You are on page 1of 23

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI :
“ SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA,
COMUNA CALMATUIU DE SUS,SAT BACALESTI, JUDETUL TELEORMAN ”

II. TITULARUL PROIECTULUI :
COMUNA CALMATUIU DE SUS
- Adresa: Judetul Teleorman, Comuna Calmatuiu De Sus, cod postal 147065 ;
-tel/fax: 0247/356211
-e- mail: ...................................................................
-pagina de internet...................................................................
-persoana de contact: ..............................................................
-primar: PRIMAR COMAN ION
-responsabil pentru protectia mediului:......................................

III. DESCRIEREA PROIECTULUI
Lucrarea este situată pe teritoriul comunei Calmatuiu de Sus (sat Bacalesti), iar ca
localizare comuna este situata la cca. 45 Km nord de mun. Alexandria.
Comuna Calmatuiu de Sus are in componenta 3 sate(Calmatuiu de Sus, Ionascu,
Bacalesti), cu o populatie totala de 2145 locuitori.
In prezent locuitorii comunei Calmatuiu de Sus nu beneficiază de un sistem centralizat de
alimentare cu apa, aceasta asigurandu-se prin fantani sapate sau puturi forate manual in curtea
gospodariilor, la mica adancime in acviferul freatic.
Amplasamentul retelei de alimentare cu apa va fi pe aceleasi strazi pe care s-a propus si
reteaua de canalizare.
Soluţia propusă privind alimentare cu apa în sistem centralizat, va respecta standardele şi
normativele actuale, coroborate cu normativul de bază privind proiectarea, executia si
exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor - indicativ NP133/2013 si
ghid de proiectare si executie a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural - GP
106-04.

Schema tehnologica
Debitele caracteristice necesare si cerute la sursa, rezultate din calcul sunt :
Debite Necesare
Qn zi med = 126,02 mc/zi
Qn zi max = 159,5 mc/zi
Qn o max = 16,69 mc/h

Debitele Cerintei
Qs zi med =kp x ks x Qnzimed=1,1 x 1,05 x 126,02 = 145,55 mc/zi
Qs zi max = 1,1 x 1,05 x 159,5 = 184,22 mc/zi
Qs o max = 1,1 x 1,05 x 16,69 = 19,28 mc/h
Schematic, sistemul de alimentare cu apa propus cuprinde urmatoarele obiecte :
Sursa de apa – apa subterana din stratele de Fratesti captata printr-un put forat, cu Hput =
110 m (P1).
Conducta aductiune, care va transporta apa colectata de la put la rezervorul de
inmagazinare a apei ;
Gospodaria de apa avand ca obiecte :
- Rezervor de inmagazinare a apei - 200 mc ;
- statie de pompare + tratare ;
- conducte tehnologice
Reteaua de distributie a apei - din conducte de PEID cu diametre De = (125÷63) mm in
lungime de 9131 m.

Din punct de vedere functional cladirea este impartita astfel : . H = 3. distributia apei in retea se va face direct din rezervor. hidroizolata si termoizolata cu dimensiunile : D = 8.sistematizare pe verticala si imprejmuire .conducte tehnologice cu camine si accesorii .6 mm. asigurandu-se debitul necesar de QI = 3. Hp1 = 50 mcA Fiecare foraj va fi prevazut cu o cabina din beton armat ingropata cu dimensiunile interioare Di = L x l x H = (1. presiunea fiind asigurata prin pompare sau este data de diferenta de nivel dintre rezervor si restul retelei.rezervor de inmagazinare a apei – V = 200 mc .40 m . cu caracteristicile : Qp1 = 3. Apa provenita de la captare va fi pompata in rezervorul de inmagazinare si apoi distribuita prin pompare in retea. In cazul scoaterii din functiune a statiei de pompare.3L/s (11. supraterana. Conducta de aductiune Conducta de aductiune din tuburi PEID – PE 80.2 L/s. .Putul P1 – R : PEID – PE 80.40 x 2. . pomparea si tratarea apei. alcatuit din birou si grup sanitar . L = 44 m Gospodarie de apa Obiectele gospodariei de apa asigura inmagazinarea.85 x 1.45 x 3.statie de pompare si tratare containerizata .compartiment de exploatare. Curgerea apei in retea va fi sub presiune.compartiment de tratare cu hipoclorit . De 75 X 3. . Statia de pompare si tratare cu hipoclorit . Descrierea obiectelor gospodariei de apa Rezervorul de inmagazinare.2 L/s. Debitul capabil putului va fi de q put = 3. PN6 : L = 44 m .1buc – V = 200 mc Cuva rezervorului este o constructie circulara metalica.Sursa de apa : Captare prin puturi Sursa de apa s-a proiectat cu respectarea NP 133 si SR 1629-2/96.00 ) m care protejeaza instalatiile hidraulice si electrice. . controlul si exploatarea sistemului de alimentare cu apa.0) m . birou+ grup sanitar Este o constructie independenta fata de rezervorul de inmagazinare.0 x 2.88mc/h). . In cadrul gospodariei de apa se proiecteaza urmatoarele obiecte care necesita din punct de vedere tehnologic legaturi intre ele : . Putul va fi echipat cu o pompa submersibila. .98 m. amplasata pe un nivel (P) cu dimensiunile : (10. Puturi de mare adancime Sursa de apa va fi asigurata de 1 put forat hidraulic la o adancime de H put = 110 m.compartiment statie de pompare cu echipamentele si instalatiile aferente .

