You are on page 1of 12

yyyyyyyyyy

77777777777

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

8bbbbb8bbb8888888

x0x

e070

hhhbbbhbhbbhh

8778878788

00y

yy0m0y

hbhbbbhbhbbhh

88b70b88brbbb

00yy0

75m00m077iy0y0

ybhy

ehebbbeb

xy0y0

e0000my700yy0

ym7myyy

sm0y0m7xy0y00

e0y0y7m0

00m00m0770myyy

aahahhhbhbyhhabh

emmy0y7m0

77m07m077m00y

)0m0mm0my0emym

a0yym707e0ym7yy

emm0

77m00m007m00y

dhdbbebbb

ybhbbbbbbbbbebby

emm7r0m07ymyy

00m77m077rm7y

m0y7r0m07ymyy

007m00m007rm7y

emm077e00m7r0m0

77m07m007rm7y

ee70y0mm7mm7r0m0

000m07m707rm7y

x0m0y0077r0m0

8hadhnbyhhbhb

bbbadbbbb8

0000y0yy07emym

77m0y0y

amy0

ay0yy0y

n0y0m

yy0y70m0m0

i0m0

00a0

05m00m707rm7y

amm0

e0yr0y

x7my000

07m07m057rm7y

00m0

)my0

x7m00y

00m79m777rm7y

a0y0m

xymmmy0

00y707y0y0mm

70m77m707rm7y

a00yy0

e0m0a

x7m70m007))y0m)

0000y0m0y0m

a0yy0

e0yr0y

x7m70m007)im70)

syy0y

a7mr0

e0myy0

r0m000

a0y7

x000mm

a0y0y0

00m07)7my0m0y

n00n0a07

x7m700yy00

07m07m707i0m0m0

00y0))0000000)

ymmm0y707x07a0y

)0m0mm0my700yy00

70m07m777a0yym

x7mx0ym)m00y)

y0mm0y

00070700y7070y000700070007007y070777000070y070770007070000700707000
m0mm70000m7y7y0mm0my0mm000mmm0700m007m7m007mm7y7y0mm0my0mm000mmm

bhbbhhbybhbsbbbdbhbbbhhbbbb bdbhbbbd
b
d y
)0m
x7m
emm
e0y
e0y
77m
a0m
x0y
)0y
)
n0y
)
sy0
)
00m
)
077
e0m7r00a0m

dhdb
a0y
i0m
i0m
r07
y0m
r07
r07
y0m
a0y
000
e0m
xmm
a0y
i0m

hbsbbb
ddbbb
70m07m77 090m07m00
00m77m75
07m07m70
70m77m70
07m07m77
00m00m07
07m00m09
07m07m00
75m07m00
00m70m70
07m07m05
07m07m05
75m70m00
00m07m75
00m77m00
00m70m05
07m77m70
00m70m05
07m77m70
00m00m00
70m09m00
00m07m70
00m70m07
00m00m09
79m00m77
00
75m79m07

8ha
r00y0
07mya07
07mya07
ny0yy000
070yy0
eyy0y0
)my0m0
)07000
yy0yy0
)0a0y0
xa0y0
7y00yy0
r00y0
)ymy0

hb
0
0
7
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
00

8bn
70
7
7
0
9
7
0
7
70
07
77
79
70
5

de
e0y
e0y
e0y
a0m
emm
a0m
a0m
emm
e0y
77m
a0m
e0y
e0y
e0y

8e
emm
77m
77m
x7m
x0y
e0y
emm
e0y
e0y
e0y
)0y
e0y
emm
)0y

dbb
77m
emm
77m
x0y
77m
x0y
x0y
emm
)0y
)0y
e0y
a0m
e0y
a0m

hbsbbhy
000
07x0ym
yyx0ym
07x0ym
emx0ym
emx0ym
00mx0ym
emx0ym
em7yy00m
em7yy00m
000
000
000
00

dbdbhbbsbhbbbbdbdhhhbbbhby
ybbybhbbdhbbhbhbbdbybhbbdh
dhhbbbbhbbb

ehhbbbbayhbhhdhbbb33b33b03
bbbbbyhhbh

ehsbhbyhhbbh
e0

x0

a0 e0 77

0
7

7
)0

em

n0

77

x7

x7
0

7
a0 0

70

0
)0

77

em

77
n0 70

70

8hahhdhbyhhbh

em
a0

70

70

0
x0

e0
)0

0
x7

e0

77 n0

e0
5
77

e0 9
7

00070700y7070y000700070007007y070777000070y070770007070000700707000
m0mm70000m7y7y0mm0my0mm000mmm0700m007m7m007mm7y7y0mm0my0mm000mmm

