You are on page 1of 46

curs 8 | Efectul de diafragmă - BPS

Curs 8 – Efectul de diafragmă

Efectul de diafragmă / stressed skin action :
Considerente teoretice şi de calcul

Conf. dr. ing. Zsolt NAGY
Sem. II, Data: 25 mai., 2015

curs 8 | Efectul de diafragmă - BPS

“Stressed” is “Desserts” spelled
backwards 

2

curs 8 | Efectul de diafragmă - BPS

Obiective
De învăţare:
•Înţelegerea efectului de diafragmă conferit de
închiderile realizate din BPS
Ghid:
•Modul cum se cuantifică în calculul structurilor

3

curs 8 | Efectul de diafragmă - BPS

Continutul prezentării
• Despre efectul de diafragmă….Situaţia actuală
Principii de bază
Avantaje
Condiţii necesare pentru realizarea efectului de
diafragmă
Restricţii
Elementele de bază ale diafragmelor
Capacitatea portantă şi flexibilitatea
Moduri de cedare

• Aplicatii în proiectare

expresii de calcul
exemplu de calcul

Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată . M. Manual of stress skin design (J.BPS Bibliografie recomandată • 1.curs 8 | Efectul de diafragmă . Davies) • 2. European recommendations for the application of metal sheeting acting as a diaphragm • 3.

BPS Scurt istoric       Interesul manifestat în studierea efectului de diafragmă încă din anii 1950….M.curs 8 | Efectul de diafragmă . Davies Recomandările ECCS se bazează pe această carte . Teste efectuate pe cadre portal aveau ca rezultat solicitări şi deformaţii în structură considerabil mai mici decît cele rezultate din calcul Explicaţia : tablele cutate de închidere aduceau un aport la preluarea încărcărilor de către structura principală de rezistenţă Activitate de cercetare pentru determinarea aportului adus de închideri la distribuţia încărcărilor Piatră de temelie: prima carte publicată legat de acest subiect de J.

curs 8 | Efectul de diafragmă . Suedia cu standarde proprii… • SUA: efectul de diafragmă bazată pe teste asociate cu metode empirice sau semiempirice de proiectare • AISI : normativ pentru proiectare • România : Anteproiect de Normativ de calcul în 1998. • Ţări ca Australia.BPS Situaţia în lume • Diferite standarde naţionale relevante în domeniu sau în curs de publicare. Canada. Germania. Slovacia. Cehia. bazat pe recomandările ECCS .

.. dar..curs 8 | Efectul de diafragmă . . cu atît aportul diafragmei de acoperiş la preluarea încărcărilor verticale este mai mică.BPS Principii de bază ale efectului de diafragmă  Efectul de diafragmă exploatat prima oară în calculul cadrelor portal  Diafragma de acoperiş are tendinţa de a împiedica deplasările cadrului  Cu cît unghiul de înclinare al acoperişului este mai mic.

cu atît mai eficient este în preluarea încărcărilor orizontale .curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS  … Dar.

chiar dacă proiectantul nu ţine cont de ea ! . 2) lucrează ca o grindă • Sub acţiunea forţelor în planul diafragmei cadrele de fronton preiau reacţiunile –tablele (inima grinzii) preiau forţa tăietoare –panele de la extremităţi (tălpile grinzii) preiau forţele de întindere respectiv compresiune. • Efectul de diafragmă este prezent în nenumărate situaţii.curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS Principii de bază ale efectului de diafragmă • Exemplele anterioare arată că tablele cutate prezentate în figurile (1.

BPS Principii de bază ale efectului de diafragmă • Luînd în considerare efectul de diafragmă. comportarea cadrului poate fi modelat mai aproape de realitate • Totodată poate fi obţinută o reducere a costulului structurii de rezistenţă  Contribuţia panourilor de tablă cresc rezistenţa şi rigiditatea cadrelor datorită rezistenţei lor la forfecare  Echivalent cu rezistenţa opusă de un panou dreptunghiular la deformarea lui în paralelogram .curs 8 | Efectul de diafragmă .

curs 8 | Efectul de diafragmă . C. Tensiunile şi deformaţiile cadrelor sînt mult mai mici decît cele rezultate dintr-un calcul pe modelul de bare B.. Tensiunile şi deformaţiile calculate şi obţinute în urma experimentelor concordă. Este foarte eficace în uniformizarea încărcărilor orizontale locale între cadrele transversale (ex. A.. astfel proiectarea este mai realistică. forţă orizontală datorată unui pod rulant uşor pe 2 cadre transversale) .BPS Avantaje. Detaliile cadrelor structurii pot fi standardizate E. Contravîntuirile din planul acoperişului pot fi reduse/ eliminate. dimensiunile secţiunii cadrelor pot fi reduse D.

