KRAMA INGGIL ANGKA JAWA 1-100

1 = Setunggal
2 = Kalih
3 = Tiga
4 = Sekawan
5 = Gangsal
6 = Enem
7 = Pitu
8 = Wolu
9 = Sanga
10 = Sedasa
11 = Sewelas
12 = Kalih welas
13 = Tiga welas
14 = Sekawan welas
15 = Gangsal welas
16 = Enem belas
17 = Pitulas
18 = Wolulas
19 = Sangalas
20 = Kalih dasa
21 = Selikur
22 = Rolikur
23 = Telulikur
24 = Patlikur
25 = Selangkung
26 = Nemlikur
27 = Pitulikur
28 = Wolulikur
29 = Sangalikur
30 = Tigang dasa
31 = Tigang dasa setunggal
32 = Tigang dasa kalih
33 = Tigang dasa tiga
34 = Tigang dasa sekawan
35 = Tigang dasa gangsal
36 = Tigang dasa enem
37 = Tigang dasa pitu
38 = Tigang dasa wolu
39 = Tigang dasa sanga
40 = Sekawan dasa
41 = Sekawan dasa setunggal
42 = Sekawan dasa kalih
43 = Sekawan dasa tiga
44 = Sekawan dasa sekawan
45 = Sekawan dasa gangsal
46 = Sekawan dasa enem
47 = Sekawan dasa pitu

48 = Sekawan dasa wolu
49 = Sekawan dasa sanga
50 = Sèket
51 = Sèket setunggal
52 = Sèket kalih
53 = Sèket tiga
54 = Sèket sekawan
55 = Sèket gangsal
56 = Sèket enem
57 = Sèket pitu
58 = Sèket wolu
59 = Sèket sanga
60 = Swidak
61 = Swidak setunggal
62 = Swidak kalih
63 = Swidak tiga
64 = Swidak sekawan
65 = Swidak gangsal
66 = Swidak enem
67 = Swidak pitu
68 = Swidak wolu
69 = Swidak sanga
70 = Pitung dasa
71 = Pitung dasa setunggal
72 = Pitung dasa kalih
73 = Pitung dasa tiga
74 = Pitung dasa sekawan
75 = Pitung dasa gangsal
76 = Pitung dasa enem
77 = Pitung dasa pitu
78 = Pitung dasa wolu
79 = Pitung dasa sanga
80 = Wolung dasa
81 = Wolung dasa setunggal
82 = Wolung dasa kalih
83 = Wolung dasa tiga
84 = Wolung dasa sekawan
85 = Wolung dasa gangsal
86 = Wolung dasa enem
87 = Wolung dasa pitu
88 = Wolung dasa wolu
89 = Wolung dasa sanga
90 = Sangang dasa
91 = Sangang dasa setunggal
92 = Sangang dasa kalih
93 = Sangang dasa tiga
94 = Sangang dasa sekawan

95 = Sangang dasa gangsal 96 = Sangang dasa enem 97 = Sangang dasa pitu 98 = Sangang dasa wolu 99 = Sangang dasa sanga 100 = Setunggal atus .