L'atmosfera és una capa d'aire que envolta la terra.

Està dividida en cinc nivells o pisos:

pluja o granís. Per a conèixerlo cal fixar-se en els fenòmens: FENOMEN DEFINICIÓ INSTRUMENT DE MESURA Temperatura Fred o calor Termòmetre Precipitacions Neu. vendabal o huracá. Pluviòmetre Vent Moviment de l'aire: brisa. Anemòmetre (velocitat) Penell (Direcció) ESTACIÓ METEOROLÒGICA .L'oratge és l'estat de l'atmosfera i ens indica quin temps fa.

depenent del moviment de la terra al voltant del sol → És el moviment de translació. Ordena les estacions de l'any i escriu el seu nom: . en forma de pluja Estiu Altes (fa calor) Escasses. l'aire és sec.ESTACIÓ TEMPERATURES PRECIPITACIONS Primavera Suaus. Abundants Hivern Baixes Abundants. però creixen Abundants. Tardor Suaus. van baixant. a vegades en forma de neu Estos canvis es produeixen cada tres mesos.

CÀLIDA Deserts i selves Teperatures molt altes En alguns lloc plou moltíssim i en altres molt poc. segons l'estació. Nosaltres vivim en la zona temperada.Oratge i clima: L'oratge El clima Va canviant d'un dia a una altre. al llarg de molts anys. . TEMPERADA Boscos Temperatures suaus Pluges moderades. Depén de tres elements: a) La temperatura b) La vegetació c) Les precipitacions d) Les zones climàtiques del planeta e) Els animals de la zona Les zones climàtiques són tres: ZONA PAISATGE CLIMA FREDA Pols nord i sud: Temperatures molt baixes Precipitacions abundants en forma de neu. depén del moment i de l'estat de l'atmosfera És l'oratge més habitual a cada lloc.

En el clima mediterrani coster: .... que envolta la terra............................La temperatura es suau en hivern i càlida en estiu........... L'atmosfera és una capa d'..........Les precipitaciones són escasses i es donen a la tardor.....En la Comunitat Valenciana el clima és mediterrani...... ................ Està dividida en . L'atmosfera és una capa d'. ......... nivells o pisos: Està dividida en .

.... .. . L'oratge és l'estat de l'atmosfera Per a conèixer-lo..................... pluja o granís........................... Fred o calor ...... cal fixar-se en els fenòmens: Per a conèixer-lo............ .......... ...... cal fixar-se en FENOMEN DEFINICIÓ INSTRUMENT DE MESURA .L'oratge és l'estat de l'atmosfera i ens indica quin ........................ fa........ pluja o granís.......... Fred o calor ............ ESTACIÓ METEOROLÒGICA FENOMEN DEFINICIÓ Neu...... Neu....................

Suaus.... en forma de pluja ....... ESTACIÓ Estos canvis es produeixen cad terra al voltant del sol → És el .. .......... vendabal o huracá.......... Estos canvis es produeixen cada tres mesos..... (Direcció) TEMPERATURA PRECIPITACIÓ . l'aire és sec................. Moviment de l'aire: brisa... van baixant........ (velocitat) .. depenent del moviment de la terra al voltant del sol → És el moviment de ......... ESTACIÓ . Suaus................................ Altes (fa calor) Escasses. ....... però creixen Abundants. Abundants ....... Baixes Abundants................................................... .......................................................................... ....................... ................... Moviment de l'aire: brisa....... a vegades en forma de neu .. vendabal o huracá.......

............................ Pols nord i Te sud Pre Boscos Temperatures suaus Pluges moderades.... Les zones climàtiques són tres: Les zones climàtiques són tres: ZONA ZONA PAISATGE CLIMA PAISATGE CL Pols nord i Temperatures molt baixes sud Precipitacions abundants en forma de neu.............................Ordena les estacions de l'any i escriu el seu nom: .... ........................................ Ordena les estacions de l'any i ........................ Oratge i clima: L'oratge: Va canviant d'un dia a una altre................ En la Comunitat Valenciana..... a cada lloc......... Deserts i selves Te En En la Comunitat Valenciana.............. Depén de tres elements: a) La temperatura b) Les precipitacions c) ....... tenim el clima ............ ................................................... depén de l'estat de l'.................... ten ....... El clima: És l'oratge més ....... al llarg de molts anys................................... ......... Depén de tres elements: a) La temperatura b) Les precipitacions c) ........................ ............ Boscos Te Plu Deserts i selves Temperatures molt altes En alguns lloc plou moltíssim i en altres poc................. Oratge i clima: L'oratge: Va canviant d'un dia a El clima: És l'oratge més .....

... Pinta la zona d'Espana on hi ha clima mediterrani coster: Pinta la zona d'Espana on hi ha ..... i es donen a la tardor....... ......La temperatura es ......Les precipitacions són ....................... .....Les precipitacions són .. .................. en hivern i ... en estiu....La temperatura es ............En el clima mediterrani coster: En el clima mediterrani coster: .