ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
(Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)
Υπηρεσία
:
Υπαριθμ. 2854-15/04/2016 ανακοίνωση
ΑΔΑ Ανακοίνωσης: ΩΘ4Υ4653Π4-Ν53
Τι αφορά :

ΑΔΑ: ΩΠ9Π4653Π4-ΞΔ4

signed by
INFORMATICS Digitally
INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY
ΠΡΩΤ:
3563/17-05-2016
DEVELOPMENΑΡΙΘΜ
Date: 2016.05.17 13:48:01
EEST
T AGENCY
Reason:
Location: Athens

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (60%)
Ξένη
Αριθμ.
γλώσσα (για Γνώση
Πρωτ/λου
αρχαιολόγο Η/Υ
Αίτησης
υς)

Μόρια 2ου
Μόρια
Μόρια
Μόρια Μεταπτυχια
δευτερου Μεταπτυ Διδακτο
κού ή
Πτυχίου
χιακού
ρικού Διδακτορικο
ύ Τίτλου

Βαθμός
Πτυχίου

Μόρια
Πτυχίου

ΝΑΙ
ΝΑΙ

8,65
7,08

951,50
778,80

170

ΝΑΙ

7,02

772,20

2870

70

ΝΑΙ

6,76

743,60

200,00

3028
2885
3038
2849
2621
2762
2939
2847
2936
2703
2934
3019
2874
2693
2781
2767
3026
2829
3029
2685
2875
2854
2941
2772
2757
2764
3027
2687
2768
2695
2884
2891
2937
2898
2927
2761
2883
2694
3086
2932
2690
2901
2981

70
70
120
70
100
70
70
150
70
100
120
100
100
120
100
100
70
100
70
70
70
100
100
140
210
100
120
70
70
130
70
100
70
70
100
70
70
100
100
70
100
150
70

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

6,70
7,14
7,54
6,54
8,74
7,07
6,98
6,52
6,28
7,27
7,43
7,65
7,27
7,00
6,65
7,88
7,33
7,27
6,37
6,88
6,67
6,35
7,10
8,25
7,09
7,31
6,39
7,00
7,31
6,42
6,55
6,08
7,99
7,73
6,90
6,71
7,21
6,58
6,21
6,31
6,71
6,35
6,25

737,00
785,40
829,40
719,40
961,40
777,70
767,80
717,20
690,80
799,70
817,30
841,50
799,70
770,00
731,50
866,80
806,30
799,70
700,70
756,80
733,70
698,50
781,00
907,50
779,90
804,10
702,90
770,00
804,10
706,20
720,50
668,80
878,90
850,30
759,00
738,10
793,10
723,80
683,10
694,10
738,10
698,50
687,50

200,00
200,00
200,00
200,00

Α/Α

Ειδικότητα

Ονοματεπώνυμο

Όνομα Πατρός

1
2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.

ΜΠΟΥΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΕΡΓΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓ
ΑΝΔΡΕΑΣ

3002
2919

120
150

3

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΥΡΩΝ

2769

4

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΗ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΞΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΤΕΡΕΖΑ
ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΓΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΔΙΑΛΟΥΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΩΤΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΡΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
ΚΟΥΓΙΑ ΝΙΚΟΥΛΑ
ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΚΛΩΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΟΥΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ
ΙΩΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΕΜΑΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛ
ΑΘΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΓΡΗΓΟΡ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ
ΒΑΣΙΛ
ΑΝΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔ
ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΘΕΟΔ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΝΕΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΑΡΙΣΤΙΔ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

200,00
200,00
150,00

400,00
60,00
400,00

200,00
100,00
200,00
150,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00

200,00

150,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
100,00

200,00

Συναφής
εμπειρία
(έως 84
μήνες)

Μόρια
Εμπειρίας

Σύνολο
Μορίων

Παρατηρήσεις

84,00
79,12

588,00
553,84

1859,50
1682,64

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

24,88

174,16

1666,36

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

84,00

588,00

1661,60

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

36,32
84,00
67,16
84,00
68,24
69,52
84,00
63,12
55,68
84,00
43,36
70,86
46,20
45,72
53,64
32,80
57,28
67,44
82,00
45,00
76,12
76,28
41
8,00
29,40
53,60
47,68
30,68
18,52
19,44
49,28
37,68
24,56
28,44
7,92
34,80
19,52
23,24
27,80
29,04
11,84
6,44
12,44