70
7

x0

yhhbbhbabbb8bbhyhbhbhhhahbyhhbbh
8bbhyhbhbhhhahbyhhbbh

yhhbbhbhbsbbb
hhhah
7
0
0
0
7
5
7
9
7
70
77
70

hhhahbdhhbh
hhhahbbbbbbb
a0yym 00m00m00
a0yym 70m07m77
e0my0 00m00m00
e0my0 77m79m70
xmmym0m 00m00m77
xmmym0m 77m09m00
x0y0yy0y070 07m00m00 x0y0yy0y070 75m79m07
y0my0mmym 07m00m00 y0my0mmym 77m09m00
)e70y070 00m00m77 )e70y070 77m79m70
000m00 00m00m00
000m00 70m07m77
)y000 00m00m00
)y000 77m79m70
r07y70 00m00m77
r07y70 77m09m00
i0m0m0 07m00m00
i0m0m0 75m79m07
y0mm0y 07m00m00
y0mm0y 77m09m00
e0m 00m00m77
e0m 77m79m70

ybdd
7
0
0
0
7
5
7
9
7
70
77
70

dhdb
a0yym
e0my0
xmmym0m
x0y0yy0y070
y0my0mmym
)e70y070
000m00
)y000
r07y70
i0m0m0
y0mm0y
e0m

hbsbbb
70m07m77
77m77m07
70m00m00
75m79m07
00m00m75
77m70m00
70m07m77
77m77m07
70m00m00
75m79m07
00m00m75
77m70m00

hhbhbyhhabh
ahbhh

dhhdhh

tbdhh

bdhbh

07mya07

070yy0

)07000

e0yy0

a0000y0

)m7y0my0 7y00yy0

07dy0m

s7dy0m

)0a0y0

bhhyhbb

dhhbhha thbhh

bbhbh

ahbhbhbh

070y07

s70y07

r00y0

yy0yy0

xa0y0

emm70

07x0my0

s7x0my0

xy0am0

0y0m00y

x0ym00y0

)0a0m0

dy0y0m0

ny0yy000

)my0m0

eyy0y0

)ymy0

yhhbbhbyhhbh

7
9

ybddbyhhbh

7
)0

e0
0

7
)0

x0
7

x7

x0

e0

em

x7

em

a0
77
70

n0 70
77

0
7

a0
70

e0

n0 70

0
7

77

77

e0

00070700y7070y000700070007007y070777000070y070770007070000700707000
m0mm70000m7y7y0mm0my0mm000mmm0700m007m7m007mm7y7y0mm0my0mm000mmm

