You are on page 1of 6

Test de autoevaluare 1.

1
1. Instrucţiunile primare ale unui calculator formează un limbaj denumit:
b. limbaj maşină
2. Un calculator cu n niveluri poate fi văzut ca n ____________diferite, fiecare cu un limbaj
maşină diferit.
c. maşini virtuale
3. Tehnica care să preia programe scrise în L1 ca date de intrare şi să le execute analizând
fiecare instrucţiune pe rând şi să execute secvenţa corespunzătoare de instrucţiuni direct în
L0 se numeşte
b. interpretare
4. Programatorii care folosesc o maşină de nivel n nu trebuie să se preocupe de
interpretoarele şi traducătoarele de pe nivelurile inferioare
a. Adevărat
5. Limbajul de pe nivelul cel mai de jos este cel mai ___________, iar limbajul de pe nivelul cel
mai înalt este cel mai _____________.
b. simplu, sofisticat
Test de autoevaluare 1.2
1. Nivelul logic digital este alcătuit din:
a. porţi
2. Nivelul limbajului de asamblare este nivelul cu numărul:
b. 4
3. Nivelul 3 poartă denumirea de:
b. nivel ISA
4. Limbajele proiectate pentru a fi utilizate de programatorii de aplicaţii sunt numite:
a. limbaje de nivel înalt
5. Circuitele electronice, împreună cu memoria şi dispozitivele de intrare/ieşire formează
partea ______________a calculatorului.
b. hardware
Test de autoevaluare 1.3
1. Prima persoană care a construit o maşină de calcul funcţională a fost:
d. Pascal
2. Maşina care a declanşat construirea de calculatoare electronice la sfârşitul celui de-al
doilea război mondial a fost ______________şi a fost proiectată de ______________
c. ENIAC, John Mauchley şi Presper Eckert
3. Primul calculator dotat cu un ecran de vizualizare şi capacitatea de a afişa puncte oriunde
pe acest ecran a fost:
a. PDP
4. Versiunea iniţială a IBM PC era echipată cu sistemul de operare:
c. MS-DOS
5. În 1981 ________________a construit primul calculator personal IBM din componente
comerciale.
c. Philip Estridge
Test de autoevaluare 2.1
1.Piesa centrală a unui calculator este:
f. placa de bază
2. Identificaţi care dintre următoarele dispozitive nu face parte din placa de bază:
d. hard disc
3. Identificaţi care dintre următoarele cuvinte nu reprezintă denumirea unui element de
interconectare de pe placa de bază:
c. comutator
4. Unde sunt memorate instrucţiunile care determină auto-testarea calculatorului de câte ori
acesta este pornit
c. BIOS
5. „Creierul” unui sistem de calcul este:
a. microprocesorul
Test de autoevaluare 2.2
A/F 1. Primul model arhitectural al unui calculator a fost realizat de John von Neumann.
A/F 2. UCP este alcătuită din UAL, UCC şi UM.
A/F 3. Tastatura, monitorul şi imprimanta fac parte din Sistemul de intrare/ieşire.
A/F 4. UCC efectuează operaţii aritmetice şi logice.

