You are on page 1of 33

FAKULTI PENDIDIKAN DAN

BAHASA

SEMESTER
JANUARI / 2013
KOD KURSUS
HBAE 1203
TAJUK KURSUS
PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK

NAMA
NAMA TUTOR
NO KAD PENGENALAN
MATRIKULASI
NO. TELEFON
E-MEL

:
:
:
:
:
:

PUSAT PEMBELAJARAN:
PETALING JAYA LEARNING CENTRE

1

1

SEKAPUR SIREH
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah saya
menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Berkat doa dan tawakal kepadaNya, tugasan yang
cukup mencabar ini dapat diselesaikan dengan mudah.
Tidak lupa juga kepada pensyarah yang tidak putus-putus memberi tunjuk ajar kepada
saya dan sahabat-sahabat. Tanpa usaha beliau memartabatkan dan juga menyerapkan seni
dalam jiwa anak didiknya, maka suramlah dunia seni dalam minda kami.Tanggungjawab
beliau amatlah berat namun kegagahan beliau menyebabkan kami lebih cekal mengharungi
cabaran dimasa yang mendatang.
Kepada rakan-rakan seperjuangan, segala bantuan dan sokongan amatlah dihargai.
Mereka adalah insan yang sama-sama menyemarakkan dunia seni pada masa ini. idea kreatif
mereka adalah sangat berguna.Sekian sahaja untuk kali ini. semoga apa yang dihidangkan
dapat memberi manfaat kepada orang lain.Diharap juga agar tugasan ini menepati setiap
aspek yang telah ditetapkan.
Sekian terima kasih.

1

1

KANDUNGAN
1.0

2.0

3.0

HALAMAN

PENDAHULUAN

4

1.1

4

Pengenalan

PROSES ARTISTIK KAEDAH CHAPMAN.

9

2.1

Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea)

10

2.2

Pengolahan dan pemurnian (elaboration and refinement)

12

2.3

Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium)

13

CIRI-CIRI GURU PSV.

16

3.1 Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

17

3.2. Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendididikan seni.

18

3.3. Kualiti diri dari segi kepimpinan, kreatif dan wawasan.

19

3.4. Pengurusan Ko-kurikulum

19

3.5. Sumbangan kepada sekolah dan hasil kerja dalam bentuk karya
seni dan penulisan.

20

3.6. Komunikasi dan hubungan dengan pentadbiran, rakan sejawat
dan pelajar.
4.0

5.0

20

KARYA SENI KANAK-KANAK.

20

4.1

Hasil karya murid Tahun 3 – Kad Ucapan Hari jadi.

22

A.

Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea)

23

B.

Pengolahan dan Pemurniaan (Elaboration and Refinement) 24

C.

Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) 25

PENUTUP

27

BIBLIOGRAFI

29

LAMPIRAN

31

1

1

Syed Ismail Bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki Bin Maskon (2010: 99) menyatakan bahawa pengurusan fizikal bilik darjah yang dinamik mampu membangunkan keempat-empat aspek dalam diri pelajar iaitu jasmani. pelajar dan bilik darjah. Bilik darjah yang dimaksudkan bukan sekadar merujuk kepada fizikal sesebuah bilik darjah tetapi paling utama ialah pelajar-pelajar yang mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah itu. intelek. emosi dan rohani. Proses pengajaran dan pembelajaran ini lazimnya berlaku di dalam sebuah ruang khusus iaitu bilik darjah. Peranan dan tanggungjawab setiap guru tentulah berkisar kepada pelaksanaan menyampaikan ilmu dan pengajaran kepada pelajar yang menjadi khalayaknya.0 PENDAHULUAN 1. and morality or spirituality (soul/spirit) (Teo.’ (Syed Ismail Bin Syed Mustapa & Ahmad Subki Bin Maskon. 2002: 27) 1 1 . Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. physical heart (body). Chua Tee Teo dalam artikel beliau yang berjudul ‘Helping Bored Children: The Dawn of Spiritual Intelligence’ turut memperkatakan bahawa pembangunan menyeluruh seseorang individu melibatkan keempat-empat aspek iaitu jasmani. intelek. 2010: 99) Sudah terang lagi bersuluh bahawa medan utama perjuangan seorang guru adalah bilik darjahnya. merupakan tempat yang terpenting di sekolah. emosi dan rohani pelajar. tiga perkara yang perlu wujud dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah guru. Syed Ismail Bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki Bin Maskon (2010: 99) dalam buku mereka yang berjudul ‘Budaya dan Pembelajaran’ mentakrif bilik darjah seperti berikut : ‘Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. emotions (heart).’ (Chua Tee Teo. 2000). ‘Holistic development may be classified into the four main areas of intellect (mind).1. Peranan dan tanggungjawab setiap pelajar pula tentulah untuk menerima ilmu dan pengajaran yang disampaikan.1 Pengenalan Dalam alam persekolahan yang formal sifatnya.

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 1452-1453). kecantikan atau sebagainya tetapi memupuk nilai-nilai estetika dan nilai-nilai kemuliaan dalam diri manusia. Bahasa Melayu. Pendidikan Seni Visual sudah disemai kepada semua generasi sejak dari awal kanak-kanak lagi sehingga ke peringkat dewasa. Namun. Pendapat penulis dapat disokong dengan pernyataan Mohd Johari Ab.Dalam pengurusan bilik darjah. Tidak kira sama ada guru itu mengajar Bahasa Inggeris. Istilah seni visual digunakan untuk merujuk kepada karya-karya indah yang dapat dinikmati atau dihayati oleh deria penglihatan. Seni bukan sahaja mengajar manusia menghayati keindahan. catan. Selain itu. Chang Hon Woon (2008: xv) iaitu seorang guru siswazah yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ada menerangkan secara ringkas tentang pengertian seni visual atau dikenali juga sebagai seni tampak dalam buku beliau yang berjudul ‘Teori Seni Visual Edisi Kedua’ iaitu : ‘Seni visual atau seni tampak merupakan salah satu daripada cabang seni. anyaman. Hamid (2004: 33) dalam bukunya yang berjudul ‘Falsafah dan Kritikan Seni’ iaitu : ‘Sama ada disedari atau tidak. 2008: xv) 1 1 . salah satu perkara asas yang perlu diterapkan dalam diri setiap pelajar ialah disiplin. Matematik. dan lain-lain) yang dicipta dengan bakat (kecekapan) atau hasil daripada sesuatu ciptaan. Seni visual terdiri daripada karya dua dimensi (lukisan. seorang guru haruslah mampu mengurus pelajar-pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam bilik darjah. Pendidikan Seni Visual atau mata pelajaran yang lain. lukisan. Atas dasar itu. salah satu kategori seni yang akan disentuh oleh penulis ialah seni visual. Seni harus dilihat sebagai subjek yang mampu ‘mengubati’ permasalahan yang berlaku dalam jiwa manusia’. Oleh sebab seni adalah bidang yang luas. cetakan. yang lazimnya dihayati serta dinikmati oleh deria penglihatan. ukiran dan lain-lain) yang indah-indah. mendefinisikan seni dengan bidang yang luas iaitu karya (sajak.’ (Chang Hon Woon. Namun untuk mencapai nilai ini. para pelajar hendaklah dibentuk dan dicorak ke arah itu. muzik. boleh dikatakan bahawa guru Pendidikan Seni Visual mempunyai dinamik untuk membentuk dan mencorak jati diri pelajar agar menjadi individu yang berdisiplin kerana mata pelajaran Pendidikan Seni Visual itu sendiri mengandungi falsafah dan nilai yang sangat dekat di hati. Sains. seni grafik) dan karya tiga dimensi (arca. seni juga ditakrif sebagai kebolehan mencipta sesuatu (lukisan. tembikar).