de-a lungul DJ 679. partea stanga in lungime de L = 994 m.KM (88 + 164) inceput retea de distributie a apei din PEID Dn (90-110) mm. Structura retelei de distributie va avea urmatoarele diametre si lungimi : . la marginea santului. f) racord de canalizare. Platforma proiectata pentru gospodaria de apa va avea urmatorul sistem rutier : . Pozitiile kilometrice ale retelei propuse pe DJ 679 sunt: .fundatie de balast in grosime de 15 cm.KM (86 + 987) inceput retea de distributie a apei din PEID Dn 75 mm. executata conf. Apele pluviale de pe suprafaţa platformei se vor evacua in zona spatiului verde datorita pantelor transversale ale platformei. Prin pantele date este asigurata evacuarea apelor meteorice de suprafata. partea stanga respectiv partea dreapta in lungime de L = 2263 m. PN6.70 m (conform STAS 4163 si NP133) De-a lungul drumului judetean DJ679 reteaua de apa se intinde intre km 86+987 si km90+427 iar intre km 88+164 si km 90+427 se va monta pe ambele parti ale drumului.KM 87 + 981 retea de distributie a apei din PEID Dn 90 mm. avand o configuratie ramificata.PE 80. STAS 6400/84. amplasata pe spatiul verde . partea dreapta pana la KM (88 + 164). STAS 6400/84. apele pluviale sunt evacuate către exteriorul platformei. b) conducta de aspiratie a apei din rezervorul de inmagazinare a apei. de-a lungul DJ 679. pana la KM (90 + 427). Amenajare teren – sistematizare pe verticala Prin sistematizarea verticală făcută la gospodăria de apă. .Conducte tehnologice – in Gospodaria de apa Fluxul tehnologic al gospodariei de apa se compune din urmatoarele conducte din PEID PE 80. a) conducta de alimentare cu apa a rezervorului de inmagazinare a apei. e) conducta de evacuare preaplin. c) conducta de distributie a apei. Functie de conditiile locale. Pn6. Conductele fiind de diametru relativ mic se pot monta in spatii limitate iar transeea in care se vor monta acestea va fi cu pereti-verticali cu o latime minima de L min = 0. . . la marginea santului. d) conducta racord solutie de hipoclorit. pana la KM (87 + 981). executata conf.substrat de nisip in grosime de 7 cm dupa compactare Retea de distributie a apei Reteaua de distributie a apei urmareste trama stradala. Lungimea totala a retelei va fi de 9131 m. conductele se vor amplasa sub trotuarele pietonale.imbracaminte din macadam in grosime de 10 cm. pe zonele verzi. . amplasata pe spatiul verde. Reteaua va asigura transportul apei Reteaua va fi alcatuita din conducte de polietilena de inalta densitate PEID . Pn 10 .

Dj679 de conducta de distributie se vor executa prin foraje orizontale dirijate.5 14. L = 403 m . În conformitate cu STAS 9312-87 s-au ales conducte de protecţie din ţeavă de oţel conform STAS 404/1-84.1) mm PN 6. . Total retea: 9131 m Constructiile accesorii propuse pe retea sunt : ..PEID De ( 90 x 5.5 14.Vane de sectionare cu tija de manevra ingropate: 17 buc .1 Ø159 x 6 18.PEID De ( 63 x 3. L = 1364 m .6) mm PN 6.3) mm PN 6.PEID De ( 110 x 6.6 Ø95 x 3.3 Ø108 x 4 14.PEID De ( 125 x 9.3 S5:Km 87+981 PIED 90 x 5.Hidranti de incendiu – 14 buc .3 . L = 3070 m .3 S7:Km 87+342  PIED 63 x 3.6 S3:Km 88+451 PIED 75 x 4.5m.6 S6:Km 87+821 PIED 63 x 3.3) mm PN 6.1 Ø159 x 6 18. . .PEID De ( 75 x 4. L = 1895 m . DJ 679 Diametrul conductei Diametru conductei Greutate km de apa (mm) de protectie (mm) (kg/m) S1:Km 88+902 PIED 90 x 5.6 Ø95 x 3. Dimensionarea şi pozarea acestor conducte s-a făcut conform STAS.Cismele publice – 19 buc Subtraversari de drumuri Subtraversarile drumului judetean. .2) mm PN 6. L = 2399 m .Camine de vane – 21buc . La subtraversarea drumurilor conductele se vor monta în conducte de protecţie la o adancime ≥ de 1.