se pierd 5. iar al celei secundare este_____: e.2 A/F 1. UCP are rolul de a prelucra informaţiile şi de a controla activitatea celorlalte echipamente. asemeni organelor senzoriale. Memoria secundară păstrează datele temporar. Un 0 sau un 1 al sistemului binar poartă denumirea de : j. se numeşte SISD. Majoritatea instrucţiunilor fac parte dintr-una din următoarele două categorii: registrumemorie sau registru-registru. memoria este volatilă A/F 4. în formă binară.3 1. Unitatea de control 5. Unitatea centrală este alcătuită din UCP şi UAL. Întregul sistem de calcul este coordonat de: k. scăderi şi alte operaţii simple. 4. DateIe şi instrucţiunile sunt memorate în UM. Codificare sunetelor similară ca principiu cu codificarea bitmap a imaginilor poartă denumirea de format wave. Funcţionarea unui calculator poate fi asemuită cu cea a sistemul nervos central uman 2. Calculele aritmetice şi operaţiile logice sunt executate de: j. memorie secundară 4. Orice informaţie aflată în _______________ este imediat accesibilă microprocesorului e. SI/E.3 1. Depozitarea rezultatelor temporare şi a anumitor informaţii de control este realizată în: k. A/F 3. Ce se întâmplă cu datele şi instrucţiunile memorate în RAM când calculatorul este oprit? h. . Sistemul de codificare UNICODE utilizează doi octeţi (16 biţi) pentru a reprezenta un caracter. 4. O instrucţiune registru-registru permite cuvintelor din memorie să fie încărcate în registre. Cel mai important aspect al memoriei primare este ________________. memoria 2.2 A/F 1. SIMM şi DIMM sunt plăci conţinând cipuri de memorie care sunt conectate în placa de bază Test de autoevaluare 3. viteza de acces . care admite un flux unic de instrucţiuni şi un flux unic de date. A/F 5. capacitatea Test de autoevaluare 3.1 1. registre 3.Partea unui calculator în care sunt păstrate datele şi programele j.Partea unui calculator care prelucrează şi converteşte datele de intrare în informaţie pentru ieşire este: o. A/F 2. 5. În majoritatea calculatoarelor. Codificarea MIDI a sunetelor memorează o secvenţă de instrucţiuni care permit recrearea sunetelor. 3. Memoria cache este o mică cantitate din memoria secundară. UAL 4. 5. al căror rezultat este depus în registrul de ieşire.A/F 5.. Registrele păstrează datele de intrare ale UAL în timp ce aceasta efectuează calculele. permite introducerea datelor şi a programelor ce urmează a fi executate 3. Identificaţi care dintre următoarele expresii nu reprezintă o altă denumirea dată memoriei interne: g.1 1. A/F 3. Test de autoevaluare 2. UCP execută asupra datelor sale din registre adunări. 2. UCP 2. Test de autoevaluare 3. Comunicarea între componentele unui calculator se efectuează prin intermediul magistralelor de date şi de adrese. Test de autoevaluare 4. A/F 4. Pentru o imagine alb-negru se utilizează 1bit pentru fiecare pixel. memoria primară 3. bit Test de autoevaluare 4. Sistemul de calcul. În cazul Imagini vectoriale codificarea imaginilor se realizează utilizând un set de instrucţiuni care recreează imaginea. A/F 2.

vocea este creată prin redarea unor cuvinte vorbite care au fost memorate. O pată magnetică pe disc sau bandă reprezintă: d. bytes pe inch 2. Test de autoevaluare 4. 5. Cel mai comun mod de utilizare a joystick-ului sunt aplicaţiile CAD/CAM. mouse 5. trackball Test de autoevaluare 5. Unitatea de control preia rezultatele operaţiei UAL şi le depune în memorie sau într-un registru. A/F 3. ceasul UCP 4. timp de acces 5. data striping 4.4 1. A/F 4. 4. sheetfed scanner 2. Împrăştierea informaţiilor la câteva discuri este o tehnică RAID denumită: c. RAID . Un (o) pixel este un singur punct pe ecran care poate fi adresat de program. LCD înseamnă afişaj cu cristale lichide 2. Un monitor cu gaz de plasmă reprezintă un tip de afişaj plat ieftin. O magistrală este alcătuită din: b. Viteza cu care un disc poate găsi informaţiile căutate se numeşte: a. Procesul prin care cei doi operanzi sunt trecuţi prin UAL şi rezultatul este depozitat în registrul de ieşire se numeşte ciclul căii de date. Tipul de scaner care se potriveşte între tastatură şi monitor este: q. magistrala IEEE 1394 Test de autoevaluare 5. Pentru a evita licărirea. În perioada corespunzătoare pentru E-time UAL: b. 4. În sintetizarea prin analiză. Un program care extrage. denumite memorii de control. Test de autoevaluare 6. Unitatea de control UC extrage instrucţiunea din memorie şi o pune în _____. Magistralele FireWire mai sunt cunoscute ca: a. execută instrucţiunea 3. Dispozitivele de intrare vocală convertesc vocea în: a.1 1. O imprimantă laser foloseşte tehnologie fără impact pentru a crea caractere. Unitatea de control UC mută datele din memorie în registrele. 3. procesare paralelă 5. ecranele CRT trebuie să se reîmprospăteze des. au rolul să stocheze interpretoarele Test de autoevaluare 4. Test de autoevaluare 5. coduri digitale 3. A/F 5. Densitatea informaţiilor stocate pe bandă magnetică se exprimă în: d. Afişajele TFT sunt cunoscute şi sub numele de afişaje matrice activă 3.A/F 5.2 A/F 1. tabletă grafică scanner 4.3 1. 5. căi de transmitere în paralel a datelor 2. 2. Memoriilor rapide. Tehnica de proiectare care permite UCP să înceapă procesarea unei instrucţiuni înainte ca instrucţiunea anterioară să fie finalizată se numeşte: c. A/F 2. un bit 3.1 1. Ce dispozitiv mişcă indicatorul pe ecran prin mişcarea sa pe o suprafaţă plată: b. Ce dispozitiv de intrare este ataşat de obicei de calculatoarele laptop: a. Ce dispozitiv este folosit pentru a introduce informaţiile rezultate din prelucrarea imaginii unui document: d. MIDI este standardul acceptat pentru ecranele LCD. Mai multe discuri mici care lucrează ca un tot sunt denumite: c. examinează şi execută instrucţiunile altui program se numeşte interpretor.3 1. Sincronizarea operaţiilor unui calculator este efectuată de: a. CIM fabricarea integrată de calculator integrează CAD/CAM cu întregul proces de fabricaţie.