Crawford (2002: 2) dalam artikel beliau yang berjudul ‘Towards an Ability Driven Education System in Singapore: Problems and Opportunities’ memaparkan lapan dimensi kecerdasan iaitu kecerdasan verbal linguistik. Set induksi seperti yang difahamkan oleh Syed Ismail Bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki Bin Maskon (2010: 112) dalam buku mereka yang berjudul ‘Budaya dan Pembelajaran’ merujuk kepada beberapa minit pertama suatu perkara itu diperkenalkan kepada para pelajar dengan tujuan menarik perhatian dan menimbulkan minat mereka terhadap isi pengajaran. memperlihatkan gambar. Lantas. kecerdasan logik matematik. Pengetahuan guru PSV tentang Teori Kecerdasan Pelbagai yang dipelopori oleh Howard Gardner pasti akan membantu guru yang mempunyai khalayak yang ramai dan berbeza-beza minat dan kecerdasan. Guru PSV boleh menayangkan klip video. Tentulah bahan yang digunakan sebagai set induksi perlu berhubungan rapat dengan minat pelajar dan berkaitan dengan isi pelajaran. Set induksi yang menarik tentulah perlu menggabungkan beberapa perkara yang diminati pelajar dan beberapa kecerdasan yang dimiliki pelajar. Memadailah andai guru dapat mengenal pasti minat mereka sebagai permulaan. kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis. kecerdasan muzik. mereka tidak harus terus dimarahi apatah lagi dihukum. guru PSV perlu bijak dan kreatif dalam mengolah set induksi sesebuah pelajaran. membuat persembahan dan sebagainya. guru PSV sebenarnya perlu terlebih dahulu mengenal pasti minat pelajar kerana kecintaan mereka kepada sesuatu adalah motivasi utama untuk pelajar. Pelajar tidak perlu dipaksa atau digesa agar mereka tidak berasa tertekan atau terkongkong. Sebaliknya. guru PSV perlu bijak dan kreatif dalam menarik minat pelajar untuk menghasilkan karya seni yang berkait rapat dengan minat atau kecintaan mereka. Dalam usaha menggerakkan pelajar menghasilkan karya-karya seni visual. Sekali pun pelajar tidak berminat dengan mata pelajaran PSV. menyediakan kuiz atau permainan. kejayaan pertama yang penting bagi guru PSV terletak pada set induksi yang pelbagai dan berkesan. peranan dan tanggungjawab guru Seni Pendidikan Visual (PSV) boleh dikatakan lebih menyerlah dibandingkan dengan guru-guru yang mengajar mata pelajaran lain.Dalam hal ini. Berdasarkan pengetahuan guru PSV tentang minat pelajar. kecerdasan interpersonal. kecerdasan visual ruang. Lachlan E.D. 1 1 . memperdengarkan lagu. kecerdasan kinestetik.

emosi. tenang dan profesional dalam menghadapi cabaran ini. Emosi dan rohani terdidik agar bersabar. Setiap tugasan seni melibatkan kerja tangan dan tumpuan mata sekaligus mengasah kekreatifan minda. ‘Marah itu parah’. proses ini seharusnya berpusatkan pelajar dan bukan guru semata-mata. 1 1 . guru PSV perlu bijak mengurus emosi terlebih dahulu agar tidak membina jurang dengan pelajar. pengetahuan dan pengalaman bermula daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks bersesuaian dengan keupayaan pelajar. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini. Di samping melibatkan pelajar dalam interaksi dan aktiviti yang dijalankan. Lantas. Guru PSV hendaklah berkelakuan matang. guru PSV tidak harus menghukum pelajar serta-merta apatah lagi mendenda mereka dengan menyuruh mereka menghasilkan karya-karya seni. Guru harus membuka ruang dan peluang kepada pelajar untuk melaksanakan sesuatu kerja seni berdasarkan minat dan kreativiti mereka. Pada pandangan Encik Firdaus. kemahiran guru dalam berinteraksi amat perlu dan sebaikbaiknya. Bak kata pepatah Melayu. proses inilah yang mendidik para pelajar untuk mendisiplinkan diri. Seorang guru PSV. lukisan yang mengagumkan dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk merehatkan minda dan menenangkan emosi pelajar serta guru selagi bahan-bahan itu mempunyai nilai dan unsur pengajaran. pelajar menimbulkan masalah dan menggugat disiplin dalam kelas. galakan dan pujian hendaklah diberikan kepada pelajar agar mereka rasa dihargai. lagu yang menghiburkan. tekun dan tidak putus asa terhadap percubaan-percubaan yang kurang memuaskan hati hinggalah terhasil kerja seni yang indah. Dalam proses menyampaikan isi pelajaran. Perkara ini adalah peneguhan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan pengajaran dan pelajaran seperti klip video yang lucu. hubungan dua hala antara guru PSV dan pelajar haruslah berlaku agar minat murid yang telah berjaya ditarik melalui set induksi dapat dikekalkan.Isi pelajaran yang disampaikan oleh guru PSV hendaklah memperkayakan lagi minda dan emosi pelajar dengan ilmu. Peneguhan positif hendaklah diberi melalui teguran dan dendaan yang tidak bertujuan membalas dendam atau memalukan pelajar kerana tentunya perkara ini akan semakin memburukkan keadaan dan menjejas emosi pelajar.Guru PSV tidak harus menjadikan kerja seni sebagai alat untuk menghukum atau mendenda. Encik Firdaus yang telah lima tahun menjalankan bengkel-bengkel seni dan motivasi di sekolah-sekolah rendah dan menengah di Selangor menyatakan bahawa mata pelajaran PSV mempunyai faktor didikan terhadap jasmani. intelek dan rohani individu. Andai kata.

