Proposition

Svenska Mästerskapen i Westernridning
12-16 oktober 2016
AQHA/APHA/NRHA/NCHA/NSBA

NYTT! NSBA godkända kval!
Domare: Susanne Haug, kort i AQHA, APHA, NSBA, NRHA, NRCHA och NCHA.
Sylvia Katschker med kort i AQHA, APHA, NSBA, NRHA, NCHA
Tävlingsplats: Tävlingen hålls på Axevalla Travbana (se www.axevalla.se för vägbeskrivning).
All tävling kommer att ske inomhus.
Tid: tävlingarna kommer att starta kl 12.00 onsdag senan kl 08.00 alla dagar.
Framridning/uppvärmning: Vi kommer att tillåta endast pågående klass samt nästkommande klass
ryttare att rida på framridningen under dagtid. Max 20-25 ryttare kommer att tillåtas samtidigt då
banan är trång och vi vill på detta sätt försöka erbjuda en bättre framridning.
Grusbanan utanför skolan är öppen för ridning under dygnets alla timmar.
Banan kommer vara stängd nattetid – öppen mellan kl 05.00-07.00 (om inget annat anges) och tom
24.00.
NYTT! Vi kommer endast att tillåta utrustning godkänd för tävling under framridning och vi
kräver även regelmässig klädsel vid all ridning i ridhuset!
Försäkring: Ryttarförsäkringar för ryttare med WRAS ryttarlicens och SRHA’s medlemmar gäller på
denna tävling (Folksam).
Arrangör: Westernsverige
Officiell websida: www.westernsverige.com
Facebook: Svenska Mästerskapen i westernridning
Info kontakta: sm@westernsverige.com
NYTT 2016
I år har vi beslutat att erbjuda Hunter klasser dvs Hunter under saddle och Hunt seat equitation för
Open och Youth. Det har varit ett starkt önskemål från rasföreningarna under alla år och vi hoppas att
detta upplevs positivt av alla.
Vi erbjuder även kval i NSBA klasser.
Dessutom har vi beslutat att erbjuda en test klass i Ranch Trail, en klass som liksom Ranch Ridingen
fd. Ranch Pleasure har blivit mycket populär. Ranch Trail har tidigare varit knuten till Versatility
klasserna men AQHA har nu beslutat att frikoppla att tillåtas som separat klass.

SM Kvalificering 2016 i Open & Youth klasser:
I vilka klasser kvalificerar jag mig?
I alla klasser med minst 5 anmälda med rätt att bli Svensk mästare (direktkvalificerade räknas även om
dom inte tävlar i kvalet.)
Western Sverige www.westernsverige.com
Kontakt: sm@westernsverige.com

org nr: 802493-9442
Bankgiro: 794-9449

Proposition
Svenska Mästerskapen i Westernridning
12-16 oktober 2016
AQHA/APHA/NRHA/NCHA/NSBA

NYTT! NSBA godkända kval!
Youth: Öppet för alla tom 19 år oavsett status
Open: Öppet för alla.
Direktkvalificerade är 2015 års Svenska mästare = ryttare.
Vem kan bli Svensk Mästare?
*Ryttaren måste vara Svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.
*Ryttaren måste vara medlem i en Westernförening!
*Endast kvalificerad ryttare kan ta sig vidare till final.
Detta är klasserna med SM status under förutsättning att kvalklassen har minst 5 anmälda:
OBS! Youth ryttare som tävlar i ko klasser måste rida en häst med min. mankhöjd 140 cm!
Undantag kan göras efter samråd med tävlingledningen.
Open och Youth:
Showmanship at halter, Trail in hand, Hunter under saddle, Hunt Seat Equitation, Versatile Horse,
Trail, W Pleasure, Western Riding, Western Horsemanship, Reining, Working Cowhorse, Working
Cowhorse Limited, Barrel Race, Pole Bending, Cutting, Ranch Riding, Team Penning, Ranch Sorting,
Cutting, Dummy Stopping, Dummy Tying
Priser
Rosetter och ev. sponsorpriser till alla i final. Medaljer till de 3 bästa i varje finalklass Guld, Silver
Brons. OBS! Prispengar och medaljer delas endast ut i klasser med minst 5 anmälda i kvalet.
Prispengar i finaler min 20% av startavgiften/klass går tillbaka som prispengar fördelat på de 3
medaljörerna.
Enligt 50%, 30%, 20%. I Jackpot klasser går 100 kr/start tillbaka i potten och fördelas som ovan.
NRHA/NCHA & NSBA klasser följer sitt regelverk gällande avgifter och prispengar.
Hur tas finalekipagen ut?
I samtliga klasser går hälften av de startande/lagen i klassen till final, dock max top 10 ekipage samt
ev. likaplacerade (endast SM berättigande räknas) per klass plus regerande Svensk mästare i klassen.
De ekipage/lag som är regerande Svenska mästare är direktkvalificerade till finalen i respektive gren.
Dom behöver alltså inte kvalificera sig genom att tävla i kvalet och räknas inte in i placeringen av
kvalet.
I alla finalklasser skall alla ekipage vara på plats och sitta till häst i show utrustning för att
erhålla priser/prispengar och placering!
Vi vill visa sponsorer, publik och media som ser på att vi är professionella och bedriver en seriös
satsning på vår sport!
Observera att startavgifterna endast tas ut till kval och även direktkvalade betalar, finalstarten ingår.
Western Sverige www.westernsverige.com
Kontakt: sm@westernsverige.com

org nr: 802493-9442
Bankgiro: 794-9449

Proposition
Svenska Mästerskapen i Westernridning
12-16 oktober 2016
AQHA/APHA/NRHA/NCHA/NSBA