biţii de control şi biţii de stare proprii dispozitivului de I/O de care răspunde.3 1. Ce are de făcut sistemul de operare în rolul de administrator al resurselor? Menirea sistemului de operare este. A/F 4. spaţiu b. latenţă de rotaţie 3. de a crea un mediu în care utilizatorul să poată executa programe cu mai multă uşurinţă. Sun StarWriter. Corel WordPerfect. jocuri etc.1 1. sistem de operare. programe de aplicaţii (compilatoare. Cele patru avantaje al memoriei secundare sunt: a. Test de autoevaluare 7. Aldus Page Maker. Un disc magnetic înregistrează date pe piste concentrice circulare. Lotus WordPro. tratate ca o unitate de stocare. încărcării şi înlănţuirii programelor 8. Pentru realizarea operaţiilor de I/O utilizatorul nu trebuie să includă în program şi codul . A/F 3. gestionarea resurselor hardware si software. în esenţă. iar pe de altă parte de a asigura utilizarea eficientă a hardware-ului. pe de o parte. dispozitive de intrare/ieşire 3. Numiţi 3 componente hardware ale unui sistem de calcul. capete de citire/scriere într-un modul sigilat. Microsoft Word. economie 2. asigurarea unui mediu corespunzător pentru executarea programelor. rolul unui driver. schimbarea capetelor c. sisteme de baze de date.Read-Only Memory. memorie.            Test de autoevaluare 6. Trei factori principali care determină timpul de acces la informaţiile de pe disc sunt: a. A/F 5. Enumeraţi 5 facilităţi hardware şi software care au influenţat dezvoltarea sistemelor de operare.2 A/F 1. la alegere. utilizatori (oameni. unitate centrală. Daţi 4 exemple de programe de aplicaţii pe care le folosiţi în mod curent sau despre care aţi auzit că există. comoditate d. manevrarea sistemelor de fişiere. flagurile. Sofware-ul multimedia poate include clipuri filmate. registrele. 5. A/F 2. Principalele atribuţii ale sistemului de operare în rol de administrator al resurselor sistemului decalcul sunt: alocarea resurselor. Driver-ul este. Numiţi 2 dintre sarcinile sistemului de operare. braţe de acces. dispozitive de intrare/ieşire). Braţele de acces dintr-un sistem de discuri ale unui hard disc se mută separate. Hard discurile au platane. realizarea operaţiilor de I/O. Care sunt cele mai importante componente ale aproape oricărui sistem de calcul? hardware (unitate centrală. aparate sau alte sisteme de calcul) 2. Fiecare pistă de pe un disc este împărţită în cilindri. benzi magnetice. o rutină specializată care "ştie" cum trebuie folosite buffer-ele.2 6. 7. ofera o aplicatie cu interfata consistenta 5. programe specializate destinate asamblării. memorie. Test de autoevaluare 7. Microsoft Excel 4. cititoare de cartele. Sistemul de operare este un program care acţionează ca o interfaţă între utilizatorul unui sistem de calcul şi hardware-ul acestuia. Test de autoevaluare 6.CD-ROM provine de la Compact Disk . siguranţă c. timp de căutare b. Definiţi.Dacă un cap de citire/scriere atinge suprafaţa discului procesul se numeşte ciocnirea capetelor 4. Din ce erau formate cele mai vechi sisteme de calcul şi cum puteau fi folosite? Cele mai vechi sisteme de calcul erau formate uneori din hardware şi puteau fi utilizate prin intermediul unei console: programatorul scria liniile de program şi apoi opera programul direct de la această consolă. pe scurt.Un cluster este o grupare de sectoare de disc.).

