You are on page 1of 1

SULIT

Nama Murid

Tahun :

SEKOLAH KEBANGSAAN SEMANGAR,


PETI SURAT 23, 81907 KOTA TINGGI JOHOR
RBT
MEI
2016
1 JAM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


/ 2012

REKA BENTUK TEKNOLOGI


TAHUN 5
1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JAWAB SEMUA SOALAN

[Lihat Halaman Sebelah]

SULIT