1 1 . Keempat-empat individu ini akan melalui proses perbincangan awal yang dipantau oleh Encik Firdaus sendiri.Apabila terdapat pelajar yang menimbulkan masalah disiplin. Kerja kumpulan yang dikendalikan oleh Encik Firdaus biasanya diwakili empat orang individu yang mempunyai peranan penting untuk melengkapkan kerja seni mereka berdasarkan bakat dan keistimewaan masing-masing. bakat dan keistimewaan individu yang berbeza-beza digabungkan dan perkara ini menghasilkan sinergi. individu A telah ditugaskan untuk merangka draf lukisan kerana individu A dikenal pasti mempunyai bakat melukis yang menyerlah. Individu B pula ditugaskan untuk mengurus bahan-bahan yang diperlukan agar projek mereka dapat dilaksanakan dengan lancar. Individu C pula ditugaskan untuk mengambil gambar dan merakam video untuk menyiapkan pembentangan dalam bentuk Powerpoint agar proses gerak kerja mereka dapat didokumentasikan dan dikongsi bersama rakan-rakan sekelas. Individu D yang cekap berbahasa pula ditugaskan untuk membantu menyiapkan persembahan Powerpoint di samping tampil di hadapan kelas sebagai penyampai sewaktu pembentangan kumpulan mereka dijalankan. Melalui kerja berkumpulan. Selain itu. Encik Firdaus tidak serta-merta menghukum apatah lagi mendenda mereka dengan menyuruh mereka menghasilkan karya-karya seni. Encik Firdaus mendekati dan mengambil berat tentang mereka agar komunikasi dua hala antara guru PSV dengan pelajar dapat dipelihara. Sebaliknya. Sebagai contoh adalah projek lukisan dinding di salah sebuah sekolah menengah yang perlu dipikul tanggungjawab itu oleh pelajar secara berkumpulan. Setiap pelajar diberi kepercayaan untuk memikul peranan tertentu agar sikap tanggungjawab dapat dipupuk.Begitulah Encik Firdaus menerapkan disiplin bekerjasama dalam kalangan pelajar. tugasan paling utama iaitu melukis dan mengecat dinding itu dilaksanakan bersama-sama. Encik Firdaus berpendapat bahawa guru PSV hendaklah mengenal pasti punca permasalahan yang dihadapi pelajar. Perbincangan awal ini akan melibatkan proses mengenal pasti kemampuan. Encik Firdaus menyemai semangat setia kawan dan sikap bekerjasama iaitu esprit de corp dalam kalangan pelajar-pelajarnya kerana berpendapat bahawa setiap pelajar mempunyai bakat dan keistimewaan yang berbeza. Namun. Lantas. dalam pembahagian peranan dan tanggungjawab. Pelajar yang bermasalah tidak harus diketepikan kerana mereka perlu perhatian dan bimbingan dalam hidup. kesanggupan dan tugas setiap individu.

pinggir bandar dan sekolahsekolah di pusat bandar. mata pelajaran PSV sebenarnya mampu membentuk individu-individu yang terbina emosi. Pelbagai model perkembangan telah dikemukakan dan dapat membantu memperjelaskan perkembangan artistik kanak-kanak.’ 2. Berpengalaman mengajar prasekolah serta kelas dewasa. Beliau pernah mengajar mahasiswa dan programprogram ijazah pendidikan seni di Indiana University. jasmani. guru PSV perlu bijak mengendalikan emosi diri sendiri dan emosi pelajar agar mereka sentiasa diberi galakan dan teguran positif kerana perkara itu lebih berkesan sedangkan hukuman dan dendaan tanpa hikmah mampu mematahkan semangat pelajar dalam melaksanakan kerja-kerja seni. The Ohio State University. setiap pelajar sekalipun yang mempunyai masalah disiplin tidak diketepikan agar mereka masih dapat merasakan bahawa diri mereka diperlukan dan dapat menyumbang kepada kejayaan sesebuah projek seni. University of Illinois dan University of Cincinnati. Encik Firdaus telah membuktikan bahawa Teori Kecerdasan Pelbagai yang dipelopori oleh Howard Gardner terlaksana melalui kerja berkumpulan yang dipantau sebegini. Peranan dan tanggungjawab guru PSV untuk melahirkan individu-individu yang berdisiplin dan berbakat dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan andai guru PSV terlebih dahulu peka terhadap minat dan bakat pelajar agar potensi mereka dapat digilap. Ohio. Model yang telah diformulasikan oleh Lowenfeld (1975) dan Chapman (1972) mempunyai corak perkembangan yang lebih kurang sama. Antara perkara paling penting.0 PROSES ARTISTIK KAEDAH CHAPMAN. Laura H.Perkara paling penting.Sebagai kesimpulan. Chapman ialah seorang perunding dan penulis dalam bidang Pendidikan Seni di Cincinnati. Secara langsung. Antara persamaan yang ketara ialah transisi perkembangan daripada peringkat scribbling ke representasi. di kawasan luar bandar. Bak kata pepatah Inggeris iaitu ‘Making and appraising are both… of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself. rohani dan intelek mereka kerana pelbagai kemahiran dapat diasah melalui mata pelajaran ini. Antara persamaan-persamaan yang lain ialah: 1 1 .

Penghasilan karya Seni Visual dapat dibahagikan kepada pengkaryaan dan perekaaan.1 Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Menurut Laura H. arca dan cetakan berkait rapat dengan nilai makna manakala perekaan. Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara peringkat-peringkat perkembangan. Di dalam konteks pendidikan seni visual. Kanak-kanak yang tinggal di kampung dengan nilai masyarakatnya menjadi sebahagian daripada cara dan sikap mereka pada seni dan persekitaran. Idea kreatif berperanan menterjemahkan maksud dan fungsi karya seni.. Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyak maklumat tentang perkembangan mereka daripada catan kerana ianya menggunakan krayon. 1 1 . Pengkaryaan seperti penghasilan catan. ceria atau bersedih. bagi menjana idea. Mereka menghasilkan karya yang menampakkan imej dan ekspresi individu sama ada gembira. 2. Kanak-kanak lelaki dan perempuan didapati melukis dengan cara yang sama di peringkat awal pertumbuhan. Hasil kerja mereka berdasar cetusan rasa dan sering berbeza daripada biasa. Sekiranya diabaikan.Seseorang yang kreatif sering mengemukakan idea yang asli dan bukan diambil daripada lain-lain sumber. Lukisan kanak-kanak mungkin mempunyai elemen dua peringkat serentak dan tidak semestinya elemen satu peringkat perkembangan sahaja. haluan dan tujuan penghasilan karya. Persekitaran tempat tinggal kanak-kanak mempengaruhi corak kehidupan mereka. adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya.Faktor sosio-ekonomi mempunyai pengaruh yang amat terbatas dalam peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak. Idea merupakan faktor penting dalam penghasilan karya seni. pensel dan pen. Idea mereka unik dan menarik tanpa unsur ciplak. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berus dan warna. pengkarya menetapkan objektif.Chapman dalam bukunya yang bertajuk “Approches in Art Education” (1978). guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Mereka belajar daripada pengalaman mengenai kehidupan dalam masyarakatnya. contohnya Seni Grafik atau Reka Bentuk Teknologi amat mementingkan nilai fungsi.

