You are on page 1of 7

CIVIL SERVICE REVIEW 2013

DIAGNOSTIC EXAMINATION
1. kahalintulad
a. kasinggulo

b. kasing-makulay

c. kasinghalaga

d. kawangis

2. iwaksi
a. ihulog

b. ihiwalay

c. itakwil

d. ihagis

3. upasala
a. pag uusig

b. pag alipusta

c. pagkalinga

d. pagtitiis

4. naparam
a. nanatili

b. nakuha

c. nawala

d. nahalintulad

5. sagwil
a. gabay

b. hadlang

c. kasama

d. katuwang

6. A piece, part or ingredient
a. component
b. legacy

c. necessity

d. recuperate

7. A series of levels or ranks; power structure
a. psychology
b. hierarchy

c. contemplation

d. cluster

8. To fully realize you’re potential
a. lifestyle
b. epitaph

c. self-actualization

d. legacy

9. The process of staying alive
a. spiritual
b. survival

c. lifestyle

d. adaptation

10. Worth; value; admiration
a. acknowledgement
b. component

c. esteem

d. function

11. Dilatory
a. forceable

b. sieze

c. continue

d. slow

12. Leery
a. suspicious

b. hesitant

c. commit

d. fallable

13. Rogue
a. drunk

b. dishonest

c. forgetfulness

d. range

14. Ang saging _____________ ay di magbubunga ng santol.
a. kailanman
b. kalian man
c. kaylanman

d. lamang

15. SIya’y isang bulag, ngunit kaya niyang gumuhit ng larawan. Siya ay isang _____
a. imbentor
b. manunulat
c. dalubhasa
d. pintor
16. Alin ang babala na dapat sundin ng mga mamamayan?
a. itapon ang basura sa kalye
b. bayaran ang buwis para may kita ang pamahalaan
c. gawin ang paghihiwalay ng basura
d. ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga criminal
17. Sa “Espiritu ni Bathala ang nangangalaga ng kanilang kalusugan” ay ipinahihiwatig ng katangian ay
a. makapangyarihan
b. matalino
c. mabisa
d. matulungin
18. nagulat ang Amerikano ______sa Pearl harbor ng mga Hapon
a. dumating
b. nagsidating
c. magsidating

d. magsidatingan

19. You wouldn’t want to be late for the interview, _______________?
a. won’t you
b. will you
c. don’t you

d. would you

20. He has been absent for three days because he is__________ measles.
a. affected with
b. afflicted with
c. afflicted of