tbhdhbhhhbbbhhdhh
hhbhbebbbhbhhdhbbbabdbhbbb80b bhbdb8bbbbhhdb38bhhyd
abdbhbb

dhhbbb

bbbebby

bbhb

tbbbd

8778878788

8778878778

8078873888

8778873838

8078873830

8778878778

8078873888

8778873838

8078873830

8078873870

77m 0070777777

x0y 0770977770

e0y 0777070070

n0y 0770770009

a0m 0077070007

x0y 0070077790

e0y 7570077777

n0y 0977070070

a0m 0070070007

x7m 0077070009

e0y 7770777790

n0y 0570777779

a0m 0977070075

x7m 0970770007

emm 0070970000

n0y 7770577790

a0m 0570770007

x7m 0070770077

emm 0570070000

e0y 0077070007

a0m 7770077795

x7m 0970770000

emm 0070070077

e0y 0770770000

)0y 0077070000

x7m 0077077795

emm 0570070000

e0y 0770770000

)0y 0070770007

77m 0770570007

emm 0070077799

e0y 7770070007

)0y 0070970000

77m 0970570000

x0y 0070970070

e0y 7770077797

)0y 0070770009

77m 0077770000

x0y 0770970000

e0y 0070570070

)0y 0770977777

77m 0070970070

x0y 0770970007

e0y 0070970000

n0y 0070970070

dbb

bbbb

bhbd

dhhb

abdbhbb

8078873870

8078873808

8078873888

8078873888

8778873877

8078873808

8078873888

8078873888

8778873877

8878878888

x7m 0077770070

emm 0070570057

e0y 0777070070

)0y 7570070090

77m 7770770077

emm 0070770077

e0y 0070770050

)0y 7770770070

77m 7070770090

0070070000

e0y 0970770077

)0y 0770770050

77m 0777070070

x0y 7770770097

0070070000

)0y 0070970075

77m 0077770050

x0y 0070070070

e0y 0070070099

0070070000

77m 7070570077

x0y 0070570055

e0y 0770770077

n0y 0770070097

0070070000

x0y 0070770079

e0y 0077770057

n0y 0770570077

a0m 0770070070

0070070000

e0y 0070070077

n0y 0070570059

a0m 0970970075

x7m 7770770070

0070070000

n0y 0770970077

a0m 0070070070

x7m 0070770077

emm 7770770070

0070070000

a0m 0070970050

x7m 0070970070

emm 0070970077

e0y 0770970077

0070070000

b hhbbhbbabbbhdhbdbbbbbdbhhabbbbbbbebhdbhbbbbbbhhbbbhdbdbbhbbbbbbhbsbbbnbrbebabb bhdb
dbbbbhhyhhb7bbhhbhbsbhhbbbhbhbebbbhbbhdhbbdbbabdb80b b8bbb87bhn
b hhbb hhhbdb sbabbb hbbb hhdhb dbbbbbdb dhbeb hhbbbb bbbbbsdnb hbabdbbbdb bhb tbhdhbhhhbbb hhdhb hbbb
ybhdbbhbb838bybhbdbhbbbsbabbbhbbbbebhhbbhbhbybebbdbbbbhhbbbbbhbbbbsbabhyn

00070700y7070y000700070007007y070777000070y070770007070000700707000
m0mm70000m7y7y0mm0my0mm000mmm0700m007m7m007mm7y7y0mm0my0mm000mmm

bhabbbhbbbb bbbhd
y0am7y0m7070m0my07y0a07ym77yy070mm070my07mm7ym7y7my00mm7y7mmmm0m0y0mm0700mm707
00yy7 ym7y7 y0m0m0707 77m0y7 my7 my00mm7y7 m7mm0y07 0y07 ym7y7 ymmm7 my00mm07 my7 m0yym0y007 x0m070y7y7
m0mm70700yy7ym7y7my00mm7y700m0mm0my70y07m0m0m0m70mm7yym00700yy7my00mm7y700ym70y07m7m007ym7
ym707)y00m777m0y7m0y007y00y070mm7m0y0mm07mm7m0m0m0m7m70m0y07my0my7mym0m0y0yy07y0mm0m0007
0mm707mm0000
m00y0my7 m0am7y0m707 0ymm0007 m0y0707 7 ym7m7y07 my0my7 mmyyy7 m0my077 0mm7 myy00m077
y0mm0m00007 e7m0y7 0ymm07 0my0mm007 yy07 77m007 xy0yy0my7 0my7 0mmmyy0my7 0my07 0y7 m0am7y0m707
y0m07 my0my07 07mm00007 e0m0y0y0mm7 mm7 yy07 imm7 )00yy07 00a0)7 7 y0m0y077 mm7 m0am7y0m707 m0myy07
y0a007 m0my077 m00m07 7 0y0ym077 y0mm0m00007 00070my7 0m7 my7 mmm0y0my7 m0am7y0m707 0y0m007
m0y007007 70e70m07 0ym07 my0my07 mym0m0y0yy7 0y7 ymm007 ry007 00y7 700y07 mm7 m0am7y0m707 mm0my07 0m7
m007y770m07m0m7m07y0yy7y7700m770

)0m0m0770m0
e7m0y70m0
yy00mm7y70m00
ea0770m00
immm7a00y0
y0a000y0
y0a0070m0y0
yy00mm7y7x0ym0
yy00mm7y7)0m
imm00my0y0m
y0a0xymm0
0yy0y7xymm00
e7m0y7xymm0
y0a0e0y07
y0a0ym7my
y0a000y0my0mm
y0a0r0m0
0y0m00mmm0y0
y0y0070
e0e70m0