. deasupra cotei de inundabilitate (89. concomitent cu eliminarea factorilor de poluarea mediului. se impune realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa.protejarea si imbunatirea calitatii mediului inconjurator. conform Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile) si 91/271/CEE ( Directiva apei uzate urbane) si urmarind imbunatatirea vietii si a infrastructurii rurale.la cota 91. Investitia ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate urmareste imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din comuna.54) pentru supratraversarea S2 .04 Justificarea Necesitatii Proiectului In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea Europeana. deasupra cotei de inundabilitate (90.77) pentru supratraversarea S4 si la cota 90. dezvoltarea intensiva a comunei. care sa corespunda normelor si normativelor in vigoare. Scopul investitiei il constituie: . mai ales in mediul rural. realizarea acestor deziderate depinde de executia unor lucrari de infrastructura adecvate(alimentare cu apa).50 la generatoarea superioara. prin prevederea unui sistem centralizat de alimentare cu apa. . Asa cum rezulta si din PUG. 110mm/200mm din polietilena preizolata cu spuma poliuretanica si bercluita cu tabla aluminiu. Diametrul conductei de apa Greutate (mm) (kg/m) S2 Supratraversare: PEID90/160 16. . este legata de eficienta exploatarii conditiilor si resurselor naturale. Supratraversarea paraului Calmatuiu Sec se va face pe estacade metalice .5 S4 Supratraversare: PEID110/200 22. De regula. prin crearea unor conditii de confort minim necesare asigurarii unor conditii optime igienico-sanitare. de rezultatele economice obtinute din ocupatiile . La nivelul intregii tari este necesar un efort financiar sustinut pentru ridicarea nivelului de trai al populatiei. Traversari cursuri de ape Se va face supratraversarea paraului Calmatuiu Sec prin conducte PEID 90mm/160mm.asigurarea ca evacuarile de ape uzate epurate in statiile de epurare si managementul namolului rezultat din statiile de epurare se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare.cresterea numarului de persoane racordate la reteaua de apa.50 la generatoarea superioara. atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ pentru alimentarea cu apa a localitatii.asigurarea ca debitele de apa distribuite prin retelele de alimentare se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare si ale actelor de reglementare emise de catre autoritati.

va spori confortul locuitorilor prin imbunatatirea nivelului de echipare edilitara.H2 Situatia ocuparilor definitive de teren. o parte din drumul de acces la gospodaria de apa se vor amplasa pe terenuri care apartin domeniului public al comunei Calmatuiu de Sus. zootehnia si industria locala. care se va reflecta si in activitatea de constructii.camine de vane + cismele + hidranti . Terenul se afla in intravilanul si extravilanul comunei Calmatuiu de Sus si face parte din domeniul public al localitatii. in extravilan. conform inventar si plan anexat.25 = 121. Toate obiectivele sistemului de alimentare cu apa propus. conf. 55 km de municipiul Alexandria. pentru a caror dezvoltare existenta unui sistem hidroedilitar adecvat este primordial. putul forat. Plan de situatie: H1.o parte din drum acces ce se amenajeaza pe drumul satesc existent DS 708: 270 m x 8 m = 2160 mp . agronomia. va stabiliza populatia tanara. Dezvoltarea economica va asigura ridicarea nivelului de trai al comunitatii.majore. Suprafata de teren ocupata definitiv : Sd = 6631. . (21 + 19 +14) x 2. amplasamente): Comuna Călmăţuiu de Sus este situată în partea de sud-vest a judeţului Teleorman. se vor amplasa pe terenuri apartinand domeniului public astfel: In intravilan: reteaua de distributie a apei urmareste trama stradala a comunei. la cca.In intravilan: .5 mp. inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie.50 mp.pozitiilor marcate in Lista de inventar. Strazile pe care este amplasata reteaua de apa se gasesc in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei. care urmareste trama stradala. Vor fi amplasate pe reteaua de apa propusa prin proiect. Aceasta suprafata se gaseste in domeniul public prin Hotararea Consiliului Local. . In extravilan: Gospodaria de apa. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului.

Forme fizice ale proiectului Materiale de constructie: Reteaua de apa . .extravilan: S = 402 mp Proprietar de teren este comuna Calmatuiu de Sus.o parte din drum acces: 125 m x 8 m = 1000 mp Suprafaţă ocupată totala – S = 6631. Tarlaua 13. Dimensionarea şi pozarea acestor conducte s-a făcut conform STAS. La subtraversarea drumurilor conductele se vor monta în conducte de protecţie la o adancime ≥ de 1. o parte din drum acces si o parte din reateaua de distributie sunt in extravilan.in extravilan: .extravilan: S = 4350 mp Suprafaţă de teren ocupată temporar : St = 27393 mp Suprafeţele care se vor ocupa temporar sunt cele pe care se vor desfasura lucrari în aliniamentul conductelor ( terasament.De=125÷63mm .conducta de aductiune din tuburi PEID – PE 80.In intravilan 8997 x 3. Parcela 74: .Putul P1 – R : PEID – PE 80.0 = 402 mp ( reţea ) Suprafaţă ocupată totala – ST = 27393 mp Din care: . De 75 X 3.0 = 26991 mp ( reţea ) .o parte din retea distributie : 134 x 3.6 mm. În conformitate cu STAS 9312-87 s-au ales conducte de protecţie din ţeavă de oţel conform STAS 404/1-84.intravilan: S = 2281.teava din PEID.5 mp Din care: .5m. PN6 : L = 44 m .Gospodaria de apa + sursa de apa: 3350 mp . .Gospodaria de apa + sursa de apa. montaj conducte).5 mp . Dj679 de conducta de distributie se vor executa prin foraje orizontale dirijate.in extravilan . L = 44 m Subtraversari de drumuri Subtraversarile drumului judetean..intravilan: S = 26991 mp .