d. affected with

Dito malalaman ang uri ng mga kandidatong mahahlala at kung hanggang saan ang kamulatang pulitikal ng mamamayan. Ang ibig sabihin nito ay a. instituted b. tagapaglitis 27. hung your flags on June 12 22. Kaya hindi lamang maipagmamalaki ang pagkakaroon ng demorkasya sa ibang bansa. hanged your flags on June 12 b. Manapa’y higit na kailangang maipakitasa buong mundo na ang demokrasya ay ginagamit sa tamang paraan upang matamo ang katatagang pulitika at pagnkabuhayan b. c-d-e-a-b c. kaaway b. ang pagdagsa ng mga manggagawang Filipino sa ibang bansa ay kapakipakinabang sapagkat magsasampa ito ng maraming dolyar sa bansa b. kaibigan c. d. d-c-e-b-a b. manipulated d. c-d-e-a-b c. karibal c. isang malaking pagsubok para sa baying demokratiko ang eleksiyon e. c-d-e-b-a d. pakikitampo c. has been d. are c. Kung tutuusin. a. more than d. a. a. ang plastic. kakilala b. is b. a. a. as much as b. criteria 30. abandon d. karibal d. paradox d. get agree with 24. a. The union members cannot ____ the kind of compensation plan they want. Ito ay nagiging isang pagtakas na rin mula sa suliraning dulot n gating kasalukuyang ekonomiya e. It cost twice _____ I thought it would. avenge b. agree on b. ito ay isang malaking kawalan sa sariling industriya na nakapagpabagal sa kaunlaran ng buong bansa. suggest d. Hiwalayin ang natutunaw at di-natutunaw na basura. Sa biglang malas. isang lalagyan para sa lahat c. announce b. hang your flags on June 12 c. Sila ay naharap sa ganitong kapalaran dahil sa pagbaba ng kanilang saloobin sa gawaing nangangailangan ng lakas-loob b. than 33. a. were 23. agree to c. Higit sa lahat. Kadalsan. manglilitis b. maximized c. kalahi 28. hanged your flags during June 12 d. c-e-d-b-a 35. ito ay pagtakas sa hustisyang tinatanggap sa kamay ng mga namumuhunan at negosyante. During the Independence Day celebrations. refute c.21. naglilitis c. pagtatampuhan 29. a. negotiated 32. Ang kahulugan ng kabungguang balikat ay a. masaklap ang nagiging bunga ng maling pagpili ng mga tao sa karunungang nais nilang tukasin c. Ang kahiramang suklay ay a. Mahalaga ito hindi lamang sa mga kandidato pati na rin sa mga mamamayan sa bansa d. as much c. c. pakikipagtampuhan d. the directive is_____ a. A system of effective political and administrative checks and balances must be ____ to ensure accountability and integrity in the civil service. maglilitis d. a. d-c-b-e-a b. gulay at papel ay pgsamahin 26. Ang hukuman ang siyang ______ng mga kaso ng korupsiyon a. c-d-e-b-a d. sa ibang bansa ay masasabing hindi lamang paghahanap ng higit na luntiang pastulan. a. ang plastic. c. agree with d. gulay at papel ay maaring pagsamahin b. a. Almost two thirds of the population today_____ poor. kalahi d. Ang walang tigil at maramihang pagpunta ng mga manggagawang Filipino. swindle 31. c-e-d-b-a 36. There is no panacea that will solve our financial difficulty. Hindila nila batid ang kaunlaran ay nasa uri ng Gawain . cure-all b. pagtatampo b. reconcile 34. Lorenzo Ruiz refused to renounce his faith even though how knew he would suffer martyrdom a. may pera sa basura d. The lawyer was accused of trying to mulet his client of his legacy. appease c. Subalit kapag sinuring mabuti. problem c. kaibigan 25. Usap-usapan sa mga barangay ang ____ ng magkaibigang iyan a.