BPS Condiţii necesare (1) Pentru ca tablele de închidere să acţioneze ca o diafragmă următoarele condiţii trebuie să se îndeplinească: • Cadrele de fronton trebuie să fie contravîntuite sau panotate corespunzător cu table. iar aceste bare şi îmbinările sale trebuie proiectat corespunzător pentru a prelua forţele rezultate din efectul de diafragmă • Prinderile tablelor de grinzi în diafragmă trebuie să fie realizate corespunzător cu şuruburi autoperforante. • Prezenţa barelor de contur în panouri este obligatorie.curs 8 | Efectul de diafragmă . bolţuri împuşcate sau suduri • Ţeserea tablelor trebuie să se realizeze în mod adecvat .

.BPS Condiţii necesare (2) • Se vor proiecta îmbinări adecvate în vederea transmiterii forţelor rezultate din efectul de diafragmă la structura principală de rezistenţă (cadre) • Este recomandat ca tensiunile rezultate din forfecare în panourile de table să fie mai mici decît 25% din cele rezultate din încovoiere. care nu depăşesc 3% din aria panoului individual în care sînt practicate nu se iau în considerare. • În caz contrar calcule detailate sînt necesare.curs 8 | Efectul de diafragmă . ele vor ceda din încovoiere înainte ca rezistenţa şi stabilitatea globală a clădirii să fie afectată • Golurile în diafragme. în acest caz aria golurilor se limitează la 15%. – În acest fel dacă tablele corodează .

la proiectare se vor ţine cont de următoarele restricţii : • a. de aceea nu se vor îndepărta fără consultarea proiectantului clădirii sau un proiectant de specialitate ! • d.BPS Restricţii În vederea siguranţei clădirii în exploatare.curs 8 | Efectul de diafragmă . Tablele se vor considera ca şi elemente structurale. Notele de calcul şi desenele clădirii trebuie să scoată în evidenţă faptul. Tablele nu se vor utiliza la preluarea altor încărcări decît cele prevăzute în procesul de proiectare. Majoritatea forţelor asupra clădirii se aplică însuşi prin tablele de închideri. că clădirea a fost proiectată utilizînd efectul de diafragmă . • c. Dacă tablele se îndepărtează şi forţele respective se îndepărtează • b.

BPS Definiţia diafragmei Poate fi considerat ca o grindă foarte înaltă.curs 8 | Efectul de diafragmă . Înălţimea este măsurată în direcţia în care forţa acţionează Deschiderea este măsurată perpendicular pe direcţia forţei • Pot fi fixate : – pe toate 4 laturile (transfer direct al forfecării) – Numai pe 2 laturi (transfer indirect al forfecării) • Figura prezintă componentele de bază a unui panou individual .

BPS Elementele principale ale diafragmei  Elemente componente de bază într-un panou: .curs 8 | Efectul de diafragmă .

BPS Despre elementele componente         Table cutate: pot forma suprafaţa exterioară a clădirii (închideri) sau pot fi utilizaţi în aplicaţii de planşee (acoperiş sau planşeu curent) Bare perpendiculare (pane): dispuse perpendicular pe direcţia cutelor Bare paralele (grinzi) Şuruburi de ţesere table Şuruburi de prindere table de barele perpendiculare (pane) Şuruburi de prindere table de barele paralele (grinzi) Conectori Prinderi ale panelor de grinzi .curs 8 | Efectul de diafragmă .

4 20 slope dV 1  dv c Displacement v .curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS Flexibilitatea şi rezistenţa la forfecare • Încărcarea panoului simplu pînă la cedarea diafragmei are ca rezultat o diagramă de forma:    Într-o diafragmă bine proiectată cedarea este ductilă. asociat cu un platou de deformaţie plastică fără scăderea forţei Determinarea c. Vult pentru aplicaţii practice într-un mod simplu Determinarea acestor proprietăţi strîns legat de determinarea proprietăţilor relevante ale şuruburilor Load V Vult Vult 22 22 22 21.

