You are on page 1of 2

ELEKTRİK AKIMI

Elektrik akımı, elektriksel akım veya cereyan, en kısa tanımıyla elektriksel yük taşıyan
parçacıkların hareketidir. Bu yük genellikle elektrik devrelerindeki kabloların içerisinde
hareket eden elektronlar tarafından taşınmaktadır.
Ayrıca,elektrolit içerisindeki iyonlar tarafından ya da plazma içindeki hem iyonlar hem de
elektronlar tarafından taşınabilmektedir.
Bir kesit üzerinden birim zamanda geçen yük miktarı elektrik akımının büyüklüğünü
verir. SI birimi Amper'dir (kısaltması A). Herhangi bir kesit üzerinden bir saniye içerisinde
bir Coulomb'luk yük geçmesi bir Amper'lik akıma tekabül eder. Ampermetre adı verilen
bir aletle ölçülmektedir.Ohm Kanunu'na uyan maddeler üzerinden geçen akım bu
maddenin direnci ile ters orantılı, akımı oluşturan gerilim ile doğru orantılıdır.

ELEKTRİK AKIMININ OLUŞUMU
Elektrik akımı içeren şimşek, statik elektrik, güneş rüzgarı ve kutup ışığı kaynakları
elektrik akımının doğada ve evrende görülen örnekleridir.
Metal tellerde bulunan iletim elektronlarının akışını içeren elektrik akımı ise insan
yapımıdır. Sokaklarda bulunan elektrik direkleri buna örnek olarak verilebilir. Bu elektrik
direkleri elektriksel ve elektronik ekipmanlar içeren küçük teller vasıtasıyla elektriksel
enerjinin uzun mesafelere dağıtılmasını sağlar. Eddy akımı ise değiştirilen manyetik alan
ile oluşturulan bir akım çeşididir. Benzer şekilde, elektrik akımının iletkenin özellikle
yüzeyinde gerçekleşmesi elektromanyetik dalgalara maruz kalmasından dolayıdır.
Salınımlı elektrik akımı uygun bir voltaj ile radyo anteni içinde aktığında radyo
dalgaları üretilir.

ELEKTRON HAREKETİ
Atom, bir çekirdek ve onun etrafında dönen elektronlardan oluşur. Çekirdek, artı yüklü
protonların ve yüksüz nötronların birbirine sıkıca yapışmalarıyla meydana gelir.
Elektronlar ise, hem dışarıdan etki eden hem de çekirdeğin çekim gücü altında muazzam
bir hızla dönüp duran eksi yüklü ve müthiş yoğunlukta parçacıklardır.
Elektronlar tıpkı Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken, aynı zamanda kendi çevresinde
dönmesi gibi, atom çekirdeğinin çevresinde dönerler. Aynı, gezegenlerde olduğu gibi bu
dönüş, bizim yörünge adını verdiğimiz yollarda, çok büyük bir düzen içinde ve hiç
durmaksızın gerçekleşir.

Cem DOĞAN