sa mga kidlat at bagyo. nakatindig sa gulod. he washed it with soap. a. a. a. Then he gets a pail to fetch water d. Here’s how she trains her players. Blindfold the player d. She makes sure that all the players are in good health and know the rules in volleyball. a. b. a. BACD b. a. ang musika ay bahagi ng ating buhay. b-e-a-d-c 37. After fetching. ABCD d. “Ibig ko na ang ating mamamayan ay yumabong at maging katulad ng molave. BADC b. He put his bag in the proper place. iginagawad ng lipunan sa mga paaralan ang banal na tungkuling wastong paghubog sa kaisipan ng mga kabataan na siyang itinuturing na magiging haligi ng bayan sa kinabukasan” Alin sa mga sumusunod ang pangunahing diwa ng talata? a. And finally. ipinauubaya ng lipunan sa paaralan ang lubusang paghuhubog sa mga kabataan c. c. a. “Itinuturing na isang mahalagang institusyon sa lipunan ang paaralan. After his classes. John Jordan is a Grade VI pupil. Dito natatamo ng mga kabataan ang edukasyong kanila ng gagamitin sa pagharap sa kinabukasan. d. Kahit man ang maliliit na tribu ay may sarili at katutubong . He rinsed the dishes twice. c. Let’s arrange them. stopping and tossing. Nararapat na maging matatag ang mga mamamayan tulad ng molave sa mga oras ng kagipitan. Higit na mahalagang institusyon sa lipunan ang paaralan kaysa sa pamilya at simbahan. he cooks rive for their dinner. DCBA c. Then. Walk where you think the pot is hung. b-d-e-a-k c. e. Ating nababatid ang ating maliit na ulirat o kaalaman at gaano kalaki ang pagkakataon para matuto. Ito ang nagbigay-daan upang kakaibang tao c. Ang pagiging matalino ay marapat na pantay sa pagkuha sa kaalaman at katalinuhan a. malakas at matatag. may tiwala sa sariling lakas. Kaya ang iba ay nais makipagsapalaran at magamit ang kanilang pina-aralan ay pumapayag na madestino kahit liblib na pook. Marami ang nagsisipagtapos subalit hindi makakita ng hanapbuhay e. c-d-a-e-b b. he removed the leftovers in the plate and classify the dishes. CADB c. ADBC d. First. Dapat matulad sa isang molave ang mga mamamayan upang mabuhay nang matagal b. DCBA 42. c-b-a-e-d b. Bandong was a volleyball coach in Mate Elementary School. b. After the exercise. he does the following. May musika saan mang sulok ng daigidg. Joseph was asked by her mother to wash the dishes. Lastly. d. she let every player at the serving. a. Finally. Mangyari pa. Her team won the Champion Game during the Zone Meet and District Meet. CDAB 40. d. she divides the group into two and let them play the game. CDBA d. BDCA d. first the spoons and the forks. e-b-a-d-c c. Ang pinakamataas na regalo ng Panginoon sa tao ay ang pagkakaroon ng katalinuhang piliin at gawin ang tama d. Tungkulin ng mga paaralan na bigyan ng mahusay na edukasyon ang mga kabaitan para sa kanilang kinabukasan 43. glasses plates and others. ABCD b. 44. Napakahalagang tungkulin ang gingampanan ng mga paaralan sa paglubog ng mga kabataan para sa matatag na lipunan b. walang takot sa sagasa ng baha. BCAD c. a. Dapat tularan ng mga mamamayan ang molave sa katatagan nbito sa pagsalungat sa mga unos ng buhay.d. c. Turn around several times b. Kung tutuusin. Ms. a. c-b-a-d-e d. Kaya siya ang pinakamataas sa mga mababang uri ng nilalang b. Then a warm up or exercise for 10-15 minutes b. he wiped or drained it before keeping it to the dish rack. Let’s arrange the steps in doing the game. CDBA c.” Alin sa mga sumusunod ang pangunahing diwa ng talata? a. Strike the pot with wooden block c. Here is how he did it. Children love to join the game Breaking the Pot or “Paluan ng Palayok” during fiestas or birthday parties. ABCD 41. DCAB 39. d-a-c-b-e 38. Bawat bansa ay may dinadakilang tugutgin o awitin. b-a-c-d-e d. ACDB b. Matibay ang molave sa pagsalungat sa mga bagyo at baha kaya ito ay ginagamit sa pagtatayo ng mga gusali c. he plays with his younger brother. d.