BPS Şuruburi   Cedarea ductilă a diafragmei – necesită cedarea ductilă a îmbinărilor La estimarea proprietăţilor şuruburilor putem face următoarele observaţii : – 2 tipuri de bază : prindere subţire–gros (ex.min 10 mm/ 3 d .curs 8 | Efectul de diafragmă . dimensiunile acestora şi prezenţa (lipsa) garniturilor cauciucate – Rezistenţa caracteristică este aproape proporţională cu grosimea tablei mai subţire din îmbinare – Poziţionarea şuruburilor trebuie să respecte distanţele minime de la margine prescrise (1.9).5 d. .prezenţa şaibelor.min 20 mm) – Rezistenţa de calul se va determina utilizînd un coeficient de siguranţă 1.11 (R carateristică se va înmulţi cu 0. tablă–pană) şi subţire–subţire (şurub ţesere tablă) – Influenţă esenţială asupra caracteristicilor .

Pierderea stabilităţii din efectul de forfecare – E. Cedării şuruburilor de fixare a tablelor de pane – perpendicular pe direcţia cutelor – F. C.curs 8 | Efectul de diafragmă . . B.BPS Moduri de cedare Cedarea diafragmei poate să se producă datorată :  – A. Cedării barei de la extremitate sub efectul compresiunii sau efectul combinat al compresiunii cu încovoiere Modurile de cedare ductile sînt cele A. Cedării şuruburilor de ţesere a tablelor – B. Cedării şuruburilor de fixare a tablelor de pane – paralel cu cutele tablei – D. Cedării şuruburilor conectorilor (diafragme fixate pe 4 laturi) – C.

curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS Moduri de cedare .

BPS Cedarea tablelor în FEM a) Voalare locală b) Flambaj interactiv c) Flambaj global .curs 8 | Efectul de diafragmă .

BPS Moduri de cedare din laborator .curs 8 | Efectul de diafragmă .

BPS Tipuri de diafragme în proiectare  Tipul de bază cel mai studiat : – Diafragma încastrată cu panotaj perpendicular pe deschidere – Expresii de proiectare pentru acest tip de panou simplu .curs 8 | Efectul de diafragmă .

din echivalenţă cu panotaj perpendicular .curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS Expresii pentru tipuri de diafragme în proiectare   Derivate din modurile de cedare a diafragmei : Expresii de proiectare pentru panotaj paralel.

BPS Expresii pentru diafragme rezemate  Derivate din expresia panoului simplu cu modificările adecvate .curs 8 | Efectul de diafragmă .

curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS Schema logică de calcul al rezistentei diafragmei .

curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS Calculul flexibilităţii diafragmelor  Se admit 2 ipoteze de bază: –Distibuţia forţelor interne se bazează pe echilibrul simplu al fiecărei foi de table –Flexibilitatea totală a panoului de diafragmă se poate obţine prin însumarea diferitelor componete de flexibilitate individuală .

Voalarea locală şi globală din forfecare a tablelor . Numărul suprapunerilor tablelor şi modul de fixare a capetelor tablei • G. Rezistenţa îmbinării tablei cu panele • B.BPS Factorii principali. Deformaţii datorită distorsiunii cutelor tablei • E. Deformaţii datorate tensiunilor tangenţiale din table • I. care influentează flexibilitatea diafragmelor • A. Deformaţii datorate tensiunilor normale din barele de contur • J. Modul de fixare al tablei (fiecare cută sau în cute alternante) • F. Izolaţia rigidă aplicată pe tablă • H.curs 8 | Efectul de diafragmă . Rezistenţa îmbinărilor din panourile marginale (situaţii distincte –panou fixat pe 2 sau 4 laturi) • D. Rezistenţa îmbinării prin ţesere a tablelor • C.

