You are on page 1of 1

Chuyn hc

Nhc: Vinh Hng


Li: Vinh Hng - Triu Giang

q = 115

Dm

Gm
C6
Am7
C9


Chuyn xa

rng

Dm7

Gm

c bao

Am7

hc tr

Dm

hc hc

thi thi

Gm
C6
Am7Chuyn xa
cng c ngi
hc tr li hc
m

9
7

C
C
DmDm7

Dm7


li ham chi thy pht (Hc tr li hc rt ng ci ch,rt ng ci ch...) Chuyn xa

anh hc tr ngho o v chng xin om m thay n hc bi sm khuya


G
# D Em

(Vinh qui bi t rng ngi nc non...


)
Vinh qui
bi
t

G
## A


Em
D
##rng ngi nc

non

o hc, o hiu ngn thi khc ghi, ngn


A

hin

b
F#m7( 5)/E

lu danh

mun

nm vn

Chuyn

xa

chuyn

ngy

nay

Bm
A/E
##

Hc tr Vit Nam

ngn i vn th chuyn hc vn th

ai

Bm
## F m7 1. A
2.

C cng mi st

c ngy nn

kim

ngy nn

kim

Do nhc gia c trn nn nhc:


Chuyn xa chuyn nay chuyn hc vn th. Ai m li hc th ch thch chi. Tn tin tn ca cha
m bun lo. Ph cng dy d ca c ca thy. Bn b xa lnh ci thi li hc. Ci thi li hc rt
ng ci ch.
Chuyn xa chun nay chuyn hc vn th. Ai m ham hc th chng thch chi. Bit hc l kh
nhng b m vui. Bit hc l kh c thy c. Ai i hc tr ng c ngi chi. C cng mi st c
ngy nn kim.