You are on page 1of 12

UNIVERSITATEA PETROL ŞI GAZE DIN PLOIEŞTI

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
DE MAGISTER II

MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI

CURSANT,
ÎNV.PETRE DANIELA MARIA

PLOIEŞTI 2009
1

PROGRAMA OPŢIONAL ARIA CURRICULARĂ : Arte DISCIPLINA : Atelierul de pictură NUMĂR DE ORE : 35 de ore ( o oră pe săptămână ) DURATA: un an şcolar CLASA: I I. percepţiilor. Însuşirea unor noi tehnici specifice artei plastice. 2. sentimentelor estetice şi atitudinilor artistice. tentă. 2 . 5. a gustului pentru frumos. Dezvoltarea senzaţiilor. Realizarea unor compoziţii libere folosind elemente de limbaj plastic sau după natură. OBIECTIVE CADRU 1. 3. 4. Utilizarea materialelor. a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice. ton). Recunoaşterea tipurilor de culori ( clasificarea culorilor ) şi a nonculorilor în natură . obţinerea amestecurilor ( nuanţă. pe imagini şi pe paletă.

1.exerciţii de elaborare a unor semne plastice materialele folosite şi tehnica abordată folosind. 1.5 să reprezinte plastic elemente ce . denumirea tehnicii în funcţie de acestea. sentimente materialele compun spaţiul natural. a instrumentelor de conturare (creioane. materiale din natură sau refolosibile. - exerciţii de trasare.exerciţii de aranjare pe paletă a culorilor într-o anumită ordine. carioca) şi de fluidizare a culorilor pigment. 1.exerciţii de pregătire a materialelor.exerciţii de identificare şi de grupare a materiale de lucru materialelor plasticizante şi a instrumentelor de lucru. . a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 1. .3 să conştientizeze legătura dintre . .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O1 Utilizarea materialelor. emoţii.4 să utilizeze şi .exerciţii de reprezentare liberă a formelor de compun spaţiul natural relief.exerciţii de grupare a semnelor plastice pentru a crea imagini reale sau fantastice. diverse materiale şi instrumente (coloranţi. plastilină).1 să pregătească în mod corespunzător materialele şi instrumentele de lucru necesare pentru organizarea locului de lucru . argilă.exerciţii de redare cu ajutorul diferitelor instrumentele de lucru pentru a exprima materiale şi instrumente a elementelor ce idei.2 să se familiarizeze cu diverse . clădirilor (transformarea lor în semne plastice). a arborilor.II. 3 . pe rând.exerciţii de mânuire a pensulelor. 1. colorare folosind coloranţi deja fluidizaţi. peniţe.

tentă. calde. . Obiective de referinţă 2. frunze şi flori presate). modelajului şi a lucrului cu . juxtapunerii. . . din hârtie. 4 .exerciţii de combinare în cantităţi diferite a nonculorilor(alb şi negru) şi de obţinere a diferitelor tonuri de gri valoric. cu alb. a colajului. negru sau gri valoric .exerciţii de observare pe creaţii plastice a tonurilor de deschise prin combinarea culorilor culoare.exerciţii de găsire a asemănărilor dintre unele pete. O2 Recunoaşterea tipurilor de culori(clasificarea culorilor).exerciţii de obţinere a unor forme peniţa tridimensionale prin modelaj. pe imagini şi pe paletă. .exerciţii de realizare a spaţiului plastic folosind fragmente din diferite materiale (colaj textil.intuirea spaţiului plastic pe imagini(desene ale copiilor sau reproduceri de artă).exerciţii de combinare a culorilor opuse şi de obţinere a tentelor de culoare.realizarea unor suprafeţe-suport în tonurile unei culori. ton) Activităţi de învăţare după .suprapunerii culorilor. forme.3 să obţină tonuri închise sau .2 să obţină culori binare şi griuri . 2. a nonculorilor în natură.exerciţii de trasare cu diferite instrumente. binare. nonculori. .1 să clasifice culorile anumite criterii obţinerea amestecurilor ( nuanţă..exerciţii de grupare a culorilor în culori primare.6 să se familiarizeze cu tehnica . linii şi puncte plastice cu elemente din spaţiul natural. 1.exerciţii de combinare a două culori primare şi de valorice obţinere a unor claviaturi de nuanţe.exerciţii de aşternere a culorilor pigment. .exerciţii de identificare a culorilor.exerciţii de colorare a unor semne plastice în tonurile unei culori aşezate gradat de la închis la deschis. . 2. reci.