ang musika ay kailangang tangkilikin 45. continue to wear clothing that had gone out of style in stores b. Ang hindi nila maipahatid sa pamamagitan ng salita o panulat ay kanilang naipauunawa sa pamamgitan ng musika. mayroong ginagamit na makinarya ukol ditto b. transitioning to a more democratic political regime b. Ang lahat ng mga communidad ay may kani-kaniyang mga makinarya upang panatilihin ang katahimikan at kaayusan sa kanilang kinakabilangang lipunan. more and more women preferred buying garments to making them. women ceased sewing so home economists had to teach other subjects c. d.himig din. naipadarama nila ang kanilang ugali. altering or modifying in a beneficial way c. Sa tugtuging likas sa kanila. ang mga tao sa daigdig ay likas na mapagmahal sa musika. mass production of paper patterns. However. and research. which is the best definition for democratization? a. c. By the early twentieth century. historical shifts in home sewing from the mid-nineteenth century through the twentieth century b. Ang hindi pagsasabi ng tapat ay nagbubunga ng hindi pagkakaintindihan 46. analysis.Ang naiibang mundo nila ay matutukoy din sa ganitong direksiyon. Ang mga taong matuwid ay nahihirapang unawain ang mga pananaw ng ibang tao sa ibang bansa na kagaya din nila. Based on information in the passage. According to the passage. impact of ready-to-wear and mass-produced fashion on home sewing d. b. home economists had to compete with the ready-to-wear marketplace 48. d. offering budgeting instruction targeted at adolescent girls. their focus shifted to instruction on budgeting and buying and preserving clothing d. it can be inferred that home sewing allowed American women to do all of the following except a. Upang mapanatili ang katahimikan sa isang lipunan. damdamin at kaisipan. mass-produced clothing rendered their jobs obsolete b. mahirap man o mayaman. Aling pangungusap ang mas higit na sinusuportahn ang pagkakalahad ay__ a. a. c. Ang punong Gawain ng banyang ministro ay igiya o ilawan ang relasyon ng bawat bansa. As a result. b. Ang pagkakabilang sa isang antas ng lipunan ay nababatay sa mga ibang makinarya. Ang mga tao sa ibang banasa ay dapat makidamay o makisimpatiya sa mga katuturan ng ibang tao. emphasizing self-sufficiency and resourcefulness for young women. Teachers of home economics traditionally made home sewing a critical part of their curriculum. Hindi makakamit ang katahimikan sa isang lipunan kung walang makinaraya ang magpapanatili nit. This passage focuses on the a. Ang mga ibang sistema sa pagpapanatili ng kaayusan ay matatagpuan sa lahat ng mga lipunan. they became experts on the purchase and preservation of ready-to-wear clothing for the family. home economists working in extension and outreach programs taught women how to use paper patterns to improve the fit and efficiency of new garments as well as how to update existing ones. ang musika ay maaring pamalit sa mga salitang binibigkas o sinusulat c. 47. By the mid-nineteenth century. the emergence of the home sewing machine. home economists shifted their attention to consumer education. katutubo man o makabago d.” a. modernization of home sewing 49. di-mapasusubalian na ang musika ay napakahalagang bahagi ng kultura ng mga bansa. copy fashions they had seen elsewhere c. bilang bahagi ng kultura ng isang bansa. As used in paragraph 2. Through field study. changing role of home economists as a result of changes in the world c. create less expensive versions of current styles . Modern home sewing made it possible for American women to transcend their economic differences and geographic locations with clothing that was increasingly standardized. becoming widely available to a populace 50. becoming more affordable to the lower class d. maliit man o malaki. The democratization of fashion continued through the twentieth century as the ready-to-wear market expanded and home sewing became more of a pastime than a necessity. Ang mga tao sa ibang bansa ay ay maaring hindi nila maisama sa iisang punto ang kanilang nais ipabatid. the advent of mail order catalogs altered the role of home economists because a. with the increasing availability of mass-produced clothing in catalogs and department stores. and the convenience of mail order catalogs brought fashionable clothing into the American home. Ang mga banyagang ministro ay umusbong upang ipaliwanag o ipaintindi ang nais iparating ng kanilang bansa sa ibang karatig bansa sa paraang naiintindihan ng iba.

