You are on page 1of 4

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018

SEKOLAH : SK TAMAN JOHOR JAYA 5 (REKA BENTUK & TEKNOLOGI)
VISI
MISI
NILAI
ANJAKAN PPPM
ISU

: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA
: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT
:9
: Meningkatkan Peratus Kecemerlangan Panitia

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KRA 1 :
Peningkatan Prestasi Mata Pelajaran
Pencapaian Prestasi Akademik Yang
Tinggi Oleh Semua Murid
• Peningkatan lulus murid 100% .
ASPIRASI SISTEM :
Akses Kepada Kejayaan
ASPIRASI MURID :
Pengetahuan

PETUNJUK
PRESTASI
UTAMA (KPI)
100 peratus murid
lulus mata
pelajaran Reka
Bentuk &
Teknologi
menjelang 2018.

SASARAN
TOV

2016

2017

2018

80

85

90

100

2018 NTUK & TEKNOLOGI) INISIATIF / STRATEGI MURID : S1 Meningkatkan minat murid terhadap pelajaran Reka Bentuk & Teknologi.. KEPIMPINAN : KOMUNITI : S3 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB GPK Kurikulum Guru Subjek Ketua Panitia . GURU : S2 Memantapkan kompetensi guru dalam pengajaran di dalam kelas.

PELAN TAKTIKAL ANJAKAN PPPM ASPIRASI SISTEM ASPIRASI MURID :9 : Akses Kepada Kejayaan : Pengetahuan INISIATIF / STRATEGI BIL S1 Meningkatkan Peratus Kecemerlangan Panitia. PROGRAM / PROJEK TANGGUNGJAWAB 1 Hari Reka Cipta dan Inovasi GPK 1 Ketua Panitia Guru Subjek 2 Kerja Kursus GPK 1 Ketua Panitia Guru Subjek TEMPOH / HARI / KEKERAPAN KOS / SUMBER OUTPUT / OUTCOME Mac RM300 Peratus Penglibatan Murid Dalam Program Dijalankan Julai RM200 Peratus Penglibatan Murid Dalam Program Dijalankan .

KPI SASARAN PELAN KONTIGENSI Pameran Reka Cipta 100% lulus subjek Semua murid 100% lulus subjek Semua murid Folio Projek .Kecemerlangan Panitia.