You are on page 1of 7

·

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

24

LÍMITS

DE

U NITAT DIDÀCTICA 6
FUNCIONS. CONTINUÏTAT I

Pàgina 128
Reflexiona i resol
Aproximacions successives
Quan x s’aproxima a 5, f (x) s’aproxima a 7
lím f (x) = 7
x→5
Quan xlím
, f (x) = 6
→3

BRANQUES

b) lím f (x) = –∞
lím f (x) = 0

x→3

I solució gràfica.
c) lím f (x) = +∞ ⎧
x → –3–

x → –3+

Pàgina 134
4. a) – 3 b) 0
2
5. a) √3 b) –1
Pàgina 135
6. k = –14
Pàgina 137
7. a) lím f (x) = –∞ ⎧
x → –2–

lím f (x) = +∞

x → –2+
No existeix
lím f (x)
x → –2

lím f (x) = –∞ ⎧

x → 2–

lím f (x) =

x → 2++∞ ⎪⎩

I solució gràfica.

lím f (x) = –3

x→0

x→2

lím f (x) = –∞

Pàgina 131
1. Perquè està definida en tot Á.
2. Perquè el seu domini és (–∞, 5].
3. a) Branca infinita en x = 3 (asímptota
vertical).
b) Discontinuïtat evitable en x = 0 (li falta aquest punt).
c) Branca infinita en x = 0 (asímptota vertical).
d) Branca infinita en x = 0 (asímptota vertical).
e) Salt en x = 3.
f ) Salt en x = 4.

INFINITES
No existeix lím f (x)
x → –3

I solució gràfica.
d) lím f (x) = –∞ ⎧

x → –3

lím f (x) = +∞ ⎪⎩
x → –3

No existeix lím f (x)
x → –3

+

I solució gràfica.
Pàgina 138
8. lím f 1(x) = –∞
x → +∞

lím f 3(x) = +∞

x → +∞

lím f 2(x) = –3

x → +∞

lím f 4(x) no existeix

x → +∞

Pàgina 139
9. a) –∞; b) +∞; c) –∞; d) 0, e) 0, f ) –∞.
10. Per exemple, per a x = 1 000,
f (x) = 800 000 000
11. Per exemple, per a x = 1 000,
f (x) = 0,00000101
Pàgina 140
12. a) 0 i solució gràfica.
b) 0 i solució gràfica.
c) 0 i solució gràfica.
d) +∞ i solució gràfica.
13. a) –∞ i solució gràfica.
b) 0 i solució gràfica.
c) +∞ i solució gràfica.
d) –1 i solució gràfica.

No existeix lím f (x)
x→2

Pàgina 141
14. a) x = –1 és asímptota vert. i solució
gràfica.