dirijarea cu jetul de aer a unei cantităţi de culoare pe suport.exerciţii de observare pe imagini a formelor plastice şi forme spontane şi forme elaborate a modului lor de aranjare pentru a realiza o compoziţie.realizarea unor compoziţii cu forme spaţiale realizate din plastilină. subţiri) . .realizarea unor compoziţii figurative sau nonfigurative nuanţe.exerciţii de identificare a diferitelor forme din natură culoare) ca element de limbaj plastic pe imagini.2. forme geometrice.3 să se familiarizeze cu linia şi . 3. presarea unor pete de culoare. 3.4 să compună suprafeţe folosind . .exerciţii de construire cu ajutorul liniilor şi punctelor a semnelor plastice. tonuri sau tente de culoare.1 să cunoască forma (pata de . . .exerciţii de intuire a liniilor şi punctelor plastice şi de punctul ca elemente de limbaj plastic deosebire a lor de linia şi punctul ca semne grafice. . groase. ca forme de obiecte. 5 .1 să compună un spaţiu folosind . scurgerea liberă a procedee culorii.Realizarea unor compoziţii libere folosind elemente de limbaj plastic sau după natură Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 4. a spaţiului natural sau decorativ O4. O3.exerciţii de prelucrare a formelor spontane obţinute prin adaos de linii şi puncte.exerciţii de grupare în urma dialogului a formelor în forme spontane şi forme elaborate.exerciţii de trasare cu diferite instrumente a liniilor plastice ( în duct continuu.2 să obţină forme spontane şi . Însuşirea unor noi tehnici specifice artei plastice Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 3.realizarea unor compoziţii figurative sau nonfigurative în care se îmbină nuanţe. întrerupte. . tonuri sau tente de culoare în care se folosesc tonuri sau tente.exerciţii de obţinere a formelor spontane prin : plierea forme elaborate prin diferite hârtiei.

obţinute prin îmbinări de forme.exerciţii de realizare a unor compoziţii în care se folosesc grupele de culori pentru redarea unor elemente.1 Activităţi de învăţare să interpreteze semnificaţiilor .exerciţii de redare a impresiei de întuneric – lumină sau a impresiei spaţiale cu ajutorul liniilor şi a punctelor.exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul diferitelor forme.să realizeze compoziţii cu elemente reale sau fantastice alte forme.exerciţii de observare a modului de realizare a armonizării cromatice în creaţii plastice.exerciţii de redare a liniştei sau a zbuciumului cu ajutorul culorilor şi nonculorilor. linii. Dezvoltarea senzaţiilor. 4.dialog pe baza de creaţii plastice privind semnificaţii liniilor şi a punctelor creează diferite ale liniilor şi punctelor (părţi îngroşate ale liniilor impresii sugerează umbră. sentimentelor estetice şi atitudinilor artistice. reci şi a culorilor spontane pe bază de creaţii plastice. 4.exerciţii de redare a impresiei de căldură sau de răceală cu ajutorul culorilor. puncte. . 6 . .2 să compună un spaţiu combinând . grizate (ale tonurilor sau tentelor) . de obţinere a unor suporturi sau semne plastice( a unui joc de fond) din nuanţele sau tonurile unei culori. .. a gustului pentru frumos Obiective de referinţă 5. percepţiilor. O5.exerciţii de realizare a unor claviaturi de nuanţe sau amestecurile lor într-un spaţiu plastic tonuri. .3 să armonizeze culorile şi .dialog privind semnificaţia culorilor şi a formelor culorilor calde. mărirea sau micşorarea liniilor şi a punctelor dau impresii spaţiale). iar subţierile.2 să sesizeze că neuniformitatea . întreruperile redau lumina. linii şi puncte. 5.

compoziţii libere de redare în viziunea proprie aq sentimente privind spaţiul natural cât spaţiului natural cât şi al propriilor trăiri. ton).Recunoaşterea tipurilor de culori ( clasificarea culorilor ) şi a nonculorilor în natură . Utilizarea materialelor. Aplică tehnica juxtapunerii şi tehnica suprapunerii culorilor.Identifică pe creaţii plastice diferite forme din natură. elemente de limbaj plastic 5. S8.Forma ( spontană şi elaborată ) element de limbaj plastic 6.dialog pe bază de creaţii plastice pentru exprimarea a ceea ce înţelege şi simte fiecare la privirea unui tablou sau a unui colţ din natură. S3. S4. III.Reprezintă elemente din natură sub formă de semne plastice. pe imagini şi pe paletă. Foloseşte tehnica colajului.Iniţierea în compunerea spaţiului plastic IV.Clasificarea culorilor şi amestecarea lor 4. Foloseşte în mod corespunzător materialele şi instrumentele de lucru. şi cel plastic . Recunoaşte culorile pe steaua culorilor. O2. respectiv noncolori. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. obţinerea amestecurilor ( nuanţă. tentă. Alege materialele corespunzătoare pentru realizarea unui spaţiu plastic într-o anumită tehnică propusă de învăţător. S6. cunoaşterea spaţiului natural şi a modului de reprezentare plastică 2. Realizează nuanţe şi griuri valorice amestecând culori primare.Intuirea.5. S2.Linia şi punctul. S9. a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice S1. Recunoaşte culorile primare şi binare. STANDARDE CURRICULARE MINIME DE PERFORMANŢĂ O1. S7.Familiarizarea cu materialele şi instrumentele de lucru 3. 7 .3 să exprime liber propriile idei şi . S5.