6 Ø95 x 3.marimea si capacitate: . Diametrul conductei de apa Greutate (mm) (kg/m) S2 Supratraversare: PEID90/160 16.3 S5:Km 87+981 PIED 90 x 5.5 14. se impune realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa si canalizare.1 Ø159 x 6 18. conform Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile) si 91/271/CEE ( Directiva apei uzate urbane) urmarindu – se imbunatatirea vietii si a infrastructurii rurale.6 Ø95 x 3. 110mm/200mm din polietilena preizolata cu spuma poliuretanica si bercluita cu tabla aluminiu.6 S6:Km 87+821 PIED 63 x 3.3 S7:Km 87+342 PIED 63 x 3.transportul pamantului excavat catre zonele stabilite de primarie.de umplere.6 S3:Km 88+451 PIED 75 x 4.lucrari pentru indepartarea straturilor superioare de pamant.nivelarea solului si executarea umpluturilor.in concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea Europeana.3 Ø108 x 4 14. in functie de specificul investitiei.DJ 679 Diametrul conductei Diametru conductei Greutate km de apa (mm) de protectie (mm) (kg/m) S1:Km 88+902 PIED 90 x 5. .5 S4 Supratraversare: PEID110/200 22. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament: nu este cazul Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus.subtraversari pentru care sunt necesare lucrari specifice precum forajul orizontal dirijat.1 Ø159 x 6 18.3  Traversari cursuri de ape Se va face supratraversarea paraului Calmatuiu Sec prin conducte PEID 90mm/160mm. .5 14.04 Profilul proiectului propus: .lucrari de montare a conductelor de apa si a gospodariei .produse si si materiile prime.

4 kV care se va racorda din LEA 20 kV cu U = 400/230V – 50 Hz. energia si combustibilii utilizati. in rezervorul de inmagazinare a apei. Reteaua va asigura transportul debitului maxim orar si a celui pentru stingerea incendiului . hidranti de incendiu. cu modul de asigurare a acestora: Materii prime: -nisip.Fluxul apei va fi urmatorul: Apa captata (3. la tabloul electric TP. care va asigura atat debitul si presiunea pentru consum curent cat si pentru incendiu. etc. la o firida de bransament FB.2 L/s) va ajunge prin intermediul unei conducte de legatura. -balast. Distributia apei in retea se va face prin intermediul unei statii de pompare avand capacitatea de Qp = 15 L/s (2 x 5 + 5 ) si Hp = 45 m CA. Inainte de a ajunge in rezervor apa captata este tratata cu hipoclorit. Racordarea la retelele utilitare existente in zona Alimentarea cu energie electrica: Gospodaria de apa si Sursa de apa: In zona de amplasament a gospodariei de apa exista o retea aeriana LEA de 20 kV. Reteaua de distributie va fi alcatuita din conducte de PEHD 63 – 125 mm in lungime de 9131 m pozata ingropat cu toate accesoriile bunei functionari (camine cu vane. Sursa de apa: Racord electric subteran din statia de pompare. Nisipul . cu U = 400/230V – 50 Hz. De la rezervor apa este trimisa in retea. printr-o conducta de distributie din PEID – PN 6 . . Se propune: Gospodaria de apa : Se va alimenta cu energie electrica dintr-un post de transformare PTAb 20/0. pe baza de contract.). in caminul de injectie (CL) prin intermediul contorului cu impulsuri si a instalatiei de tratare cu hipoclorit echipata adecvat. Materii prime. vane subterane de sectionare.balastul sunt asigurate de la balastierele din zona. Combustibili utilizati: -motorina Utilajele si mijloacele de transport necesare activitatii vor fi alimentate cu motorina de la statiile de combustibili din zona. De = 125 mm.

alte materiale de costructii) rezultate dupa finalizarea lucrarilor. . ● Subtraversari -subtraversarile vor fi executate prin foraj orizontal cu instalatii speciale. pentru trecerea apelor dintr-o parte in alta a drumului si la intersectia cu drumurile locale din zona si cu drumul judetean DJ679. in locatii stabilite de autoritatea publica locala in scopul protectiei calitatii mediului geologic. .mortare. -colectarea si transportul deseurilor (moloz.Accesul la incinta gospodariei de apa Se va face prin drumul de acces ce se propune spre amenajare. Drumul proiectat va avea urmatorul sistem rutier: .fundatie de balast in grosime de 15 cm. Drumul proiectat intersecteaza drumul judetean DJ679 la Km 88+902.imbracaminte din macadam in grosime de 10 cm. Apele pluviale de pe suprafata drumului se vor colecta lateral in santul pereat cu beton proiectat conform profilului transversal tip din plansa D1.50 m.Accesul la incinta gospodariei de apa se va face printr-un drum de acces ce se propune spre amenajare. Evacuarea apelor pluviale se va face catre emisarii din zona. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei: ● Retea de apa -refacerea stratului de pamant vegetal pe traseul conductelor de apa (unde este cazul). Traseul drumului proiectat este amplasat in intravilan si extravilan si se regaseste in planurile de situatie. Aceast drum va avea o latime a partii carosabile de 4. Se va executa 4 podete tubulare cu diametrul de 500 mm si lungimea de 7. Drumul de acces la gospodaria de apa Accesul la gospodaria de apa se va face prin intermediul unui drum proiactat în lungime de 380m. Panta in profil transversal va fi panta unica cu valoarea de 3%.00 m fara acostamente.neafectand structura drumului. Cai noi de acces . din drumul judetean DJ679. din drumul judetean DJ679. -refacerea perdelelor si aliniamentelor de protectie pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei.

