You are on page 1of 3

Lucrarea 12

Metoda de regla re a vitezei unui cilindru cu simplă
acţiune, prin controlul debitului de intrare

1. Obiective

Înţelegerea metodei de reglare a vitezei pneumatice a unui cilindru cu simplă
acţiune, prin controlul debitului de intrare.

2. Echipament pneumatic
Pentru lista cu echipamentul necesar a se vedea pagina ii.
2.1

Un cilindru cu simplă acţiune, cu arc de revenire CYl(A)

2.2

Două regulatoare de debit unidirecţionale (F 1, F2)

2.3

Un distribuitor 3/2, cu arc de revenire (V 1)

3. Descrierea circuitului
Circuitul de comandă al unui cilindru cu simplă acţiune, cu reglare de viteză, este
arătat în Figura 12.1

40

4 Funcţionarea circuitului 4. 4.3 Se realizează circuitul de comandă ca în Figura 12.1 Se deschid complet ambele regulatoare de debit unidirecţionale (FI) şi (F2) 41 .CY 1) F2 Figura 12.1 4. 4.~ '. Mod de lucru Notă: Asiguraţi-vă că robinetele din circuitul de alimentare sunt închise. 4. că nu există presiune în conducte şi linia de presiune e deconectată înaintea conectării (sau deconectării ) la componentele pneumatice.1 Se reglează regulatorul de presiune din circuitul de alimentare cu aer la 3 bar.1 4.2 Se blochează regulatoarele de debit (FI şi F2) şi se identifică direcţia de curgere liberă a aerului cât şi direcţia reglată pentru fiecare regulator.4.

4 Ce se întâmplă dacă (FI) şi (F2) se închid aproape complet? 42 ~_e- _ . 4.3 Se repetă operaţia precedentă.4 Se deschide complet (F2) Se închide uşor regulatorul de debit unidirecţional (FI) şi se apasă (VI).3 Puteţi observa întreruperi în continuitatea mişcării (vibraţii) atunci când (FI) sau (F2) este aproape închis şi viteza cilindrului este foarte mică? Cui se datorează aceste manifestări ? 5.1 Şi-a redus cilindrul viteza pe direcţia cursei "de avans" sau "de retragere" ? Dacă este aşa. 5. 4. Se urmăreşte viteza cilindrului şi se eliberează (VI).4. Se observă viteza cilindrului din nou.4.2 În ce constă diferenţa între reglarea vitezei cu regulatorul de debit unidirecţional (F2) şi cu regulatorul de debit unidirecţional (FI) ? 5. de ce ? 5. Se urmăreşte viteza cilindrului în timp ce se mişcă "în avans" şi apoi se eliberează (V I).4.2 Se închide uşor regulatorul de debit unidirecţional (F2) şi se apasă (VI).5 Se repetă operaţia precedentă.4. de fiecare dată închizând parţial regulatorului de debit unidirecţional (F2) până când este complet închis.4. de fiecare dată închizând parţial FI până când acesta este complet închis. Întrebări 5. Se urmăreşte viteza cilindrului când acesta revine. 4.