mengkaji hal benda atau 'subject matter' menjadi lebih efisien. misalnya seorang pereka tekstil yang ingin menghasilkan rekaan bermotifkan bunga orkid. perhatian dan sentuhan dan melalui contengancontengan ini perkembangan seni tampak minda mereka berlaku dengan pesat. dan perekaan. Dari situ.Tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan dan penghasilan pengkaryaan atau perekaan Seni Visual kini mempunyai hubungan timbal balik dengan dunia teknologi. Beliau boleh mempelajari gaya atau stail yang dapat menterjemahkan ekspresi diri dan idea yang ingin disampaikan. Idea seseorang pengkarya boleh pula diperkembangkan lagi oleh pengkarya atau pereka yang lain supaya penghasilan kerja seni akan lebih pelbagai dan lebih kreatif. Pereka tersebut hanya perlu mengadap komputer dan pelbagai gambar orkid dari pelbagai sudut dapat disaksikan. Melalui internet juga. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea atau pun perasaan yang ingin disampaikannya. Daripada proses penjanaan idea lagi. pereka dapat membuat lakaran-lakaran kajian bagi mendapatkan idea untuk motif rekaan yang dikehendaki. tahap mental kanak-kanak akan terus berkembang dengan baik. Namun begitu perkembangan ini berlaku berbeza mengikut persekitarannya. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea atau pun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan atau pun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Bagi seseorang pereka. Peranan seni visual dalam pendidikan ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Teknologi Maklumat atau internet mmembolehkan pengkarya melihat idea-idea atau pengaruh karya artis-artis yang terdahulu. seseorang pengkarya yang ingin menghasilkan sebuah catan. (Laura Chapman 1978). ia merangkumi seni lukis dan seni reka. faktor keluarga dan latar belakang pendidikan mereka. Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus. teknologi dapat memainkan peranan yang penting. Contohnya. yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual. beliau tidak perlu lagi menghabiskan masa dan wang ringgit untuk ke Taman Orkid atau masuk ke dalam hutan untuk mencari jenis-jenis orkid yang unik dan luar biasa. Melalui proses lakaran ini. Ringkasnya. Sehubungan dengan itu pembangunan 1 1 .Idea juga bukanlah milik mutlak seseorang pengkarya. Sifat semulajadi kanak-kanak sukakan belaian. dan reka bentuk persekitaran. reka bentuk teknologi.

Mungkin ada di antara mereka menghasilkan objek yang sama. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka dengan menghasilkan lukisan berdasarkan kepada apa yang mereka fahami berbanding apa yang mereka lihat. Satu kaedah yang amat berkesan dalam amalan pendidikan seni visual ialah memperkenalkan kaedah pemikiran kreatif dan inspirasi. mengubahsuai apa yang sedia ada dan sebagainya sehinggakan apabila “tiada rotan akar pun berguna.” Daya kreativiti ini sudah tentunya lahir dari pemikiran yang kritis. Seni menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni. kita mendalamkan genggaman belajar bagaimana untuk berfikir dan merasa seperti mereka menjadi kenyataan dalam dunia artistik mereka. Mereka yang punya idea kreatif umpamanya mampu mencipta sesuatu yang baharu. Jumlah penghasilan juga pasti berbeza…ada yang hanya mampu melakarkan 3. Melalui seni ini. menjadi seorang yang kreatif. 2.sosial kanak-kanak tadi terbina. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. penghasilan yang dibuat oleh pelajar-pelajar masih tidak dapat memberi 1 1 . 9.2 Pengolahan dan pemurnian (elaboration and refinement) Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Dengan mendekati Pendidikan Seni Visual dari arah yang baru. berdikari dan yakin diri dalam kelompok masyarakatnya. Kita gunakan pelbagai idea dan cara untuk menentukan kualiti penghasilan seni melalui pelbagai kaedah gaya pembelajaran. Secara mudahnya. lukiskan rupa bulat di papan putih dan minta murid-murid melakarkan apa jua bentuk objek berdasarkan rupa bulat tadi. 15 atau mungkin ada yang masih menggerakkan jari jemarinya menghasilkan lakaran tatkala guru menamatkan sesi pembelajaran. kanak-kanak boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria. proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan dan pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik. Dalam penghasilan karya di peringkat kanak-kanak. namun berbeza lakarannya.Sebenarnya. Istilah kreatif ini lebih merujuk kepada daya kreativiti murid dalam menghasilkan olahan idea. 5. Bentuk bola walaupun bulat tetapi dihasilkan lain jenisnya oleh murid A dengan murid B atau C. Setiap murid akan menghasilkan bentuk yang berbeza. Pelajar yang sentiasa dengan amalan pemikiran kritis dan menguasai inspirasi yang tinggi membuahkan suatu dapatan yang amat baik dalam penghasilan karya seni.

fotografi. justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. segala hasil karya mereka adalah mantap dan memberi keyakinan kepada pengempar.3 Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. Secara umumnya penerokaan untuk mendapatkan olahan idea yang baik. Sebagai contoh. puisi dan muzik (Osborne. mereka mempunyai kaedah dan pendekatan tersendiri dalam penerokaan dan cara penghasilan. cetakan. tekstil. menjelang pertengahan abad kedua puluh. seni industri. sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk-produk seni grafik. seni landskap. dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan. boleh didapati melalui pembacaan buku-buku berkaitan. seni reka hiasan dalaman. Jelasnya. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika. seni bina. Seseorang Artis mempunyai pendekatan yang kukuh dalam proses penghasilan karya. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan-bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. multimedia dan animasi. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas. kerana mereka masih baharu terlibat dalam hasil seni. seramik. Berbanding dengan pelukis dan pengkarya. lukisan. Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual. seni logam halus. arca. fesyen. Sebagai suatu bentuk komunikasi.keyakinan kepada diri mereka apabila mereka melahirkan sesuatu idea. Oleh yang demikian sebagai guru harus mencari suatu pendekatan yang baru dengan mendampingi artis sebagai mencari satu pendekatan pakar dalam menangani kehendak standard pengajaran pendidikan seni visual. membuat temu bual. membuat kajian dan eksperimen dan berbincang. dan pengamatan (Preble. 1999). Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu. Preble dan Frank. istilah-istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. perasaan. seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran. 2. 1979: 407). pemilihan bahan yang dipilih memberikan kesan terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu 1 1 . teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. penerokaan alam siber.

mencabar dan sanggup menerima rintangan. Mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers. arnab dan hamster. tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan”. Dalam konteks yang lebih besar. Bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri. Kurikulum yang telah dibentuk adalah belajar sambil bermain. pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru. Pendekatan bertema bermaksud pengajaran yang disusun atau dirancang mengikut sesuatu konsep atau tema.Gagne (1970) dalam The Condition of Learning. Oleh yang demikian. 1 1 . Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal subjek yang sering diperkatakan. guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. Kanak-kanak belajar mengenai haiwan peliharaan dan diberi peluang melihat kucing. pembelajaran kanak-kanak yang dirancang secara khusus melalui pengalaman sama ada secara langsung atau tidak langsung. keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Mengikut Robert M. Ianya merangkumi koleksi bahan. Dari idea yang berbagai. isi pelajaran serta teknik penyampaian. Kurikulum merujuk kepada semua pembelajaran yang diperolehi kanak-kanak di dalam program yang ditetapkan. pembelajaran merupakan “perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan.Wujudnya Nonobjective Art Minimal Art misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. Sebagai contoh. kanak-kanak belajar melalui konsep bermain. atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri. “Pembelajaran merupakan proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran”. aktiviti. Pembelajaran yang diperolehi kanak-kanak adalah pengalaman mereka sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Dalam pembelajaran ini kanak-kanak menerima pembelajaran melalui pengalaman mereka bermain dengan haiwan–haiwan peliharaan itu. Pendekatan bertema memberi peluang kepada guru untuk menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain. Hal ini merujuk kepada.dilakukan sebelum menghasilkan. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengwujudkan satu kekaguman.