pietris pentru prepararea betoanelor si pozarea patului conductelor .Resurse naturale folosite in constructie si functionare. la mica adancime in acviferul freatic. care sa asigure debitul si presiunea necesara pentru cele 3 sate componente (Calmatuiu de Sus. aceasta asigurandu-se prin fantani sapate sau puturi forate manual in curtea gospodariilor.5) L/s . .4) mc/h. Hp = 85 mcA. . refacere si folosire ulterioara: . care se va amplasa in satul Calmatuiu de Sus – 2 puturi.sursa de alimentare cu apa identificata printr-un studiu hidrogeologic de specialitate.montarea cismelelor.executarea subtraversarilor prin foraj orizontal cu instalatii speciale pentru subtraversare Planul de executie. Resurse neregenerabile folosite in constructie: . . (113. cuprinzand faza de constructie. s-a definitivat ca urmare a studierii a 2 variante si anume: VARIANTA I  Un Sistem de Alimentare cu apa unic. punerea in functiune.5 + 10.apa Metode folosite in constructie. statie de pompare si statie de tratare: Qp = 21 L /s (2 x 10.8 + 37.combustibili:motorina folosita pentru functionarea utilajelor Resurse regenerabile folosite in constructie si functionare: . (2 x 37.minerale:nisip.8) mc/h . exploatare.montarea conductelor de alimentare cu apa prin imbinare prin fuziune termica.gospodarie de apa – un rezervor de inmagazinarea apei V = 450 mc. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: Solutia privind Sistemul centralizat de alimentare cu apa. .vezi anexa Relatia cu alte proiecte existente In prezent locuitorii comunei Calmatuiu de Sus nu beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apa. Ionascu si Bacalesti) . .

Calmatuiu de Sus Varianta II constand in :  Sistem centralizat de alimentare cu apa comuna Calmatuiu de Sus. impusa ca amplasament.sursa de apa : 1 put forat . Teleorman” AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT Avantajele sistemului ales : . din stratele permeabile de mare adancime(acvifere de tip Fratesti). . . sat Bacalesti. jud. lungimea totala a tramei stradale fiind de L = 9 232m.  Sistem centralizat de alimentare cu apa comuna Calmatuiu de Sus.retea de distributie a apei cu conducte din fonta ductila care pleaca din gospodaria de apa. statie de pompare Qp = 10 L/s. jud.Teleorman.gospodarie de apa : rezervor de inmagazinare a apei V = 200 mc. cu amplasarea sursei si gospodariei de apa in satul Calmatuiu de Sus. satele Calmatuiu de Sus si Ionascu. si statie de tratare . VARIANTA II 2 Sisteme de Alimentare cu apa dispuse dupa cum urmeaza : 2. si statie de tratare . sat Bacalesti. se propune ca solutie de alimentare cu apa.1. Jud.Bacalesti. . cu amplasarea sursei si gospodariei de apa in satul Bacalesti. 2. comuna Calmatuiui de Sus. . Sistemul de alimentare cu apa com.gospodarie de apa – Calmatuiu de Sus: rezervor de inmagazinare a apei V = 250mc. care va cuprinde : .existenta sursei de apa potabila . amplasamentul fiind identificat in satul Bacalesti .. legat de sursa. care va cuprinde : . SCENARIU RECOMANDAT Analizand tehnico-economic cele doua variante. prin Studiu Hidrogeologic de specialitate intocmit de SC EDIL PROIECT SRL – BUCURESTI . pentru com.Teleorman. sat Bacalesti. gospodaria de apa si instalatiile tehnologice ale acesteia . Calmatuiu de Sus. cu posibilitati de ramificare si extindere in cele 3 sate componente. Sistemul de alimentare cu apa comuna Calmatuiu de Sus.retea de distributie a apei din conducte de polietilena de inalta densitate care pleaca din gospodaria de apa. cu satele Calmatuiu de Sus si Ionascu.retea de distributie a apei din conducte de polietilena de inalta densitate care pleaca din gospodaria de apa. Mentionam ca obiectul prezentului studiu de fezabilitate reprezinta “Sistemul cantralizat de alimentare cu apa. lungimea totala a tramei stradale fiind de L = 18 363m.2. cu posibilitati de ramificare si extindere in cele 2 sate componente. . cu posibilitati de ramificare si extindere in lungime totala de L = 9131m. statie de pompare Qp = 11 L/s.sursa de apa : 1 put forat – Calmatuiu de Sus . calitate si cantitate.

. a florei si faunei salbatice.U. . conform punctului de vedere al Compartimentului Evaluare adecvata ( nr. Alte activitati ce pot aparea ca urmare a proiectului: nu este cazul Alte autorizatii cerute pentru proiect: - Protectia Mediului Documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructii – DTAC Alimentarea cu energie electrica Telefonizare Salubritate Securitatea la incendiu Sanatatea populatiei Localizarea proiectului: Lucrarea este situată pe teritoriul comunei Scurtu Mare (satele Scurtu Mare si Scurtu Slavesti). cu consum redus de forta de munca. 45 Km nord de mun. Alexandria.retea de distributie a apei cu presiuni ce nu depasesc 60 mcA.rezistenta sporita la coroziune.G nr.productivitate mare de montaj.durata de executie redusa in comparatie cu Varianta I .2015 ). . comparativ cu Varianta I in care Hp = 85 mcA . 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. conservarea habitatelor naturale.. .11. Avand in vedere ca pentru diametre mici pana in 110mm(inclusiv) conducta vine pe tambur si are o lungime mai mare.tehnici de imbinari multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice. . cu modificarile si completarile ulterioare. 28 din O. iar ca localizare comuna este situata la cca.elasticitate deosebita. . .exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusa). . .durata de serviciu ridicata (in functie de temperatura si solicitare). . .rugozitatea peretilor redusa si constanta in timp.13377din 23.tehnologie relativ simpla de montaj. ceea ce inseamna imbinari mai putine rezultand astfel costuri mai scazute la montarea acesteia.cheltuieli de exploatare si de executie mici la conductele din PEHD comparativ cu Varianta I in care avem conducte din fonta ductila. Proiectul nu intra sub incidenta art.greutate specifica redusa.