a) Contínua. lím f (x) = lím 7x4 = +∞ x → –∞ x → –∞ I solució gràfica. És contínua en x = 0 28. c) No és contínua en x = 1.· LÍMITS FUNCIONS. c) – 1 . lím f 1(x) = +∞ x → –2– Matemàtiques aplicades a les ciències socials 25 . I solució gràfica. b) lím f (x) = 1. lím f (x) = 2 Pàgina 144 18. x → –∞ x → –∞ solució gràfica. b) Sí és contínua en x = 2. Pàgina 151 Per practicar Discontinuïtats i continuïtat 22. a) lím f (x) = lím 1 = 0 x → –∞ x → –∞ –x I solució gràfica. branca parabòlica x → –∞ i solució gràfica. c) (–∞. a) Á. +∞). b) x = 1 és asímptota vert. 17. a) Només la a). a) No. i solució gràfica. però sí en x = –2. b) [3. perquè no existeix f (–1). e) –∞. Pàgina 152 Visió gràfica del límit 29. 19. c) Discontínua. f ) Á. a) y = 0 és una asímptota horitzontal i solució gràfica. c) No és contínua en x = 0. x→1 f ) No està definida en x = 2 23. b) branca parabòlica cap amunt i solució gràfica. a) No és contínua ni en x = 0 ni en x = –2. f ) Contínua. a) y = 1 és una asímptota horitzontal i solució gràfica. Pàgina 145 20. b) b) Branca infinita en x = 1 (asímptota vertical) c) Branca infinita en x = 0 (asímptota vertical) d) Salt en x = 2 e) Punt desplaçat en x = 1. b) Discontínua. 5 . d) Contínua. i solució gràfica. a) y = 0 és una asímptota horitzontal i solució gràfica. 0)∩(0. DE CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES b) x = –1 és asímptota vert. b) y = x és una asímptota obliqua i solució gràfica. b) 2. 2 e) 0 i 5. a) x = 0 és asímptota vert. x = 2 és asímptota vert. y = x és una asímptota 1+x obliqua i solució gràfica. b) y = 0 és una asímptota horitzontal i solució gràfica. f (1) = 4. y = 1 és una asímptota x → –∞ horitzontal i solució gràfica. b) lím f (x) = lím –x = +∞ x → –∞ x → –∞ I solució gràfica. a) Contínua. 15. 0]. a) lím f (x) = +∞. d) Contínua en x = 0 i en x = –2. d) y = x + –x 2 . 2 26. c) y = x + 2 és una asímptota obliqua i solució gràfica. +∞). 25. c) y = 1 és una asímptota horitzontal i solució gràfica. 24. no en x = –2. d) lím f (x) = lím (2x 2 – 3x) = +∞ i Pàgina 143 16. 21. b) Sí que és contínua en x = 0. 27. ( ] d) (–∞.

h) 0 x → –1– I I solució gràfica. c) Resultat coincident amb el desenvolupament. d) 0. d) lím (7 – x)2 = +∞ x → ±∞ I solució gràfica. lím x + 5 = +∞ x → +∞ 1 – x x → –∞ 1 – x I solució gràfica. h) e2 32. c) – 1 . lím 2–1 = 0 x → –∞ x – 1 x → +∞ x – 1 I solució gràfica. a) 5. a) lím (7 + x – x3) = –∞. b) –3. g) +∞. Vegeu solució en l’exercici 37. b) 3. g) lím 2 – 3x = –3. 4 c) lím –x + x – 17 = –∞ x → ±∞ 3 2 I solució gràfica. d) Resultat coincident amb el desenvolupament. a) lím f (x) = +∞ lím f (x) = –∞ x → +∞ 30. lím 2 – 3x = –3 x → +∞ x + 3 x → –∞ x + 3 I solució gràfica. c) 0. lím f (x) = 3 lím f (x) = 0 x→3 x→0 4 lím f (x) = +∞ BRANQUES lím f (x) = –∞ x → –1+ Límit quan x → +∞ o x → –∞ 36. lím =0 2 2 x → +∞ (x – 1) x → –∞ (x – 1) I solució gràfica. d) lím x → +∞ e) lím 2x – 1 = 2.· Matemàtiques aplicades a les ciències socials 26 LÍMITS DE FUNCIONS. g) 1. 3 3 41. f ) 2. c) lím f (x) = –∞ x → +∞ I solució gràfica. c) 2. f ) 2 4 2 35. x → +∞ lím (7 + x – x3) = +∞ x → –∞ I solució gràfica. b) lím f (x) = +∞ x → +∞ I solució gràfica. a) 2. lím =0 3 x → –∞ (2 – x) (2 – x)3 I solució gràfica. c) lím 2–1 = 0. a) lím = 0. e) – 1 . 39. e) 2. a) +∞. CONTINUÏTAT lím f 1(x) = +∞ ⎧ x → –2+ lím f 1(x) = +∞ x → –2 ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ lím f 2(x) = +∞ ⎧⎪ x → –2– ⎨ No lím f 2(x) = –∞ ⎪ existeix lím f 2(x) ⎩ x → –2+ x → –2 Límit en un punt 31. lím –2x = –∞ x → +∞ 3 – x x → –∞ 3 – x I solució gràfica. a) Resultat coincident amb el desenvolupament. b) 4. 2 2 b) lím –2x = +∞. 1 1 = 0. . d) √2 . d) – 7 4 34. Vegeu solució en l’exercici 41. Pàgina 153 40. c) lím f (x) = 1 x → 0– 33. d) lím f (x) = –∞ x → +∞ x → –∞ lím f (x) = +∞ x → –∞ lím f (x) = +∞ x → –∞ lím f (x) = –∞ x → –∞ I solució gràfica. 37. 38. lím 2x – 1 = 2 x → +∞ x + 2 x → –∞ x + 2 I solució gràfica. 2 b) lím x – 10x – 32 = +∞ x → ±∞ 5 I solució gràfica. b) –∞. b) 0. f ) 3. a) –2. e) 0. INFINITES b) Resultat coincident amb el desenvolupament. d) 3. a) 5. c) –2. 2 2 f ) lím x + 5 = –∞.