5
7
0070075077077
7079
00000000077050
m0m07yy0
e0ym7yy07a0m70
a0yym07)e70y070
x0y0yy0y07007r07y7007y0mm0y
i0m00y
em0y07m
0myx0700y0mmy
000mmmm
dymme0
iy00m
0myyy
07yy070my0y7x7my000
0amyy07y0mmymy07yy70y
emmmy
iy00

00070700y7070y000700070007007y070777000070y070770007070000700707000
m0mm70000m7y7y0mm0my0mm000mmm0700m007m7m007mm7y7y0mm0my0mm000mmm

ybhbdbbbehbbb
00ymmym0my7)0m0m0077m0007y007 7000y0my70ymm07mmy707m70m0y7y07m070mmy00007yy07
mm00y0a07 00m0my07 mm7 yy07 m70m0y07 0m7 yy07 ymym0mmm007 xm00my0m0m077y07 7 y0m0y077 mm7 e0myy07 mmy7 07
m0yy0m770y7m70m0y77mmym0707mymy0my0mm770y0y70ym7mm7yy07m0m07xymm070mmy000007yy07m0m0m0m7
00m0my07my70m0mym0my7y0y07mm7yy07m70m0y70mm7m7m00my7yy0m70mym7y7m0m7mmmy0
0mym077y707y0m0my7007myma0m0m7mmy7yy07e0rmy7m0y0mm77mym7xymm070070mym7mmy70700007
00m0mm0my0777yy7my7m0m0m0m7ym7007mym07my0m7ym770ym77m7000y70y0my70ymm07my70mmmy70y0my7
y0m0my7007y0a0m70m7yy07mm77m00my7y0m70707mmy700yy70y070y007mm70mm0my0a0m000070m700my7e0rmy7
m0y0mm7yyy007mmy0mm7mm7xymm070y07y0a0m07am77m0m70070my70my7mmy0mm7my77mm00my70y7yy07y07m7
ym770xm0my7mymm7yy070ymm07my7y0m0my0

e0m07xymm0m
em0y07m
e7m0y7xymm0m
000mmmm
d0m0m0m7xymm0m d0x0my
hhdh

dhbbb

77m0y0y
7770777777
0770977777
x0y7ym
0770977777
0070970070
e0ym7yy
0070970070
0770970007
n0y7
0770970007
0070970000
a0m70
0070970000
0070970070
x7m
0070970070
0070970050
emmm
0070970050
0070970070

em0y07m
000mmmm
d0x0my
em0y07m
d0x0my
000mmmm
em0y07m
000mmmm
d0x0my
em0y07m
000mmmm
d0x0my
000mmmm
em0y07m
d0x0my
em0y07m
000mmmm
d0x0my
em0y07m
000mmmm
d0x0my

e0ym0my00y0y00y707mm0000immm7y007yy
y0m00m007yy0immm7y007yy
e0ym0my00n0m07y0mm0m0000ymme70y70m0m000
bebb
77%
57%
70%
90%
77%
57%
70%
57%
77%
70%
57%
07%
79%
77%
70%
77%
57%
70%
97%
57%
70%

bhbhbhb7bbhdhb7bhbbhhbbbb7bhbbbhbhd
0m7iy0m7iy0m7iymm7x0y7dy0y00m0y0y0700m0y7)77000)
ry7y0m0y0iy0m07r7ym0y0m07dmm007a077m07yy70y07iy00
y0m007ymmmmyy007e0y0y077m7000
0m70y0m70y0m70ymm7x0y7xy0m00my0y0y0700m0y7)00000)
x0y7ym0y0sy0m07e70007d70m07ym007xym007007
e0ym0my007n0m07y0mm0m00007ymme70y70m0m000
0m7dy0m7dy0m7dymm7x0y7d7my0y0700m0y7)7000)
m0mm00m0y0emmmy070amyy07y0mmymy07yy70y07iy00
e0ym0my007y0y00y707mm00007immm7y007yy
0m7xy0m7xy0m7xymm7x0y7n0ya0700m0y7)77000)
r700m0y0em7007x0a0m0yy00m007ymmmm7y07)ym007e70y0m07
e0y0y077m700007y0y00y707mm00007immm7y007yy
0m70y0m70y0m70ymm7x0y7xy70y0y0700m0y7)75000)
yy0m0y0)0m007x7y0y7y0mmy07y7ym07my0y07x0mm0707e070
y0m007m007yy07immm7y007yy
0m7ry0m7ry0m7rymm7x0y7x7yy0y0700m0y7)7000)
x7mm0y0my00y07x0mmymm07ymy0707)0m7x0mm0707iy00
y0y00y707mm00007x0a0my007immm7y007yy
0m7xyy0m7xyy0m7xyymm7x0y7yy0mmy0m000700m0y7)77000)
emmm0y0)0m007ymmmy7xy07707e70007my0y07x0mm0707iy00
y0y00y707mm00007e0ym0my007immm7y007yy

