύο φυσικούς αριθμούς χρειάζεται να δράσουν σε δύο επίπεδα δομής. Στο δεκαδικό σύστημα το μέγεθος καθορίζεται από τη διάταξη των ψηφίων από δεξιά προς τα αριστερά. Η ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού είναι δυνατόν να επιταχυνθεί μέσω δραστηριοτήτων ανάλογων με αυτές που προτείνονται παρακάτω. Αυτές πρέπει να αναδειχθούν και να αναγνωριστούν.. Σε αυτή την περίπτωση. ώστε να αποκτήσουν την αίσθηση του συνολικού μεγέθους του αριθμού. καθώς ένας από τους στόχους της συζήτησης στην τάξη είναι να τονιστεί ότι υπάρχουν πολλά σχήματα και δομές που βασίζονται σε κοινές μαθηματικές έννοιες.

12 + . Μπορείς να εξηγήσεις γιατί. 3. 33 + . x . + 4 = 1. 2. = 383 8?3 – 7. πρόσθεση των αποτελεσμάτων. . Πίνακας πολλαπλασιασμού. Να βρεις τα ψηφία που λείπουν. Φύλλο εργασίας 2: Ψηφία που λείπουν 1. Η διαίρεση ως αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. Πόσες λύσεις υπάρχουν γι’ αυτό το άθροισμα.. Παραστάσεις με πολλές λύσεις. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα με τη χρήση μεγαλύτερων ψηφίων στις υψηλότερες θέσεις ψηφίων και το αντίστροφο.της αντίθετης πράξης. Πώς πρέπει να σκεφτείς για να αποδείξεις ότι μια αριθμητική παράσταση είναι αδύνατη. Η αίσθηση του μεγέθους. Φύλλο εργασίας 1: Ψηφία που λείπουν Κάθε ερωτηματικό (. Να εξηγήσεις γιατί. • Συζήτηση στην τάξη. • Ζεύγη/ ομάδες εργασίας στις ερωτήσεις 4 και 5. Να εξηγήσεις πώς βρίσκεις τα ψηφία που λείπουν σε κάθε άθροισμα. = Να βρεις το μεγαλύτερο δυνατό άθροισμα. • Συζήτηση στην τάξη. από το 0 μέχρι το 9. = 4. Πρόσθεση ψηφίων σύμφωνα με την αξία τους.7 x 4. + 8 = 2... Εκτέλεση του πολλαπλασιασμού χωριστά για μονάδες και δεκάδες και. (Συζήτηση στην τάξη) 4.) μπορεί να είναι διαφορετικό. στη συνέχεια. = 1188 2. + . 1. Δύο λύσεις είναι πιθανές. =19 . + 150 = 257 . Σε αυτήν την άσκηση τα ψηφία πρέπει να είναι διαφορετικά: .4 2. Να βρεις το μικρότερο δυνατό άθροισμα και να το εξηγήσεις. = 915 4.6 =2158 . • Ζεύγη/ ομάδες εργασίας στις ερωτήσεις 4 και 5.) είναι ένα ψηφίο που λείπει. 8.6 = 2158 . Γιατί υπάρχουν δύο πιθανές παραστάσεις που δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.6 + 5. Να εξηγήσεις πώς βρίσκεις καθένα από τα ψηφία που λείπουν: 8. Το ψηφίο σε κάθε ερωτηματικό (. Τι παρατηρείς σχετικά με τα παρακάτω αθροίσματα. • Ζεύγη/ ομάδες εργασίας στις ερωτήσεις 1-3 του φύλλου εργασίας 2. το μέγιστο πιθανό αποτέλεσμα δύο ψηφίων. x . Γιατί. + 8 = . • Συζήτηση στην τάξη. 3. Να εξηγήσεις γιατί είναι το μεγαλύτερο.. Ποιες ερωτήσεις έκανες στον εαυτό σου για να βρεις τα ψηφία που λείπουν.

