You are on page 1of 7

Suggested Mass Line Up

November 20, 2016


Ika-34 Linggo ng Karaniwang Panahon: Kristong Hari (in Year C)
Leksyonaryo Bilang 162
Unang Pagbasa: 2 Samuel 5:1-3
Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel.

Salmo: Masay tayong papasok sa tahanan ng Pong Dys!

Ikalawang Pagbasa: Sulat sa mga Taga-Colosas 1:12-20


We are transferred to the Kingdom of Gods beloved sonthe visible image of the
invisible God, the first-born of all creation. In Him all things were created, in
heaven and on earth, visible and invisible. (Excerpt from bukaspalad.com)

Mabuting Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 23:35-43


This is about the Crucifixion.
1. He saved others; let Him save Himself if He is the Chosen One, the Messiah of
God.
2. The soldiers jeered at Him and offered Him wine and said, If You are the King of
the Jews, save yourself.
3. Above Him, there was an inscription that read, This is the King of the Jews.
4. The story of the good thief. Jesus, remember me when You come into Your
kingdom. Amen, I say to you: today you will be with Me in paradise.
(Excerpt from bukaspalad.com)

ENTRANCE

TITLE OF THE SONG


Luwalhati Kay Kristong
Hari

Bayan, Umawit
Pagbubunyi

COMPOSER/BOOK/SIN
GER
Misa Solemne
Music by: Alejandro
Consolacion II
Lyrics by: Eugene
Calimag
Borres, Baltazar,
Francisco
Borres, Francisco

O Kristong Haring
Marangal
All the Ends of the Earth
All Glory Laud and
Honor

Bob Dufford
Theodulph
(Traditional Entrance
Song)
Also available under
Behold the Cross album
of Bukas Palad

I Rejoiced
Let Heaven Rejoice

John Foley
Bob Dufford

Great is Our God

Noel Miranda
From album: Light from
Light Bukas Palad

NOTES
Malinaw na
nagpapatungkol kay
Kristo bilang Hari.

Iisang Diyos, Iisang


Hari
"Dahil inako ng Kristong
Hari kaligtasan ng
Kanyang lipi.
O Kristong Haring
Marangal Kaligtasan
namit buhay
Prioritize stanza 3
Thou art the King of
Israel,
Thou David's royal Son,
Who in the Lord's name
comest,
The King and Blessed
One.
Angkop sa Salmo
Let heaven rejoice and
earth be glad
Let all creation sing!
Let children proclaim
through every land
Hosanna to our King!
Great is our God and
King!

OFFERTORY
TITLE OF THE SONG
Pasasalamat ng Puso
Isang Pagkain, Isang

COMPOSER/BOOK/SIN
GER
Alejandro Consolacion
Lucio San Pedro

NOTES
Priority stanza 1
Angkop sa ikalawang

Katawan, Isang Bayan

Paghahandog ng Sarili
Mula sa Yo

Manoling Francisco

Earthen Vessels

John Foley

pagbasa.
isang bayan, sa Yoy
nagpupugay
paghariang lahat
Buhay koy pagharian
Mo"
One treasure only: the
Lord the Christ...
Ibinigay si Kristo sa atin
mula sa Ama upang
ating maging Hari at
Tagapagligtas

COMMUNION
TITLE OF THE SONG

COMPOSER/BOOK/SIN
GER

O Kristong Haring
Marangal

O Kristong Haring
Marangal Kaligtasan
namit buhay

Dakilang Pag-ibig

Edie Hontiveros

Pagkabighani

Manoling Francisco

How Lovely is Your


Dwelling Place
Far Greater Love

A. Aquino, SJ
From album: The Best of
Himig Heswita
Manoling Francisco

Crown Him

Don Moen

Give the Lord Glory and


Honor

Noel Miranda
From album: Hindi Kita
Malilimutan of Bukas
Palad
Dan Schutte

Only This I Want

NOTES

Tayoy lumigaya sa
pagkakaisa Haring
nakapako sa Krus
Maaaring gamitin as
second communion.
In Your altars, my King,
and my God
Fear no harm, we
RULED by a far greater
love
Crown Him King of
Kings
Crown Him Lord of
Lords
Prioritize stanza 3
Proclaim to all nations:
God is King
Maaaring gamitin as
second communion.