Ini disebabkan tema yang dipilih mempunyai beberapa kemahiran seperti kemahiran bertutur. pengalaman. Murid-murid juga akan dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam proses pembelajaran meraka. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran penggabungjalinan ini lebih berkesan. Murid-murid juga dapat berinteraksi dengan bebas sesame rakan sebaya. Kanak-kanak juga selalu menjumlahkan sesuatu yang mereka cipta atau lukis. menulis.Penggabungjalinan beberapa mata pelajaran dalam sesuatu pengajaran ini memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka. dan guru perlu memastikan tema pengajaran tersebut mempunyai peningkatan aktiviti dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. membaca. asas matematik. guru-guru memainkan peranan yang paling penting selain kesedian murid-murid sendiri. pengajaran berintegrasi seperti yang tersebut di atas dapat juga meningkatkan tahap perkembangan kognitif. guru haruslah mengambil kira beberapa aspek iaitu tema yang dipilih hendaklah berasaskan kepada kemahiran. emosi dan intelek murid-murid. psikomotor dan afektif mereka. berfikir. Mereka akan memastikan bilangan mata. Aktiviti ini dapat mengembangkan daya imaginasi murid-murid dan penajaman daya intuisi mereka. kanak-kanak juga belajar tentang 1 1 . Pendekatan bertema juga dapat memberi keyakinan kepada murid-murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan adanya pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. Selain itu mereka juga boleh mengenal pasti bentuk-bentuk geometri di dalam seni. Sumber-sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar mudah didapati dalam tema yang dipilih. Selain daripada dapat memantapkan perkembangan sosial. Misalnya mereka melukis lukisan potret orang. tema yang dipilih berfokus kepada sesuatu isu. murid-murid membuat model kenderaan dan mewarna hasil kerja mereka. menyanyi dan mengekspresi bakat (melukis). Mereka mencari pengetahuan dan memanipulasi benda-benda menjadi sesuatu yang boleh dijadikan alat permainan mereka. jari dan bahagian anggota lain. krayon yang cair bila di tempat panas dan pemcampuran dua warna asas yang menghasilkan warna kedua yang lain. Selain itu. Dalam pemilihan dan penentuan tema. Misalnya tanah liat yang keras bila dijemur di tengah panas. Untuk aktiviti yang berkaitan dengan Seni lukis. Dengan adanya penghubungjalinan murid-murid akan belajar beberapa kemahiran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Sains boleh di gunakan dalam seni apabila kanak-kanak melakukan eksperimen dengan alatan atau bahan seni mereka. guru perlu mempunyai banyak pengetahuan dalam tema yang dipilih. serta pengetahuan sedia ada murid. mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang telah dirancangkan.

faktor-faktor tersebut boleh dipecahkan dalam huraian selanjutnya: 1. rakan sejawat dan pelajar. Dalam masa yang sama. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Seni memberi peluang kepada kanak-kanak memberitahu sesuatu sama ada secara non verbal atau grafik. 5. kanak-kanak akan menceritakan kepada kita apa yang telah dicipta atau reka. Sumbangan kepada sekolah dan hasil kerja dalam bentuk karya seni dan penulisan. 3. dan mengecat adalah peringkat terpenting dalam perkembangan mewarna dan menulis. indikator kecemerlangan akan berpusat kepada enam faktor utama. Mereka akan mencipta dan mengeja dengan salah. ia tidak melibatkan bahasa dan tidak melibatkan kefahaman arahan pertuturan. 2. 3. Disebabkan seni adalah luahan tanpa suara. Bagi guru pendidikan seni.0 CIRI-CIRI GURU PSV. Dengan galakan juga. Mereka dapat berbincang dan bertukar fikiran antara satu sama lain. Kanak-kanak yang lebih besar akan cenderung untuk mencetak perkataan sendiri sebagai jalan cerita. Ini yang sepatutnya terjadi kerana ia adalah peringkat terpenting untuk kanak-kanak bermula untuk menulis dan membaca. Menconteng. Kanak-kanak membaca kerja seni mereka. Kualiti diri dari segi kepimpinan. Guru dapat membantu kanak-kanak menggunakan perkataan dengan betul. seperti mana orang dewasa membaca buku. Pengurusan Ko-kurikulum. Komunikasi dan hubungan dengan pentadbiran. Seni adalah masa terbaik untuk kanak-kanak mempertingkatkan penggunaan bahasa mereka. kreatif dan wawasan. Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendididikan seni. 4. 6.kepekatan cecair dan daya tekanan. 1 1 . Kanak-kanak boleh menyelesaikannya sendiri dan membuat pemerhatian antara satu sama lain. membuat tanda. kanak-kanak menikmati jalan cerita dan tajuk gambar mereka. Kanak-kanak digalakkan membacanya bersama-sama guru. Seni juga memberi peluang kepada kanakkanak untuk memperbanyakkan kosa kata mereka.

Dalam model yang dikemukan oleh John Carroll (1963) iaitu "A Model of Scholl Learning'. Kemampuan murid me. Berbagai kaedah dan strategi pengajaran dimanipulasikan agar murid menikmati pengajaran 1 1 . kreatif. Kualiti pengajaran . Berbagai-bagai teori dan model pengajaran yang berkesan.1 Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 3.mahami arahan/ pengajaran guru atau kesediaan murid belajar sesuatu tajuk pelajaran.kesanggupan murid secara aktif terlibat dalam pembelajaran. dan beberapa variabel yang mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran P&P. kecemerlangan pengajaran adalah melibatkan perlakuan guru. (Wan Fatimah . misalnya hubungan dengan pengetua/gurubesar dan dan faktor persekitaran . penggunaan masa dan sebagainya yang berkaitan dengan P&P. pengurusan kelas. Faktor ini ditentukan oleh motivasi/kemahuan dalam diri murid untuk belajar. 5. Ini termasuklah bagaimana guru interaksi dengan murid. Yang dimaksudkan pelakuan guru ialah cara-cara guru menyampaikan ilmu kepada muridmuridnya.Namun demikian guru pendidikan seni cemerlang pada keseluruhannya ialah seorang guru yang berwibawa tinggi. Guru yang cemerlang berjaya menentukan corak pengajaran yang berkesan dan menyesuaikan situasi pengajaran dengan situasi semasa.masa yang diperuntukan kepada murid untuk belajar atau masa yang digunakan oleh guru untuk mengajar sesuatu kemahiran dan konsep. iaitu: 1.keberkesanan sesuatu pelajaran itu diajar. 4. 'Aptitude' . menghuraikan lima elemen yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran.rance) murid . Kemampuan murid ini bergantung kepada pengetahuan atau kemahiran yang sedia ada pada murid. Mengikut Borich & Fenton (1977).19) Kualiti pengajaran merupakan perkara penting kepada seseorang guru pendidikan seni untuk menentukan keberkesanan pengajaran. Peluang . 2. Satu faktor yang penting ialah sikap guru itu penentu utama bagi kecemerlangan dalam P&P. kecindan dan peka terhadap perkembangan individu. Daya tahan (persever. 3.bakat/kebolehan murid untuk belajar. peningkatan keilmuannya. simpatik dan empatik serta menjadi contoh kepada guru-guru lain dan pelajar.