drum acces la gospodaria de apa determina anteranarea unor particule fine de pamant care pot ajunge in apele de suprafata. peisajul si interactiunile dintre aceste elemente: Factorul de mediu apa: In perioada de executie a lucrarilor proiectate. Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. se vor amplasa pe terenuri apartinand domeniului public astfel: In intravilan: reteaua de distributie a apei urmareste trama stradala a comunei. . In extravilan: Gospodaria de apa.indirect.Iz. faunei. Deasemenea.ploile care spala suprafata santierului pot antrena depunerile si astfel .au fost identificate urmatoarele posibile surse de poluare:executia apropriu zisa a lucrarilor.Plan de incadrare in zona . . Strazile pe care este amplasata reteaua de apa se gasesc in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei. in extravilan. fotografii ale amplasamentului: . Executia lucrarilor: Lucrarile de executie a retelei de alimentare cu apa. bunuri materiale. florei.H1 Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament. solului.acestea pot ajunge in cursurile de apa. Depunerile de particule solide in cursurile de apa pot modifica flora si fauna acvatica. o parte din drumul de acces la gospodaria de apa se vor amplasa pe terenuri care apartin domeniului public al comunei Calmatuiu de Sus. gospodaria de apa.Plan de situatie retea de apa . Categoria de folosinta a terenului: retea de apa – cai de comunicatie.Harti. gospodaria de apa si sursa – pasune.traficul de santier. cat si pe zone adiacente acestuia: Toate obiectivele sistemului de alimentare cu apa propus. conform inventar si plan anexat. Caracteristicile impactului potential: Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate in mod semnificativ de proiectul propus. clima. aerului. Aceasta suprafata se gaseste in domeniul public prin Hotararea Consiliului Local. putul forat. apei. inclusiv patrimoniul arhitectural si arheologic.dar si in stratul freatic. in special a populatiei.

de asemenea pe arii restranse. Impactul determinat de pierderile de carburanti sau ulei de la functionarea defectuasa a utilajelor poate fi apreciabil. In cazul emisiilor de pulberi in suspensie de la depozitarea agregatelor.dar si de reducere a pierderilor. Atmosfera este spalata de ploi.uleiuri.drum de acces la gospodaria de apa. Activitatea de constructie poate avea.gospodariei de apa si drumului de acces este reprezentata de ocuparea temporara de terenuri pentru: executarea terasamentelor in vederea montarii conductelor de alimentare cu apa.cat si a mijloacelor de transport folosite.a autovehiculelor sau utilajelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezinta surse potentiale de poluare ca urmare a unor deversari accidentale de materiale. .Manevra defectuasa.CO.specifice pentru perioada de executie a lucrarilor proiectate sunt urmatoarele:emisiile de noxe si zgomot generate de traficul rutier de santier si de operarea echipamentelor in realizarea lucrarilor.etc).determina diferite emisii de substante poluante in atmosfera rezultate din arderea combustibilului in motoarele vehiculelor (NOx.) Transportul.particule in suspensie. Factorul de mediu aer: Executia lucrarilor constituie. Imprejmuirea si acoperirea suprafetelor utilizate pentru depozitarea agregatelor reprezinata de asemenea o masura de reducere a emisiilor de pulberi in suspensie.a gospodariei de apa. Traficul de santier: Traficul. Factorul de mediu sol: Principalul impact asupra solului in perioada de constructie a retelei de alimentare cu apa .combustibili. Factorul de mediu Biodiversitate: Sursele de poluare pentru flora si fauna.un impact local apreciabil asupra calitatii aerului.o masura temporara de reducere a emisiilor este udarea lor periodica.sursa de emisie a poluntilor specifici arderii combustibililor fosili(produse petroliere distilate) atat a motoarelor utilajelor.iar pe de alta parte.astfel incat poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu(apa de suprafata si subterana.El se manifesta.Reconstructia ecologica a zonei dupa incheierea lucrarilor reprezinta o masura obligatorie.acestea pot ajunge in sol sau in apele de suprafata.sol etc.pe de o parte. balastului cu mijloace auto neadecvate pot constitui surse de poluare prin spalarea poluantilor specifici din atmosfera sau de pe sol de catre apele meteorice.Pe de alta parte traficul greu al utilajelor este sursa de particule sedimentabile datorita antrenarii particulelor de praf de pe drumurile pe care se va executa proiectul.COV. temporar(pe durata constructiei).specific santierului.in apropirea cursurilor de apa.o sursa de emisii de praf.SOx.

