You are on page 1of 3

JADUAL KELAS RBT TAHUN 4 2016

(PENGGAL PERTAMA)
MINGG
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUTI
11
12
13
14
15
16
17
18

TARIKH

MATA PELAJARAN

TOPIK

AKTIVITI

10 JAN 14 JAN
2016

RBT

1.0 ORGANISASI
BENGKEL

STRUKTUR & PERATURAN

24 JAN 28 JAN
2016

RBT

2.0 ASAS TEKNOLOGI

MEMBACA MANUAL + ALATAN TGN +


KOMPONEN

7 FEB 11 FEB 2016

RBT

2.0 ASAS TEKNOLOGI

PASANG KIT MODEL BAS + BUKA + SIMPAN

21 FEB 25 FEB
2016

RBT

3.0 REKA BENTUK

MASALAH + IDEA + LAKARAN

6 MAC 10 MAC
2016
11 MAC 19 MAC
2016

RBT

3.0 REKA BENTUK

ALATAN + BINA JAMBATAN

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL PERTAMA

CUTI

27 MAC 31 MAC
2016

RBT

3.0 REKA BENTUK

PERSEMBAHAN + MENDOKUMENTASI PROJEK

10 APR 14 APR
2016

RBT

4.0 PENGHASILAN
PROJEK

MANUAL PROJEK + BAHAN + ALATAN + KOS

24 APR 28 APR
2016

RBT

4.0 PENGHASILAN
PROJEK

FUNGSI ALATAM + BAHAN PENGIKAT

8 MEI 12 MEI
2016

RBT

4.0 PENGHASILAN
PROJEK

ALATAN + UKUR + TANDA + POTONG

19
CUTI
20

27 MEI 11 JUN
2016
12 JUN 16 JUN
2016

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
RBT

CUTI

JADUAL KELAS RBT TAHUN 4 2016


(PENGGAL KEDUA)
MINGG
U
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TARIKH

MATA PELAJARAN

TOPIK

AKTIVITI

26 JUN 30 JUN 2016

RBT

4.0 PENGHASILAN
PROJEK

PASANG + CANTUM + PAKU

10 JUL 14 JUL
2016

RBT

4.0 PENGHASILAN
PROJEK

KEMASAN + CAT LICAU

24 JUL 28 JUL 2016

RBT

4.0 PENGHASILAN
PROJEK

NAMA & SIMBOL + KOMPONEN + BACA LITAR

7 OGOS 11 OGOS
2016

RBT

4.0 PENGHASILAN
PROJEK

PENYAMBUNGAN LITAR, UJI +


PENYENGGARAAN

21 OGOS 25 OGOS
2016

RBT

5.0 SAINS RUMAH


TANGGA

ARTIKEL JAHITAN + ALATAN JAHITAN

4 SEPT 8 SEPT 2016

RBT

5.0 SAINS RUMAH


TANGGA

3 JAHITAN ASAS + MENJAHIT

34
CUTI
35
36
37
38

25 SEPT 29 SEPT
2016
12 SEPT 20 SEPT
2016

43
CUTI

CUTI
PERTENGAHAN
PENGGAL KEDUA

5.0 SAINS RUMAH


TANGGA
CUTI

ATUR POLA + GUNTING FABRIK + TANDA POLA

9 OKT 13 OKT 2016

RBT

5.0 SAINS RUMAH


TANGGA

MENJAHIT ARTIKEL BANTAL

23 OKT 27 OKT
2016

RBT

5.0 SAINS RUMAH


TANGGA

MENGHIAS ARTIKEL BANTAL

39
40
41
42

RBT

6 NOV 10 NOV 2016


20 NOV 24 NOV
2016
25 NOV 31 DIS
2016

UJIAN SUMATIF
(AKHIR TAHUN)
RBT
RBT

CUTI AKHIR TAHUN

CUTI