c) lím f (x) = +∞. x → +∞ x → –∞ I solució gràfica.· LÍMITS DE FUNCIONS. d) lím f (x) = –4. lím 3 – 2x = 1 x → +∞ 5 – 2x x → –∞ 5 – 2x I solució gràfica. d) Asímptota vertical x = 1 Asímptota horitzontal y = 0 I solució gràfica. d) Asímptota vertical x = 1 4 lím x = +∞ x → +∞ x – 1 I BRANQUES INFINITES x4 = –∞ x → –∞ x – 1 I solució gràfica. a) lím f (x) = 0. 42. 2 47. a) Asímptota vertical: x = 3 Asímptota horitzontal: y = 2 I solució gràfica. 43. d) Asímptota vertical: y = 0 No té més asímptotes. c) 0. x → +∞ x → –∞ I solució gràfica. lím f (x) = –4 x → +∞ x → –∞ I solució gràfica. a) Asímptota vertical x = 3 2 Asímptota horitzontal y = 2 I solució gràfica. Asímptotes 44. c) Asímptota vertical: x = 2 Asímptota horitzontal: y = 0 I solució gràfica. c) Asímptota vertical x = 0 Asímptota horitzontal y = 2 I solució gràfica. 2 c) 4x – 3 = 2x – 3 2x 2x Asímptota obliqua: y = 2x I solució gràfica. e) Asímptota vertical: x = 1. lím f (x) = 0. b) lím f (x) = –∞. b) –∞. f ) Asímptota vertical: x = –2 Asímptota horitzontal: y = 0 I solució gràfica. lím f (x) = –∞. c) Asímptota vertical x = 4 Asímptota horitzontal y = –2 I solució gràfica. 46. a) 3x = 3x – 3 + 3 x+1 x+1 Asímptota obliqua: y = 3x – 3 I solució gràfica. x = –1 Asímptota horitzontal: y = 0 I solució gràfica. 2 d) x + x – 2 = x + 4 + 10 x–3 x–3 Asímptota obliqua: y = x + 4 I solució gràfica. CONTINUÏTAT h) lím 3 – 2x = 1. lím e) Asímptota obliqua: y = 2x I solució gràfica. b) Asímptota horitzontal y = 0 I solució gràfica. b) Asímptota vertical x = 5 2 Asímptota horitzontal y = 3 2 I solució gràfica. 45. d) +∞. I solució gràfica. a) 3. 2 b) 3 + x – x = –x + 1 + 3 x x Asímptota obliqua: y = –x + 1 I solució gràfica. Matemàtiques aplicades a les ciències socials 27 . a) Asímptota horitzontal y = 1 I solució gràfica. x → +∞ x → –∞ I solució gràfica. b) Asímptota vertical: x = –3 Asímptota horitzontal: y = 1 I solució gràfica. lím f (x) = +∞.