datorita deplasarii si activitatii desfasurate.toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor vegetale si uneori a pierderii calitatilor initiale.Santierul.. Clima: Lucrarile din proiect nu vor avea alta influenta directa asupra factorilor climaterici. Populatia: Solutia propusa va avea o influenta directa.are impact negativ complex asupra vegetatiei.traseul conductelor si amplasamentu gospodariei de apa fiind in afara perimetrelor care se afla in atentia cercetatorilor si nu se intersecteaza cu acestea. Bunuri materiale: Lucrarile din proiect nu vor avea influenta negativa asupra bunurilor materiale. Extinderea impactului-prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona adiacenta a PP: . A doua sursa de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport.utilajele de constructie.imbinate prin fuziune termica.cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si 40tone.neexistand pericolul infiltratiei apelor subterane in retea. Suplimentar impactului acustic.prin crearea de conditii de viata superioara celei existente.nu este cazul. vor aduce avantaje din punct de vedere al protectiei mediului si sanatatii umane.Ocuparea temporara de terenuri.constituie surse de vibratii.beton etc. Factorul de mediu zgomot si vibratii: Principala sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de functionarea utilajelor. Peisajul si mediu vizual: Influenta solutiei propuse asupra peisajului si mediului vizual este determinata in mod pozitiv de starea de satisfactie a locuitorilor.poluarea potentiala a solului etc.) se presupune ca vor fi folosite basculante/autovehicule grele.in ansamblu. Prin lucrarile prevazute in proiect bunurile materiale vor spori sau isi vor mari valoarea . Patrimoniul istoric si cultural: Lucrarile din proiectul propus nu vor avea influenta negativa asupra patrimoniului istoric si cultural.pozitiva. asupra populatiei comunei. Reteaua de alimentare cu apa s-a prevazut din conducte din PEID. Pentru transportul materialelor(pamant. .

Durata. asigurandu-se o etansitate perfecta (nu exista posibilitatea infiltrarii apei din subteran).se vor utiliza doar mijloace auto autorizate.refacerea spatiilor verzi(daca este cazul). . Pentru factorul de mediu aer: . .sunt atoxice.Magnitudinea si complexitatea impactului:.conductele sunt netede si nu permit aderarea de saruri. -utilizarea de echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si vibratii. .folosirea utilajelor cu o buna reglare a motoarelor si evitarea pe cat posibil a functionarii motoarelor in timpul stationarilor in vederea diminuarii emisiilor de pulberi.depozitarea materialelor in conditii care sa asigure protectia factorilor de mediu .00). Masuri de evitare.redus Probabilitatea impactului-mica . .nu sunt corozive.sa necesite un volum de excavatii si sapaturi minime. .daca se iau masuri de inlaturare a cauzelor din faza de proiect si apoi de executie. Pentru factorul de mediu apa: Materialele care intra in componenta tevilor si armaturilor care intra in contact apa potabila se incadreaza in prevederile standardelor ISO si UNI fiind supuse din perioada de fabricatie unor tratamente speciale care le confera urmatoarele calitati: .refacerea stratului vegetal(GA). . Conductele vor fi imbinate cu ajutorul tehnologiilor moderne. care corespund din punct de vedere tehnic normelor impuse de autoritatea rutiera. .se interzice realizarea de depozite exterioare neorganizate. -timpul de realizare a excavatiilor si lucrarilor de constructii montaj sa fie minim. .nu sunt solubile in contact cu apa.reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Pentru factorul de mediu sol: . calcar si microorganisme. Pentru factorul de mediu zgomot: -lucrarile de executie se vor realiza pe timp de zi(intre orele 9. la finalizarea lucrarilor terenul va fi curatat si eliberat de astfel de depozitari.frcventa si reversibilitatea impactului: Proiectul se va executa in 12 luni si nu genereaza reversibilitatea impactului.00-18.rezistenta chimica excelenta. .

ascunse(retele electrice. Pentru factorul uman/peisaj/patrimoniu cultural si monumente arhitecturale: .00). EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU.lucrarile de executie se vor realiza pe timp de zi(intre orele 9. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA. IV. Surse de zgomot si de vibratii-surse mobile(utilaje): . In perioada realizarii investitiei: In perioada de realizare a proiectului calitatea aerului atmosferic poate suferi local datorita urmatoarelor surse: -mijloace auto si utilitare -gaze de esapament -lucrari de constructii-particule in suspensie si sedimentale Masuri de reducere a impactului: -utilizarea masinilor si utilajelor stare buna de functionare si intretinere -asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente 3. . Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor.Protectia aerului. Natura trasfrontiera a impactului: -nu este cazul. Nu sunt surse de poluare a apelor subterane sau de suprafata. 2.00-18.Protectia calitati apelor. 1. .daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor descoperii situri arheologice. constructorul si beneficiarul vor sista lucrarile si se vor anunta :Directia pentru Cultura si Culte Teleorman si proiectantul pentru luarea masurilor ce se impun(devieri de retea.pentru elementele de infrastructura existente.telefonie etc).proiectul prevede lucrari de protejare a acestora. cu vidanjare si descarcare la reteaua de canalizare propusa.la finalizarea lucrarilor de constructii se va proceda la reabientarea peisagistica:se vor aplica inierbari si plantari cu elemente de vegetatie din speciile existente pentru integrare cat mai deplina in peisajul natural si cu specii de arbori din zona(incinta gospodariei de apa). Pentru canalizarea apelor uzate de la grupul sanitar se propune o solutie locala de evacuare (descarcare in bazin vidanjabil subteran V = 2 mc ).se vor utiliza echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si vibratii.Pentru factorul de mediu biodiversitate: Adoptarea unei solutii de proiectare care sa atinga urmatoarele obiective: . .protectii speciale sau modificari de trasee).