8bFp p Expresia flexibilităţii c21  2as p p b 2 Valorile lor depind de distanţa dintre şuruburile de fixare ! .BPS A. coeficient de siguranţă pentru redistribuirea tensiunilor după cedarea ţeserii • Asfel rezultă : • Expresia capacităţii portante V*   0.curs 8 | Efectul de diafragmă .2) • Recomandările ECCS : cedare prin linia de ţesere sau linie paralelă. Rezistenţa îmbinării tablei cu panele • Foarte multe lucrări au analizat configurarea de bază a diafragmei ca şi diafragmă în consolă cu table perpendiculare pe deschidere • Expresii pentru proiectare rezultate din echilibrul panoului individual (Fig. 10.

Rezistenţa îmbinării prin ţesere a tablelor • În ipoteza că toate lunecările în îmbinările de ţesere sînt egale se obţin relaţiile : • Expresia capacităţii portante 1 Vult  ns Fs  n p Fp 3    Expresia flexibilităţii c22  2ss s p (nsh  1) 2ns s p  1n p ss Valorile capacităţii portante depinde de numărul de şuruburi de ţesere. numărul de şuruburi pe o tablă şi poziţia ţeserii (creastă sau cută) Flexibilitatea depinde de lunecările aferente şuruburilor şi numărul total de table cutate din panou (raportat la aceeaşi dimensiuni geometrice) .BPS B.curs 8 | Efectul de diafragmă . numărul de pane.

Rezistenţa îmbinărilor din panourile marginale • • • • Cazuri distincte : diafragmă fixată pe 2 sau 4 laturi Fixare pe 4 laturi : Toată forţa tăietoare se transmite prin conectori Expresia capacităţii portante Expresia flexibilităţii Vult  n sc Fsc • Fixare pe 2 laturi : • Expresia capacităţii portante Vult   2 n p Fp 2ssc c23  nsc Expresia flexibilităţii sp 2 c23  ( s pr  ) np 2 .curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS C.

soluţie prin serii Fourier • FEM pentru studierea distorsionării unei singure cute • Expresia finală propusă pentru deformaţii : ad 2.BPS D. Deformaţii datorită distorsiunii cutelor tablei • Sub efectul forţei tăietoare tabla cutată tinde să se distorsioneze • Prima expresie teoretică a flexibilităţii dată de prof. Bryan.5b 2 .51 K c11  Et 2. care are forma : 0.144ad 4 K c11  Et 3b 3 • Davies and Lawson : considerarea mai multor deformaţii non-lineare.curs 8 | Efectul de diafragmă .

s-a descompus efectul în două efecte componente: K  Ke  Ka • Ke – corespunzător fixării în fiecare cută • Ka – corespunzător situaţiei cu cută nefixată şi forţa reversă .curs 8 | Efectul de diafragmă . Modul de fixare al tablei • Fixarea din două în două cute implică o flexibilitate mai mare decît fixarea în fiecare cută • Motivul : modul de deformare tip “acordeon” • Pentru a obţine o soluţie analitică.BPS E.

care conduc implicit la creşterea flexibilităţii • Acest lucru dă posibilitate la diverse modalităţi de dispunere şi fixare • Influenţa datorată modului de suprapunere dată prin introducerea unor coeficienţi de corecţie .BPS F. Numărul suprapunerilor tablelor şi modul de fixare a capetelor tablei • Intervine în situaţia în care dimensiunile diafragmei depăşesc limitele de fabricaţie ale tablelor • Rezultă suprapunere pe panele intermediare.curs 8 | Efectul de diafragmă .

izolaţia fiind spumă poliuretanică sau de natură fibroasă (vată) • Acesta are o influenţă pozitivă asupra deformaţiei libere a tablei • Cazul studiat de Lapin. Izolaţia rigidă aplicată pe tablă • Situaţie des întîlnită în cazul acoperişurilor.7 pentru table cutate cu h  50mm • 0. de accea se neglijează – Sporul de rigiditate în cazul fixării în fiecare cută este tangibil.1 prin afectarea cu • 0.curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS G.5 pentru table cutate cu 50  h  80mm . dar la nivelul diafragmei este prea mică. cu următoarele concluzii : – Sporul de rezistenţă adusă de izolaţie este mică şi greu de estimat. se neglijează – Are efect pozitiv în împiedicarea producerii distorsiunii de tipul “acordeon” – În aplicaţii se poate considera acest efect asupra c1.

