You are on page 1of 2

06720 Pendang Kedah Darul Aman

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………

Ruj.Kami : SKPMI 60/002/4(7)
Tarikh : 7.09.2015

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………

Ruj.Kami : SKPMI 60/002/4(7)
Tarikh : 7.09.2015

Waris tahap 1
SK. Paya Mak Inson
Tuan/Puan.

Waris tahap 1
SK. Paya Mak Inson

SURAT HEBAHAN PROGRAM KEM BESTARI SOLAT KALI KE 2

Tuan/Puan.

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk

SURAT HEBAHAN PROGRAM KEM BESTARI SOLAT KALI KE 2

2..Adalah dimaklumkan pihak sekolah akan menganjurkan Program
Kem Bestari Solat kali ke 2 pada :

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk

Tarikh : 8 Dan 10 Mei 2015
Masa : 7.45 Pagi - 12.45 tengahari
Sasaran : Murid Tahap 1( Tahun 1,2 dan 3 )
Tempat
: Masjid Kg Paya Mak Insun
3. Sehubungan dengan itu ,ibubapa dikehendaki menghantar dan
menjemput pulang anak masing-masing pada masa dan tempat yang
telah ditetapkan.
4. Kerjasama dari pihak tuan/puan amatlah dihargai

2..Adalah dimaklumkan pihak sekolah akan menganjurkan Program
Kem Bestari Solat kali ke 2 pada :
Tarikh : 8 Dan 10 Mei 2015
Masa : 7.45 Pagi - 12.45 tengahari
Sasaran : Murid Tahap 1( Tahun 1,2 dan 3 )
Tempat
: Masjid Kg Paya Mak Insun
3. Sehubungan dengan itu ,ibubapa dikehendaki menghantar dan
menjemput pulang anak masing-masing pada masa dan tempat yang
telah ditetapkan.
4. Kerjasama dari pihak tuan/puan amatlah dihargai

Sekian, terima kasih.
“BERHIDMAT UNTUK NEGARA”

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

“BERHIDMAT UNTUK NEGARA”

…………………………………………………………….

Saya yang menurut perintah,

( MD AYOB BIN YAACOB )
Guru Besar
SK. Paya Mak Inson,

…………………………………………………………….
( MD AYOB BIN YAACOB )

Guru Besar SK. Paya Mak Inson. 06720 Pendang Kedah Darul Aman .