I ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

1. Societatea comerciala A inregistreaza un plus de mobilier, evaluat la 40.000 u.m.n,
pe care il amortizeaza intr-o perioada de 2 ani.
Rezolvare
1) Inregistrarea plusului de inventar 40.000 u.m.n 214=131 40.000 u.m.n
2) Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea 20.000 u.m.n 6811=2814 20.000 u.m.n
3) Virarea unei parti din subventie la veniturile exercitiului curent
20.000 u.m.n 131=7588
20.000 u.m.n
2.Societatea Comerciala „Z” (din Romania) importa marfuri dintr-o tara din afara U.E. (ex.
SUA), pentru care se cunosc urmatoarele date: - valoarea externa a marfii 500.000 $ - transport extern
(efectuat de furnizor) 10.000$ - taxe vamale 10% - comision vamal 2% din valoarea in vama - TVA
24% - cursul de schimb 3,28 lei/$. Sa se inregistreze in contabilitate operatiunile.
Rezolvare

Valoare marfa = 500.000 x 3,28 lei/$ = 1.640.000 lei
Valoare transport extern = 10.000 x 3,28 lei/$ = 32.800 lei
Taxe vamale = 10% x 1.640.000 = 164.000 lei
Tva = (1.640.000 + 164.000) x 24% = 1.804.000 x 24% = 432.960 lei
Comision vamal = 2% x 1.640.000 = 32.800 lei
1) Achizitie marfa 1.640.000 lei

371 = 401 1.640.000 lei

2)Inregistrare transport extern in valoarea marfii : 32.800 lei 371 = 401 32.800 lei
3) Inregistrare taxe vamale : 164.000 lei 371 = 446 164.000 lei
4) Inregistrare comision vamal : 32.800 lei 371 = 446 32.800 lei
5) Achitare TVA : 432.960 lei

4426 = 5121 432.960 lei

3. La inventarierea anuala s-a constatat o lipsa in gestiunea de marfuri de 50.000 lei
fara TVA. Intrucat nu au fost motive justificate pentru aceasta lipsa, gestionarul a fost actionat
in judecata in vederea recuperarii prejudiciului. Sa se efectueze inregistrarile contabile ale
operatiunilor enumerate.
Rezolvare
1) Lipsa in gestiune: 50.000 lei
607 = 371 50.000 lei
2) Imputare gestionar:
62.000 lei

461 = %
472
4427

62.000 lei
50.000 lei
12.000 lei

Societatea Comercială „A” livreaza marfuri in SUA in conditii de livrare CAF in valoare de 60.m. Cursul de schimb (leu .000 lei 195.000 lei 765 3.000 u.000 u.000 lei 4112 192.25 lei/$.920 u.n.600 lei 624 = 401 9.000 lei. Rezolvare 1) Minusul de inventar 20. Rezolvare 1) Emiterea facturii la cursul de 3.600 lei 401 = 5124 9.20 lei/$ = 9.n.25 lei/$ 60. Se imputa gestionarului si se retine din salariu.20 lei/$ 192.n % = 2131 13. 6583 9.n. Cu ocazia inventarului de control gestionar se constata lipsa unui utilaj a carui valoare de intrare este de 20.m.000 lei 4112 = 707 192.m.000 u.m.n 4282 = % 20. 7588 8.000 lei 5124 = % 195.m. Costul marfurilor vandute este de 120.m. Valoarea amortizata 13. 1.m. La incasare cursul este de 3. Plata prestatorului extern se face la un curs de 3.000 u.m.20 lei/$ 3.n.600 lei .m.920 u.000 u.920 u. fara TVA.20 lei/$. Cheltuielile de transport pe parcurs extern sunt 3.000 lei 4) Achitarea transportului la cursul de 3.n 5.920 u.000 u.n.25 lei/$ = 195.600 lei 9.m.000 u.000 $x3.000 $.m.m.920 u.m.000 $ (neincluse în valoarea marfii). 2813 7.000 u.000 lei 2) Transportul pe parcurs extern 9. iar valoarea de piata 8.4.n.n.n 2) Imputarea 9.600 lei 3) Incasarea marfii vandute la cursul de 3.20 lei/$.000 $ x 3.n 4427 3) Retinerea din salariu 9.dolar) in momentul facturarii este de 3.n 421 = 4282 9.