3. Επέκταση 1 Να χρησιμοποιήσεις μόνο τα πέντε ψηφία 1. Εκτιμούν το αποτέλεσμα σε προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς..) Επέκταση 2 Ποιες αριθμητικές προτάσεις μπορείς να φτιάξεις χρησιμοποιώντας μόνο τα πέντε ψηφία και μία μόνο πράξη για να δημιουργήσεις το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. 4 και 5. . 3. 4 και 5 και τις πράξεις της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης. θα πρέπει να λείπει μόνο ένα ψηφίο.. .) ΑρΔ6 (Ίδια δραστηριότητα με την Ε τάξη) Εκτιμήσεις περιμέτρου Εκτιμήστε την περίμετρο κάθε τετραγώνου. • Πώς το γνωρίζετε. Να βρεις το μεγαλύτερο αποτέλεσμα και να εξηγήσεις γιατί είναι το μεγαλύτερο. = 1188 3.) είναι ένα διαφορετικό ψηφίο.. Να βρεις το ψηφίο που λείπει: 5. 5.7 x 4. Σε αυτήν την άσκηση κάθε ερωτηματικό (. για να υπάρχει μοναδική λύση. Αρ21. 2. Να φτιάξεις προβλήματα με ψηφία που λείπουν για να τα λύσουν οι συμμαθητές σου. (Σημείωση: Οι μαθητές. = 2. 2. • Επιβεβαιώστε το χρησιμοποιώντας το κομπιουτεράκι. θα μπορούσαν να βρουν τον καλύτερο τρόπο διαχωρισμού για να κάνουν την πρόσθεση και να εξηγήσουν στην πορεία το σκεπτικό τους. Τι παρατηρείς σχετικά με το αποτέλεσμα της πράξης 980 : . = 28 Γιατί σε αυτήν την άσκηση σκέφτηκες με διαφορετικό τρόπο από ότι στην προηγούμενη. (Συζήτηση στην τάξη) 4. θα πρέπει να εργαστούν συστηματικά και να αποσαφηνίσουν κάθε βήμα. Να κάνεις το ίδιο και για το μικρότερο αποτέλεσμα. x . χρησιμοποιώντας μόνο τα ψηφία 1. (Σημείωση: Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σε μια πρόσθεση.2 : 1. • Είναι το αποτέλεσμα της εκτίμησης που κάνατε μεγαλύτερο ή μικρότερο από την πραγματική περίμετρο κάθε τετραγώνου. Να βρεις το μικρότερο αποτέλεσμα και να το εξηγήσεις. Σχετικά με την αφαίρεση.