fifth b. Who was the President of the 1987 Constitutional Commission? a. a. terrorism c. Senate c. second 65. Speaker of the House c. Ahmad Domacao Alonto c. the writ of habeas corpus may be suspended in times of rebellion or what? a. third c. constitutional rights b. martial law d. I and II only d. Three-fourths b. practice 64. commerce d. 14 d. Senate president d. It signifies that “all persons subject to legislation. 60 days d. war 55. 30 days 58. national assembly 56. Invasion b. RA 6713 b. If a President wishes to veto a bill. who will act as President in the Philippines? a. RA 6371 d. How many Associate Justices comprise the Supreme Court? a. According to Article III. high standard d. political rights d. House of Representatives b. bill of rights c. 12 61. One of the functions of the government is to enter into treaties and agreements with the governments of other states. Executive secretary of the Cabinet 59. A Member of either house of Congress may be expelled by their fellow Members. two-thirds 57. nine-tenths c. a. What is regarded by the State as a "primary social economic force?" a. he/she must communicate it within a certain span of time. However. congressional lower chamber d. curriculum changes in home economics a. how much of the total number of Members of a house must concur with the expulsion? a. trade b. Supreme Court d. 15 b. shall be treated alike. 25 . 21 c. a. 15 c. II only c. Name this government entity. RA 8746 63. Department of Foreign Affairs b. under like circumstances and conditions both in the privileges conferred and liabilities imposed”. a. Section 15 of the Constitution. Napoelon G. education 54. standard c. 18 d. and III 52. Cecilia Munoz Palma b. 19 b. equal protection of law 62. I only b. Cabinet 60. accountability b. become experts on budgeting and consumerism 51. The Lower Chamber of the Congress of the Philippines is known by what name? a.d. 3 weeks b. a. Rama 53. II. mail order catalogs II. which of the following led to a decline in home sewing? I. such agreements will only be valid and effective when the concurrence of a specific government entity has been given. This is an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees upholding the time-honored principle of public office being a public trust. Padilla d. Family of public officials and employees means their spouses and unmarried children under____ years of age. otherwise the bill will become a law. In the event that both the President and Vice President are removed from office. According to the passage. majority d. a. How long is this span of time? a. Chief Justice b. 48 days c. labor c. I. For a Member to be expelled. it is the policy of the state to promote______ of ethics in public service. fourth d. senate c. RA 7865 c. the availability of apparel in retail outlets III. “Relatives” refer to any and all persons related to a public official or employee within the ___ civil degree of consanguinity or affinity. Ambrosia B.

Environmental law providing for an ecological solid waste management programs creating necessary mechanisms. RA 8749 b. or indirectly have monetary or material interest on any transaction requiring approval of their office. a. Clean Air Act c. accountability d. RA 8908 d. rapid urbanization and development d. which was is preferred? a. political neutrality b. advent of cheap. telegrams and other means of communication sent by the public a. Which of the following does not belong to the group? a. within 7 working days d. Fuel Development Act b. Biofuels Act of 2006 73. ecology 81. All public officials and employees shall respond within ___ days from receipt thereof. His Excellence . Ecology Preservation Act d. nationalism d. a. Office of the Prosecutor d. commitment to service b. resources can be infinitely utilized b. professionalism c. within one wee 70. garbage segregation b. RA 9003 b. a. bans the use of incinerators and mandatory anti-smoke belching test. biodiversity c. The law mandates the strict segregation of waste materials a. political neutrality b. RA 9003 d. inorganic resources 74. squall b. Which of the following concepts is relevant to environmental education? a. Public officials and employees must at all times be accountable to the people. 15 working days c. Special Courts 69. a. typhoon c. use of incinerators d. serve them with utmost responsibility. respond to letters. etc. prohibitions and penalties. financial and material interest c. Clean Air Act of 1999 c. security of tenure c. Study of relationship between plants and animals and their environment. professionalism 67. LPG 76. efficiency. Public officials and employees shall provide service to every one without discrimination and regardless of party affiliation or preference. RA 9003 d. Ecological Waste management Act of 2000 78. Court shall have the jurisdiction over civil and criminal cases involving graft and corruption ans such other offenses committed by public officials and employees a. reduction of benzene and aromatics 80. a. within 15 days b. justice and security d. kerosene c. Your Excellency d. natural gas b. commitment to public service 72. Which of the following is renewable resource of energy? a. RA 9003 b. It mandates the blending of coco diesel or coco methyl ester in all diesel fuel and bioethanol in gasoline sold across the country a. material interest b. ecosystem b. Anti-dumping Law c. a. incentives. reforestation d. integrity. In addressing the Pope. Public officials and employees shall at all times loyal to the Republic of the Philippines and to the people and endeavor to maintain and defend the sovereignty against foreign intrusion. It is an environmental milestone that requires industries and transport to install anti-pollution devices. Which of the following is not environment-friendly? a. Department of Justice b. Your Honor c. biosphere d. RA 8908 c. act with patriotism and justice. hurricane 79. Your Majesty b.66. Anti Pollution Act of 2005 75. earthquake c. SANDIGANBAYAN c. importance of balance of nature and interdependence c. loyalty. a. outside employment 71. responsiveness to service c. financial interest d. RA 3542 77. biogas d. public service is a public trust 68. It shall be unlawful for public officials and employees to directly.