n .000 u.Reflectarea in contabilitate 400.m.m.m. stiind ca societatea foloseste procedeul de reevaluare a valorii brute.n / ( 800.Reevaluarea costului imobilizarilor si a amortizarilor cumulate. 3. Sa se contabilizeze operatia de reevaluare in conformitate cu IAS 16.Conducerea unei intreprinderi decide sa reevalueze constructiile sale.m.200. .000u.m. Activele in cauza au fost achizitionate la un cost de 800.200.m.m.n ) = 1. Amortizarile cumulate reevaluate 200.5 = 1.000u.n 212 = % 2812 105 400.Calcularea raportului dintre valoarea justa si valoarea neta contabila a constructible.m.000 u.000 u.m. x 1.000 u. Valoarea justa a constructiilor determinata de experti este de 900.000 u. si sunt amortizate pentru suma de 200. Rezolvare 1. 300.000 u.000u.m.000 u.n x 1. 100. 900. Costul reevaluat al constructible 800.000 u.6.m.m.m.n.m.000u.000 u.5 = 300.000u.5 2.

. Paragraful opiniei: tipuri de opinie. raportul sau nu trebuie sa poarte o data anterioara celei la care situtiile financiare au fost inchise si aprobate. Intrucat responsabilitatea auditorului consta in emiterea unui raport asupra situatiilor financiare pregatite si prezentate de conducerea societatii. ca auditorul nu ia in considerare decat elementele semnificative privind situatiile financiare. care sa puna la indoiala obiectivitatea acestuia. daca sunt conforme prevederilor legale. .presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial. Obiectivitatea . 2. Cititorul este astfel informat ca auditorul a apreciat efectele evenimentelor si tranzactiilor intervenite. Acest paragraf poate avea urmatoarele forme: .presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie drept si cinstit atunci efectueaza servicii profesionale. Raportul auditorului trebuie sa poarte data de la sfarsitul lucrarilor de audit. conducatorul executiv al auditului are acces direct si fara restrictii la conducerea superioara si consiliu.opinia defavorabila. misiuni. intre altele.imposibilitatea exprimarii unei opinii. .opinia fara rezerve (curata). Explicati principiul integritatii si obiectivitatii in audit.II AUDITUL STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE 1. de care el a avut cunostiinta pana la aceasta data. Aceste doua formulari semnifica. Independenta reprezinta libertatea in raport cu conditiile care ameninta capacitatea functiei de audit intern sau a conducatorului executiv al auditului de a realiza sarcinile de audit intern intr-o maniera nepartinitoare. situatiei financiare si rezultatelor obtinute in acord cu referintele contabile si. pentru a realiza eficace sarcinile de audit intern. Termenii exprimati pentru exprimarea opiniei auditorului sunt " dau o imagine fidela" sau "prezinta in mod sincer in toate aspectele lor semnificative". Raportul de audit trebuie sa prezinte doar opinia auditorului asupra faptului ca daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei. . 3. Acest lucru poate fi realizat printro relatie de raportare dubla. daca este cazul. functii si organizatii. . 4.opinia fara rezerve.opinia cu rezerve. sa nu se afle in situatii de incompatibilitate. Integritatea . Amenintarile la adresa independentei trebuie gestionate la nivelul fiecarui auditor intern. Explicati semnificatia datarii raportului de audit. de conflict de interese. fara prejudicii. Pentru a atinge nivelul de independenta necesar. Independenta in audit. dar cu paragraf de observatii.

