VALS DOS AIRIÑOS DO MIÑO

trad. rep. murga Airiños do Miño

tempo de vals

Bm
#3 G
«« 1.«« D « « «


«
«
«
«
«
«
«
«
««j
«
««ˆ ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« _««ˆ
===========================
& 8 ˆ.«« ««ˆ ««ˆ
ˆ«
_«««ˆ _«ˆ« «ˆ.« «ˆ« «ˆ«
T
A
B
T
A
B

Alt
C
G
B

5
G

5 5
g g

Kœ»» ≈ œK»» ≈ œK»» ≈
»»
»» »»

3

3

3

3

œK»» ≈ œK»» ≈ œK»» ≈
»»
»» »»

B

b

b

G

4
g g

3

B

6
b Cc

6
D

3

5
d

d

4
D

3

d

d

G
G
2. D
# C
«
«
«
«
«
«
«ˆ«
«j
«ˆ« _««ˆ« ««ˆ _««« _««ˆ« {” «ˆ«
«ˆ«
===========================
&
ˆ«
_«««ˆ .
_««j
_«««ˆ .
«ˆ
ˆ«

T
4
A
3
3
3 ”
{ 6
4
5
5 4
5
4
4
B

g
c
g
g
g
g g
C
c
G
D d d
G
T
G
”{ D d d
A
7

B

C

Em
D
# C «««ˆ .
«
««
«
«
«
«
«
«
«
«
««
«
««ˆ «ˆ« «ˆ« ˆ«
«
«
ˆ
«
«
«
ˆ«
ˆ
j
«
«
j
ˆ.
ˆ
«
«
«
«__««ˆ
===========================
& “ { _««ˆ .
ˆ«
j
«__««ˆ
«__««ˆ .
«__«ˆ
«

T
“{
4
A
47
37
36
36
36 6 6
6
6
B
7
“ C c c D d Ee D d d D d g D d d C c c
T
“{
A
B
13

Am
C
D
D
# G
«
«
«
«« «« «« «
«
««
«j
««ˆˆ
«ˆˆ«
===========================
&
ˆ« _ˆ«ˆ« _ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ
ˆ« .
«ˆ«ˆ
«
__«««ˆ«ˆ ..
_«j
__«««ˆ«ˆ __««ˆ«ˆ« __ˆˆ««««
19

T
A
B
T
A
B

5
G

g

g

5
G

45
g

45
g

34

C

45

c

c

3

6
D d

23
d

34
A

a

a

34
D

34 34
d d

D
G
# Am
««
««
«
«
j
«ˆˆ«
{”
===========================
&
__««ˆ««ˆ ..
__««ˆ««ˆ ..
__«j
_«ˆ«ˆ
_««ˆ«ˆ
«ˆ«ˆ

T
”{
A
23
3
6
45
34
34
34
B

a
g
g
A
a
d
d
G
g
g
G
D
T
”{
A
B
25