You are on page 1of 2

Berdasakan Analisis Mata Pelajaran Biologi

Peperiksaan Percubaan SPM Tahun 2016
Pep.

Bil Calon

Daft
ar

TRI
AL
PPT

A+

Amb
il

T
H

16

16

0

16

16

0

A

A-

%

Bi
l

B+

%

Bi
l

B

%

Bi
l

C+

%

Bi
l

C

%

Bi
l

D

%

Bi
l

E

Bi
l

%

Bi
l

%

Bi
l

0

0

4

0.
3

1

0.
1

4

0.
3

3

0.
2

3

0.
2

1

0.
1

0

0

0

0

0

0

0

1

0.
1

2

0.
1

6

0.
4

4

0.
3

0

0

2

0.
1

1

G

%

Lulus

Tida
k
Laya
k
Sijil
Bi
l

%

Bi
l

%

Bi
l

0

0

0

1
6

10
0

0

0

4

0.
1

0

0

1
6

10
0

0

0

4

Bahagian A: Analisa Pencapaian
a. Bilangan Pelajar A+, A dan A- (Peningkatan: PPT 1)
1. GAYATHRI A/P SARAVANAN
2. KARNISHANI A/P PARAMESWARAN
3. SARUVEISH A/L MOGAN
4. ON SIEW CHIN
b. Bilangan Pelajar B+ dan B (Penurunan: PPT 8)
1. TURGA DEVI A/P GUNASEGRAN
2. NORLIZA MAEYUNI BINTI SUWAR
3. KIANG XIN YIN
4. SATHISKUMAR A/L SUNDRAMUTHI
5. CHONG KAR KEI
c. Bilangan Pelajar C+ dan C (Peningkatan: PPT 4)
1. KUMRESWARY A/P SEGARAN
2. DHARSHINY A/P SARABANABAWAN
3. SHRI RAM A/L GUNASEGARAN
4. POORAANI A/P SASITHARAN
5. TAN FOONG KIEW
d. Bilangan Pelajar D dan E (Penurunan: PPT 3)
1. IZZAH NADHIRAH BINTI MUHAMMAD
2. NOR IZZATI BINTI OMAR
e. Bilangan Pelajar Gagal
-TiadaBahagian B: Peningkatan Gred
Senarai nama calon yang menunjukkan peningkatan gred dari Peperiksaan
Pertengahan Tahun ke Peperiksaan Percubaan SPM.
B
il
1
2

Nama Pelajar
CHONG KAR KEI
DHARSHINY A/P SARABANABAWAN

Gred PPT

Gred Percubaan

C+
D

B
C

%

G
P

16 Tindakan En. Ong 28. Teknik menjawa b Kaedah / Pelaksanaan Guru menyediakan soalansoalan untuk melatih pelajar dan membantu pelajar menguasai tajuktajuk yang lemah.9. Ong .9. Guru mengajar pelajar menjawab dengan teknik yang betul Tarikh / Masa / Tempoh 20.16 – 28.3 4 5 6 7 8 GAYATHRI A/P SARAVANAN KARNISHANI A/P PARAMESWARAN KUMRESWARY A/P SEGARAN NOR IZZATI BINTI OMAR ON SIEW CHIN TURGA DEVI A/P GUNASEGRAN B+ B D E B+ B AAC+ D AB+ Bahagian C: Tajuk yang masih tidak dikuasai oleh pelajar.10.16 En. Progra m Latih tubi 2. Tingkatan 4 Bab 7 Respirasi Bab 8 Ekosistem dinamik Bab 9 Ekosistem terancam Timgkatan 5 Bab 2 Pergerakan dan sokongan Bab 3 Koordinasi dan gerak balas Bab 5 Pewarisan Bahagian D: Program Menuju SPM B il 1.