II. Faza finala: . banci).Controlul conturilor. aplicate pentru elaborarea si prezentarea situatiilor financiare. -standarde sau norme contabile nationale. .Raportul de audit. . -alte referite contabile bine precizate si recunoscute.Examenul situatiilor financiare. organisme de interes public. Normele contabile stabilesc standardele ce trebuiesc folosite (respectate) pentru situatiile financiare deoarece aceste situatii financiare sunt destinate sa satisfaca necesitatea de informare a unor diverse categorii de utilizatori (asociati.5. . Riscul legat de control. . . actionari.Evenimentele posterioare inchiderii exercitiului. autonome.Alte lucrari necesare inchiderii. Ce sunt si ce rol au normele contabile? Normele (standarde) contabile sunt standarde. 7. Faze si etape in executarea unei misiuni de audit de baza. Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza asupra situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in 3 faze si 10 etape: I. Aceste situatii financiare trebuie sa fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din referintele cum ar fi: -standarde internationale de raportare financiara. . nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate. de regula. Normele contabile sunt comune si obligatorii pentru toti cei care stabilesc. Faza executarii lucrarilor: .Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit. III.Utilizarea lucrarilor altor profesionisiti. . controleaza si utilizeaza situaitile financiare. nu este nici prevenita. Faza initiala: . Riscul legat de control consta in faptul ca o eroare semnificativa dintr-un cont sau dintro categorie de operatiuni.Orientarea si planificare auditului. . norme stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilitatii care sunt. 6.Aprecierea controlului intern.Documentare lucrarilor de audit. izolata sau impreuna cu alte solduri de cont sau categorii de operatiuni.

sunt prezentate conform principiilor contabile si reglementarilor in vigoare si tin cont de evenimentele posterioare datei de inchidere. Citarea partilor se mai poate face si la sediul expertului. Citarea partilor se poate face fie la sediul reclamantului. ori la sediul paratului. Confirmarea de primire va fi anexata raportului de expertiza. 335 din Codul de Procedura Civila. ora si locul unde se va intocmi lucrarea. Citatia. in locul unde se afla evidenta documentelor care trebuie expertizate. auditorul trebuie sa confirme ca situatiile financiare sunt in acord cu concluziile sale si ca ele reflecta corect deciziile conducerii intreprinderii si dau o imagine fidela activitatii si situatiei financiare. trebuie comunicata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de efectuare a lucrarii.Argumentati raspunsul. Dilema sa este care este locul cel mai indicat pentru citarea partilor. Argumentati raspunsul. situatiei financiare.8. Dilema Mariei este cum si in ce termen sa intocmeasca citatia. Examenul situatiilor financiare are ca obiectiv verificarea faptului ca bilantul. In conformitate cu art. Situatiile financiare constitue documente de sinteza a contabilitatii asupra carora auditorul isi exprima opinia. Un obiectiv central al examinarii situatiilor financiare il constituie verificarea daca acestea dau o imagine fidela. III EXPERTIZE CONTABILE 1. El a primit cu bucurie prima sa numire in calitate de expert contabil judiciar intr-un dosar civil. Recent a primit prima sa numire in calitate de expert contabil judiciar. 2. Pentru a-si putea exprima opinia. clara si completa pozitiei financiare intreprinderii. Maria este expert contabil judiciar debutant. in care li se va indica ziua. rezultatelor financiare. . dar unde sa fie aduse documentele ce trebuies expertizate. Examenul situatiilor financiare. Marius este expert contabil judiciar debutant. contul de profit si pierdere si celelalte componente ale acestora sunt coerente. convocarea partilor nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. ori intr-un loc neutru. Adresa organului jurisdictional mentioneaza obligatia expertului de a proceda la citarea partilor. concorda cu datele din contabilitate. Citarea partilor se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. daca poate s-o transmita partilor prin e-mail si care ar trebui sa fie continutul acestei citatii. sub sanctiunea nulitatii.

000.000lei + 15. imobilizari 8.000lei.000lei ANC=18.000lei.3.000 lei.000.000.000. acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al profesiei contabile. rezerve 500.000.000.000lei + 500.caci independenta poate fi pusa in pericol.000.000. disponibilitati 500.000lei. onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie.000lei + 1.Care este valoarea activului net corijat al unei intreprinderi care.000lei + 500. Onorariile fixate de tribunal sau alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. Dimpotriva. aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: capital social 3.000. stocuri 20.000lei b) Metoda subtstractiva ANC= Active reevaluate (Imobilizari+Stocuri+Creante+Disponibilitati) –Datorii ANC= (8. obligatii nefinanciare 25. cu situatia economica a fiecarei tari.000. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. a) Metoda aditiva ANC= Capital propriu (capita social+ rezerve+ profit) ±Diferente din reevaluare ANC= (3. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii.000lei + 20. Onorariile si independenta. IV EVALUAREA INTREPRINDERILOR 1.000lei)-25.000lei. sau de la un grup de care apartine acest client. instalatii luate cu chirie 10.000lei .000.000lei ANC=18. Cand onorariile primite de la un client. dupa reevaluarea bunurilor.000lei.000.500. diferente din reevaluare 14. profit 1.500.000.000.000lei ? Activul net corijat se poate determina prin doua metode: a) Metoda aditiva. dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinate cu atentie. b) Metoda substractiva.000lei)+ 14.000lei. creante 15.000lei.000lei. In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislia sau de normele organismului. reprezinta o parte importanta din onorariile totale ale profesionistului contabil sau ale cabinetului in ansamblu.000.