Surse de poluanti pentru sol : deseurile menajere.030 t) Aceste deseuri vor fi colectate selectiv pe categorii in containere metalice si vor fi transportate in conditii de siguranta catre agenti economici specializati in valorificarea acestora.18t ) Acestea vor fi stocate selectiv si temporar în pubele amplasate pe o platformă betonată. Surse de poluanti pentru subsol si panza freatica: . Protectia impotriva radiatiilor .180kg ( 0.4. protectii speciale sau modificari de trasee).Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul. 9.kg (0.500. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: Tipuri si cantitati de deseuri: Materiale de constructii: moloz. - deseurile menajere . 6.Utilajele folosite vor fi corespunzator intretinute pentru a nu se produce poluari ale solului si a apei cu pierderi de ulei si combustibili. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: Daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor descoperii vestigii istorice. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul . urmând a fi transportate de firme de salubritate la depozitul ecologic de deseuri menajere din zona.in vederea eliminarii prin depozitare definitiva la un depozit conform.Nu este cazul.vor fi preluate de operator autorizat pentru colectare si transport.5 t) fragmente conducte PEID .060 t) bare din otel -30kg (0. Protectia solului si a subsolului. constructorul si beneficiarul vor sista lucrarile si se vor anunta :Directia pentru Cultura si Culte Teleorman si proiectantul pentru luarea masurilor ce se impun(devieri de retea. - 5.60kg (0. 8. 7.

SO2. atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI. prin crearea unor conditii de confort minim necesare asigurarii unor conditii optime igienico-sanitare. Pentru factorul de mediu sol: -modul de colectare si evacuare a deseurilor.pulberi in suspensie. Pentru factorul de mediu zgomot: -in timpul executiei se va determina nivelul de zgomot produs de utilajele de executie si mijloacele de transport. conform Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile) si 91/271/CEE ( Directiva apei uzate urbane) si urmarind imbunatatirea vietii si a infrastructurii rurale.V.asigurarea utilitatilor Localizarea organizarii de santier: Lucrarile necesare organizarii de santier se vor realiza in incinta gospodariei de apa. Pentru factorul de mediu flora si fauna: -nu este cazul VI. care sa corespunda normelor si normativelor in vigoare. canalizare.amenajare platforma. . realizarea acestor deziderate depinde de executia unor lucrari de infrastructura adecvate (alimentare cu apa potabila. La nivelul intregii tari este necesar un efort financiar sustinut pentru ridicarea nivelului de trai al populatiei. . VII. CO. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE DIRECTIVELOR EUROPENE In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea Europeana.amenajare spatii pentru birouri si personal.NOx . LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: Lucrarile necesare organizarii de santier pe perioada executarii obiectivului sunt: . De regula. (conducte PEID) . Pentru factorul de mediu aer: -in timpul executiei se vor monitoriza. se impune realizarea extinderii sursei de apa. mai ales in mediul rural. pe o platforma amenajata din macadam cu S=600mp.amenajarea zonei pentru depozitarea materialelor de constructii. etc). concomitent cu eliminarea factorilor de poluarea mediului. .

Indiferent de tipul utilajelor folosite in procesul de executie rezulta gaze de esapament care sunt evacuate in atmosfera continând intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx). CO2). Se va asigura intretinerea corespunzatoare utilajelor de constructii si mijloacelor de transport si se va impune respectarea unui program de lucru bine definit pentru utilizarea si functionarea acestora. oxizi de carbon (CO. evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier Surse de poluanti asupra apelor Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge de la autovehiculele sau utilajele implicate in executia lucrarilor organizarii de santier. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea. Surse de poluanti asupra aerului In timpul executiei lucrarilor de organizare de santier Lucrarile desfasurate in perioada de executie a lucrarilor de organizare de santier pot avea un impact notabil asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora. problema poluarii apelor este minora deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca. O problema ar putea fi depozitarea ilegala pe sol a deseurilor rezultate de la activitatile desfasurate in perioada de executie. CO. Poluarea specifica activitatii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante poluante NOx. . Circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului pe santierele de constructii. Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza: Activitatea utilajelor de constructie. Transportul materialelor. Impactul asupra mediului este produs de lucrarile specifice de construcii. O alta modalitate de poluare a solurilor ar fi scurgerile de combustibili sau uleiuri de la utilajele folosite in timpul executiei lucrarilor. Se apreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburanti. Surse de poluanti asupra solului Exista un potential minor pentru poluarea solului prin realizarea lucrarilor de executie a organizarii de santier. In timpul lucrarilor de executie a organizarii de santier. intretinere si reparatii ale utilajelor este redusa.) si aria pe care se desfasoara aceste activitati. personalului. Tehnologiile folosite pentru realizarea obiectivului implica utilaje de montaj performante cu emisii de poluanti scazute. particule materiale din arderea carburantilor etc.Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: Exista un potential minor pentru poluarea mediului prin realizarea lucrarilor de organizare de santier. bioxid de sulf (SO2).

Cimpoae Iulian Titular proiect.se vor aplica inierbari si plantari cu elemente de vegetatie din speciile existente pentru integrare cat mai deplina in peisajul natural si cu specii de arbori din zona(incinta GA).Iz. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI.H2 Proiectant.Craciun Petrut Intocmit. SC MODUL PROIECT SA ALEXANDRIA Director general.PIESE DESENATE: - certificat de urbanism Plan de incadrare in zona . JUDETUL TELEORMAN . IX. Anghelovici Irina Ing. IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU LA INCETAREA ACTIVITATII: La finalizarea lucrarilor de constructii se va proceda la reambietarea peisagistica. COMUNA CALMATUIU DE SUS .VIII. Plan de situatie retea de apa .inclusiv refacerea corespunzatoare a spatiilor verzi afectate. Ec. ANEXE .H1 Plan de situatie sursa + gospodarie de apa .