You are on page 1of 12

SEL

TISU
ORGAN
SISTEM
ORGANISMA
SEL
TISU
ORGAN
SISTEM

ORGANISMA SEL TISU ORGAN SISTEM ORGANISMA SEL TISU ORGAN .

SISTEM ORGANISMA SEL TISU ORGAN SISTEM ORGANISMA SEL TISU .

ORGAN SISTEM ORGANISMA PARAMESIUM AMEBA EUGLENA .

BAKTERIA YIS KLAMIDOMO NAS SPIROGIRA MUKOR HIDRA NUKLEUS : Mengawal keseluruhan aktiviti sel dan membawa maklumat perwarisan .

MEMBRAN SEL : Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel SITOPLASMA : Medium bagi tindak balas kimia berlaku DINDING SEL : Memberi sokongan. perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel KLOROPLAS : Menyerap tenaga cahaya semasa proses fotosintesis VAKUOL : Memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi air .

.

SEL TUMBUHAN .

.

.

.

SEL HAIWAN .