You are on page 1of 2

Nama : ……………………………..

Tarikh :………………..

Padankan huruf vokal dengan gambar yang betul.

e
i
o
a
u
Nama : ……………………………..

Tarikh :………………..

o u i e a .Padankan huruf vokal dengan gambar yang betul.