curs 8 | Efectul de diafragmă . Deformaţii datorate tensiunilor tangenţiale din table • Acest termen în majoritatea cazurilor este relativ insignificant • Expresia lui în cazul diafragmei în consolă este : h 2a (1   )(1  2 ) d c12  Etb • În cazul diafragmei rezemate se ia în considerare variaţia tensiunilor tangenţiale pe înălţime datorită efectului panelor intermediare : h 2a 2 (1   )(1  2 ) d c12  Etb .BPS H.

curs 8 | Efectul de diafragmă . Deformaţii datorate tensiunilor normale din barele de contur • Deformaţii datorate tensiunilor normale din barele de contur sînt din efectul de încovoiere • Expresia deformaţiei este : 2a 3 c3  3Eab 2 .BPS I.

curs 8 | Efectul de diafragmă .BPS J. tensiunea tangenţială critică se poate determina cu formula :  cr  k 2 E h 12(1   2 )  t 2 • Mai important este efectul global. neglijînd distorsiunea cauzată de voalare . undele traversînd cutele pe toată lăţimea panoului • Soluţia analitică : considerarea tablei cutate ca placă ortotropă. Voalarea locală şi globală din forfecare a tablelor • Voalarea locală nu se consideră foarte importantă • Dacă se utilizează table cu cute avînd laturi cu zvelteţe neobişnuit de înaltă .

curs 8 | Efectul de diafragmă . expresiei finale utilizată în proiectare se mai aplică un factor de siguranţă de 25% .BPS J. Voalarea globală din efectul de forfecare a tablelor    Testele susţin această abordare. rezerve există privind stabilirea condiţiilor de contur Lawson : diferenţe esenţiale constatate între modurile de fixare (fiecare cută sau cute alternante) Expresia propusă 36 1 3 Vult  Dx 4 Dy 4 (n p  1) 2 b   Expresie cu rezervă rezonabilă se poate obţine utilizînd un factor de siguranţă de 50% Deoarece acest mod de cedare nu este ductil.

BPS Factori principali (utilizate în proiectare) • Factori principali de care depinde flexibilitatea panoului de bază pentru uz practic. s-au grupat în 3 categorii distincte : – Deformaţia tablelor cutate (1) – Deformaţia şuruburilor de fixare (2) – Forţa din barele de contur (3) .curs 8 | Efectul de diafragmă .

2 deformaţii ale tablei datorită tensiunilor tangenţiale din forfecare • Deformaţia şuruburilor de fixare (2) – C2.1 deformaţii ale tablei datorită distorsiunii – C1.3 lunecări în prinderea la grindă (cazuri distincte pentru diafragme fixate pe 2 şi 4 laturi) • Forţa din barele de contur (3) – C3 deformaţii datorată tensiunilor din pane Schema .curs 8 | Efectul de diafragmă .2 lunecări în îmbinarea de ţesere – C2.1 lunecări în îmbinarea tablă + pană – C2.BPS Factori principali (utilizate în proiectare) • Deformaţia tablelor cutate (1) – C1.

BPS Schema logică de calcul al rigiditătii diafragmei .curs 8 | Efectul de diafragmă .

0% 22.BPS Concluzii: (1) Rărirea şuruburilor de ţesere afectează negativ flexibilitatea panoului de diafragmă (2) Creşterea grosimii tablelor cutate au un efect pozitiv asupra flexibilităţii (3) Modul de prindere a tablelor (cute alternante sau fiecare cută) modifică semnificativ capacitatea portantă şi flexibilitatea panoului Ponderea importanţei termenilor în flexibilitatea totală: Deformarea tablei Lunecări în prinderi Deformaţii axiale grindă General average Total 24.0% 29.0% 58.0% 6.0% 6.4% 11.6% 36.0% (4) Deformaţiile axiale a grinzii de contur.curs 8 | Efectul de diafragmă . (5) Flexibilitatea totală este influenţată de termenul “distorsiune” şi “lunecări în şuruburile de fixare” .0% 7. precum şi componenta datorată voalării din tensiuni tangenţiale în general este redusă.

BPS Mulţumesc pentru atenţie! Aplicatie a efectului de saibă .curs 8 | Efectul de diafragmă .