Ce avantaj a adus apariţia discurilor magnetice în cadrul sistemelor de calcul? Discul magnetic. s-a putut realiza transferarea automată a controlului de la un job la cel care îl urma şi de la un program la altul în cadrul aceluiaşi job. tipărirea la imprimantă a unei lecţii etc. astfel încât să fie îmbunătăţit timpul de ocupare a UC. characteristic pentru lucrul cu unităţile de bandă magnetică. Ce era şi ce rol avea monitorul rezident? Cu ajutorul unui mic program numit monitor rezident. driver-uri dispozitiv. simultan. Care este utilitatea sistemelor cu prelucrare pe loturi a job-urilor (batch)? O caracteristică definitorie a sistemelor de tip batch este lipsa de interacţiune între utilizator şi job în timpul execuţiei.) Atâta vreme cât rezerva de job-uri nu este vidă. Poate înmagazina informaţii referitoare la mai multe procese. a căror evidenţă este ţinută cu ajutorul unui tabel gestionat de către sistemul de operare. La ce se referă independenţa faţă de dispozitiv a programelor? Necesitatea ca o aceeaşi operaţie de I/O să poată fi realizată pe diferite dispozitive de I/O 14. Test de autoevaluare 7. Daţi un exemplu de lucru cu multiprogramare. Pentru eliminarea timpilor morţi a fost introdusă secvenţierea automată a job-urilor. Test de autoevaluare 7. Descrieţi. UC nu va sta nefolosită. Test de autoevaluare 7. Devine deci posibilă planificarea job-urilor (job scheduling. dacă job-ul aflat în execuţie trebuie să aştepte la un moment dat realizarea unei operaţii de I/O. Posibilitatea de a stoca pe disc magnetic o rezervă de job-uri şi planificarea corespunzătoare a acestora în vederea execuţiei permit folosirea multiprogramării. UC lucrează din plin. în limba engleză). 10. Permite operarea on-line. sistemul de operare poate să decidă ordinea în care vor fi lansate în execuţie. (Execuţia primului job poate fi reluată după încheierea perioadei sale de aşteptare. care se afla permanent în memorie.6 18. modul de lucru cu gruparea job-urilor. Ce este o zonă “tampon” (buffer) şi pentru ce poate fi folosită? O zonă “tampon” este o zonă de memorie în care se pot stoca temporar date în vederea creşterii eficienţei de realizare a operaţiilor de I/O (lucrul cu dispozitivele periferice). . 16. referindu-vă la modul în care folosiţi programele de aplicaţii pe calculator pentru scrierea unui document. 17. Într-un sistem multiprogramat.4 12. o tehnică ce are drept scop îmbunătăţirea timpului de ocupare a UC. Prin ce se caracterizează sistemele conversaţionale. La ce se referă denumirea de “planificare a job-urilor”? Deoarece pe disc pot exista şi job-uri gata de a fi executate. Descrieţi pe scurt principiul de funcţionare al sistemelor de tip time-sharing. trimiterea unui mesaj. această structură de date purtând denumirea de rezervă de job-uri (job pool. Care erau cele mai importante componente ale unui monitor rezident şi care era rolul lor? Cele mai importante componente ale unui monitor rezident erau: interpretorul cartelelor de comandă (în momentul execuţiei traducea fiecare comandă în limbaj maşină). modulul ce realiza încărcarea în memorie a programelor de sistem şi a programelor de aplicaţie (numit în limba engleză loader). 11. ci apelează doar driver-ul corespunzător din bibliotecă.              necesar pentru operarea cu un anumit dispozitiv. luând astfel naştere primul sistem de operare rudimentar. poate fi folosit pentru stocarea (permanentă sau temporară) a unui volum mare de informaţii şi pentru accesarea directă (nu numai secvenţială) a acestora.primul servit".3 9. 19. impusă de accesul secvenţial la informaţii. Care era principalul avantaj al operării off-line cu dispositive periferice? 13. pe scurt.5 15. Succesiunea etapelor de transfer era: monitor → program 1 → monitor → program 2 → monitor → etc. Test de autoevaluare 7. ci va fi alocată altui job ales în acest scop de către sistemul de operare. cu mai multe periferice (spooling). interactive? 20. în limba engleză) şi este abandonată metoda de lucru ce se baza pe regula "primul sosit .

