You are on page 1of 1

Ruj

Tarikh

:
:

SRK/SH/Transisi 2015 (1)
29 Disember 2014

Kepada,
Ibu bapa / Penjaga
Program transisi
SRK Sacred Heart
KOTA KINABALU
Tuan/Puan,
JEMPUTAN KE TAKLIMAT IBUBAPA BAGI PROGRAM TRANSISI 2015
Perkara di atas adalah dirujuk.
02. Adalah dimaklumkan sekolah akan mengadakan satu taklimat bagi program transisi
bagi tahun 1 pada ketetapan berikut :
Tarikh
Tempat
Masa

:
:
:

2 Januari 2015 (Jumaat)
Dewam Pavillion SRK Sacred Heart
7.30 Pagi –12.00 Tengah hari

03. Keprihatinan, sokongan dan kerjasama pihak tuan/puan amatlah dihargai demi
menjayakan program ini.
Sekian terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah

SIMON LIM
Guru Besar Cemerlang
SRK Sacred Heart
KOTA KINABALU
Sk:

Fail Kurikulum
Fail Penyelaras Program Transisi