You are on page 1of 30

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace

Curs 4 – Calculul profilelor

Calculul caracteristicilor geometrice
eficace bef, Aef, Ief, Wef
conform EN 1993-1-3

Conf. dr. ing. Zsolt NAGY
Sem. II, Data: 9 mart. 2015

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace

De 8 martie, pentru doamne si domnisoare 

2

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace

Design creates culture. Culture shapes values. Values
determine the future.
Robert L. Peters

3

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Obiective De învăţare: •Înţelegerea caractreristicilor eficace comparativ cu cele brute în cazul BSP Ghid: •Modul cum aceste caracteristici se calculează 4 .

I eff. W eff . A eff.curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Documente de referinţă: Normativul NPO 12/1997 şi SR EN 1993-1-3 respectiv SR EN 1993-1-5 Wei Wen Yu – Cold formed steel design Calculul caracteristicilor geometrice eficace : beff.

. i. ief . Wef în loc de A.. W •Diminuarea rigidităţii datorită voalării / distorsiunii + interacţiune flambaj Ief. lef în loc de I.. (csokkenese) •Diminuarea rezistenţei datorită voalării / distorsiunii  Aef. l •Diminuarea rezistenţei În funcţie de tipul solicitării •Întindere toată secţiunea activă •Compresiune şi/sau încovoiere zone inactive •Determinare zone active pe baza lăţimii eficace •Principiul de determinare pe baza plăcilor componente a secţiunii .curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Motivul utilizării caracteristicilor eficace.

voalarea prin distorsiune poate guverna proiectarea acestor secţiuni .curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Probleme ale BPS •Rigiditatea torsională redusă (It depinde de t3) •Centrul de tăiere nu coincide cu CG •Încărcările generează torsiune pe secţiunea elementului •Încovoiere cu torsiune – factor critic în comportamentul elementelor comprimate •Suplimentar.

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Fenomenul fizic real Pătrat vs.. •Formula tensiunii critice de voalare locală a unei plăci : •k – coeficient de voalare. •Din voalarea locală prin încovoiere a plăcilor simple •Tensiunea critică elastică studiată de Timoshenko şi Gere.. Bulson . Bleich. depinzînd de condiţiile de contur Dreptunghi] ..

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Pierderea stabilităţii – model de calcul Problema : redistribuirea tensiunilor în urma voalării. LĂŢIME EFICACE : . fără a avea loc cedarea Von Karman (1932): înlocuirea analizei complexe în proiectare cu secţiunea redusă.

ecuaţia Von Karman necesită corecţie: Placă comprimată este integral eficient. dacă Johnson – efect al pierderii stabilităţii inelastice : .curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Tensiunea critică de voalare Von Karman înlocuieşte tensiunea critică cu limita de curgere şi obţine formula lăţimii eficace “b” : Datorită imperfecţiunilor geometrice şi tensiunilor reziduale pe secţiune.

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Lăţimea eficiace Winter a propus ecuaţia pentru plăci SR pe 2 laturi şi a verificat experimantal ecuaţiile pentru compresiune pură : .

se utilizează tensiunea calculată conform tipului de încărcări corespunzătoare SLS : pentru calculul săgeţii – tensiunea din talpa comprimată corespunzătoare .curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Pentru aplicaţii în proiectare (compresiune pură) SLU : lăţime eficace calculat utilizînd limita de curegere În cazul în care pierderea stabilităţii globale se produce mai repede.

Peköz: Direct Strength Method (CUFSM) .curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Weng şi Peköz: Ecuaţie mai exactă pentru eliminarea subestimării lăţimii efective în cazul calculului săgeţii Specificaţiile AISI au inclus următoarele formule: unde: Schafer.

unghi mai mic. se consideră fracţiune din 90 grade t=grosime tablă. K=5 pentru alte metode de formare n= numărul de îndoieturi de 90 grade. cu scăderea acoperirii şi a toleranţelor . este k=7 pentru ambutisare pe role.curs 4 | Calcul – secţiuni eficace EN1993-1-3 Limita de curgere: dar Ag este aria brută k.coeficient.

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Influenţa colţurilor rotunjite Lăţimea bp se va măsura între punctele de intersecţie. ca în figură: Se neglijează efectul colţurilor rotunjite Pentru calcul de rigiditate: este recomandat de EC să se ia totdeauna în considerare şi efectul rotunjirii .

h/t. c/t. d/t Secţiune în afara rapoartelor – regulile EC nu se pot aplica! Rigidizări: .curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Caracteristici geometrice Limită de valabilitate: Pentru următoarele rapoarte ale geometriei secţiunii b/t.

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Modelare pentru calcul Conform EN1993-1-5 .

