You are on page 1of 2

Galiojimas laike

Įstatymų leidėjas baudžiamuosius įstatymus jų galiojimo laiku atžvilgiu
skirsto į tris grupes:
a) Įstatymai, liečiantys veikų nusikalstamumą
b) Įstatymai liečiantys asmenų baudžiamumą
c) Įstatymai turintys įtakos asmenų padariusių nusikalstomas veikas,
baudžiamąjai teisinei padėčiai.
Toks skirstymas yra pagrįstas BK 3 str. nuostatomis. Veikos
nusikalstamumą liečiantys – tai įstatymai nustatantys, keičiantys ar
naikinantys nusikalstamos veikos sudeties požymius. Asmens
baudžiamumą liečiantys įstatymai – tai tokie įstatymai, keičiantys
bausmės už padarytą nusikalstamą veiką rūšį ar jos dydį. Įstatymai
turintys įtakos asmens teisinei padėčiai, nekeičia veikų nusikalstamumo ar
asmens baudžiamumo, tačiau jie turi įtakos asmenį, padariusį
nusikalstamą veiką, atleisti nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės.
BK 3 str. 1d. yra įtvirtintas pagrindinis LR baudžiamųjų įstatymų galiojimo
laike atžvilgiu principas – nusikalstamos veikos padarymo laiko principas.
Remiantis šiuo principu, neatsižvelgiant į tai, kada nusikalstama veika yra
išaiškinta, kada vyksta teisminis bylos nagrinėjimas, asmens padarytų
veikų baudžiamojo teisinio vertinimo pagrindas yra įstatymas, kuris galiojo
padarant veiką. Antroje straipsnio dalyje yra įtvirtintas kitas baudžiamųjų
įstatymų galiojimo laike principas – čia teigiama, jog įstatymas kuris
naikina veikos nusikalstamumą, švelnina bausmę ar kitaip lengvina
asmens teisinę padėtį, turi grįžtamąją galią, t.y taikomas veikai, padarytai
iki jos įsigaliojimo. Tačiau galioja ir bendra taisyklė: įstatymas, nustatantis
veikos nusikalstamumą, griežtinantys bausmę ar kitaip sunkinantys
asmens teisinę padėtį, negali būti taikomas padarytai veikai, jei jis
negaliojo nusikalstamos veikos padarymo metu. Norint tinkamai pritaikyti
baudžiamąjį įstatymą konkrečioje byloje visada būtina:
a) nustatyti nusikalstamos veikos padarymo laiką
b) įstatymą, galiojusį padarant nusikalstamą veiką
c) įstatymus, kurie vėliau pakeitė šį įstatymą
d) palyginti padarant nusikalstamą veiką ir vėliau galiojusius
įstatymus.
Nusikalstamos veikos padarymo laikas – neatsižvelgiant į nusikaltimo
sudėtį, nusikaltimo padarymo laiką nulemia ne padarinių atsiradimo, o
veikos padarymo laikas, nebent kaltininkas aiškiai norėjo, kad padariniai
kiltų vėliau. Pvz: asmuo padeda sprogmenis į mašiną turėdamas tikslą
nužudyti, žinodamas, kad savininkas sės į mašiną tik po mėnesio. Jei
sprogimas įvyksta po mėnesio ir per tą laiką pasikeičia įstatymas,
nusikaltimo padarymo laikas yra padarinių kilimo laikas, tačiau turi būti
įrodyta , kad asmuo tikrai žinojo, jog padarinių kils kitu laiku, ir to norėjo.
Esant tęstiniams ar trunkamiesiems nusikaltimams, kyla sunkumų
nustatant nusikaltimo padarymo laiką. Būtina žinoti, jog visais šiais
atvejais, nusikaltimo padarymo laikas yra visas laikas, per kurį buvo
vykdoma nusikalstamos veikos sudėtis, tačiau jei įstatymai per veikos
laikotarpį keitėsi – švelnėjo ar griežtėjo, nusikalstamai veikai kvalifikuoti

paskelbimą ir įsigaliojimą. Įstatymo priemimo ir paskelbimo data niekada nesutampa. Įstatymo nustatančio veikos nusikalstamumą nustatymas – jei įstatymas naikina veikos nusikalstamumą. bet ne priemimo data. kai buvo atlikta paskutinė iš visų nusikalstamų veikų ar veika buvo nutraukta. Švelninantis ar griežtinantis asmens baudžiamumą įstatymas ir jo nustatymas: Baudžiamumas švelninamas jei: a) naujajame įstatyme nėra papildomos bausmės b) naujajame įstatyme vietoje vienos laisvės atėmimo bausmės įvedama alternatyvi su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė c) sumažėjo minimalūs ar maksimalūs bausmės dydžiai specialiosios dalies sankcijose ar bendrosios dalies straipsniuose dėl bausmės rūšių. t. jis galioja atgal. padariusiems veiką iki įsigaliojant tokiam įstatymui. Įstatymo galiojusio padarant nusikalstamą veiką nustatymas – čia būtina skirti baudžiamojo įstatymo priemimą. Nusikalstamoms veikoms kvalifikuoti yra svarbi tik baudžiamojo įstatymo paskelbimo ir įsigaliojimo. Veikos nusikalstamumas gali būti panaikintas keliais būdais: a) panaikinant BK specialiosios dalies straipsnį b) nepanaikinant BK specialiosios dalies straipsnio.parenkamas įstatymas.y taikomas asmenims. kuris galiojo. bet įvedant naujus papildomus nusikaltimo sudėties požymius. .