00070700y7070y000700070007007y070777000070y070770007070000700707000
m0mm70000m7y7y0mm0my0mm000mmm0700m007m7m007mm7y7y0mm0my0mm000mmm

hydbebb b bbdbbhbbhy baddbhbbbebbeb8hhbbb


ry07 m7y0y0mm0my7 m00y7y07 mm7 ym7y7 m0y0mm070yy07 007 ym77 0y07 7mm0y7 yy07 a0yym7
00ym07007ym777mm07m7my7ym7my0y7yy0m7ym7y70y007ry0y7007ym7y7yy7mm7m0ym70m7ym7y77mmy07
0a0mym77770m00
e00m70mm770m0y0700yy707mymm0m0my7mmy0y00m07ym7y70y007y0m00y07ymm00yy70mm7
00mm0y0yy07)70yy00yyy7mm0007m70yy70y0mym0007m0y07y00y70mm70m70yy70y0m7mmmy7myma0m0707
ym7yym777 ym7my7 ym7 ym707 ry07 mm7y7 0m0y7 007 ym77 00777 y0a07 07 yy0m7 0mm7 0yy0777 am0m07 0y0my7
mm00m.y7m0ymy700yy7ym7y7y0m0y0770mm00y0mm00
am77 00777 0mrmy7 ymm70y7 y007yy7 m0m07007 ym77 0y07 a0yy7 m0yy0m770y7 0mm7y7
0am0m0my7m00000007r0mm007ym770700y0700707my0007y07ym70am0m707m77y0my7m07mmy07x0mm07
ym7y7 0ymm0my7 0mm7 yy07 m0yam707 0y0y0m7 0y07 my0yyy7 00m00y0a007 ym77 00777 y0a07 ym7 m07
mymm0y70m7ym7y70my0007mm7mmmm07e0y70y7y0y770y70my0ya07070m0y00m7mm70070mm7ym770y0m7
ym77 70007 0mm7 y00yy0my7 ym7y7 m00y7 ym7 a0y0y0y00m07 smm0y7 0my7 m0ym7m0y0mm07 mmm.y7 ym7my7
70e7my70mm7mmm.y7ym70my0y0y07m00y70my700mm7mm7my7y007r0007a0y0m0m7d0
r0700y0a07 my7 m0y7y007 ym77 y7m7 myy0y07 yy07 0ymmy7 00y7 my7 0mm70007 my0y0m00m7 mm7
yy07 mm00ya0y0mm07 0mm7 0my0mm007 07y7 07 my0m07 mm7 0y07 myy0y000007 ym77 00777 0700m0y07 ym7y7
m700m0007 000mm00y007 0mm7 my00mm007 )7 mmm00ya0y0a007 ym77 0y07 0m7 m07m770y0my7 yy0y7 ym77
00my7ym7ym70mym7yy07m0m7y00y7m0y0077mm70a0yyyy0my070m7ym770m0mmmm7yy0070mmym0my070y7
00777m07ym7ym7y70ma0my0y007)mmyy0y7yy00y7ym7700777y0a07ym7y0a077m7007m0m0700m0mm0mm0007
m0m07007 mm7 0y0my7 ym77 70m07 mmm000y0mmy7 mm7 m7ymm0007 am77 00777 y0a07 ym7 m0y0y7 00y7 ym7y7
00yyy7 mm7 07 m700y7 ym0707 0my07 m7y7 07 0yy0y0yy7 0mm7 0mm70m0my7 0y7 00yy7 00my700m0mm0m7
m7ymm0007 0m0y00m7 mm7 07mm0m7y7 y0yy0my7 7m00y7 0mm7 my0my0my7 rmm007 am77 mmmm7007
ym7y007m7 my7 00000my7 yy07 0ma0007 mm7 0my7 m7mm0y7 mm7 m0mm707 mm7 0my7 y0a0m7 000707 0mm7
mmm00e70my7y7 0my7 0m7 07 y0my0e0ym7 m0mm0y07 )mm0my7 yy07 07yy00y0mm07 mm7 0my7 mm07
m0y0mm70mm70my7m0m000a07y7mm7yy0m70y0my700777y7ym7m7y7ym7m07my70ym770
d7y70y0y7ym7700777y0a07ym7m0yy0m770y7y7y70ym70y00m0y7007yy07my000mm07mm7)0y77
0m7yy07m0y0y7ym70007ry007mm007mmy7mmyy0mm707mymm000my7yy0mm070070y7m0mmy007ym7700777m07
00m07y7 0mm7 yy0y7 0m7 ym77 0y07 mmy7 m0y0m7707 ym77 m0y7 y7m7 yy07 y0007 mm7 7m00my7 07 70mm7 0m7 0m7
0mm0m0my07xm07ym7700777y0a07ym7m07a0yy7m0y0m7770mm00m7ym70007yy0y7ym7y7y007yy7007mmy7
0mm00y0m0
0y7 ym007 00yym7y7 00y0my7 ym77 00777 y0a07 ym7 000m7 07 mmm0y0my7 a0y077 0y00m0y7
0mm70my0mm7my7m000000007)70m07ym7700777y0a07ym70x0ym00070m7mm0my7m07y0mm70y0707my0a0my7
0mm7mym000my7m70y70my0yr0my0mm00