Care este numarul de actiuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului si prima de fuziune. Raspuns corect-b) un beneficiu viitor.000 lei format din 20. b) un beneficiu viitor.000 lei.000 actiuni= 4 lei/ actiune Activ Net Contabil (ANC)= 60.000 lei Prima de fuziune= 32.000 lei/ 10.000 lei – 64.000 actiuni=6 lei/ actiune Numar de actiuni emise= ANCB/ VMC= 96.000 actiuni* 4 lei/actiune) Prima de fuziune= 96. Valoarea nominala a unei actiuni a societatii A= 40. Capacitatea beneficiara reprezinta aptitudinea unei intreprinderi de a degaja un beneficiu in viitorul apropiat in conditii de gestiune normale identice cu cele din perioadele trecute daca schimbari semnificative nu au loc in viata intreprinderilor. Societatea A a fost evaluata la 60. V FUZIUNI SI DIVIZARI DE INTREPRINDERI 1.000 lei iar societatea B la 96.000 lei / 10.000 actiuni Prima de fuziune= 96. O societate A cu un capital de 40.000 de actiuni absoarbe societatea B cu un capital de 80.000 lei .000 lei – (16.000 VMC = ANC/ Numar actiuni= 60. c) beneficiul realizat de intreprindere la data analizei. Capacitatea beneficiara se refera la: a) beneficiul realizat in trecut.000 lei/ 6 lei/actiune= 16.2. Numar actiuni= 10.000 lei format din 10.000 actiuni.000 lei.

conform prevederilor legale dar si a celor profesionale cuprinse in standardului profesional nr. spre exemplu. cautand sa obtina raspunsurile corecte la situatiile si provocarile concrete. si care sa fie suficienta sau nu pentru a face fata riscurilor inceputului si apoi conducerii intreprinderii. adica o capacitate personala de actiune. aceasta poate fi un avantaj important. -un potential. Aceasta metoda. o crestere brutala cu 30% a costurilor materiilor prime sau situatii-evenimente care ii cer: sa renunte la trei repausuri saptamanal. opinia si adeziunea acestora putandu-i transforma optiunile si chiar modul de viata familial. de a se face simpatizat. -o experienta obtinuta din activitatile anterioare. sa isi anuleze concediile de odihna din vara. de a iesi din incurcaturi etc. . Este recomandat ca realizarea acestui test sa aiba loc cu consultarea apropiatilor antreprenorului si cu ale celor interesati de autoproiectul sau. a carei caracteristica principala consta in posibilitatea de a se adapta sau nu la calitatile care sunt necesare pentru a-si duce la indeplinire autoproiectul. in special profesionale. pentru a definitiva si formaliza anumite oferte catre clienti. de rezistenta fizica si soliditate psihica. sa hotarasca mutarea activitatilor intreprinderii. Ar putea aparea situatii care ii perturba previziunile sale financiare antreprenorul avand reactii negative. -cunostinte si competente tehnice. intrucat prin aceasta ar realiza o economie de „n%” a cheltuielilor de transport si ar salva astfel intreprinderea de la lipsurile financiare ale ultimelor sase luni. Scopul este de a defini conditiile trecerii de la statutul de om obisnuit la cel de sef de intreprindere. atunci cand constata realizarea a jumatate din cifra de afaceri preconizata in lunile iulie si august.intr-o saptamana. Asa dar.. Antreprenorul trebuie sa aiba:     -o personalitate. comerciale si de gestiune adaptate nevoilor autoproiectului. sa spunem „test mental” este necesara pentru antreprenorul pus in dificultate care trebuie sa-si puna toate intrebarile posibile privind obstacolele si dificultatile care ii pot diminua initiativele. o alta banca sa-ti deschida un cont cu „descoperire de cont” (over draft) atunci cand banca la care are deschise conturile intreprinderii sale ii refuza aceasta operatie. 39 emis de CECCAR ? Antreprenorul trebuie sa-si identifice priceperea si sa isi stabileasca criteriile in legatura cu autoproiectul sau. Este necesar ca antreprenorul sa isi determine propriile motivari si disponibilitati de energie si timp pe care viitoarea intreprindere i le va solicita. sa convinga.Ce este si ce vrea antreprenorul client . daca este potrivita autoproiectului.VI ADMINISTRAREA SI LICHIDAREA INTREPRINDERILOR 1.