254,24
588,00
470,12
588,00
477,68
486,64
588,00
441,84
389,76
588,00
303,52
496,02
323,40
320,04
375,48
229,60
400,96
472,08
574,00
315,00
532,84
533,96
287,00
56,00
205,80
375,20
333,76
214,76
129,64
136,08
344,96
263,76
171,92
199,08
55,44
243,60
136,64
162,68
194,60
203,28
82,88
45,08
87,08

1661,24
1643,40
1619,52
1577,40
1539,08
1534,34
1525,80
1509,04
1500,56
1487,70
1440,82
1437,52
1423,10
1410,04
1406,98
1396,40
1377,26
1371,78
1344,70
1341,80
1336,54
1332,46
1318,00
1303,50
1295,70
1279,30
1256,66
1254,76
1203,74
1172,28
1135,46
1132,56
1120,82
1119,38
1114,44
1051,70
999,74
986,48
977,70
967,38
920,98
893,58
844,58

00 ΑΠΟΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Η/Υ 3022 Η Διευθύντρια της Εφορείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ Αρχαιολόγος .80 918.10 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 74 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.60 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 68 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.00 0. ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔ 2949 30 ΝΑΙ 7.Ε.10 742.00 1098.00 39.62 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 49 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.00 0.00 731.71 6.Ε.Ε.00 5.70 737.58 833.00 7.10 702.36 191.10 705.02 772.00 957.00 891.Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛ 2688 60 ΝΑΙ 6.00 5.08 49.44 708.12 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 50 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.10 0. ΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛ 2691 100 ΝΑΙ 8.Ε.42 1070.Ε.56 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 51 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.41 6.70 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 69 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.Ε.Ε.74 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 54 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.00 ΑΔΑ: ΩΠ9Π4653Π4-ΞΔ4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (40%) 100. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡ 3089 30 ΝΑΙ 6.10 0.56 810.Ε.10 882. ΚΕΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ 2947 100 ΝΑΙ 7.00 0. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.70 200.48 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.61 727.80 28.96 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 55 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.Ε.Ε.47 931. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.20 979.10 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 77 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.90 750.24 885.Ε.00 35.70 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 75 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.20 1119.52 1013.00 961. ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΑΝ 2853 50 ΝΑΙ 7. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑ 2771 30 ΝΑΙ 6.00 0.Ε. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΣΙΟΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΤΣΤΡ ΣΠΥΡΙΔ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤΑΣ 2770 3025 3087 2692 3125 2882 2946 2943 2794 2831 2673 140 140 100 70 70 100 140 70 100 70 70 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 7.70 756.58 7.15 786.20 857.00 5.00 0.50 723.81 749. ΤΣΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ 2689 30 ΝΑΙ 7. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.12 1129.00 818. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 2957 30 ΝΑΙ 6.80 848.Ε.46 820.90 680.00 4.Ε.00 200.52 8.70 1061.80 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 71 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.11 6.Ε.60 0.67 733.00 5.00 0.72 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 52 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.15 676.70 0.90 67 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.20 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 72 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.39 6.21 683.00 0.00 898.10 671.Ε. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡΑΛ 100.00 150.56 1016. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.14 675.00 1202.87 755.32 79.76 1274.76 6.Ε.00 6.00 0.17 6.32 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 53 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.56 241.52 827.88 0. ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2759 30 ΝΑΙ 6. ΕΛ ΑΓΟΥΜΠ ΕΛΕΝΗ ΑΤΑΛΛΑ 3097 30 ΝΑΙ 6.90 8.00 1000.75 6.96 852.50 200.10 772.06 84.16 43. ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 3095 30 ΝΑΙ 7.00 200.00 779.92 947. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛ 2689 30 ΝΑΙ 6.10 0.20 27.00 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 76 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΚΑΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓ 2699 60 ΝΑΙ 6.70 0. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.00 0.19 827.50 11.Ε.68 39.40 6.50 935.26 869.40 34.90 200. ΤΕΣΤΕΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣ 3024 30 ΝΑΙ 6. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.00 200.Ε.70 0.10 805.Ε.00 763.Ε.80 782.00 12.00 200.76 ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.68 0.Ε. ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡ 2830 30 ΝΑΙ 8.16 0.17 788. ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔ 2929 30 ΝΑΙ 6.Ε. ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓ 3085 30 ΝΑΙ 7. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.88 7.10 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 70 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.00 713.Ε.00 35.70 ΌΧΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 73 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.08 42.