Realizarea unor compoziţii libere folosind elemente de limbaj plastic sau după natură. Obţine prin diferite procedee forme spontane şi forme elaborate. Utilizează diferite moduri de aşternere a culorii şi a semnelor plastice pentru a ceea impresia formei şi poziţiei obiectelor. mijloace şi metode Evaluare 1. percepţiilor. S18.S10. planşe didactice sau în Evaluare reciprocă 8 . Obţine forme elaborate prelucrând forme spontane. Realizează un spaţiu decorativ din linii. S20.Precizează idei provocate de diverse moduri de aşternere a culorii şi de organizare a liniilor şi punctelor. S14.2 F-modelare:prezentarea formei #obţinerea unor forme spontane. S13. S16.Forma 3. S19. puncte şi forme O4.Identifică diferite forme pe creaţii plastice. a gustului pentru frumos. S22. Foloseşte nuanţele tonurilor şi griurile în realizarea unor suprafeţe plastice. materiale de Autoevaluare spontană identificarea formelor lucru obţinută spontane prin pliere sau presare 3.1 #observarea şi Materiale-planşe model. O5. puncte şi amestecuri de culoare. Exprimă liber idei şi sentimente provocate de contemplarea unui spaţiu natural sau plastic. negru. S17. Identifică linii şi puncte plastice pe creaţii plastice. gri ). O3. linii.Dezvoltarea senzaţiilor.Realizează spaţii plastice combinând forme. S21. recunoaşterea acesteia pe spontane prin plierea reproduceri. S11. Elaborează diversităţi de linii şi puncte plastice. S15.Însuşirea unor noi tehnici specifice artei plastice. CONŢINUTURI ( detalieri) Forma spontană şi forma elaborată – 6 ore Tema OR Activităţi de învăţare Resurse. S12. Cunoaşte semnificaţia unei culori. sentimentelor estetice şi atitudinilor artistice. Realizează tonuri cromatice combinând culori cu nonculori ( alb.

pe suprafaţa uscată(20”) asemănări cu elemente din F-brainstorming:Cu ce seamănă? natură Interpretarea formelor obţinute şi sistematică a activităţii de obţinere a formelor spontane prin stropire descoperirea lor în natură(10”) F-demonstrare cu ajutorul 3.2 2. pe suport uscat forţată 1 oră spontană obţinută 1.2 1 oră 5. în diferite #obţinerea formelor spontane prin suflare sensuri(15”) I-activitate practică:obţinerea formelor prin suflare (20”) #interpretarea formelor G.4 hârtiei lucrări cu forme spontane obţinute prin #interpretarea formelor presarea petelor de culoare sau prin spontane obţinute pliere(20”) P-joc de interpretare a formelor: Ce reprezintă? ( 10”) 3.aplicativ:obţinerea petelor spontane prin stropire forţată cu pensula.1 3.3 3. materiale de lucru spontane şi intuirea F-modelare:prezentare a unor planşe tehnicii de realizare didactice.-joc de imaginaţie:căutarea unor obţinute corespondenţe în mediul înconjurător Observare sistematică de obţinere a formelor spontane pentru formele obţinute(10”) 9 .Forma 4.3 I-ex.natură (15”) I-activitate practică:realizarea unei 1 oră 1.2 spontană obţinută 1.2 obţinere a acestora prin stropire(15”) #identificarea unor 5.1 3.Forma spontane şi demonstrarea tehnicii de Observarea #observarea şi acţiunii:prezentare a tehnicii de suflare recunoaşterea unor forme liberă sau printr-un tub asupra unei spontane picături de culoare.4 prin Materiale.m.4 prin suflare 4. cu recunoaşterea petelor #obţinerea petelor spontane prin stropirea cu stropirea pensula.ilustraţii cu elemente din #observarea unor pete natură.