protecţia şi conectarea prin intermediul reţelei etc.7 21. care descrie operaţiile ce urmează a fi executate. Test de autoevaluare 7. Care sunt cele trei tipuri de protecţie pe care un sistem de operare este obligat să le asigure? protejarea operaţiilor de intrare/ieşire. a operaţiilor de I/O. de către driver-urile dispozitiv. protejarea UC 22.numărul de versiune al sistemului de operare. suspendarea şi reluarea execuţiei proceselor.) apeluri de sistem destinate gestionării dispozitivelor şi fişierelor – permit crearea. Ce categorii de apeluri de sistem cunoaşteţi? Menţionaţi câte 3 exemple pentru fiecare categorie. care asigură elementele esenţiale pentru buna funcţionare a sistemului de calcul. 30. a memoriei auxiliare. sincronizarea execuţiei. Ce este un interpretor de comenzi şi care este rolul său? O componentă majoră a sistemului de operare care îndeplineşte şi funcţia de citire şi interpretare a instrucţiunilor de comandă prin intermediul cărora utilizatorul furnizează comenzi sistemului cu referire la gestionarea proceselor. fiecare utilizator are un program separat a cărui execuţie necesită o perioadă de timp scurtă până în momentul încheierii sau până în momentul în care este necesară realizarea unei operaţii de I/O. apeluri de sistem destinate controlului proceselor sau al job-urilor – permit crearea. citirea. păstrarea evidenţei partiţiilor de memorie folosite la un moment dat. Test de autoevaluare 7. Enumeraţi câte 2 funcţii asigurate de către sistemul de operare cu referire la gestionarea proceselor. Care este rolul registrelor limită folosite în exemplul de protecţie a memoriei descris în text? Registrele limită stochează valorile limitelor superioară şi inferioară ale adreselor fizice ce pot fi generate de un anumit program utilizator. stabilirea sau examinarea atributelor acestora (tipul. un program aflat în execuţie. repoziţionarea. stabilirea sau examinarea atributelor (prioritate. Enumeraţi 3 module ce pot face parte dintr-un sistem de operare. De exemplu: crearea şi desfiinţarea proceselor. deschiderea. 23. multe dintre apelurile de sistem folosite în cazul fişierelor sunt folosite şi în cazul dispozitivelor. Modulul destinat gestionării proceselor (Process Manager) Modulul destinat gestionării memoriei interne (Memory Manager) Modulul destinat gestionării memoriei auxiliare 26. Ele sunt realizate prin intermediul unor apeluri de sistem. alocarea şi eliberarea spaţiului de memorie.).                 In memoria sistemului. timpul maxim de execuţie permis etc.ştergerea fişierelor şi a directoarelor. informaţii despre sistem (numărul curent de utilizatori. terminarea. . Cum se asigură protecţia cu referire la modul de execuţie al operaţiilor de intrare/ieşire? Se folosesc două moduri de operare distincte: modul utilizator şi modul monitor (numit şi mod supervizor sau mod sistem). apeluri de sistem destinate gestionării informaţiilor . spaţiul total de memorie neocupată sau spaţiul total disponibil pe discul magnetic etc. Deoarece fişierele pot fi considerate dispozitive abstracte (virtuale). crearea şi ştergerea directoarelor. Ce este nucleul sistemului de operare? Partea centrală a unui sistem de operare este nucleul (kernel). Ce semnificaţie are denumirea de proces şi care este principal deosebire dintre procese şi programe? Procesul este o entitate activă. protejarea memoriei.8 25. 29. 28. informaţii despre toate job-urile şi procesele etc. memoriei interne. codurile de protecţie. scrierea. accesarea sistemului de fişiere. Instrucţiunile de I/O sunt definite ca instrucţiuni privilegiate. ce poate fi de tip interactiv. a căror execuţie este permisă de către hardware numai în mod monitor. 27. închiderea.furnizează ora. informaţii referitoare la contul utilizator etc. Un program constituie o entitate pasivă.). data curentă. a memoriei principale. crearea şi ştergerea fişierelor. fişierelor.