NYTT! NSBA godkända kval!
Är du direktkvalad och inte vill starta i ditt kval så betalar du ändå din kval avgift!
Alla klasser inom klamrarna ingår i kvalet dvs. är du anmäld till AQHA w pleasure är du med i kvalet
till W pleasure finalen, är du anmäld i Allb w pleasure likaså. Alla i den sammanlagda klassen tävlar
för de tot max 10 platserna i final. MEN har du tex en dubbelreggad häst och vill starta i både AQHA
& APHA = en avgift per klass eller vill du både starta AQHA & NRHA reiningklassen betalar du båda
avgifterna osv.
Klasspriser och övriga priser: vg. Se anmälan.
Observera att start kommer INTE att tillåtas innan all betalning är gjord och alla papper lämnats in!
Betalning kan göras på plats (kontant, swish och kontokortsbetalning), detta gäller endast vid
efteranmälningar och/eller tilläggsbetalning.
Efteranmälningsavg tas ut: vid anmälan på plats
Bifoga med anmälan:
Kopia på ryttarens medlemskort. Kopia på ägares medlemskort om du startar
APHA/NRHA/NSBA/NCHA. Registreringsbevis alt Competition licens för
AQHA/APHA/NRHA/NCHA/NSBA. Kopia på boskapslicens (i förekommande fall). Går utmärkt att
även fotografera och bifoga anmälan.
Tävlingssekretariatet har mailadress: sm@westernsverige.com
Anmälningsavgifter betalas till: BG: 794-9449 eller Swish nr: 123 074 62 55
OBS! Ange tydligt från vem och vilken häst/ar inbetalningen gäller. Arrangören avsäger sig allt ansvar
för att lokalisera icke fullständigt ifyllda inbetalningar till rätt person.
Medtag alltid inbetalningskvitto!
All ankomst vid andra tider än de angivna endast enligt överenskommelse med Axevalla, där arr
fråntar sig allt ansvar. From. Onsdag kl 10.00 gäller arrangörs boxplan och regler.
Efteranmälningar, tillägg och ändringar:
Skall göras i sekretariatet som håller öppet
Onsdag 9-18 Torsdag 7-18 Fredag 7- 18 Lördag 7- 18 Söndag 7- sista klass
Startordning lottas kvällen före för fm klasser och senast kl 10.00 för eftermiddags klasser.
De som anmäler efter det får rida först i klassen UTOM i Cutting där man startar sist.
Veterinär besiktning för alla ekipage innan start!
OBSERVERA att samtliga hästar skall besiktigas varje dag
Western Sverige www.westernsverige.com
Kontakt: sm@westernsverige.com

org nr: 802493-9442
Bankgiro: 794-9449

Proposition
Svenska Mästerskapen i Westernridning
12-16 oktober 2016
AQHA/APHA/NRHA/NCHA/NSBA

NYTT! NSBA godkända kval!
OBS! Alla hästar måste vara fullvaccinerade mot A2 virus ( enligt Svrf krav).
Hästens pass måste tas med, inklusive vaccinations bevis. (Fullvaccinerade= 2 vaccinationer med 4-6
veckors mellanrum, därefter minst 1 gång/år. Sista vaccinationen får inte vara gjord senare än 10 dagar
före tävlingens första dag. Doping kontroll kan förekomma. Triangelmärkt häst får inte tävla.
Veterinärbesiktning: Onsdag 11-12, torsdag/fredag/lördag/söndag 07-08
Övriga tider annonseras på plats och på hemsidan.