TOTAL 12. Pe o piata stabila. realizabila ca atare. Intreprinderea viitoare va trebuii sa devina rapid rentabila intrucat potentialul ei nu-i asigura antreprenorului veniturile satisfacatoare necesare. cu speranta redresarii situatiei in anii urmatori. dar sa fie rapid rentabila. dar care este mult frecventata de turisti) Antreprenorul trebuie sa aiba obiective personale clare si foarte precise. in realitate.850. pentru ca o revenire a tendintelor favorabile este intotdeauna posibila. dar nu se vor putea castiga cu adevarat sume considerabile. De asemenea criteriile duratei de viata a unei intreprinderi reprezinta dimensiunile afective si profesionale investite de antreprenor in crearea ei. imbinate cu veniturile personale viitoare asteptate de acesta. Antreprenorul preia un risc de care este constient si pe care este necesar sa il evalueze corect. dar limitata ( de exemplu confectionarea si vanzarea de jeansi). O asemenea intreprindere necesita investii mari si chiar pierderi posibile in primul an de activitate. Pe o piata dificil de definit ( de exemplu un restaurant intr-o regiune care a pierdut o parte din populatia sa. cat si de motivari datorate mediului in care aceasta va exista. De pilda functionarea intreprinderii viitoare: Pe o piata dificil de patruns rapid (de exemplu producerea unor masini de prelucrare la cald a produselor siderurgice). Nici una dintre situatiile mai intainte aratate nu este.850. Se poate avea o intreprindere pe o durata indelungata. pe care o mare intreprindere prevede sa il comercializeze in cateva luni sau in cativa ani) Intreprinderea viitoare va trebuii sa aiba o durata mica de timp.15 cuprins in standardul profesional nr.2.00 12. Pe o piata care nu asigura o existenta de lunga durata ( de exemplu un program softinformatic destinat domeniului stiintific. Se poate prevedea insa distribuirea produselor viitoare catre o piata mai stabila care sa ii asigure intreprinderii nou-create o durata de viata mai lunga. el trebuie sa stapaneasca bine mediul comercial in care va functiona intreprinderea. acceptandu-se sacrificii la inceput. dar in nici un caz pe un termen doarte scurt. . Prezentati si dezvoltati factorii care influenteaza durata proiectata a intreprinderii conform normei 3915.00 TOTAL Durata de viata a viitoarei intreprinderi este dependenta atat de motivari personale. acceptand un efort financiar la inceput dar nu pentru multa vreme.39 emis de CECCAR. existand posibilitatea prezentarii combinate a caracteristicilor pietei respective. Desigur in cazul aparitiei altor oportunitati profesionale se poate inceta activitatea sau cesiona intreprinderea fara mari dificultati.