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Deformarea transversală a tălpii În cazul când această curbare reprezintă mai puţin de 5 % din înălţimea inimii secţiunii transversale. se poate neglija Caz contrar trebuie luat în considerare. .

pentru limita de curgere fy se consideră fyb . . determinate pe baza lăţimilor eficace ale pereţilor componenţi expuşi fenomenului de voalare (a se vedea EN 1993-1-5). (3) La determinarea rezistenţei la voalare. (2) Efectul voalării pereţilor se realizează prin utilizarea caracteristicilor geometrice eficace. când se calculează lăţimea eficace a pereţilor comprimaţi conform EN 1993-1-5.curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Flambajul local şi flambajul prin distorsiune (1) Efectul flambajului local (voalarea pereţilor) şi a flambajului prin distorsiune (distorsiunea secţiunii transversale) se ia în considerare la determinarea rezistenţei şi rigidităţii barelor şi tablelor profilate la rece.

3.curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Flambajul local şi flambajul prin distorsiune (4) Pentru verificări la starea limită de serviciu.1(7)) sau neliniar (a se vedea EN 1993-1-5).Ed. se prezintă în 5.ser corespunzător stării limită de serviciu (5) Flambajul prin distorsiune a barelor cu rigidizări marginale sau intermediare.5.4(d). folosind metode numerice sau încercări de laborator pe tronsoane scurte . lăţimea eficace a unui perete comprimat se determină folosind o tensiune σcom.5. (6) Se ţine seama de efectul flambajului prin distorsiune şi în cazuri ca cele prezentate în figurile 5. (b) şi (c).4(a). aşa cum se exemplifică în figura 5. În aceste cazuri efectul flambajului prin distorsiune se determină prin analize de flambaj liniar (a se vedea 5.

5a).curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Flambajul local şi flambajul prin distorsiune (7) În cazul în care se utilizează procedura simplificată de la 5. unde efortul critic de flambaj se obţine dintr-o analiză liniară de flambaj. . se aplică procedura următoare: Pas 1) Pentru lungimi de undă mai mici sau egale cu lungimea nominală a barei. se calculează efortului critic de flambaj şi se identifică modul corespunzător de flambaj (a se vedea figura 5.3.5.

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Flambajul local şi flambajul prin distorsiune (2) Se calculează lăţimea/lăţimile eficace ale pereţilor componenţi expuşi fenomenului de voalare în conformitate cu 5.5b).2.5. . pe baza efortului critic minim de voalare (a se vedea figura 5.

.5.3.5b). răsucire sau lateral cu încovoiere-răsucire.2 (flambajul prin încovoiere. funcţie de modul de flambaj) pentru lungimea nominală a elementului şi pe baza caracteristicilor eficace determinate la 2) şi 3). pe baza efortului minim de flambaj prin distorsiune (a se vedea figura 5.1(7)).curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Flambajul local şi flambajul prin distorsiune 3) Se calculează o grosime redusă de perete pentru rigidizările marginale şi intermediare sau pentru alte părţi ale secţiunii supuse flambajului prin distorsiune (a se vedea 5. 4) Se calculează rezistenţa la flambajul general în conformitate cu 6.

În cazul pereţilor plani în cazul inimilor înclinate se foloseşte înălţimea pe direcţie înclinată a inimii . (2) Lăţimea geometrică bp a unui element plan se determină aşa cum este specificat în figura 5.4.1 de la 5. folosind pentru b lăţimea geometrică bp. prin determinarea coeficientul de reducere pentru voalarea pereţilor comprimaţi în funcţie de zvelteţea redusă de perete λp.1.curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Elemente plane fără rigidizări (1) Lăţimile eficace ale elementelor fără rigidizări se calculează conform EN 1993-1-5.

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Elemente plane cu rigidizări Se bazează pe ipoteza că rigidizarea lucrează ca o grindă pe mediu elastic Determinarea rigidităţii la rotire a unei rigidizări se face aplicând o forţă unitară pe unitatea de lungime u .

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Elemente plane cu rigidizări EN 1993-1-3 procedura pentru tălpi rigidizate EN 1993-1-5. pentru elemente .

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Calcul secţiuni eficace bef depinde de distribuţia tensiunilor pe latura analizată k variază între 4 (compresiune pură) şi 23.43 (compresiune pură) –elemente cu un capăt liber Modul de determinare depinde de tipul elementului latură rezemată pe ambele margini sau liberă pe o latură .9 (încovoiere pură) – elemente rezemate k = 0.

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Etapele procedurii Exemplu de calcul .

Design of Cold-Formed Steel Structures Wei-Wen Yu. Ph. Rhodes – Design of Cold Formed Steel Members NPO 12-1997 – Normativ pentru Calculul Elementelor din Oţel cu Pereţi Subţiri . – Cold Formed Steel Design J.D.curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Bibliografie Gregory Hancock .

curs 4 | Calcul – secţiuni eficace Mulţumesc pentru atenţie! A sosit ziua aceea .