You are on page 1of 3

MINGGU/ HARI

/
TARIKH
MASA/ KELAS/
MATA
PELAJARAN

40 / KHAMIS / 6 OKTOBER 2016
07.00 PAGI – 05.00 PETANG/ MURID PPKIBP/ PEMBELAJARAN
LUAR BILIK DARJAH
TEMA:- Motor Kasar
TAJUK:- Perkhemahan Pengakap Istimewa

TEMA/ TAJUK/
STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN:1.3 Pergerakan motor kasar melalui aktiviti harian
STANDARD PEMBELAJARAN:1.3.1 melakukan pergerakan dengan panduan guru

OBJEKTIF
AKTIVITI

Pada ahir pembelajaran murid-murid dapat:
- Melakukan motor kasar melalui aktiviti harian dengan
panduan dan bantuan guru.
Set Induksi :
- Murid mendengar taklimat disiplin yang disampaikan
oleh Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, Puan
Noraini binti Salim sebelum bertolak ke Pusat Ekuin
Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
Aktiviti :
- Murid beratur sebelum menaiki bas.
- Murid menaiki bas dengan bimbingan dan bantuan
guru.
- Murid dan guru membaca doa menaiki kenderaan
yang disketuai oleh Ustaz Mohd Hafiz bin Che Nordin.
- Murid berkumpul di Pusat Ekuin UTM dan mendengar
taklimat daripada Pegawai Pusat Ekuin dan guru.
- Murid menjalankan aktiviti pertama iaitu memasang
khemah dengan bantuan guru mengikut kumpulan
masing-masing.
- Murid seterusnya terlibat dengan acara sukaneka.
- Murid menjalankan aktiviti cara dan kaedah
menguruskan kuda iaitu memandikan kuda dan
memberi makanan kepada kuda dengan tunjuk ajar
pegawai pusat ekuin UTM.
- Murid melakukan terapi hyppo (berkuda) dengan
bantuan guru dan pegawai pusat ekuin.
- Murid menjatuhkan khemah dan menyimpan kembali
khemah tersebut setelah semua aktiviti selesai.
Penutup:

PPKIBP SKKM2

- Khemah. bola. makanan kuda. - Bahasa Nilai murni - Hormat menghormati Bekerjasama Berdikari Berani Bersemangat KEHADIRAN REFLEKSI / IMPAK: PPKIBP SKKM2 . gelung rotan.BAHAN BANTU MENGAJAR ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) NILAI-NILAI MURNI - Murid mengemas peralatan dan kawasan aktiviti sebelum pulang. pelana kuda. berus kuda. air. skitel.

PPKIBP SKKM2 .