00070700y7070y000700070007007y070777000070y070770007070000700707000
m0mm70000m7y7y0mm0my0mm000mmm0700m007m7m007mm7y7y0mm0my0mm000mmm

ddbbdb bbhbbbhsbbabbbhbdbbbddb hbhbbb


dmym7 0y0m7 000m007 0007 0m7 yy07 00a0myy7 ym70007 ym77 m0m7 m07 mmy0m00y0m7 mm7 07
ymmm7 m0m07y7 70m007 am77 00777 y0a07 07 ymmm7 m0yy00y07 0mm7 y0y7 0m7 0my0770y0my07 00007 0mm7
7mm0y0y0mm0my70mm70070ym700777myma0m07ym7700yy7mmm00y0m7mmmmmyy070mm7y0mm0m00007
)m70m0077m0ymy7mmy7ym7700777m07mymm7yy07y0my0mmym07y0mm0y07r07y707my7xmmym0m700ym00
am7y7 m0y0y077 y070y0mm07 00777 m07 0a0m7 0yymmy0y7 0m7 ym77 yy00y7 m0yy00y07 007 07
m0yym0y0y0m7 yy0m7 007 mm07 0m7 0y0my7 ym77 0ym77m7 m07 mmm0m0my07 ry007 00777 0m07y07 07
m70000my07 my00mm7y7 0ymm0my0y07 0y7 ymm007 ry07 0mm0my7 mm7 07 7ma0my7 mm7m707 00777 m07
y0m70my0m7 0m7 yy07 m0y0a0m7y7 mm7 yy07 my07my0m07 0ym7 00777 mmm07 7m7 ym7 ym7y7 0xm0my0y0mm07
0mm700ym707ymmm7y0m7y0y0mm0
)0y0ym0my7ym7y7m000y07ym7ym70mym7yy0m07y0yy0y7yy0m7y000my77m707rmm07ym77y0m7
m0yy0y7y0a077m7yy07yym7yyy070m7yy07m0y0y7m70m007yy07y0y7ym07mm7ym7y70ma00ym0my070m70my7
a0my7y0700777m07mmmy07x0mmmm7y07ym770y07mmy7mm7y7y0ym70my00my07ym770y07070m707y0ym7
y0007 m00y0y07 am77 0xm0my7 myy0y07 ym7 0m770y07 ym77 0mm7 0yy0mm7 ym7 yy07 0my07 mm7 y0mm7
00yym7y7 000y0my7 0a0m7 07 00my707 m0m7y007 d7y7 yy0007 007 ym77 0mm007 007 mmy7 07 my0my0m077
mymmm00y0mm07 xm07 0m7 ym77 0my0y7 0mym7 m700m0007 00yy7 07 m0yym0y07 ym77 00777 m07 m000mmm0my0m7
0y0m7ym77m0mm7yy0770yy0y770yy0yy0m70mm7ym7y7y0a0my7ym7m0yyy7yy070my0y07m7ym0m07r0mm07
0m0mmmm7 yy07 0m007 mm7 mm0my7 m700m00007 0m0y00m07 00ya0m07 00777 myma07 0mm0m007y7
m0m0m0m0077 007 ym77 0y07 07 m0m0m0y0m7 0mm7 00mm0y07 0my00y07 ry007 00777 0m0m707 ym77 ym7 y0007
y0yy70m7ym7y7mymm0000mm0
xm7m0y7007ym770y07mmmm0ym0m07ym770y0770007y7ym7y0a0707ym7yy7y0m07m707ym7
yy07 my000mm07 mm7 n0y77 0m7 000m007 0m7 yy07 00a0myy7 ym7007 0y0my7 m7770m0007 0777 yy07 ymmm7
mm0my07m0my0mm0m70mma007ry0y070070a0yy7my0mm07mm7y0a0my70m77my0mmy7m0yy00y07ym7
0700m07y70mm70070ym7m0y7m07007ym77m7my7yym7m7007ry0007mm7m70m700yy7ym7y7m0y7y07mm7
7yy0y0my7mm0770070my0y70mmyy0y0700777m7yyy0y70mm077yy07ymm07y7y00007i70ym7ym7y007m70y00m0y7
yy07mm000m070yy7mm7my0000my7ym7y7m0yy0mmm00770mmy7m0ym0m0my7y0
0m7 ym77 y0mmym7 ym7y7 my0y0my0y07 yy0m7 ym77 m0m7 0xm0my7 07 m0yy0y7 70m07 mymm7 yy07
0y07mm7000