celelalte conditii fiind egale.durata de exploatare a investitiei realizate Perioada implementarii proiectului investitional este caracterizata de efortul sustinut de intreprindere. plasare a capitalului cu scopul obtinerii unor castiguri rerezinta o investitie. investitia reprezinta o imobilizare. Durata de viata a unui proiect investitiona este compusa din doua etape: . intre doua proiecte de investitii va fi preferat cel care are un termen de recuperare mai mic.metoda contabila: pe baza catalogului cu duratele normate de exploatare a imobilizarilor = amortizare contabila . orice actiune de alocare. unul din indicatorii utilizati in evaluarea bazata pe actualizare a proiectelor investitionale. Care este modul de calcul si continutul indicatorului “termenul de recuperare”. 2. datorita faptului ca incasarile si platile trebuie estimate cat mai riguros. adica incasarile si platile.metoda utilizata in practica are la baza planul de afaceri. adica cash-flow net. schimbarea unei sume prezente si certe pe speranta obtinerii in viitor a unor venituri superioare dar probabile. . Cu toate acestea. Un proiect investitional este fezabil atunci cad efectele perioadei de exploatare sunt mai mari decat eforturile perioadei de implementare. Termenul de recuperare al investitiei se calculeaza ca si raport intre investitia totala si cash –flow-ul mediu anual. Din perspectiva contabila. Tr = It / CF mediu annual Termenul de recuperare. desi nu poate fi considerat un criteriu esential de evaluare a deciziei de investitii. Durata de exploatare a unei investitii poate fi stabilita prin doua metode: . deci reprezinta valoarea totala a proiectului. Perioada de exploatare a unui proiect investitional este de regula 3-5 ani. sau altfel spus.VII STUDII DE FEZABILITATE 1.durata de implementare a proiectului investitional . Ce reprezinta durata de viata a unui proiect investitional? Din perspectiva financiara. efecte caracterizate prin fluxuri de incasari si plati. Perioada de exploatare cuprinde toate efectele generate de proiectul investitional. adica sa fie fezabila. fiind asimilata cheltuielilor effectuate in scopul obtinerii unor bunuri cu valoare mare si de folosinta indelugata. Obiectivul acesteia este de a obtine efecte cat mai mari cu effort cat mai mic. trebuie manifestata maximum e prudenta în considerarea acestui indicator deoarece este posibil ca un proiect de investitii sa asigure o eficienta mai mare tocmai pe un termen mai lung. poate fi important atunci cand. maxim 10. Diferenta dintre aceste fluxuri de incasari si plati are ca rezultat un flux net al investitiei.

Situatia Neta (SN)= Active totale . Calculati si interpretati situatia neta a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea situatie financiara: Indicator 31.Datorii totale SN = (1.n Imobilizari Stocuri Creante Disponibilitati Datorii mai maride un an Datorii mai mici de un an Din care datorii bancare pe termen foarte scurt 1. adica capitalul propriu – denumit si activ net. ca urmare a asumarii riscurilor de insolvabilitate.VIII ANALIZA-DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII 1. Imobilizari 1500 Stocuri 500 Creante 100 Disponibilitati 100 Capitaluri proprii 700 Datorii financiare 500 Furnizori 500 Datorii salariale 300 Datorii fiscale si sociale 150 Credite de trezorerie 50 Cifra de afaceri 5. firma se poate afla intr-o situatie de prefaliment. partea ramasa neacoperita ramanand in sarcina creditorilor.m. datorita incheierii cu pierderi a exercitilor anterioare si acoperirii pierderilor prin utilizarea in totalitate a capitalurilor proprii.500 + 400 + 250 + 30) – (2. Se cunosc urmatoarele informatii financiare referitoare la o societate comerciala ce activeaza in domeniul comertului cu amanuntul de bunuri de larg consum: Indicator u. . reflectand valoarea capitalurilor proprii. 2.500 400 250 30 2.000 Sa se calculeze si sa se interpreteze duratele de rotatie ale elementelor de activ si pasiv circulant si viteza de rotatie a activului circulant net .500 +350) = -670 Deoarece situatia neta este negativa. asupra investitiilor initiale ale acestora.500 350 5 Situatia neta.12. Situatia neta calculata ca diferenta intre activul total si datoriile totale contractate da o prima evaluare (contabila) a intreprinderii la data inchiderii exercitiului. ofera o prima imagine asupra valorii averii actionarilor.

