Catatan nota lapangan

Sebelum kajian:

Catatan (Sebelum Kajian)

Kod/Tema
Pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan cara chalk and talk. Beberapa
kelemahan wujud semasa pengkaji sedang mengajar. Peserta kajian telah
menunjukkan tingkah laku bukan lisan yang negatif semasa guru sedang mengajar.
Kelemahan pertama ialah ekspresi muka peserta kajian. Peserta kajian bermuka
masam. Mereka tidak menunjukkan minat dalam pembelajaran Sejarah. Posisi
badan peserta kajian sama dan kaku sepanjang waktu. Ada peserta kajian
menunjukkan muka letih.
Strategi pengajaran dan pembelajaran

Tingkah laku murid
Rajah 3: Catatan nota lapangan sebelum kajian

Semasa Kajian: Catatan (Semasa kajian) Kod/Tema Pengkaji menggunakan kaedah ‘Showdown and Writedown’ berasaskan teknik peta pokok. Perasaan gembira murid pula menunjukkan Sejarah bukan lagi satu mata pelajaran yang membosankan bagi mereka. Peserta kajian sudah lama bersedia menggambarkan mereka minat dalam mata pelajaran Sejarah. Peserta kajian mula menunjukkan tingkah laku yang positif semasa kajian saya. Ini menunjukkan mereka ingin memulakan pengajaran dan pembelajaran saya dengan segera. . Mereka mula menunjukkan reaksi dan posisi badan yang bersedia untuk belajar. Strategi pengajaran dan pembelajaran Tingkah laku murid Motivasi Rajah 4: Catatan lapangan semasa kajian.

Ini menunjukkan kaedah penggunaan ‘Showdown and Writedown’ berasaskan teknik peta pokok telah membantu murid dalam memahami konsep sesuatu topik dan menolong mereka menjawab soalan.Selepas kajian Catatan (Selepas kajian) Kod/Terma Peserta kajian berupaya bekerjasama melaksanakan kerja kumpulan (pembelajaran koperatif) yang diberi dan saling menolong. Murid gembira semasa membuat latihan menunjukkan mereka minat dalam matapelajaran Sejarah. Perbincangan dalam kumpulan dijalankan dalam keadaan yang gembira sesama ahli kumpulan. Peserta kajian berkongsi pendapat antara satu sama lain. Strategi pengajaran dan pembelajaran Tingkah laku murid .

Motivasi Rajah 5. Catatan nota lapangan selepas kajian. .