a) lím f (x) = +∞.· Matemàtiques aplicades a les ciències socials 28 LÍMITS DE FUNCIONS. lím f (x) = +∞ x → –∞ x → –∞ Asímptota vertical: x = 5 2 I solució gràfica. Pàgina 154 51. lím f (x) = –∞ I x → –∞ 2 lím (x + 3)2 = +∞ x → –1 (x + 1) Asímptota horitzontal y = 1 2 lím (x + 3)2 = 1 x → ∞ (x + 1) I solució gràfica. a) lím f (x) = +∞. x→2 4 2 x → –2 lím x3 = +∞ x –4 2 x – 1 = –∞ x2 – 2x b) lím – INFINITES x3 = –∞ x → –2 x – 4 I solució gràfica. e) Asímptota en x = 2 3 = +∞ lím 2 x x→2 x – 4 – + x → 2– x3 = –∞ x2 – 4 lím – 2 x → +∞ c) lím f (x) = 2 = 1 . Asímptota vertical: x = 0 Asímptota horitzontal: y = 1 2 52. a) Asímptotes: y = – 1 . lím f (x) = +∞. x = – 1 2 2 2 (3 – x) = +∞ lím x → –1/2 2x + 1 + 2 lím (3 – x) = –∞ x → –1/2 2x + 1 I solució gràfica. a) lím x 2– x – 6 = 5 x → 3 x – 3x 3 + . 50. x = –3 Asímptota horitzontal: y = 0 I solució gràfica. CONTINUÏTAT f ) Asímptota obliqua: y = –x – 1 I solució gràfica. lím x–1 = ∞ x2 – 2x Asímptota vertical: x = 0 I solució gràfica. y = 3x – 6 I solució gràfica. x → –2+ d) lím f (t) = –2 x→0 49. f ) Asímptotes: x = –2. d) Asímptota horitzontal en y = 1 2 2 (x – 1) 1 = lím 2 x → ∞ 2x – 1 2 I solució gràfica. b) Asímptotes: y = 5 . f ) lím f (x) = +∞. e) Asímptota vertical: x = –3 Asímptota obliqua: y = 2x – 6 I solució gràfica. x = ±1 I solució gràfica. c) Asímptotes: y = 0. x = 7 2 2 I solució gràfica. x – 1 = –∞ x2 – 2x b) Asímptota vertical x = –1 x→0 x→0 lím x→2 lím x→2 + – + x → –2+ x–1 = ∞ x2 – 2x – lím f (x) = –∞. lím f (x) = +∞ x → –2– lím BRANQUES en x = –2 x → –2+ Per resoldre 48. c) Asímptotes verticals: x = 3. d) Asímptotes: y = 1 I solució gràfica.