declaratiei rectificativa si a declaratiei semestriale. decont special de TVA ( formular 301) + declaratie recapitulativa (formular 390).nete=5000/200= -16. .14 Pasivele circulante = datorii curente = furnizori + datorii salariale + datorii fiscale + credite trezorerie = 500+300+150+50 =1000 Vrot. 3. pentru ca nu si-a condus la zi registrul de casa. entitate economica „X” primeste de la Garda Financiara o amenda de 1000 lei . decont special de TVA ( formular 301). declaratie recapitulativa (formular 390) + declaratie semestriala (formular 394). decontului special de TVA.Declararea TVA. b)jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari + registrul non-transferurilor. se tine cu ajutorul urmatoarelor documente: a) jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari. Considerandu-se o cheltuiala suportata de entitate.Viteza de rotatie a activelor circulante arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante in decursul unei perioade si se calculeaza in felul urmator : Vrot=CA/Acirc Acirc = stocuri + creante + disponibilitati = 500 + 100 + 100 = 700 Vrot = CA/A circ = 5000/700 = 7. Raspunsul corect este c. 2. scaderea gradului de lichiditate a activelor circulante. registrul nontransferurilor + registrul bunurilor primite din alt stat membru. se face cu ajutorul urmatoarelor documente: a) decont TVA (formular 300). Raspunsul corect este c-evidenta TVA se tine cu ajutorul jurnalului pentru cumparari si jurnalul de pentru vanzari.declararea TVA se face cu ajutorul decontului de TVA. c) decont TVA (formular 300). registrul nonstranferurilor si registrul bunurilor primite din alt stat membru.Evidenta TVA.In luna aprilie 2008. IX CONSULTANTA FISCALA ACORDATA CONTRIBUABILILOR 1. b) decont TVA (formular 300).Pcirc = CA/Dcurente = 5000/1000 = 5 Active circulante nete = active circulante – datorii curente nete = 700 – 1000 = -300 Vrot. c) jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari.Acirc nete=CA/Acirc. la calculul profitului impozabil aceasta cheltuiala va fi luata in considerare ca fiind: a) cheltuiala de exploatare deductibila fiscal.66 Din analiza efectuata rezulta ineficienta utilizarii activelor circulante si a activelor circulante nete.

izolata sau impreuna cu alte solduri sau categorii de operatiuni. Comentati definitia auditului intern. Auditul intern este o activitate de evaluare instituita de societate sau furnizata acesteia sub forma unui serviciu si include examinarea. X ORGANIZAREA AUDITULUI SI CONTROLUL INTERN AL INTREPRINDERII 1.amenda este o cheltuiala nedeductibila fiscal si impozitata. . 2.functia de management.riscul inerent (RI) – consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau ca o categorie de operatiuni sa contina erori semnificative. nu este nici prevenita.consta in faptul ca o eroare semnificativa dintr-un cont sau dintr-o categorie de operatiuni.Explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile. . Raspunsul corect este c. datorita unui control intern insuficient. c) cheltuiala nedeductibila fiscal si impozitata. Reprezinta auditul celor 5 functii ale societatii. evaluarea si monitorizarea adecvarii si eficatitatii controlului intern. categorii de riscuri. . izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau categorii de operatiuni. Ce reprezinta riscul. Riscul de audit reprezinta riscul auditorul sa isi exprime o opinie incorecta prin faptul ca erori semnificative exista in situtţiile financiare. XII ALTE LUCRARI EFECTUATE DE EXPERTII CONTABILI 1. functia juridica si functia financiar contabila.riscul legat de control (RC) . Auditul intern poate fi realizat si cu ajutorul contractului de prestari servicii. functia de marketing. izolata sau impreuna cu alte solduri de cont sau categorii de operatiuni.riscul de nedetectare (RN)-consta in faptul ca controalele declansate de auditori nu reusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o categorie de operatiuni. functia tehnica.b) cheltuiala financiara. El se divide in trei: . nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate.

sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil. ceea ce implica: - adoptarea de standard profesionale. cunoscuta si sub denumirea de noua Directiva a 8a. . examinarile. nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile. sponsorizarea intiativelor specific. firme. cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva. calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile. . agentii de ajutorare din strainatate. precum investitorii. Care este reglementarea speciala a profesiei contabile la nivel european ? Reglenentata speciala este Directiva 84/253/CEE.Reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata. spaţiu publicitar. 4. Conditiile speciale privind independeta auditorului. surse caritabile.sa fi promovat un examen de competenta profesionala. . donatii. cu plata pentru drepturile si privilegiile in calitate de membru. Auditul statutar incheie fluxul informatiilor desprinse din situatiile financiare inainte ca acestea sa ajunga la utilizatorii (consumatorii) finali – auditorul statutar plasandu-se ca ultim aparator al interesului public. inlocuita prin Directiva 2006/43/CF. 2. creditorii etc. -recompensa pentru serviciile primite cum ar fi cursurile. Care sunt sursele de finanțare a unui organism profesional ? Finantarea organismului se realizeaza din surse externe si/sau din surse interne.sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin trei ani. activitatile de dezvoltare profesionala si participarea la manifestarile promtionale. . Prevederile principale ale Directivei a 8-a sunt: Condiţiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. 3. Sursele externe de venit sunt: subventii de la Guvern (in mod limitative si numai in cazuri izolate). Astfel finantarea interna se realizeaza prin fondurile colectate de la membri prin doua modalitati: -sub forma de cotizatii. tehnice.sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent. Conditiile ce trebuie indeplinite de o persoana fizica sa fie autorizata sa efectueze audit statutar sunt: . adoptarea de reguli etice.Cum se organizeaza evidenta membrilor unui organism profesional. Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.

informatii din autorizatie. 7. numarul membrului. 6.suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la un an. . adresa postala preferata. adresa personala. b. .Organismul profesional are ca obligatie evidenta membrilor. 5. f.interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. e. Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati.avertisment scris. Efectuarea de evaluari patrimoniale.mustrare. categoria sau sectorul de angajare. h. Executarea de lucrari cu caracter fiscal. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili? a. Trebuie pastrate informatii similare si in cazul stagiarilor si daca organismul este implicata activ in oferirea de cursuri sau examinari. adresa de serviciu. c. Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului in urmatoarele situatii: .si data de emitere. pentru care este necesar o baza de date care sa serveasca drept registru al membrilor care vor include urmatoarele informatii: numele membrului. data nasterii. in condtiile reglementarilor specifice ale domeniului. Efectuarea de expertize contabile. Trebuie sa acorde atentie legislatiei locale cu privire la protectia datelorconfidentialitatii. data de admitere ca membru. Care sunt abaterile disciplinare conform OG 65/1994. . in raport cu gravitatea abaterilor savarsite. Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica. vor fi necesare si inregistrari ale stagiarilor si alte documente legate de stagiari. g. Efectuarea de audit financiar contabil in conditiile respectarii reglementarilor specifice acestei activităţi. Expertii contabili pot executa urmatoarele lucrari: Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirii situatiilor financiare.categoria de membru. Enumerati motivele de radiere a unui membru din Tabloul Corpului. d. sunt urmatoarele: . Abaterile in funcţie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare. Activitatea de cenzor.numar . Efectuarea de analize economico-financiare.

c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp. Juramantul are urmatoarea formulare: “Jur sa aplic in mod correct si fara partinire legile tarii.membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei. persoane fizice si juridice. sa pastrez secretul professional si sa aduc la indeplinire cu costiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil/contabil autorizat. datorate de membrii Corpului. incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri.membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. respectiv. b) taxa de inscriere in Tabloul Corpului. anual. .” 9. Taxa de inscriere in evidenta Corpului este datorata si se achita odata cu admiterea cererii de inscriere.. Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei.neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an. . .cand membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care. aprobate de Consiliul Superior. Cotizatiile profesionale anuale. Veniturile Corpului se formeaza din: a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si. pe baza metodologiei aprobate de Consiliul Superior. sunt fixe si variabile. sa respect prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati. pe transe de venit. interzice dreptul de administrare si gestiune a societatilor comerciale. Sunt exonerati de plata taxei de inscriere membrii onorifici ai Corpului. . Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului si solicita reinscrierea este obligat sa plateasca taxa de inscriere cuvenita. Taxa de inscriere in Tabloul Corpului se stabileste in valori absolute. . expertii contabili si contabilii autorizati depun juramant scris. de contabil autorizat.nerespectarea normelor referitoare la incompatibilitati si conflicte de interese. fiind stabilite anual de Conferinta Nationala. potrivit legislatiei in vigoare.nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoanele fizice. . Cand se depune juramantul prevazut de OG 65/1994. de catre Conferinta Nationala ordinara. Care sunt cotizatiile profesionale prevazute în Regulamentul CECCAR. d) donatii. Dupa inscrierea in tablou. 8.