00070700y7070y000700070007007y070777000070y070770007070000700707000
m0mm70000m7y7y0mm0my0mm000mmm0700m007m7m007mm7y7y0mm0my0mm000mmm

Best Horoscopes Model Comparison


Worried? Things are not going according to you?
Stop worrying....Make your Online Horoscope & Get answers for your life's problems

Choose from most popular horoscope models...

Free
Horoscope

KUNDLI FEATURES
Pages in Horoscope

Charts & Calculations

Dasha Calculations

My Kundli

299

Kundliphal

499

Kundli
Darpan

Free

Rs.

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

22

39

80

171

Basic
Includes Avakhada
chakra, Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points,
Birth chart, Moon
chart, Navamsha,
Chalit & Cuspal chart

Basic
Includes Birth details
with Panchang,
Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points, Birth
chart, Moon chart,
Navamsha chart, Chalit
& Cuspal chart

Basic Plus
Includes My Kundli +
Karak, Avastha and
Rashmi

Advanced
Includes Kundlifal +
Sudarshan chakra +
KP System +
Divisional charts +
Jaimini astrology +
Shadbal + Ashtak
Varga and 10 more
items

Comprehensive
Includes Kundli
Darpan + Graph for
Shadbal &
Ashtakvarga and 20
more items

Vimshottari Dasha,
Antar Dasha

Vimshottari Dasha upto


pratyantar

Vimshottari Dasha
Extended

Vimshottari & Yogini


Dasha with
Sookshma Details

7 types of dashas
(with Sookshma
details)

Extended

Extended

10 years

10 years

30 Years

5 years

5 years

20 years

Basic

Detailed

Rs.

Rs.

999

Bhrigu
Patrika
Rs.

1999

PREDICTIONS
House predictions about your
Health, Finance, Marriage,
Career etc.

Limited

Planet readings about 9 planets


in your horoscope
Dasha readings

10 years

Yearly predictions (Transit


predictions)
Yoga predictions (Based on
astrological combinations)
Numerology predictions
Nakshatra Reading

Extended

Lalkitab predictions
20 YEAR GRAPHS for Health,
Finance & Emotion
REMEDIES
Gem Therapy
Sadesati (Saturn's period)
Kalsarp Dosh
Manglik Dosh
Lucky Substitute Stones
Numerology Recommendations
Lal Kitab Remedies

Free
Make Now

Rs.

299

Make Now

Rs.

499

Make Now

Rs.

999

Make Now

Rs.

1999

Make Now