3.1 #identificarea liniei şi a Materiale:album foto cu reproduceri.-activitate practică:organizarea Probă practică Evaluare reciprocă unei expoziţii cu lucrările triate(10”) Iniţierea în compunerea spaţiului plastic -7 ore Tema OR Activităţi de învăţare Resurse.5 4.1 4. planşe didactice sau în interpretarea formelor mediul înconjurător a formelor spontane şi elaborate spontane sau elaborate(15”) #exprimarea opiniilor şi G.-trierea şi prezentarea unor lucrări sentimentelor realizate de elevi(20”) #expunerea lucrărilor G.5.aplicativ:realizarea unei compoziţii 2 ore 1.3 #identificarea şi reproduceri.3 spontane prin adăugarea echilibrului compoziţiei(10”) unor elemente I-ex.1 #identificarea liniei şi punctului ca elemente ce Materiale:reproduceri de artă.m. materiale de lucru 1. verticale.mijloace şi metode 1-2-3 Linia şi 3.2 #prelucrare a formelor şi evidenţierea formelor elaborate şi a elaborată 3. planşe model.3 #realizarea unei compoziţii ci îmbină forma spontană şi forma elaborată F-conversaţie pe baza unor reproduceri Observare sistematică „Cer înstelat” (25”) F-prezentare şi interpretare a unor lucrări(10”) Ora a II-a . oblice). intuire şi recunoaştere a diferite după orientare. grosime şi linia continua(20”) 10 .Analiza şi evaluarea lucrărilor 1 oră 5.4 conturează imaginea 4. Observare punctului planşe model #obţinerea unor linii F-observare. liniei şi a punctului pe reproduceri formă sau grosime sau planşe didactice (15”) punctulelemente definitorii ale formei 3 ore 1.M.3 #intuirea rolului constructiv sau decorativ al liniei şi punctului Evaluare sistematică a activităţii de obţinere a unor linii I-exerciţiu joc de obţinere a unor linii diferite după orientare(orizontale.lucrarea „Fluturele” Evaluare reciprocă F-dezbatere colectivă:recunoaştere pe 6.4 3. Forma 3.

materiale de lucru orală 4.nisip) 4.2 1. jetoane Chestionare 3.F-conversaţie elevi-elevi:rolul constructiv şi decorativ(10”) Ora a II-a: lucrare din linii curbe şi 4.triunghiul.1 #observarea şi intuirea formelor plastice #organizarea spaţiului elaborate.1 4.1 #recunoaşterea formelor F-demonstrare:prezentare a unor Evaluare spaţiului spontane şi elaborate şi a reproduceri şi planşe didactice pentru reciprocă tehnicilor de obţinere recunoaşterea formelor spontane şi plastic cu forme elaborate 1 oră 3.cercul)pe reproduceri şi planşe didactice(10”) 4-5 Forme 1.Compunerea 3.3 Ora a III-a: un exerciţiu de aşezare a Evaluare reciprocă liniei şi punctului în alternanţă de formă şi culoare „Brâul” Materiale: planşe model.2 pescăruşi.4 fundamentale 4.discutarea tehnicilor de obţinere(10”) P-joc:recunoaşterea în mediul înconjurător a diferitelor forme(10”) Observare sistematică a interesului pentru 11 . 4.3 #intuirea formelor GM-exerciţiu–joc:recunoaşterea fundamentale folosind formelor fundamentale pe o jetoane colorate planşă(10”) #aşezarea formelor în I-activitate practică:realizarea unei frize decorative frize decorative prin alternanţa de formă şi culoare(25”) Ora aII-a: se compune un spaţiu plastic numai din forme fundamentale „Camera mea” 6.2 F-observarea şi descrierea formelor #recunoaşterea formelor fundamentale fundamentale (pătratul.1 colorate.4 4.1 puncte „Malul mării”(valuri.

I.plastic cu ajutorul formelor 7. P-perechi. GM.Analiza şi 5.2 1 oră 5. Gm -grupe mici(35elevi). organizat cu ajutorul formelor(25”) #observarea lucrărilor şi I-observare şi triere a unor lucrări exprimarea opiniilor realizate de elevi(10”) proprii F-conversaţie pe marginea lucrărilor #prezentarea lucrărilor #expunerea lucrărilor activitate şi expunerea opiniilor personale Autoevaluare Evaluare reciprocă GM-activitate practică:expunerea lucrărilor(15”) Abrevieri pentru formele de lucru cu elevii: F – frontală.1 evaluarea lucrărilor 5.individuală 12 .grupe mari(6-10 elevi).3 I-exerciţiu aplicativ:obţinerea unui spaţiu plastic echilibrat.