You are on page 1of 2

NE KRITIKUJ

John Wanamaker jednom je priznao: »Ja sam već prije trideset godina shvatio da je nerazborito
očitavati ljudima lekcije. Dovoljno se borim s vlastitim nesavršenostima da bih se mučio
pitanjima zašto bog nije svakog čovjeka obdario istom količinom mudrosti.«
Blago Wanamakeru kad je tako brzo došao do spomenute spoznaje! Ja sam cijelu trećinu stoljeća
tapkao u tami prije nego što sam shvatio da gotovo nema čovjeka koji će osuditi samoga sebe,
ma koliko griješio.
Takva je, dakle, ljudska priroda: krivac će za svoja djela okrivljivati svakoga osim samoga sebe.
Svi smo mi takvi. Donete li sutradan u napast da kritizirate ljude oko sebe, sjetite se Al Caponea,
okorjelog revolve-raša Crowleyja i ministra Falla. Imajte na umu da je kritika nalik na goluba
listonošu i da će se osoba koju kritizirate i osunujete vjerojatno željeti opravdati, te da će vas
zauzvrat osunivati, ili da će — poput nesretnog predsjednika Tafta — reći: »Ne znam kako sam
drugačije mogao postupiti.«
Ja bih rekao — premda samo naganam — da je Lincoln, napisavši pismo, pogledao kroz prozor i
rekao sam sebi: »Čekaj čas. Ne smiješ se prenagliti. Lako je tebi sjediti u Bijeloj kući i slati
Meadeu narenenja za napad. Da si bio u Gettysburgu i nagledao se sve one
krvi što ju je Meade vidio u zadnjih tjedan dana, da su tvoje uši probijali urlici ranjenih i
umirućih, možda ni ti ne bi hitao u novi napad. Da si plah kao Meade, možda bi bio postupio baš
kao i on. Uostalom, sada to više nije važno. Pošaljem li ovo pismo, dat ću duši oduška, ali ću
postići samo to da će se Meade početi opravdavati, te na kraju mene optuživati za vlastitu
grešku.
Pismo će ga okrenuti protiv mene, smanjiti mu operativnost, a možda ga čak natjerati na
ostavku.«
»Loše neću govoriti ni o kome,« rekao je, »a o svakome sve dobro što o
njemu znadem.«
»Velik čovjek pokazuje svoju veličinu načinom na koji postupa s malim ljudima.«
Zato, umjesto da osunujemo ljude, potrudimo se da ih razumijemo. Nastojmo dokučiti uzrok
njihova ponašanja. To je mnogo korisnije, mnogo zanimljivije od kritiziranja. Razumijevanje
rana suosjećanjem, tolerancijom i dobrotom.

OSECANJE VAZNOSTI
7. Osjećaj da nešto znači.
Gotovo sve navedene želje bivaju zadovoljene — sve osim jedne, koja je isto tako duboka kao
želja za snom i jednako prijeko potrebna kao želja za hranom, a koja ipak često ostaje
nezadovoljena. To je ona koju Freud naziva »željom za osobnom veličinom«, a Dewey »željom
da budemo važni«.
»Držim da je najveći dar što ga posjedujem sposobnost da u drugim ljudima pobudim radni
zanos, te da priznanjem i hvalom potičem, ono što je u njima najvrednije.

Pitat ćete kakva je razlika izmenu laskanja i priznanja? To je barem jednostavno! Priznanje je iskreno. te da mu pokažemo kako će * najbolje moći zadovoljiti svoje želje. Priznanje je nesebično. a laskanje s jezika. zacijelo ćete nastradati. Ako sam nečim zadovoljan. Stoga se jedini način da privučemo čovjeka sastoji u tome da razgovaramo s -j. neće nam biti potrebno da pribjegavamo laskavim riječima koje su toliko jeftine i neiskrene da ih svatko pametan prozre i prije nego što ih dokraja izgovorimo. odajem čovjeku potpuno priznanje i obilato ga zasipam pohvalama. Imajte na umu da drugim ljudima to isto može biti posve nezanimljivo. Dok se prvome svi dive.« Laskanje je poput krivotvorena novca: pokušate li ga raspačavati.« Zato nemojte misliti da vam preporučam ulagivanje. svatko bi lako mogao postati majstorom u menuljudskim odnosima.« Evo jedne od omiljenih maksima engleskog kralja Georgea V: »Nikad ne izriči i ne prihvaćaj jeftinu hvalu. po jednoj drugoj definiciji: »Laskati znači govoriti drugom čovjeku upravo ono što on sam o sebi misli.Ništa nije tako pogubno za čovjekovu volju kao kritika od strane nadrenenih. Priznanje izvire iz srca. Ili. svi mi provedemo devedeset posto slobodnog vremena razmišljajući o sebi. Poznata izreka kaže: »Ne boj se neprijatelja koji te napada. Stoga uvijek nastojim naći riječi pohvale. Besmisleno je i smiješno govoriti o onome što vi želite. a mrzim pronalaziti greške. uvelike zanima.« A laskanje je upravo to: jeftina hvala. dotle drugo svi preziru. nego prijatelja koji ti laska. Ako nismo zabavljeni pametnijim poslom. . jer vjerujem u djelotvornost poticaja na rad. svakoga najviše zanima ono što njega osobno privlači. za čim kao pojedinac teži. A budući da smo svi mi ljudi od krvi i mesa. Ako samo mali dio toga vremena posvetimo razmišljanju o dobrim osobinama drugih ljudi. premda vas to. Ja nikad nikoga ne kritiziram. Nikako! Kad bi se umijeće življenja sastojalo od laskanja. a laskanje neiskreno. dakako. njime o onome što želi. laskanje sebično.