I solució gràfica. x→0 x – c) asímptota horitzontal 2 lím 22x + 5 = 2 i solució gràfica. f ) x = 0. lím f (x) = +∞ x → +∞ x → –∞ Asímptota horitzontal quan x → +∞: y = 0 59. lím f (x) = 0. x –1 2 b) asímptota vertical x = 0 3 lím x + 1 = +∞ x→0 x + 3 lím x + 1 = –∞ i solució gràfica. lím f (x) = –1 x → +∞ x → –∞ Asímptota horitzontal quan x → –∞: y = –1 c) lím f (x) = +8. a) k = 2 b) k = 1/2 c) k =1 60.· LÍMITS DE FUNCIONS. a) lím x 3 – 2x2 = –∞ x→0 x + x 2 lím x 3 – 2x2 = ∞ i solució gràfica. a) Contínua en x = 1 x ≠ 1 ⇒ Contínua És contínua en Á b) Contínua en x = –1 Contínua en x = 1 És contínua en Á Matemàtiques aplicades a les ciències socials 29 . e) x = 5. x → –3 + x→5 lím f (x) = –∞. lím f (x) = +∞ x → +∞ x → –∞ 58. lím f (x) = 0 x → +∞ x → –∞ Asímptota horitzontal quan x → –∞: y = 0 b) lím f (x) = +∞. x = ±1. y=x+1 b) lím f (x) = 1. b) Funció contínua. c) Discontínua en x = 2. x → +∞ x – 4x + 5 d) y = 0. x → 1 x – 2x + 1 2 53. CONTINUÏTAT 2 lím x 2– x – 6 = 2 i solució gràfica. x → +∞ x → –∞ – + 3 lím x → –1– 2 x +x = –∞ i solució gràfica. lím f (x) = 5. lím f (x) = 26. lím f (x) = 2 x → +∞ x → –∞ Asímptota horitzontal quan x → –∞: y = 2 d) lím f (x) = 0. x→1 x – 1 2 d) lím 22x – 8 = ∞ x → 2 x – 4x + 4 + 2 lím 22x – 8 = –∞ i solució gràfica. x→0 x + x 3 2 b) lím 2 x + x =∞ x → –1 x + 2x + 1 – I BRANQUES INFINITES 55. a) lím f (x) = +∞. x → +∞ x → –∞ c) lím f (x) = 7. x → –3 x→5 lím f (x) = +∞. lím f (x) = 0 x → +∞ x → –∞ b) lím f (x) = 0. lím f (x) = 1. x2 + 2x + 1 4 c) lím x – 1 = 4 i solució gràfica. y = x. a) lím f (x) = +∞. 56. I solució gràfica. lím f (x) = –∞. x → –3 x→5 lím f (x) = +∞. lím f (x) = +∞ x → +∞ x → –∞ 57. a) lím f (x) = –7. x → 2 x – 4x + 4 54. a) Discontínua en x = 3. I solució gràfica. x → 3 x – 3x 3 2 b) lím x2 – 3x + 2 = 0 i solució gràfica. a) asímptotes verticals x = 1 3 = +∞ lím 2 x x→1 x – 1 3 = –∞ lím 2 x x→1 x – 1 asímptotes verticals x = –1 3 = +∞ lím 2 x x → –1 x – 1 – + – + lím x → –1– 3 x = –∞ i solució gràfica. lím f (x) = +∞ x → +∞ x → –∞ c) lím f (x) = +∞. lím f (x) = 1 x → +∞ x → –∞ d) lím f (x) = 0.

CONTINUÏTAT c) Discontínua en x = 0 Si x ≠ 0. ser. a) VELOCITAT DE BAIXADA 60 80 VELOCITAT MITJANA FINAL 30 32 b) lím V(x) = 40 x → +∞ 100 200 33.00033. f (x) = 3x + x en x x = 0. a) a = 2 b) a = 2 62. però no pot ser contínua. b) +∞. x → +∞ t + 4 ( ) Pàgina 155 63. f (x) = 9 700. a) 1.33 36. b) Solució gràfica. c) –1. Per exemple. 68. a) –∞. No. I solució gràfica. és contínua. I BRANQUES INFINITES Solució gràfica. No. M(10) = 21. Perquè.36 . x→0 Per aprofundir 72. b) 0. c) S’aproparia a 30 així lím 30t = 30 . Per exemple. Qüestions teòriques 64. per a x = 100. No. 75. f (x) = 0. 74.43 → 21 muntatges el desè dia. per a x = 1 000. d) +∞. I solució gràfica. Sí. a) És contínua. és discontínua almenys en x = 3. 70. Sí. 71.· Matemàtiques aplicades a les ciències socials 30 LÍMITS DE FUNCIONS. 61. Per exemple. 65. a) Asímptota vertical: x = 3 lím f (x) = +∞ x → +∞ b) Asímptota vertical: x = –2 lím f (x) = +∞ x → +∞ Per pensar una mica més 77. a) M(1) = 6 muntatges el primer dia. c) 0. si fos contínua. b) Com a màxim gasten 1 000 € al mes. Per exemple. hauria de a més a més. Sí que es pot calcular. Sí. d) 3 73. f (2) = 5. perquè: lím f (x) = lím x(3x + 1) = 1 x→0 x→0 x 67. perquè no existeix lím f (x). 2 66. f (x) = 1 2 té x = 0 x–x i x = 1 com a asímptotes verticals. 69. 76.