Vid sjukdom eller olycksfall:
Återbetalning av startavgifter sker endast mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg senast 12/10-16.
75 % av startavgifterna återbetalas i förekommande fall. Box, camping, veterinär betalas inte tillbaka.
Hästar som har startat i klass äger ej rätt till återbetalning av startavgifter.
Etik & Ansvar: övergripande gäller ”Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur; SJVFS 2013:43 Saknr L 17.
Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell tävling är skyldig att:
1. Förvissa sig om att hästen är fullt frisk. Att startande häst är i tävlingsmässigt skick. Att hästen inte
fått otillåtna medicinska preparat eller otillåten medicinsk behandling före start.
2. Inte själv ha intagit otillåtna medicinska preparat.
3. Förvissa sig om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några
tecken på smittsam sjukdom. Att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte
vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom
förekommit. Med smittsam sjukdom menas de smittsamma sjukdomar som finns angivna på hemsidan
www3.ridsport.se/Tavling/Smittinfo
4. Förvissa sig om att hästen är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande. Och vaccinerad mot
influensa enl de regler som gäller enl SvRf.
5. Uppfylla de förpliktelser ryttaren åtagit sig i och med anmälan till tävlingen, bland annat erläggande
av tävlingsavgift.
6. Följa gällande tävlingsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar utfärdade av tävlingsledning.
7. Alla ungdomar (till och med det år man fyller 19 år) måste ha hjälm vid all ridning på och utanför
tävlingsbanan. Förvissa sig om att person som leder hingst på tävlingsplatsen är minst 16 år. Inga
hingstar tillåtna i Youth klasser.
8. Uppträda på ett sätt som hedrar svensk ridsport vid tävling, på tävlingsplats och i samband med
tävlingsdeltagande inom eller utom landet.
9. Korrekt nummerlapp skall alltid bäras vid all ridning, hantering/longering inom tävlingsområdet.
10. Sto dräktig i 5-11 månaden och/eller med föl yngre än 4 mån får inte delta i tävling. Föl yngre än 4
mån får inte medföras på tävlingsplatsen.
Western Sverige www.westernsverige.com
Kontakt: sm@westernsverige.com

org nr: 802493-9442
Bankgiro: 794-9449

Proposition
Svenska Mästerskapen i Westernridning
12-16 oktober 2016
AQHA/APHA/NRHA/NCHA/NSBA

NYTT! NSBA godkända kval!
11.Hästar SKALL ledas mellan stall och ridhus.
12. Inhuman behandling av hästar på tävlingsområdet, eller ridning på hästar som uppvisar hälta eller
sjukdom medför avstängning från tävlingen. Manuell övervakning sker under hela tävlingen.
13. NYTT! Vi kommer endast att tillåta utrustning godkänd för tävling under framridning och
vi kräver även regelmässig klädsel vid all ridning i ridhuset!
Regelverk för klasser:
Klasserna är öppna för hästar av alla raser utom där krav på ras eller medlemskap så krävs.
Medlemskap i en förening som beskrivits ovan krävs.
I allbreed klasser gäller betslingsregler enligt AQHA, dvs. valfri regelmässig betsling på hästar 5 och
under. Bett med hävstångsverkan på hästar 6 år och äldre. I övriga klasser enligt den regelbok som
gäller. Utrustningskrav för häst och ryttare samt, regelverk och klassernas bedömning enligt AQHAs
regelbok 2016. Utom Dummy Stopping och Dummy Tying där WRAS regelbok gäller. Cowhorse
limited: här gäller reglerna för start i klassen NRCHAs Limited Open regler.
Hastighet på dummy i Open 25 Km/h i kval, 30 km/h i finalen, hastighet på dummy i Youth klasser 20
km/h i både kval & final. Elektronisk och manuelltidtagning i all timed event klasser.
Boskapslicens krävs för start i alla klasser som inbegriper kor, det gäller även hjälpryttare som
herdholders och turnbacks. OBS! I AQHA och APHA gäller att även hjälp ryttare måste sitta på häst
av samma ras som klassen. För info om boskapslicens se www.wras.se
Cutting har 2,5 min per klass, ingen 30 sek varning.
Ranch Sorting, Team Penning 75 sek i kvalet och 90 sek i finalen. tävlande måste namnge sina
lagkamrater vid anmälan.
I Ranch sorting ges ingen 30 sek varning.
Förbjudet att använda hjälptyglar, martingals, tiedowns eller liknande i några boskapsklasser.
Häst kan endast starta en gång/klass oavsett klass.
Timed Events:
Ropingklasserna har två tävlingskast per klass.
Pole Bending & Barrel Race, Team Penning och Ranch Sorting har två runs per klass. Ranch Sorting
& Team Penning har omvänd startordning i andra run.
Reservation: Arrangören reserverar sig mot tryckfel och ändringar i programmet.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i klassordningen och i propositionen om det
så krävs, detta kommer att meddelas via www.westernsverige.com och fb ”Svenska Mästerskapen i
Westernridning”.
Vi förbehåller oss också rätten att avlysa tävlingen vid hot om smittsamma sjukdomar, för få deltagare
och liknande.

Western Sverige www.westernsverige.com
Kontakt: sm@westernsverige.com

org nr: 802493-9442
Bankgiro: 794-9449

Proposition
Svenska Mästerskapen i Westernridning
12-16 oktober 2016
AQHA/APHA/NRHA/NCHA/NSBA

NYTT! NSBA godkända kval!
Vi önskar alla hjärtligt välkomna
till 2016 års Svenska Mästerskap i
Westernridning-

Western Sverige www.westernsverige.com
Kontakt: sm@westernsverige.com

org nr: 802493-9442
Bankgiro: 794-9449