• guru sentiasa menunjukkan minat dan ghairah semasa pengajaran pendidikan seni.2. Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendididikan seni. • guru pendidikan seni yang baik sentiasa memberi motivasi dan insentif kepada murid semasa pengajaran berlaku. • pengajaran pendidikan seni dapat menarik minat murid. • guru pendidikan seni perlu membetulkan segera kesilapan yang dilakukan oleh murid. • guru bersifat humor dan penyayang. • pengajaran yang berkesan dibantu dengan suasana bilik seni yang bersih dan kemas.dengan sempurna dan berkesan. • guru menggunakan kaedah-kaedah dan bahan-bahan pengajaran tertentu sesuai dengan pelajaran pendidikan seni berjalan. • Guru pendidikan seni yang baik sentiasa mengadakan penilaian secara formal atau tidak format kepada murid dan membuat penilaian keberkesanan pengajaran. mudah diingat dan digunakan oleh murid. • guru menggunakan contoh-contoh yang mudah. mudah difahami serta bermakna kepada murid. Lantaran itu guru pendidikan seni kurang mendalami pengetahuannya 1 1 . 3. Guru pendidikan seni banyak terlibat dalam kerja-kerja praktikal dan kurang dalam kerja-kerja amali. • pengajaran pendidikan seni dikaitkan dengan maklumat/pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada pada murid. • guru pandai menyesuaikan pengajaran pendidikan seni mengikut keupayaan kebolehan murid. • berkesan. Misalnya mengajar anyaman guru harus menerangkan jenis-jenis kelerai terlebih dahulu sebelum pergi kepada teknik mengayam. Berikut adalah kuliti pengajaran pendidikan seni yang berkesan: • pengajaran/maklumat pendidikan seni secara tersusun.

CAD dan sebagainya.melalui banhan-bahan bacaan ilmiah. Perisian ini dapat membantu guru dari segi alat bantu mengajar penggunaan dalam mata pelajaran.Guru pendidikan seni sentiasa senang untuk membuat rujukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kreativiti. Kualiti diri dari segi kepimpinan. Menunjukkan akhlak mulia dengan rakan sejawat dan murid-muridnya. 3. tetapi sekarang banyak perisian komputer yang boleh digunakan dalam pendidikan seni. Seseorang guru pendidikan seni cemerlang tentunya kualiti pribadi yang konsisten.3. maka guru pendidikan seni perlu membaca dan mendalami bidang tersebut hingga boleh menguasainya. Kebolehan guru pendidikan seni menguasai sesuatu bidang-bidang lain akan menentukan mutu pengajaran yang berkesan. 3. Kelab seni dan kreatif merupakan kelab yang membantu mengembangkan mata pelajaran pendidikan seni di sekolah. walaupun belum disediakan dalam kurikulum. CorelDraw. Misalnya perisian Grafik seperti PageMaker. Sebagai contoh sekarang pendidikan seni diperkenalkan bidang rekacipta.4. Banyak aktiviti-aktiviti boleh dijalankan melalui kegiatan kelab. Ini merupakan fenomena yang negatif. Ia sentiasa menjadi model kepada guruguru lain dari segi kemasan diri. Balai senilukis dan Pusat kraftangan. Pengurusan Ko-kurikulum Seorang guru yang cemerlang tidak akan lengkap sekiranya tidak terlibat dalam organisasi kelab dan persatuan. Melalui kelab tersebut dapat menentukan daya minat yang lebih dari murid yang diajar semasa pendidikan seni. Melalui 1 1 . Pendidikan seni perlu ditekankan dari aspek teori dan amali. kreatif dan wawasan. Justru itu guru pendidikan seni haruslah seorang kreatif dan inovatif. Misalnya penggunaan komputer dalam pengajaran pendidikan seni. Bagi guru pendidikan seni cemerlang perlu mendalami keseluruhan bidang-bidang yang ada dalam pendidikan seni. Pelengkap dari pengajaran pendidikan seni boleh di salurkan dalam bentuk aktiviti kelab seni dan kreatif. Penekanan kuliti peribadi sangat penting kepada guru-guru pendidikan seni. unit beruniform dan sukan di bawah ko-kurikulum. Guru pendidikan seni lebih berminat sekiranya diadakan latihan berbentuk bengkel. Misalnya lawatan ke pusat-pusat yang berkaitan dengan seni tampak. Contohnya guru-guru pendidikan seni perempuan boleh menjadi contoh dan kosaltan dari segi memilih warna dan fesyen baju untuk guru wanita lain.

Pendidikan menjelang wawasan 2020 menekankan kepentingan melahirkan warga Malaysia yang kreatif dan inovatif.kelab pendidikan seni guru boleh membina kepimpinan murid dalam bidang kesenian disamping melahirkan seniman-seniman kecil melalui penghasilan karya seni. Tidak dinafikan tanggungjawab utama untuk keceriaan sekolah kebiasaannya terpikul pada guru pendidikan seni. Komunikasi dan hubungan dengan pentadbiran. rakan sejawat dan pelajar. Sumbangan kepada sekolah dan hasil kerja dalam bentuk karya seni dan penulisan. Sewajarnya guru pendidikan seni merupakan orang terpenting untuk mencantikkan sekolah. rakan sejawat dan pelajar Melalui sumbangan yang diberikan kepada pihak sekolah. Kejayaan dalam kegiatan ko-kurikulum kebiasaannya adalah bergantung kepada keupayaan guru dalam melibatkan diri bersama murid dan memberi keyakinan kepada mereka. Subangan kreatif itu akan menambahkan lagi kesuburan kemahiran bidang kerja. Hubungan ini penting. Begitu juga dengan Falsafah Pendidikan Negara yang memberi penekanan kepada usaha melahirkan lebih ramai lagi individu yang kreatif dan inovatif bagi membangunkan negara. Seni dan Persekitaran boleh dipraktikkan melalui kerjakerja keceriaan sekolah. 3. 3. guru pendidikan seni sewajarnya mempunyai tingkahlaku yang baik terutama dari segi hubungan dengan pengetua/gurubesar. Sumbangan ini amat wajar kerana dalam mata pelajaran pendidikan seni (sekolah menengah). 4.6. kerana prestasi guru yang baik adalah melalui imej hubungan yang berkesan dan baik. Usaha yang disarankan ini dilihat relevan dengan aspirasi pendidikan seni visual kerana subjek ini dilihat sebagai satu cabang disiplin yang membolehkan fikiran kreatif berkembang kerana sifatnya yang tidak konservatif dan tidak 1 1 .5. Sumbangan guru pendidikan seni tidak tertumpu kepada sekolah sahaja. Guru pendidikan seni boleh memberi khidmat kepada projek-projek diperingkat daerah misalnya hiasan pentas dan sebagainya.0 KARYA SENI KANAK-KANAK.