Sa awit ipinapahayag
ang pakikiisa natin kay
Hesus, mula sa Kanyang
pagpapakasakit,
pagtatagumpay at
paghahari.
RECESSIONAL
TITLE OF THE SONG
Tanda ng Kaharian ng
Diyos
Mapapalad

COMPOSER/BOOK/SIN
GER
Manoling Francisco

NOTES

Ramirez

ang kaharian ng Diyos


sa inyo
Stanza 2 ang priority
Now unto the king
eternal
Unto the reigning King

Ito ang Bagong Araw


Now Unto The King
Eternal

Isidro, Ramirez
Don Moen

Shine, Jesus, Shine

Cliff Richard

Additional Notes:
-Festive Mood
-Songs should pertain to Jesus as King

November 27, 2016


1 Lingg ng Pagdating - A
Leksyonaryo Bilang 1

Unang Pagbasa: Propeta Isaias 2:1-5


The prophet Isaiah says that from Zion would come the Messiah and eternal peace.
(Excerpt from bukaspalad.com)

Salmo: Masay tayong papasok sa tahanan ng Pong Dys!

Ikalawang Pagbasa: Sulat sa mga Taga-Roma 13:11-14


Paul warns the Romans that salvation is nearer now than had been expected, so
conduct yourselves properly. (Excerpt from bukaspalad.com)

Awit Pambungad: Pag-ibig Moy ipakita, lingapin kam tuwina, iligts kam sa dusa!

Mabuting Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 23:35-43


The unknown day and hour: Jesus makes a metaphor between (1) the coming of
the flood during Noahs time (Old Testament) and (2) the coming of the Son of Man
(NT). In both cases, nobody knew (or knows) the day and hour. So be prepared, for
at an hour you do not expect, the flood will come, and on a parallel note the Son of
Man will come.
(Excerpt from bukaspalad.com)

IMPORTANT NOTES:

The Glory to God and Alleluia is omitted during Advent.


Important Ideas: Anticipation, waiting, preparedness, some degree of
eschatology

GENERAL ENTRANCE SONGS FOR ADVENT


These songs are particularly for advent only.
TITLE OF THE SONG
Halina, Hesus, Halina
Balang Araw

Halina, Jesus, aming


Mananakop
Ang Panginoo'y Darating
Ang Panginoon ay Darating

Masaya Nating Ipaghanda


ang Pagdating

COMPOSER/BOOK/SIN
GER
Javellana-Hontiveros
Borres-Francisco
Best of Bukas-Palad
vol. 1
Danny Isidro SJ & Nemy
Que SJ

NOTES

Lucio San Pedro

Lester Delgado
From album: Misa
Delgado III
Lucio San Pedro

LIGHTING OF CANDLE
TITLE OF THE SONG
Halina, Emmanuel

Halina O Hesus

COMPOSER/BOOK/SIN
GER
Lester Delgado
From album: Misa
Delgado III
Isidro / Que

NOTES

COMPOSER/BOOK/SIN
GER
L. San Pedro

NOTES

C. Marcelo

Priority verse 3

OFFERTORY
TITLE OF THE SONG
Isang Pagkain, Isang
Katawan, Isang Bayan
Isang Alay
Pag-aalay, Pagaalaala
Sumasamo Kami Sa Yo

L. Judan / E. Hontiveros,

Christify

SJ
Bukas Palad

COMMUNION
TITLE OF THE SONG
Tumawag sa Poon
Sa Diyos Lamang
Mapapanatag
Ang Panginoon ang
Aking Pastol
Awit ng Paghilom
Gabing Kulimlim

You Are Mine


Seek the Lord
I Seek You for I Thirst

COMPOSER/BOOK/SIN
GER
E. Hontiveros
N. Que, SJ
F. Ramirez, SJ
Hangad
God of Silence

D. Haas
R. OConnor, SJ
L. Valdellon (The Best of
Bukas Palad Vol. 2)

NOTES

Priority verse 3
pinagiginhawa akong
lubos
Sa awit na ito
pinahahayag ng Diyos
na Siya ay lagi nating
kapiling at tutugon sa
ating mga kahilingan.
Recommended
Seeking the Lord
Calling upon the Lord.

Additional Notes: Sa mga awitin para sa komunyon, maaaring mag-focus sa


pagtawag natin sa Panginoon at pagtupad Nya sa ating mga dasal. Gayun din
maaaring umawit ng pasasalamat sa Kanyang kabutihang loob at mga bigay na
biyaya.
RECESSIONAL
BEC, Tara Na!
http://www.cccb.ca/site/Files/CBW_III_Music_suggestions_YrC.html
http://choirmassguide.blogspot.com/2013/11/suggested-songs-for-december-12013.html
http://www.bukaspalad.com/board/showthread.php?t=9866
http://www.bukaspalad.com/board/archive/index.php?t-474.html
http://dclm-malolos0.tripod.com/misalsongsarchive.htm
http://www.magsimba.com/index.asp