Αρ17. Και αν μπει το 19.000. τότε βγαίνει το x + 4.. δηλαδή βγαίνει το 11.000. Γιατί δεν υπάρχει τουλάχιστον ένας κάτοικος στο παγκόσμιο χωριό από την Αυστραλία. Οι κάτοικοι. Χρησιμοποίησε τα μαθηματικά για να αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό να συμβεί. Δηλαδή. τότε βγαίνει το 19 + 4. Διαιρούν κλάσματα με φυσικούς και κλάσματα με κλάσματα (διαίρεση ως αντίστροφος πολλαπλασιασμός) Το παγκόσμιο χωριό Τον Οκτώβρη του 1999. Με άλλα λόγια μπορούμε να «σμικρύνουμε» αναλογικά τον πληθυσμό της γης σε ένα χωριό με πληθυσμό ακριβώς 100 κάτοικους. τότε βγαίνει το 7 + 4. η δραστηριότητα ΑρΔ9. Στην συγκρότηση του πληθυσμού θα συμμετέχουν αναλογικά άνθρωποι από όλες τις ηπείρους.000 κάτοικοι. Τι είδους «μηχανή» είναι αυτή. Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό. Κανένας κάτοικος όμως του παγκόσμιου χωριού δεν είναι από την Αυστραλία. Ο Γιώργος διαφωνεί με την προτεινόμενη σύνθεση του πληθυσμού και υποστηρίζει: «στην Αυστραλία ζούσαν εκατομμύρια άνθρωποι το 1999. της σελ. Συνδέουν τις τέσσερις πράξεις μεταξύ τους και χρησιμοποιούν ιδιότητές τους. Δεν εντοπίστηκε ΑρΔ1 Δραστηριότητα από τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό στη σελ. Αρ5. (Το x μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός) Η εικόνα δείχνει ότι αν μπει το x στη μηχανή. ελέγχοντας τη λογικότητα του αποτελέσματος και κοινοποιούν τις προσεγγίσεις τους σε άλλους. αν μπει το 7 στη μηχανή. δηλαδή βγαίνει το 23. Φανταστείτε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα χωριό με πληθυσμό ακριβώς 100 κατοίκους. 103 με Το αγαπημένο λουλούδι Κατά την διάρκεια μια έρευνας σε ένα αριθμό ανθρώπων έγινε η εξής ερώτηση: «Ποιο είναι το αγαπημένο σας λουλούδι». του παγκόσμιου αυτού χωριού θα είναι: • 61 κάτοικοι από την Ασία • 13 κάτοικοι από την Αφρική • 12 κάτοικοι από την Ευρώπη • 8 κάτοικοι από την Βόρεια Αμερική • 6 κάτοικοι από την Νότια Αμερική Αρ1. • το 1/5 ότι τους αρέσουν περισσότερο οι τουλίπες και • το 1/6 ότι τους αρέσουν περισσότερο τα κυκλάμινα. Τι μέρος των ανθρώπων που πήραν μέρος στην έρευνα απάντησαν ότι δεν είχαν κάποιο ένα αγαπημένο λουλούδι. Εισάγονται στην έννοια του λόγου και επιλύουν αντίστοιχα προβλήματα.» Ο ισχυρισμός του Γιώργου είναι σωστός καθώς στην Αυστραλία ζούσαν εκατομμύρια κάτοικοι το 1999. ο συνολικός πληθυσμός της γης ήταν περίπου 6. • Οι υπόλοιποι δεν είχαν κάποιο αγαπημένο λουλούδι.ΑρΔ3 (Ίδια δραστηριότητα με την Ε τάξη) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Ε΄ τάξης.121. για να επιλύσουν προβλήματα. Αρ4. . λοιπόν. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν: • Το ½ των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τα τριαντάφυλλα είναι το αγαπημένο τους λουλούδι. Διατυπώνουν και επιλύουν προβλήματα με περισσότερες από μία πράξεις. Τι μέρος των ανθρώπων που πήραν μέρος στην έρευνα απάντησαν ότι είχαν ένα αγαπημένο λουλούδι.

Να αντιγράψεις και να συμπληρώσεις: Να αντιγράψεις και να συμπληρώσεις τα παρακάτω διαγράμματα.τίτλο «χ για πρωινό» Το x → x+4 είναι ένας απλός τρόπος για να πεις: «Να χρησιμοποιήσεις μια "μηχανή" που προσθέτει τέσσερα». .

Οι μαθητές θα μπορούσαν να πειραματιστούν με τα λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας (Sketchpad. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Οπουδήποτε και να είναι μέσα στο τετράγωνο. • Ο Γιώργος υποστηρίζει ότι δεν έχει σημασία που βρίσκεται η κουκίδα. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. • Είναι η γραμμή που κατασκευάσατε άξονας συμμετρίας του τετραγώνου.ΓΔ7 Το μισό τετράγωνο Σχεδιάστε μια γραμμή που να περνά από τη μπλε κουκίδα και να κόβει το τετράγωνο στη μέση. Στη συνέχεια θα κατασκευάσουν μια ευθεία που θα ορίζεται από το σημείο μέσα στο τετράγωνο και ένα σημείο πάνω στην περίμετρο του τετραγώνου. Cabri. • Είναι τα δύο μέρη που κατασκευάσατε ίσα. . Geogebra) δημιουργώντας ένα τετράγωνο και τοποθετώντας ένα σημείο μέσα στο τετράγωνο. Θα μπορούσαν οι μαθητές να πειραματιστούν μεταβάλλοντας δυναμικά το σημείο της περιμέτρου και να αποφασίσουν υπολογίζοντας τα εμβαδά των τετραπλεύρων που σχηματίζονται για την κατάλληλη θέση του. αυτός μπορεί πάντα να κατασκευάζει μια ευθεία που να περνά από την κουκίδα και να χωρίζει το τετράγωνο σε δύο ίσα μέρη.

Μια πλήρης προσέγγιση στα παραπάνω ερωτήματα θα περιλάμβανε τον ορισμό της ευθείας μέσω του σημείου τομής των διαγωνίων του τετραγώνου. .