Semua orang mempunyai potensi atau bakat kreatif semula jadi. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Refleksi ini menurut Koster (2001). Kreativiti yang terdapat di dalm diri kanakkanak adalah bersifat semulajadi.namun bagi kanak-kanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. Hasil seni kanak-kanak adalah satu kaedah yang sangat unik untuk menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan kognitif mereka. perkara penting yang perlu diketahui ialah perbezaan antara kreativiti dan kepintaran. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semulajadi proses tumbesaran mereka. Bagaimanapun. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. Tetapi bakat dan kreativiti yang tidak diberi galakan dan bimbingan yang sewajarnya dapat dilupuskan dengan begitu sahaja. mereka boleh mempengaruhi kanak-kanak untuk meningkatkan daya kreatif .kanak dilahirkan dengan kebolehan dan keupayaan yang berbeza. Daya kreatif paling jelas dapat dilihat pada kanak-kanak kerana bagi mereka segalanya adalah baru dan otak mereka yang kecil sentiasa cuba menggabungkan fikiran dan idea-idea. Dalam hal ini.jumud. pemupukan pemikiran kreatif perlu disemai semenjak kanak-kanak lagi. Sebagai guru. akan terus berkembang bersama kanak-kanak. Kanak-kanak dan kreativiti memang tidak dapat dipisahkan. Bagi orang dewasa. mata pelajaran ini banyak memberi peluang dan kebebasan kepada murid untuk melakukan eksplorasi dan percubaan bagi menghasilkan sesuatu karya yang baik. jika ibu bapa ingin menanamkan daya kreatif ini dalam diri anak-anak. Kanak. ibu bapa atau penjaga. Berdasarkan faktor inilah maka sangat penting penerapan pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti.Hasil 1 1 .1975). sambil meneroka dunia di sekeliling mereka. Selain menggalakkan penjanaan idea. Daya kreatif bukan hanya bergantung kepada keupayaan. Hosffa (1964) menjelaskan bahawa program dan aktiviti seni visual seharusnya dijadikan landasan yang terbaik bagi proses pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan kreativiti murid-murid. tetapi juga sikap seseorang dalam menghadapi kehidupan. Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa.

tugas ibu bapa ialah untuk membantu mereka mendaki gunung mereka sendiri.1 Hasil karya murid Tahun 3 – Kad Ucapan Hari jadi.penyelidikan menunjukkan bahawa individu yang sangat kreatif biasanya lahir daripada keluarga yang mengenakan terlalu sedikit peraturan penting tetapi bermakna. Alat dan bahan yang diperlukan : Kertas lukisan Warna krayon 1 1 . 4.Pakar pendidikan awal Itali.Dalam usaha untuk meningkatkan daya kreatif anak-anak. setinggi yang terdaya. Tiada sesiapa yang dapat melakukan lebih daripada itu. Loris Malaguzzi yang menulis dalam The Hundred Languages of Children berkata. kreativiti lahir daripada pelbagai pengalaman. Ia disertakan dengan pembangunan sumber peribadi yang mendapat sokongan. termasuk kebebasan untuk meneroka luar daripada batas pengetahuan.

Terdapat juga pengkarya yang tidak dapat menetapkan haluan penghasilan karya kerana penetapan ini bergantung kepada ilham dan cetusan idea. murid-murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan buatan manusia. murid-murid akan menetapkan objektif. memahami warisan bangsa dan identiti bangsa. Melalui aktiviti-aktiviti seni. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Di dalam menjana idea. Hasil daripada pemerhatian yang aktif. Murid akan dapat merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Sebagai guru pendidikan seni visual yang berkesan. guru harus memastikan murid-muridnya bersedia untuk belajar. haluan dan tujuan penghasilan karya. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Justeru itu cetusan idea dan imaginasi dapat dihasilkan untuk murid menghasilkan karya yang kreatif melalui pemerhatian yang aktif ini. Keadaan kelas yang tidak terurus dengan sampah sarap dan meja tidak tersusun akan mengganggu pemerhatian murid terhadap bahan pengajaran dan pembelajaran. Gunting Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Murid Tahun 3 sedang tekun melukis corak di atas kertas lukisan. Matlamat dan 1 1 . Pemerhatian yang aktif ini dapat ditajamkan apabila guru peka terhadap persekitaran pembelajaran murid. seseorang pelajar bukan sahaja dididik dan dibimbing dalam kesempurnaan dari segi JERIS tetapi juga dilatih memperolehi keyakinan diri dalam berkomunikasi melalui seni.Pensel dan pembaris A.

Proses ini perlu didedahkan 1 1 . masyarakat dan negara. Pengolahan dan Pemurniaan (Elaboration and Refinement) Membuat olahan idea dengan mewarna . Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberikan peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan daya kreativiti. Dalam penghasilan karya di peringkat kanak-kanak.kepentingan Pendidikan Seni jelas digubah untuk melahirkan individu yang berbudaya iaitu sekurang-kurangnya dapat mengurus kehidupan harian dengan sempurna dan menjadi penghayat seni . Guru dapat kenal pasti punca dapat mendorong dan merangsang pelajar memahami isi pengajaran. melipat dan menggunting . mempunyai keyakinan diri yang tinggi. seterusnya dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif. proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan dan pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik. Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Pelajar yang berpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi. keluarga. Mereka dapat meluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan. B.

kepada murid di sekolah supaya mereka dilatih untuk mempunyai pengamatan mendalam terhadap ketelitian. Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Oleh yang demikian.Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. C. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta terknik-teknik mudah. Guru perlu 1 1 . Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) Hasil karya murid yang telah siap. guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. Jelasnya. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu. Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. pemilihan bahan yang dipilih memberikan kesan terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkan.

murid-murid akan dapat mendalami sesuatu perkara dan mencari penemuan baru. Hasil daripada aktiviti penerokaan adalah penemuan yang akan dapat memberikan rangsangan kepada murid-murid menjadi lebih kreatif. Secara umumnya. Sepanjang proses aktiviti seni. Melalui aktiviti penerokaan ini.kemampuan dan kemahiran mereka. Kreativiti kanak-kanak boleh dikenalpasti semasa mereka melaksanakan aktiviti seni visual dan juga seni persembahan dengan mengambil kira sikap. murid-murid perlu berusaha mencari sesuatu kelainan yang bakal diperoleh hasil daripada penerokaan. Malah kita juga tahu bahawa tahap perkembangan kanak – kanak adalah berbeza – beza. menerokai dan membuat keputusan daripada proses aktiviti seni yang dilaksanakan. murid akan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Percubaan membuat sesuatu dapat memberi pengalaman estetika semasa menghasilkan produk. Kanak-kanak memiliki sifat kreatif dalam jiwa masing-masing. Malah kita tahu bahawa kanak – kanak dilahirkan penuh dengan sifat yang dinamik dan ingin berkembang mengikut proses tumbesaran mereka. mengeluarkan idea.menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri. kanak-kanak mencuba dan memanipulasi bahan bagi meningkatkan kreativiti mereka. 1 1 . Ini penting kerana melalui pengalaman itu. Penerokaan ini boleh berlaku sama ada dalam bilik darjah atau pun di luar bilik darjah.Proses aktiviti seni dapat membantu kanak-kanak untuk mereka cipta sesuatu dengan menggunakan idea masing-masing.Kreativiti kanak-kanak bermula dengan berimaginasi. pemerhatian dan percubaan. Dalam usaha menemukan sesuatu yang baharu. tujuan pendidikan seni visual di sekolah rendah adalah untuk memberi peluang kepada pelajar untuk melahirkan apa saja pemikiran mereka melaui seni. Secara tidak langsung melalui percubaan demi percubaan dapat mendidik seseorang murid itu erti kesabaran.Pelbagai bahan boleh digabungkan sehingga mewujudkan hasil seni yang unik dan menarik. Apabila wujudnya percubaan melibatkan eksperimentasi murid-murid. tindakan spontan dan kesalahan semasa pembelajaran akan berlaku. motivasi.

Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Selain itu. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. 1 1 . Pendidikan seni visual juga menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni. Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. fizikal dan emosi. Aktiviti pendidikan seni visual memberikan peluang kepada murid untuk saling hormat-menghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan toleransi.0 PENUTUP Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang hasil karya.5. Oleh yang demikian. Mereka dapat meluahkan perasaan dan emosi mereka melalui lukisan. Sebagai orang dewasa kita hendaklah sentiasa menggalakkan dan memberi sokongan kepada mereka agar kreativiti yang ada pada mereka akan terus digilap sehingga berjaya.produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. berbanding dengan hasilan akhir. Mata pelajaran seni juga menganjurkan semangat bekerjasama didalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. Kanak-kanak terlalu unik sehingga melahirkan ramai pengkaji lukisan kanak-kanak. Pendidikan seni visual dapat memenuhi keinginan dan fitrah kanak-kanak. Secara ringkasnya kepentingan pengajaran mata pelajaran pendidikan seni visual kepada kanak-kanak dapat dilihat dari aspek sosial. Pembangunan tahap kreativiti kanakkanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Murid juga boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria. Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanakkanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan.

kita perlulah mahir di dalam elemen – elemen asas seni iaitu unsur – unsur seni reka dan prinsip – prinsip rekaan. Selain itu. diikuti 1 1 .guru boleh menggunakan ICT. Faktor – faktor yang perlu diambil kira sebelum menyediakan alat bantu mengajar atau sesuatu karya seni amatlah perlu dikuasai oleh seorang guru seni.Kesimpulannya penghasilan lukisan dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk meluahkan ekspresi mereka melalui hasil lukisan. perlu juga sebagai seorang guru seni untuk mengetahui dan melihat teori – teori yang ditulis oleh tokoh – tokoh seni agar dapat membantu guru memahami tentang seni itu sendiri. Kesimpulan yang dapat dirumuskan ialah sebagai seorang guru seni.Jika guru menyediakan bahan bantu mengajar. Dengan penggunaan contoh lukisan yang telah siap. Sebagai contoh. kepentingan seorang guru seni untuk menyediakan alat bantu mengajar yang menarik dan berkesan. Ia sedikit sebanyak dapat membantu mereka pemilihan teknik yang sesuai. Guru perlu memberi kebebasan kepada pelajar untuk melihat sendiri bahan sebenar seterusnya mengaplikasikan unsur tersebut ke dalam lukisan menggunakan idea tersendiri. pelajar dapat melihat sebuah hasil dan memberi peluang kepada mereka untuk meniru atau mencetus idea mereka sendiri. Seterusnya. saya dapat melihat betapa seronoknya pelajar saya melakukan aktiviti seni di dalam kelas. Oleh yang demikian. carta atau contoh model murid-murid yang terdahulu. Ia juga mampu membina dan meningkatkan psikomotor halus pelajar dalam proses menggambar. Akhir kata.Tanpa penggunaan alat bantu mengajar . Pelajar yang terdiri daripada tahun tiga ini telah berjaya menyiapkan tugasan yang diberi. ia akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran menarik dan lebih berkesan bagi melahirkan kreativiti pelajar.Contoh-contoh gambar sebenar boleh digunakan sebagai rujukan. Guru juga perlu melihat kepada keperluan dan kemahiran di dalam menyediakan sesuatu alat bantu mengajar untuk pelajaran seni. amatlah penting guru menjadi fasilitator semasa proses pengajaran dan pembelajarannya bagi memperkembangkan kreativiti pelajarnya. Aktiviti membuat kad ucapan mengikut kaedah Chapman yang dijalankan di dalam kelas amatlah menyeronokkan. Pembentukan sikap melalui nilai murni dapat dilakukan semasa proses penghasilan lukisan di dalam kelas. Ini kerana kreatviti dan imaginatif pelajar adalah berbeza dan luas. melalui kajian ini. Ini kerana ianya penting bagi seorang guru seni untuk menilai dan menyediakan pelajaran yang berkesan untuk pelajarnya. murid akan berasa cepat jemu dan pembelajaran satu hala atau pengajaran yang hanya menggunakan satu medium kurang memotivasikan murid pada zaman sekarang ini.

(2004). (2002). S. manakan dapat sagunya’. Crawford. The Oxford Companion to Art. (2010). Lachlan E. P. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.org/proses-artistik-kaedah-chapman Tarikh muat turun : 20 Feb 2013 http://www. Review of Educational Research and Advances for Classroom Teachers. 1979.blogspot. 1-12. ‘Kalau tak dipecahkan ruyung. New York: Longman. Art Forms. Mohd Johari Ab. (2002). Teori Seni Visual Edisi Kedua. Helping Bored Children: The Dawn of Spiritual Intelligence. Preble. Oxford University Press.com/2012/12/teori-seni-laura-h-chapman.. (2005). 21 (1). Towards an Ability-Driven Education System inSingapore: Problems and Opportunities. and Frank. Bak kata pepatah. H. Hamid. Osborne. 21 (1). 1999. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.html Tarikh muat turun : 19 Feb 2013 http://definisi. Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Maskon. (2008).kaedah – kaedah yang sesuai serta rancangan mengajar yang lengkap banyak membantu di dalam menyediakan satu pelajaran seni yang menarik dan berkesan kepada pelajar.arteducators.org/learning/learning-in-a-visual-age/summitparticipants/laura-chapman Tarikh muat turun : 24 Feb 2013 1 1 . Sumber rujukan dari internet : http://itukamibudakseni. Preble. Budaya dan Pembelajaran..blogspot.D. 25-33. Review of Educational Research and Advances for Classroom Teachers. BIBLIOGRAFI Sumber daripada buku : Chang Hon Woon..com/2009/08/attention-num2. Falsafah dan Kritikan Seni. Sumber rujukan dari jurnal : Chua Tee Teo. D.html Tarikh muat turun : 18 Feb 2013 http://zact73.

1 1 .

1 1 .

HASIL KARYA MURID TAHUN 3 .KAD UCAPAN HARI JADI 1 1 .

1 1 .