You are on page 1of 11

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELAWATI 2

(SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN)

UJIAN DIAGNOSTIK
BAHASA MELAYU
DAN
MATEMATIK
TAHUN 1
2016

Nama:
…………………………………………………..
Kelas :
…………………………………………………..

A. Padankan huruf yang sama.

Tuliskan huruf kecil bagi setiap huruf besar berikut 0 2 .0 1 2 3 4 5 (10m) B.

6 7 8 9 1 0 (10m) C. Tuliskan huruf awal bagi gambar di bawah 3 .

Contoh 0 11 u 12 13 14 15 (10m) 4 .

Contoh m 1. 19.B. Tuliskan suku kata yang tertinggal berpandukan gambar. k u k a l b b a a 16. u 17.e j a 18. (10m) 5 . 20. .

Contoh 0 28 6 . Contoh 0 j a g 23 21 24 22 24 25 (10m) D. Namakan benda-benda maujud di bawah berpandukan gambar.C. Tuliskan perkataan yang betul berpandukan gambar.

Tanda (√) pada kumpulan yang banyak. Contoh : 0 √ 31 7 .paip 26 29 27 30 (10m) E.

32 33 34 35 F. tulis nombor dalam angka dan perkataan. Kira. 10 m 2 dua 10m 8 . Kemudian. Contoh 0.

10 m 9 . 36 37. 40.. 38. 39.

G. Contoh: 10 10 m .Lengkapkan ayat matematik di bawah. Tulis nombor bilangan yang hilang. 7 15 16 18 20 H.Sang Kancil membilang menaik buaya-buaya di dalam sungai.

10 m 11 . 50.0. 1 1 2 46. 49. 47. 48.