ACEDB d. Which is preferable in addressing a correspondence for the Lady President of the Philippines? a. If three of the four numbers are 18. Department Order c. 6 b. DBACE 87. 4/6 c.27 kms is equivalent to how many miles? a. DEBAC c. A motion was passed by a vote of 6 is to 4.00? a. Which is not an appointment given to a hire in any establishment? a. 1/6 d. 200. know c. What part of an hour elapses between 11:50 AM and 12:14 PM? a. 2/5 b. P9.5 c. government b. fall a.82. All of the following are associated with indexing. DCBEA 88. Order Form 83. 62. P9. 35 c. If three miles in equivalent to 4. 65 d. arise b. 8 d. emergency appointment b. express b. 7 miles d. Which of the following is not a way of relaying information to various offices? a. 5 100. sovereign a. What parts of votes cast were in favor of the motion? a. 0 c. DEACB e. 9 d. gowky c.00. His Excellency Benigno Aquino b. 30 98. break d. 5 miles c. 45 kph 93. 60 b. CDBAE d. goal d. alphabetic e. 47 kph d. DEBAC c. 11 b. 6/10 b. DBCEA 90. What is his average rate for the round trip in kms. expedite b. Which is this one? a. proselyte d. One way plane fare from Manila to Davao is P5. DEACB e. P9.975M c. ABCDE c. a. Sylvia De Guzman divided her estate among her three children. 28 and 36. ADBCE d. 000. Mel is 67 years old. BADCE c. 2 1/3 miles b. 6 1/2 miles 94. temporary c. How many round trip tickets can be purchased with the amount of P104. If Arvyl received the amount of P2. Alphabetisizing a. a. President Benigno Aquino d. President Ninoy 85. P10 M b. gossip b. geographic 86. 67 97. What is the value of a in the statement 3ab=15 if b=5? a. ABCED e. How many desks can be painted from 6AM to 9PM? a. gospel a. 34 d. His Excellency President Benigno Aquino c.85 M. goat b. exultation a. lineage b. His son Armand is 29 years old. CDEAB 91. Arvin and Arvyl in the ratio of 3:2:2. 6/4 95. numeric c. 2 d. experiment c. The average of four numbers is 28. sophomoric b. 32 b. permanent-casual 84. CEADB e. In how many years will Armand be exactly half his father’s age? a. 1 b. expenses a. Department Memo d. monarchical d. King. 48 kph c. what is the fourth number? a. oligarchic c. Memorandum Circular b. a. 50 kms b. regular d.9M 99. 1/4 92. Yusuf travels a distance of 20 km at 60 kms. A painter can finish painting 25 desks in 6 hrs. loss b. politics b. BAEDC d. BADCE d.83 km. CBDAE d. experience d. per hour? a. 3/2 d. ABCDE c. a. quartz c. DCBEA 89. 7/30 c. 10 . 9 96. 12 c. then 11.5M d. Muffler b. what was the total estate? a.. 7 c. per hour (kph) and then returns over the same route at 40 kph.