GRAMÀTICA T.

1
L'oració, el paràgraf i el text.
ORACIÓ: grup de
paraules ordenades que té
una idea completa i acaba
en punt.

PARÀGRAF: conjunt
d'oracions relacionades amb
la mateixa idea que acaben
amb un punt i a part.

TEXT: Conjunt de

paràgrafs amb sentit complet que acaba en un punt i final. .

Trobem paraules amb el mateix significat o amb el contrari. Trobem la traducció de la paraula a altra llengua. força  Desinterés. . treball.VOCABULARI T. Esforç: Esfuerzo. Esforç: Afany. intent. ànim. Esforç: Força gran que necessitem per a aconseguir alguna cosa. 1 Els tipus de diccionaris GENERAL DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS BILIGÜE Trobem el significat de la paraula.

au. U + I. gua. ai-gua. O. a-qüe-duc-te. ai. qüi. qüe. eu. quei-xal. qua-dre. guo ai-re. iu. meu. oi. ui güe. cui. boi-ra. quo. . ei.ORTOGRAFIA T. fei-na. peu) Un diftong és la unió de dues vocals en la mateixa síl·laba. quo-ci-ent.qüí-fer. gue-pard. güi. I. 1 El diftong La síl·laba és un grup de sons que es pronuncien junts en un mateix colp de veu (ai-gua. ou. E. nau. ciutat. U qua. aciu-tat. A. cou-re.

Estava molt nerviosa "Joanot Martorell va nàixer a València en 1410 i va morir . aiguo-ta EXPRESSIÓ T. 1 Vivència i biografia VIVÈNCIA BIOGRAFIA Una vivència és una anècdota o experiència de la nostra vida. pin-güí. Una biografia és una el relat de la vida d'una persona. "L'altre dia em va caure una dent.na llen-güe-ta.

conegut per haver escrit el Tirant lo Blanc. Va ser un cavaller molt valent i un boníssim escriptor medieval.perquè no sabia que em portaria el ratolí Pérez. Per això. aquella nit a penes vaig poder dormir però quan em vaig alçar: allí estava la bossa de llepolies!" en 1465. . la seua obra més coneguda".